ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

11.10.2011 р.

К/9991/11589/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: Калашнікової О. В. (головуюча), Васильченко Н. В., Леонтович К. Г., Чалого С. Я., Черпіцької Л. Т., секретар судового засідання - Носадча О. Е. (за участю представників: позивача - Кухаревої Г. П. відповідача - Станецької О. В., 3-ї особи: Діденко І. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою Харківської міської ради на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 квітня 2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 3 грудня 2010 року (Ухвала N 2а-1603/09/2670) у справі за позовом Харківської міської ради до Кабінету Міністрів України, треті особи Державне казначейство України, Національний банк України, Міністерство фінансів України, про визнання незаконною та скасування постанови N 52 від 28.01.2009 року, встановила:

В лютому 2009 року Харківська міська рада звернулась в суд з позовом до Кабінету Міністрів України, треті особи Державне казначейство України, Національний банк України, Міністерство фінансів України про визнання незаконною та скасування постанови N 52 від 28.01.2009 року "Про затвердження Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банку" (далі - Порядок).

Під час розгляду справи подано заяву про уточнення позовних вимог, згідно з якою позивачем конкретизовано оспорюванні ним положення нормативно-правового акта та, зокрема, враховуючи зміни, внесені до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 922, якими підпункт 3 пункту 3 доповнено словами "та банків, у капіталізації яких взяла участь держава", позивач просив:

- визнати незаконними абзац 2 ч. 2 та пункт 3 ч. 3 Порядку наступного змісту: "тимчасово вільні кошти - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках спеціального фонду на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за спеціальним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків. Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями" (абзац 2 ч. 2), та - "3) розміщення тимчасово вільних коштів виключно в установах державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава" (пункт 3 ч. 3).

- визнати незаконною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. N 52 "Про затвердження Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків".

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 квітня 2010 року залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 грудня 2010 року (Ухвала N 2а-1603/09/2670) у задоволенні позову відмовлено повністю.

У касаційній скарзі Харківська міська рада, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 квітня 2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 3 грудня 2010 року (Ухвала N 2а-1603/09/2670) скасувати, а позов задовольнити.

Заслухавши доповідача, представників сторін, здійснивши перевірку доводів касаційної скарги, матеріалів справи, колегія суддів вважає, що скарга задоволенню не підлягає.

Судами встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. N 52 затверджено Порядок розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

Відмовляючи у задоволенні позову в частині визнання незаконними абзацу 2 ч. 2 та пункту 3 ч. 3 Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. N 52, суд першої інстанції, а апеляційний суд погодившись з таким висновком, виходили з необґрунтованості позовних вимог про обмеження Кабінетом міністрів гарантій місцевого самоврядування.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з такими висновками судів.

Статтею 117 Конституції України передбачено, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу одним із принципів бюджетної системи України є принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

Відповідно до ст. 52 "Про Державний бюджет України на 2009 рік" установлено, що порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. ст. 19, ч. 1 ст. 41 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" одним з загальних питань діяльності Кабінету Міністрів України є вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. У відносинах з органами місцевого самоврядування Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону "Про місцеве самоврядування" органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету.

Статтею 65 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законом. Рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою.

Надання Кабінетом Міністрів України визначення "тимчасово вільних коштів"та встановлення умови використання таких коштів, не суперечить вказаним положенням закону, яким передбачене право на прийняття відповідною радою рішення про використання таких коштів. Встановлені обмеження щодо умов розміщення тимчасово вільних коштів згідно спірної Постанови не позбавляють права ради на прийняття рішення.

Зазначене підтверджується п. 3 Порядку, згідно з яким умовою розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків є - наявність рішення місцевої ради щодо розміщення вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, що повністю відповідає положенням на які посилається позивач в обґрунтування позову.

Суди першої та апеляційної інстанції вірно вказали, що наведені положення закону надають право органам місцевого самоврядування у межах законодавства розміщувати належні їм кошти, що не обмежуються тимчасово вільними, в банках інших суб'єктів права власності. Отже, встановлене обмеження використання тимчасово вільних коштів не свідчить про позбавлення права органів місцевого самоврядування розміщувати належні їм інші кошти в інших банках.

Як вбачається з матеріалів справи, розробником постанови є Міністерство фінансів України, яке обґрунтовувало необхідність запропонованих обмежень щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів лише в установах державних банків тимчасовим характером постанови (2009 рік) на період подолання кризових явищ в економіці України. Обмеження розміщення тимчасово вільних коштів лише коштами спеціального фонду місцевих бюджетів зумовлено необхідністю нівелювання ризику втрат коштів загального фонду місцевих бюджетів, що спрямовуються, перш за все, на фінансування захищених статей бюджету (соціальні виплати, заробітна плата працівників бюджетної сфери та ін.). Висновок Міністерства юстиції за результатами правової експертизи проекту постанови був позитивним.

Виходячи з викладеного, суди дійшли правильного висновку, що затверджуючи Порядок розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків спірною постановою від 28.01.2009 р. N 52, Кабінет Міністрів України діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З урахуванням викладеного, судами першої і апеляційної інстанцій винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх скасування не вбачається.

Колегія суддів вважає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

За правилами частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст. 220, 223, 224, 231 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Харківської міської ради залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 квітня 2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 3 грудня 2010 року (Ухвала N 2а-1603/09/2670) залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України у строк та у порядку, визначеному ст. ст. 237 - 239 КАС України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали