ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

26.07.2011 р.

N 2/664-А

За позовом

Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння"

До

1. Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

 

2. Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія"

Треті особи:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіріус-1"

 

2. Закрите акціонерне товариство "Девон"

 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Сахалінське"

про

визнання за позивачем права на геологічне вивчення та визнання спеціального дозволу N 1931 таким, що втратив чинність з 29.12.2004 р.

Головуючий суддя

Домнічева І. О.

Судді

Літвінова М. Є.

 

Трофименко Т. Ю.

Представники:

 

 

 

Від позивача

Насупа О. В.

Від відповідача 1

Жукович Л. В.

Від відповідача 2

Філімонова Г. Б.

Від третьої особи 1

не з'явився

Від третьої особи 2

не з'явився

Від третьої особи 3

Конопля А. М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Закрите акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звернулося до суду з позовною заявою до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "Надра України "Полтавнафтогазгеологія" про визнання за позивачем права на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів на підставі спеціального дозволу на користування надрами N 2714 від 29.12.2004 р. та про визнання спеціального дозволу N 1931 на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища, який було надано ДП "НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія", таким, що втратив чинність з 29.12.2004 р.

Ухвалою суду від 02.12.2005 р. відкрито провадження у справі та попереднє судове засідання призначено на 28.12.2005 р.

Ухвалою від 28.12.2005 р. судом було відкладено попереднє судове засідання на 18.01.2006 р., в зв'язку з залученням третіх осіб на стороні відповідача-2 та нез'явленням відповідача-1 у судове засідання.

У судовому засіданні 18.01.2006 р. оголошувалась перерва до 19.01.2006 р. до 17 год. 00 хв.

Ухвалою від 19.01.2006 р. попереднє судове засідання відкладено на 25.01.2006 р., в зв'язку з залученням до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сахалінське".

Ухвалою від 25.01.2006 р. судом було зупинено провадження у даній справі до вирішення адміністративної справи N 30/280-А.

Як вбачається з листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, ухвалою від 17.03.2011 р. господарського суду міста Києва залишено без розгляду позовну заяву по справі N 30/280-А.

Розпорядженням від 16.05.2011 р., в зв'язку зі звільненням судді Пилипенко О. Є. з посади судді господарського суду міста Києва та враховуючи перебування судді Сівакової В. В. у відпустці, Голова господарського суду міста Києва доручив розгляд справи здійснювати колегіально в новому наступному складі суддів: Домнічева І. О. (головуюча), Літвінова М. Є., Трофименко Т. Ю.

Ухвалою від 23.05.2011 р. суд поновив провадження у справі, призначив судове засідання на 16.06.2011 р. та зобов'язав сторін та третіх осіб надати суду визначені ухвалою нові письмові докази та пояснення, необхідні для вирішення спору по суті.

Від позивача та відповідачів через Відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшли клопотання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви в її розгляді.

Від третьої особи-3 через Відділ діловодства господарського суду міста Києва надішли пояснення по суті спору.

Ухвалою від 16.06.2011 р. судом було відкладено розгляд справи на 19.07.2011 р. та зобов'язано сторін та третіх осіб (крім третьої особи-3) надати суду визначені ухвалою нові письмові докази та пояснення, необхідні для вирішення спору по суті.

В судовому засіданні 19.07.2011 р. судом було оголошено перерву на 26.07.2011 р.

Від позивача 26.07.2011 р. через Відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання про відкликання позову.

Розглянувши подану заяву, оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов наступних висновків.

Предметом спору по даній справі є визнання за позивачем права на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів на підставі спеціального дозволу на користування надрами N 2714 від 29.12.2004 р., і натомість визнання спеціального дозволу N 1931 на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища, який було надано ДП "НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія" (Відповідач-2), таким, що втратив чинність з 29.12.2004 р.

Відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду по справі N 27/34-40/486-14/130 від 07.07.2005 року, залишеного в силі постановою Вищого господарського суду України від 11.08.2005 року, задоволено позов ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія" та визнано недійсним наказ Державного комітету природних ресурсів України N 132 від 01.09.2004 року в частині анулювання спеціального дозволу Дочірньому підприємству НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія" N 1931 від 14.05.2002 року на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища (Харківська область).

На виконання постанови Вищого господарського суду України від 11.08.2005 року та з метою впорядкування надрокористування на Сахалінському родовищі вуглеводнів Міністерством охорони навколишнього природного середовища України виданий наказ N 519 від 23.12.2005 року, відповідно до якого скасовано Протокол N 24 від 19.11.2004 року, затверджений Державним комітетом природних ресурсів України, в частині надання спеціального дозволу (Ліцензії) Закритому акціонерному товариству "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" (Позивачу) на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів, а спеціальний дозвіл N 2714 від 29.12.2004 року, наданий Державним комітетом природних ресурсів України Закритому акціонерному товариству "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів Харківської області визнано таким, що втратив чинність.

Закрите акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звернулося до господарського суду м. Києва з позовом про визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 23.12.2005 року N 519 "Про скасування рішень" та рішення Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування (Протокол N 6 від 16.12.2005 року) з дати їх прийняття.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2006 року позов залишено без задоволення.

7 лютого 2007 року ухвалою Вищого адміністративного суду України відмовлено в задоволенні касаційної скарги ЗАТ "ВК "Укрнафтобуріння", а постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2006 у справі N 12/36-А без змін.

Тобто судами підтверджено правомірність наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 23.12.2005 року N 519 "Про скасування рішень".

А отже позивач по справі, Закрите акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", не має права здійснювати геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів на підставі спеціального дозволу N 2714 від 29.12.2004 року, в зв'язку з визнанням цього спеціального дозволу N 2714 від 29.12.2004 року таким, що втратив чинність, на підставі вищенаведеного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 519 від 22 грудня 2005 року.

Таким чином, відкликання Позивачем позовної заяви не порушує прав та охоронюваних законом інтересів сторін спору та третіх осіб, а тому суд вважає за можливе задовольнити заяву Позивача про відкликання поданого ним позову.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Задовольнити заяву Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" про відкликання позову до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія", за участю третіх осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус-1", Закритого акціонерного товариства "Девон" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Сахалінське", про визнання за позивачем права на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища вуглеводнів на підставі спеціального дозволу на користування надрами N 2714 від 29.12.2004 р. та про визнання спеціального дозволу N 1931 на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Сахалінського родовища, який було надано ДП "НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія", таким, що втратив чинність з 29.12.2004 р., в зв'язку з чим цю позовну заяву Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" залишити без розгляду.

 

Головуючий, суддя

І. О. Домнічева

Судді:

М. Є. Літвінова

 

Т. Ю. Трофименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали