МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2011

м. Київ

N 1684

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2012 р. за N 111/20424

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту 152.3 статті 152 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ N 1213), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 N 1213 (Форма N 1213), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1215/19953 (додаються);

1.2. Зміни до форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Наказ N 1352), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2011 N 1352 (Порядок N 1352), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2011 за N 1290/20028 (додаються);

1.3. Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика (Наказ N 1397), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1397, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.2011 за N 1393/20131 (додаються).

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

2.1 подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

3.1 у тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою додатка до податкових декларацій, що додається;

3.2 доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних додатка податкових декларацій, що додається, у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

А. Литвин

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2011 N 1684

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ N 1213)

1. У тексті Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація з ППП):

1.1. Рядок 2 заголовної частини викласти в такій редакції:

"

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

1.2. Доповнити рядок "Наявність додатків6" новою колонкою такого змісту:

"

ОК

 

".

2. Доповнити у заголовній частині додатка ІД до рядка 03 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

3. Доповнити у заголовній частині додатка СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

4. Доповнити у заголовній частині додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

5. Доповнити у заголовній частині додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

6. Доповнити у заголовній частині додатка АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

7. Доповнити у заголовній частині додатка ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

8. Доповнити у заголовній частині додатка ТП до рядків 08 та 12 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

9. Доповнити у заголовній частині додатка ПЗ до рядка 09 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

10. Доповнити у заголовній частині додатка ЗП до рядка 13 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

11. Доповнити у заголовній частині додатка ПН до рядка 17 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

12. Доповнити у заголовній частині додатка АВ до рядка 20 Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

13. Доповнити у заголовній частині додатка ВП до Декларації з ППП поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

14. Доповнити Декларацію з ППП новим додатком ОК (додається).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ОК
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

Код платника податку за ЄДРПОУ

 

Звітний період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 

 
Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

 Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 


1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник платника податку


(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2011 N 1684

Зміни до форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Наказ N 1352)

1. У тексті Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Декларація про результати спільної діяльності):

1.1. Рядок 2 заголовної частини викласти в такій редакції:

"

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

1.2. Доповнити рядок "Наявність додатків3" новою колонкою такого змісту:

"

ОК

 

".

2. Доповнити у заголовній частині додатка ІД до рядка 03 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

3. Доповнити у заголовній частині додатка СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Декларації про результати спільної діяльності та до рядка 06.4.8 додатка ІВ до рядка 06.5 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

4. Доповнити у заголовній частині додатка АМ до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

5. Доповнити у заголовній частині додатка ВО до рядка 06.4.17 додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

6. Доповнити у заголовній частині додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації про результати спільної діяльності "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

7. Доповнити у заголовній частині додатка ПН до рядка 13 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

8. Доповнити у заголовній частині додатка ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Декларації про результати спільної діяльності поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

9. Доповнити Декларацію про результати спільної діяльності новим додатком ОК (додається).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток ОК
до Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи


 

Код платника податку за ЄДРПОУ

 

Звітний період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 

Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

 Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 


1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник платника податку


(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2011 N 1684

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика (Наказ N 1397)

1. У тексті Податкової декларації з податку на прибуток страховика (далі - Декларація з ППС):

1.1. Рядок 2 заголовної частини викласти в такій редакції:

"

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

1.2. Доповнити рядок "Наявність додатків3" новою колонкою такого змісту:

"

ОК

 

".

2. Доповнити у заголовній частині додатка ДС до рядків 02 - 04 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

3. Доповнити у заголовній частині додатка СБ до рядка 04.17 додатка ДС до рядків 02 - 04 Декларації з ППС та рядка 08.4.14 додатка ВС до рядків 06, 08 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

4. Доповнити у заголовній частині додатка ЦП до рядків 04.18, 04.19 додатка ДС до рядків 02 - 04 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

5. Доповнити у заголовній частині додатка ВС до рядків 06, 08 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

6. Доповнити у заголовній частині додатка АМ до рядка 08.4.7 додатка ВС до рядків 06, 08 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

7. Доповнити у заголовній частині додатка ЗП до рядка 14 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

8. Доповнити у заголовній частині додатка АВ до рядка 18 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

9. Доповнити у заголовній частині додатка ПН до рядка 21 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

10. Доповнити у заголовній частині додатка РН до рядка 30 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

11. Доповнити у заголовній частині додатка ВП до рядків 33 - 36, 38 - 41 Декларації з ППС поле "Звітний період 20__ року" новими рядками такого змісту:

"

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.".

12. Доповнити Декларацію з ППС новим додатком ОК (додається).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток ОК
до Податкової декларації з податку на прибуток страховика

  
Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 

Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

 Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 


1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник платника податку


(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали