КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. N 957

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. N 957

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності

1. У тексті Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 278; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 95; 2001 р., N 33, ст. 1536; 2002 р., N 34, ст. 1592), та додатках до нього слова "Державний департамент інтелектуальної власності" та "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба інтелектуальної власності" та "Голова Державної служби інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. N 1555 "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1792, N 47, ст. 2041; 2002 р., N 19, ст. 963, N 21, ст. 1015; 2004 р., N 12, ст. 741):

1) у Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3 слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Департамент)" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";

у першому реченні абзацу третього пункту 20 слова "Департаментом за дорученням МОН" замінити словами "Державною службою";

у тексті Порядку слово "МОН" і слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку;

2) у тексті Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2369):

1) у пункті 1 постанови слова "Міністерство освіти і науки" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності";

2) у Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "МОН в особі Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі зазначеного Міністерства (далі - Державний департамент)" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";

у тексті Порядку слова "Державний департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку;

у додатку до Порядку слова "Міністерство освіти і науки України" виключити, слова "Державний департамент інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності", а слова "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності" - словами "Голова Державної служби інтелектуальної власності";

3) у розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 4 слова "Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Державний департамент)" та "Державного казначейства" замінити відповідно словами "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" та "Державної казначейської служби";

в абзаці п'ятому пункту 7 слово "МОН" замінити словами "Державною службою";

у тексті розмірів та порядку слова "Державний департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 674 "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741; 2006 р., N 21, ст. 1562):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності";

у пункті 2 слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Департамент) замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";

у пункті 5 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорту";

в абзаці третьому підпункту 13 пункту 8 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку";

в абзаці восьмому пункту 9 слова ", Держпідприємництва і Мінекономіки" замінити словами "і Мінекономрозвитку";

у пункті 19 слова "Державної податкової адміністрації" замінити словом "ДПС";

у третьому реченні пункту 25 слово "МОН" замінити словами "Державною службою";

у тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку.

5. У тексті Порядку прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 675 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1043; 2005 р., N 37, ст. 2279), слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

6. У Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592; 2011 р., N 61, ст. 2439):

1) в абзаці другому пункту 3 слова "Державним департаментом інтелектуальної власності" замінити словами "Державною службою інтелектуальної власності";

2) в абзаці четвертому пункту 18 слова "Державному департаменті інтелектуальної власності" замінити словами "Державній службі інтелектуальної власності".

7. В абзаці першому пункту 4 розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 128; 2009 р., N 34, ст. 1169) слово "МОН" замінити словами "Державною службою інтелектуальної власності".

8. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 129) слова "Міністерство освіти і науки" та "Міністерством культури і мистецтв" замінити відповідно словами "Державну службу інтелектуальної власності" та "Міністерством культури".

9. У Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 623 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 836; 2005 р., N 37, ст. 2280):

1) в абзаці другому пункту 2 слово "МОН" замінити словами "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";

2) у тексті Порядку слово "МОН" замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку;

3) у додатках до Порядку:

у додатку 1 в абзацах другому і третьому пункту 1 слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку;

у додатку 2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності".

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1989):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерство освіти і науки" замінити словами "Державну службу інтелектуальної власності";

2) у пунктах 15 і 17 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

11. У Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 38):

1) у пункті 8 слова "МОН готує" замінити словами "МОНмолодьспорт готує";

2) у тексті Порядку слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

12. У Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 586; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2008 р., N 37, ст. 1231):

1) У другому реченні пункту 8 слова "Мінекономіки та Держкомінформатизації" замінити словами "Мінекономрозвитку та Держінформнауки";

2) у пункті 10 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорт";

3) у тексті Порядку слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

13. У пунктах 4 і 10 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3354; 2005 р., N 34, ст. 2036; 2007 р., N 72, ст. 2702), слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

14. У пункті 12 Положення про Координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності УЄФА, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 601 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 50, ст. 1635), слова "Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали