МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2011

м. Київ

N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1218/19956

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства економіки України

Відповідно до Указу Президента України від 19.05.2011 N 589 "Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567 і від 1 липня 1995 року N 505" (Указ N 589/2011)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказів Міністерства економіки України зміни, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України В. А. Копилова.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
 та підприємництва

Г. Яцишина

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
12.09.2011 N 51

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1218/19956

ЗМІНИ,
що вносяться до наказів Міністерства економіки України

1. В абзаці другому підпункту 1.5 пункту 1 Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2001 за N 833/6024, слова "у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції" замінити словами "відповідно до правил "Інкотермс".

2. До наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 N 232 "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 685/6973, внести такі зміни:

у пункті 18 Інструкції з оформлення спеціальних ліцензій, затвердженої цим наказом, слова та цифри "У реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та правил "Інкотермс";

у пункті 17 Інструкції з оформлення заявки на спеціальну ліцензію, затвердженої цим наказом, слова та цифри "У реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та правил "Інкотермс".

3. До наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.03.2003 N 52 "Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 213/7534, внести такі зміни:

у пункті 16 Інструкції з оформлення дозволів на імпорт, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 214/7535, слова та цифри "У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару згідно з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару згідно з правилами "Інкотермс";

у пункті 15 Інструкції із заповнення заяви на оформлення дозволу на імпорт, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 215/7536, слова та цифри "У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару згідно з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару згідно з правилами "Інкотермс".

4. У пунктах 8 і 11 додатка до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 26.11.2003 N 340 "Про затвердження Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1146/8467, слово та цифри "Інкотермс-2000" замінити словом "Інкотермс".

5. В абзаці чотирнадцятому пункту 5 Інструкції про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), затвердженої наказом Міністерства економіки України від 15.12.2005 N 505, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за N 6/11880, слова ". Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати" виключити.

6. До наказу Міністерства економіки України від 14.09.2007 N 302 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1100/14367, внести такі зміни:

в абзаці п'ятнадцятому пункту 5 Інструкції про заповнення ліцензії на імпорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1101/14368, слова та цифри "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс";

в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції про заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1102/14369, слова та цифри "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс".

7. До наказу Міністерства економіки України від 20.01.2009 N 15 "Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2009 за N 117/16133, внести такі зміни:

в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції щодо заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.02.2009 за N 118/16134, слова та цифри "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс";

в абзаці п'ятнадцятому пункту 5 Інструкції щодо заповнення ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.02.2009 за N 119/16135, слова та цифри "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС в чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс".

8. До наказу Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991 "Про порядок ліцензування експорту товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 937/16953, внести такі зміни:

в абзаці п'ятнадцятому пункту 6 Інструкції про заповнення ліцензії на експорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 938/16954, слова та цифри "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до правил "Інкотермс";

в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 939/16955, слова та цифри "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до правил "Інкотермс".

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали