ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

25.11.2010 р.

N К-23990/08

Вищий адміністративний суд України у складі: суддя Костенко М. І. - головуючий, судді: Маринчак Н. Є., Степашко О. І., Острович С. Е., Усенко Є. А., при секретарі Сватко А. О., розглянув у судовому засіданні касаційну скаргу державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва (далі - ДПІ) на постанову господарського суду міста Києва від 05.09.2007 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06.11.2008 у справі N 11/348-А(22-а-7875/08) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" (далі - ТОВ "Ріелті Сіті") до ДПІ про визнання протиправним та скасування рішення. Судове засідання проведено за участю представників: позивача - не з'явились, відповідача - Купельського О. М. За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України встановив:

Постановою господарського суду міста Києва від 05.09.2007, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 06.11.2008, позов задоволено; визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення ДПІ від 19.06.2007 N 0004512303/0.

У прийнятті названих рішень попередні судові інстанції виходили з правомірності включення позивачем до валових витрат підприємства суми винагороди, сплаченої повіреним за договорами доручення, а також витрат, пов'язаних з виплатою або нарахуванням процентів за кредитним договором з огляду на належне документальне підтвердження факту понесення позивачем цих витрат та їх зв'язок з господарською діяльністю платника.

У касаційній скарзі до Вищого адміністративного суду України ДПІ просить скасувати оскаржувані судові акти місцевого та апеляційного судів зі справи та прийняти нове рішення по суті спору. В обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що відсутність таких необхідних документів, як звіти повіреного про виконання доручень ТОВ "Ріелті Сіті" з інформацією про зміст та обсяг виконаних робіт виключає можливість віднесення витрат на оплату таких робіт до складу валових витрат підприємства. До того ж, відсутність факту відображення позивачем у податковому та бухгалтерському обліку операцій з придбання цінних паперів (акцій відкритого акціонерного товариства "Завод Укркабель" (далі - ВАТ "Завод Укркабель")) свідчить про неправомірність включення до валових витрат платника витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів у зв'язку із залученням кредитних коштів на придбання цих акцій.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника відповідача, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги ДПІ з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі з'ясовано, що:

- 11.07.2006 ТОВ "Ріелті Сіті" (довіритель) та товариством з обмеженою відповідальністю "Прайм АСТ" (повірений) було укладено договір доручення N 11/07/06, відповідно до якого повірений зобов'язався виконати юридичні дії зі сприяння укладенню довірителем кредитного договору з акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк" на суму 6000000 дол. США (що за курсом НБУ було еквівалентним 30300000 грн.);

- за наслідками виконання повіреним своїх договірних зобов'язань позивачем було укладено договір про відкриття кредитної лінії від 22.08.2006 N 535-001/06 з акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк", на підставі якого ТОВ "Ріелті Сіті" було одержано кредит на загальну суму 6000000 дол. США;

- факт виконання названого договору доручення було оформлено актом виконаних робіт від 22.08.2006, в якому сторонами визначено загальну вартість наданих повіреним послуг у розмірі 606000 грн.; вказану суму було сплачено позивачем на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Прайм АСТ" у повному обсязі;

- умовами договору доручення від 09.06.2006 N 09/06/06, укладеним позивачем (довіритель) та товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-Пак-Інвест" (повірений), передбачено виконання останнім комплексу юридичних дій щодо пошуку об'єктів нерухомості та оформлення їх подальшого придбання позивачем;

- за результатами виконання повіреним вказаних послуг, що було оформлено складенням актів здачі-приймання виконаних робіт, позивачем було укладено ряд попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості; загальна вартість виконаних товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-Пак-Інвест" робіт (які в повному обсязі були оплачені позивачем) склала 4724657,71 грн.;

- одержані за вказаним договором про відкриття кредитної лінії кошти були використані позивачем на придбання контрольного пакету акцій ВАТ "Завод Укркабель" за договором купівлі-продажу від 27.09.2006 N Т-09-27-03/06;

- за наслідками проведення ДПІ виїзної планової перевірки ТОВ "Ріелті Сіті" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2006 по 31.12.2006, оформленої актом від 07.06.2007 N 1401/23-03/31928017, податковим органом було визнано необґрунтованим включення до валових витрат підприємства витрат на оплату виконаних повіреними робіт за вказаними договорами доручення, а також витрат, пов'язаних з виплатою процентів за названим договором про надання кредитної лінії, що слугувало підставою для прийняття ДПІ оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, згідно з яким ТОВ "Ріелті Сіті" визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток у сумі 293308 грн. (у тому числі 244423 грн. за основним платежем та 48885 грн. штрафних санкцій).

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо обґрунтованості включення позивачем вказаних витрат до валових витрат підприємства.

Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

За змістом підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 названого Закону до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

За приписом підпункту 5.3.9 пункту 5.3 статті 5 цього ж Закону не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Таким чином, з наведених законодавчих приписів вбачається, що обов'язковою умовою віднесення витрат підприємства до складу валових є документальне підтвердження таких витрат та їх зв'язок з господарською діяльністю платника.

В даному разі слід погодитися з наданою судовими інстанціями правовою оцінкою обставин справи, відповідно до якої позивачем правомірно було включено до складу валових витрат вартість оплачених ним послуг повірених. Адже, як з'ясовано судами, позивачем було одержано обумовлені у відповідних договорах доручення результати виконання таких робіт повіреними, які полягали в укладенні ТОВ "Ріелті Сіті" кредитного договору та договорів купівлі-продажу нерухомих об'єктів.

Податковим органом не подано достатньо переконливих доводів щодо фіктивного характеру господарських операцій за цими договорами, відсутності факту їх реального виконання. А відтак посилання скаржника на необхідність складення звітів для з'ясування змісту та обсягу виконаних операцій як підстави для формування валових витрат за наслідками здійснення таких операцій не можна визнати обґрунтованими.

Водночас не можна погодитися з висновком судів щодо правомірності включення позивачем до валових витрат суми сплачених відсотків за кредитним договором з огляду на таке.

Як вбачається з установлених судовими інстанціями обставин справи та підтверджується наявними у справі доказами та поясненнями сторін, одержані у кредит кошти були використані ТОВ "Ріелті Сіті" для придбання акцій ВАТ "Завод Укркабель". Отже, за даних обставин, в економічному аспекті відсотки, нараховані на суму одержаних у кредит коштів, фактично є частиною вартості цих акцій. Наведене випливає також зі змісту підпункту 7.6.3 пункту 7.6 цієї статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", відповідно до якого до складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням. А відтак такі відсотки мають оподатковуватись за правилами оподаткування операцій з придбання акцій, що визначені у підпункті 7.6.1 пункту 7.6 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким передбачено, що:

платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами (абзац перший);

якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону (абзац другий);

якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого ж, виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду (абзац третій).

Таким чином, проценти, нараховані на одержані позивачем у кредит та використані для придбання акцій кошти, мають обліковуватися позивачем в окремому порядку та не підлягають віднесенню до валових витрат підприємства, а тому висновок ДПІ про завищення ТОВ "Ріелті Сіті" валових витрат підприємства на суму нарахованих відсотків є обґрунтованим.

Водночас оскільки судами не було встановлено, яку суму оспорюваних податкових зобов'язань було нараховано податковим органом внаслідок завищення позивачем валових витрат з підстав включення до їх складу відсотків по кредиту, що, в свою чергу, виключає можливість виокремити частину оспорюваного податкового повідомлення-рішення, яке не відповідає вимогам чинного законодавства, ухвалені у справі судові акти підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції для з'ясування цієї обставини та прийняття на підставі цього законного рішення по суті спору.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160, 167, 220, 221, 223, 227, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України ухвалив:

1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва задовольнити частково.

2. Постанову господарського суду міста Києва від 05.09.2007 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06.11.2008 у справі N 11/348-А(22-а-7875/08) скасувати.

3. Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

М. І. Костенко

Судді:

Н. Є. Маринчак

 

О. І. Степашко

 

С. Е. Острович

 

Є. А. Усенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали