ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

02.12.2010 р.

N К-21463/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі - Бим М. Є. (доповідач), Гончар Л. Я., Гордійчук М. П., Конюшка К. В., Харченка В. В., розглянувши у попередньому розгляді адміністративну справу за касаційною скаргою відкритого акціонерного товариства "Промжитлосільбуд" на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 12 грудня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 квітня 2010 року у справі N 2-а-10821/08 за позовом відкритого акціонерного товариства "Промжитлосільбуд" до Управління Пенсійного фонду України в Замостянському районі м. Вінниці, третя особа - Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, про визнання рішень нечинними, встановила:

Відкрите акціонерне товариство "Промжитлосільбуд" звернулось до суду з позовом до Управління Пенсійного фонду України в Замостянському районі м. Вінниці про скасування рішень NN 501, 502 від 11 липня 2008 року та рішення N 654 від 1 вересня 2008 року, рішення N 655 від 1 вересня 2008 року, рішення N 748 та N 749 від 19 серпня 2008 року про застосування фінансових санкцій та нарахування пені.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 12 грудня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 квітня 2010 року, відкритому акціонерному товариству "Промжитлосільбуд" відмовлено в задоволенні позову.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати зазначені судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення про задоволення позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши матеріали справи, правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Як встановлено судом, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 N 824006, 12 січня 1998 року ВАТ "Промжитлосільбуд" зареєстроване як юридична особа.

У відповідності до довідки N 811 від 28 січня 1998 року, ВАТ "Промжитлосільбуд" включено до ЄДРПОУ.

Вказане товариство діє на підставі Статуту, затвердженого першим заступником начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області 10 грудня 1997 року, зареєстрованого Реєстраційною палатою Вінницької міської ради N 1151 від 12 січня 1998 року.

Позивач являється страхувальником у розумінні п. 2 ст. 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а тому звітним періодом для нього є календарний місяць.

Згідно ч. 6 ст. 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058), страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення цього періоду. Базовим звітним періодом є: для страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 статті 14 цього Закону, - календарний місяць.

Відповідно до п. 5.1.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Пенсійного фонду України N 21-1 від 19 грудня 2003 року (далі  - Інструкція N 21-1), нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески. Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 Закону N 1058 у разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків страхувальники зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених цією статтею.

Частиною другою цієї статті встановлено, що суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Інструкцією N 21-1 встановлено, що нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником. Документами, які є підставою для нарахування пені, є: документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати, - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду; документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями, - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

Управлінням Пенсійного фонду України у Замостянському районі м. Вінниці прийняті рішення про застосування до позивача фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду, а саме рішення:

N 500 від 11 липня 2008 року, згідно якого до позивача застосовано штраф у розмірі 6048,50 грн. та нарахована пеня в розмірі 1047,11 грн. за період з 20 квітня 2006 року по 19 червня 2008 року.;

N 501 від 11 липня 2008 року, згідно якого до позивача застосовано штраф у розмірі 9472,06 грн. та нарахована пеня в розмірі 3820,52 грн. за період з 20.04.2006 року по 19.06.2008 року.;

N 502 від 11.07.2008 року, згідно якого до позивача застосовано штраф у розмірі 68138,04 грн. та нарахована пеня в розмірі 20944,54 грн. за період з 20 квітня 2006 року по 19 червня 2008 року.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями, позивач оскаржив їх, звернувшись із скаргою N 141 від 17 липня 2008 року до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

22.07.2008 року Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги.

У відповідності до рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області N 2809/06-36/09 від 8 вересня 2008 року про результати розгляду скарги, скаргу голови правління ВАТ "Промжитлосільбуд"на рішення начальника Управління Пенсійного фонду України в Замостянському районі м. Вінниці про застосування фінансових санкцій та пені N 500, N 501, N 502 від 11 липня 2008 року залишено без задоволення, а рішення залишено без змін.

Згідно рішення Управління Пенсійного фонду України у Замостянському районі м Вінниці N 655 від 1 вересня 2008 року до ВАТ "Промжитлосільбуд"застосовано штраф в розмірі 5819,92 грн. в тому числі 5467,17 грн. по 33,2 % та 352,75 грн. по 2 %, а також нарахована пеня в розмірі 2340,61 грн., в тому числі 2197,45 грн. по 33,2 % та 143,16 грн. по 2 % за період з 21 квітня 2008 року по 18 липня 2008 року.

Крім того, судом вірно встановлено, що відповідачем було направлено на адресу ВАТ "Промжитлосільбуд" вимоги: N Ю-111 від 7 травня 2008 року про наявність недоїмки в сумі 23783 грн. 82 коп., яка отримана позивачем 13 травня 2008 року; N Ю-111 від 5 червня 2008 року про наявність недоїмки на суму 31099 грн., яка отримана позивачем 6 червня 2008 року; N Ю-111 від 3 липня 2008 року про наявність недоїмки зі сплати страхових внесків в розмірі 36826 грн., яка отримана позивачем 7 липня 2008 року, що підтверджено поштовими повідомленнями.

Після сплати недоїмки, відповідачем застосовано до позивача фінансові санкції та пеню, що відображено в рішеннях: N 500 від 11 липня 2008 року штраф - 6048,50 грн. та пеня - 1047,11 грн. за період з 20 квітня 2006 року по 19 червня 2008 року.; N 501 від 11 липня 2008 року, штраф - 9472,06 грн. та пеня - 3820,52 грн. за період з 20.04.2006 року по 19 червня 2008 року.; N 502 від 11 липня 2008 року, траф - 68138,04 грн. та пеня - 20944,54 грн. за період з 20 квітня 2006 року по 19 червня 2008 року.

При цьому, розмір штрафу визначено, у відповідності до вимог ст. 106 Закону N 1058, з урахуванням кількості днів затримки сплати недоїмки, а саме рішення N 500 - 10 %, рішення N 501 - 20 %, рішення N 502 - 50 % від суми фактично сплаченої (погашеної) за цей період недоїмки, підтверджено розрахунками наданими до вказаних рішень.

За наведених вище обставин, суди дійшли правильного висновку про необґрунтованість позовних вимог.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Згідно ч. 3 ст. 2201 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись ст. ст. 2201, 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, ухвалила:

Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Промжитлосільбуд" - відхилити, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 12 грудня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 квітня 2010 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали