КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

21.09.2010 р.

Справа N 2-а-6480/09/2670

Ухвалу залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24 травня 2011 року) (Ухвала N К-32017/10)

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - Романчук О. М., суддів - Собківа Я. М., Усенка В. Г., при секретарі - Шевчук К. В., розглянувши в судовому засіданні адміністративну справу за апеляційними скаргами Кабінету Міністрів України, Державного комітету лісового господарства України на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 січня 2010 р. у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, Державного комітету лісового господарства України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України про визнання протиправними та скасування актів індивідуальної дії та поновлення на роботі, встановив:

ОСОБА_3 (далі - Позивач) звернулися до суду з адміністративним позовом до Кабінету Міністрів України, Державного комітету лісового господарства України (далі - Відповідач 1 та 2) про визнання протиправними та скасування розпорядження КМУ N 247-р від 06.02.2008 року та наказу Держкомлісгоспу N 72-к від 12.02.2008 року, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 січня 2010 року позов було задоволено. Визнано протиправним та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. N 247-р "Про звільнення ОСОБА_3 з посади Голови Державного комітету лісового господарства України". Визнано протиправним і скасовано Наказ Державного комітету лісового господарства України N 72-к від 12.02.2008 р. "Про звільнення ОСОБА_3 з посади Голови державного комітету лісового господарства України". Поновити ОСОБА_3 з 12.02.2008 р. на посаді Голови Державного комітету лісового господарства України Стягнуто з Державного комітету лісового господарства України на користь ОСОБА_3 середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 47489 (сорок сім тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) грн. Виконання вказаної постанови допущено до негайного виконання в частині поновлення ОСОБА_3 на посаді Голови Державного комітету лісового господарства України та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі за 1 місяць -11872,25 грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Відповідач 1 та 2 подали апеляційні скарги та просили суд скасувати постанову суду та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні позову.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційні скарги не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2006 р. N 1326 "Про призначення ОСОБА_3 Головою Державного комітету лісового господарства України" Позивач був призначений на посаду Голови Державного комітету лісового господарства України.

Наказом Державного комітету лісового господарства України від 21.09.2006 р. N 288-к позивача призначено на посаду Голови комітету лісового господарства України.

Указом Президента України від 12.03.2007 р. позивачу присвоєно другий ранг державного службовця.

06.02.2008 р. Кабінетом Міністрів України видано розпорядження N 247-р "Про звільнення ОСОБА_3 з посади Голови Державного комітету лісового господарства України".

12.02.2008 р. на виконання вищезазначеного розпорядження Державним комітетом лісового господарства України видано наказ N 72-к "Про звільнення ОСОБА_3 з посади Голови Державного комітету лісового господарства України", згідно з яким позивача звільнено з посади Голови Державного комітету лісового господарства України, про що внесено запис у трудову книжку.

18.06.2008 року згідно з розпорядженням Київського міського голови N 238 від 18.06.2008 р. (запис в трудовій книжці N 25 від 12.06.2008 р.) позивач був призначений радником Київського міського голови.

У відповідності до п. 1 Положення про Державний комітет лісового господарства України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 883 (далі - Положення N 883), Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп) є центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Згідно з ч. 1 п. 9 Положення Держкомлісгосп очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Однак, колегія суддів відзначає те, що процедура звільнення, яка передбачена вказаним пунктом має бути узгоджена з загальними нормами КЗпП України. Тобто, вказана особа не може бути звільнення без дотримання умов та підстав, які передбачені ст. ст. 40, 41 КЗпП України

Так, згідно з ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: "1" змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; "2" виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; "3" систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; "4" прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; "5" нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; "6" поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; "7" появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; "8" вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Додаткові підстави для звільнення передбачені ст. 41 КЗпП України, так, крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках: "1" одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; "11" винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; "2" винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; "3" вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

При прийнятті на роботу та звільненні з роботи державного службовця мають бути дотримані загальні правила трудового законодавства, з врахуванням особливостей, що передбачені для державних службовців Законом України "Про державну службу" та Положенням N 883.

Спеціальним законодавством можуть бути передбачені інші, додаткові підстави для звільнення державного службовця, які характерні для вказаного виду роботи.

Як вірно було встановлено судом першої інстанції, у розпорядженні Кабінету Міністрів України N 247-р та наказі Державного комітету лісового господарства України N 72-к, яким звільнено позивача не вказано підстави звільнення згідно вимог Кодексу законів про працю України чи додаткові підстави звільнення згідно Закону України "Про державну службу".

Також, у порядку ст. 38 КЗпП України Позивачем заява про звільнення за власним бажанням не подавалась.

Крім того, як вірно встановлено судом першої інстанції, позивач під час видання спірного розпорядження та наказу відповідачів, перебував на лікарняному у період з 06.02.2008 р. по 11.02.2008 р. та з 12.02.2008 р. по 18.02.2008р, що підтверджується листками непрацездатності доданими до матеріалів справи.

У відповідності до ч. 3 ст. 40 КЗпП України, не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Відповідач 1 в своїй апеляційній скарзі зазначає, що на трудові відносини між позивачем та Відповідачем 2 не поширюються положення КЗпП України, які передбачені ст. 40 КЗпП України, а тому звільнення Позивача у період тимчасової непрацездатності не є порушенням його прав.

Однак, колегія суддів не може погодитись з такими висновками суду першої інстанції, оскільки положення КЗпП України є загальними нормами, які застосовуються до всіх трудових відносин, як і до служби в центральних органах виконавчої влади.

У відповідності до ч. 1 та 2 ст. 235 КЗпП України у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

З приводу посилання Відповідачів на пропущення строків звернення до суду, що передбачені ст. 233 КЗпП України, то колегія суддів відзначає те, що судом першої інстанції було визнано причини пропуску строку поважними. Вказані повноваження відносяться виключно до компетенції суду першої інстанції.

Доводи апеляційної скарги висновки суду першої інстанції не спростовують, а тому колегія суддів вважає неправомірними дії Відповідача, а висновки суду першої інстанції - обґрунтованими.

Судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, та ухвалено рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому, у відповідності до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України суд, ухвалив:

Апеляційні скарги Кабінету Міністрів України, Державного комітету лісового господарства України залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 січня 2010 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Повний текст виготовлено: 24.09.2010 року

 

Головуючий суддя:

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали