ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

26.12.2011 р.

 N 2-а-5557/11/2170

Колегія суддів Херсонського окружного адміністративного суду у складі: головуючого - судді Ковбій О. В., суддів - Бездрабка О. І., Кисильової О. Й. (за участю: секретаря - Багненко Т. В., представника позивача - Купки І. П., представника відповідача - Запорожця С. О.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Науково-виробничого приватного підприємства "Днепр-2" до Державної податкової адміністрації України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання дій протиправними та скасуваннянаказу N 151 від 18.10.2011 р. (Перелік N 151), встановив:

Науково-виробниче приватне підприємство "Днепр-2" (далі - позивач, НВПП) звернулося до суду із адміністративним позовом до Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА, відповідач 1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, відповідач 2) про визнання протиправними дій Державної податкової адміністрації України стосовно складання та надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України подання про порушення Науково-виробничим приватним підприємством "Днепр-2" норм Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність"; скасування наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.10.2011 року N 151 (Перелік N 151) в частині застосування до Науково-виробничого приватного підприємства "Днепр-2" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що дії ДПА та оскаржуваний наказ Міністерства є незаконними, такими що суперечать нормативно-правовим актам України та порушують законні права та інтереси позивача.

Щодо не звернення виконавчих листів до виконання представник позивача пояснив тим, що, по-перше, при пред'явленні виконавчого листа необхідно сплатити виконавчий службі Грузії 2 відсотка від суми стягнення, по-друге, у випадку звернення стягнення по виконавчим листам на майно ТОВ "Батойл", це унеможливить отримання коштів від боржника, оскільки майном ТОВ "Батойл" в першу чергу буде задоволено вимоги банківських установ Грузії.

Представник ДПА України в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України у разі не прибуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні проти позовних вимог заперечував, просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. В обґрунтування своєї позиції посилався на те, що спірний наказ винесений на підставі подання на застосування спеціальної санкції Державної митної служби України N 9703/5/2233-16 від 26.08.2011 р., прийнятий в межах повноважень та у спосіб, відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України N 52 від 17.04.2000 р.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до наступних висновків.

18 жовтня 2011 року Міністерством економіки України видано наказ N 151 "Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України" (Перелік N 151), НВПП "Днепр-2", відповідно до якого до позивача застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності з підстав порушення позивачем статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язаних з ним законів, саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". Тобто цим наказом скасовано загальний режим зовнішньоекономічної діяльності позивача і переведено його на індивідуальний режим, по якому позивач зобов'язаний в разі здійснення експортних операцій отримувати в кожному випадку ліцензію на цю операцію.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (N 959-XII від 16.04.91 р.) визначає основні засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності в України, встановлює відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, статтею 37 передбачено порядок застосування спеціальних санкцій за порушення цього або пов'язаних з ним законів.

Порядок застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) міністерством економіки України спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначено Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки України N 52 від 17.04.2000 р. (далі - Положення N 52 від 17.04.2000 р.).

Згідно з ч. 1 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосована, зокрема, така спеціальна санкція, як індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. Санкція застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням, зокрема, ДПА України.

Як було встановлено судом, 26.08.2011 р. Державною податковою адміністрацією України до Мінекономіки України було внесено подання N 9703/5/2233-16 на застосування спеціальної санкції щодо позивача за порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а саме, за наявність простроченої дебіторської заборгованості в сумі 1629150,01 дол. США.

Підставою для такого подання стала проведена 22.07.2011 року посадовими особами Державної податкової інспекції у м. Херсоні планова виїзна перевірка НВПП "Днепр-2" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2009 р. по 31.03.2011 р., валютного та законодавства за період з 01.10.2009 р. по 31.03.2011 р. За результатами перевірки складено Акт від 22.07.2011 N 2602/23-4/31006992.

Як зазначено в Акті, позивачем на виконання умов контракту від 12.06.2009 N 96/09, укладеного між позивачем та ООО "Батойл" (Грузія), позивач відвантажив на його користь насіння соняшнику у кількості 1930,2 т на суму 685221 дол. Оплата від нерезидента ООО "Батойл" (Грузія) за відвантажений товар в сумі 300000 дол. США надійшла 31.07.2009 на валютний рахунок позивача уповноваженого банку, залишок суми в розмірі 385221 дол. США не надійшли.

Станом на 31.03.2011 р. по контракту від 12.06.2009 N 96/09, укладеного між позивачем та ООО "Батойл" (Грузія), існує прострочена дебіторська заборгованість у сумі 385221 дол. США. Строк надходження валютної виручки - 26.01.2010.

На виконання умов контракту від 30.10.2009 N 100/09, укладеного між позивачем та ООО "Батойл" (Грузія), позивач відвантажив на користь ООО "Батойл" (Грузія) насіння соняшнику в кількості 3578,9 т на загальну суму 1243929,01 дол. США.

Станом на 31.03.2011 по контракту від 30.10.2009 N 100/09 існує прострочена дебіторська заборгованість у сумі 1243929,01 дол. США. Строки надходження валютної виручки - 06.06.2010 на суму 599744,21 дол. США та 08.06.2010 на суму 644184,80 дол. США.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

Виручка в іноземній валюті в загальній сумі 1629150,01 дол. США за товар на розрахунковий рахунок позивача у 180-денний строк від ООО "Батойл" (Грузія) на розрахунковий рахунок позивача не надійшла.

Відповідачі, враховуючи ненадходження у встановлений законом термін виручки та бездіяльність на їх думку позивача застосували до нього вищезазначену санкцію.

Суд не погоджується з твердженням представника відповідача 2, що позивач не застосовує жодних практичних заходів щодо повернення валютної виручки на територію України виходячи з наступного.

Так, з матеріалів справи, пояснень представника позивача встановлено, що до спливу граничного терміну повернення валютної виручки в Україну позивач подав позови до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП Російської Федерації (далі - МКАС при ТПП РФ) про стягнення боргу з ТОВ "Батойл". Рішеннями МКАС при ТПП РФ від 06.07.2010 р. по справі N 13/2010 та від 27.07.2010 р. по справі N 103г/2010 позовні вимоги позивача задоволені в повному обсязі.

З метою виконання рішень МКАС при ТПП РФ на території Грузії, позивач звернувся до Верховного суду Грузії із заявою про визнання та виконання на території Грузії рішення МКАС при ТПП РФ по вказаним справам.

Верховним судом Грузії заяви позивача було задоволено та видано виконавчі листи.

ТОВ "Батойл" до теперішнього часу не виконало рішення МКАС і Верховного суду Грузії та не сплатило позивачу заборгованість.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" санкції у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності можуть бути застосовані лише до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Суд не вбачає з боку позивача порушень Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", оскільки ним вживались заходи, спрямовані на повернення валютної виручки на територію України, що підтверджується зверненнями і рішеннями Міжнародних комерційних, арбітражних судів.

Як зазначено в акті перевірки відповідача 1, порушень вимог діючого валютного законодавства позивачем при здійсненні експортно-імпортних та бартерних операції за період з 01.10.2009 р. по 31.03.2011 р. не встановлено.

Судом встановлено, що все майно ООО "Батойл" (Грузія) знаходиться у заставі в банківських установах Грузії, що підтверджується копіями листів "Карту Банка" N 303 від 07.11.2011 р. та "Банку Грузії" N 25/27124 від 07.11.2011 р., сума кредитів перевищує загальну суму майна ООО "Батойл".

Таким чином, суд погоджується з позицією позивача, що у випадку звернення стягнення по виконавчим листам на майно ТОВ "Батойл", як того вимагає відповідач 2, це унеможливить отримання коштів від боржника, оскільки майном ТОВ "Батойл" в першу чергу буде задоволено вимоги банківських установ Грузії, що може привести до банкрутства боржника.

Суд вважає, що позивач здійснив всі необхідні та передбачені законодавством заходи, щодо стягнення коштів та повернення валютної виручки. Не звернення до виконання виконавчих листів є правом позивача, а не його обов'язком, оскільки такі заходи він може здійснювати в межах строків звернення до виконання, враховуючи також і ті обставини якими він обґрунтовує позовні вимоги.

З огляду на вищезазначене, суд приходить до висновку про відсутність порушень з боку позивача та наявність порушення прав та його законних інтересів у зв'язку з направленням ДПА до Міністерства подання та прийняттям Міністерством оскаржуваного наказу від 18.10.2011 р. N 151 (Перелік N 151) щодо застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідачі як суб'єкти владних повноважень не довели вину позивача та правомірності свого рішення.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючисьст. ст. 8, 9, 12, 19, 158 - 163, 167 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними дії Державної податкової адміністрації України стосовно складання та надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України подання про порушення Науково-виробничим приватним підприємством "Днепр-2" норм Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.10.2011 року N 151 (Перелік N 151) в частині застосування до Науково-виробничого приватного підприємства "Днепр-2" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 30 грудня 2011 р.

 

Головуючий суддя

О. В. Ковбій

Суддя

О. І. Бездрабко

Суддя

О. Й. Кисильова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали