МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 листопада 2010 року N 588

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпорядчих та правових актів МВС України

З метою вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення структурних підрозділів центрального апарату МВС, оптимізації та впорядкування звітів і відомостей, що надходять до Міністерства з головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, наказую:

1. Затвердити Перелік деяких розпорядчих та правових актів МВС, до яких унесено зміни, а також тих, що втратили чинність (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника Головного штабу генерал-майора міліції Лазарева А. А.

3. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
А. В. Могильов
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
30.11.2010 N 588 

ПЕРЕЛІК
деяких розпорядчих та правових актів МВС України, до яких внесено зміни, а також тих, що втратили чинність

1. Унести до розпорядчих та правових актів МВС України такі зміни:

1.1. У пункті 1 наказу МВС України від 29.05.95 N 360 "Про затвердження Положення про комендантський патруль органів внутрішніх справ" слова "форму звіту" виключити, слова та цифри в дужках "додатки NN 4, 5" замінити словами та цифрою "додаток N 4".

Додаток N 4 до цього наказу виключити. У зв'язку з цим додатки N 5 - 8 уважати відповідно додатками N 4 - 7.

1.2. У настанові з автомобільної служби в органах внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України від 25.11.96 N 818 "Про затвердження настанови з автомобільної служби в органах внутрішніх справ":

підпункт 13.3.3 пункту 13.3 розділу 13 виключити. У зв'язку з цим підпункти 13.3.4 і 13.3.5 уважати відповідно підпунктами 13.3.3 і 13.3.4;

у підпункті 4.5.17 пункту 4.5 розділу 4 слова "Автомобільними службами узагальнені звіти про результати проведення технічних оглядів (додаток N 24 до настанови) щорічно направляються в ГУВ та МТЗ МВС України до 10 червня і 10 листопада звітного року" виключити. У зв'язку з цим додаток N 24 до настанови виключити, додатки NN 25 - 55 уважати відповідно додатками NN 24 - 54.

1.3. В Інструкції про порядок вивчення призовників, попередньо відібраних військовими комісарами для призову до внутрішніх військ МВС України, та комплектування внутрішніх військ військовослужбовцями строкової військової служби за призовом, затвердженої наказом МВС України від 21.11.2003 N 1402 "Про удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України":

у пункті 2.16 слова "ДРП та" виключити;

у пункті 5.2 слова "Матеріали колегії протягом 5 діб після їх проведення надсилаються до ДРП МВС України, а їх копії до відома - до штабу ГУВВ МВС України" замінити словами: "Копії матеріалів колегії протягом 5 діб після їх проведення надсилаються до відома до штабу ГУВВ МВС України".

1.4. У підпункті 11.20 рішення колегії МВС України від 25 січня 2010 року N 2км/1 "Про підсумки роботи органів внутрішніх справ за 2009 рік та заходи щодо покращання її результативності", оголошеного наказом МВС України від 29.01.2010 N 25 "Про оголошення рішення колегії МВС", слова "Про результати інформувати ДБНОН щомісяця до 5 числа" виключити.

1.5. Пункт 7 наказу МВС України від 25.05.2010 N 197 "Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України на основі нових критеріїв" виключити. У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8.

1.6. Пункт 7 розпорядження МВС України від 04.09.2009 N 769 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр" виключити. У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8.

1.7. Пункт 1 розпорядження МВС України від 31.05.2010 N 423 "Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2010 N 24710/1/1-10" виключити. У зв'язку з цим пункти 2 - 7 уважати відповідно пунктами 1 - 6.

1.8. Пункт 6.2 розділу 6 Програми (основні напрямки) реформування підрозділів міліції громадської безпеки від 29.07.2005 N 10792/Лц виключити. У зв'язку з цим пункт 6.3 розділу 6 уважати пунктом 6.2.

1.9. У пункті 6.4 рішення оперативної наради при заступникові Міністра внутрішніх справ України полковнику міліції Фатхутдінову В. Г. від 27.07.2007 N 12336/Фв "Про підсумки службової діяльності спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон" за перше півріччя 2007 року" слова "Про проведену в цьому напрямку роботу щоквартально доповідати ДГБ МВС України до першого числа місяця, що настає за звітним кварталом" виключити.

1.10. Пункт 5.5 розділу 5 (про хід виконання Програми, результати профілактичної роботи та протидії злочинам проти власності систематично інформувати керівництво МВС України) Програми протидії злочинам проти власності на 2007 - 2010 роки, затвердженої рішенням колегії МВС України від 12.10.2007 N 47 км/1, виключити.

1.11. У протоколі N 66 селекторної наради керівництва МВС України від 01.11.2007 (про стан службової дисципліни і законності та заходи щодо його покращання, вих. ДДЗР від 02.11.2007 N 17243/Кн):

у підпункті 2.2 пункту 2 слова "та до 10 числа кожного місяця про проведену роботу інформувати ДРП" виключити;

у підпункті 2.3 пункту 2 слова "Про результати щомісяця до 5 числа, наступного за звітним, інформувати ДРП" виключити;

у підпункті 2.4 пункту 2 слова "Про результати щомісяця до 5 числа, наступного за звітним, інформувати ДРП" виключити.

1.12. У рішенні розширеної оперативної наради при заступникові Міністра внутрішніх справ Євдокимову В. М. від 11.04.2008 N 7147дск/Єв "Про результати оперативно-службової діяльності підрозділів кримінальної міліції України впродовж 1 кварталу 2008 року та заходи щодо усунення недоліків у її організації":

у підпункті 10.23 пункту 10 слова "Про вжиті заходи щоквартально доповідати ДБНОН МВС України" виключити;

у пункті 10.24 пункту 10 слова "Про результати щомісячно доповідати ДБНОН МВС України" виключити.

1.13. Пункт 5.4 розділу 5 (про хід виконання Програми, результати профілактичної роботи та протидії злочинам проти особи щоквартально інформувати керівництво МВС) Програми протидії злочинам проти життя та здоров'я особи на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням колегії МВС України від 25.07.2008 N 17км/1, виключити.

1.14. У підпункті 3.1 пункту 3 розділу III протоколу N 37 наради керівництва МВС від 13.10.2008 слова "Про результати заслуховувань та хід розробок доповідати щомісяця до 5 числа керівництву ДБНОН" виключити.

1.15. У підпункті 6.8 пункту 6 (про звернення та заяви від громадян, керівників підприємств стосовно винесення суддями суперечливих рішень у справах, пов'язаних з корпоративними конфліктами) рішення наради МВС України від 21.10.2008 N 18379/Лц слова "у подальшому надавати таку інформацію щокварталу до 2-го числа місяця, що настає за звітним періодом" виключити.

1.16. У підпункті 4.2 пункту 4 рішення семінару-наради керівників регіональних підрозділів БНОН з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків за участю Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю. В. від 27.04.2009 N 7849/Лц "Про підсумки оперативно-службової діяльності підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ України в 1 кварталі 2009 року" слова "які разом з протоколами заслуховувань надсилати до ДБНОН МВС України у тижневий термін після їх затвердження і проведення" виключити.

1.17. Підпункт 8.2 пункту 8 аналізу стану розгляду слідчими ОВС заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, від 15.07.2009 N 13/7-1149 виключити.

1.18. Підпункт 8.2 пункту 8 аналізу стану розгляду слідчими ОВС заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються від 16.10.2009 N 13/7-1693 виключити.

1.19. У протоколі N 8 наради керівництва МВС України від 06.04.2010 (вих. ДДЗР від 08.04.2010 N 6045/Мг):

у підпункті 3.9 пункту 3 розділу II слова "Інформацію про ці злочини щомісяця до 5-го числа надавати в ДКР МВС" виключити;

у пункті 6 розділу 1 слова "У подальшому щотижня інформувати ДКР про кількість виявлених дактилоскопійованих та поставлених на облік осіб без постійного місця проживання" виключити.

1.20. У підпункті 6.1 пункту 6 розділу II протоколу N 9 наради керівництва МВС України від 13.04.2010 (вих. ДДЗР від 14.04.2010 N 6441/Пп) слова "Про виконання щомісяця інформувати ДКР" виключити.

1.21. Підпункт 2.10.2 пункту 2 (про надання інформації відповідно до вказівки ДДСО при МВС України від 29.01.2009 N 11/2-2-410/Гр/еп) вказівки ДДСО при МВС України від 16.04.2010 N 11/2-2-1789 "Інформаційний вісник управління організації дізнання за 1 квартал 2010 року" виключити.

1.22. Підпункт 8.2 пункту 8 аналізу стану розгляду слідчими ОВС заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, від 20.04.2010 N 13/7-683 виключити.

1.23. У підпункті 2.3 пункту 2 розділу II протоколу N 20 наради керівництва МВС від 15.06.2010 (вих. ДДЗР від 15.06.2010 N 10560/Пп) слова "та ДКР" виключити.

1.24. У підпункті 21.7 пункту 21 (щодо проведення перевірок транспортної дисципліни) рішення виїзної наради при заступникові Міністра внутрішніх справ України від 24.06.2010 N 13305/Вн "Про підсумки фінансово-господарської діяльності органів та підрозділів МВС за 5 місяців 2010 року" слова та цифри "результати яких разом з фотоматеріалами, копіями матеріалів службових розслідувань та доповідати ДРЗ МВС щоп'ятниці до 11.00" виключити.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Наказ ДДСО при МВС України від 26.03.2007 N 58 "Про облік договорів".

2.2. Наказ ДДСО при МВС України від 29.02.2008 N 50 "Про порядок володіння, користування та розпорядження майном і коштами ДДСО при МВС України".

2.3. Наказ ДДСО при МВС України від 13.05.2008 N 116 "Про вдосконалення та розвиток договірних відносин із замовниками охоронних послуг".

2.4. Наказ ДДСО при МВС України від 30.01.2009 N 10 "Про оголошення рішення оперативної наради про підсумки службової та фінансово-господарської діяльності ДДСО при МВС України за 2008 рік".

2.5. Наказ ДДСО при МВС України від 29.02.2009 N 48 "Про стягнення дебіторської заборгованості".

2.6. Наказ МВС України від 02.02.2010 N 27 "Про проведення набору на навчання до вищих навчальних закладів МВС у 2010 році за державним замовленням".

2.7. Розпорядження МВС України від 12.03.2004 N 208 "Про запровадження оперативних звітів стосовно видачі бланків суворої звітності та дозволів на постійне проживання за кордоном".

2.8. Розпорядження ДДСО при МВС України від 16.03.2005 N 15 "Про виконання завдань щодо мобілізації податків, зборів та обов'язкових платежів до Державного бюджету у 2005 році".

2.9. Розпорядження ДДСО МВС України від 14.06.2005 N 36 "Про фізичних і юридичних осіб, що прийняті (зняті) під охорону підрозділів ДСО".

2.10. Розпорядження МВС від 17.01.2007 N 41 "Про впорядкування грошового забезпечення працівників СВБ МВС України".

2.11. Розпорядження МВС України від 03.03.2007 N 220 "Про організацію роботи з розшуку безвісти зниклих громадян та встановленню невпізнаних трупів".

2.12. Розпорядження МВС України від 20.08.2007 N 815 "Про рух товарно-матеріальних цінностей".

2.13. Розпорядження МВС України від 14.03.2008 N 257 "Про рух товарно-матеріальних цінностей".

2.14. Розпорядження МВС України від 13.01.2009 N 14 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10.12.2008 N 1077".

2.15. Розпорядження МВС України від 03.03.2009 N 234 "Про організацію роботи щодо профілактики аварійності".

2.16. Розпорядження ДДСО при МВС України від 14.07.2009 N 33 "Про додаткові заходи щодо посилення охорони громадського порядку та захисту об'єктів права власності від злочинних посягань".

2.17. Розпорядження ДДСО при МВС України від 18.03.2010 N 15 "Про вдосконалення заходів контролю за станом роботи юридичних служб підрозділів ДСО".

2.18. Розпорядження МВС України від 23.03.2010 N 173 "Про вимоги щодо порядку подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів у 2010 році розпорядниками бюджетних коштів".

2.19. Розпорядження МВС України від 26.03.2010 N 186 "Про створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями".

2.20. Розпорядження ДМЗР МВС України від 13.04.2010 N 14 "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 23.03.2010 N 403 "Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років та відповідного плану Кабінету Міністрів України від 31.03.2010".

2.21. Розпорядження ДБЗПТЛ МВС України від 21.04.2010 N 7 "Про стан виконання Програми формування позитивного іміджу ДБЗПТЛ МВС України та його підпорядкованих підрозділів".

2.22. Розпорядження МВС України від 29.04.2010 N 313 "Про додаткові заходи щодо посилення протипожежного захисту лісів".

2.23. Розпорядження ДДСО при МВС України від 11.05.2010 N 50 "Про надання фінансової звітності".

2.24. Вказівка МВС України від 05.02.2000 N 568/Ан (щодо надання відомостей про дисциплінарну практику в органах і підрозділах внутрішніх справ).

2.25. Вказівка МВС України від 07.02.2000 N 555/Мл (щодо надання відомостей по актуальних кримінальних справах).

2.26. Вказівка МВС України від 02.07.2002 N 5870/Гн (щодо закріплення на службі в органах внутрішніх справ України молодих фахівців).

2.27. Вказівка ДАСМ МВС України від 26.01.2003 N 10/7-389 (про високопрофесійні дії працівників міліції при забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових, спортивних, релігійних заходів, різноманітних акцій, які б заслуговували належної уваги з боку МВС України).

2.28. Вказівка ДАСМ МВС України від 30.01.2003 N 10/7-433 (про високопрофесійні дії працівників міліції при забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових, спортивних, релігійних заходів, різноманітних акцій, які б заслуговували належної уваги з боку МВС України).

2.29. Вказівка ДАСМ МВС України від 21.04.2003 N 10/3-1544 (про удосконалення роботи спеціальних установ міліції).

2.30. Вказівка ДАСМ МВС України від 16.07.2003 N 10/11-3704 (про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року N 907 "Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003 - 2005 роки").

2.31. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 22.07.2003 N 49/1-3088 (щодо надходження послуг відповідно до вказівки Міністерства фінансів України від 27.06.2003 N 03120-127/281).

2.32. Вказівка МВС України від 26.11.2003 N 13193/Гс (про посилення роботи щодо виконання Закону України "Про основи національної безпеки України").

2.33. Вказівка ГСУ МВС України від 10.02.2004 N 13/1-1124 (щодо надання інформації по злочинах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів).

2.34. Вказівка ДДСО при МВС України від 01.03.2004 N 11/3-740/Уг/еп (про перерахування орендної плати до бюджету).

2.35. Вказівка ДМЗР МВС України від 07.12.2004 N 55/1-1143 (про забезпечення працівників ОВС, пенсіонерів МВС та членів їх сімей реабілітаційним, санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням).

2.36. Вказівка ДГБ МВС України від 02.02.2005 N 10/11-416 (про злочини, що скоєні відносно суддів).

2.37. Вказівка МВС України від 11.06.2005 N 10/7-1204 (про стан релігійної обстановки на території держави).

2.38. Вказівка МВС України від 15.06.2005 N 504 (про порушення чинного законодавства з боку політичних партій).

2.39. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 30.08.2005 N 49/3-4062 (про надання інформації щодо кількості виявлених підрозділами в областях протягом кварталу нелегальних мігрантів).

2.40. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 03.10.2005 N 49/1-4685 (про надання звіту щодо спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, які були отримані від надання платних послуг службою ГІРФО).

2.41. Вказівка МВС України від 03.11.2005 N 15956/Вр (про виконання вимог пункту 3 наказу МВС України від 24.06.2005 N 500 "Про затвердження Положення про приймальню Міністерства внутрішніх справ України та Порядку особистого прийому громадян у приймальні МВС України").

2.42. Вказівка ГСУ МВС України від 13.01.2006 N 13/3-8 (щодо надання інформації по кримінальних справах про розкрадання газу та нафтопродуктів).

2.43. Вказівка ДДСО при МВС України від 13.01.2006 N 11/3-160 (про перерахування коштів до АТ "УОСК").

2.44. Вказівка МВС України від 13.02.2006 N 2069/Вр (щодо фінансування регіональних програм з охорони громадського порядку та спонсорських надходжень).

2.45. Вказівка МВС України від 22.02.2006 N 2733/Вр (про надання звітності про кількість заохочених працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України).

2.46. Вказівка МВС України від 25.02.2006 N 195дск (про вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ України у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним заволодінням транспортними засобами).

2.47. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 09.09.2006 N 49/7-5114 (про надання звіту щодо кількості виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон за категоріями відповідно).

2.48. Вказівка МВС України від 30.10.2006 N 13640/Лц (щодо вжиття заходів протидії розповсюдженню наркотиків у навчальних, розважальних закладах та місцях масового відпочинку).

2.49. Вказівка ДГБ МВС України від 09.11.2006 N 10/5-6094 (про стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення служби ДІМ).

2.50. Вказівка МВС України від 14.11.2006 N 933 (про надання інформації про стан комплектування слідчих підрозділів державними службовцями).

2.51. Вказівка ГСУ МВС України від 28.11.2006 N 13/2-12364 (щодо надання інформації по злочинах, обвинувачені у вчиненні яких оголошені в розшук).

2.52. Вказівка МВС України від 22.03.2007 N 15/2-993 (щодо нарахування грошового забезпечення та заробітної плати за поточний місяць працівникам підрозділів внутрішньої безпеки).

2.53. Вказівка МВС України від 23.03.2007 N 4791/Фв (про правопорушення, учинені відносно іноземних студентів).

2.54. Вказівка ДДСО при МВС України від 03.04.2007 N 11/11/7-1365/Сд (про зміцнення дисципліни й законності та попередження надзвичайних подій).

2.55. Вказівка ГСУ МВС України від 17.04.2007 N 373 (про заміщення посад начальницького складу слідчих підрозділів ОВС України цивільними особами).

2.56. Вказівка ДРЗ МВС України від 07.05.2007 N 25/10-1725 (про надання звітності щодо руху спеціальної бланкової продукції).

2.57. Вказівка ДКМСД МВС України від 14.05.2007 N 58/1-26дск (про використання коштів).

2.58. Вказівка ДДАІ МВС України від 30.05.2007 N 4/1-3216 (про вдосконалення форми звітності про роботу ДАІ щодо профілактики аварійності та злочинності на автотранспорті).

2.59. Вказівка МВС України від 11.06.2007 N 9787/Кн (про надання інформації щодо злочинів, учинених іноземцями).

2.60. Вказівка ДБНОН МВС України від 12.06.2007 N 1 (про надання інформації щодо стану обліково-реєстраційної дисципліни).

2.61. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 22.06.2007 N 49/4-3397 (про надання інформації до АІС "Втрачений документ" на втрачені паспортні документи підрозділами ГІРФО).

2.62. Вказівка ДБЗПТЛ МВС України від 11.07.2007 N 37/2-1042 (про результати роботи секторів боротьби зі злочинами у сфері працевлаштування за кордоном).

2.63. Вказівка ДБЗПТЛ МВС України від 17.07.2007 N 37/1-2015 (про надання інформації щодо показників роботи).

2.64. Вказівка ДГБ МВС України від 31.07.2007 N 12294/Фв (про стан організації охорони громадського порядку на договірній основі за рахунок особистого часу).

2.65. Вказівка ДДСО при МВС України від 08.08.2007 N 11/1-3277/Сд/еп (про покращання особистого прийому громадян у ДСО при МВС України).

2.66. Вказівка ДБЗПТЛ МВС України від 06.09.2007 N 37/1-2288 (про надання звіту щодо основних показників оперативно-службової діяльності).

2.67. Вказівка МВС України від 23.10.2007 N 1004 (про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав і свобод осіб єврейської національності від протиправних посягань).

2.68. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 24.10.2007 N 9/19-563/еп (про надання інформації щодо перспективи (порушення, направлення до суду, розгляду в судах кримінальних справ) на кожен наступний місяць по лінії економіки та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом).

2.69. Вказівка ДКР МВС України від 29.10.2007 N 7/8-3987 (про вжиття оперативно-розшукових заходів стосовно радикально налаштованих молодіжних рухів).

2.70. Вказівка ДБНОН МВС України від 02.11.2007 N 40/1/3-1050т (про надання інформації щодо стану організації агентурно-оперативної роботи).

2.71. Вказівка ДДСО при МВС України від 30.11.2007 N 11/12-5006/Сд/еп (про зміни у звітності по автослужбі).

2.72. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 04.12.2007 N 49/7-657 (про надання звіту щодо кількості наданих платних послуг службою УГІРФО в областях).

2.73. Вказівка ДДСО при МВС України від 15.01.2008 N 11/10-1-120/Дб/еп (про організацію контролю за впровадженням СПТС "СЕЛЕНА" у підрозділах ДСО).

2.74. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 12.02.2008 N 49/2-853 (про кількість посвідок на тимчасове проживання, виданих на підставі дозволів на працевлаштування).

2.75. Вказівка ГСУ МВС України від 14.02.2008 N 13/1-1940 (про надання інформації щодо скасування прокурорами постанов слідчих про відмову в порушенні кримінальної справи).

2.76. Вказівка ДДСО при МВС України від 19.02.2008 N 11/10-1-651/Дб/еп (про організацію контролю за впровадженням СПТС "МОСТ" у підрозділах ДСО).

2.77. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 22.02.2008 N 49/2-1091 (про кількість запрошень, оформлених за клопотанням юридичних осіб для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства).

2.78. Вказівка МВС України від 25.02.2008 N 3104/Вр (про впорядкування звітності з питань соціальної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ).

2.79. Вказівка ДГБ МВС України від 26.03.2008 N 10/11-2076 (про надання інформації щодо застосування спеціальних заходів безпеки відносно осіб, які є свідками корупційних діянь та беруть участь у розгляді справ, пов'язаних з такими діяннями).

2.80. Вказівка МВС від 16.04.2008 N 404 (про надання інформації щодо правопорушень, учинених працівниками судових органів).

2.81. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 06.05.2008 N 49/3-2885 (про надання інформації щодо видворення паспортними підрозділами нелегальних мігрантів у примусовому порядку).

2.82. Вказівка ДРП МВС України від 08.05.2008 N 6/2/1-2470 (про вдосконалення порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення).

2.83. Вказівка ДДСО при МВС України від 25.05.2008 N 11/2-2-2184/Шм/еп (про вжитті заходи щодо недопущення порушень пам'яток охоронного законодавства).

2.84. Вказівка ДКМСД МВС України від 28.05.2008 N 39 (про активізацію взаємодії зі ЗМІ щодо розшуку безвісно зниклих дітей).

2.85. Вказівка ДГБ МВС України від 30.05.2008 N 10/5-3810 (про надання звіту щодо роботи підпорядкованих ДГБ служб та підрозділів із розшуку осіб).

2.86. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 28.07.2008 N 9/9-469/еп (про результати оперативно-службової діяльності підрозділів БОЗ ГУМВС, УМВС у боротьбі зі злочинністю економічної спрямованості та перспективи реалізації актуальних матеріалів по викриттю ОГ і ЗО економічної спрямованості).

2.87. Вказівка МВС України від 17.11.2008 N 35142 (щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів).

2.88. Вказівка ДДСО при МВС України від 29.07.2008 N 11/3-1-3212 (про залишок коштів на рахунках ДСО).

2.89. Вказівка ДДСО при МВС України від 29.07.2008 N 11/3-3237/Зп/еп (про затвердження планів на 2-ге півріччя 2008 року).

2.90. Вказівка МВС України від 08.08.2008 N 10/5-5551 (про впорядкування статистичних даних щодо оптимізації обсягів довідково-аналітичної інформації).

2.91. Вказівка МВС України від 27.08.2008 N 10/5-5938 (про активізацію роботи з отримання та передачі до оперативних служб інформації про виявлення нарколабораторій, наркопритонів та осіб, які причетні до незаконного обігу наркотиків).

2.92. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 03.09.2008 N 49/4-5669 (щодо кількості наданих платних послуг).

2.93. Вказівка ДДСО при МВС України від 18.09.2008 N 11/12-4085/Зп/еп (про заходи щодо зміцнення транспортної дисципліни та забезпечення безаварійної роботи службового автотранспорту підрозділів).

2.94. Вказівка ДДСО при МВС України від 23.09.2008 N 11/12-4068/Гр/еп (про надання інформації по договорах оренди).

2.95. Вказівка ДДСО при МВС України від 03.10.2008 N 11/2-1-4262/Шм (про стан охорони об'єктів розважальних центрів).

2.96. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 17.10.2008 N 5/8162 (про виконання доручення Уряду України щодо перевірки розрахунків за використання об'єктів права інтелектуальної власності).

2.97. Вказівка МВС України від 27.11.2008 N 1270 (про надання звіту щодо взаємодії органів внутрішніх справ України та органів Державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів).

2.98. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 27.10.2008 N 9/16-788 (про надання інформації щодо штатного комплектування окремих відділів БОЗ).

2.99. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 27.11.2008 N 8/1445 (про виконання рішення спільної наради Міністерства внутрішніх справ України та Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" з питань ужиття додаткових заходів з протидії злочинності у сфері поштового зв'язку).

2.100. Вказівка МВС України від 01.12.2008 N 21138 (про надання інформації щодо проведеної перевірки стосовно правильності, повноти та достовірності введеної в комп'ютерну систему інформації про втрачені паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дітей, посвідки особи без громадянства для виїзду за кордон, відповідно до інформації, яка міститься в облікових картках на вказані втрачені документи).

2.101. Вказівка ДМЗР МВС України від 05.12.2008 N 55/1-1598 (про надання інформації щодо профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, медичного забезпечення інвалідів та ветеранів війни).

2.102. Вказівка ДДСО при МВС України від 11.12.2008 N 11/3-1-5411/Зп/еп (про надання інформації щодо погашення дебіторської заборгованості за надані послуги охорони).

2.103. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 23.12.2008 N 5/4495 (про активізацію роботи з протидії злочинам у сфері адміністрування та сплати надходжень до бюджетів усіх рівнів та зловживанням службових осіб контролюючих органів при відшкодуванні ПДВ).

2.104. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 16.01.2009 N 49/2-319 (про кількість осіб корейської національності, які документувалися посвідками на постійне місце проживання або набули громадянства України).

2.105. Вказівка ДДСО при МВС України від 24.01.2009 N 11/5-2-336/Гр/еп (про розширення сфери послуг технічної служби підрозділів).

2.106. Вказівка МВС України від 29.01.2009 N 83 (про надання інформації з питань оренди державного майна).

2.107. Вказівка ГСУ МВС України від 02.02.2009 N 13/6-1467 (щодо надання інформації по кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю кредитних спілок).

2.108. Вказівка ДГБ МВС України від 05.02.2009 N 2127/Сн (щодо посилення контролю за обігом вибухових матеріалів).

2.109. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 05.02.2009 N 49/2-994 (про надання відомостей щодо кількості виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон з вклеєною фотокарткою та проїзних документів дитини).

2.110. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 25.02.2009 N 9/5-176 (про результати роботи щодо документування фактів кореспондування з "конвертаційними центрами" підприємств державної і комунальної форм власності, інших суб'єктів господарювання).

2.111. Вказівка ДГБ МВС України від 04.03.2009 N 10/11-1466 (про виконання Закону України "Про судово-психіатричну експертизу").

2.112. Вказівка ДКМСД МВС України від 18.03.2009 N 25 (щодо вживання дітьми наркотичних засобів та прекурсорів).

2.113. Вказівка ДКМСД МВС України від 26.03.2009 N 58/1-476 (щодо протидії проявам ксенофобії).

2.114. Вказівка ДДСО при МВС України від 30.03.2009 N 11/5-2-1442/Дб/еп (про надання інформації щодо об'єктів, знятих з-під охорони ПЦС підрозділів ДСО).

2.115. Вказівка ДДАІ МВС України від 19.05.2009 N 4/8-5482 (про забезпечення реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ бланковою продукцією та номерними знаками для транспортних засобів).

2.116. Вказівка МВС України від 10.06.2009 N 526 (про поповнення баз даних ДІТ відцифрованими зображеннями підоблікових осіб).

2.117. Вказівка ДКМСД МВС України від 02.07.2009 N 58/1-1341 (про профілактичну роботу з неповнолітніми, які перебувають на обліку та недопущення скоєння ними повторних злочинів).

2.118. Вказівка ДДСО при МВС України від 15.07.2009 N 11/5-3301/Гр (про впровадження на охоронюваних об'єктах піротехнічних засобів).

2.119. Вказівка ГУБОЗ МВС України N 9/14-545 від 30.07.2009 (про надання інформації щодо порушень законодавства у банківській сфері).

2.120. Вказівка ДКМСД МВС України від 31.07.2009 N 58/2-1536 (про застосування адміністративного законодавства).

2.121. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 17.08.2009 N 5/5357 (про надання звіту щодо стану додержання вимог законодавства у сфері адміністрування податку на додану вартість).

2.122. Вказівка ГСУ МВС України від 21.08.2009 N 13/1-12973 (про надання інформації стосовно кримінальних справ, які знаходяться на контролі в ГСУ).

2.123. Вказівка ДДСО при МВС України від 27.08.2009 N 11/2-2-3922/Зп/еп (про попередження злочинів на об'єктах УДППЗ "Укрпошта").

2.124. Вказівка МВС України від 08.09.2009 N 773 (про неналежну організацію роботи з надання інформації про діяльність дільничних інспекторів міліції та висвітлення її в ЗМІ).

2.125. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 22.09.2009 N 9/3-249 (щодо надання інформації про формування масивів даних).

2.126. Вказівка МВС України від 07.10.2009 N 863 (щодо посилення контролю за обігом та використанням засобів активної оборони).

2.127. Вказівка МВС України від 02.11.2009 N 946 (про обіг пістолетів турецького виробництва на території України).

2.128. Вказівка ГСУ МВС України від 19.11.2009 N 13/1-17539 (про надання інформації щодо стану розслідування кримінальних справ про злочини проти довкілля у сфері поводження з радіоактивними та хімічно-небезпечними матеріалами).

2.129. Вказівка ДДСО при МВС України від 30.11.2009 N 11/2-5540/Шм/еп (огляд про результати службової діяльності підрозділів ДСО за 10 місяців 2009 року).

2.130. Вказівка ДМЗР МВС України від 04.12.2009 N 55/6-477 (про надання звіту щодо показників роботи ЦПД та ППВ, бактеріологічних досліджень на патогенну флору, контролю за проведенням предстерилізаційного очищення і стерилізації медичного інструментарію).

2.131. Вказівка ДДСО при МВС України від 07.12.2009 N 11/3-5725/Зп/еп (про нову форму щомісячної звітності щодо дебіторської заборгованості).

2.132. Вказівка ДМЗР МВС України від 12.12.2009 N 55/1-1485 (про інвентаризацію залишку путівок).

2.133. Вказівка ДДСО при МВС України від 23.12.2009 N 11/1-1-6052 (про стан оснащеності підрозділів ДСО системами спостереження за мобільними об'єктами та їх завантаженості).

2.134. Вказівка МВС від 31.12.2009 N 121/Вр (про надання списків працівників, які перебувають на квартирному обліку).

2.135. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 11.01.2010 N 9/4-4 (щодо надання статистичних даних про деякі результати оперативно-службової діяльності в цілому по ГУМВС, УМВС у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією за 12 місяців 2009 року згідно з наданою формою звітності).

2.136. Вказівка МВС України від 22.01.2010 N 1280/Вр (про надання інформації про працівників, які мають три і більше стягнень).

2.137. Вказівка МВС України від 22.01.2010 N 1335/Вр (про стан житлового забезпечення працівників ОВС).

2.138. Вказівка ДДГІРФО МВС України від 25.01.2010 N 49/2-390 (щодо надання списків іноземних громадян, відносно яких було прийнято рішення про скасування дозволів на імміграцію та посвідок на проживання, які не вилучені і не знищені у встановленому законом порядку).

2.139. Вказівка ДДСО при МВС України від 26.01.2010 N 11/5-2-305/Гр/еп (про затвердження Програми розвитку технічної служби підрозділів ДСО на 2010 рік).

2.140. Вказівка ДКМСД МВС України від 27.01.2010 N 58/4-122 (про службові перевірки, проведені за фактами порушень обліково-реєстраційної дисципліни).

2.141. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 29.01.2010 N 9/1-44/еп (про надання статистичних даних про деякі результати оперативно-службової діяльності спецпідрозділів БОЗ МВС України).

2.142. Вказівка ДКМСД МВС України від 29.01.2010 N 58/2-141 (про стан роботи щодо попередження пияцтва та тютюнокуріння серед дітей).

2.143. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 29.01.2010 N 5/512 (про стан протидії організованій злочинності та вжиття комплексу оперативно-розшукових заходів з викриття та документування організованих груп і злочинних організацій, що діють у сфері економіки).

2.144. Вказівка ДГБ МВС України від 30.01.2010 N 10/2-631 (про надання інформації щодо єдиної дислокації).

2.145. Вказівка ДКМСД МВС України від 01.02.2010 N 3 (про вибухи у школах).

2.146. Вказівка ДКМСД МВС України від 02.02.2010 N 58/2-185 (про роботу приймальників-розподільників для дітей).

2.147. Вказівка МВС України від 05.02.2010 N 68 (щодо стабілізації цінової ситуації й інфляційних процесів в економіці та виявлення, вилучення з обігу неякісної, небезпечної продукції споживчого призначення).

2.148. Вказівка МВС України від 09.02.2010 N 73 (про стан протидії зловживанням у сфері ЖКГ).

2.149. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 18.02.2010 N 9/5-314дск (щодо документування протиправної діяльності "конвертаційних центрів").

2.150. Вказівка ДДСО при МВС України від 18.02.2010 N 11/2-706/Шм/еп (про попередження протиправних посягань на об'єкти банківської системи).

2.151. Вказівка МВС України від 24.02.2010 N 116 (про стан протидії зловживанням у сфері будівництва).

2.152. Вказівка МВС України від 09.03.2010 N 140 (про незадовільне розкриття злочинів категорії минулих років та заходи щодо усунення недоліків в організації цієї роботи).

2.153. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 16.03.2010 N 16/3-127 (про результати роботи підпорядкованих спецпідрозділів БОЗ та перспективи на наступний тиждень).

2.154. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 19.03.2010 N 5/1638 (про оперативне супроводження бюджетних коштів, виділених для фінансування робіт з попередження можливого затоплення територій та ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації).

2.155. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 22.03.2010 N 5/1690 (про взаємодію обласних підрозділів ДСБЕЗ і ДКРС та забезпечення оперативного супроводження ревізій).

2.156. Вказівка МВС України від 24.03.2010 N 5/1770 (про взаємодію обласних підрозділів ДСБЕЗ і ДКРС та забезпечення оперативного супроводження ревізій).

2.157. Вказівка ДГБ МВС України від 31.03.2010 N 10/11-1970 (про надання інформації щодо вжитих заходів, спрямованих на забезпечення ефективного захисту і безпеки громадян).

2.158. Вказівка ДБНОН МВС України від 07.04.2010 N 6030 (про надання інформації щодо вжитих заходів по перевірці ліцензіатів).

2.159. Вказівка ДДСО при МВС України від 09.04.2010 N 11/5-2-1647/Нз/еп (про забезпечення охорони об'єктів, де зберігаються наркотичні, психотропні речовини та прекурсори).

2.160. Вказівка ДДСО при МВС України від 09.04.2010 N 11/5-2-1648/Нз/еп (про організацію роботи щодо залучення під охорону квартир власників вогнепальної зброї).

2.161. Вказівка ДДСО при МВС України від 09.04.2010 N 11/5-2-1687/Нз/еп (про забезпечення охорони приміщень нотаріальних контор).

2.162. Вказівка МВС України від 12.04.2010 N 255 (про додаткові заходи щодо профілактики та розкриття окремих видів злочинів).

2.163. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 13.04.2010 N 5/2403 (про активізацію взаємодії підрозділів ДСБЕЗ та ДКРС).

2.164. Вказівка ДЗГ МВС України від 14.04.2010 N 6 (про впорядкування звітності з питань взаємодії ОВС з громадськістю та ЗМІ).

2.165. Вказівка ДДСО при МВС України від 14.04.2010 N 1/3-1821/Нз (про окремі питання щодо подання фінансової та оперативної звітності ДДСО).

2.166. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 15.04.2010 N 9/5-187/еп (про ефективність оперативно-розшукової діяльності з викриття тяжких та особливо тяжких злочинів, що вчиняються у сфері оподаткування та бюджетній сфері, у тому числі організованими групами і злочинними організаціями).

2.167. Вказівка ГСУ МВС України від 16.04.2010 N 13/1-609 (про обґрунтованість зупинення досудового слідства у кримінальних справах, зупинених на підставі п. 1 ст. 206 КПК України).

2.168. Вказівка МВС України від 19.04.2010 N 6809/Рт (про посилення контролю за станом охорони спецконтингенту в ІТТ МРВ).

2.169. Вказівка ДКМСД МВС України від 21.04.2010 N 58/2-762 (про стан матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для дітей).

2.170. Вказівка ДБНОН МВС України від 21.04.2010 N 40/1-1043 (про надання інформації щодо радикально налаштованих організацій та нетрадиційних релігійних течій).

2.171. Вказівка МВС України від 22.04.2010 N 3552/Єв (про виконання пунктів 8.3-8.5 протоколу N 21 оперативної наради ДДСБЕЗ МВС України від 19.02.2010).

2.172. Вказівка ГСУ МВС України від 28.04.2010 N 13/1-5148 (про стан розслідування кримінальних справ, за якими обвинувачених оголошено в розшук).

2.173. Вказівка ДДСО при МВС України від 28.04.2010 N 11/4-2095/Нз/еп (про використання особового складу).

2.174. Вказівка ДДСО при МВС України від 30.04.2010 N 11/4-3-2156/Нз/еп (про організацію роботи комендантських патрулів в підрозділах).

2.175. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 30.04.2010 N 5/2853 (про організацію відпрацювання перевізників пільгової категорії громадян, які отримали кошти у вигляді субвенцій з державного бюджету при проведенні взаємозаліків за спожиту електроенергію).

2.176. Вказівка ДБНОН МВС України від 05.05.2010 N 40/1-1168 (про надання інформації щодо звернень громадян).

2.177. Вказівка МВС України від 15.05.2010 N 8375/Мг (про відпрацювання цільових коштів, виділених на будівництво і ремонт автомобільних доріг і вулиць населених пунктів).

2.178. Вказівка МВС України від 18.05.2010 N 37 (про виконання вимог підпункту 3.4 рішення наради керівництва МВС України від 05.05.2010 N 8375/Мг щодо автодорожнього господарства).

2.179. Вказівки ГСУ МВС України від 19.05.2010 N 13/1-6004 (про щотижневе інформування керівництва МВС про розкриття та розслідування кримінальних справ, у яких обвинувачених оголошено в розшук).

2.180. Вказівка ДКМСД МВС України від 20.05.2010 N 58/2-922 (про проведення профілактичних заходів у виховних колоніях для дітей).

2.181. Вказівка ДГБ МВС України від 25.05.2010 N 10/4-3413 (про стан дисципліни і законності в підрозділах дозвільної системи).

2.182. Вказівка МВС України від 26.05.2010 N 561 (про комплексні оперативно-профілактичні заходи, направлені на виявлення та припинення фактів незаконного розповсюдження комп'ютерних баз даних, які формуються державними установами та організаціями, а також правоохоронними органами і містять інформацію з обмеженим доступом, що створюється та захищається відповідно до вимог чинного законодавства).

2.183. Вказівка МВС України від 26.05.2010 N 9250/Ан (про проведення акції "Подаруй дітям надію на життя").

2.184. Вказівка ДДСО при МВС України від 31.05.2010 N 11/3-2810/Гр/еп (про внесення змін до щомісячної звітності).

2.185. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 08.06.2010 N 9/14-277/еп (щодо перевірки дотримання законодавства органами державної виконавчої влади при використанні коштів державного бюджету на 2008-2010 роки).

2.186. Вказівка ДБНОН МВС України від 09.06.2010 N 40/2/2-1553 (про надання інформації щодо виявлених злочинів по лінії БНОН, учинених з використанням мережі Інтернет).

2.187. Вказівка ГСУ МВС України від 16.06.2010 N 10560 (про надання інформації щодо кримінальних справ економічної спрямованості).

2.188. Вказівка МВС України від 17.06.2010 N 10838/Вн (про проведення безстрокової всеукраїнської компанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах).

2.189. Вказівка ДКМСД МВС України від 29.06.2010 N 296 (щодо покращення стану розкриття та розслідування злочинів, учинених дітьми).

2.190. Вказівка ДБНОН МВС України від 02.07.2010 N 40/3/1-1783 (про надання інформації щодо перекриття міжрегіональних каналів переміщення наркозасобів територією держави).

2.191. Вказівка ДДСБЕЗ МВС України від 05.07.2010 N 5/4654 (про активізацію роботи з відпрацювання підприємств, які мають заборгованість зі сплати коштів до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування).

2.192. Вказівка МВС України від 07.07.2010 N 570 (про заходи щодо вдосконалення порядку зарахування працівників у розпорядження органів та підрозділів внутрішніх справ та відрядження до нового місця служби).

2.193. Вказівка ДБНОН МВС України від 07.07.2010 N 40/2/1-1834 (про надання інформації щодо наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що є предметом зловживання серед молодіжного середовища).

2.194. Вказівки ГСУ МВС України від 09.07.2010 N 13/1-8276 (про обґрунтованість зупинення досудового слідства в кримінальних справах на підставі п. 1 ст. 206 КПК України).

2.195. Вказівка ДБНОН МВС України від 19.07.2010 N 40/2/1-1971 (про надання інформації щодо здійснених заходів з перекриття каналів витоку біологічно активних добавок).

2.196. Вказівка ДБНОН МВС України від 22.07.2010 N 40/1-2014 (про надання інформації щодо інформування населення через засоби масової інформації про результати протидії наркозлочинності).

2.197. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 26.07.2010 N 9/5-344/еп (щодо посилення контролю за цінами (тарифами) закупівлі (продажу) товарів та послуг державними підприємствами).

2.198. Вказівка ДДСО при МВС України від 26.07.2010 N 11/2-2-414/Дт/еп (про створення бази даних використання службового автотранспорту ДСО).

2.199. Вказівка ДКР МВС України від 27.07.2010 N 7/9-5670 (про надання інформації щодо розшукуваних осіб).

2.200. Вказівка МВС України від 02.08.2010 N 671 (про вжиті заходи під час оптимізації цін і тарифів на природний газ та житлово-комунальні послуги).

2.201. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 05.08.2010 N 9/5-374/еп (щодо документування протиправної діяльності у сфері грального бізнесу).

2.202. Вказівка ГУБОЗ МВС України від 11.08.2010 N 9/11-389 (про надання інформації щодо кадрового забезпечення).

2.203. Вказівка МВС України від 27.08.2010 N 6/2/1-4608 (про упорядкування звітності структурних підрозділів служби психологічного забезпечення).

2.204. Вказівка МВС України від 13.09.2010 N 818 (про надання інформації щодо проектів цільових екологічних інвестицій).

2.205. Вказівка МВС України від 13.09.2010 N 819 (про надання інформації щодо проектів цільових екологічних інвестицій).

2.206. Вказівка МВС України від 28.09.2010 N 896 (про надання інформації про технічну інвентаризацію споруд цивільної оборони).

2.207. Вказівка ДБНОН МВС України від 07.10.2010 N 40/3/1-871т (про виявлені злочини по лінії БНОН, учинені з використанням мережі Інтернет).

2.208. Шифротелеграма МВС України від 25.03.2003 N 5842дск (щодо активізації роботи з протидії наркозлочинності).

2.209. Службове доручення МВС України від 11.05.2004 N 5319/Бл (щодо фінансування регіональних програм з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю).

2.210. Телефонограма ДГБ МВС України від 16.02.2005 N 10/5-646 (про надання інформації з розкриття ДІМ резонансних та актуальних злочинів).

2.211. Шифротелеграма ДКР МВС України від 04.07.2005 N 7/8-1449 (щодо встановлення місцезнаходження "злодіїв в законі" з Республіки Грузія).

2.212. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 25.11.2005 N 4/11-7121 (про надання відомостей щодо участі працівників ДАІ у розкритті злочинів).

2.213. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 22.12.2005 N 4/8-7769 (про перевірку суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаних з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ).

2.214. Службове доручення МВС України від 13.02.2006 N 2069/Вр (про покращення стану фінансового забезпечення регіональних програм з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю).

2.215. Службове доручення МВС України від 16.03.2006 N 3805/Вр (про стан фінансового забезпечення регіональних програм з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю).

2.216. Шифротелеграма МВС України від 09.11.2006 N 14266/Єв (про надання інформації щодо наявності на території областей скінхедів та агресивно налаштованих молодіжних угруповань або вчинених ними злочинів).

2.217. Службове доручення МВС України від 11.11.2006 N 14248/Вр (про залучення додаткових коштів за регіональними програмами для покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ОВС).

2.218. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 02.03.2007 N 4/3-1171 (про надання звіту щодо результатів роботи ДАІ по протидії незаконному обігу наркотичних речовин та прекурсорів).

2.219. Службова телеграма МВС України від 23.03.2007 N 4791/Фв (про організацію діяльності органів внутрішніх справ з попередження правопорушень та розкриття злочинів, скоєних іноземними громадянами і стосовно них).

2.220. Службова телеграма ДКР МВС України від 11.09.2007 N 7/8-3269 (про незадовільні результати роботи з протидії організованій злочинності).

2.221. Шифротелеграма ДКР МВС України від 05.11.2007 N 4488 (про неналежну організацію розшукової роботи).

2.222. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 14.02.2008 N 4/14-1221 (щодо надання інформації про штатну чисельність та наявний некомплект особового складу підрозділів Державтоінспекції областей).

2.223. Шифротелеграма МВС України від 21.10.2008 N 18379 (щодо протидії злочинам, пов'язаним з порушенням прав законних власників та силовим захопленням підприємств).

2.224. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 10.12.2008 N 4/14-10121 (про надання звіту щодо результатів здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації).

2.225. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 16.01.2009 N 4/14-182 (про надання відомостей щодо стану та результатів проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів).

2.226. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 29.01.2009 N 4/9-513 (про нарахування одноразової грошової допомоги).

2.227. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 24.02.2009 N 4/9-1664 (про списання бланкової продукції).

2.228. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 05.03.2009 N 4/14-1933 (про надання відомостей щодо обліку роботи підрозділів ДАІ з технічного нагляду).

2.229. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 28.03.2009 N 4/9-3069 (про надання звіту щодо стану скорочення паливно-енергетичного ресурсу і води та виконання робіт з енергозбереження).

2.230. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 05.06.2009 N 4/3-6218 (про роботу ДАІ по контролю за несенням служби працівників ДПС).

2.231. Службова телеграма МВС України від 15.09.2009 N 17561/Мв (про вжиття заходів щодо інформування Соціального контактного центру про результати розгляду звернень, які надходять на урядову "гарячу лінію" концентру).

2.232. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 01.12.2009 N 4/10995 (про надання інформації щодо придбання паливно-мастильних матеріалів).

2.233. Службова телеграма ДДАІ від 03.02.2010 N 4/9-820 (про дотримання лімітів споживання енергоносіїв та води).

2.234. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 06.03.2010 N 4/4-4277 (про надання звіту щодо лісових пожеж).

2.235. Службова телеграма МВС України від 29.03.2010 N 5455/Рт (щодо протидії злочинам, пов'язаним з вандалізмом на меморіальних комплексах та кладовищах).

2.236. Службова телеграма ДРЗ МВС України від 15.04.2010 N 25/10-829 (про надання звіту щодо стану забезпеченості і розрахунку за бланкову продукцію).

2.237. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 27.04.2010 N 25/10-999 (про надання звіту щодо залишків та стану розрахунків за номерні знаки для транспортних засобів).

2.238. Службова телеграма МВС України від 23.06.2010 N 11187/Вм (про надання інформації щодо підготовки до зимового сезону).

2.239. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 29.06.2010 N 4/4-5952 (про надання інформації щодо виявлених та затриманих автомобілів).

2.240. Службова телеграма ДКР МВС України від 30.06.2010 N 7/11-4851 (про надання інформації щодо організованих злочинних груп, відносно яких заведені ОРС "Захист").

2.241. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 01.07.2010 N 4/4-6077 (про надання звіту щодо діяльності суб'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури).

2.242. Службова телеграма МВС України від 02.07.2010 N 11709/Зм (про надання інформації щодо виявлених в Інтернет-мережі оголошень з продажу наркотичних речовин).

2.243. Службова телеграма МВС України від 07.07.2010 N 12067/Зм (щодо активізації роботи по виявленню та знищенню незаконних посівів маку і коноплі).

2.244. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 12.07.2010 N 4/3-6398 (щодо виявлення незаконних дій громадсько-козацьких формувань "постів екологічної безпеки").

2.245. Службова телеграма ДДАІ МВС України від 19.07.2010 N 4/4-6621 (про надання звіту щодо розшуку злочинців за ст. ст. 286, 289 КК України).

2.246. Службова телеграма МВС України від 19.07.2010 N 12622/Вн (відомості щодо абонентів відомчої телефонної мережі).

2.247. Службова телеграма ДГБ МВС України від 19.07.2010 N 10/4-4788 (щодо попередження надзвичайних подій та контролю за використанням вогнепальної зброї під час сезону полювання 2010 - 2011 років).

2.248. Лист МВС України від 12.03.2003 N 2854/Кн (про надання звіту щодо стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення регіональних програм профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю).

2.249. Доповідна записка МВС України від 03.02.2005 N 1021/Жк (про стан фінансування регіональних програм з охорони громадського порядку, прийнятих органами місцевого самоврядування на 2005 рік).

2.250. Лист МВС України від 17.03.2006 N 4048/Кл (про стан роботи з попередження та розкриття злочинів, учинених відносно осіб похилого віку).

2.251. Лист МВС України від 29.12.2006 N 16851/Пв (Методичні рекомендації щодо організації роботи з молодими фахівцями в органах внутрішніх справ України).

2.252. Лист МВС України від 23.03.2007 N 39/3-366 (про надання звіту про стан ізоляторів тимчасового тримання).

2.253. Доповідна записка МВС України від 26.04.2007 N 6978/Пв (про стан дисципліни та законності в органах внутрішніх справ).

2.254. Лист МВС України від 17.05.2007 N 15/5-1928 (Методичні рекомендації з окремих питань пенсійного забезпечення).

2.255. Доповідна записка МВС України від 31.07.2008 N 13335/Вр (про стан дисципліни та законності в органах внутрішніх справ).

2.256. Лист ДЗ МВС від 13.03.2009 N 36/438 (про організацію списання засобів радіозв'язку).

2.257. Лист МВС України від 24.03.2009 N 5305/Сн (про стан виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з ОВС).

2.258. Лист ДЗ МВС України від 08.04.2009 N 36/669 (про результати спільних дій з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку).

2.259. Лист МВС України від 05.06.2009 N 15/3-2118 (про надання рекомендацій щодо складання фінансової звітності у 2009 році).

2.260. Лист МВС України від 18.08.2009 N 25/кб-3-934 (про надання звіту про наявність дозвільної документації на незавершене будівництво).

2.261. Протокол N 105 оперативної наради ДДСБЕЗ МВС України від 17.12.2009 (про організацію виконання протокольного рішення оперативної наради за результатами роботи підрозділів ДСБЕЗ за 11 місяців 2009 року).

2.262. Протокол N 21 оперативної наради ДДСБЕЗ МВС України від 19.02.2010 (про результати оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ).

2.263. Лист МВС України від 18.06.2010 N 10858/Вн "Про формування показників проекту Державного бюджету України на 2011 рік".

 

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
 

 
В. В. Гришко
 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали