ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

26.05.2011 р.

N 2а/2570/2574/2011

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Скалозуб Ю. О., при секретарі - Грузновій О. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за позовом приватного підприємства "Стрілець-53" до державної податкової інспекції у м. Чернігові про визнання протиправним та скасування рішення (за участю представників сторін: від позивача - ОСОБА_1, довіреність N 12/05 від 12.05.2011 року, від відповідача - ОСОБА_2, довіреність N 17025/9/10-010 від 30.12.2011 року), встановив:

12 травня 2011 року до Чернігівського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов приватного підприємства "Стрілець-53" до державної податкової інспекції у м. Чернігові, в якому позивач просить визнати протиправним та скасувати в повному обсязі рішення ДПІ у м. Чернігові про застосування фінансових санкцій від 05.04.2011 року N 0001232323, яким до ПП "Стрілець-53" застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. Позивач мотивує позовні вимоги тим, що в кафе "Стрілець" приватного підприємства "Стрілець-53" мається наочна інформація про заборону куріння, тобто розміщені таблички з текстом: "Не курити" та "Куріння заборонено", крім того в приміщенні кафе також є окреме місце з написом: "Кімната для куріння", а тому застосування до позивача штрафних санкцій в сумі 3400 грн. є неправомірним.

В судовому засідання представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити з підстав, зазначених у позовній заяві. Представник відповідача позовні вимоги не визнав у повному обсязі та пояснив, що під час проведення перевірки було встановлено, що у кафе є спеціально відведене місце для куріння (кімната), при вході в яку розміщений напис "Команта для курения", проте в спеціально відведеному місці для куріння не розміщена наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 26.05.2011 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено на 31.05.2011 року, про що повідомлено сторонам після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з урахуванням вимог ч. 4 ст. 167 КАС України.

Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення сторін, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію приватне підприємство "Стрілець-53" зареєстровано виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 31.05.2001 року як юридична особа та перебуває на обліку в органах ДПІ як платник податків.

29.03.2011 року працівниками ДПА в Чернігівській області на підставі наказу від 28.03.2011 року N 123 та направлень NN 136, 137 була проведена фактична перевірка з питань дотримання вимог, зокрема, Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" кафе "Стрілець", яке знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова,7 та належить приватному підприємству "Стрілець-53", про що складено акт від 29.03.2011 року.

В ході проведення перевірки встановлено, що у кафе "Стрілець" на момент проведення перевірки у двох залах та барі, які знаходяться в кафе, куріння заборонено, при цьому в одному залі в доступному для огляду місці знаходився напис: "Курение запрещено", у барі була розміщена наочна інформація про заборону куріння, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Не курить". Крім того, під час перевірки встановлено, що у кафе є спеціально відведене місце для куріння (кімната), при вході в яку розміщений напис "Комната для курения". Разом з тим зазначено, що в спеціально відведеному місці для куріння не розміщена наочна інформація, яка складається із відповідного знаку та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить вашому здоров'ю!", що визначено як порушення ст. 152 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

На підставі складеного акту перевірки ДПІ у м. Чернігові винесено рішення від 05.04.2011 року за N 0001232323 про застосування фінансових санкцій в сумі 3400 грн.

Не погоджуючись з винесеним рішенням позивачем подано скаргу до ДПА в Чернігівській області. Рішеннями ДПА в Чернігівській області за N 774/10/25-020 від 29.04.2011 року, скарга позивача залишена без задоволення, а прийняте ДПІ у м. Чернігові рішення без змін.

Відповідно до ст. 152 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" у місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!". У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

Відповідно до абз. 10 ст. 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі не обладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації, передбаченої статтею 152 цього Закону, - 3400 гривень.

Як вбачається з матеріалів справи, в кафе "Стрілець" розміщена наочна інформація про заборону куріння з відповідними знаками: "Не курить", "Куріння заборонено", "Кімната для куріння" та "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю".

Згідно ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем до суду не надано доказів порушення позивачем ст. 152 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та обґрунтованості висновків викладених в акті перевірки щодо нерозміщення наочної інформації, яка складається з відповідного графічного знака та текстів такого змісту: "Куріння заборонено!" "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!" в спеціально відведеному місці для куріння.

Приписами ч. 3 ст. 2 КАС України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, суд приходить до висновку про необґрунтованість винесеного рішення щодо застосування фінансових санкцій, оскільки відповідачем не враховані усі обставини, що мали значення для прийняття рішення, а саме наявність наочної інформації визначеної ст. 152 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги приватного підприємства "Стрілець-53" до державної податкової інспекції у м. Чернігові про визнання протиправним та скасування в повному обсязі рішення ДПІ у м. Чернігові про застосування фінансових санкцій від 05.04.2011 року N 0001232323, яким до ПП "Стрілець-53" застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. підлягають задоволенню повністю.

Керуючись ст. ст. 9, 69 - 71, 94, 97, 158 - 163, 156 КАС України, Чернігівський окружний адміністративний суд постановив:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати в повному обсязі рішення державної податкової інспекції у м. Чернігові про застосування фінансових санкцій від 05.04.2011 року N 0001232323, яким до ПП "Стрілець-53" застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Суддя

Ю. О. Скалозуб

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали