ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

04.08.2011 р.

Справа N 2а-0570/9557/2011

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2011 року) (Ухвала N 2а/0570/9557/2011)

Донецький окружний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Давиденко Т. В., суддів - Єфіменко О. В., Чернової О. В., при секретарі судового засідання - Павленко М. С. (за участю представників сторін: від позивача - Б. М. Л., довір. від 21.06.2011 року б/н, від відповідача - не з'явились, від третьої особи - Б. М. Л., довір. від 05.07.2011 року б/н), розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Завод Радар" до відповідача Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третя особа - Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа", про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, спонукання вчинити певні дії, встановив:

Приватне акціонерне товариство "Завод Радар" звернулось до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправним та скасування рішення від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507), визнання протиправними дій щодо прийняття рішення від 13.05.2011 року N 507, зобов'язання оприлюднити інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" в той же спосіб, в який оприлюднена інформація про зупинення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Доводи позовної заяви обґрунтовує тим, що рішення має суттєві негативні наслідки для позивача, оскільки він позбавлений права як засновник ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" належним чином у повному обсязі вільно володіти та розпоряджатись власним майном.

Вказує на те, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку при винесені рішення, яке оскаржується, діяла з перевищенням повноважень та не у спосіб, визначений чинним законодавством України, крім того, як вважає позивач, зазначене рішення порушує публічний порядок реалізації владних управлінських функцій держави.

Наполягає на тому, що у відповідача відсутня жодна підстава для прийняття рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, оскільки відсутній факт наявності порушення ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" законодавства на ринку цінних паперів.

Зазначає, що подання касаційної скарги на рішення судів не є підставою для прийняття рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку власників акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Ухвалою від 30.06.2011 року до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, залучене Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа".

В запереченнях на позовну заяву відповідач вказав на її безпідставність та зазначив, що статтею 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначено, що одним з основних завдань Комісії є захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів та саме на виконання наданих Комісії функцій прийняте рішення, яке оскаржується.

Вказує на те, що, оскільки документи, подані ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" на реєстрацію випуску акцій, містять чисельні порушення норм чинного законодавства та Вищим адміністративним судом України не прийняте остаточне рішення у справі N 2а-11030/10/2670 про спонукання Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку видати свідоцтво про реєстрацію акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа". Комісією правомірно, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом прийняте рішення, яке за своєю суттю є запобіжним заходом захисту прав інвесторів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів.

Враховуючи наведене, просить відмовити у задоволені позовної заяви у повному обсязі.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав вимоги, викладені в позовній заяві, надав пояснення, аналогічні викладеним у позовній заяві та просив задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяву про розгляд справи за участю його представника не надав.

Частиною 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що у разі неприбуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Дослідивши матеріали справи, доводи позовної заяви, заперечень на позовну заяву, заслухавши представника позивача, суд встановив.

Приватне акціонерне товариство "Завод Радар" створене внаслідок зміни назви Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" на підставі рішення позачергових зборів акціонерів від 18.09.2010 року (а. с. 34 - 46).

Згідно довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України АБ N 1076858 Приватне акціонерне товариство "Завод Радар", ідентифікаційний код 23027906, є юридичною особою, місцезнаходження: 84301. Донецька область, м. Краматорськ, вул. Леніна, б. 58 (а. с. 33).

ПАТ "Завод Радар" є засновником ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" (а. с. 8 - 9).

30.12.2008 року ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" звернулось до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з заявою про реєстрацію випуску акцій.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила в реєстрації випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" про що 02.02.2009 року винесла відповідне розпорядження та рішення.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року у справі N 2а-11030/10/2670, яка ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року залишена без змін, задоволена позовна заява ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування розпорядження та рішення від 02.02.2009 року про відмову у реєстрації випуску акцій. Комісія зобов'язана зареєструвати випуск акцій та видати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Під час розгляду справи судами встановлений факт протиправності дій Комісії щодо відмови у реєстрі випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", оскільки такі дії не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, яке регулює відносини, що виникають на ринку цінних паперів України.

13.05.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку надане ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на загальну суму 501241000 грн. та включення ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" до загального реєстру випуску цінних паперів (а. с. 10).

Надалі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в касаційному порядку оскаржені постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року та ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року.

13.05.2011 року у зв'язку з виконанням постанов про відкриття виконавчого провадження від 22.04.2011 року про примусове виконання виконавчого листа N 2а-11030/10/2670, виданого Окружним адміністративним судом м. Києва, та поданням Комісією касаційної скарги на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року у справі N 2а-11030/10/2670 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних і цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507), відповідно до якого вирішила:

1. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

2. Заборонити професійним учасникам ринку цінних паперів, що здійснюють депозитарну діяльність, вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених "ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

3. Зобов'язати депозитаріїв у день отримання цього рішення, але не пізніше наступного робочого дня, довести дане рішення до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

4. Професійним учасникам ринку цінних паперів, які здійснюють депозитарну діяльність щодо цінних паперів, випущених ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", у триденний термін з моменту отримання ними копії даного рішення повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про взяття його до виконання.

5. Департаменту корпоративних відносин забезпечити повідомлення у встановленому порядку ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

6. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

8. Контроль за виконанням рішення залишений за Головою Комісії.

Рішення підписане Головою Комісії Дмитром Тевелєвим (а. с. 11).

04.07.2011 року ПАТ "Завод Радар" звернулось до ТОВ "Модуль" з пропозицією щодо придбання акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" (а. с. 83).

08.07.2011 року ТОВ "Модуль" відмовилось від даної пропозиції у зв'язку з прийняттям Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 13.05.2011 року N 507 (Рішення N 507) (а. с. 82).

Між сторонами немає розбіжностей щодо обставин справи, встановлених судом, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення, як таке, що прийняте з перевищенням повноважень та не у спосіб, визначений Законом, та, крім того, порушує його законні права та інтереси.

Проаналізувавши матеріали справи, доводи позовної заяви, докази, надані сторонами до матеріалів справи, суд вважає позовну заяву такою, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку у тому числі органів державної влади. У справах щодо оскарження рішень суди перевіряють чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суд вирішує справи на підставі Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні регулює Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статтею 5 якого визначено, що Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка є уповноваженим органом центральної виконавчої влади.

Згідно ч. 2 ст. 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

Таким чином, відповідач у справі - орган владних повноважень, якому чинним законодавством України надані владні управлінські функції у сфері державного регулювання ринку цінних паперів.

Згідно ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є, зокрема, захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 30 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

З системного аналізу норм чинного законодавства, яке регулює відносини на ринку цінних паперів, вбачається, що підставою для прийняття рішення є наявність факту порушення емітентом законодавства на ринку цінних паперів з метою запобігання та припинення таких порушень - до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Відповідачем не надано суду доказів наявності фактів порушення ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" норм законодавства, яке регулює ринок цінних паперів в Україні та які стали підставою для прийняття рішення, що оскаржується, або фактів звернення до Комісії акціонерів та власників цінних паперів (облігацій) товариства, випуск яких зареєстрований відповідачем, за захистом порушених прав або з метою перешкоди порушення таких прав з боку ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" в майбутньому.

Крім того, як встановлено судом, при прийнятті рішення відповідачем порушені права позивача як засновника ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", оскільки він позбавлений права бути включеним до реєстру власників цінних паперів товариства та права вільного володіння та розпорядження своїми акціями, про що, зокрема, свідчить відмова ТОВ "Модуль" від пропозиції позивача щодо придбання акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа".

Суд вважає необґрунтованим довід відповідача щодо правомірності прийняття рішення у зв'язку з оскарженням в касаційному порядку постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року у справі N 2а-11030/10/2670 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року, з наступних підстав.

Як зазначалось раніше, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.11.2010 року у справі N 2а-11030/10/2670, яка ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2011 року залишена без змін, задоволена позовна заява ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування розпорядження та рішення про відмову у реєстрації випуску акцій, зобов'язання зареєструвати випуск акцій та видати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

В розумінні частини 1 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Оскільки під час розгляду справи судами встановлений факт протиправності дій Комісії щодо відмови у реєстрі випуску акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", такі обставини не повинні доказуватись під час розгляду даної справи.

Крім того, з аналізу норм законодавства, яке регулює правовідносини, що виникають на ринку цінних паперів України, вбачається, що чинним законодавством не передбачена така підстава для прийняття рішення щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, як оскарження рішення судів в касаційному порядку.

Згідно ч. 1, 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач не надав суду належних доказів правомірності дій щодо прийняття рішення та обґрунтованності рішення, яке оскаржується, в розумінні зазначеної норми Закону.

Щодо зобов'язання відповідача оприлюднити інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" в той же спосіб, в який оприлюднена інформація про зупинення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа", суд враховує, що нормами чинного законодавства України, яке регулює діяльність на ринку цінних паперів, на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку - відповідача у справі покладений обов'язок забезпечення відкритого і безоплатного доступу учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в реєстрі.

Враховуючи наведене, суд вважає позовну заяву такою, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України" суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Статтею 163 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що постанова суду складається, в тому числі, з встановленого судом строку для подання суб'єктом владних повноважень - відповідачем до суду звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій (перебіг цього строку починається з дня набрання постановою законної сили або після одержання її копії, якщо постанова виконується негайно).

Оскільки постанова суду вимагає вчинення певний дій, рішення суду ухвалене не на користь суб'єкта владних повноважень - відповідача у справі, суд вважає за необхідне встановити відповідачу строк для подання звіту про виконання постанови - один місяць з дня набрання законної сили рішенням суду.

Згідно ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

На підставі викладеного керуючись ст. 19 Конституції України, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ст. 2, ст. 11 - 14, ст. 17 - 20, ст. 69 - 72, ст. 86, ст. 94, ст. 122 - 154, ст. 160, ст. 161 - 163, ст. 167, ст. 185, ст. 186, ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Завод Радар" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, третя особа - Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа", про визнання протиправним та скасування рішення від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507), визнання протиправними дій щодо прийняття рішення від 13.05.2011 року N 507, зобов'язання оприлюднити інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" в той же спосіб, в який оприлюднена інформація про зупинення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "ФК "Дисконт-Альфа" - задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо прийняття рішення від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507).

Визнати протиправним та скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року N 507 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа" (Рішення N 507).

Зобов'язати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку оприлюднити у встановленому чинним законодавством порядку інформацію про відновлення внесення змін до системи реєстру власників акцій або до системи депозитарного обліку щодо акцій ВАТ "Фінансова компанія "Дисконт-Альфа".

В задоволені іншої частини позовних вимог - відмовити.

Встановити Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку строк для надання звіту про виконання рішення суду - один місяць з дня набрання чинності судовим рішенням у справі N 2а-0570/9557/2011.

Присудити Приватному акціонерному товариству "Завод Радар" з Державного бюджету України витрати, пов'язані зі сплатою судового збору, в сумі 3 грн. 40 коп.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

У судовому засіданні 04.08.2011 року проголошена вступна та резолютивна частина постанови, повний текст постанови виготовлений 09.08.2011 року.

Постанова законної сили не набрала.

 

Головуючий

Т. В. Давиденко

Судді:

О. В. Єфіменко

 

О. В. Чернова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали