ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

10.03.2011 р.

N 2а-10969/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого - судді Келеберди В. І., суддів - Арсірія Р. О., Баранова Д. О., при секретарі судового засідання - Віруцькій О. В., вирішив адміністративну справу за позовом Національного форуму профспілок України, Конфедерації Вільних профспілок України до Національної комісії регулювання електроенергетики України, треті особи - Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, про визнання протиправною та скасування постанови від 13.07.2010 р. N 812.

Обставини справи:

Національний форум профспілок України звернувся до суду з вимогами про визнання протиправною та скасування постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.2010 N 812 "Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.07.2010 відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-10969/10/2670 та призначено судове засідання по справі.

Також з тотожними вимогами до суду звернулись Федерація професійних спілок України, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", Конфедерація Вільних профспілок України, ОСОБА_1.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.08.2010 об'єднано до спільного розгляду і вирішення вказані адміністративні справи N 2а-10969/10/2670, N 2а-10994/10/2670, N 2а-11224/10/2670, N 2а-11311/10/2670, N 2а-12041/10/2670 та присвоєно об'єднаним справам N 2а-10969/10/2670.

Ухвалою суду від 16.09.2010 задоволено заяву Федерації профспілок України та закрито провадження в адміністративній справі в частині вимог Федерації профспілок України.

Ухвалою суду від 10.03.2011 залишено без розгляду позовні вимоги ОСОБА_1 і Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у справі за позовом Національного форуму профспілок України, Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", Конфедерації вільних профспілок України, ОСОБА_1 до Національної комісії з регулювання електроенергетики України, треті особи: Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України про визнання протиправною та скасування постанови від 13.07.2010 N 812.

В обґрунтування заявлених вимог позивачі посилаються на Конституцію України, Закони України "Про ціни і ціноутворення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Генеральну угоду на 2008 - 2009 року, укладену між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями та зазначають, що при прийнятті оскаржуваної постанови відповідачем не враховано положення Закону України "Про ціни та ціноутворення", оскільки в умовах фінансової кризи органами статистики України офіційно повідомлялось про існуючу заборгованість в державі із виплати заробітної плати. Також позивачі вказують, що відповідачем не враховано, що в умовах фінансової кризи значно зменшилися реальні доходи населення та відбувається погіршення життєвого рівня більшості населення України, а тому позивачі зазначають про порушення прав громадян при прийнятті постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.2010 N 812 "Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Крім того, позивачі посилалися на п. 4.9 Генеральної угоди на 2008 - 2009 роки, так як в порушення вказаного пункту відповідачем не вчинено дій щодо попереднього погодження зі Стороною профспілок запровадженої оскаржуваною постановою зміни цін на природний газ, що використовувались для потреб населення.

Відповідач проти позовних вимоги заперечував з підстав, викладених у письмових запереченнях, які долучені до матеріалів справи. В якості безпідставності позовних вимог відповідач посилається на економічне обґрунтування підвищення цін на газ для населення та спростовує доводи позивачів вказуючи на необґрунтоване застосування до спірних правовідносин Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; "Про ціни та ціноутворення"; "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Також відповідач зазначає про відсутність обов'язку дотримання п. 4.9 Генеральної угоди на 2008 - 2009 щодо попереднього погодження постанови зі Стороною профспілок, оскільки Національна комісія регулювання електроенергетики України не є стороною вказаної Угоди.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 1 - Кабінет Міністрів України підтримала позицію відповідача по справі та вказала, що при прийнятті оскаржуваної постанови було враховано ряд нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері цінової політики та встановлюють порядок прийняття таких рішень у зв'язку з чим зазначала про відсутність підстав для скасування постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.2010 N 812 "Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 2 - Міністерство юстиції України заперечила проти адміністративного позову з підстав, викладених у письмових заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив:

13.07.2010 Національною комісією регулювання електроенергетики України прийнято постанову N 812 "Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Оскаржуваною постановою Національна комісія регулювання електроенергетики України постановила:

1. Затвердити Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія" (додаються).

2. Для потреб населення смт Солотвине Закарпатської області, яке споживає природний газ безпосередньо із Солотвинського родовища, Роздрібні ціни на природний газ, затверджені згідно з пунктом 2 цієї постанови, застосовуються з урахуванням коефіцієнта 0,8.

3. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Постанови НКРЕ від 25.10.2008 N 1239 "Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.11.2008 за N 1088/15779, та від 19.03.2009 N 315 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25.10.2008 N 1239", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.04.2009 за N 322/16338, визнати такими, що втратили чинність.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2010 року.

За вимогами п. 2 ч. 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. При цьому названа норма визначає рішення як нормативно-правовий акт чи правовий акт індивідуальної дії.

Правовий акт - акт волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Критерієм розмежування понять нормативного правового акта і ненормативного (індивідуального) правового акта є сфера його дії за суб'єктивним складом, оскільки правові акти індивідуальної дії, на відміну від нормативних, поширюють свою дію на конкретно визначеного суб'єкта.

Як нормативний, так і ненормативний правовий акт завжди виражають волю (волевиявлення) уповноваженого суб'єкта права, його владні приписи; мають офіційний характер, обов'язковий до виконання; спрямування на регулювання суспільних відносин; встановлюють правову норму чи конкретне правовідношення; оформляються у визначеній формі; є юридичними фактами, що спричиняють певні правові наслідки.

Назване кореспондується із умовами ч. 1 ст. 2 КАС України, яка у визначенні завдання адміністративного судочинства розкриває зміст прав свобод і інтересів, захист яких є юрисдикцією адміністративних судів, а саме: права особи у сфері публічно-правових відносин, що порушені певними суб'єктами (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи, інші суб'єкти) при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Тобто, до компетенції адміністративних судів віднесено справи щодо захисту прав, свобод і інтересів осіб від дій суб'єктів владних повноважень щодо управління цими особами чи здійснення інших владних функцій щодо них.

Відрізняючою ознакою правового акта від інших управлінських актів є наявність в ньому змісту управління особою, здійснення щодо нього влади, шляхом встановлення його прав і обов'язків.

З огляду на викладене, оскаржувана постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України є нормативно-правовим актом, яким затверджено Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КАС України право оскаржити правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Форми, найменування і порядок прийняття актів державними чи іншими органами залежать від місця даного органу в системі відповідних органів та його компетенції і регламентуються Конституцією України, відповідними законами України та положенням (статутом) про такий орган.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів позивача у справі. Зазначену правову позицію наведено в роз'ясненні Президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 р. N 02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів", а також у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р. N 2 "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ".

Основні засади діяльності та завдання Національної комісії регулювання електроенергетики України регулювання електроенергетики України визначені Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (далі - Положення N 213/95).

Відповідно до абзацу 5 пункту 3 Положення N 213/95 передбачено, що одним із основних завдань Комісії є забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції (підп. 3 п. 4 Положення N 213/95).

Згідно підп. 16 п. 4 Положення N 213/95 Комісія відповідно до покладених на неї завдань формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл, а також транспортування трубопроводами інших речовин.

Підпунктом 15 п. 4 Положення також передбачено, що Комісія захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг з боку постачальних організацій.

Згідно п. 8 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" Національна комісія регулювання електроенергетики України встановлює, крім іншого, роздрібні ціни на природний газ для потреб населення.

Також Тимчасовим порядком установлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 (далі - Тимчасовий порядок), передбачено, що перегляд роздрібних цін на природний газ здійснюється НКРЕ як з власної ініціативи, так і за поданням НАК "Нафтогаз України" у разі зміни ціни природного газу як товару, внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, виникнення інших обставин, що значно впливають на величину встановлених роздрібних цін.

Як вбачається з матеріалів справи, Роздрібні ціни, затверджені постановою НКРЕ, розраховані відповідно до Тимчасового порядку, з урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення (НАК "Нафтогаз України").

Суду пред'явлено копії документів, що підтверджують проходження встановленої процедури прийняття оскаржуваної постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.2010 N 812, а саме: пояснювальна записка до розрахунку витрат Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", пов'язаних із закупівлею та реалізацією природного газу для населення на 2010 рік, висновки Міністерства юстиції України щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Як вбачається з довідки щодо відповідності acquis communautaire оскаржуваноїпостанови, постанова за предметом правового регулювання належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

В пояснювальній записці до постанови від 13.07.2010 N 812 обґрунтовано необхідність прийняття вказаного акта, зокрема це: зростання витрат газодобувних підприємств, пов'язаних з видобутком природного газу, що призвело до збільшення його собівартості протягом двох останніх років; зростання витрат газотранспортних, газорозподільних та газопостачальних підприємств, пов'язаних з наданням послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, що призвело до збільшення собівартості цих послуг.

Згідно з висновком Міністерства юстиції України нормативний акт (постанова НКРЕ від 13.07.2010 року N 812) відповідає чинному законодавству, зокрема Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", Указу Президента України від 14.03.95 року N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Крім того, судом враховано, що роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, встановлюються на природний газ, параметри і характеристики якого відповідають якісним нормативним показникам, визначеним відповідно до вимог ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що відповідач при прийнятті оскаржуваної постанови діяв в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно частини 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Основним завданням затвердження роздрібних цін на природний газ є регламентування розмірів оплати за використання природного газу для потреб населення виключно в межах територіальної одиниці.

Позивачами не надано доказів, що вони використовують природний газ і ці тарифи застосовуються до позивачів, у зв'язку з чим суд вважає, що оскаржувана постанова N 812 не порушує прав, свободи та інтереси позивачів.

Стосовно посилань позивачів про порушення відповідачем п. 4.9 Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки (далі - Угода) в частині не вчинення дій щодо попереднього погодження зі Стороною профспілок запроваджені оскаржуваною постановою зміни цін на природний газ, що використовувались для потреб населення, суд вказує про наступне.

Згідно загальних положень угоди, Генеральну угоду укладено відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців, з однієї сторони, та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, з другої сторони, які в період її дії спрямовуватимуть скоординовані зусилля на радикальне прискорення людського розвитку та виконання першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій сфері, підвищення рівня зайнятості населення та належне матеріальне забезпечення працівників, подальший розвиток соціального діалогу, досягнення стабільності та злагоди в суспільстві.

Вказана Угода по суті являє собою обопільну домовленість між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців, з однієї сторони, та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, з другої сторони, яка спрямована на врегулювання суспільних відносин в соціально-економічній і трудовій сфері з метою підвищення як забезпечення населення так і подальший його розвиток.

Відповідно до п. 4.9 Угоди Кабінет Міністрів України зобов'язувався приймати за погодженням із Стороною профспілок відповідно доУгоди рішення про зміну діючих тарифів і норм для населення, які затверджуються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку), а також порядок і норми надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Суд погоджується з твердженнями відповідача про відсутність обов'язку для застосування положень Угоди саме відповідачем, виходячи з наступного.

Підставами виникнення прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Національна комісія регулювання електроенергетики України не є стороною вказаної Угоди, а тому її положення не мають обов'язкового характеру для відповідача.

Також судом враховано, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 N 1474-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 1250-р. Вказаними змінами у графі "Зміст заходу, строк виконання" пункту 4.9 плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки виключено абзац четвертий, яким передбачалося приймати за погодженням із профспілками відповідно до Генеральної угоди рішення про зміну діючих тарифів на газ та 1 електроенергію починаючи з другого півріччя 2009 року.

Згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Аналізуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про правомірність прийнятого відповідачем акта та відсутність підстав для його скасування.

Керуючись ст. ст. 69 - 71, 94, 160 - 165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

Відмовити у задоволенні адміністративного позову у повному обсязі.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, та набуває законної сили у порядку й строки, що визначені ч. 1 ст. 254 КАС України.

Дата складення тексту рішення у повному обсязі - 05.04.2011.

 

Головуючий, суддя

В. І. Келеберда

Судді:

Р. О. Арсірій

 

Д. О. Баранов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали