ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.05.2010 р.

N 3/199

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі: головуючого судді - Першикова Є. В., суддів - Данилової Т. Б., Ходаківської І. П., розглянувши касаційні скарги ОСОБА_4, Устинівської районної державної адміністрації, касаційне подання заст. прокурора Кіровоградської області на постанову від 22.12.2009 Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі N 3/199 господарського суду Кіровоградської області за позовом Приватного сільськогосподарського підприємства "Україна" до Устинівської районної державної адміністрації, Криничненської сільської ради, треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача - ОСОБА_4, про визнання права власності на землю на території Криничненської сільської ради в розмірі 668,53 га (за участю представників сторін: від позивача - ОСОБА_12 (дов. N 15 від 26.03.2010), ОСОБА_5 (дов. N 40 від 19.05.2010), від відповідача - Крючков О. В. (дов. N 01-19-7/1 від 19.05.2010), від 3-ї особи - ОСОБА_6 (дов. від 21.12.2009), від Генеральної прокуратури України - Попенко О. С.), встановила:

Приватне сільськогосподарське підприємство "Україна" звернулося до господарського суду з позовною заявою, в якій просило визнати його право власності на землю на території с. Криничне Устинівського району Кіровоградської області у кількості 668,53 га, із них:

пасовища - контуру NN 22, 27, 28, 29, 30, 33, 59, 60, 65, 67, 69, 74, 77, 82, 92, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 113, 120, 122, 123, 126, 127, 132, 137, 152, 154, 155, 159, 168, 175, 176, 178, 180, 183, 186, 187, 191, 192, 201, 203, 206, 208 - загальна площа 383,43 га;

під господарськими будівлями і дворами - контуру NN 64, 70, 101, 119, 124, 125, 133, 143, 157, 181 - загальна площа 70,98 га;

під господарськими шляхами і прогонами - NN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 98, 104, 106, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 128, 131, 134, 135, 136, 140, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 174, 177, 182, 184, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 202, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 231 - загальна площа 58,21 га;

ліси та інші лісовкриті площі - контуру NN 6, 9, 10, 13, 14, 16, 26, 32, 37, 43, 46, 47, 49, 54, 57, 63, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 94, 96, 97, 141, 147, 153, 163, 167, 171, 185, 197, 213, 224, 227, 230 - загальна площа 134,71 га;

болота - контуру NN 73, 114, 130, 139 - загальна площа 4.3 га;

під ставками та струмками - контуру NN 99, 102, 129, 138, 142, 156, 179, 188 - загальна площа 16,90 га.

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 19.10.2009 (суддя Болгар Н. В.) в позові відмовлено.

Постановою колегії суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.12.2009 у складі: Бахмат Р. М., Лотоцької Л. О., Євстигнеєва О. С. рішення господарського суду першої інстанції скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено. Постанова мотивована тим, що ПСП "Україна" є правонаступником майна та усіх прав і обов'язків СВК "Устинівський", в тому числі права власності на землю площею 668,53 га на території Криничненської сільської ради.

Устинівська районна державна адміністрація у касаційній скарзі просить постанову апеляційної інстанції скасувати, рішення господарського суду першої інстанції залишити без змін. Скарга мотивована тим, що апеляційна інстанція не взяла до уваги наступне:

позивач не є правонаступником СВК "Устинівський",

відсутність доказів прийняття членами КСП "Устинівський" рішення про передачу СВК "Устинівський" права на 668,53 га земель,

матеріали справи не містять доказів встановлення меж земельної ділянки площею 668,53 га в натурі та доказів одержання СВК "Устинівський" державного акту на вказану земельну ділянку,

Касатором зазначено, що вищенаведені обставини встановлені господарським судом першої інстанції, але не взяті до уваги апеляційною інстанцією.

ОСОБА_13 у касаційній скарзі просить постанову апеляційної інстанції скасувати, рішення господарського суду першої інстанції залишити без змін. Скарга мотивована тим, що апеляційна інстанція не взяла до уваги, що позивач не є правонаступником СВК "Устинівський".

Заступник прокурора Кіровоградської області у касаційному поданні просить постанову апеляційної інстанції скасувати, рішення господарського суду першої інстанції залишити без змін. Подання мотивоване неправильним застосуванням норм чинного законодавства та не взяттям до уваги того, що позивач не є правонаступником СВК "Устинівський", матеріали справи не містять доказів встановлення меж земельної ділянки площею 668,53 га в натурі та доказів одержання СВК "Устинівський" державного акту на вказану земельну ділянку,

Розглянувши матеріали справи касаційних скарг та касаційного подання, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів зазначає наступне.

Колективному сільськогосподарському підприємству "Устинівський" відповідно до рішення Криничненської сільської Ради народних депутатів від 27.06.96 N 32 виданий Державний акт на право колективної власності на землю серії КР, зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за N 11 11.12.96. Згідно названого державного акта у колективну власність передається 8368,9 на землі в межах за планом для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Додатком 1 до названого державного акта є "Список громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства". До списку включено 895 осіб.

За установчим договором "Про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Устинівський" (із додатком) 78 громадян виступили засновниками та членами сільськогосподарського виробничого кооперативу "Устинівський". Статут СВК "Устинівський", створений громадянами і заснований на добровільному їх об'єднанні пайових внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговуванні переважно членів такого кооперативу, зареєстрований Устинівською райдержадміністрацією у лютому 2000.

Загальні збори СВК "Устинівський" прийняли рішення, оформлене протоколом від 10.06.2000 N 1, про внесення змін до п. 1.2 Статуту із викладенням його у редакції "Сільськогосподарський кооператив "Устинівський" є правонаступником КСП "Устинівський" з дня припинення його діяльності. Підприємство приймає на себе виконання і повну відповідальність по зобов'язаннях КСП "Устинівський", здійснює всі його права по укладених угодах".

Державна реєстрація внесення викладених змін до п. 1.2 СВК "Устинівський" здійснена за розпорядженням голови Устинівської райдержадміністрації від 02.09.2000 N 314-р.

Загальні збори засновників СВК "Устинівський" (75 осіб) прийняли рішення, оформлене протоколом N 1 від 15.02.2001, про надання згоди на створення на базі земельних паїв і розпайованого майна (78 осіб) ПСП "Україна".

Державна реєстрація Статуту ПСП "Україна" здійснена за розпорядженням голови Устинівської райдержадміністрації від 28.02.2001 N 97. Державна реєстрація змін до установчих документів такого підприємства - 06.04.2005 державним реєстратором Устинівської райдержадміністрації.

Відповідно до р. I статуту ПСП "Україна" його засновником та власником є одна особа - ОСОБА_11, а саме ПСП "України" є правонаступником колишнього СВК "Устинівський"

Посилаючись на те, що на час звернення до господарського суду спірні землі не перебувають у власності або користуванні інших осіб, у ПСП "Україна" як правонаступника реформованих КСП "Устинівський" та СВК "Устинівський" перебуває Державний акт на право власності на землю, а отже відповідно до законодавства України позивач є власником всіх спірних земельних ділянок, останній звернувся до господарського суду із позовом, вимоги якого викладені вище.

Законом України "Про форми власності на землю" (втратив чинність на підставі Закону N 1377-IV від 11.12.2003) в Україні запроваджено поряд з державною - колективну і приватну форми власності на землю.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 10 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", земля може належати підприємству на праві колективної власності, і таке право може бути припинено в порядку і на підставах, встановлених Земельним кодексом України. Земля як об'єкт права колективної власності колективного сільськогосподарського підприємства зазначена у ч. 1 ст. 7 названого Закону.

Право колективного сільськогосподарського підприємства охороняється законом. Право колективної власності здійснюють загальні збори членів підприємства, збори уповноважених або створений ними орган управління підприємства, якому передано окремі функції по господарському управлінню колективним майном Належне такому підприємству майно, яке у ньому належить на праві спільної часткової власності його членам, може бути передано державним, кооперативним та іншим підприємствам, організаціям і громадянам за рішенням загальних зборів членів підприємства або зборів уповноважених. Такі положення закріплені у ч. 1 ст. 7, ч. ч. 2, 3 ст. 8 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство".

За списком громадян - членів КСП "Устинівський", який є додатком 1 до державного акта на право колективної власності на землю, виданого 11.12.96 р. право колективної власності на 8368,9 га земель в межах плану належало 895 членам КСП "Устинівський".

Як встановлено господарським судом першої інстанції, СВК "Устинівський" створили 78 осіб - громадян. Докази того, що рішенням загальних зборів членів КСП "Устинівський" у користування або у власність були передані землі, про які йдеться у позовній заяві, або докази передачі прав на такі землі 895 членами КСП "Устинівський" 78 особам, які вирішили заснувати СВК "Устинівський", відсутні.

Господарський суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що проголошення СВК "Устинівський" себе як правонаступника КСП "Устинівський" шляхом прийняття рішення на загальних зборах сільськогосподарського виробничого кооперативу та внесення змін до п. 1.2 Статуту СВК "Устинівський" не є підставою вважати факт переходу до нього цивільних прав та обов'язків КСП "Устинівський".

Згідно з ст. 37 Цивільного кодексу української РСР, чинного на дату утворення СВК "Устинівський" та внесення змін до п. 1.2 його Статуту, юридична особа припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу або приєднання). При злитті і поділі юридичних осіб майно (права і обов'язки) переходять до нововиявлених юридичних осіб. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи її майно (права і обов'язки) переходять до останньої. Майно переходить в день підписання передаточного балансу, якщо інше не передбачено законом або постановою про реорганізацію. Діючим на названий час законодавством не передбачався перехід прав і обов'язків ліквідованої особи до інших осіб.

Згідно з ч. ч. 4 - 6 ст. 31 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство":

- у разі злиття підприємства з іншим підприємством усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства;

- при приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаного підприємства;

- у разі поділу підприємства до новостворених підприємств переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства;

- при виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства;

- при перетворенні одного підприємства в інше до новоствореного підприємства переходять усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства.

Підприємство може на добровільних засадах за рішенням загальних зборів перетворюватися в самостійні кооперативи, що створюються із госпрозрахункових підрозділів підприємства або окремих груп працівників. До них переходять усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства.

Як встановлено господарським судом Кіроворгадської області, КСП "Устинівський" не зливалося із СВК "Устинівський"; із КСП "Устинівський" не виділялося" СВК "Устинівське; КСП "Устинівський" не приєднувалося до СВК "Устинівський" чи навпаки. Докази наявності передаточного (роздільного) балансу або іншого документа, що підтверджує передачу майна від КСП "Устинівський" до СВК "Устинівський", рішення загальних зборів КСП "Устинівський" про перетворення підприємства у самостійний кооператив (самостійні кооперативи), зокрема в СВК "Устинівський", відсутні.

Таким чином, господарським судом встановлено, відсутність доказів того, що СВК "Устинівський" є правонаступником КСП "Устинівський", в тому числі щодо прав на землі, включені до плану земель у державному акті, виданому КСП "Устинівський". Судом також встановлено, що відсутні і докази того, що СВК "Устинівський", а в подальшому - ПСП "Україна" є власником таких земель.

Члени кооперативу - 78 осіб - засновників СВК "Устинівський", як вбачається із п. 4.1, п. 4.2 його Статуту, передають кооперативу лише право користування належною їм земельною ділянкою на договірних засадах, за що справляється плата. Докази передачі членами (засновниками) СВК "Устинівський" земель, про які йдеться у позові, у власність, як і докази того, що такі землі належали на праві власності членам кооперативу, відсутні.

Землі КСП "Україна", зазначені у державному акті, на праві колективної власності належали усім членам господарства і прийняття рішень щодо такої землі регулювалося законодавством та установчими документами юридичної особи.

Указом Президента України від 08.08.95 N 720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" передбачено, що паюванню підлягають сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність колективним сільськогосподарським підприємствам.

Указом Президента України від 03.12.99 N 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" передбачено реформувати протягом грудня 1999 - квітня 2000 р. р. колективні сільськогосподарські підприємства на засадах приватної власності на землю та майно шляхом: забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських товариств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності.

Паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства. Право на земельну частку (пай) мають члени такого підприємства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю. У разі виходу власника земельної частки (паю) з колективного сільськогосподарського підприємства за його заявою здійснюється відведення земельної ділянки в натурі в установленому порядку і видається державний акт на право приватної власності на цю земельну ділянку. Після видачі громадянинові державного акта на право приватної власності на земельну ділянку сертифікат на право на земельну частку (пай) повертається до районної державної адміністрації. Такі положення викладені у п. 2, п. 6 Указу Президента України від 08.08.95 р. N 720/95.

Виходячи із викладеного, право на сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність КСП "Устинівський", належить особам, які мають право на земельні частки (паї), і включені як члени підприємства до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землі, а також їх спадкоємці у разі смерті осіб, які мають право на земельні частки (паї).

За ч. 1 ст. 2 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією. Тобто сертифікат на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, є правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на виділені земельні частки (паю) в натурі (на місцевості).

Відповідно до даних, викладених у листі відділу Головного управління Держкозмезму у Кіровоградській області в Устинівському районі від 20.07.2009 N 313, станом на 20.07.2009 на території Криничненської сільської ради видано 913 сертифікатів на право на земельну частку (пай) КСП "Устинівський".

Господарським судом першої інстанції обґрунтовано зазначено, що право на землі сільськогосподарських угідь КСП "Устинівський", які згідно законодавства підлягали розпаюванню, належить не ПСП "Україна", а громадян (та їх спадкоємцям у встановлених законом випадках), включеним до списку - додатку 1 до державного акта на право колективної власності на землю, виданого 11.12.96.

Судом також зазначено, що даних про те, які із земель загальною площею 8368,9 га, включених до Плану зовнішніх меж земель, переданих у колективну власність КСП "Устинівський" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", як розпайовані є землями, право на які мають особи, вказані у списку до Державного акта, а які з цих земель розпаюванню не підлягали, відсутні.

Згідно ч. ч. 1 - 3 ст. 78 Цивільного кодексу України, земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності; право власності на землю - володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу та інших законів. що видаються відповідно до них.

Право власності на землю сільськогосподарськими підприємствами може набуватися шляхом внесення до статутного фонду земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, що встановлено ч. 2 ст. 28 Земельного кодексу України.

Господарським судом першої інстанції встановлено, що докази придбання у власність земельних ділянок відповідно до викладеної норми відсутні.

З урахуванням наведеного, господарський суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що право власності на земельні ділянки ПСП "Україна" не доведено, в зв'язку з чим відмовив у позові.

Апеляційна інстанція в свою чергу, з огляду на викладене, безпідставно дійшла до висновку про те, що позивач є правонаступником СВК "Устинівський" та має право власності на спірні земельні ділянки, а тому постанова апеляційної інстанції про задоволення позову підлягає скасуванню.

Керуючись, ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Вищого господарського суду України постановила:

Касаційні скарги ОСОБА_4, Устинівської районної державної адміністрації, касаційне подання Заст. прокурора Кіровоградської області задовольнити.

Постанову від 22.12.2009 Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі N 3/199 господарського суду Кіровоградської області скасувати.

Рішення від 19.10.2009 господарського суду Кіровоградської області залишити без змін.

Постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.

 

Головуючий, суддя

Є. Першиков

Судді:

Т. Данилова

 

І. Ходаківська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали