ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

05.08.2011 р.

N 2а-6078/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Саніна Б. В., при секретарі судового засідання Стець Я. В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах: 1. Міністерство екології та природних ресурсів України, 2. Державне агентство земельних ресурсів України до Київської міської ради, треті особи: 1. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Історія міста"; 3. Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт; 4. Федерація професійних спілок України; 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Конвіва", про визнання протиправним та скасування рішень Київської міської ради N 276/937 від 15.03.2007 року та N 480/1141 від 26.04.2007 року встановив:

До Окружного адміністративного суду м. Києва надійшов адміністративний позов Заступника прокурора м. Києва, в інтересах держави в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету України із земельних ресурсів до Київської міської ради, з вимогою:

1. Визнати протиправними та скасувати рішення відповідача N 276/937 від 15.03.2007 року "Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" земельної ділянки для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва" (надалі - Рішення N 276/937).

2. Визнати протиправними та скасувати рішення відповідача N 480/1141 від 26.04.2007 року "Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва" (надалі - Рішення N 480/1141).

25.05.2011 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва було залучено до участі у справі третіх осіб на стороні відповідача, що не заявляють самостійних вимог - Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі - виконком Київради (КМДА)) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Історія міста" (надалі - ТОВ "Історія міста"). Крім того, даною ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.05.2011 року було відкрито провадження по справі та призначено справу до попереднього судового розгляду.

14.06.2011 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва до справи були залучені в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт" та Федерація професійних спілок України. Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.07.2011 року було залучено до справи в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Конвіва".

В попередньому судовому засіданні в зв'язку зі неявками учасників процесу, необхідністю додаткового витребування доказів, залучення третіх осіб оголошувались перерви та відкладався розгляд справи, зокрема на 22.06.2011 року, 12.07.2011 року, 25.07.2011 року.

22.07.2011 року через відділ документального обігу та контролю Окружного адміністративного суду м. Києва від заступника прокурора м. Києва надійшла заява N 05/4-7694-08 від 19.07.2011 року про зміну підстав позову із доказами відправки на адресу учасників справи.

25.07.2011 року в порядку передбаченому ст. 55 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України), було допущено процесуальне правонаступництво, зокрема замість позивачів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету України із земельних ресурсів були допущені Міністерство екології та природних ресурсів України та Державне агентство із земельних ресурсів України (відповідно).

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.07.2011 року було закінчено підготовче провадження по справі та призначено справу до судового розгляду.

В судове засідання з'явився представник прокуратури м. Києва, яка позов підтримує та просить задовольнити позовні вимоги в повному обсязі з підстав викладених в позовній заяві, в якій, зокрема вказано, що відповідачем не було дотримано положення чинного законодавства від час винесення оскаржуваних рішень, а саме, не отримання всіх необхідних погоджень як під час передачі в оренду, так і під час відчуження земельної ділянки, не дотримання порядку передачі земельної ділянки в оренду та порядку її відчуження, а також передача в оренду та відчуження земельної ділянки без обговорення даного питання на пленарному засіданні. Як наслідок, представник прокуратури зазначає, що відповідачем не дотримано положень Земельного кодексу України (надалі - ЗК України), Закону України "Про оренду землі" та інших нормативно-правових актів, вказаних в його заяві про зміну підстав позову.

В судове засідання з'явився представник Міністерства екології та природних ресурсів України, який позов підтримує в повному обсязі, просить позов задовольнити, та зазначає, що під час винесення спірних рішень відповідачем було порушено положення п. 14 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 318 від 13.03.2002 року, а саме, в якому вказано, що нове будівництво ведеться у виключних випадках. Більше того зазначає, що відповідачем, під час винесення Рішення N 480/1141 якою було відчужено земельну ділянку по вул. Інститутській, 3 (м. Київ, Печерський район), не було враховано положення ст. 83 ЗК України, так як вказана земельна ділянка відноситься до зеленої зони як сквер. Крім того відповідачем було порушено ст. 134 ЗК України, а саме, відлучено земельну ділянку без дотримання конкурентних засад (без проведення земельних торгів).

В судове засідання з'явився представник відповідача, який щодо позовної заяви заперечує в повному обсязі, просить в позові відмовити, та зазначає, що відповідач під час винесення спірних рішень діяв виключно в межах чинного законодавства, всі необхідні погодження були належним чином отримані.

В судове засідання з'явився представник Головного управління земельних ресурсів виконкому Київради (КМДА), яка позов підтримує, та просить задовольнити позовні вимоги.

В судове засідання з'явився представник ТОВ "Історія міста", який просить в позові відмовити, вказує на відсутність підстав для задоволення позовних вимог, оскільки відповідачем під час винесення оскаржуваних рішень було дотримано положень чинного законодавства.

В судове засідання не з'явились представники Державного агентства земельних ресурсів України, Комунального підприємства "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт", Федерації професійних спілок України та ТОВ "Конвіва", про час, дату та місце судового розгляду належним чином повідомлялись. Інформації від Комунального підприємства "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт", Федерації професійних спілок України та ТОВ "Конвіва" про причини неявки до суду не вказали, жодних клопотань із проханням перенести дату судового розгляду не надавали. Відповідно до положень ч. 2 ст. 128 КАС України, неприбуття в судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання, або неповідомлення ним про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Від Державного агентства земельних ресурсів України надійшло клопотання про розгляд справи за їх відсутності, та надано письмові пояснення по справі, в яких позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить позов задовольнити та зазначає, що земельна ділянка по вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва належить до земель історико-культурного призначення, а тому відповідно до ст. 83 та ст. 84 ЗК України вона не може передаватись у приватну власність. Крім того, проект відведення земельної ділянки не було погоджено із всіма органами, передбаченими ст. 123 ЗК України, зокрема із органом охорони культурної спадщини, чим порушено положення ст. 123 ЗК України та ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Керуючись положеннями ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України), якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи вищевикладене та з урахуванням вимог ст. 41, ст. 122 та ст. 128 КАС України, суд дійшов до висновку про розгляд справи у письмовому провадженні, а розгляд справи продовжується за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши наявні в матеріалах докази, дослідивши пояснення позивачів, представника відповідача, третіх осіб, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (в редакції, чинної на момент прийняття спірних рішень) міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Відповідно до ст. 3 ЗК України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Пунктами а), в) та г) ч. 1 ст. 9 ЗК України до повноважень Київської міської ради у галузі земельних відносин на її території віднесено право розпорядження землями територіальної громади міста, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до ЗК України.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (в редакції, чинної на момент прийняття спірних рішень) місцеве самоврядування у м. Києві здійснюється територіальною громадою міста, яке безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в м. Києві ради та їх виконавчі органи. Більше того, відповідно до п. 2 ст. 22 вищевказаного Закону у зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів.

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення відповідно до Закону питань земельних відносин є виключно компетенцією пленарних засідань сільських, селищних, міських рад.

Положеннями ст. 16 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

15.03.2007 року на IV сесії V скликання Київської міської ради було прийнято Рішення N 276/937, відповідно п. 3 якого відповідачем було передано ТОВ "Історія міста", за умови виконання п. 3 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загальною площею 1,23 га для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва, у тому числі: площею 1,10 га - за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування; площею 0,13 га - за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

29.03.2007 року між ТОВ "Історія міста" та Київською міською радою було укладено на 5 років договір оренди земельної ділянки що розташована в м. Києві, вул. Інститутська, 3 Печерського району м. Києва, площею 1,2260 га (кадастровий номер 8000000000:82:012:0027), з цільовим призначенням для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначенням, з підземними та наземними паркінгами.

Вказаний договір був зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконком Київради (КМДА) за N 82-6-00409 від 30.03.2007 року.

26.04.2007 року на IV сесії V скликання міської ради було прийнято Рішення N 480/1141, відповідно до п. 3 якого було прийнято рішення про продаж ТОВ "Історія міста" земельної ділянки площею 1,2260 га за 30807000,00 грн. для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у ТОВ "Історія міста" згідно з договором оренди земельної ділянки N 82-6-00409 від 30.03.2007 року.

04.06.2007 року між ТОВ "Історія міста" та Київською міською радою було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Відповідно до п. 1.1 та п. 1.2 вказаного договору ТОВ "Історія міста" придбало земельну ділянку що розташована в м. Києві, Печерський район, вул. Інститутська, 3 площею 1,2260 га (кадастровий номер 8000000000:82:012:0027), з цільовим призначенням для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначенням, з підземними та наземними паркінгами.

Прокуратурою м. Києва на виконання доручення Президента України N 1-1/462 від 15.03.2011 року було проведено перевірку законності винесення Київською міською радою Рішення N 276/937 та Рішення N 480/1141, за результатами якої заступник прокурора м. Києва, вважаючи оскаржувані рішення протиправним та такими, що не відповідають вимогам чинного земельного законодавства, звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з вимогою визнання їх протиправними та скасування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Щодо правомірності винесення Київською міською радою Рішення N 276/937

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про оренду землі" орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

15 липня 2004 р. Київською міською радою було прийнято Регламент розгляду питань щодо набуття та реалізації права користування землею в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради N 457/1867 (в редакції, чинної на момент існуючих правовідносин) (надалі - Регламент N 457/1867), відповідно до якого даний регламент розгляду визначає загальні положення і встановлює особливості та процедуру надання в постійне користування та передачі в оренду земельних ділянок в м. Києві фізичним та юридичним особам та оформлення права користування землею на підставі прийнятих Київською міською радою рішень.

Відповідно до ст. 5 Регламенту N 457/1867 (в редакції, чинній на момент прийняття спірних рішень) документи, самостійно підготовлені зацікавленою особою, мають обов'язково містити викопіювання з чергового плану міста, надане Головним управлінням земельних ресурсів виконкомом Київради (КМДА), інші матеріали, які, на думку зацікавленої особи, обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки. Для отримання документів з офіційною інформацією про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки зацікавлена особа має право звернутись до Київської міської ради або до виконкому Київради (КМДА), Головного управління земельних ресурсів виконкому Київради (КМДА), Головного управління економіки та інвестицій виконкому Київради (КМДА), Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкому Київради (КМДА), Головного управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА), управління охорони навколишнього природного середовища виконкому Київради (КМДА), Київської міської санітарно-епідеміологічної станції, організації комунальної власності "Інститут генерального плану м. Києва", комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин", інших організацій.

Водночас, в ст. 14 Регламенту N 457/1867 (в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин), землевпорядна організація або зацікавлена особа забезпечує погодження розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з Головним управлінням земельних ресурсів виконкомом Київради (КМДА), Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкомом Київради (КМДА), Головним управлінням охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт виконкомом Київради (КМДА), управлінням охорони навколишнього природного середовища виконкомом Київради (КМДА), Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією, іншими підприємствами, установами та організаціями, землекористувачами та власниками земельних ділянок, з якими відповідно до вимог законодавства необхідно погодити проект. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується зазначеними органами в порядку, визначеному законодавством України, шляхом надання ними письмового висновку або здійснення запису "погоджено", засвідчених підписом уповноваженої особи та скріплених печаткою. Надання письмових висновків є обов'язковим за наявності обмежень або обтяжень.

Як було встановлено судом, що не спростовується відповідачем, 23.01.2007 року листом N 366 Головне управління охорони культурної спадщини виконкомом Київради (КМДА) повідомило ТОВ "Історія міста", що не заперечує проти відведення земельної ділянки в орендне користування для реконструкції та будівництва, експлуатації Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельно-житлового комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення з підземними та надземними паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському району м. Києва за винятком частини території садиби пам'ятки національного значення будівлі Інституту шляхетних дівчат (Жовтневий палац культури) (постанова Ради Міністрів УРСР N 1112 від 06.09.79 року). При цьому, ТОВ "Історія міста" повідомлялось, що проект відведення земельної ділянки відповідно до ст. 123 ЗК України належить погодити за установленим порядком, у тому числі з Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкомом Київради (КМДА).

Крім того, 30.01.2007 року Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкомом Київради (КМДА) було надано висновок N 19-633 щодо використання земельної ділянки наявних містобудівних обмежень та умов, які мають враховуватись при розробці проекту відведення земельної ділянки. В даному висновку Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкомом Київради (КМДА) було вказано, що не заперечуватиме щодо передачі в оренду земельної ділянки, в той же час зазначаючи, що проект землеустрою необхідно погодити з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкомом Київради (КМДА).

Таким чином, судом було встановлено, що позивач, отримавши в порядку, передбаченому ст. 5 Регламенту N 457/1867, документи з офіційною інформацією про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки (лист N 366 від 23.01.2007 року та висновок N 19-633 від 30.01.2007 року), повинен був в подальшому погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в порядку, передбаченому ст. 14 Регламенту N 457/1867.

Водночас, відповідно до матеріалів справи, що не спростовується відповідачем та ТОВ "Історія міста" Головне управління охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА) повідомила, що проект землеустрою в головному управлінні не погоджувався (лист N 1474 від 23.03.2011 року). Крім того, в листі N 3163/0/06/27-11 від 23.03.2011 року Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкому Київради (КМДА) було повідомлено, що згідно електронної бази "Документообіг" звернень від ТОВ "Історія міста" щодо погодження проекту землеустрою не надходило та проект не погоджувався.

Як наслідок, судом встановлено, проект землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки ТОВ "Історія міста" не було погоджено ні Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА), ні Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконкому Київради (КМДА) в порядку, встановленому п. 14 Регламенту N 457/1867.

Судом також приймається до уваги, що відповідно до листа Управління охорони навколишнього природного середовища виконкому Київради (КМДА) N 071/4-04-22/924 від 24.02.2007 року проект відведення було погоджено за умови складання проектної документації в межах території, яка визначена листом ВАТ "Київпроект" ДП "Інститут генерального плану м. Києва" КМДА N 207 від 27.01.2007 року, а саме на площі 1,10 га, без втручання в межі Федерації професійних спілок України.

Водночас, суд приймає до уваги, що Рішенням N 276/937 було передано в оренду ТОВ "Історія міста" земельну ділянку більшою площею, аніж було погоджено Управлінням охорони навколишнього природного середовища виконкому Київради (КМДА). Крім того, Рішенням N 276/937 було передано ТОВ "Історія міста" в оренду площі землі, що знаходились в користуванні Федерації професійних спілок України, що не було погоджено із Управлінням охорони навколишнього природного середовища виконкому Київради (КМДА).

Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Відповідно до ст. 20 Регламенту N 457/1867 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки після отримання висновку землевпорядної експертизи, технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду після погодження в установленому порядку питання можливості передачі земельної ділянки в оренду, технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою після її розробки подаються землевпорядною організацією до Головного управління земельних ресурсів виконкому Київради (КМДА) для підготовки проекту рішення Київської міської ради.

Відповідно до положень ст. 23 - 25 Регламенту N 457/1867, проект рішення що розробляється Головним управлінням земельних ресурсів виконкому Київради (КМДА), має бути ухвалений комісією Київради з питань містобудування та землекористування, після позитивного висновку якої проект рішення подається до президії Київради для внесення даного питання на розгляд на найближчому пленарному засіданні. На вказаному пленарному засіданні Київради розгляд проекту проводиться за доповіддю голови постійної комісії з питань містобудування та землекористування.

Однак, судом було встановлено, що не спростовується відповідачем, погодження проекту землеустрою передачі земельної ділянки в оренду комісією Київради з питань містобудування та землекористування вчинено не було, голова постійної комісії з питань містобудування та землекористування із доповіддю на пленарному засіданні Київської міської ради не виступав. Як наслідок, процедура прийняття рішення щодо передачі земельної ділянки в оренду була порушена.

Більше того, суд приймає до уваги, що в п. 25.1 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради N 14/14 від 14.06.2006 року (в редакції, що діяла на момент прийняття оскаржуваного рішення) (надалі - Регламент N 14/14), передбачено, що рішення Київради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допускається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

Водночас, в судовому засіданні було встановлено, що не спростовується відповідачем, що обговорення питання оренди земельної ділянки ТОВ "Історія міста", що розташована в м. Києві, Печерський район, вул. Інститутська, 3 на пленарному засіданні Київської міської ради не відбувалось взагалі, чим порушено приписи Регламенту N 14/14.

Як наслідок, відповідно до вищевказаного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо протиправності Рішення N 276/937 відповідача є обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

Щодо правомірності винесення Київською міською радою Рішення N 480/1141

В п. а) ч. 1 ст. 82 ЗК України, зафіксовано, що юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у раз придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодам.

В ч. 1 ст. 127 ЗК України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування і державні органи приватизації відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 ЗК України, продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Положеннями ч. 2 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено порядок прийняття рішення ради. Водночас, положеннями Регламенту N 14/14 встановлено порядок прийняття рішень Київською міською радою.

Відповідно до п. 20.1 ст. 20 Регламенту N 14/14 суб'єктами подання проектів рішень виступають Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, постійні комісії Київради, депутатські групи та фракції, депутати Київради та виконком Київради (КМДА), загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством та Статутом територіальної громади міста Києва.

Пунктом 20.8 ст. 20 Регламенту N 14/14 зафіксовано, що опрацьований відповідно до вимог Регламенту Київради проект рішення, завізований головою і секретарем профільної постійної комісії Київради та управлінням правового забезпечення секретаріату Київради не пізніше ніж за 13 днів до пленарного засідання Київради передається постійною комісією до управління організаційної роботи для формування порядку денного пленарного засідання Київради та його розгляду на Президії Київради. Не пізніше ніж у дводенний строк після проведення засідання Президії Київради проекти рішень та матеріали для розгляду на пленарному засіданні Київради передаються депутатам Київради.

Прискорений розгляд проекту рішення Київради допускається за дорученням Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради або за письмовим обґрунтуванням суб'єкта подання проекту рішення Київради, підтриманим Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради. Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради у разі їхньої згоди із зазначеним обґрунтуванням дають відповідні доручення секретаріату Київради та профільній постійній комісії Київради, зазначаючи строк їх виконання. Проект рішення Київради має бути поданий та оформлений відповідно до Регламенту Київради (п. 20.12 ст. 20 Регламенту N 14/14).

Пунктом 21.2 Регламенту N 14/14 передбачено, що на засіданні Президії Київради члени Президії заслуховують пропозиції до проекту порядку денного чергового пленарного засідання Київради, розглядають проекти рішень та висновки щодо них постійних комісій Київради та управління правового забезпечення секретаріату Київради, формують проект порядку денного пленарного засідання Київради та розглядають пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання Київради.

В той же час, відповідно до п. 25.1 ст. 25 Регламенту N 14/14 рішення Київради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допускається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті. Рішення Київради може прийматися без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

В той же час, як вбачається із Витягу стенограми пленарного засідання 26.04.2007 року "Головуючий Київський міський голова - Л. М. Черновецький, Заступник міського голови-секретар Київради О. С. Довгий" та проекту Рішення "Про порядок денний пленарного засідання IV сесії Київради V скликання 26.04.2007", наданих відповідачем, питання про продаж земельної ділянки ТОВ "Історія міста" ставилось Заступником міського голови-секретарем Київради О. С. Довгим відразу до голосування, без уточнення чи є заперечення у депутатів чи бажають депутати обговорити дане питання.

Відповідно доп. 29.6 Регламенту N 14/14, протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Київрадою.

Як наслідок, судом встановлено, що не спростовується відповідачем, що під час проведення головування за проект спірного рішення було порушено Регламент N 14/14.

Крім того, судом приймається до уваги висновок Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві N 05-08/5824 від 23.08.2007 року, в якому зазначено, що земельна ділянка по вул. Інститутській, 3 є сквером і відноситься до зеленої зони.

Водночас, відповідно до п. а) ч. 3 ст. 83 ЗК України, до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо).

Відповідно до ч. 6 ст. 123 ЗК України, проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, надають висновок.

Рішенням виконкому Київської міської ради народних депутатів N 920 від 16.07.79 року, розпорядженням Київської міської державної адміністрації N 979 від 17.05.2002 року зазначена земельна ділянка на вулиці Інститутській, 3 знаходиться в архітектурній зоні, центральному історичному ареалі м. Києва, що відображено в листі управління охорони навколишнього природного середовища виконкому Київради (КМДА) N 05-08/5824 від 23.08.2007 року.

Відповідно до ст. 54 Конституції України передбачено, що культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

Відповідно до п. 14 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 318 від 13.03.2002 року, в охоронних зонах здійснюється реставрація та реабілітація пам'яток, забезпечується охорона традиційного характеру середовища, усунення споруд і насаджень, які порушують традиційний характер середовища, відтворення втрачених цінних об'єктів. Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини", на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини і без погодження з Інститутом археології Національної академії наук України.

Більше того, суд критично ставиться на посилання відповідача та ТОВ "Історія міста", що Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА) було належним чином погоджено рішення про відчуження земельної ділянки про що було надано лист N 366 від 23.01.2007 року. Як вбачається із матеріалів справи, вказаний лист надавався Головним управлінням охорони культурної спадщини під час розроблення проекту землеустрою щодо оренди земельної ділянки. Більше того, як вже було встановлено судом вище, що проект землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки ТОВ "Історія міста" не було погоджено Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА), а вказаний лист N 366 є лише документом з офіційною інформацією про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки, що передбачено ст. 5 Регламенту N 457/1867, та не є висновком в розумінні ст. 14 Регламенту N 457/1867.

Більше того, судом приймається до уваги відповідь Головного управління охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА) N 3836 від 02.08.2011 року, що була надана на запит Окружного адміністративного суду м. Києва. Відповідно до вказаного листа, Головне управління охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА) повідомило суд, що було надано саме лист-відповідь N 366 від 23.01.2007 року. При цьому, відповідно до вказаного листа Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА) погоджувалось відведення земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування підпірної стінки та підземного і наземного паркінгів. Відповідно до вказаного листа, жодного погодження відведення земельної ділянки для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва.

Таким чином, в судовому засіданні було встановлено, що не спростовується відповідачем, що проект відведення земельної ділянки не погоджувався Головним управлінням охорони культурної спадщини виконкому Київради (КМДА), що є порушенням положення ст. 123 ЗК України та ст. 14 Регламенту N 14/14.

Як наслідок, відповідно до вищевказаного, судом дійшов висновку, що позовні вимоги щодо протиправності Рішення N 480/1141 відповідача є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 9 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 71 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Посилання відповідача та ТОВ "Історія міста", що позивачем не надано жодних доказів щодо вказаних положень, суд сприймає критично, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень обов'язком щодо доказування правомірності свого рішення покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Водночас, відповідач не надав жодних доказів що спростовують доводи позивача.

Статтею 159 КАС України встановлено, що судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яке ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

З огляду на вищевказане суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз. Враховуючи, що в меті ралах справи відсутні будь-які докази, що суб'єкт владних повноважень поніс витрат, тому відшкодуванню вони не підлягають.

Відповідно до вищевказаного, керуючись положеннями ст. ст. 2, 3, 6, 17, 71, 86, 94, 158 - 163, 167, 254 КАС України, суд  постановив:

1. Позовну заяву заступника прокурора м. Києва в інтересах Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства земельних ресурсів України до Київської міської ради про визнання протиправним та скасування рішень Київської міської ради N 276/937 від 15.03.2007 року "Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" земельної ділянки для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва" та N 480/1141 від 26.04.2007 року "Про продаж земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва" - задовольнити в повному обсязі.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради N 276/937 від 15.03.2007 року "Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" земельної ділянки для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва".

3. Визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради N 480/1141 від 26.04.2007 року "Про продаж земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Історія міста" для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії м. Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва".

Постанова набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду через суд першої інстанції в порядку та строки, передбаченому ст. 185 - 187 КАС України.

 

Суддя

Б. В. Санін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали