ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

09.06.2011 р.

N К-23443/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого, судді-доповідача Бим М. Є., суддів: Гордійчук М. П., Конюшка К. В., Сіроша М. В., Харченка В. В., розглянувши в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами адміністративну справу за касаційною скаргою Управління Держкомзему у м. Луганську на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 4 грудня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2010 року у справі N 2а-23671/09/1270 за позовом Управління Держкомзему у м. Луганську до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання протиправним та скасування рішення, встановила:

18 червня 2009 року Управління Держкомзему у м. Луганську звернулось до суду з адміністративним позовом до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання протиправним та скасування рішення від 28.05.2009 N 01-29/33.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 4 грудня 2009 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2010 року, в задоволенні позову відмовлено.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати зазначені вищі судові рішення як такі, що ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог.

Перевіривши матеріали справи, правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у період з 17.02.2009 по 09.04.2009 відповідачем проведена перевірка позивача з питань дотримання вимог законодавства України про захист економічної конкуренції.

За результатами проведеної перевірки, комісією Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України складений акт перевірки дотримання законодавства України про захист економічної конкуренції N 01-60/5 від 09.04.2009 та 28 травня 2009 року прийнято рішення N 01-29/33, яким відповідачем визнано дії позивача щодо подання інформації в неповному обсязі на листи відповідача від 23.01.2009 N 05-08/96, від 16.02.2009 N 05-08/234, вимогу відповідача від 16.03.2009 N 05-36/139 порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікуються за п. 14 ст. 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", як подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України. Зазначеним рішенням відповідача за вказане порушення відповідно до ч. 1 абз. 4, частини 2 ст. 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" застосовано штраф у розмірі 1170 грн.

Відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією регулюються Законом України "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно до ст. 3 цього Закону законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Закону, законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Повноваження органів антимонопольного комітету України у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції встановлені ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Порядок проведення уповноваженими працівниками Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень планових і позапланових виїзних перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарювання та при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю щодо суб'єктів господарювання встановлює Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України 25.12.2001 N 182-р.

Пунктом 6 Положення встановлено, що планові виїзні перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції об'єктами перевірки проводяться лише в тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення вказаної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Так, 23.01.2009 відповідачем було надіслано лист N 05-08/96 до позивача про сприяння проведенню планової перевірки, де було зазначено, що відповідно до наказу голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.01.2009 N 01-20/6 буде здійснюватись з 05.02.2009 планова перевірка Управління земельних ресурсів у м. Луганськ щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції".

Наказом Відділення від 06.02.2009 N 01-20/18 було внесено зміни до наказу Відділення від 15.01.2009 N 01-20/6 (викладено у новій редакції щодо складу комісії та строків проведення перевірки (зокрема, початок перевірки перенесено з 05.02.2009 року на 17.02.2009 року).

Таким чином, порушень п. 6 Положення з боку відповідача не вбачається.

На виконання п. 37 Положення про порядок проведення перевірок, у перший день перевірки (17.02.2009) головою комісії було повідомлено керівника об'єкта перевірки про мету і термін перевірки та надано йому наступні документи: щодо складу комісії - копії наказів голови Відділення про створення комісії від 15.01.2009 N 01-20/6, від 06.02.2009 N 01-20/18 (додатки N 2, N 3); щодо повноважень членів комісії - для огляду були надані службові доручення голови та члена комісії (N 01-45/22 від 14.11.2008, N 01-45/3 від 16.02.2009), в яких головою Відділення були надані повноваження, передбачені законодавством, а також посвідчення голови та члена комісії; щодо переліку питань, які слід з'ясувати при проведенні перевірки - було повідомлено, що цей перелік відображено у листах Відділення від 23.01.2009 N 05-08/96 та від 16.02.2009 N 05-08/234.

Факт отримання вказаних наказів Відділення 17.02.2009 підтверджується відміткою Управління про отримання їх з особистим підписом начальника Управління на копіях цих наказів.

20.02.2009 року у процесі перевірки головою комісії з перевірки були поставлені додаткові письмові питання N 1, N 2, N 3 та 13.03.2009 року питання N 4 (а. с. 14 - 15).

16.03.2009 відповідачем позивачеві була направлена вимога N 05-35/139 щодо надання інформації (а. с. 23).

У зв'язку з тим, що вищезазначена вимога направлена зі строком виконання до 20.03.2009, наказом голови Відділення від 18.03.2009 N 01-20/36 було продовжено термін проведення перевірки (на підставі п. 22 Положення) до 06.04.2009. Про це було повідомлено позивача листом від 18.03.2009 N 05-08/440.

Інформація викладена у листах позивача від 03.04.2009 N 01-14/458, N 01-14/459, від 06.04. року N 01-14/467 була отримана відповідачем 06.04.2009 року.

У зв'язку з цим, наказом голови Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.04.2009 N 01-20/49 було продовжено термін проведення перевірки (на підставі п. 22 Положення) до 11.04.2009 року.

Зважаючи на частину другу пункту 22 Положення, яким встановлено, що у разі потреби за поданням голови Комісії продовження термінів проведення перевірки здійснюється головою Відділення, продовження проведення планової перевірки Управління Держкомзему у м. Луганськ і Луганської області здійснено в межах повноважень.

Також, за приписами Положення здійснення планових перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції включає ряд заходів, які можуть здійснюватись не обов'язково на об'єкті перевірки. Дослідження діяльності об'єкта перевірки може здійснюватись також шляхом співставлення частини отриманої інформації від об'єкта перевірки відомостям, наявним у Відділенні.

Згідно п. 14 ст. 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

В розумінні ст. 1 цього Закону інформація це - відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону органам антимонопольного комітету України надано право накладати штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання.

Так, частиною 2 абз. 4 ст. 52 Закону встановлено, що за порушення, які передбачені пунктами 9, 13 - 16 та 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Таким чином, дії Управління щодо подання інформації в неповному обсязі Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на листи відділення від 23.01.2009 N 05-08/96, від 16.02.2009. N 05-08/234, вимогу відділення від 16.03.2009 N 05-36/139 у встановлений у цих документах строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікуються за пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" як подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права чи порушено норми процесуального права.

Згідно ч. 1 ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 222, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Управління Держкомзему у м. Луганську - залишити без задоволення.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 4 грудня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2010 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали