Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року N 633-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 18.09.2019 N 500-01/4336-п, повідомлення про нову державну допомогу Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (вх. N 466-ПДД від 17.07.2019) (далі - Повідомлення), що було подане на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон), за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Комітету від 03.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Комітету від 13.09.2018 N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за N 1337/32789, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (далі - Дарницька РДА) відповідно до статті 9 Закону (Закон N 1555-VII) подано до Комітету Повідомлення.

(2) Листом від 05.08.2019 N 101-7041/04 (вх. N 5-01/9135 від 06.08.2019) (далі - Лист) Дарницькою РДА надано додаткову інформацію до Повідомлення.

1.1. Надавач підтримки

(3) Дарницька РДА (02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 37388222).

1.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва" (далі - КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР", Підприємство) (02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а, ідентифікаційний код юридичної особи 39604270).

(5) Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Статуту КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2015 N 2 (Розпорядження N 2) (далі - Статут), власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - КМР).

(6) Пунктом 4.3 розділу 3 Статуту визначено, що майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.

1.3. Мета (ціль) підтримки

(7) Утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій закріплених за Підприємством. Співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках, які знаходяться на балансі КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР".

1.4. Очікуваний результат

(8) Забезпечення ефективного використання та збереження комунального майна, здійснення капітальних ремонтів та оновлення основних фондів. Поліпшення умов експлуатації та проживання населення.

1.5. Форма підтримки

(9) Капітальні трансферти.

1.6. Обсяг підтримки

(10) Загальний обсяг підтримки - 3000,0 тис. грн за кодом економічної класифікації видатків 3131 "Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)".

1.7. Підстава для надання підтримки

(11) Рішення КМР від 13.12.2018 N 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (Рішення N 416/6467).

(12) Рішення КМР від 17.03.2016 N 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки" (Програма N 232/232).

1.8. Тривалість підтримки

(13) З 01.01.2019 по 31.12 2019.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(14) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(15) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

підтримка надається суб'єкту господарювання;

державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(16) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(17) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що: органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(18) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(19) Відповідно до статті 25 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

(20) Згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII) до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить, зокрема, затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм.

(21) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать, зокрема, видатки на заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад.

(22) Відповідно до підпункту 9 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

(23) Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків.

(24) Згідно із частиною сьомою статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" колишні власники, які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов'язані брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяти організації його проведення.

3. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(25) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(26) У Статуті КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" передбачено, що підприємство створене з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою.

(27) Підпунктом 1.2 рішення КМР від 20.11.2018 року N 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (Рішення N 56/6107) визначено, що замовниками робіт згідно цього положення є комунальні підприємства, зокрема, і КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР". Державна допомога буде спрямована на забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування для поліпшення їх санітарно-технічного стану забезпечення у відповідності до вищевказаного положення про співфінансування.

(28) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(29) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(30) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(31) У витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не входять витрати на проведення капітального ремонту житлового фонду на умовах співфінансування.

(32) Відповідно до інформації, наданої надавачем, державна підтримка надається КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" на виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства, що надаються населенню безкоштовно.

(33) Послуги КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" щодо виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(34) Відповідно до Листа виконавців робіт буде визначено за результатом проведення тендерних процедур. Оплата за виконанні роботи буде здійснена по факту повного виконання робіт, шляхом відкриття рахунку в органах Державної казначейської служби України.

(35) КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" надає платні послуги для населення, а саме: послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконання функцій балансоутримувача житлового та нежитлового фонду, укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг, контроль за виконанням умов договорів у встановленому порядку.

(36) Відповідно до Листа при розрахунку кошторисної вартості виконання робіт по програмі співфінансування не було закладено 2,5 % на утримання служби замовника. В розрахунок було закладено 1,5 % витрат на технічний нагляд. У зв'язку з тим що, в штатному розписі КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" відсутні сертифіковані спеціалісти, технічний нагляд виконуватиме підрядна організація, яку буде обрано відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

(37) Отже, враховуючи наведену інформацію, фінансова підтримка КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР", передбачена Повідомленням, яка в повному обсязі буде перерахована підрядним організаціям, що обираються через тендерну процедуру, не створює переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(38) Як наслідок, підтримка у формі капітальних трансфертів щодо проведення капітального ремонту житлового фонду, що виділяється на підставі рішення КМР від 13.12.2018 N 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (Рішення N 416/6467), рішення Київської міської ради від 17.03.2016 N 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки" (Програма N 232/232) КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у сумі 3000,0 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону (Закон N 1555-VII).

(39) Разом з тим слід зазначити, що:

державне фінансування КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані із проведенням капітального ремонту житлового фонду та в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;

використання коштів державної підтримки КП "КК з обслуговування житлового фонду ДР" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 за N 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27.11.2018 N 1337/32789, на підставі інформації, наданої Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка комунальному підприємству "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" у формі капітальних трансфертів, яка в повному обсязі буде перерахована підрядним організаціям, що обираються через тендерну процедуру щодо проведення капітального ремонту житлового фонду, що виділяється на підставі рішення Київської міської ради від 13.12.2018 N 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (Рішення N 416/6467), рішення Київської міської ради від 17.03.2016 N 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки" (Програма N 232/232) на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у сумі 3000,0 тис. гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали