КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

05.07.2011 р.

Справа: N 2а-3242/10/2670

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді - Гром Л. М.; суддів - Бєлової Л. В., Кучми А. Ю., при секретарі судового засідання: Губі О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційними скаргами відповідача Кабінету Міністрів України, третьої особи - Державного підприємства "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 листопада 2010 року (Постанова N 2а-3242/10/2670) у справі за позовом Генерального прокурора України до Кабінету Міністрів України, третя особа - Державне підприємство "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" про визнання протиправною та скасування постанови від 19.08.2009 р. N 878 в частині, встановила:

Генеральний прокурор України звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Кабінету Міністрів України, третя особа Державне підприємство "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" визнання протиправною та скасування п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 878 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.99 р. N 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 816" щодо розширення списку товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, що підлягають експорту та імпорту державним підприємством "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт".

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 листопада 2010 року (Постанова N 2а-3242/10/2670) позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 листопада 2010 року (Постанова N 2а-3242/10/2670), Кабінет Міністрів України, третя особа - Державне підприємство "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" звернулися до Київського апеляційного адміністративного суду з апеляційними скаргами, в якій просить ухвалене у справі судове рішення скасувати та постановити нове рішення, яким провадження у справі закрити, (доводи Державного підприємства Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт") постановити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити (доводи Кабінету Міністрів України) посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, які з'явились у судове засідання, перевіривши за матеріалами справи наведені у апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Генеральною прокуратурою України, було проведено перевірку, якою встановлено, що п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 878, суперечить вимогам Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та на підставі виявлених невідповідностей Генеральний прокурор України вніс протест від 09.02.2010 р. N 08/3-18 вих 10 на пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 878 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.99 р. N 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 816".

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України "Про прокуратуру" у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним, що було зроблено після отримання відповіді від Кабінету Міністрів України про відхилення протесту. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до ст. 113 Конституції України, Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем при прийнятті постанови від 19.08.2009 р. N 878 здійснено регулювання експертно-імпортних операцій шляхом заміни у постанові позицій ML5, ML8b" позиціями "ML5, ML6, ML8, ML9, ML10, ML14", тобто збільшено ряд позицій, на які надано суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України.

Згідно ст. 6 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" законодавчі основи державної політики в галузі державного експортного контролю визначає Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю.

Відповідно до п. 3, 7 Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. N 838 (далі - Положення) експорт, імпорт товарів можуть здійснювати тільки суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які отримали на це відповідні повноваження. Для одержання повноважень, крім випадків, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає відповідні документи. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем із залученням у межах їх компетенції Мінпромполітики, Мінекономіки, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МЗС, Міноборони та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади, а також Державної компанії "Укрспецекспорт".

Згідно п. 10, 11 Положення Держекспертконтроль на підставі поданих суб'єктом зовнішньоекономічної документів готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України, в якому зазначаються найменування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та найменування категорій товарів, щодо яких передбачається надання повноважень кожному із цих суб'єктів, або висновок про недоцільність надання суб'єктам, які звернулися з відповідними заявами, зазначених повноважень. Проект відповідно постанови узгоджується з центральними органами виконавчої влади, Державною компанією "Укрспецекспорт", а також надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Узгоджений проект постанови разом з витягом з рішення зазначеної Комісії надсилається в установленому порядку Держекспортконтролем Кабінетові Міністрів України.

З матеріалів вбачається, що також встановлено судом першої інстанції, наведені вимоги не були дотримані жодною стороною.

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, листом від 30.01.2010 р. N 4/7-183-4-13, підтвердила, що проект оспорюваної постанови від 19.08.2009 р. N 878 на погодження не подавався та нею не розглядався, що свідчить про недотримання п. 11 Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. N 838.

Відповідач не погоджуючись з доводами позову прокурора зазначив, що постановою було лише розширено номенклатуру товарів військового призначення для державного підприємства "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" шляхом надання йому права здійснювати експорт та імпорт товарів за позиціями "ML6, ML9, ML10, ML14" списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, а не надано повноваження на право здійснення таких міжнародних передач.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції дослідивши обставини справи та надані докази сторонами обґрунтовано прийшов до висновку, що пунктом 1 оспорюваної постанови, було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.99 р. N 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", а саме: позиції "ML5, ML8b" замінити позиціями "ML5, ML6, ML8, ML9, ML10, ML14", тобто має місце регулювання експортно-імпортних операцій шляхом заміни у постанові відповідних позицій, що привело в свою чергу до збільшення ряду позицій, на які надано суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, що суперечить вищенаведеним нормам законодавства.

Судова колегія визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Таким чином, враховуючи відповідні правові норми та встановлені обставини, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про застосування статті 200 КАС України.

Керуючись статтями 195, 196, 200, 205 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційні скарги Кабінету Міністрів України, третьої особи Державного підприємства "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 листопада 2010 року (Постанова N 2а-3242/10/2670) - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Ухвала в повному обсязі виготовлена 08.07.2011 р.

 

Головуючий:

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали