ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

09.12.2010 р.

N К-20764/08

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - судді Головчук С. В. (суддя-доповідач), суддів - Заїки М. М., Загороднього А. Ф., Сороки М. О., Черпака Ю. К., секретар судового засідання - Шевченко Ю. В., за участю представника ДПА України - Кипиченка С. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової адміністрації України на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 7 жовтня 2008 року у справі за позовом ОСОБА_7 до Державної податкової адміністрації (далі - ДПА) України, за участю третьої особи - Державної податкової адміністрації (далі - ДПА) у Дніпропетровській області, про визнання протиправним і скасування наказу в частині, встановила:

У квітні 2008 року ОСОБА_7 звернувся з позовом до Державної податкової адміністрації України, третя особа - Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування наказу. Зазначав, що у зв'язку з прийняттям наказу Державної податкової адміністрації України від 13 лютого 2008 року N 78 "Про затвердження типових структур підрозділів податкової міліції державної податкової служби України" та затвердженням Типової структури обласних управлінь податкової міліції, зокрема, управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області, наказом Державної податкової адміністрації України від 3 березня 2008 року N 474-о його звільнено з посади першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області і зараховано у розпорядження ДПА у Дніпропетровській області. Вказує, що після звільнення з посади продовжував виконувати свої посадові обов'язки і отримувати заробітну плату у відповідності із посадовим окладом згідно займаної посади. Посилаючись на те, що фактично жодних організаційно-штатних змін у структурі та штатному розписі відділу податкової міліції Південної МДПІ не відбулось, просив визнати протиправним та скасувати зазначений наказ в частині звільнення його з займаної посади.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 травня 2008 року було вжито заходів забезпечення адміністративного позову, шляхом заборони ДПА України вчиняти дії щодо зняття (виключення) ОСОБА_7 з розпорядження ДПА у Дніпропетровській області, а також вчиняти будь-які інші дії, направлені на його звільнення з органів податкової міліції.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 червня 2008 року у задоволенні позовних вимог відмовлено. Додатковою постановою від 23 червня 2008 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті 30 травня 2008 року.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 7 жовтня 2008 року скасовано постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 червня 2008 року та додаткову постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 червня 2008 року та ухвалено нове рішення про задоволення позовних вимог. Визнано наказ Державної податкової адміністрації України від 3 березня 2008 року N 474-о "Про звільнення з посад та зарахування у розпорядження органів державної податкової служби працівників податкової міліції" в частині звільнення з посади ОСОБА_7 - першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області" протиправним та зобов'язано скасувати його.

Ухвалою від 11 грудня 2008 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд роз'яснив постанову від 7 жовтня 2008 року, пояснивши, що наказ ДПА України від 23 травня 2007 року N 833-о "Про призначення ОСОБА_7 на посаду першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області" не діє, а для поновлення на посаді необхідно видання адміністрацією податкової служби наказу про поновлення на посаді.

У касаційній скарзі Державна податкова адміністрація України порушує питання про скасування рішення апеляційного суду та залишення в силі рішення суду першої інстанції. Посилається на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального та процесуального права. Вважає, що судом не враховано підпункт 2 пункту 21, пункти 40, 42 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року N 114 (далі - Положення) та неправильно застосовано пункт 45 зазначеного Положення. Відповідач зазначає, що звільнення позивача з займаної посади із залишенням на службі в органах податкової міліції та зарахуванням його у розпорядження ДПА у Дніпропетровській області, відбулось згідно відповідних наказів ДПА України та конституційних прав позивача на працю не обмежує.

Перевіривши доводи касаційної скарги, матеріали справи, правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З матеріалів справи видно, що з 23 травня 2007 року ОСОБА_7 призначений на посаду першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

Наказом ДПА України від 13 лютого 2008 року N 78 "Про затвердження типових структур підрозділів податкової міліції державної податкової служби України" затверджено Типову структуру обласних управлінь податкової міліції, зокрема, і управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

На підставі цього наказу 3 березня 2008 року ДПА України видано наказ N 474-о "Про звільнення з посад та зарахування у розпорядження органів державної податкової служби працівників податкової міліції", яким у зв'язку з організаційно-штатними змінами податкової міліції ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі звільнено з займаної посади підполковника податкової міліції ОСОБА_7 - першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області та зараховано його у розпорядження ДПА у Дніпропетровській області.

11 березня 2008 року наказом ДПА у Дніпропетровській N 82 "Про зміни у штатних розписах підрозділів податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області", затверджено та введено в дію штатний розпис відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, згідно якого у відділі податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області передбачена одна посада першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. В цей же день на зазначену посаду наказом ДПА України N 142-о призначено майора податкової міліції ОСОБА_8.

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначені Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (далі - Закон N 509-XII). Податкова міліція є спеціальним підрозділом по боротьбі з податковими правопорушеннями і діє у складі органів державної податкової служби на підставі статті 1 цього Закону. Особи начальницького складу податкової міліції, в тому числі вищого начальницького складу, до якого належить позивач, проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ (стаття 24 цього Закону).

Постановою Кабінету Міністрів України "Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги" від 30 жовтня 1998 року N 1716, прийнятою відповідно до статей 24 та 27 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" установлено, що особи начальницького складу податкової міліції проходять службу в порядку, встановленому Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ.

Підпунктом "в" пункту 40 Положення встановлено, що зарахування в розпорядження органу внутрішніх справ осіб начальницького складу при здійсненні організаційно-штатних заходів на строк не більше 15 діб. У виняткових випадках, пов'язаних з особливими обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу Міністра внутрішніх справ України. До цього строку не зараховуються періоди перебування в установлених цим Положенням відпустках (крім відпусток по вагітності, родах і догляду за дитиною), на лікуванні (обстеженні) у лікувальних закладах.

Згідно підпункту "г" пункту 40 цього Положення переміщення по службі осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу має здійснюватися, як правило, без зарахування їх у розпорядження відповідного органу внутрішніх справ; призначення на посади осіб, які перебувають у розпорядженні відповідного органу, провадиться в найкоротший строк, але не пізніше двох місяців із дня звільнення їх з посади.

У пунктах 42 - 43 Положення наведений вичерпний перелік підстав для переміщення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, жодна з яких не зазначена в наказі про звільнення позивача з посади.

У разі перетворення одного структурного підрозділу юридичної особи публічного права в інший або при його перепрофілюванні звільнення з публічної служби, зміна її істотних умов можуть мати місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності чи штату працівників, змінами у їх складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професіями тощо. Саме по собі перетворення одного структурного підрозділу юридичної особи публічного права в інший без скорочення штату не може бути підставою для звільнення з публічної служби чи зміни істотних умов її проходження. Скорочення штату встановлюється шляхом порівняння штатних розписів цієї юридичної особи до і після її реорганізації.

Дослідивши докази, апеляційний суд встановив, що штатний розпис Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, затверджений 11 березня 2008 року, в порівнянні з попереднім штатним розписом, затвердженим 16 березня 2007 року наказом N 174-о не містить змін щодо посади керівника, а саме: першого заступника начальника МДПІ - начальника відділу податкової міліції Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_7, апеляційний суд правильно виходив з вимог положень пункту 1 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно якого у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

З огляду на зазначені вимоги норм права і обставини справи, апеляційний суд обґрунтовано дійшов висновку про те, що оскаржуваний наказ ДПА України про звільнення позивача з посади і його зарахування у розпорядження органів податкової міліції є протиправним.

Висновки суду апеляційної інстанції відповідають обставинам справи та вимогам матеріального та процесуального закону. З огляду на зазначене, підстави для задоволення касаційної скарги та скасування судового рішення відсутні.

Керуючись статтями 160, 167, 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Державної податкової адміністрації України залишити без задоволення, а постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 7 жовтня 2008 року - без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий, суддя

С. В. Головчук

Судді:

М. М. Заїка

 

А. Ф. Загородній

 

М. О. Сорока

 

Ю. К. Черпак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали