ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

29.06.2011 р.

N 2а-18996/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого - судді  Арсірія Р. О., суддів - Баранова Д. О., Саніна Б. В., при секретарі судового засідання Розсошко К. В. вирішив адміністративну справу за позовом компанії "Альфред С. Топфер Інтернешенал ГмбХ"; товариства з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс"; закритого акціонерного товариства - Багатогалузевий концерн "Содружество"; товариства з обмеженою відповідальністю "Хемікал Інвест Лімітед" до Кабінету Міністрів України, треті особи - Державна акціонерна компанія "Хліб України"; Державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"; дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Кролевецький комбінат хлібопродуктів", про визнання дій протиправними.

Компанія "Альфред С. Топфер Інтернешнл ГМБХ" звернулася до суду з позовом про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" звернулося до суду з позовом до відповідача про визнання нечинною постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764.

12.04.2011 товариство подало до суду заяву про зміну позовних вимог, відповідно до якої просило суд визнати нечинними пункти 2, 3 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хемікал Інвест Лімітед" звернулося до суду з позовом до відповідача про визнання постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764 протиправною та нечинною в частині слів: "Кролевецький комбінат хлібопродуктів, код згідно з ЄДРПОУ 0955911" в додатку "Перелік дочірніх підприємств "Державної акціонерної компанії "Хліб України", які припиняються шляхом ліквідації; про зобов'язання Кабінету Міністрів України вилучити з переліку дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії "Хліб України", що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи з утворення державного підприємства "Державна продовольчо-зернова корпорація" від 11 серпня 2010 року N 764, слів "Кролевецький комбінат хлібопродуктів".

Закрите акціонерне товариство - Багатогалузевий концерн "Содружество" звернулося до суду з позовом до відповідача про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764.

Закрите акціонерне товариство - Багатогалузевий концерн "Содружество" неодноразово уточнювало позовні вимоги та остаточно виклало їх в заяві від 11.05.2011, де просило суд визнати протиправними та скасувати пункти 2, 3, 5 та 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764; визнати протиправним та скасувати додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764 "Перелік дочірніх підприємств державної акціонерної компанії "Хліб України"; визнати протиправними та скасувати частину 2 пункту 1 (Постанова N 85) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764"від 09.02.2011 N 85 (Постанова N 85).

Компанія "Альфред С. Топфер Інтернешнл ГМБХ" звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та скасувати підпункт 2 пункту 1 (Постанова N 85) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764" від 09.02.2011 N 85 (Постанова N 85).

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивачі є кредиторами Державної акціонерної компанії "Хліб України", якою їх законні вимоги не виконані. Прийняття оскаржуваної постанови призведе до зменшення статутного капіталу державної акціонерної компанії "Хліб України"та до його ліквідації, що унеможливить стягнення з компанії боргу.

Крім того, ТОВ "Хемікал Інвест Лімітед"є кредитором дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Кролевецький комбінат хлібопродуктів" у справі про банкрутство, порушеної постановою господарського суду Сумської області від 02.10.2006 у справі N 7/166-06.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що оскаржувана постанова не стосується прав, свобод та інтересів позивачів, оскільки вони не є учасниками правовідносин між Кабінетом Міністрів України та Державною акціонерною компанією "Хліб України".

Ухвалою суду від 15.02.2011 зазначені позовні вимоги були об'єднані для спільного розгляду у справі N 2а-18996/10/2670.

Судом відповідно до ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства України було залучено до участі у справі у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Державну акціонерну компанію "Хліб України", Державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Кролевецький комбінат хлібопродуктів".

Державною акціонерною компанією "Хліб України" надано заперечення на адміністративний позов, згідно з якими компанія вважає позов необґрунтованим, оскільки цілісні майнові комплекси дочірніх підприємств не входять до статутного фонду компанії. Передача цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств не змінює форми власності, а змінює лише суб'єкта, до сфери управління якого їх передано.

Також Державна акціонерна компанія "Хліб України"зазначила, що вона вже зверталася до суду з позовом про оскарження подібної постанови, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 829-р "Про передачу цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств ДАК "Хліб України" до сфери управління Держкомрезерву", у задоволенні якого постановою Вищого адміністративного суду України від 11.05.2010 у справі N К-7589/09, К-9876/09 відмовлено.

Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Кролевецький комбінат хлібопродуктів" подало до суду заяву про розгляд справи за відсутності його представника. Будь-яких пояснень щодо заявленого позову не подавало.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позивачі є кредиторами Державної акціонерної компанії "Хліб України".

Державну акціонерну компанію "Хліб України" було засновано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 1000 "Про утворення державної акціонерної компанії "Хліб України", згідно з якою акції компанії перебувають у Державній власності до прийняття Кабінетом Міністрів України спеціального рішення щодо приватизації її майна.

Засновником Державної акціонерної компанії "Хліб України" є  держава в особі Кабінету Міністрів України (п. 29 Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України", затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 03.12.2010 N 798).

У складі Державної акціонерної компанії "Хліб України" діють дочірні підприємства, які не входять до статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України".

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 764 "Про заходи з утворення державного публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" визначено організаційні дії щодо Державної акціонерної компанії "Хліб України":

- пунктом 2 ліквідовано дочірні підприємства компанії згідно з додатком.

- пунктом 3 зобов'язано Компанію у тримісячний строк:

утворити комісію з ліквідації дочірніх підприємств компанії та затвердити її склад;

здійснити заходи з ліквідації зазначених підприємств та подати на затвердження Міністерству аграрної політики їх ліквідаційний баланс та акти приймання-передачі цілісних майнових комплексів відповідних підприємств.

- пунктом 4 утворено Державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі - підприємство) з віднесенням його до сфери управління Міністерства аграрної політики.

- пунктом 5 установлено, що статутний капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств Компанії, що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства.

- пунктом 6 Міністерство аграрної політики зобов'язано:

затвердити у місячний строк статут підприємства, передбачивши в ньому, зокрема, що призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики;

здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням підприємства, його державною реєстрацією та включенням до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;

разом із Компанією забезпечити підприємство матеріально-технічними засобами, необхідними для організації його діяльності, і визначити приміщення для його розміщення.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства" засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування.

Оскаржувана постанова за своєю правовою природою є рішенням власника про створення суб'єкта господарювання.

Зазначеною постановою не передбачено будь-яких дій щодо внесення змін до Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" та зміни розміру статутного капіталу державної акціонерної компанії "Хліб України".

Доводи позивачів спростовуються наданою третіми особами звітністю, відповідно до якої під час реорганізації номінальний розмір статутного фонду державної акціонерної компанії "Хліб України" не змінився.

Доводи позивачів, що ґрунтуються на сумнівах щодо платоспроможності Державної акціонерної компанії "Хліб України" (реального статутного фонду) можуть бути реалізовані позивачами в межах процедури банкрутства, шляхом подання до господарського суду заяви про визнання Державної акціонерної компанії "Хліб України" банкрутом. Зазначене стосується і застережень ТОВ "Хемікал Інвест Лімітед"стосовно справи про банкрутство, порушеної постановою господарського суду Сумської області від 02.10.2006 у справі N 7/166-06.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно з частиною 3 статті 2 цього Кодексу суд перевіряє рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень щодо того чи вчинені вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Судом встановлено, що оскаржувана постанова відповідає вимогам ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України та не стосується прав і законних інтересів позивачів та жодним чином їх не порушує.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем по справі доведено, що оскаржувана постанова прийнята відповідно до вимог чинного законодавства України та в межах наданих йому повноважень.

Керуючись ст. ст. 69 - 71, 94, 99, 100, 160 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

У позовах Компанії "Альфред С. Топфер Інтернешенал ГмбХ", товариства з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс", Закритого акціонерного товариства "Багатогалузевий концерн "Содружество", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хемікал Інвест Лімітед" відмовити повністю.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Головуючий, суддя

Р. О. Арсірій

Судді:

Д. О. Баранов

 

Б. В. Санін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали