Додаткова копія: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2016

м. Київ

N 996

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1649/29779

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про лікарські засоби", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і Розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 376, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267),

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року N 898 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 73/13340, слова "Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування" у всіх відмінках замінити словами "Порядок здійснення фармаконагляду" у відповідних відмінках.

2. Внести зміни до Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 73/13340, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Підпункти 1.4 - 1.6 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897, виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.7, 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.4, 1.5.

4. В абзаці другому пункту 5 Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595 (Наказ N 595), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897, слова ", анатоксину" виключити.

5. В абзаці шостому пункту 5.2 розділу 5 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 грудня 2003 року N 584, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 275/8874, слова ", та побічні реакції або загибель людей при застосуванні серії(й) лікарських засобів" виключити.

6. Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 розділу III Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 листопада 2011 року N 809 (Порядок N 809), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за N 126/20439, викласти у такій редакції:

"3.2.5 негативні висновки щодо якості зразків серії або серій підозрюваного у спричиненні смерті, непередбаченої побічної реакції та/або відсутності ефективності лікарського засобу за наявності причинно-наслідкового зв'язку на підставі надходження повідомлень від МОЗ України та/або територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;".

7. Затвердити Положення про центральну і регіональні групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики (Положення N 996), що додається.

8. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 червня 2007 року N 325 "Про затвердження Показників якості імунобіологічних препаратів (вакцин та анатоксинів)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 липня 2007 року за N 773/14040;

2) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 липня 2009 року N 531 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров'я", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за N 774/16790.

9. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Державної служби
України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

І. Суворова

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Генеральний директор
ДП "Укрвакцина" МОЗ України

А. М. Макаренко

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
27 грудня 2006 року N 898
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 26 вересня 2016 року N 996)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1649/29779

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про лікарські засоби", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і Розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 376, положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС N 2001/83, Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС N 726/2004, що встановлюють основні правила та вимоги щодо здійснення фармаконагляду.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

вакцинація (щеплення, активна/пасивна імунізація) - створення штучного імунітету у людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини чи імуноглобуліну;

відсутність ефективності лікарського засобу - відсутність сприятливої діагностичної, лікувальної чи профілактичної дії лікарського засобу щодо встановлення характеру захворювання, його перебігу, тривалості або корекції стану чи фізіологічних функцій організму людини відповідно до показань до застосування, зазначених в інструкції для медичного застосування;

групові несприятливі події після імунізації - два або більше випадків несприятливих подій після імунізації, що мають подібні клінічні прояви, пов'язані за часом, місцем проведення імунізації/туберкулінодіагностики та типом введеної вакцини, туберкуліну;

групові побічні реакції - два або більше випадків побічних реакцій, пов'язаних із застосуванням лікарського засобу, вакцини та туберкуліну, що мають подібні клінічні прояви, пов'язані за часом, місцезнаходженням закладу охорони здоров'я та/або серією лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

ефективність вакцин - зниження відсотка керованих інфекційних захворювань у групі щеплених осіб порівняно з групою нещеплених осіб;

ефективність лікарського засобу - сприятлива діагностична, лікувальна чи профілактична дія лікарського засобу щодо характеру захворювання, його перебігу, тривалості або корекції стану чи фізіологічних функцій організму людини відповідно до показань до застосування, зазначених в інструкції для медичного застосування;

загальний звіт за картами епідрозслідування про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених, - звіт про всі зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених, складений на підставі даних карт епідрозслідування про випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених;

зафіксована побічна реакція лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої відповідає наявній інформації, що міститься в основній інформації з безпеки заявника лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

зведені дані про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну - звіт, що узагальнює інформацію про побічні реакції після застосування вакцин, туберкуліну згідно з переліком клінічних проявів побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну та/або їх описом, що міститься в інструкціях для медичного застосування вакцин, туберкуліну, за звітний період;

звіт про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцини, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладах охорони здоров'я - щорічний звіт про всі випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцини, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики, який складають та подають усі заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

звіт про післяреєстраційне дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - надані в письмовій формі результати післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та їх аналіз;

імуногенність вакцини - здатність вакцини утворювати гуморальний (визначені рівні антитіл у відсотках) та/або клітинно-опосередкований імунітет. Цей показник за даними клінічних досліджень має бути більше 90 % (крім вакцин для профілактики грипу); для комбінованих вакцин кожен з компонентів повинен відповідати цьому показнику;

інформація, що ідентифікує випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарського засобу, та/або несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики, - відомості про джерело отримання інформації, підозрюваний лікарський засіб, вакцину, туберкулін, пацієнта, опис побічної реакції/зазначення інформації про відсутність ефективності/опис несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики;

інша важлива медична оцінка - випадок побічної реакції, та/або відсутності ефективності, що не становить безпосередньої загрози для життя пацієнта або не призводить до смерті чи госпіталізації, але піддає пацієнта небезпеці або потребує втручання для запобігання прояву побічної реакції, та/або відсутності ефективності, що розвинулась;

карта епідрозслідування - форма, згідно з якою відповідальна особа районного чи обласного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я надає інформацію про випадок захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених;

карта-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятливу подію після імунізації/туберкулінодіагностики - форма, за якою лікарі, провізори, фельдшери, акушери, фармацевти, медичні сестри усіх закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності повідомляють про будь-які випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцини, туберкуліну, відсутності ефективності лікарських засобів та несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики;

комбіновані вакцини - вакцини, призначені для захисту від декількох інфекційних хвороб, що можуть бути спричинені різними штамами, різними мікроорганізмами чи серотипами мікроорганізмів;

користь - сукупність ступенів позитивного впливу лікарського засобу, вакцини та туберкуліну на зменшення тяжкості перебігу або зниження інтенсивності проявів симптомів захворювання, інтенсивність позитивної фармакологічної реакції на введення лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та її тривалість;

майстер-файл системи фармаконагляду - документ, що містить опис системи фармаконагляду, яка використовується заявником щодо одного або декількох лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

мета-аналіз - метод отримання інформації, у тому числі про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкулін, в якому використовується статистичний аналіз для інтеграції даних декількох незалежних досліджень для моніторингу лікарських засобів, вакцин, туберкуліну і побічних реакцій, зокрема тих, що виникають через тривалий період часу. При цьому враховується уся інформація про пацієнта з різних джерел (заклади охорони здоров'я, де він лікувався, пологовий будинок, виписані рецепти тощо), накопичена протягом усього його життя, що є підґрунтям для створення досьє пацієнта та наступного аналізу;

міжнародна дата народження лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - дата видачі заявнику першого дозволу на продаж лікарського засобу, вакцини, туберкуліну у будь-якій країні світу;

моніторинг рецептів - метод отримання інформації про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, заснований на обліку призначень лікарського засобу, вакцини, коли за встановлений період часу визначено кількість зареєстрованих побічних реакцій і кількість пацієнтів, які застосовували лікарський засіб, вакцину, що дає змогу виявити взаємозв'язок між побічною реакцією і застосуванням лікарського засобу, вакцини;

моніторинг стаціонару(ів) - метод отримання інформації про побічні реакції лікарського засобу, вакцини, що дає змогу визначити частоту побічних реакцій та виявити особливості взаємодії лікарських засобів, вакцин, у пацієнтів одного чи декількох стаціонарів, коли протягом певного періоду часу під контролем знаходяться усі пацієнти стаціонару(ів), враховуються всі лікарські засоби, вакцини, що призначаються, й усі побічні реакції, що виникають;

неефективність вакцинації - визначається на основі клінічних проявів інфекційної хвороби, що лабораторно підтверджено відсутністю захисних маркерів від цієї хвороби. Первинна неефективність вакцинації може бути наслідком недосягнення запланованого ефекту від щеплення (відсутність сероконверсії або серопротекції), вторинна - вроджених та/або набутих дефектів імунної системи або неналежного введення призначеної вакцини;

незафіксована побічна реакція лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої не відповідає наявній інформації, що міститься в основній інформації з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну заявника. До таких побічних реакцій належать ті, які за характером, тяжкістю проявів, специфічністю або наслідками не відповідають інформації, що міститься в основній інформації з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну заявника, включаючи реакції, властиві певній фармакологічній групі лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, що не виникали при застосуванні лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

непередбачена побічна реакція - побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої не узгоджуються з наявною інформацією про лікарський засіб, вакцину, туберкулін в інструкції для медичного застосування/короткій характеристиці лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

несерйозна побічна реакція - будь-яка побічна реакція, що не призводить до смерті, не становить загрози для життя, не вимагає госпіталізації або збільшення терміну госпіталізації, не викликає стійкої або значної непрацездатності чи інвалідності та вроджених аномалій чи вад розвитку та не має іншої важливої медичної оцінки;

несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики - будь-яка несприятлива з медичної точки зору подія, що спостерігається після імунізації/туберкулінодіагностики та необов'язково має причинно-наслідковий зв'язок з використанням вакцини та/або туберкуліну. Несприятливою подією може бути будь-яка несприятлива або ненавмисна ознака, відхилення у результатах лабораторних досліджень, симптоми захворювання або захворювання;

основна інформація з безпеки заявника - документ, складений заявником, що містить усю відповідну інформацію з безпеки, яка є складовою переліку основних даних заявника. Основна інформація з безпеки заявника використовується при складанні звітності для визначення, зафіксовано чи ні побічну реакцію в переліку основних даних заявника. Дані основної інформації з безпеки заявника не використовуються для визначення, чи є побічна реакція передбаченою чи непередбаченою, для подання повідомлення про випадок побічної реакції (Company Core Safety Information (CCSI));

первинні документи - вихідні документи, дані і записи (наприклад, історії хвороби, амбулаторні карти, лабораторні записи, службові записки, щоденники досліджуваних або опитувальники, журнали видачі лікарських засобів, роздруківки приладів, верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, мікрофіші, фотографічні негативи, мікроплівки або магнітні носії, рентгенівські знімки, адміністративні документи, записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики закладів охорони здоров'я) тощо;

передбачена побічна реакція - побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої узгоджуються з наявною інформацією про лікарський засіб, вакцину, туберкулін в інструкції для медичного застосування зареєстрованого лікарського засобу/короткій характеристиці лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

перелік основних даних заявника - документ, складений заявником, що містить інформацію про лікарський засіб, вакцину, туберкулін щодо безпеки, пропонованих показань до застосування, сили дії, особливостей застосування, фармакологічних властивостей тощо (Company Core Data Sheet (CCDS));

період після застосування вакцини, туберкуліну - проміжок часу після проведеної імунізації/туберкулінодіагностики, що коливається у межах від першої доби до 24 місяців та залежить від типу вакцини, туберкуліну і для переважної більшості з них становить 30 діб;

підозрюваний(а) лікарський засіб, вакцина, туберкулін - лікарський засіб, вакцина, туберкулін, при призначенні якого (якої) існує причинно-наслідковий зв'язок між клінічними проявами будь-якої побічної реакції, та/або відсутністю ефективності, та/або несприятливою подією після імунізації/туберкулінодіагностики та його (її) застосуванням;

післяреєстраційне дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - будь-яке післяреєстраційне дослідження з безпеки та ефективності дозволеного до медичного застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що проводиться з метою визначення, характеристики чи оцінки загрози безпеці, підтвердження профілю безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або оцінки ефективності заходів з управління ризиками;

післяреєстраційне неінтервенційне дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - вид післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, в якому лікарські засоби, вакцини, туберкулін призначаються відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну. Залучення пацієнта до групи з визначеним методом лікування в протоколі дослідження заздалегідь не передбачено, а призначення лікарського засобу, вакцини, туберкуліну диктується сучасною практикою та не залежить від рішення про залучення пацієнта до дослідження. При проведенні такого дослідження не застосовують додаткових діагностичних або моніторингових процедур щодо пацієнтів, а для аналізу зібраних даних використовують епідеміологічні методи;

післяреєстраційне неінтервенційне дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну (випадок-контроль) - вид післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що проводиться на двох групах пацієнтів, в одній з яких присутні конкретні ятрогенні захворювання чи побічні реакції, а в іншій немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення факторів ризику розвитку ятрогенних захворювань та побічних реакцій;

післяреєстраційне неінтервенційне когортне дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - вид післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, при проведенні якого протягом певного часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша - не отримує, з метою виявлення побічних реакцій, факторів ризику виникнення побічних реакцій тощо;

план управління ризиками - детальний опис системи управління ризиками;

побічна реакція - будь-яка ненавмисна і шкідлива реакція на лікарський засіб; будь-яка ненавмисна і шкідлива реакція на вакцину, туберкулін, якщо вона спричинена чи прискорена активним компонентом (одним з інших компонентів) або пов'язана з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну, включаючи пристрій для введення, що надається виробником;

причинно-наслідковий зв'язок між клінічними проявами будь-якої побічної реакції/несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики та застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - ступінь, який визначається прийнятним методом (якісна методика Всесвітньої організації охорони здоров'я, шкала Наранжо, бінарний метод тощо) за певними критеріями та вказує на взаємопов'язаність/взаємозв'язок побічної реакції/несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики, що спостерігається, із застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

протокол післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - документ, що містить опис, завдання, методологію, процедури, статистичні аспекти та організацію післяреєстраційного дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, а також (за необхідності) раніше отримані дані щодо досліджуваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та обґрунтування цього дослідження;

профіль безпеки - сукупність показників застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що дають змогу визначити співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

регулярно оновлюваний звіт з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - письмовий звіт, що містить регулярно оновлювану інформацію з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

ризик, пов'язаний із застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, - будь-який ризик, пов'язаний з якістю, безпекою чи ефективністю лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що стосується здоров'я пацієнтів або громадського здоров'я, чи будь-який ризик небажаних ефектів на довкілля;

розподіл випадків побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну за частотою їх виникнення:

понад 10 % - дуже часті;

1 - 10 % - часті;

0,1 - 1 % - нечасті;

0,01 - 0,1 % - поодинокі;

менше 0,01 % - рідкісні;

серйозна побічна реакція - будь-яка побічна реакція, що призводить до смерті, становить загрозу для життя, вимагає госпіталізації або збільшення строку госпіталізації, викликає стійку або значну непрацездатність чи інвалідність, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку, або має іншу важливу медичну оцінку;

сероконверсія - продукування або збільшення концентрації антитіл, що розглядається як перехід від серонегативної до серопозитивної реакції або як клінічно значиме збільшення заданого рівня антитіл, що демонструє імуногенність вакцини;

серопротекція - титр антитіл, що захищає від визначеної(их) інфекції(й);

сигнал - інформація, що походить з одного або декількох джерел (у тому числі спостережень і досліджень), яка свідчить про виявлений новий потенційний зв'язок або новий аспект відомого зв'язку між лікарським засобом, вакциною, туберкуліном і явищем або сукупністю взаємопов'язаних явищ, як несприятливих, так і сприятливих, і яка вважається достатньо достовірною, щоб обґрунтувати її перевірку;

система управління ризиками - комплекс процесів та заходів із фармаконагляду, спрямованих на виявлення, характеристику, запобігання або мінімізацію ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що включає оцінку їх ефективності;

система фармаконагляду - система, що використовується державою та заявником для здійснення фармаконагляду з метою моніторингу безпеки й ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну і визначення будь-яких змін співвідношення користь/ризик;

співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - оцінка позитивних терапевтичних ефектів лікарського засобу, вакцини, туберкуліну щодо будь-яких ризиків, пов'язаних з якістю, безпекою чи ефективністю лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що стосуються здоров'я пацієнтів чи громадського здоров'я;

узагальнюючий звіт - письмовий звіт, що узагальнює інформацію з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, яка міститься у двох або більше регулярних звітах з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

фармаконагляд - процес, пов'язаний із виявленням, збором, оцінкою, вивченням та запобіганням виникненню побічних реакцій, несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики та будь-яких інших питань, пов'язаних з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

частота випадків побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - співвідношення кількості пацієнтів за певний проміжок часу, у яких виникла побічна реакція при застосуванні лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, до кількості пацієнтів за цей самий проміжок часу, які застосовували лікарський засіб, вакцину, туберкулін, виражене у відсотках.

3. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про лікарські засоби", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я.

Обробка персональних даних під час здійснення фармаконагляду здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

1. Здійснення фармаконагляду в Україні забезпечується шляхом застосування міжнародних стандартів, виконання правил і вимог, встановлених цим Порядком, та передбачає створення і функціонування систем фармаконагляду.

2. Система фармаконагляду створюється у системі охорони здоров'я на загальнодержавному рівні та у заявників лікарських засобів, вакцин, туберкуліну.

3. Система фармаконагляду у системі охорони здоров'я використовується для:

1) збору інформації про ризики лікарських засобів, вакцин, туберкуліну щодо здоров'я пацієнтів чи громадського здоров'я, зокрема для збору інформації про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, відсутність ефективності лікарських засобів, несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики (далі - НППІ) (класифікація несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики наведена у додатку 1 до цього Порядку) та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю, застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

2) обґрунтованої оцінки усієї інформації про ризики лікарських засобів, вакцин, туберкуліну щодо впливу на здоров'я пацієнтів чи громадське здоров'я;

3) розробки заходів для запобігання чи мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

4) застосування регуляторних заходів впливу щодо дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, вакцину, туберкулін у разі необхідності.

4. Для здійснення фармаконагляду Міністерство охорони здоров'я України:

1) залучає медичних працівників, заявників, пацієнтів та/або їх законних представників тощо;

2) встановлює порядок дій керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я), керівників усіх закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності (далі - заклади охорони здоров'я), лікарів, провізорів, фельдшерів, акушерів, фармацевтів, медичних сестер (далі - медичні працівники), а також правила, вимоги до заявників лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та їх зобов'язання, викладені у цьому Порядку;

3) регулює взаємовідносини між структурами, що мають відношення до процесу регулювання обігу лікарських засобів, вакцин, туберкуліну.

5. Фармаконагляд здійснює державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Центр) відповідно до вимог законодавства.

У сфері охорони здоров'я фармаконагляд здійснюється на локальному, адміністративно-територіальному та центральному рівнях, а у фармацевтичній галузі - заявниками.

6. Центр для виконання покладених на нього повноважень щодо фармаконагляду:

1) здійснює заходи щодо оптимізації подання медичними працівниками карт-повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарських засобів, та/або НППІ (далі - карта-повідомлення) та інформації щодо інших питань, пов'язаних з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, до Центру, у тому числі шляхом залучення до цього процесу представників Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях;

2) сприяє поданню пацієнтами та/або їх законними представниками повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарських засобів, та/або НППІ та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, усіма доступними способами;

3) здійснює необхідні заходи для отримання точних даних, що піддаються перевірці, для оцінки карт-повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або НППІ та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

4) інформує громадськість про важливі дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну усіма доступними способами;

5) проводить аудит систем фармаконагляду заявників;

6) інформує Міністерство охорони здоров'я про заявників, які не виконують правила, вимоги та зобов'язання, викладені у цьому Порядку.

7. Заявник створює та керує системою (системами) фармаконагляду.

8. Заявник під час здійснення фармаконагляду повинен:

1) мати у штаті (постійно і безперервно) уповноважену особу, відповідальну за фармаконагляд (далі - УОВФ);

2) створити, підтримувати і надавати на вимогу Центру майстер-файл системи фармаконагляду (далі - МФСФ);

3) керувати системою управління ризиками для лікарського засобу, вакцини, туберкуліну (за необхідності);

4) здійснювати моніторинг результатів заходів з мінімізації ризиків, що містяться в плані управління ризиками, та тих, що є умовою видачі реєстраційного посвідчення;

5) регулярно оновлювати систему управління ризиками та проводити моніторинг даних з фармаконагляду для виявлення нових ризиків, змін відомих ризиків та змін співвідношення користь/ризик лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

6) регулярно проводити аудит своєї(їх) системи (систем) фармаконагляду.

9. Кожна система фармаконагляду заявника може мати лише одну УОВФ. Якщо УОВФ не проживає в Україні, на території України призначається єдина контактна особа, відповідальна за фармаконагляд (далі - КОВФ), яка проживає і працює в Україні та підзвітна УОВФ. КОВФ повинна мати відповідний документ, що підтверджує її повноваження.

10. Заявник надає до Центру інформацію про УОВФ, КОВФ, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані, документ (копія диплома) про наявність медичної або фармацевтичної освіти та документ, що підтверджує повноваження УОВФ, КОВФ.

III. ОТРИМАННЯ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ВАКЦИН, ТУБЕРКУЛІНУ

1. Інформація з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну надходить до Центру від:

1) медичних працівників;

2) юридичних та фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики;

3) закладів охорони здоров'я;

4) заявників;

5) пацієнтів та/або їх законних представників за формою карти-повідомлення для надання пацієнтом та/або його законним представником інформації про побічну реакцію лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятливу подію після імунізації/туберкулінодіагностики, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

6) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів;

7) представників Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях;

8) Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі - ВООЗ), EMA (Європейське медичне агентство), FDA (Агентство з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США), MHRA (Агентство з регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення Великобританії), Health Canada (Міністерство охорони здоров'я Канади), TGA (Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Австралії), Swissmedic (Агентство з лікарських засобів Швейцарії), PMDA (Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Японії) та інших міжнародних організацій і агентств;

9) офіційних інформаційних джерел та періодичних видань;

10) інших джерел.

2. Центр надає інформацію з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну:

1) Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (у паперовому та/або електронному вигляді):

копії отриманих карт-повідомлень про непередбачені побічні реакції, побічні реакції, що призвели до смерті пацієнта, про групові побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів (за винятком вакцин, туберкуліну) за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну) - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну);

копії отриманих карт-повідомлень про групові побічні реакції та/або серйозні побічні реакції, пов'язані з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну, включаючи пристрій для введення, що надається виробником вакцини, туберкуліну, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну.

Якщо строк подання інформації припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

2) заявнику (стосовно лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, які він представляє на фармацевтичному ринку України):

про випадки непередбачених побічних реакцій, побічних реакцій, що призвели до смерті пацієнта, групових побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів (за винятком вакцин, туберкуліну) за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну) - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну);

про випадки групових побічних реакцій та/або серйозних побічних реакцій, пов'язаних з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцин, туберкуліну, включаючи пристрій для введення, що надається виробником вакцин, туберкуліну, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцин, туберкуліну - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцин, туберкуліну;

про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарського засобу, та/або НППІ, інформація про які надійшла до Центру протягом певного періоду, - на його вимогу.

Якщо строк подання інформації припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

3) Міністерству охорони здоров'я України:

на вимогу;

щороку у вигляді звіту - до 01 березня наступного року. У разі якщо 01 березня припадає на вихідний або святковий день, звіт подається у перший після нього робочий день;

щороку у вигляді звіту про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених, - до 20 березня наступного року. У разі якщо 20 березня припадає на вихідний або святковий день, звіт подається у перший після нього робочий день;

щокварталу у вигляді звіту щодо зведених даних про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну - до 30 числа наступного за звітним місяця. У разі якщо 30 число наступного за звітним місяця припадає на вихідний або святковий день, звіт подається у перший після нього робочий день;

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про непередбачені побічні реакції, побічні реакції, що призвели до смерті пацієнта, про групові побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів (за винятком вакцин, туберкуліну) за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну) - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу (за винятком вакцин, туберкуліну);

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про групові побічні реакції та/або серйозні побічні реакції, пов'язані з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну, включаючи пристрій для введення, що надається виробником вакцини, туберкуліну, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну та копії протоколів розслідування серйозних та/або групових НППІ при застосуванні вакцин, туберкуліну та встановлення причинно-наслідкового зв'язку між серйозними та/або груповими НППІ й застосуванням вакцин, туберкуліну (далі - протокол розслідування НППІ) за формою, наведеною у додатку до Положення про центральну і регіональні групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 вересня 2016 року N 996 (Положення N 996), - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну;

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про НППІ, що пов'язані з програмною помилкою імунізації, туберкулінодіагностики при застосуванні вакцини, туберкуліну, за наявності інформації згідно з протоколом розслідування НППІ - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну;

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про НППІ (летальний випадок), що зареєстрована(ий) протягом 30 діб після імунізації, туберкулінодіагностики, - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром карти-повідомлення.

Якщо строк подання інформації припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

4) Центральній групі оперативного реагування:

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про НППІ, що містять інформацію про клінічні прояви, що не зазначені в інструкції для медичного застосування або переліку клінічних проявів побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну (далі - перелік клінічних проявів) (додаткок 3) та строках розвитку клінічних проявів побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну (далі - строки розвитку клінічних проявів) (додаток 4), карт-повідомлень, що стали підставою для формування сигналів, - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між такими НППІ та застосуванням серії (серій), вакцини (вакцин), туберкуліну;

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про НППІ (летальний випадок), що зареєстрована(ий) протягом 30 діб після імунізації/туберкулінодіагностики, - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром карти-повідомлення;

копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про НППІ, що пов'язані з програмною помилкою імунізації/туберкулінодіагностики при застосуванні вакцини, туберкуліну, за наявності інформації згідно з протоколом розслідування НППІ - не пізніше 48 годин з дня отримання Центром інформації, що підтверджує наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням вакцини, туберкуліну.

Якщо строк подання інформації припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

5) ВООЗ;

6) на вимогу фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності у передбачених законодавством випадках.

3. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надає Центру копії (у паперовому та/або електронному вигляді) усіх отриманих карт-повідомлень (включаючи НППІ та інформацію про летальний випадок) незалежно від джерела їх надходження - не пізніше 48 годин з дня їх отримання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

4. Центр аналізує інформацію, надану Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до пункту 3 цього розділу, та надає результати цього аналізу Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не пізніше 48 годин з дня отримання такої інформації. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

5. Територіальні органи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надають представникам Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях та Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками копії (у паперовому та/або електронному вигляді) усіх отриманих карт-повідомлень - не пізніше 48 годин з дня їх отримання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

6. Представники Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях надають Центру карти-повідомлення та/або їх копії (у паперовому та/або електронному вигляді):

про випадки побічних реакцій, що призвели до смерті пацієнта, та/або відсутності ефективності лікарського засобу - не пізніше 48 годин з дня їх отримання;

про усі інші випадки побічних реакцій - не пізніше 15 днів з дня їх отримання.

У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

7. Центр надає до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я копії (у паперовому та/або електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу, що призвели до смерті пацієнта, - не пізніше 48 годин з дня їх отримання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

8. Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я при отриманні карт-повідомлень або їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді) про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу, що призвели до смерті пацієнта, надають цю інформацію до відповідної клініко-експертної комісії, що проводить клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування щодо випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарського засобу, що призвели до смерті пацієнта, - не пізніше 48 годин з дня отримання такої інформації. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

9. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування щодо випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарського засобу, що призвели до смерті пацієнта, здійснюється клініко-експертною комісією із залученням представників Центру з питань фармаконагляду із відповідної адміністративно-територіальної одиниці та інших фахівців за згодою.

10. За результатами роботи клініко-експертної комісії складаються протокол та висновок клініко-експертної комісії щодо випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарського засобу, що призвели до смерті пацієнта, які надаються до Міністерства охорони здоров'я України, Центру та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не пізніше 24 годин з дня їх складання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

IV. ПОРЯДОК ДІЙ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

1. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я:

1) призначають відповідальну особу за складання звіту за формою первинно-облікової документації N 69 "Звіт про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладах охорони здоров'я за 20__ рік" (далі - форма N 69), наведеною у додатку 5 до цього Порядку, у термін, визначений підпунктом 2 цього пункту (зведений звіт складається на підставі даних форми N 69, що подаються відповідальними особами з питань фармаконагляду закладів охорони здоров'я, за формою N 69 та подається у строк, визначений підпунктом 2 пункту 3 цього розділу);

2) забезпечують своєчасне подання до Центру звіту за формою N 69 до 30 січня наступного за звітним року за підписом керівника відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я у паперовому та електронному вигляді (таблиця Excel). На титульній сторінці форми N 69 вказуються поштова та електронна адреси (зведений звіт за формою N 69 у паперовому вигляді подається до Центру разом із супровідним листом на адресу, що зазначена у формі N 69. Зведений звіт за формою N 69 в електронному вигляді подається на електронну адресу, що зазначена у формі N 69);

3) забезпечують своєчасне подання до Центру протоколів розслідування НППІ та карт-повідомлень за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;

4) призначають відповідальну особу за складання загального звіту за картами епідрозслідування про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених (далі - загальний звіт), за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку. Загальний звіт складається на підставі даних карт епідрозслідування про випадок захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених (далі - карта епідрозслідування), за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку;

5) забезпечують своєчасне подання загального звіту до Центру в електронному вигляді у строк до 30 січня наступного за звітним року. Загальний звіт подається на електронну адресу, що зазначена у вимогах до його заповнення;

6) забезпечують щокварталу своєчасне подання до Центру зведених даних про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну (далі - зведені дані) в електронному та паперовому вигляді разом із супровідним листом за підписом керівника відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я за формою, наведеною у переліку клінічних проявів, на поштову та електронну адреси, що зазначені у вимогах до складання зведених даних, у строк до 10 числа наступного за звітним місяця. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, зведені дані подаються у перший після нього робочий день;

7) заслуховують щопівроку питання про стан подання медичними працівниками інформації про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, відсутності ефективності лікарських засобів, НППІ на засіданнях колегій структурних підрозділів з питань охорони здоров'я;

8) включають до складу атестаційних комісій при підпорядкованих структурних підрозділах з питань охорони здоров'я представників Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях (за згодою).

2. Керівник Державного підприємства "Укрвакцина" Міністерства охорони здоров'я України (далі - Укрвакцина) призначає відповідальну особу за складання та подання звіту щодо кількісного розподілу вакцин по адміністративно-територіальних одиницях, що подається до Центру за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку, протягом 48 годин з дня отримання від нього письмового запиту.

3. Керівники закладів охорони здоров'я призначають заступника головного лікаря з лікувальної роботи (або іншу особу, яка має вищу медичну та/або фармацевтичну освіту) відповідальною особою з питань фармаконагляду та забезпечують:

1) своєчасне подання медичними працівниками карт-повідомлень та інформації про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, у строк, визначений пунктом 9 цього розділу;

2) своєчасне подання до відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я звіту за формою N 69 (за винятком таблиці 1001) у строк до 20 січня наступного за звітним року у паперовому та електронному вигляді (таблиця Excel). Звіт за формою N 69 у паперовому та електронному вигляді подається разом із супровідним листом за підписом керівника закладу охорони здоров'я на поштову та електронну адреси відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я;

3) своєчасне подання до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я форми первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (далі - повідомлення про інфекційне захворювання), у випадку інфекційного захворювання у пацієнта, щепленого проти відповідної інфекції, у строк не пізніше 12 годин після виявлення такого пацієнта.

4. Відповідальна особа з питань фармаконагляду закладу охорони здоров'я:

1) створює стандартні операційні процедури щодо порядку дій у разі виникнення побічних реакцій лікарського засобу, вакцин, туберкуліну, відсутності ефективності лікарського засобу, НППІ та ознайомлює з ними медичних працівників;

2) веде облік карт-повідомлень;

3) складає звіт за формою N 69 (за винятком таблиці 1001) та подає у строк, визначений підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, до відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я. Звіт за формою N 69 складається на підставі даних копій карт-повідомлень, що подаються медичними працівниками закладу охорони здоров'я. Звіт за формою N 69 (за винятком таблиці 1001) у паперовому та електронному вигляді (таблиця Excel) подається разом із супровідним листом за підписом керівника закладу охорони здоров'я на поштову та електронну адреси відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я;

4) співпрацює зі співробітниками із фармаконагляду Центру в адміністративно-територіальних одиницях з питань здійснення фармаконагляду (аналізу випадків побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, відсутності ефективності лікарських засобів, НППІ, виявлення системних помилок, навчання тощо);

5) сприяє реалізації заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарських засобів, вакцин, туберкуліну.

6) веде облік побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну;

7) складає та надає відповідальній особі структурного підрозділу з питань охорони здоров'я зведені дані про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну щомісяця до 05 числа наступного за звітним місяця за формою, наведеною у переліку клінічних проявів. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, зведені дані про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну надаються у перший після нього робочий день. Зведені дані у паперовому та електронному вигляді подаються разом із супровідним листом за підписом керівника закладу охорони здоров'я на поштову та електронну адреси відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

5. Керівники закладів охорони здоров'я забезпечують надання копій документів первинної медичної документації закладу охорони здоров'я у разі надходження запиту Центру.

6. Медичні працівники інформують:

1) пацієнтів (батьків чи законних представників) про ті побічні реакції, що можуть виникнути при застосуванні лікарських засобів, та необхідність звернення за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я у разі погіршення стану здоров'я після застосування лікарського засобу;

2) осіб, які підлягають імунізації, туберкулінодіагностиці (батьків чи законних представників), про ті побічні реакції, що можуть виникнути після застосування певної вакцини, туберкуліну, та необхідність звернення за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я у разі будь-якого погіршення стану здоров'я після проведення імунізації/туберкулінодіагностики.

7. Медичні працівники виявляють:

1) побічні реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, відсутність ефективності лікарського засобу, будь-яке погіршення стану здоров'я та будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, при зверненні пацієнта, імунізованої особи або особи, якій було проведено туберкулінодіагностику, до закладу охорони здоров'я;

2) НППІ та інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування вакцини, туберкуліну, при зверненні імунізованої особи або особи, якій було проведено туберкулінодіагностику.

8. Медичні працівники своєчасно подають до Центру карти-повідомлення про будь-які побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, відсутність ефективності лікарського засобу та про НППІ у строки, визначені пунктом 9 цього розділу.

9. Карта-повідомлення подається у паперовому та/або електронному вигляді. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться за посиланням https://aisf.dec.gov.ua. Копія карти-повідомлення подається відповідальній особі з питань фармаконагляду закладу охорони здоров'я для складання звіту за формою N 69.

Карта-повідомлення подається до Центру у такі строки:

у випадку розвитку несерйозної побічної реакції/НППІ при застосуванні лікарського засобу - протягом 90 днів;

у випадку розвитку серйозної побічної реакції/НППІ при застосуванні лікарського засобу - протягом 15 днів;

у випадку розвитку відсутності ефективності при застосуванні лікарського засобу - протягом 48 годин;

у випадку розвитку побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарського засобу, та/або несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики, що призвели до смерті пацієнта, - протягом 48 годин.

У разі якщо зазначені строки припадають на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

10. Інформація про побічну реакцію лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятливу подію після імунізації/туберкулінодіагностики заноситься лікарем до первинної облікової медичної документації.

11. Медичні працівники своєчасно подають до Центру та групи оперативного реагування відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я (далі - регіональна група оперативного реагування) карти-повідомлення про НППІ після застосування вакцини, туберкуліну у строк не пізніше 48 годин після реєстрації НППІ. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

12. Карта-повідомлення подається до Центру та до регіональної групи оперативного реагування у паперовому та/або електронному вигляді. Копія карти-повідомлення надається відповідальній особі з питань фармаконагляду закладу охорони здоров'я для складання форми N 69.

13. Вимоги до створення, складу і завдання регіональних та центральної груп оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/ туберкулінодіагностики визначені Положенням про центральну і регіональні групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 вересня 2016 року N 996 (Положення N 996).

14. Медичні працівники закладу охорони здоров'я, де проводиться щеплення, здійснюють моніторинг та надають інформацію щодо захворюваності у щеплених на інфекції, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики.

У разі виявлення випадку інфекційного захворювання медичні працівники заповнюють первинну облікову медичну документацію (повідомлення про інфекційне захворювання) та надають її до структурного підрозділу з питань охорони здоров'я у строк не пізніше 12 годин після виявлення такого захворювання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

15. Відповідальна особа структурного підрозділу з питань охорони здоров'я при отриманні повідомлення про інфекційне захворювання проводить епідеміологічне розслідування за місцем виникнення/виявлення захворювання.

У разі якщо під час епідеміологічного розслідування буде з'ясовано, що має місце випадок інфекційного захворювання у особи, щепленої проти відповідної інфекції, відповідальна особа структурного підрозділу з питань охорони здоров'я заповнює карту епідрозслідування у строк не пізніше 48 годин з дня з'ясування. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

16. Відповідальна особа структурного підрозділу з питань охорони здоров'я складає загальний звіт на підставі даних карт епідрозслідування. Загальний звіт в електронному вигляді разом із супровідним листом подається до Центру на електронну адресу, що зазначена у вимогах до його заповнення, щороку до 30 січня наступного за звітним року. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день.

V. ЗДІЙСНЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ ЗАЯВНИКОМ

1. Загальні вимоги до системи фармаконагляду у заявника

1. Заявник створює, забезпечує та гарантує функціонування у себе системи фармаконагляду в Україні, що є обов'язковою умовою обігу лікарських засобів, вакцин, туберкуліну на території України.

2. Система фармаконагляду складається з елементів, що дають змогу здійснювати моніторинг безпеки лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та визначати будь-які зміни співвідношення користь/ризик, а саме:

1) наявність УОВФ у заявника. Якщо заявник знаходиться в Україні, УОВФ має бути в штаті заявника. Якщо заявник знаходиться не в Україні, на території України має бути визначена єдина КОВФ в Україні, підпорядкована УОВФ заявника. Дані про УОВФ та КОВФ в Україні мають міститися в МФСФ заявника. УОВФ/КОВФ в Україні повинні мати вищу медичну або фармацевтичну освіту (провізор, клінічний провізор). За наявності лише вищої фармацевтичної освіти УОВФ/КОВФ в Україні повинна мати змогу звернутись до особи з вищою медичною освітою (за необхідності). Кожна система фармаконагляду може мати лише одну УОВФ/КОВФ в Україні. Має бути передбачена процедура заміщення УОВФ та/або КОВФ в разі її відсутності;

2) наявність структурованої системи організації фармаконагляду, її оновлення і підтримка;

3) документування всіх процедурних процесів;

4) створення та забезпечення функціонування баз даних, що використовуються заявником при здійсненні фармаконагляду;

5) залучення (у разі необхідності) до здійснення фармаконагляду інших юридичних та/або фізичних осіб та підприємств, установ, організацій шляхом укладення договірних відносин;

6) забезпечення навчання персоналу заявника для виконання дій, пов'язаних із фармаконаглядом;

7) створення системи якості фармаконагляду;

8) ведення документації із фармаконагляду, включаючи її зберігання та архівування;

9) створення та підтримка системи управління ризиками.

3. УОВФ/КОВФ в Україні мають обов'язки (але не виключно) щодо:

1) створення та підтримки системи збору, оцінки та надання до Центру інформації про побічні реакції, відсутність ефективності, НППІ, інших даних, пов'язаних з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, а також будь-яких даних, необхідних для оцінки ризику і користі при застосуванні лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, включно із системою якості;

2) складання (для КОВФ - у разі необхідності) та/або подання регулярно оновлюваних звітів з безпеки (далі - регулярний звіт з безпеки) відповідно до періодичності подання регулярно оновлюваних звітів з безпеки лікарських засобів, вакцин, туберкуліну за міжнародною непатентованою назвою активного фармацевтичного інгредієнта або комбінацій активних фармацевтичних інгредієнтів (далі - періодичність подання регулярних звітів з безпеки) (додаток 10);

3) складання (для КОВФ - у разі необхідності) та/або надання планів управління ризиками;

4) надання на всі запити Центру додаткової інформації, необхідної для оцінки співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, у тому числі даних про обсяги продажу лікарського засобу або експозицію пацієнтів, які зазнали впливу лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

5) забезпечення надання будь-яких даних, необхідних для оцінки співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, включаючи інформацію про післяреєстраційні дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

6) надання повідомлення до Центру, вжиття необхідних заходів та внесення відповідних змін і доповнень до інформації з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, відображеної в інструкції для медичного застосування/короткій характеристиці лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, у випадку виявлення раніше невідомих небезпечних властивостей лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що призвели або можуть призвести до тяжких наслідків для здоров'я і життя людей або зміни оцінки співвідношення користь/ризик у бік ризику, про які УОВФ/КОВФ стало відомо;

7) забезпечення навчання персоналу заявника для виконання дій, пов'язаних із фармаконаглядом.

4. У випадку внесення змін до системи фармаконагляду заявник оновлює її, підтримує та подає на вимогу Центру МФСФ документ, що містить опис системи фармаконагляду заявника, який використовується заявником стосовно одного або декількох лікарських засобів, вакцин, туберкуліну. МФСФ складається відповідно до структури, наведеної у додатку 11 до цього Порядку, та містить інформацію про:

1) УОВФ/КОВФ;

2) організаційну структуру заявника, включаючи систему фармаконагляду, що забезпечує збір, визначення, оцінку та подання вірогідної інформації про побічні реакції, відсутність ефективності, НППІ, а також будь-яких інших даних, необхідних для оцінки ризику і користі при застосуванні лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

3) фізичних та/або юридичних осіб, залучених заявником до здійснення фармаконагляду;

4) джерела інформації про безпеку застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

5) перелік та стислий функціональний опис баз даних, що використовуються заявником при здійсненні фармаконагляду;

6) процеси у фармаконагляді, включаючи перелік стандартних операційних процедур, що використовуються при здійсненні фармаконагляду, опис документації з фармаконагляду, включаючи документацію, що зберігається в архіві, інші види документації, що стосуються здійснення фармаконагляду;

7) результативність системи фармаконагляду;

8) систему якості у фармаконагляді, включаючи опис системи навчання персоналу заявника із зазначенням інформації про навчання, з урахуванням функціональних обов'язків персоналу заявника, із наданням стислого опису зобов'язань заявника для гарантії якості аудиту системи фармаконагляду, включаючи аудит системи фармаконагляду та аудит фізичних та/або юридичних осіб, які залучені заявником до здійснення фармаконагляду.

2. Вимоги до подання заявником повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарських засобів

1. При поданні заявником повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарських засобів заявник своєчасно подає до Центру:

1) у будь-який спосіб достовірну інформацію про всі випадки серйозних побічних реакцій на лікарські засоби, вакцини, туберкулін, які були зафіксовані при їх застосуванні в Україні та мають медичне підтвердження і про які йому стало відомо, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між побічною реакцією та застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - не пізніше 15 календарних днів з дня отримання такої інформації;

2) у будь-який спосіб достовірну інформацію про всі випадки несерйозних побічних реакцій на лікарські засоби, вакцини, туберкулін, які були зафіксовані при їх застосуванні в Україні та мають медичне підтвердження і про які йому стало відомо, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між побічною реакцією та застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - не пізніше 90 календарних днів з дня отримання такої інформації;

3) у будь-який спосіб достовірну інформацію про всі випадки серйозних непередбачених побічних реакцій на лікарські засоби, вакцини, туберкулін, що призвели до смерті або становили загрозу для життя пацієнта, про всі підозрювані випадки передавання інфекції лікарським засобом, що були зафіксовані на території іншої країни та мають медичне підтвердження і про які йому стало відомо, за наявності причинно-наслідкового зв'язку між ними та застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - не пізніше 15 календарних днів з дня отримання такої інформації;

4) у будь-який спосіб достовірну інформацію про випадки порушень, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну, включаючи пристрій для введення, - не пізніше 48 годин з дня отримання такої інформації.

Якщо строк подання інформації припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

5) інформацію про усі інші випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, які були зафіксовані на території іншої країни і про які йому стало відомо, - у складі чергового регулярного звіту з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну;

6) у будь-який спосіб достовірну інформацію про випадки відсутності ефективності, що були зафіксовані в Україні і виникли під час:

лікування станів, що загрожують життю або невідкладних, крім випадків, коли першоджерело повідомлення зазначає, що випадок відсутності ефективності пов'язаний із прогресуванням захворювання, а не із застосуванням лікарського засобу;

застосування вакцин;

застосування контрацептивів.

Інформація подається не пізніше 15 календарних днів з дня її отримання. Якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день, інформація надається у перший після нього робочий день;

7) інформацію про всі інші ідентифіковані випадки відсутності ефективності лікарського засобу, про які йому стало відомо, - у складі чергового регулярного звіту.

2. Повідомлення про побічні реакції лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарських засобів подається з наданням інформації, зазначеної у пункті 7 цієї глави, у паперовому та/або в електронному вигляді за посиланням https://aisf.dec.gov.ua.

3. Повідомлення про випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу заявник подає до Центру у вигляді інформації про побічні реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарського засобу, що виникали у одного пацієнта в певний момент часу.

4. Заявник враховує повідомлення про випадки побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу, отримані ним електронним шляхом або іншим методом від пацієнтів та/або їх законних представників або медичних працівників.

5. Заявник співпрацює з Центром щодо виявлення повторних повідомлень про випадки побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу.

6. Повідомлення про випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу має містити щонайменше інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати повідомника, пацієнта, одну побічну реакцію/відсутність ефективності і підозрюваний(і) лікарський(і) засіб(оби), вакцину(и), туберкулін.

7. При поданні повідомлення про випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу заявник надає всю наявну інформацію про кожний окремий випадок, включаючи:

1) адміністративну інформацію (вид повідомлення, дата, унікальний ідентифікаційний номер випадку, а також унікальний ідентифікатор відправника і відправника; дата, коли було вперше отримано інформацію від джерела, та дата отримання найновішої інформації (точні); інші ідентифікатори та їх джерела, а також посилання на додаткові доступні документи, що належать відправнику повідомлення, про випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу, коли застосовано);

2) посилання відповідно до міжнародних та вітчизняних вимог щодо публікацій - для інформації про випадки побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу (за даними літературних джерел), у тому числі вичерпне резюме статті англійською або українською мовою. У разі якщо стаття викладена англійською мовою, слід надати переклад резюме українською мовою. На запит Центру заявник, який передав первинне повідомлення, надає копію відповідної статті з урахуванням обмежень авторського права, а також повний переклад цієї статті українською мовою у разі, якщо стаття викладена англійською мовою;

3) вид, назву і номер, присвоєний спонсором, або реєстраційний номер дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну - для повідомлень про випадки побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу при проведенні цього неінтервенційного дослідження;

4) інформацію про першоджерело(а) (інформацію, що ідентифікує джерело повідомлення, включаючи назву країни, де проживає повідомник, та його професійну кваліфікацію);

5) інформацію, що ідентифікує пацієнта й одного з батьків у випадку повідомлення батьки - дитина, включаючи вік на момент виникнення побічної реакції/відсутності ефективності, вікову групу, гестаційний вік, коли реакція/явище спостерігалася(ося) у плода, вагу, зріст, стать, дату останнього менструального та/або гестаційного періоду на момент виникнення побічної реакції/відсутності ефективності;

6) анамнез і супутні захворювання пацієнта;

7) торговельну(і) назву(и) лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну, що підозрюється(ються) у спричиненні побічної реакції та/або відсутності ефективності, у тому числі супутніх лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, або, якщо назва невідома, активний(і) фармацевтичний(і) інгредієнт(и) і будь-які інші дані, що дають змогу ідентифікувати лікарський(і) засіб(оби), вакцину(и), туберкулін, у тому числі найменування заявника/виробника, номер реєстраційного посвідчення, країну, де зареєстрований лікарський засіб, вакцина, туберкулін, форму випуску та спосіб застосування, показання для застосування у цьому випадку, застосовані дози, дату початку застосування і дату закінчення застосування, вжиті заходи щодо усунення проявів побічної реакції, включаючи фармакотерапію, результат відміни та повторного призначення підозрюваного(их) лікарського(их) засобу(ів), вакцини;

8) для біологічних лікарських засобів - номер серії. Для того, щоб отримати номер серії, якщо він не вказаний у первинному повідомленні, у заявника має бути наявна процедура збору додаткової інформації;

9) супутні лікарські засоби, вакцини, туберкулін, що не підозрюються у спричиненні побічної реакції/відсутності ефективності, фармакотерапію пацієнта (батьків) у минулому, при доцільності;

10) інформацію про підозрювану(і) побічну(і) реакцію(ї)/відсутність ефективності (дата початку і дата завершення або тривалість, серйозність, наслідок підозрюваної(их) побічної(их) реакції(й)/відсутності ефективності на момент останнього спостереження пацієнта, проміжок часу, що минув від початку застосування підозрюваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну і початку побічної(их) реакції(й)/відсутності ефективності, терміни та дані, зазначені у документації про побічну(і) реакцію(ї)/відсутність ефективності, які використовувало першоджерело для опису побічної(их) реакції(й)/відсутності ефективності, та країна, на території якої виникла(и) побічна(і) реакція(ї) та/або відсутність ефективності);

11) результати тестів і процедур, що стосуються дослідження пацієнта;

12) дату і повідомлену причину смерті, у тому числі причину смерті, встановлену за результатами патолого-анатомічного дослідження;

13) опис випадку (надається за можливості уся пов'язана інформація).

Інформація подається в логічній послідовності (розвиток ситуації у часі, у хронології нагляду за пацієнтом, включаючи клінічний перебіг, терапію, наслідки та отриману у подальшому додаткову інформацію; будь-які доречні результати патолого-анатомічного дослідження; інформація щодо причинно-наслідкового зв'язку між проявами побічної реакції/відсутності ефективності та застосуванням підозрюваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну; причина анулювання або внесення змін до повідомлення про побічні реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарського засобу).

8. Заявник реєструє відомості, необхідні для отримання у подальшому додаткової інформації про побічні реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутність ефективності лікарських засобів. Наступні повідомлення належним чином документуються.

3. Вимоги до подання заявником регулярних звітів з безпеки

1. Заявник подає до Центру повний регулярний звіт з безпеки відповідно до структури регулярно оновлюваного звіту з безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та вимог до його заповнення, наведених у додатку 12 до цього Порядку. Регулярний звіт з безпеки подається у паперовому вигляді, додатки до регулярного звіту з безпеки можуть бути подані в електронному вигляді. Повний регулярний звіт з безпеки подається українською або англійською мовою з періодичністю, зазначеною у пункті 2 цієї глави. У разі подання регулярного звіту англійською мовою розділи III "Заходи з безпеки, вжиті протягом звітного періоду", IV "Зміни у довідковій інформації з безпеки", XVIII "Інтегрований аналіз користь/ризик для зареєстрованих показань" та XIX "Висновки та заходи" або інші розділи, що містять таку інформацію, подаються в перекладі українською мовою. Розділи XVI "Оцінка сигналів та ризиків" та XVII "Оцінка користі" регулярного звіту з безпеки подаються в перекладі українською мовою у разі потреби на вимогу Центру.

2. Регулярний звіт з безпеки подається з такою періодичністю:

1) для лікарського засобу, що зареєстрований в Україні як у першій країні світу або вперше у будь-якій іншій країні світу, - кожні 6 місяців протягом перших двох років (незалежно від наявності лікарського засобу в обігу), один раз на рік протягом наступних двох років та надалі - 1 раз кожні три роки, починаючи з дати реєстрації лікарського засобу. Якщо строки подання регулярних звітів з безпеки, зазначені в цьому підпункті, збігатимуться зі строками відповідно до періодичності подання регулярних звітів з безпеки, - регулярний звіт з безпеки подається відповідно до строків, зазначених у періодичності подання регулярних звітів;

2) або відповідно до періодичності, зазначеної у реєстраційному посвідченні при його видачі, згідно з підпунктом 1 пункту 3 цієї глави;

3) або згідно зі строком відповідно до періодичності подання регулярних звітів з безпеки;

4) для лікарських засобів, зареєстрованих після набрання чинності цим наказом, - згідно зі строками, зазначеними у періодичності подання регулярних звітів з безпеки, або за бажанням заявника, але не рідше встановленого законодавством строку;

5) за запитом/вимогою Центру.

3. Регулярний звіт з безпеки подається на всі лікарські засоби, крім генеричних лікарських засобів, лікарських засобів, що мають добре вивчене медичне застосування, традиційних рослинних та гомеопатичних лікарських засобів, за винятком випадків, коли надання регулярного звіту з безпеки для таких лікарських засобів:

1) є умовою видачі реєстраційного посвідчення;

2) вимагає Міністерство охорони здоров'я України та/або Центр у зв'язку з питаннями, пов'язаними з даними фармаконагляду, або через відсутність регулярного звіту з безпеки для активного фармацевтичного інгредієнта після видачі реєстраційного посвідчення (наприклад, коли дію реєстраційного посвідчення референтного лікарського засобу в Україні припинено);

3) строки визначені періодичністю подання регулярних звітів з безпеки.

Заявники лікарських засобів, яким більше не потрібно подавати регулярний звіт з безпеки, продовжують регулярну оцінку безпеки своїх лікарських засобів та повідомляють про будь-яку нову інформацію з безпеки, що впливає на співвідношення користь/ризик, та інформацію про лікарський засіб, що зазначена в інструкції для медичного застосування/короткій характеристиці лікарського засобу.

4. Регулярний звіт з безпеки складається та подається відповідно до таких строків:

1) протягом 70 календарних днів з дати закриття бази даних (день 0) - для регулярних звітів з безпеки, що охоплюють звітний період до 12 місяців включно;

2) протягом 90 календарних днів з дати закриття бази даних (день 0) - для регулярних звітів з безпеки, що охоплюють звітний період понад 12 місяців;

3) відповідно до строків, вказаних у запитах, для регулярних звітів з безпеки на запит;

4) протягом 90 календарних днів з дати закриття бази даних (день 0) - для регулярних звітів з безпеки в інших випадках.

5. При зміні частоти подання та/або строків подання регулярного звіту з безпеки заявник подає заяву на зміни до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення у визначеному законодавством порядку. Застосовується у випадках, коли заявник виявив бажання подавати регулярний звіт з безпеки за іншою періодичністю, але не рідше встановленого законодавством строку.

6. При перереєстрації лікарського засобу, вакцини, туберкуліну в Україні заявник подає до Центру разом із документами, необхідними для проведення експертизи матеріалів для державної перереєстрації лікарського засобу, вакцини, туберкуліну згідно із законодавством України, зведені дані про стан безпеки медичного застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну в Україні за період дії останнього реєстраційного посвідчення за формою, наведеною у додатку 13 до цього Порядку.

7. Якщо не зазначено інше у періодичності подання регулярних звітів з безпеки та періодичність подання регулярного звіту з безпеки не зазначена як умова видачі реєстраційного посвідчення, заявник складає регулярний звіт з безпеки для активного фармацевтичного інгредієнта (далі - АФІ) на всі лікарські форми. Регулярний звіт з безпеки охоплює усі показання, способи застосування, форми випуску і силу дії незалежно від того, зареєстровані чи ні такі лікарські засоби, вакцини, туберкулін під різними торговельними назвами і за різними типами заявок на реєстрацію. За необхідності дані, що стосуються окремого показання, форми випуску, способу застосування чи сили дії, подаються в окремому розділі регулярного звіту з безпеки і відповідним чином мають бути розглянуті будь-які питання з безпеки.

8. Якщо не зазначено інше у періодичності подання регулярних звітів та періодичність подання регулярного звіту з безпеки не зазначена як умова видачі реєстраційного посвідчення, а також якщо АФІ, на який поширюється дія регулярного звіту з безпеки, також зареєстрований як складова фіксованої комбінації, заявник або подає окремий регулярний звіт з безпеки для комбінації АФІ, що зареєстровані тим самим заявником, з перехресними посиланнями на регулярний(і) звіт(и) з безпеки для окремого АФІ, або подає дані для комбінації в межах регулярного звіту з безпеки для одного АФІ.

9. Регулярний звіт з безпеки містить:

1) резюме даних щодо користі та ризиків лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну, включаючи результати усіх досліджень з урахуванням потенційного впливу на реєстраційне посвідчення;

2) наукову оцінку співвідношення користь/ризик лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну, що повинна базуватись на всіх даних, включаючи дані клінічних випробувань за незареєстрованими показаннями, та популяцій;

3) всі дані щодо обсягу продажу та інші дані щодо обсягу призначень (виписаних рецептів) лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну, що відомі заявнику, включаючи оцінку популяції, яка зазнала впливу лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну.

Регулярний звіт з безпеки ґрунтується на всіх доступних даних і зосереджується на новій інформації з безпеки медичного застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну за звітний період. У регулярному звіті з безпеки також надається оцінка експозиції, яка піддавалась впливу лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, в тому числі надаються всі дані, що стосуються обсягу продажу й обсягу призначень лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну. Оцінка експозиції повинна супроводжуватися якісним і кількісним аналізом фактичного використання, що має показувати (де це доречно), як фактичне використання відрізняється від показаного застосування, ґрунтуючись на всіх наявних у розпорядженні заявника даних, включаючи результати неінтервенційних досліджень і досліджень використання лікарських засобів.

10. Регулярний звіт з безпеки містить результати оцінки ефективності діяльності з мінімізації ризиків, пов'язаних з оцінкою співвідношення користь/ризик.

11. Регулярний звіт з безпеки містить висновок щодо необхідності здійснення певних заходів, включаючи необхідність внесення змін та/або доповнень до інструкції для медичного застосування/короткої характеристики лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну, щодо яких подається регулярний звіт з безпеки.

12. У разі необхідності внесення змін до інструкції для медичного застосування/короткої характеристики лікарського засобу заявник не пізніше 60 календарних днів подає заяву на зміни до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення відповідно до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року N 426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року за N 1210/27655 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2015 року N 460 (Порядок N 460)) (далі - Порядок проведення експертизи).

13. Заявник перед оприлюдненням інформації з безпеки лікарських засобів, включаючи листи-звернення до спеціалістів системи охорони здоров'я, громадськості, медичних та/або фармацевтичних працівників, попередньо узгоджує цю інформацію з Міністерством охорони здоров'я України та/або Центром, за винятком тих випадків, що потребують термінового оприлюднення такої інформації за одночасного інформування про це Міністерства охорони здоров'я України та/або Центру.

4. Вимоги до системи управління ризиками у системі фармаконагляду заявника

1. Заявник створює та підтримує систему управління ризиками у системі фармаконагляду.

2. Заявник створює та надає до Центру плани управління ризиками:

1) для усіх нових заяв на реєстрацію лікарських засобів, у тому числі генеричних лікарських засобів (за винятком традиційних та гомеопатичних лікарських засобів, що реєструються за спрощеною процедурою відповідно до Порядку проведення експертизи);

2) у разі змін, що потребують нової реєстрації, зокрема нової лікарської форми, нового способу введення, нового процесу виробництва біотехнологічного лікарського засобу, педіатричних показань та інших істотних змін в показаннях тощо;

3) у разі появи/виявлення нових даних, що впливають на співвідношення користь/ризик лікарського засобу, поточну специфікацію, план з фармаконагляду, заходи з мінімізації ризиків чи їх ефективність, або протягом 60 днів після досягнення важливих результатів щодо фармаконагляду або мінімізації ризиків;

4) у разі перереєстрації, якщо план управління ризиками необхідний за результатами оцінки співвідношення користь/ризик відповідно до положень додатка 15 до Порядку проведення експертизи;

5) на вимогу Центру протягом 60 днів після подання запиту.

3. Якщо при підготовці регулярного звіту з безпеки виникає необхідність внесення змін до плану управління ризиками (внаслідок появи/виявлення нових даних з безпеки та/або інших даних), разом із регулярним звітом з безпеки подається оновлена версія плану управління ризиками. У цьому випадку непотрібно подавати окрему заяву на зміни для подання плану управління ризиками.

4. Для тих лікарських засобів, що не потребують створення планів управління ризиками, згідно з підпунктом 1 пункту 2 цієї глави заявник підтримує файл специфікації важливих ідентифікованих ризиків, важливих потенційних ризиків і відсутньої інформації з метою підготовки регулярного звіту з безпеки.

5. Якщо інше не зазначено як умова видачі реєстраційного посвідчення та у разі доцільності план управління ризиками може бути складений для лікарських засобів, вакцин, що містять однакові АФІ, належать одному й тому самому заявнику і можуть підпадати під дію (бути предметом) одного плану управління ризиками.

6. План управління ризиками подається у форматі окремого документа відповідно до структури, наведеної у додатку 14 до цього Порядку, або іншої структури, що містить модулі, частини, розділи, аналогічні викладеним у додатку 14 до цього Порядку, включаючи інформацію щодо заходів з мінімізації ризиків, резюме плану управління ризиками, план з фармаконагляду. План управління ризиками надається у паперовому вигляді, а додатки до нього можуть бути подані в електронному вигляді. При створенні плану управління ризиками слід враховувати вимоги до заповнення залежно від типу заяви на реєстрацію лікарського засобу, наведені у додатку 14 до цього Порядку. План управління ризиками подається українською або англійською мовою. У разі подання плану управління ризиками англійською мовою частини V "Заходи з мінімізації ризиків" та VI "Резюме плану управління ризиками" подаються в перекладі українською мовою. Модуль CVIII "Резюме проблем з безпеки", частина III "План з фармаконагляду", частина IV "Плани щодо післяреєстраційних досліджень ефективності" подаються в перекладі українською мовою на вимогу Центру. Кожний поданий план управління ризиками повинен мати унікальний номер версії і дату його створення.

План управління ризиками повинен містити:

визначення і характеристику профілю безпеки лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну;

зазначення того, як сприяти подальшій характеристиці профілю безпеки лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну;

документування заходів для запобігання чи мінімізації ризиків, пов'язаних з лікарським засобом, вакциною, туберкуліном, включаючи оцінку ефективності цих заходів;

документування післяреєстраційних зобов'язань, що були встановлені як умова видачі реєстраційного посвідчення.

7. Якщо у плані управління ризиками зазначено дані про післяреєстраційні дослідження, необхідно вказати, ким вони ініціюються, координуються (заявником на добровільних засадах чи відповідно до зобов'язань).

8. План управління ризиками повинен містити резюме плану управління ризиками.

У разі якщо план управління ризиками стосується більше одного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, резюме плану управління ризиками складається для кожного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну.

9. Резюме плану управління ризиками розміщується на сайті Центру.

10. У випадку оновлення плану управління ризиками, якщо такі зміни відбулися внаслідок отримання нової інформації, що може призвести до значної зміни співвідношення користь/ризик, або при досягненні значних етапів (результатів) з фармаконагляду чи мінімізації ризику заявник подає оновлений план управління ризиками до Центру не пізніше 30 календарних днів з дня складання оновленої версії. У разі отримання згоди від Центру заявник може подати тільки оновлені модулі, частини, розділи. Якщо необхідно, заявник подає на вимогу Центру оновлене резюме плану управління ризиками.

5. Вимоги до проведення післяреєстраційних досліджень з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну заявником

1. Післяреєстраційні неінтервенційні дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну (далі - дослідження з безпеки) здійснюються заявником на добровільних засадах чи відповідно до зобов'язань. Дослідження з безпеки передбачають збір даних з безпеки, що надходять від пацієнтів чи медичних працівників.

2. Дослідження з безпеки не проводиться, якщо факт його проведення сприяє просуванню лікарського засобу, вакцини, туберкуліну на фармацевтичний ринок.

3. Центр може вимагати від заявника надання протоколу і проміжних звітів про дослідження з безпеки.

4. Під час проведення дослідження з безпеки заявник здійснює моніторинг отриманих даних та аналізує їх вплив на співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну.

Заявник подає до Центру всю нову інформацію, що може вплинути на співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну. Ця вимога не скасовує необхідність подання результатів досліджень з безпеки у регулярних звітах з безпеки.

5. До проведення дослідження з безпеки заявник подає до Центру проект протоколу (цей та наступні пункти цієї глави стосуються тільки досліджень з безпеки, що ініціюються, управляються заявником згідно із зобов'язаннями).

6. Протягом 60 днів з дня отримання проекту протоколу Центр надає заявнику:

лист-повідомлення про затвердження або незатвердження проекту протоколу (у цьому разі Центр детально обґрунтовує несхвалення та зазначає, що проведення дослідження з безпеки сприяє просуванню лікарського засобу, вакцини, туберкуліну на фармацевтичний ринок або не відповідає меті дослідження з безпеки);

лист-повідомлення про те, що дослідження є клінічним дослідженням та відповідає законодавству України щодо проведення клінічних досліджень.

7. Заявник може розпочинати проведення дослідження з безпеки лише після отримання письмового дозволу від Центру.

Після отримання листа-повідомлення про затвердження протоколу заявник може розпочинати дослідження з безпеки відповідно до затвердженого протоколу. Після початку проведення дослідження з безпеки будь-які значні зміни до протоколу до їх впровадження подаються на затвердження до Центру. Центр проводить оцінку таких змін та інформує заявника про згоду або незгоду щодо їх впровадження.

8. Заявник упродовж 12 місяців з дня закінчення збору даних:

1) подає до Центру заключний звіт про дослідження з безпеки українською мовою, якщо дослідження проводилось тільки на території України, або англійською мовою, якщо дослідження проводилось і в інших країнах. У цьому випадку заявник подає переклад українською мовою назви, резюме (abstract) протоколу дослідження з безпеки;

2) подає до Центру резюме заключного звіту про дослідження з безпеки українською мовою в електронному вигляді;

3) оцінює результати дослідження з безпеки, у разі необхідності подає заяву на зміни до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення відповідно до Порядку проведення експертизи.

4) забезпечує зберігання в електронному вигляді та доступність для аудитів аналітичного набору даних і статистичних програм, що використовувались для генерації даних, включених у заключний звіт про дослідження з безпеки;

5) забезпечує обробку та збереження усієї інформації з дослідження з безпеки, що дає змогу коректного звітування, інтерпретації та перевірки цієї інформації і забезпечує захист конфіденційної інформації про учасників дослідження з безпеки;

6) складає протоколи, заключні звіти та резюме досліджень з безпеки відповідно до структури, наведеної у додатку 15 до цього Порядку;

7) публікує результати проведеного дослідження з безпеки у спеціалізованих медичних виданнях протягом року з дати завершення дослідження з безпеки.

9. На підставі результатів дослідження з безпеки Центр може прийняти рішення щодо реєстраційного посвідчення з обґрунтуванням його прийняття та повідомленням заявника. У випадку прийняття рішення щодо необхідності внесення змін заявник подає до Центру заяву на зміни до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення відповідно до Порядку проведення експертизи, включаючи інструкцію для медичного застосування.

10. Ця глава застосовується відповідно до законодавства щодо гарантування збереження здоров'я і дотримання прав учасників досліджень з безпеки.

VII. ЗДІЙСНЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ ЦЕНТРОМ

1. Загальні положення здійснення фармаконагляду Центром

1. Центр для отримання інформації про побічні реакції, відсутність ефективності, НППІ та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, використовує будь-які методи збору інформації, включаючи метод спонтанних повідомлень, активний моніторинг, у тому числі активний моніторинг стаціонарів, рецептурний моніторинг, мета-аналіз, та залучає заявників, медичних працівників, юридичних та фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, пацієнтів та/або їх законних представників.

2. Центр проводить аналіз інформації про побічні реакції, відсутність ефективності, НППІ та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, отриманої з усіх доступних джерел та усіма методами, що використовуються при здійсненні фармаконагляду.

3. Центр при проведенні аналізу інформації, зазначеної у карті-повідомленні, з метою з'ясування достовірності зазначених у ній даних про побічні реакції, та/або відсутність ефективності, та/або НППІ та про будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, має право запитувати та отримувати копії документів, включаючи первинну облікову медичну документацію, у медичних працівників, у закладах охорони здоров'я, у заявників, в організаціях, у юридичних та фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, у пацієнтів та їх законних представників, що надали таку інформацію.

4. Центр проводить інформаційну та просвітницьку роботу з питань фармаконагляду серед медичних працівників, пацієнтів та/або їх законних представників та заявників із залученням представників Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях.

5. Центр уповноважує представників Центру з питань фармаконагляду в адміністративно-територіальних одиницях організовувати та контролювати здійснення фармаконагляду в Україні на відповідному адміністративно-територіальному рівні за підтримки керівників усіх структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, медичних працівників, осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, заявників, керівників та працівників Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

6. Центр проводить регулярний аудит власної системи фармаконагляду й аудит системи фармаконагляду у заявника та оприлюднює їх результати.

7. Центр оприлюднює на веб-сайті перелік досліджень з безпеки лікарських засобів, вакцин, туберкуліну.

2. Порядок проведення Центром аудиту системи фармаконагляду заявників

1. Центр проводить аудит системи фармаконагляду заявників для з'ясування питань щодо її наявності та функціонування.

2. Аудити можуть бути:

1) планові:

якщо аудит системи фармаконагляду заявника раніше не проводився протягом 5 років після розміщення на фармацевтичному ринку України першого лікарського засобу, вакцини, туберкуліну заявника;

згідно з графіком проведення планових аудитів;

2) цільові:

з причин, що не стосуються питань, пов'язаних з безпекою лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, або з причин недотримання встановлених вимог (зміни в організаційно-правовій формі підприємств, значна зміна власної системи фармаконагляду тощо);

з причин, що стосуються питань, пов'язаних з безпекою лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, або з причин недотримання встановлених вимог (несвоєчасне подання повідомлень про випадки побічних реакцій лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності лікарського засобу, подання повідомлень не в повному обсязі, подання доповнень до огляду клінічних даних невідповідної якості, подання регулярних звітів з безпеки невідповідної якості, подання планів управління ризиками невідповідної якості, невідповідність даних, зазначених у повідомленнях, даним з інших джерел інформації; зміни у співвідношенні користь/ризик, результати попередніх аудитів, оприлюднення інформації з фармаконагляду, яка є необ'єктивною чи вводить в оману громадськість, тощо).

3. Аудит передбачає:

1) початок проведення не раніше ніж через 7 тижнів після надсилання попереднього повідомлення-запиту та узгодження із заявником початку його проведення, за винятком випадків, коли існує необхідність проведення аудиту без попередження або коли про проведення аудиту буде попереджено у строк менше ніж 7 тижнів. При цьому заявник надає Центру запитувані документи згідно з попереднім повідомленням-запитом не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку проведення аудиту;

2) здійснення аудиту фахівцями з фармаконагляду Центру, які мають досвід роботи у сфері фармаконагляду та діяльність яких не призводить до конфлікту інтересів. У разі необхідності до участі у проведенні аудиту можуть залучатися інші фахівці (відповідно до особливостей застосування та безпеки лікарського засобу, вакцини, туберкуліну) за згодою. При проведенні аудиту обов'язковою умовою є присутність УОВФ/КОВФ заявника, також можуть бути присутні інші законні представники заявника у разі необхідності (за згодою);

3) збереження фахівцями, які проводять аудит, конфіденційної інформації, яку вони одержують під час його проведення, відповідно до вимог законодавства;

4) встановлення у разі наявності таких невідповідностей:

критичних - невідповідності, які унеможливлюють оцінку безпеки застосування та співвідношення користь/ризик лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, що спричиняє негативні наслідки для здоров'я населення чи громадського здоров'я. Критичні невідповідності включають відсутність системи фармаконагляду або однієї чи декількох складових системи фармаконагляду;

суттєвих - невідповідності, які можуть негативно вплинути на оцінку безпеки застосування та співвідношення користь/ризик лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, що може спричинити негативні наслідки для здоров'я населення чи громадського здоров'я. Суттєві невідповідності включають (але не виключно) порушення вимог щодо кваліфікації, освіти та обов'язків УОВФ/КОВФ, недоліки, виявлені у задокументованих процедурних процесах, пов'язаних зі здійсненням фармаконагляду, недоліки ведення баз даних системи фармаконагляду, недоліки ведення системи управління ризиками, недоліки ведення документації стосовно фармаконагляду;

несуттєвих - невідповідності, що не спричиняють негативного впливу на оцінку безпеки застосування та співвідношення користь/ризик лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та негативних наслідків для здоров'я населення чи громадського здоров'я;

5) складання звіту за результатами аудиту, який підтверджує факт проведення аудиту та у якому зазначаються зауваження щодо системи фармаконагляду (за наявності), виявлені порушення/недоліки, невідповідності;

6) надсилання звіту заявнику в строк до 30 календарних днів після повного завершення аудиту;

7) надсилання заявником до Центру для погодження інформації щодо строків коригувальних та запобіжних заходів для усунення заявником критичних і суттєвих невідповідностей та виявлених порушень (недоліків) під час проведеного аудиту (несуттєві невідповідності усуваються в робочому порядку).

4. Центр може провести цільовий аудит для підтвердження усунення невідповідностей.

5. У разі якщо протягом визначеного для усунення недоліків строку заявник не усуває критичні невідповідності, Центр подає до Міністерства охорони здоров'я України пропозиції про тимчасову заборону застосування лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення заявника у зв'язку з відсутністю у заявника системи фармаконагляду або її складових.

3. Вимоги до проведення аналізу інформації щодо безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну

1. Центр систематизує та аналізує:

1) отриману інформацію про побічні реакції, та/або відсутність ефективності, та/або НППІ, будь-які інші питання, пов'язані з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

2) отриману інформацію про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених;

3) регулярні звіти з безпеки;

4) плани управління ризиками.

2. Центр проводить:

1) оцінку якості даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

2) зберігання даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

3) аналіз даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну;

4) оцінку причинно-наслідкового зв'язку, передбаченості/непередбаченості, ступеня серйозності;

5) аналіз інформації про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених;

6) виявлення/управління сигналом;

7) оцінку співвідношення користь/ризик;

8) оцінку ефективності заходів з мінімізації/усунення ризиків, вжитих заявником;

9) навчання з питань здійснення фармаконагляду;

10) післяреєстраційні неінтервенційні дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну (за необхідності).

3. Центр при проведенні аналізу даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, оцінки причинно-наслідкового зв'язку між клінічними проявами будь-якої побічної реакції та застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, оцінки причинно-наслідкового зв'язку між відсутністю ефективності та застосуванням лікарського засобу, передбаченості/непередбаченості, ступеня серйозності, інформації про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених, а також оцінки співвідношення користь/ризик може залучати незалежних експертів та інших спеціалістів у разі необхідності (за згодою).

4. За результатами аналізу даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну Центр подає пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України щодо прийняття рішень:

1) про повну або тимчасову заборону медичного застосування:

у разі виявлення раніше невідомих небезпечних властивостей лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що призвели або можуть призвести до тяжких наслідків для здоров'я населення чи громадського здоров'я;

у випадках, коли ризик від застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну перевищує користь;

у разі невиконання заявником умов видачі реєстраційного посвідчення;

у разі невиконання заявником взятих на себе зобов'язань;

2) про обмеження застосування лікарського засобу, вакцини, туберкуліну.

5. За результатами аналізу даних з безпеки та ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну Центр рекомендує заявнику:

1) внести уточнення, доповнення або зміни до інструкції для медичного застосування/короткої характеристики лікарського засобу, вакцини, туберкуліну з наданням вмотивованих висновків та рекомендацій;

2) провести дослідження з безпеки та ефективності;

3) розробити план управління ризиками.

6. Висновки Центру щодо подальшого медичного застосування лікарського(их) засобу(ів), вакцини (вакцин), туберкуліну можуть бути оскаржені згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. Лясковський

 

Додаток 1
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

КЛАСИФІКАЦІЯ
несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики

Тип несприятливих подій після імунізації

Визначення

Реакція, пов'язана з властивостями вакцини, туберкуліну

Несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики (далі - НППІ), що спричинена дією активних компонентів та/або допоміжних речовин у складі вакцини, туберкуліну

Реакція, пов'язана з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну

НППІ, що спричинена дією вакцини, туберкуліну, яка має один або декілька порушень, що виникають у процесі виробництва, включаючи пристрій для введення, що надається виробником

Реакція, пов'язана з програмною помилкою при імунізації, туберкулінодіагностиці

НППІ, що спричинена невідповідним використанням, призначенням або введенням вакцини, туберкуліну і належить до тієї, яку можна попередити

Реакція, пов'язана зі страхом при імунізації, туберкулінодіагностиці

НППІ, що спричинена психологічним стресом при імунізації, туберкулінодіагностиці

Випадкова подія, що збіглася у часі

НППІ, що спричинена іншим фактором, крім перелічених вище, та має лише часовий зв'язок з імунізацією, туберкулінодіагностикою

 

Додаток 2
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 5 пункту 1 розділу III)

КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ
для надання пацієнтом та/або його представником інформації про побічну реакцію лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятливу подію після імунізації/туберкулінодіагностики

1. Інформація про пацієнта

Прізвище

Ім'я _____

По батькові __________

Адреса __

________

Тел./факс

2. Інформація про підозрюваний лікарський засіб, вакцину, туберкулін

Торговельна назва ____

Форма випуску _______

Виробник

3. Інформація про призначення підозрюваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну

Підозрювані лікарський засіб, вакцина,
туберкулін були призначені пацієнту
лікарем                                   так     ні

Пацієнт застосував підозрювані
лікарський засіб, вакцину, туберкулін без призначення лікаря               так     ні

4. Опис проявів побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики та/або зазначення про відсутність ефективності лікарського засобу

 

5. Інформація про повідомника

Прізвище

Ім'я _____

По батькові __________

Адреса __

________

Тел./факс

6. Інформація про лікаря, заклад охорони здоров'я та місце проживання пацієнта, у якого спостерігалась побічна реакція лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики

Прізвище

Ім'я _____

По батькові __________

Місцезнаходження закладу охорони здоров'я ________

________

Тел./факс

Найменування закладу охорони здоров'я, де працює лікуючий лікар ________

_________

Місце проживання пацієнта ________

_________

Повідомлення заповнюється та надається до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, Департамент фармаконагляду; тел/факс: +38 (044) 498-43-58; e-mail: bezpecapacienta@dec.gov.ua). Електронна форма карти-повідомлення розміщена на www.dec.gov.ua.

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПАЦІЄНТА

1. Інформація про пацієнта (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, у якого спостерігалась побічна реакція при застосуванні лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/ туберкулінодіагностики, адреса місця проживання та телефон).

2. Інформація про підозрюваний лікарський засіб, чи вакцину, чи туберкулін (зазначаються торговельна назва, лікарська форма, виробник).

3. Інформація про призначення підозрюваного лікарського засобу, чи вакцини, чи туберкуліну (відмічається відповідна позиція).

4. Опис проявів побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики та/або зазначення про відсутність ефективності лікарського засобу (детально описується побічна реакція, несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики, включаючи безпосередній прояв побічної реакції, несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики, а також зазначається стислий опис усієї клінічної інформації, що може стосуватися виявленої побічної реакції, несприятливої події після імунізації/туберкулінодіагностики, або надається інформація щодо відсутності ефективності лікарського засобу).

5. Інформація про повідомника (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця проживання, номер телефону того, хто подає карту-повідомлення).

6. Інформація про лікаря, заклад охорони здоров'я та місце проживання пацієнта, у якого спостерігалась побічна реакція на лікарський засіб, вакцину, туберкулін, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові лікуючого лікаря, адреса місця роботи, номер телефону та найменування закладу охорони здоров'я, в якому працює лікуючий лікар, місце проживання пацієнта, у якого спостерігалась побічна реакція на лікарський засіб, вакцину, туберкулін, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики).

 

Додаток 3
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 4 пункту 2 розділу III)

ПЕРЕЛІК*
клінічних проявів побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну

Коди

Клінічні прояви побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну

1

Підвищення температури < 39° C

2

Підвищення температури і 39° C

3.1

Біль у місці введення

3.2

Набряк м'яких тканин у місці введення < 50 мм

3.3

Гіперемія у місці введення < 80 мм

3.4

Інфільтрат у місці введення < 20 мм

4.1

Набряк м'яких тканин у місці введення і 50 мм

4.2

Гіперемія у місці введення і 80 мм

4.3

Інфільтрат у місці введення і 20 мм

5

Лімфоаденопатія

6

Головний біль

7

Дратівливість

8

Сонливість

9

Висипання неалергічного ґенезу

10.1

Нудота

10.2

Біль у животі

10.3

Диспепсія

10.4

Діарея

11

Катаральні явища

12.1

Міалгія

12.2

Артралгія

13

Стан, схожий на епідемічний паротит

14

Тромбоцитопенія

15

Післяін'єкційний абсцес

16.1

Анафілактичний шок

16.2

Анафілактоїдна реакція

17

Алергічна реакція

18.1

Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт

18.2

Гострий в'ялий параліч

19

Фебрильні судоми

20

Афебрильні судоми

21

Апное

22

Підшкірний холодний абсцес

23

Поверхнева виразка > 10 мм

24

Регіональний лімфаденіт

25

Келоїдний рубець

26.1

Генералізована БЦЖ-інфекція

26.2

Остеомієліт

26.3

Остеїт


* Перелік не є вичерпним, також необхідно користуватися інструкцією для медичного застосування відповідних вакцин, туберкуліну, зареєстрованих в Україні.

ЗВЕДЕНІ ДАНІ
про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну

 

__
(заклад охорони здоров'я, структурний підрозділ з питань охорони здоров'я)

за _____ період

Торговельна назва

Найменування підприємства-виробника

Серія

Кількість введених доз

Кількість імунізованих осіб

Побічні реакції
(згідно з кодами клінічних проявів побічних реакцій)
*

код

клінічні прояви побічних реакцій

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

1

Підвищення температури < 39° C

 

 

 

 

 

 

2

Підвищення температури і 39° C

 

 

 

 

 

 

3.1

Біль в місці введення

 

 

 

 

 

 

3.2

Набряк м'яких тканин у місці введення < 50 мм

 

 

 

 

 

 

3.3

Гіперемія у місці введення < 80 мм

 

 

 

 

 

 

3.4

Інфільтрат у місці введення < 20 мм

 

 

 

 

 

 

4.1

Набряк м'яких тканин у місці введення і 50 мм

 

 

 

 

 

 

4.2

Гіперемія у місці введення і 80 мм

 

 

 

 

 

 

4.3

Інфільтрат у місці введення і 20 мм

 

 

 

 

 

 

5

Лімфоаденопатія

 

 

 

 

 

 

6

Головний біль

 

 

 

 

 

 

7

Дратівливість

 

 

 

 

 

 

8

Сонливість

 

 

 

 

 

 

9

Висипання неалергічного генезу

 

 

 

 

 

 

10.1

Нудота

 

 

 

 

 

 

10.2

Біль у животі

 

 

 

 

 

 

10.3

Диспепсія

 

 

 

 

 

 

10.4

Діарея

 

 

 

 

 

 

11

Катаральні явища

 

 

 

 

 

 

12.1

Міальгія

 

 

 

 

 

 

12.2

Артралгія

 

 

 

 

 

 

13

Стан, схожий на епідемічний паротит

 

 

 

 

 

 

14

Тромбоцитопенія

 

 

 

 

 

 

15

Післяін'єкційний абсцес

 

 

 

 

 

 

16.1

Анафілактичний шок

 

 

 

 

 

 

16.2

Анафілактоїдна реакція

 

 

 

 

 

 

17

Алергічна реакція

 

 

 

 

 

 

18.1

Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт

 

 

 

 

 

 

18.2

Гострий в'ялий параліч

 

 

 

 

 

 

19

Фебрильні судоми

 

 

 

 

 

 

20

Афебрильні судоми

 

 

 

 

 

 

21

Апное

 

 

 

 

 

 

22

Підшкірний холодний абсцес

 

 

 

 

 

 

23

Поверхнева виразка > 10 мм

 

 

 

 

 

 

24

Регіональний лімфаденіт

 

 

 

 

 

 

25

Келоїдний рубець

 

 

 

 

 

 

26.1

Генералізована БЦЖ-інфекція

 

 

 

 

 

 

26.2

Остеомієліт

 

 

 

 

 

 

26.3

Остеїт

 


* Перелік не є вичерпним, також необхідно користуватися інструкцією для медичного застосування відповідних вакцин, туберкуліну, зареєстрованих в Україні.

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ ДАНИХ

1. Зведені дані про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну заповнюються відповідальною особою в такому порядку:

1) у заголовку зведених даних зазначаються заклад охорони здоров'я, структурний підрозділ з питань охорони здоров'я та звітний період;

2) торговельна назва вакцини та туберкуліну;

3) найменування підприємства-виробника, країна;

4) серія вакцини та туберкуліну (правильно вказується серія із усіма наявними літерами (латиницею або кирилицею) та цифрами, зазначеними на упаковці вакцини або анатоксину чи алергену туберкульозного (наприклад: AD12CN234DE - правильний варіант заповнення серії, AД12CH234DE - неправильний варіант заповнення серії));

5) кількість фактично введених доз відповідної серії вакцини, туберкуліну;

6) кількість осіб, яким була проведена імунізація або туберкулінодіагностика конкретною серією вакцини, туберкуліну;

7) інформація про побічні реакції згідно з переліком клінічних проявів побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну, наведеним у додатку 1 до Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 вересня 2016 року N 996 (далі - Перелік). Якщо клінічні прояви побічної реакції не зазначені в Переліку, але зазначені в інструкції для медичного застосування відповідної вакцини, туберкуліну, ця побічна реакція наводиться у вільному рядку без зазначення коду;

8) у випадку відсутності за звітний період побічних реакцій у відповідній графі зведених даних має бути зазначено "0".

2. Зведені дані про випадки побічних реакцій після застосування вакцин, туберкуліну надаються до:

державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, Департамент фармаконагляду; тел/факс: +38 (044) 498-43-58; електронна адреса: vigilance@dec.gov.ua);

відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я у паперовому вигляді разом із супровідним листом (за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я. В електронному вигляді на електронну адресу відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я).

 

Додаток 4
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 4 пункту 2 розділу III)

СТРОКИ РОЗВИТКУ
клінічних проявів побічних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами

Вакцини, туберкулін

Клінічні прояви побічних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами та строки їх розвитку

1 - 2

3.1 - 4.3

5

6 - 8

9

10.1 - 10.4

11

12.1 - 12.2

13

14

15

16.1 - 16.2

17

18.1 - 18.2

19

20

21*

22

23

24

25

26.1 - 26.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

АКДП, АДП, АДП-М***

<72 год.

<48 год., до 7 діб**

< 7 діб

< 48 год.

-

<72 год.

-

-

-

-

<14 діб

<48 год.

<72 год.

-

<48 год.

7 - 14 доба

2 - 3 доба

-

-

-

-

-

АаКДП, комбіновані вакцини на основі АаКДП***

<48 год.

<72 год., до 7 діб**

<7 діб

<48 год.

-

<72 год.

срн

срн

-

срн

<14 діб

<48 год.

<48 год.

-

<48 год.

7 - 14 доба

2 - 3 доба

-

-

-

-

-

Вакцини для профілактики кору, паротиту, краснухи***

4 - 10 доба

24 год., до 7 діб**

4 - 10 доба

4 - 10 доба

7 - 10 доба

срн

6 - 15 доба

4 - 10 доба

7 - 10 доба

12 - 25 доба

<14 діб

<48 год.

<72 год.

-

6 - 12 доба

-

-

-

-

-

-

-

БЦЖ***

срн

ср

-

срн

-

-

-

-

-

-

-

<48 год.

срн

-

-

-

срн

1,5 - 6 міс.

1,5 - 6 міс.

1 - 12 міс.

5 - 12 міс.

1 - 24 міс.

ОПВ***

срн

-

-

<72 год.

-

<72 год.

-

срн

-

-

-

-

срн

4 - 30 доба

-

-

срн

-

-

-

-

-

ІПВ***

<48 год.

<48 год., до 7 діб**

срн

<48 год.

-

срн

-

<48 год.

-

-

<14 діб

<48 год.

<72 год.

-

срн

-

срн

-

-

-

-

-

Вакцини для профілактики гепатиту B***

<72 год.

<48 год., до 7 діб**

срн

<72 год.

-

<5 діб

<72 год.

<72 год.

-

-

<14 діб

<48 год.

<72 год.

-

<48 год.

<72 год.

срн

-

-

-

-

-

Полісахаридні вакцини (Hib)***

<72 год.

<48 год., до 7 діб**

-

<48 год.

<72 год.

<72 год.

-

<72 год.

-

-

<14 діб

<48 год.

<72 год.

-

<48 год.

срн

2 - 3 доба

-

-

-

-

-

Туберкулін***

<48 год.

Біль у місці ін'єкції або диском-
форт, подраз-
нення або свербіж <72 год.

-

Головний біль <48 год.

-

-

-

-

-

-

-

-

срн

-

-

-

-

-

-

-

-

-


* У глибоко недоношених дітей, що народилися на 28 тижні вагітності або раніше.

** Тільки для пунктів 4.1 - 4.3.

*** Перелік не є вичерпним, необхідно користуватися інструкцією для застосування відповідних вакцин та алергенів туберкульозних, зареєстрованих в Україні.

Примітка. ср - специфічна реакція на введення вакцини БЦЖ; срн - строки розвитку невідомі.

 

Додаток 5
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 1 пункту 1 розділу IV)

ЗВІТ
про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики

 

_________
(заклад охорони здоров'я, структурний підрозділ з питань охорони здоров'я)

за 20__ рік

Подають

Строк подання

Форма N 69

Річна
Поштова

1. Заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності - до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2. Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, Департамент фармаконагляду; тел/факс: +38 (044) 498-43-58;
e-mail: vigilance@dec.gov.ua)

20 січня
 
 
 
 

30 січня

Найменування закладу охорони здоров'я

 

 

Місцезнаходження

 

 

Коди організації

ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду економічної діяльності
(КВЕД)

форми власності
(КФВ)

організаційно-правової форми господарювання
(КОПФГ)

міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкована організація
(КОДУ)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1000. Випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладі охорони здоров'я

N
з/п

П. І. Б.

Стать (Ч/Ж)

Вік

Номер історії хвороби або амбулаторної карти

Підозрюваний ЛЗ (торговельна назва, лікарська форма, виробник, країна)

Опис проявів ПР, зазначення про ВЕ, опис НППІ

Основний клінічний та супутній діагнози із зазначенням шифру за МКХ-10

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1001. Зведені дані про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладах охорони здоров'я адміністративно-територіальної одиниці

Кількість закладів охорони здоров'я

Кількість закладів охорони здоров'я, які подавали карти-
повідомлення про ПР/ВЕ/НППІ

Кількість лікарів (за винятком тих, які не займаються лікарсько-
профілактичною діяльністю)

Кількість населення (середньорічна)

Із них діти (до 18 років включно)

Кількість карт-
повідомлень про випадки ПР/ВЕ/НППІ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу

_________
(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Начальник Департаменту / Управління охорони здоров'я області (міста)

Дата

__ __________ ______
(цифрами)

_____
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець

__
(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

1. Таблиця 1000 звіту заповнюється відповідальною особою з питань фармаконагляду закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності та відповідальною особою структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. До звіту вносяться усі виявлені за рік випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладі охорони здоров'я незалежно від форм власності, у такому порядку: до кожної графи таблиці вносяться дані стосовно усіх виявлених випадків побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладах охорони здоров'я області (міста) в послідовному порядку по закладах (обласного, міського, районного значення). Кожен наступний випадок вноситься до наступного рядка таблиці 1000.

2. Графи таблиці 1000:

1 - Порядковий номер;

2 - П. І. Б. (зазначаються ініціалами прізвище, ім'я та по батькові пацієнта);

3 - Стать (жіноча або чоловіча);

Якщо повідомлення стосується лікарського засобу, який приймала вагітна жінка, а побічна реакція, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або несприятлива подія після імунізації виникли у плода, всі дані (за винятком побічної реакції) надаються про матір із зазначенням триместру вагітності;

4 - Вік (для пацієнтів віком від 3 років і старше зазначаються роки; для пацієнтів молодше 3 років - місяці; для пацієнтів віком до місяця - дні);

5 - Номер історії хвороби або амбулаторної карти;

6 - Підозрюваний лікарський засіб (торговельна назва, лікарська форма, виробник (повне найменування), країна);

7 - Опис проявів ПР, зазначення про ВЕ, опис НППІ (зазначаються негативні клінічні прояви, пов'язані з переважаючим або комбінованим впливом на функції органів травлення, шкіри, центральної нервової системи, серцево-судинної системи, системи дихання, сечовивідної, імунної та інших систем, що виникли унаслідок застосування підозрюваного лікарського засобу або комбінацій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну і призвели до відповідного порушення життєдіяльності організму. У випадку відсутності ефективності зазначається "відсутність ефективності". У випадку несприятливої події після імунізації надається опис несприятливої події після імунізації);

8 - Основний клінічний та супутній діагнози із зазначенням шифру за МКХ-10 (зазначаються основний клінічний та супутній діагнози пацієнта, у якого спостерігалася побічна реакція на лікарський засіб, вакцину, туберкулін, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики, та шифр за МКХ-10).

3. Таблиця 1001 звіту заповнюється відповідальною особою структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. До звіту вносяться усі виявлені за рік випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики у закладі охорони здоров'я незалежно від форм власності (а саме абсолютні показники стосовно певної адміністративно-територіальної одиниці (області, міста)).

4. Графи таблиці 1001:

1 - Кількість закладів охорони здоров'я (зазначається кількість усіх діючих закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці (області, міста));

2 - Кількість закладів охорони здоров'я, які подавали карти-повідомлення про ПР/ВЕ/НППІ (зазначається кількість усіх діючих закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, які протягом звітного року надавали карти-повідомлення про випадки побічних реакцій, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або несприятливих подій після імунізації);

3 - Кількість лікарів (за винятком тих, які не займаються лікарсько-профілактичною діяльністю) (зазначається загальна кількість лікарів, за винятком тих, які не займаються лікарсько-профілактичною діяльністю (патологоанатоми, лікарі-лаборанти, лікарі-статистики тощо));

4 - Кількість населення (середньорічна) (зазначається загальна середньорічна кількість населення в адміністративно-територіальній одиниці (області, міста) у звітному році (за даними статистичних управлінь));

5 - Із них діти (до 18 років включно) (зазначається середньорічна кількість дитячого населення (0 - 18 років включно) із загальної кількості населення в адміністративно-територіальній одиниці, що вказана у графі 4);

6 - Кількість карт-повідомлень про випадки ПР/ВЕ/НППІ (зазначається загальна кількість карт-повідомлень про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики, що були надіслані з певної адміністративно-територіальної одиниці (області, міста). Цей показник має збігатися із загальною кількістю карт-повідомлень, зазначеною в таблиці 1000).

 

Додаток 6
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 3 пункту 1 розділу IV)

КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ВАКЦИНИ, ТУБЕРКУЛІНУ, ТА/АБО ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ТА/АБО НЕСПРИЯТЛИВУ ПОДІЮ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ/ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКИ (НППІ)

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма N 137/о

Повідомлення заповнюється та надається до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, Департамент фармаконагляду; тел/факс: +38 (044) 498-43-58; e-mail: vigilance@dec.gov.ua). Електронна форма карти-повідомлення розміщена на https://aisf.dec.gov.ua

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА

П. І. Б.

Номер історії хвороби / амбулаторної карти

Дата народження / вік

Стать

Вага (кг)

Зріст (см)

 

 

 

  чол. жін.

 

 

II. ПІДОЗРЮВАНІ ПР/ВЕ/НППІ

Підозрювана ПР/НППІ (опишіть кожен клінічний прояв ПР/НППІ із зазначенням дат та часу початку і закінчення та наслідку) / Зазначення ВЕ

Дата та час початку ПР/ВЕ/НППІ __________
Дата та час закінчення ПР/ВЕ/НППІ __________

Корекція ПР/ВЕ/НППІ:
  без лікування немедикаментозне лікування
  медикаментозна терапія хірургічне втручання діаліз

      Наслідок ПР/ВЕ/НППІ
  видужання без наслідків
  видужує
  без змін
  видужання з наслідками
  смерть
  невідомо

Чи вважаються ці прояви ПР/НППІ серйозними (стосується випадку ПР/НППІ в цілому)   так   ні
Якщо так, зазначається, чому ПР/НППІ вважається серйозною (відмічається одна або декілька причин):

  смерть пацієнта
 /___/___/_____/(дата смерті)
  загроза життю
  госпіталізація / продовження
 госпіталізації пацієнта

  тривала непрацездатність
  вроджені вади розвитку
  інша важлива медична оцінка
  інвалідність
  групова НППІ


III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНІ ЛЗ, ВАКЦИНУ, ТУБЕРКУЛІН

Підозрювані ЛЗ, вакцина, туберкулін
(торговельна назва, лікарська форма, виробник)

Номер серії

Показання (за можливості за МКХ-10)

Сила дії

Разова доза

Кратність приймання

Спосіб уведення

Дата та час початку терапії

Дата та час закінчення терапії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи, що вживались стосовно підозрюваних ЛЗ, вакцини, туберкуліну для корекції ПР/ВЕ/НППІ

  відміна підозрюваного ЛЗ                                   невідомо
  не застосовано (наприклад, якщо підозрювані ЛЗ, вакцина, туберкулін застосовуються одноразово)
  медикаментозна терапія ПР/ВЕ/НППІ (зазначаються ЛЗ, сила дії, тривалість призначення)

 

 

Чи призначалися підозрювані ЛЗ, вакцина повторно   так   ні
Якщо так, зазначається, чи було:
  зниження дози підозрюваного ЛЗ (наскільки)
  збільшення дози підозрюваного ЛЗ (наскільки)
  дозу не змінювали

Чи виникала повторно ПР/ВЕ після повторного призначення підозрюваного ЛЗ
  так     ні

IIIа. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ У ВИПАДКУ НППІ НА ВАКЦИНИ АБО ТУБЕРКУЛІН

Категорія імунізації або туберкулінодіагностики

  масова кампанія імунізації
  щеплення за віком
  дитячий дошкільний заклад
  школа
  медичний кабінет для тих, хто подорожує
  проведення туберкулінодіагностики
  інше

Категорія НППІ
 

  реакція на вакцину/туберкулін
  програмна помилка
  випадкова подія
  реакція на ін'єкцією/страх перед імунізацією/туберкулінодіагностикою
  невідомо

Номер дози (для вакцини)

Місце уведення вакцини/туберкуліну

Спосіб уведення вакцини/туберкуліну

  перший
  другий
  третій

  четвертий
  п'ятий
  > п'ятого

  ліве плече
  праве плече
  плече (без уточнення)
  ліве стегно
  праве стегно

  стегно (без уточнення)
  ліве передпліччя
  праве передпліччя
  передпліччя (без уточнення)

  перорально
  внутрішньом'язово
  внутрішньошкірно
  підшкірно
  інше

 

Термін зберігання
/___/___/_______/

Дані анамнезу життя особи, якій було проведено імунізацію/туберкулінодіагностику (щеплювальний анамнез, наявність реакцій на попередні введення вакцин, туберкуліну, наявність гострого або загострення хронічного захворювання протягом 1 - 1,5 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики, застосування імуносупресивної терапії протягом 1 місяця та препаратів крові протягом 3 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики тощо)
_
_
_
_
 

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУПУТНІ ЛЗ
(за винятком препаратів, що застосовувалися для корекції наслідків ПР/ВЕ/НППІ)

Супутні ЛЗ, (торговельна назва, лікарська форма, виробник, номер серії)

Показання (за можливості за МКХ-10)

Сила дії

Разова доза

Кратність приймання

Спосіб уведення

Дата початку терапії

Дата закінчення терапії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша важлива інформація (супутні діагнози, дані лабораторно-інструментальних досліджень, алергоанамнез, вагітність із зазначенням строку вагітності, способу зачаття, результату вагітності (якщо вагітність завершилась, зазначаються дати пологів, тип пологів тощо))
_
_
_
_
 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІДОМНИКА
 
 

П. І. Б. _________
Спеціальність ___
Заклад охорони здоров'я ______
___
Місцезнаходження ___________
___
E-mail __________
Тел. __ Дата ____
 

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНОГО/ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА (якщо не повідомник)

П. І. Б.
Спеціальність ______
Заклад охорони здоров'я _________
______
Місцезнаходження _
______
E-mail _
Тел. ____ Дата _____

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ-ПОВІДОМЛЕННЯ

I. Інформація про пацієнта

П. І. Б. пацієнта (прізвище, ім'я та по батькові пацієнта зазначаються першими літерами. Якщо повідомлення стосується лікарського засобу, вакцини, які приймала вагітна жінка, а побічна реакція виникла у плода, всі дані (за винятком побічної реакції) надаються про матір).

Номер історії хвороби/амбулаторної карти (указується номер історії хвороби чи амбулаторної карти пацієнта).

Дата народження/вік (зазначаються день, місяць та рік народження пацієнта. Для пацієнтів віком від 3 років та старше зазначаються роки (наприклад, 4 роки); для пацієнтів до 3 років - місяці (наприклад, 24 місяці); для пацієнтів віком до місяця - дні (наприклад, 5 днів)).

Стать (позначається або Ж, або Ч. Якщо повідомлення стосується лікарського засобу, вакцини, які приймала вагітна жінка, а побічна реакція виникла у плода, всі дані (за винятком побічної реакції) надаються про матір із зазначенням триместру вагітності).

Вага (зазначається вага пацієнта у кг).

Зріст (зазначається зріст пацієнта у см).

II. Підозрювані ПР/ВЕ/НППІ

Підозрювана ПР/НППІ (описується кожен клінічний прояв ПР/НППІ із зазначенням дат та часу початку, закінчення та наслідку) / Зазначення ВЕ (описується кожна ПР/НППІ із зазначенням дат та часу початку і закінчення та наслідку ПР/ВЕ/НППІ. У повідомленні щодо вроджених аномалій плода вказується дата народження дитини або строк вагітності).

Наслідок ПР/ВЕ/НППІ (зазначаються відповідні позиції).

Корекція ПР/ВЕ/НППІ (зазначаються відповідні позиції).

Якими вважаються прояви ПР/НППІ (стосується випадку ПР/НППІ в цілому) (зазначаються відповідні позиції. У разі групової НППІ карти-повідомлення заповнюються на кожного пацієнта, у якого зареєстрована НППІ та якому була проведена імунізація/туберкулінодіагностика).

III. Інформація про підозрюваний ЛЗ, вакцину, туберкулін

Підозрюваний лікарський засіб, вакцина, туберкулін (торговельна назва, форма випуску, виробник) (указуються торговельна назва лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що підозрюються у причетності до виникнення ПР/ВЕ/НППІ, лікарська форма, виробник).

Номер серії (зазначається номер серії підозрюваних лікарського засобу вакцини, туберкуліну).

Показання (зазначаються показання для призначення підозрюваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну (за можливості за МКХ-10)).

Сила дії (указується вміст діючої(их) речовини (речовин) у кількісному вираженні на одиницю дози, або одиницю об'єму, або одиницю маси відповідно до лікарської форми підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Разова доза (указується разова доза підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Кратність приймання (указується кратність приймання підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Спосіб введення (указується спосіб введення підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Дата та час початку терапії (зазначаються день, місяць, рік та час призначення підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Дата та час закінчення терапії (зазначаються день, місяць, рік та час закінчення застосування підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Заходи, що вживались стосовно підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну для корекції ПР/ВЕ/НППІ (зазначаються відповідні позиції).

IIIа. Додаткова інформація у випадку НППІ на вакцини або туберкулін

Категорія імунізації або туберкулінодіагностики (позначкою у відповідній клітинці відмічається категорія імунізації або туберкулінодіагностики).

Категорія НППІ (позначкою у відповідній клітинці відмічається категорія НППІ).

Номер дози (для вакцини) (позначкою у відповідній клітинці відмічається номер дози вакцинального комплексу).

Місце уведення вакцини/туберкуліну (позначкою у відповідній клітинці відмічається місце уведення вакцини/туберкуліну).

Спосіб уведення вакцини/туберкуліну (позначкою у відповідній клітинці відмічається спосіб уведення вакцини/туберкуліну).

Дані анамнезу життя особи, якій було проведено щеплення/туберкулінодіагностику (щеплювальний анамнез, наявність реакцій на попередні введення вакцин, туберкуліну, наявність гострого або загострення хронічного захворювання протягом 1 - 1,5 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики, застосування імуносупресивної терапії протягом 1 місяця та препаратів крові протягом 3 місяців до проведення імунізації тощо) (зазначається інформація щодо щеплювального анамнезу, наявності реакції на попередні введення вакцин, туберкуліну, наявності гострого або загострення хронічного захворювання протягом 1 - 1,5 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики, застосування імуносупресивної терапії протягом 1 місяця та препаратів крові протягом 3 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики тощо).

IV. Інформація про супутні лікарські засоби (за винятком препаратів, які застосовувалися для корекції наслідків ПР/НППІ/ВЕ)

Супутні лікарські засоби, вакцина, туберкулін (торговельна назва, лікарська форма, виробник, номер серії) (указуються торговельні назви супутніх лікарських засобів, які призначались, їх форма випуску, виробник, номер серії).

Показання (зазначаються показання для призначення супутніх лікарських засобів, вакцини, туберкуліну (за можливості за МКХ-10)).

Сила дії (указується вміст діючої(их) речовини (речовин) у кількісному вираженні на одиницю дози, або одиницю об'єму, або одиницю маси відповідно до лікарської форми супутніх лікарських засобів, вакцин, туберкуліну).

Разова доза (указується разова доза підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Кратність приймання (указується кратність приймання підозрюваних лікарського засобу, вакцини, туберкуліну).

Спосіб введення (указується спосіб введення супутніх лікарських засобів, вакцин, туберкуліну).

Дата початку терапії (зазначаються день, місяць та рік призначення супутніх лікарських засобів, вакцин, туберкуліну).

Дата закінчення терапії (зазначаються день, місяць та рік закінчення застосування супутніх лікарських засобів, вакцин, туберкуліну).

Інша важлива інформація (супутні діагнози, дані лабораторно-інструментальних досліджень, алергоанамнез, вагітність із зазначенням строку вагітності, способу зачаття, результату вагітності (якщо вагітність завершилась, зазначаються дата пологів, тип пологів тощо)) (зазначаються дані, які можуть впливати на прояв побічної реакції/відсутність ефективності, але безпосередньо з ним не пов'язані).

V. Інформація про повідомника

Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові повідомника, спеціальність, організація (заклад охорони здоров'я), поштова адреса організації, електронна адреса, телефон, дата заповнення.

VI. Інформація про медичного/фармацевтичного спеціаліста (якщо не повідомник)

Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові медичного/фармацевтичного спеціаліста, спеціальність, заклад охорони здоров'я, місцезнаходження, електронна адреса, телефон, дата заповнення.

 

Додаток 7
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ*
за картами епідрозслідування про зареєстровані випадки захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених

Епідномер**

Діагноз

Дата народження

Стать

Найменування закладу, де працює, навчається хвора особа, або найменування дитячого закладу, який відвідує хвора дитина

Дані про перенесені інфекційні хвороби

Перелік хронічних хвороб

Контакт з інфекційними хворими

Інтервал між останнім щепленням та датою захворювання

ч

ж

так

ні

невідомо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Надається до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" в електронному вигляді на електронну адресу vigilance@dec.gov.ua та до відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я в електронному вигляді на його електронну адресу.

** Окремо на кожен номер надається перелік щеплень, отриманих протягом життя.

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗВІТУ

1. Епідномер (зазначається епідномер, який є унікальним для кожного окремого випадку захворювання на керовану інфекцію у щепленого і не може повторюватись у певній адміністративно-територіальній одиниці протягом звітного періоду. Окремо на кожен номер надається перелік всіх щеплень, отриманих протягом життя (зазначається інформація про всі щеплення, які проводились протягом життя, у таблиці з інформацією про вакцину, підприємство-виробник, дату щеплення у форматі день/місяць/рік, дози у форматі мл або краплях, серію (за наявності), термін придатності у форматі день/місяць/рік (за наявності), спосіб уведення у форматі в/м, п/ш, в/ш, перорально)).

Наприклад:

Торговельна назва

Найменування виробника

Дата

Доза

Серія

Термін придатності

Спосіб уведення

АКДП

Біолік, Україна, Харків

02.01.2007

0,5 мл

25-5

01.01.2008

в/м

ОПВ

Санофі Пастер С.А.,
Франція

02.01.2007

4 кр.

871

25.10.2007

перорально

2. Діагноз (зазначається діагноз, зареєстрований у щепленої особи).

3. Дата народження (зазначається дата народження у форматі день/місяць/рік).

4. Стать (зазначається стать хворого).

5. Найменування закладу, де працює, навчається хвора особа, або дитячого закладу, який відвідує хвора дитина (зазначається найменування закладу, де працює, навчається хвора особа, або дитячого закладу, який відвідує хвора дитина. Якщо хворий не відвідує дитячі заклади та на момент захворювання не працює, зазначається "не працює" або "не організований").

6. Дані про перенесені інфекційні хвороби (надається інформація про перенесені інфекційні захворювання у вигляді таблиці із зазначенням дати захворювання у форматі день/місяць/рік та діагнозу. У разі відсутності даних про інфекційні захворювання ця графа не заповнюється).

7. Перелік хронічних хвороб (зазначаються дати у форматі день/місяць/рік та перелік будь-яких хронічних захворювань. У разі відсутності інформації про хронічні захворювання ця графа не заповнюється).

8. Контакт з інфекційними хворими (зазначається інформація про контакт особи з інфекційними хворими протягом місяця до захворювання).

9. Інтервал між останнім щепленням та датою захворювання (зазначається розрахований інтервал між датою останнього щеплення проти інфекції, на яку захворіла особа, та датою захворювання у форматі дні/місяці/роки).

10. Загальний звіт за картами епідрозслідування подається до:

державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" в електронному вигляді на електронну адресу vigilance@dec.gov.ua;

відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я в електронному вигляді на електронну адресу відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

 

Додаток 8
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

КАРТА ЕПІДРОЗСЛІДУВАННЯ
про випадок захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених

1. Епідномер.

2. Діагноз.

3. Дата захворювання.

4. Прізвище, ім'я, по батькові.

5. Дата народження.

6. Стать (чоловіча/жіноча).

7. Найменування закладу, де працює, навчається хвора особа, або дитячого закладу, який відвідує хвора дитина.

8. Дані про перенесені інфекційні хвороби.

Дата захворювання

Діагноз

 

 

 

 

9. Наявність хронічних хвороб.

10. Контакт з інфекційними хворими протягом місяця до захворювання (так/ні/невідомо).

11. Інтервал між останнім щепленням і днем захворювання.

12. Перелік щеплень, які проводились протягом життя:

Торговельна назва

Найменування виробника

Дата

Доза

Серія

Термін придатності

Спосіб уведення

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ЕПІДРОЗСЛІДУВАННЯ

1. Епідномер (зазначається епідномер, який є унікальним для кожного окремого випадку захворювання на керовану інфекцію у щепленого і не може повторюватись у певній адміністративно-територіальній одиниці протягом звітного періоду).

2. Діагноз (зазначається діагноз, зареєстрований у щепленої особи).

3. Дата захворювання (зазначається дата захворювання у форматі день/місяць/рік).

4. Прізвище, ім'я, по батькові (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові хворого (у разі надання згоди на збір та обробку персональних даних)).

5. Дата народження (зазначається дата народження у форматі день/місяць/рік).

6. Стать (чоловіча/жіноча) (зазначається стать хворого).

7. Найменування закладу, де працює, навчається хвора особа, або дитячого закладу, який відвідує хвора дитина (зазначається найменування закладу, де працює чи навчається хвора особа, або дитячого закладу, який відвідує хвора дитина. Якщо хворий не відвідує дитячі заклади та на момент захворювання не працює, зазначається "не працює" або "не організований").

8. Дані про перенесені інфекційні хвороби (надається інформація про перенесені інфекційні захворювання у вигляді таблиці із зазначенням дати захворювання у форматі день/місяць/рік та діагнозу. У разі відсутності даних про інфекційні захворювання цей пункт не заповнюється).

9. Наявність хронічних хвороб (зазначаються дати у форматі день/місяць/рік та перелік будь-яких хронічних захворювань. У разі відсутності інформації про хронічні захворювання цей пункт не заповнюється).

10. Контакт з інфекційними хворими протягом місяця до захворювання (так/ні/невідомо) (зазначається інформація про контакт особи з інфекційними хворими протягом місяця до захворювання).

11. Інтервал між останнім щепленням і днем захворювання (розраховується інтервал між датою останнього щеплення проти інфекції, на яку захворіла особа, та датою захворювання у форматі дні/місяці/роки).

12. Перелік щеплень, які проводились протягом життя (зазначається інформація про всі щеплення, які проводились протягом життя, у таблиці з інформацією про торговельну назву, найменування виробника вакцини, дату щеплення у форматі день/місяць/рік, дози у форматі мл або краплях, серію (за наявності), термін придатності у форматі день/місяць/рік (за наявності), спосіб уведення (наприклад, в/м, п/ш, в/ш, перорально)).

Наприклад:

Торговельна назва

Найменування виробника

Дата

Доза

Серія

Термін придатності

Спосіб уведення

АКДП

Біолік, Україна, Харків

02.01.2007

0,5 мл

25-5

01.01.2008

в/м

ОПВ

Санофі Пастер С.А.,
Франція

02.01.2007

4 кр.

871

25.10.2007

перорально

 

Додаток 9
до Порядку здійснення фармаконагляду
(пункт 2 розділу IV)

ЗВІТ
щодо кількісного розподілу вакцин по адміністративно-територіальних одиницях

N
з/п

Адміністративно-територіальна одиниця

Дата поставки

Торговельна назва вакцини

Серія

Виробник

Кількість доз

Температурний режим при транспортуванні

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

1. N з/п (зазначається номер за порядком вакцини).

2. Адміністративно-територіальна одиниця (зазначається адміністративно-територіальна одиниця, куди було розподілено певну серію вакцини).

3. Дата поставки (зазначається дата поставки вакцини у форматі день/місяць/рік).

4. Торговельна назва вакцини (зазначається торговельна назва вакцини).

5. Серія (зазначається серія вакцини).

6. Виробник (зазначається назва підприємства-виробника, країни-виробника вакцини).

7. Кількість доз (зазначається кількість доз окремої вакцини, що були передані у зазначену адміністративно-територіальну одиницю).

8. Температурний режим при транспортуванні (зазначаються умови температурного режиму, що зафіксовані приладами моніторингу температури при транспортуванні вакцини).

 

Додаток 10
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 2 пункту 3 глави 1 розділу VI)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОДАННЯ
регулярно оновлюваних звітів з безпеки лікарських засобів, вакцин, туберкуліну* за міжнародною непатентованою назвою активного фармацевтичного інгредієнта або комбінацій активних фармацевтичних інгредієнтів

Міжнародна непатентована назва (МНН) активного фармацевтичного інгредієнта або комбінацій активних фармацевтичних інгредієнтів

Частота подання регулярно оновлюваних звітів з безпеки

Кінцева дата для включення даних до звіту за певний період

Дата подання

Дата публікації

1

2

3

4

5

125i-human serum albumin

13 років

15/12/2025

15/03/2026

 

5 fluorouracil (i.v. application)

3 роки

16/12/2017

16/03/2018

 

5-aminolevulinic acid (glioma)

3 роки

07/03/2018

05/06/2018

 

5-aminolevulinic acid (keratosis)

1 рік

14/06/2018

23/08/2018

 

abacavir

3 роки

31/12/2019

31/03/2020

 

abacavir, lamivudine

3 роки

31/12/2019

31/03/2020

 

abacavir, lamivudine, zidovudine

3 роки

31/12/2019

31/03/2020

 

abies oil, camphor, salicylic acid, venom viper

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

abies oil, dauci sativi fluidum, origani fluidum, peppermint oil, strobili lupuli fluidum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

abiraterone

1 рік

27/04/2018

06/07/2018

 

abrus precatorius, acacia catechu, adhatoda vasica, alpinia galanga, curcuma, emblica oficinale, foeniculum, glycyrrhiza, menthol, ocimum sanctum, piper longum, piper nigrum, terminalia chebula, terminalia belerica, zingiber officinale

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

abrus precatorius, aconitum napellus, belladonna, calendula, chelidonium majus, viburnum opulus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

absinthii, achillea, althaea, calami, calendula, glycyrrhiza, helichrysum arenarium, hypericum, matricaria, mentha piperita, salvia officinalis, sambucus, sophora japonica, rosa, urtica

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

absinthii, achillea, anethi, calami, leuzeae carthamoide, menthae piperitae, menyanthidis, tiliae, quercus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

absinthii, angelicae, anserinae, cnici ben, glycyrrhiza, hypericum, matricariae

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

absinthii, calami rhizomata, helishrysi arenarii, hypericum, menthae piperitae, quercus cortex, potentilla, taraxaci radices, zeae maydis styli cum stigmatis

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acacia arabica, aegle marmelos, anacyclus pyrethrum, argyreia speciosa, asparagus racemosus, bombax malabaricum, clerodendrum phlomidis, crocus sativus, dashamoola stereospermum suaveolens, desmodium gangenticum gmeline arborea, hibiscus abelmoschus, hydrargyrum sulfidum ruber, ipomoea digitata, minerale pix purum, mucuna pruriens, orchis mascula, oroxylum indicum, plumbum, sida cordifolia, solanum anguivi, solanium xanthocarpum stannum, strychnos nux-vomica, piper betle, piper nigrum, tinospora cordifolia, tribulus terrestris, uraria picta, withania somnifera, zincum

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acarbose

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

aceclofenac

3 роки

31/03/2020

29/06/2020

 

acenocoumarol

9 років

01/07/2021

29/09/2021

 

acetazolamide

16 років

01/01/2028

31/03/2028

 

acetic acid, amylmetacresolum, sodium ascorbate, spiritus dichlorobenzylicus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acetic acid, azotic acid, oxalic acid dyhydrat, zink nitrate

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acetone, boric acid, fuchsin, phenol, resorcin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acetylaminonitropropoxybenzene (фалімінт)

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

acetylated wool alcohols, liquid paraffin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acetylcysteine

3 роки

13/09/2018

12/12/2018

 

acetylcysteine, ambroxol

3 роки

13/02/2020

14/05/2020

 

acetylcysteine, atsetyltyrozynu, calcium chloride, glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-glutamic acid, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-malic acid, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-valine, L-threonine, L-tryptophan, lysine acetate, magnesium chloride, ornithine hydrochloride, potassium chloride, sodium acetate, sodium hydroxide, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acetylcysteine, tuaminoheptan sulfate

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

acetylsalicylic acid

3 роки

01/02/2019

02/05/2019

 

acetylsalicylic acid, aminoacetic acid

3 роки

01/02/2019

02/05/2019

 

acetylsalicylic acid, ascorbic acid

23 роки

04/02/2035

05/05/2035

 

acetylsalicylic acid, bisoprolol

3 роки

05/11/2018

13/02/2019

 

acetylsalicylic acid, caffeine, paracetamol

13 років

24/10/2025

22/01/2026

 

acetylsalicylic acid, chlorphenamine, phenylephrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acetylsalicylic acid, citric acid, sodium hydrogen carbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acetylsalicylic acid, clopidogrel / clopidogrel

3 роки

17/11/2019

15/02/2020

 

acetylsalicylic acid, dipyridamole

13 років

05/04/2025

04/07/2025

 

acetylsalicylic acid, glycine

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

achillea

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, aconitum napellus, arnica montana, atropa belladonna, bellis perennis, calendula officinalis, echinacea, echinacea purpurea, hamamelis virginiana, hepar sulfuris, hypericum perforatum, matricaria recutita, mercurius solubilis hahnemanni, symphytum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, acorus calamus, anethum graveolens, artemisia, mentha piperita, menyanthes trifoliata, quercus robur, rhapnticum carthamodes, tilia cordata

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, acorus, calendula, capsella bursa-pastoris, chamomilla, chelidonium, hypericum, origanum, vinca minor

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, althaea, equisetum, juglans regia, matricaria, quercus, taraxacum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, arctostaphylos, betula, ononis spinosa, petroselinum, polygonum, sambucus nigra, urtica

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, belladonnae, benzocaine, cytisus scoparium, hippocastani corticis, matricariae extractum spissum, tormentilla

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, boerhaavia diffusa, capparis spinosa, cassia occidentalis, cichorium intybus, eclipta alba, embelia ribes, emblica officinalis, fumaria officinalis, mandur bhasma, phyllanthus amarus, plumbago zeylanica, raphanus sativus, solanum nigrum, tamarix gallica, terminalia arjuna, terminalia chebula, tinospora cordifolia

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, clotrimazole, gentamicine

13 років

28/02/2020

28/05/2020

 

achillea, calendula, crataegus, hypericum, matricaria, polygonum, rosa

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, crataegus, humulus lupulus, linum, matricaria, mentha piperita, plantago major

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, hypericum, mentha, plantago, sambucus, tussilago

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, hypericus, matricaria, menthae piperitae

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, matricaria

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, chelidonium, matricaria, mentha piperita, tanacetum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, chelidonium, lavandula, matricaria, mentha piperita, tanacetum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendula, lavandula, matricaria, mentha piperita, tanacetum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, calendulae, hypericum, matricariae, menthae piperitae

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, carophylenum, propolis, sophora japonica, potentilla

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, coriandrum, helichrysum arenarium, mentha piperita

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, crataegus, humulus lupulus, mentha piperita, valeriana

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achillea, lycium cortice, urtica foliis

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

achyranthes aspera, cyperus scariosus, didymocarpus pedicellata, dolichos biflorus, equisetum arvense, hajrul yahood bhasma, mimosa pudica, ocimum basilicum, onosma bracteatum, pavonia odorata, rubia cordifolia, saxifraga ligulata, shilajeet purified, tectona grandis seed, tribulus terrestris, vernonia cinerea

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

aciclovir

3 роки

09/06/2018

07/09/2018

 

aciclovir, hydrocortisone

3 роки

30/07/2020

28/10/2020

 

aciclovir, interferon alfa-2b, lidocaine

3 роки

09/06/2018

07/09/2018

 

acid citric, adenine, dextrose monohydrate, sodium citrate, sodium dihydrogen phosphate

13 років

30/05/2020

28/08/2020

 

acid citric, adenine, glucose monohydrate, mannitol, sodium citrate, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate

13 років

30/05/2020

28/08/2020

 

acidum acetylsalicylicum, acidum alpha-liponicum, acidum ascorbicum, acidum sarcolacticum, adenosinum triphosphoricum, anthrachinonum, coenzym, colchicum autumnale, conium maculatum, galium aparine, hstaminum, hydrastis canadensis, hydrochinonum, magnesium gluconicum, manganum phosphoricum, nadidum, naphthochinonum, natrium diethyloxalaceticum, natrium riboflavinum phosphoricum, nicotinamidum, p-benzochinonum, podophyllum peltatum, pyridoxinum hydrochloricum, sulfur, thiaminum hydrochloricum, trichinoylum, ubidecarenonum, vaccinium myrtillus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum a-ketoglutaricum, acidum ascorbicum, acidum cis-aconiticum, acidum citricum, acidum fumaricum, acidum malicum, acidum succinicum, acidum thiocticum, adenosinum triphosphoricum, barium oxalsuccinicum, beta vulgaris rubra, cerium oxalicum, coenzym A, cysteinum, hepar sulfuris, magnesium oroticum dihydricum, manganum phosphoricum, nadidum, natrium diethyloxalaceticum, natrium pyruvicum, natrium riboflavinum phosphoricum, nicotinamidum, pulsatilla pratensis, pyridoxinum hydrochloricum, sulfur, thiaminum hydrochloricum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum a-ketoglutaricum, acidum fumaricum, acidum malicum, acidum oroticum monohydricumг, acidum thiocticum, avena sativa, calcium carbonicum Hahnemanni, chelidonium majus, cinchona pubescens, colon suis, cyanocobalaminum, cynara scolymus, duodenum suis, hepar suis, histaminum, lycopodium clavatum, natrium diethyloxalaceticum, pankreas suis, silybum marianum, sulfur, taraxacum officinale, thymus suis, veratrum, vesica

13 років

31/12/2020

31/03/2021

 

acidum a-ketoglutericum, acidum dl-malicum, acidum fumaricum, acidum sacrolacticum, adenosinum triphosphoricumthyreoidea suis, calcium fluoratum, colchicum, conium, corpus pineale suis, cortisonum aceticum, fucus vesiculosus, funiculus umbilicalis suis, galium aparine, hepar suis, medulla ossis suis, natrium diethyloxalaceticum, pulsatilla, sedum acre, sempervivum tectorum, splen suis, spongia, sulfur, thymus suis, viscum album

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum alpha-ketoglutaricum, acidum arsenicosum, acidum DL-malicum, acidum fumaricum, acidum sarcolacticum, arnica montana, carbo vegetabilis, cor suis, crataegus, hepar suis, kalium carbonicum, kalmia latifolia, natrium diethyloxalaceticum, nitroglycerinum, ouabainum, ranunculus bulbosus, selenicereus grandiflorus, spigelia anthelmia, strychnos ignatii

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum alpha-liponicum, acidum silicicum, arnica montana, cartilago suis, coenzymum A, embryo suis, funiculus umbilicalis suis, nadidum, natrium diethyloxalaceticum, placenta suis, rhus toxicodendron, solanum dulcamara, symphytum officinale, sanguinaria canadensis, sulfur

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum arsenicosum, acidum alpha-ketoglutaricum, acidum fumaricum, aesculus hippocastanum, arctium, arnica montana, embryo suis, cutis suis, cysteinum, graphites, histaminum, ledum palustre, lycopodium clavatum, pix pinaceae, psorinum-Nosode, selenium, stibium sulfuratum nigrum, strychnos ignatii, thallium sulfuricum, thuja occidentalis

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum arsenicosum, aconitum napellus, argentum nitricum, arnica montana, baptisia tinctoria, bryonia, cortisonum aceticum, echinacea, eupatorium perfoliatum, euphorbium, gelsemium sempervirens, grippeimpfstoff nosode, hepar sulfuris, hydrargyrum bichloratum, lachesis, phosphorus, phytolacca americana, pulsatilla pratensis, pyrogenium nosode, rhus toxicodendron, sanguinaria canadensis, staphylococcus nosode, streptococcus haemolyticus nosode, sulfur, thuja occidentalis, zincum metallicum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum arsenicosum, apisinum, argentum nitricum, baptisia tinctoria, barosma, berberis vulgaris, capsicum annuum, chondrodendron tomentosum, colibacillinum-nosode, coxsackie-virus A 9-nosode, cuprum sulfuricum, equisetum hiemale, hepar sulfuris, hydrargyrum bichloratum, lytta vesicatoria, natrium pyruvicum, orthosiphon aristatus, pyelon suis, pyrogenium-nosode D198 smilax, solidago virgaurea, terebinthina laricina, ureter suis, urethra suis, vesica urinaria suis

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum arsenicosum, argentum nitricum, carbo vegetabilis, pulsatilla pratensis, stibium sulfuratum nigrum, strychnos nux-vomica

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum arsenicosum, chamomilla recutita, colchicum autumnale, veratrum album, podophyllum peltatum, veratrum album

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum ascorbicum, aesculus hippocastanum, ammonium chloratum, argentum metallicum, acidum picrinicum, acidum silicicum, acidum DL-alpha-liponicum, berberis vulgaris, calcium phosphoricum, cartilago suis, cinchona pubescens, citrullus colocynthis, cimicifuga racemosa, cuprum aceticum, discus intervertebralis suis, embryo suis, funiculus umbilicalis suis, glandula suprarenalis suis, hydrargyrum oxydatum rubrum, kalium carbonicum, ledum palustre, medorrhinum-Nosode, nadidum coenzym, natrium

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

diethyloxalaceticum, natrium riboflavinum, nicotinamidum, medulla ossis suis phosphoricum, pyridoxinum hydrochloricum, pulsatilla pratensis, pseudognaphalium obtusifolium, ranunculus bulbosus, sepia officinalis, salicylic acid, secale cornutum, sulfur, thiaminum hydrochloricum, zincum metallicum

 

 

 

 

acidum ascorbicum, caladium seguinum, conium maculatum, cor suis, cortisonum aceticum, curare, damiana, diencephalon suis, embryo totalis suis, ferrum phosphoricum, glandula suprarenalis suis, kalium picrinicum, lycopodium clavatum, lytta vesicatoria, magnesium phosphoricum, manganum phosphoricum, panax ginseng, phosphorus, selenium, strychninum phosphoricum, testis suis, vitex agnus-castus, zincum metallicum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum benzoicum e resina, acidum nitricum, apis mellifica, berberis vulgaris spag., capsella bursa-pastoris spag. Peka (=Thlaspi bursa pastoris, colchicum autumnale, dactylopius coccus spag. Peka (=Coccus cacti), solidago virgaurea

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum benzoicum, aesculus hippocastanum, apis mellifica, arnica montana, arteria suis, baptisia tinctoria, barium iodatum, colchicum autumnale, cuprum metallicum, echinacea, eupatorium cannabinum, hamamelis virginiana, natrium pyruvicum, nicotiana tabacum solanum nigrum, rhus toxicodendron, ruta graveolens, secale cornutum, solanum dulcamara, viscum album

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum benzoicum, belladonna, cina, causticum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum carbolicum, aluminium oxydatum, argentum nitricum, conium maculatum, daphne mezereum, echinacea, hepar sulfuris, hydrastis canadensis, lilium lancifolium, kreosotum, thuja occidentalis, vitex agnus-castus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum cis-aconiticum, apisinum, aquilegia vulgaris, calvatia gigantea, cephaelis ipecacuanha, cypripedium calceolus var, pubescens, hydrastis canadensis, hypophysis suis, kreosotum D8, lachesis mutus, lilium lancifolium, magnesium phosphoricum, mercurius solubilis hahnemanni, ovarium suis, placenta suis, pulsatilla pratensis, sepia officinalis, tuba uterina suis, uterus suis

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum formicicum, acidum nitricum, baptisia tinctoria (baptisia), glechoma hederacea spag, peka, graphites, hepar sulfuri, thuja occidentalis, vincetoxicum hirundinaria

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum formicicum, asclepias tuberosa, castoreum, crataegus, nitroglycerinum, plumbum jodatum, selenicereus grandiflorus, spigelia anthelmia

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum hydrocyanicum, camphora, glonoinum, tabacum, veratrum album

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum lacticum, acid dehydroepiandrosteron, ascorbic acid, conjunctiva tissue suis, fucus vesiculosus, histidine, hyaluronidase, interleukin, lymphatic vessel suis, malic acid, natrum pyruvicum, natrum sulphuricum, natrum oxalaceticum, nadidum, prolactin, phenylalanine, pyrogenium, trichinoyl, thuja occidentalis, tyrosine

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acidum malicum levogirum, calcium chloride dihydrate, glucose monohydrate, glycine, l proline, l-alanine, l-arginine, l-histidine, l-isoleucine, l-leucine, l-lysine hydrochloride, l-methionine, l-phenylalanine, l-threonine, l-tryptophane, l-valine, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium chloride, sodium glycerophosphate pentahydrate, zinc chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

acidum malicum, aspergillus niger, candida albicans, hydrocotyle asiatica, mercurius sublimatus corrosives, mucor mucedo, natrium oxalaceticum, sulfur, tecoma

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum nitricum, aluminium oxydatum, berberis vulgaris, causticum hahnemanni, lytta vesicatoria, plumbum aceticum, serenoa repens

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum nitricum, apis mellifica, argentum metallicum, aurum metallicum, betula alba, calcium fluoratum, caltha palustris, clematis recta, echinacea, galium aparine, galium mollugo, hedera helix, juniperus communis, ononis spinosa, phosphorus, pyrogenium nosode, saponaria officinalis, sedum acre, sempervivum tectorum ssp., tectorum, thuja occidentalis, urtica urens

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum phosphoricum, berberis, colchicum, colocynthic, colocynthis, oxalic

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum phosphoricum, aconitum napellus, aesculus hippocastanum, ambra grisea, anamirta cocculus, arnica montana, bothrops lanceolatus, cerebrum suis, cinchona pubescens, conium maculatum, embryo totalis suis, celsemium sempervirens, hepar suis, hyoscyamus niger, kalium bichromicum, kalium phosphoricum, magnesium phosphoricum, manganum phosphoricum, medorrhinum nosode, pacenta totalis suis ruta graveolens, selenium, semecarpus anacardium, strychnos ignatii, sulfur, thuja occidentalis

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum phosphoricum, amanita muscaria, avena sativa, cinchona pubescens, piper methysticum, semecarpus anacardium, strychnos ignatii, schoenocaulon officinale

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum phosphoricum, kalium bromatum, psorinum nosode, sepia officinalis, strychnos ignatii, zincum isovalerianicum

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum sarcolacticum, aconitum, bryonia, ferrum phosphoricum, gentiana

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum sarcolacticum, aesculus hippocastanum, arteria suis, barium carbonicum, cuprum sulfuricum, embryo totalis suis, funiculus umbilicalis suis, hypophysis suis, melilotus officinalis, natrium pyruvicum, nicotiana tabacum, placenta totalis suis, plumbum jodatum, secale cornutum, solanum nigrum, strophanthus gratus, vena suis, vipera berus

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum silicicum, acidum thiocticum, arnica montana, cartilago suis, coenzym A, embryo totalis suis, funiculus umbilicalis suis, nadidum natrium diethyloxalaceticum, placenta totalis suis, rhus toxicodendron, sanguinaria canadensis, solanum dulcamara, sulfur, symphytum officinale

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum silicicum, berberis vulgaris, bryonia cretica, calcium hypophosphorosum, cinchona succirubra, coffeinum monohydricum, colchicum autumnale, convallaria majalis, echinacea angustifolia, ferrum phosphoricum, formica rufa, formica rufa, formica rufa, lithium chloratum, sarsaparilla, salix alba, toxicodendron quercifolium e summitatibus solidago virgaurea

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acidum thiocticum, arnica montana, cartilago suis, coenzym A, embryo totalis suis, funiculus umbilicalis suis nadidum, natrium diethyloxalaceticum, placenta totalis suis, rhus toxicodendron, sanguinaria canadensis, solanum dulcamara, sulfur, symphytum officinale

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acinetobacter calcoaceticus, enterococcus faecalis, enterococcus faecium, haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, moraxella catarrhalis, neisseria subflava flava, neisseria subflava perflava, staphylococcus aureus, streptococcus dysgalactiae, streptococcus g, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes

5 років

30/09/2022

29/12/2022

 

acinetobacter calcoaceticus, enterococcus faecium, enterococcus faecalis, haemophilus influenzae type B, klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, moraxella catarrhalis, neisseria subflava, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae type I, streptococcus pneumoniae type II, streptococcus pneumoniae type III, streptococcus pneumoniae type V, streptococcus pneumoniae type VIII, streptococcus pneumoniae type XII, streptococcus pyogenes, streptococcus dysgalactiae, streptococcus group G

5 років

30/09/2022

29/12/2022

 

aconitinum, atropinum sulfuricum, mercurius cyanatus

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, agaricus, ammonium bromatum, atropinum sulfuricum, citrullus colocynthis, cuprum sulfuricum, gelsemium sempervirens, magnesium phosphoricum, matricaria recutita, passiflora incarnata, veratrum album

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, agaricus, ammonium bromatum, atropinum sulfuricum, citrullus colocynthis, cuprum sulfuricum, gelsemium sempervirens, magnesium phosphoricum, matricaria recutita, passiflora incarnata, veratrum album

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, amanita muscaria, ammonium bromatum, atropinum sulfuricum, citrullus colocynthis, cuprum sulfuricum, gelsemium sempervirens, magnesium phosphoricum, matricaria recutita, passiflora incarnata, veratrum album

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, anas barbariae hepatis et cordis extractum, belladonna, cuprum, echinacea, haemophilus influenzae, vincetoxicum

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, arum triphyllum, belladonna, bryonia, calendula officinalis, ferrum phosphoricum, hepar sulfur, kalium bichromicum, mercurius solubilis, populus candicans, spongia tosta

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum napellus, baptisia tinktoria, eupatorium perfoliatum, ferrum phosphoricum, gelsemium sempervirens

13 років

23/05/2023

21/08/2023

 

aconitum napellus, bryonia, eupatorium perfoliatum, phosphorus, lachesis mutus

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum, arnica, arsenicum album, mercurius solubilis, rhus toxicodendron

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

aconitum, bryonia, eupatorium perfoliatum, gelsemium, ipecacuanha, phosphorus

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

acorus calamus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, aesculus hippocastanum, achillea, arctium, arctostaphylos, bidens, chelidonium,equisetum, glycyrrhiza, hypericum, humulus, leonurus cardiaca, matricaria, melilotus, menthae piperitae, pnus, rosa, taraxacum, valeriana, vnca, zeae maydis styli cum stigmatis

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, arctium lappa, humulus lupulus, sophora japonica, urtica dioica

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, arnica, benzocaine, matricaria, mentha piperita, quercus, thymus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, arnica, matricaria, mentha piperita, quercus, thymus

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, betula, chelidonium, leonurus, matricaria, melilotus, salvia, styphnolobium, urtica

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, chelidonii, gemmae betulae, leonurus, matricaria meliltus, styphnolobium japonicum, salvia, urtca

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, calendula, chelidonium, matricaria, styphnolobium, rosa, urtica

13 років

07/03/2020

05/06/2020

 

acorus calamus, echinaceae purpurea, glycyrrhza, inula, rhapnticum, rosa cansna, taraxacum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

acorus calamus, frangulae Alni, menthae piperitae, valerianae, urtica

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

actaea, bryonia, colchicum, ruta, spiraea ulmaria

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

actinidia chinensis, ascorbic acid, bromelain, cynara scolumus, inulin, zingiber officinale, vaccinium macrocapron

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

activated charcoal, fungal diastase, nicotinamide, papain, simethicone

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

activated charcoal, medicinal charcoal

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adalimumab

3 роки

31/12/2019

31/03/2020

 

adapalene

8 років

31/07/2018

29/10/2018

 

ademetionine

13 років

28/04/2025

27/07/2025

 

adenine hydrochloride, antitoxic liver extract fraction, carnitine orotate, cyanocobalamin, pyridoxine, riboflavin

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adenine nucleotides, folic acid, molsidomine

5 років

20/04/2022

20/07/2022

 

adenine, glucose, mannitol, sodium chloride

13 років

30/05/2020

28/08/2020

 

adenosine

5 років

14/08/2022

12/11/2022

 

adenosine, antitoxic liver extract fraction, carnitine hydrochloride, carnitine orotate, cyanocobalamin, pyridoxine

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adenosine, cytochrome c, nicotinamide, sodium succinate, sorbitol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

adenosinum cyclophosphoricum, a-lipoicum acidum, acetyl-L-carnitine, ascorbic acid, alpha tocopherol, calcium carbonate, citricum acidum, colchicum autumnale, cobalamin, conium maculatum, cuprum sulphuricum, ferrum fumaricum, folic acid, fumaricum acidum, kalium asparticum, manganum phosphoricum, magnesia phosphorica, manganese gluconate, methylglyoxal, podophyllum peltatum, natrium pyruvicum, natrum oxalaceticum, niacin, pyridoxinum hydrochloricum, pantothenic acid, phosphorus, riboflavinum selenomethionine, sulfur, succinicum acidum, thiaminum hydrochloricum, zincum gluconicum

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

adenosinum cyclophosphoricum, damiana, epiphysis suis, glandula suprarenalis suis, hypothalamus suis, hypophysis suis, melatonin, pancreas suis, phosphorus, testis suis, thyroidinum

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

adenosmatis, areca, aucupandia, desmodium, curcuma, magnolia, Imperta cylndrica, orange bitter, rheum palmatum, scutellaria baicalensis Georgi

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

adhatoda vasica ness, althea officinalis, cordia latifolia, glycyrrhiza glabra l, illicium verum, ocimum basilicum, piper longum l, solanum xanthocarpum

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

adhatoda vasica, albizzia lebbeck, curcuma, glycyrrhiza, inula, mentha piperita, ocimum sanctum, piper longum, zingiber officinale

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, alpinia galanga, althaea officinalis, cordia latifolia, glycyrrhiza glabra, hyssopus officinalis, onosma bracteatum, piper longum, viola odorata, zyzyphus vulgaris

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, ammonium chloride, anacyclus pyrethrum, cubeba officinalis, curcuma longa, clerodendron serratum, glycyrrhiza glabra, juniperus communis, ocimum sanctum, piper longum, piper nigrum, solanum xanthocarpum, terminalia belerica, viola odorata, zingiber officinale

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, eucalyptus globulus, foeniculum vulgare, glycyrrhiza glabra, salix alba, thea sinensis, thea sinensis, valeriana officinalis viola odorata

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, eucalyptus globulus, foeniculum vulgare, glycyrrhiza glabra, salix alba, thea sinensis, valeriana, viola odorata

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, glycyrrhiza glabra, foniculum vulgare, eucalyptus globulus, salix alba, thea sinensis, viola odorata

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adhatoda vasica, calotropis gigantea, cinnamomum tamala, cinnamon cassia, myrica nagi, myristica fragrans, ocimum sanctum, piper longum, piper nigrum, pistacia integerrima, sarcostemma brevestigma, syzygium aromaticum, terminalia belerica, zingiber officinale

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adonis vernalis, aesculus, amorphae, convallaria majalis, crataegus, glycyrrhizae, leonrus, meliltus officinlis, menthae piperitae, sambuci nigrae, thymus serpyllum,valerianae, vscum,urticae

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adonis vernalis, rnica, juniperus communis, menthae piperitae

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

adonis vernalis, convallaria majalis, crataegus, scilla, solidago virgaurea

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

adonis, potassium bromide

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

aegle marmelos, berberis aristata, butea frondosa, holarrhena antidysenterica, myrtus communis, quercus infectoria

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

aerva

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

aesculus

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aesculus hippocastanum, calendula

13 років

28/04/2024

27/07/2024

 

aesculus hippocastanum, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aesculus, crataegus, equisetum, sophora, trifolium, vinca, viscum

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

aesculus, diclofenac

5 років

30/09/2018

29/12/2018

 

a-fetoprotein, estrogen, frozen cells, growth factors, hemopoetyny, interferons, interleukins, immunomodulators and immunostimulants complex, monokines, neurogenic factors, somatotropin hormone, steroids, trace elements, vitamins

1 рік

15/02/2018

25/04/2018

 

aflibercept (indicated for wet macular degeneration and CRVO)

1 рік

30/11/2018

08/02/2019

 

aflibercept (oncological indication(s))

1 рік

03/08/2018

13/11/2018

 

agalsidase beta

3 роки

31/07/2019

29/10/2019

 

a-glutamyl-tryptophan sodium, ascorbic acid, bendazol hydrochloride

1 рік

16/11/2018

25/01/2019

 

agnus castus

13 років

30/01/2019

30/04/2019

 

agnus castus, apis mellifica, pulsatilla, rosmarinus

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

agnus castus, caulophyllum thalictroides, cyclamen purpurascens, iris versicolor, lilium tigrinum, strychnos ignatia

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

agomelatine

1 рік

19/02/2018

29/04/2018

 

agrimonia, arnica, bursa, calendula, echinacea, hypericum, solidago, valeriana

5 років

30/06/2018

28/09/2018

 

agrimoniae eupatoriae, bursae pastoris, calendulae, echinaceae purpureae, hyperici, solidaginis canadensis, valerianae

5 років

30/06/2018

28/09/2018

 

agrimonia eupatoria, boldo, chamomillae officinalis, frangula alnus Mill, marrubium vulgare, mentha piperita, taraxacum

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

agropyron, allium cera L., betula, equisetum arvense, fenugreek, levisticum officinale, petroselinum, polygonum aviculare, solidago

13 років

31/03/2019

29/06/2019

 

alanine, arginine, aspartic acid, calcium chloride dehydrate, glucose monohydrate, glutamic acid, glycine, histidine hydrochloride monohydrate, isoleucine, leucine, lysine hydrochloride, magnesium acetate tetrahydrate, methionine, phenylalanine, potassium acetate, proline, serine, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, sodium hydroxide, soya oil, threonine, triglycerides, tryptophan, valine, zinc acetate dehydrate

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, arginine, aspartic acid, calcium chloride, glucose, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, magnesium sulfate, methionine, phenylalanine, potassium chloride, proline, serine, sodium acetate, sodium glycerophosphate, soybean oil, threonine, tryptophan, tyrosine, valine

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, arginine, aspartic acid, cysteine, glucose anhydrous, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, olive oil refined, ornithine, phenylalanine, proline, serine, sodium chloride, sodium glycerophosphate hydrated, soya bean oil refined, taurine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine, potassium acetate, calcium chloride dihydrate, magnesium acetate tetrahydrate

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, arginine, aspartic acid, glucose monohydrate, glutamic acid, glycine, histidine hydrochloride monohydrate, isoleucine, leucine, lysine hydrochloride, magnesium acetate tetrahydrate, methionine, phenylalanine, potassium hydroxide, proline, serine, sodium acetate trihydrate, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, sodium hydroxide, threonine, tryptophan, valine

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, arginine, calcium chloride, dextrose monohydrate, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, magnesium chloride, phenylalanine, proline, potassium chloride, olive oil, serine, sodium acetate trihydrate, sodium glycerophosphate pentahydrate, soya oil, threonine, tryptophan, tyrosine, valine

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, arginine, calcium chloride, fish oil, glucose, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, magnesium sulphate, methionine, phenylalanine, proline, potassium chloride, serine, sodium acetate trihydrate, sodium glycerophosphate, soybean oil, taurine, triglycerides medium-chain, threonine, tryptophan, tyrosine, valine, zinc sulphate

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

alanine, ascorbic acid, biotin, calcium pantothenate, calcium phosphate, camellia sinensis, capsicum annuum, chitosan, choline bitartrate, chromium picolinate, chromium trichloride, citrus aurantium, citrus paradisi, copper gluconate, cyanocobalamine, cysteine, eleutherococcus senticosus, ferrous fumarate, foeniculum vulgare, folic acid, fucus vesiculosus, garcinia quaesita, glutamine, gymnema sylvestre, lysine, magnesium oxide, nicotinamide, pimpinella anisum, potassium iodide, pyridoxine, riboflavin, thiamine, tyrosine, vaccinium myrtillus, zinc, zingiber officinale

6 місяців

30/12/2018

08/03/2019

 

albendazole

5 років

10/07/2020

08/10/2020

 

albumin

5 років

01/07/2019

29/09/2019

 

albumin black food

25 років

01/07/2019

29/09/2019

 

albumin human solution

5 років

01/07/2019

29/09/2019

 

albumin, alpha-, beta-globulins

5 років

01/07/2019

29/09/2019

 

alcaftadine

1 рік

16/02/2018

26/04/2018

 

alclometasone

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

alendronate

5 років

15/01/2021

15/04/2021

 

alendronic acid, colecalciferol / alendronic acid, calcium, colecalciferol

5 років

15/01/2021

15/04/2021

 

aletris farinosa, chamaelirium luteum (=helonias dioica), graphites, lachesis mutus, lamium album, pilocarpus Jaborandi spag. Peka (=jaborandi), pulsatilla pratensis spag. Peka, sanguinaria canadensis spag. Peka

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

alfa-escin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

alfa taliglucerase

6 місяців

08/11/2018

17/01/2019

 

alfacalcidol

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

alfa-piperidinoetildiphenilacetamidi metobromidum, ibuprofen, p-piperidinoetoxi-o-carbometoxibenzophenon hydrochloride,

5 років

01/04/2018

30/06/2018

 

alfuzosin

5 років

12/11/2022

10/02/2023

 

alglucosidase alfa

3 роки

28/09/2019

27/12/2019

 

allyl isothiocyanate, apitoxin, methyl salicylate

8 років

29/12/2025

29/03/2026

 

aliskiren / aliskiren, amlodipine / aliskiren, hydrochlorothiazide

1 рік

30/09/2018

09/12/2018

 

allantoin, dexpanthenol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

allantoin, glucosamine hydrochloride, ibuprofen

5 років

28/10/2018

26/01/2019

 

allantoin, onion, sodium heparin

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

allantoine, povidone iodinated

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

allergen extracts

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

allergen extracts: agropyrum repens, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp, bromus erectus, dactylis glomerata, deschampsia flexuosa, festuca sp, holcus lanatus, lolium sp, phleum pretense, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereal. Agropyrum repens, bromus erectus, deschampsia flexuosa, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana. Fraxinus excelsior, salix caprea, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., dactylis glomerata, festuca sp., holcus lanatus, Lolium sp., phleum pratense, plantago

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

lanceolata, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens. Bromus erectus + agropyrum repens//arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, bromus erectus, agropyrum repens. Betula pendula//arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, betula pendula. Acer negundo, aesculus hippocastanum, elaeagnus angustifolia, fraxinus excelsior, juglans regia, ligustrum vulgare, philadelphus coronarius, pinus silvestris, platanus acerifolia, populus nigra, populus tremula, quercus sp., robinia pseudoacacia, salix alba, salix caprea, sambucus nigra, taxus baccata, tilia cordat, ulmus scabra, ambrosia artemisiifolia, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, aster sp., brassica napus, chenopodium album, chrysantheum hort., chrysantheum leucant., helianthus annuus, iva xanthiifolia, plantago lanceolata, primula sp., rumex acetosa, solidago canadensis, taraxacum officinale, urtica dioica, calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays, sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays. Sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, artemisia absinthium artemisia vulgaris, solidago Canadensis. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, fraxinus excelsior, salix caprea. Artemisia absinthium, artemisia vulgaris. Arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, artemisia absinthium, artemisia vulgaris arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pretense, secale cereale, sambucus nigra. Staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, escherichia coli, tscherichia coli var. Haemolytica, proteus vulgaris et mirabilis, aerobacter (genus) / enterobacter, pseudomonas aeruginosa, enterococcus, streptococcus viridans, streptococcus pneumoniae, neisseria pharyngis, haemophilus influenzae, klebsiella sp., propionibacterium acnes, corynebacterium pseudodiphtheriticum. Staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus viridans, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, neisseria pharynges, staphylococcus aureus, haemophilus influenzae, neisseria pharyngis//staphylococcus aureus+streptococcus pneumoniae//staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae//staphylococcus aureus+haemophilus influenzae//staphylococcus aureus, haemophilus influenza, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, propionibacterium acnes, alternaria sp., aspergillus fumigatus, aspergillus niger, botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia (monilia sitophila), penicillium sp., rhizopus sp., mucor sp., candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, alternaria sp., botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia sitophila (monilia sitophila), aspergillus fumigatus, aspergillus niger, penicillium sp., mucor sp., rhizopus sp., acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus

 

 

 

 

allergen extracts//agropyrum repens, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., bromus erectus, dactylis glomerata, deschampsia flexuosa, festuca sp., holcus lanatus, lolium sp., phleum pretense, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereal. Agropyrum repens, bromus erectus, deschampsia flexuosa, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana. Fraxinus excelsior, salix caprea, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., dactylis glomerata, festuca sp., holcus lanatus, Lolium sp., phleum pratense, plantago lanceolata, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens. Bromus erectus + agropyrum repens//arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, bromus erectus, agropyrum repens. Betula pendula//arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, betula pendula. Acer negundo, aesculus hippocastanum, elaeagnus angustifolia, fraxinus excelsior, juglans regia, ligustrum vulgare, philadelphus coronarius, pinus silvestris, platanus acerifolia, populus nigra, populus tremula, quercus sp., robinia pseudoacacia, salix alba, salix caprea, sambucus nigra, taxus baccata, tilia cordat, ulmus scabra, ambrosia artemisiifolia, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, aster sp., brassica napus, chenopodium album, chrysantheum hort., chrysantheum leucant., helianthus annuus, iva xanthiifolia, plantago lanceolata, primula sp., rumex acetosa, solidago canadensis, taraxacum officinale, urtica dioica, calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays, sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays. Sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, artemisia absinthium artemisia vulgaris, solidago Canadensis. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, fraxinus excelsior, salix caprea. Artemisia absinthium, artemisia vulgaris. Arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, artemisia absinthium, artemisia vulgaris arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pretense, secale cereale, sambucus nigra. Staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, escherichia coli, tscherichia coli var. Haemolytica, proteus vulgaris et mirabilis, aerobacter (genus) / enterobacter / pseudomonas aeruginosa, enterococcus, streptococcus viridans, streptococcus pneumoniae, neisseria pharyngis, haemophilus influenzae, klebsiella sp., propionibacterium acnes, corynebacterium pseudodiphtheriticum. Staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus viridans, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, neisseria pharynges, staphylococcus aureus, haemophilus influenzae, neisseria pharyngis//staphylococcus aureus+streptococcus pneumoniae//staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae//staphylococcus aureus+haemophilus influenzae//staphylococcus aureus, haemophilus influenza, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, propionibacterium acnes, alternaria sp., aspergillus fumigatus, aspergillus niger, botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia (monilia sitophila), penicillium sp., rhizopus sp., mucor sp., candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, alternaria sp., botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia sitophila (monilia sitophila), aspergillus fumigatus, aspergillus niger, penicillium sp., mucor sp., rhizopus sp, acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus.acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

allergen extracts//agropyrum repens, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., bromus erectus, dactylis glomerata, deschampsia flexuosa, festuca sp., holcus lanatus, lolium sp., phleum pretense, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereal. Agropyrum repens, bromus erectus, deschampsia flexuosa. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana. Fraxinus excelsior, salix caprea, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., dactylis glomerata, festuca sp., holcus lanatus, Lolium sp., phleum pratense, plantago lanceolata, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens. Acer negundo, aesculus hippocastanum, elaeagnus angustifolia, fraxinus excelsior, juglans regia, ligustrum vulgare, philadelphus coronarius, pinus silvestris, platanus acerifolia, populus nigra, populus tremula, quercus sp., robinia pseudoacacia, salix alba, salix caprea, sambucus nigra, taxus baccata, tilia cordata, ulmus scabra. Ambrosia artemisiifolia, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, aster sp., brassica napus, chenopodium album, chrysantheum hort., chrysantheum leucant., helianthus annuus, iva xanthiifolia, plantago lanceolata, primula sp., rumex acetosa, solidago canadensis, taraxacum officinale, urtica dioica calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays, sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, fraxinus excelsior, salix caprea, artemisia absinthium, artemisia vulgaris. Alternaria sp., aspergillus fumigatus, aspergillus nidulans, aspergillus niger, botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chaetomium globosum, chrysonilia (monilia sitophila), penicillium sp., rhizopus sp., stempylium sp., trichodrema viridae, botryosporium sp., botryotrichum piluliferum, acremonium sp., helminthosporium sp., mucor sp., phoma sp., aerobasidium pullulans, candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, candida albicans, candida Krusei, candida tropicalis, alternaria sp., botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia sitophila (monilia sitophila).aspergillus fumigatus, aspergillus niger, penicillium sp., mucor sp., rhizopus sp., acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, aphanizomenon, spirogyra, scenedesmus, chlorella, cladophora

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

allergen extracts//agropyrum repens, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., bromus erectus, dactylis glomerata, deschampsia flexuosa, festuca sp., holcus lanatus, lolium sp., phleum pretense, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens, alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereal. Agropyrum repens, bromus erectus, deschampsia flexuosa. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana. Fraxinus excelsior, salix caprea, agrostis sp., alopecurus pratensis, anthoxanthum odoratum, apera spica venti, arrhenatherum elatius, avenastrum sp., dactylis glomerata, festuca sp., holcus lanatus, Lolium sp., phleum pratense, plantago lanceolata, poa pratensis, secale cereale, trisetum flavescens. Acer negundo, aesculus hippocastanum, elaeagnus angustifolia, fraxinus excelsior, juglans regia, ligustrum vulgare, philadelphus coronarius, pinus silvestris, platanus acerifolia, populus nigra, populus tremula, quercus sp., robinia pseudoacacia, salix alba, salix caprea, sambucus nigra, taxus baccata, tilia cordata, ulmus scabra. Ambrosia artemisiifolia, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, aster sp., brassica napus, chenopodium album, chrysantheum hort, chrysantheum leucant., helianthus annuus, iva xanthiifolia, plantago lanceolata, primula sp., rumex acetosa, solidago canadensis, taraxacum officinale, urtica dioica calamagrostis epigeois, cynosurus cristatus, phragmites communis, typha latifolia, zea mays, sambucus nigra, taraxacum officinale, urtica dioica, artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis. Alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, fraxinus excelsior, salix caprea, artemisia absinthium, artemisia vulgaris. Alternaria sp., aspergillus fumigatus, aspergillus nidulans, aspergillus niger, botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chaetomium globosum, chrysonilia (monilia sitophila), penicillium sp., rhizopus sp., stempylium sp., trichodrema viridae, botryosporium sp., botryotrichum piluliferum, acremonium sp., helminthosporium sp., mucor sp., phoma sp., aerobasidium pullulans, candida albicans, candida krusei, candida tropicalis, candida albicans, candida Krusei, candida tropicalis, alternaria sp., botrytis cinerea, cladosporium sp., fusarium sp., chrysonilia sitophila (monilia sitophila), aspergillus fumigatus, aspergillus niger, penicillium sp., mucor sp., rhizopus sp., acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, acarus siro, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, aphanizomenon, spirogyra, scenedesmus, chlorella, cladophora

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

allergens insects//allergenum ex apis, allergenum e blatella, alergenum e bombus, allergenum e culex, allergenum e solenopsis invicta, allergenum e solenopsis richteri, allergenum e vespa crabro, allergenum e vespula

3 роки

26/11/2018

04/02/2019

 

allergens insects//allergenum ex apis, allergenum e blatella, alergenum e bombus, allergenum e culex, allergenum e solenopsis invicta, allergenum e solenopsis richteri, allergenum e vespa crabro, allergenum e vespula

3 роки

26/11/2018

04/02/2019

 

allii sativi, bile dry, carbo activatum, urtica

13 років

18/06/2019

27/08/2019

 

allium ascalonicum, ailanthus excelsa, acorus calamus, blumea balsamifera, calendula officinalis, cinnamonum camphora, eclipta alba, melia azadirachta, mimosa pudica, solanum nigrum, tankana, yashad bhasma, vitex negundo

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

allium cepa, arsenicum album, euphrasia, kalium iodatum, sabadilla

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

allium cepa, belladonna, gelsemium, kalium bichromicum, pulsatilla, sabadilla

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

allium cepa, kalium bichromicum, kalium jodatum, luffa operculata

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

allium, btula, elytrgia, equisetum arvense, levisticum, petroselinum, polygonum aviculare, solidago, trigonella foenum-graecum

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

allopurinol

1 рік

31/12/2019

30/03/2020

 

alnus

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe arborescens, calendula, eucalyptus oil, levomenthol, matricaria

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe, adhatoda vasika, curcuma, glycyrrhiza, inula racemosa, menthol, ocimum sanctum, piper, solanum indicum, terminalia belerica, zingiber

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe, anis, arginine, ascorbic acid, a-tocopherol, b-carotene, betaine, bioflavonoids citrus complex, biotin, boron, calcium, cinnamomum, cholecalciferol, choline, curcuma, cyanocobalamin, equisetum arvense, folic acid, grape extract corns, green tea, inositol, iodine, iron, lavandulae, l-cysteine, l-lysine, l-methionine, kelp, manganese, magnesium, menthae piperitae, nicotinamide, olive leaf extract, p-aminobenzoic acid, pantothenic acid, papain, phosphorus, pyridoxine, riboflavin, rosmarinus, rutin, selenium, thiamine, urtica, zinc, zingiber officinale

5 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe, ascorbic acid

13 років

18/06/2019

16/09/2019

 

aloe, carduus marianus, chelidonium majus, collinsonia canadensis, cholecalciferol, niacin, alumina, bryonia alba, colon suis, kalium carbonicum, natrum carbonicum, nux vomica, rhamnus frangula, rheum, rectum suis, pantothenic acid, skatolum, taraxacum, thiaminum hydrochloricum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

aloferon

5 років

23/06/2018

21/09/2018

 

alogliptin / alogliptin, metformin / alogliptin, pioglitazone

1 рік

15/04/2018

24/06/2018

 

alpha chymotrypsin (хімотрипсин)

13 років

03/07/2025

01/10/2025

 

alpha-fetoprotein, complex immunostimulants and immunomodulators, estrogens, growth factors, hemopoetyny, interferons, interleukins, monokines, neurogenic factors, somatotropin, steroids

1 рік

15/02/2018

25/04/2018

 

alprostadil (indicated in peripheral arterial occlusive diseases)

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

alprostadil (patency of the ductus arteriosus)

3 роки

22/07/2018

20/10/2018

 

alteplase

5 років

31/05/2022

29/08/2022

 

althaea

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, foeniculum, glycyrrhiza, plantago, polygonum, salvia, sambucus, thymus, urtica

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, ammonium chloride, anise oil, sodium bicarbonate, glycyrrhiza

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, calami, calendulae, inulae helenii, liquiritiae, matricariae, menthae piperitae, salviae officinalis, sambuci, serpylli, tiliae, urticae

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, chamomilla, foeniculum, glycyrrhiza, humulus lupulus, mentha piperita, rubus fruticosus, plantago, thymus

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, farfarae, origanum

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, glycyrrhza, foeniculum, plantgo lanceolta, polygonum aviculare L., salvia, sambcus ngra, thmus, urtca

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

althaea, thymus

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

aluminium hydroxide gel, benzocaine, magnesium hydroxide

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

aluminium hydroxide gel, dimeticone, magnesium hydroxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aluminium phosphate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aluminium, calcium, sodium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dihydroxyaluminium aminoacetate, aluminium hydroxide gel, calcium carbonate, magnesium trisilicate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

alverine, simeticone

10 років

01/02/2022

02/05/2022

 

amantadine

6 років

01/01/2018

01/04/2018

 

ambazone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ambra grisea, anamirta cocculus, conium maculatum, petroleum rectificatum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

ambra, hyoscyamus, ignatia, sepia

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

ambroxol

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, ascorbic acid

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, carbocisteine

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, glycyrrhiza, ketotifen, teobromin

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, guaifenesin, salbutamol

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, loratadine

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, roxithromycin

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

ambroxol, salbutamol

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

amidotrizoic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

amifostine

5 років

01/03/2019

30/05/2019

 

amikacin

5 років

05/06/2022

03/09/2022

 

amikacin, benzalkonium chloride, lidocaine, nimesulide

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

amikacin, cefepime

3 роки

28/06/2018

26/09/2018

 

amiloride, apis, berberis TM, hypophysis suis, hydrochlorthiazide, pilosella, solidago, spironolactonum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

amino acid combinations (only combinations of pure amino acids or combination of amino acids with mineral compounds / electrolytes, i.v. application)

7 років

01/01/2019

01/04/2019

 

aminobenzoic acid

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

aminobenzoic acid, calcium pantothenate, cystine, keratin, thiamine, yeast health

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aminobutyric acid

10 років

31/12/2019

30/03/2020

 

aminocaproic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

aminocaproic acid, chlorhexidine, girvensi, horsetail, hypericum, quercus, urtica

5 років

30/09/2021

29/12/2021

 

aminotridecane undecylenate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

amiodarone

3 роки

20/12/2020

20/03/2021

 

amiodarone, tinitric acid

3 роки

20/12/2020

20/03/2021

 

amisulpride

2 роки

20/01/2019

19/04/2019

 

amitriptyline / amitriptyline, amitriptylinoxide / amitriptylinoxide

3 роки

10/01/2018

08/04/2018

 

amlodipine

5 років

07/03/2021

05/06/2021

 

amlodipine besilate, ramipril

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

amlodipine, atenolol

5 років

25/11/2022

23/02/2023

 

amlodipine, atorvastatine

3 роки

31/01/2019

01/05/2019

 

amlodipine, bisoprolol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

amlodipine, hydrochlorothiazide

5 років

24/04/2022

23/07/2022

 

amlodipine, indapamide / amlodipine, indapamide, perindopril

5 років

25/11/2022

23/02/2023

 

amlodipine, irbesartan

3 роки

11/08/2018

09/11/2018

 

amlodipine, lisinopril

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

amlodipine, losartan

5 років

07/03/2021

05/06/2021

 

amlodipine, metoprolol

5 років

07/03/2021

05/06/2021

 

amlodipine, olmesartan

5 років

24/04/2022

23/07/2022

 

amlodipine, perindopril

5 років

22/10/2021

20/01/2022

 

amlodipine, ramipril

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

amlodipine, valsartan / amlodipine, hydrochlorothiazide, valsartan

5 років

30/06/2021

28/09/2021

 

ammi visnaga, equisetum arvense, hypericum, polygonum aviculare

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

ammonia liquor, ethanol, glycerol

16 років

01/01/2028

31/03/2028

 

ammonia solution, anise oil

16 років

01/01/2028

31/03/2028

 

ammonia solutions

16 років

01/01/2028

31/03/2028

 

ammonium bromatum, apis mellifica, aurum iodatum, chamaelirium luteum, lilium lancifolium, melilotus officinalis, naja naja, palladium metallicum, platinum metallicum, vespa crabro, viburnum opulus

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

ammonium carbonicum, cimicifuga, fucus vesiculosus, lycopodium, sulfur

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

ammonium chloride, bromhexine, dextromethorphan, menthol

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

ammonium chloride, sodium bicarbonate, sodium benzoate, thermopsidis extract siccum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

amomum subulatum, centella asiatica, coriandrum sativum, emblica officinalis, ginkgo biloba, herpestis monniera

13 років

30/09/2018

29/12/2018

 

amorolfine

5 років

30/06/2022

28/09/2022

 

amoxicillin

5 років

07/03/2022

05/06/2022

 

amoxicillin, bismuth subcitrate, rabeprazole, rifaximin

5 років

07/03/2022

05/06/2022

 

amoxicillin, clarithromycin, pantoprazole

13 років

23/08/2025

21/11/2025

 

amoxicillin, clavulanate

5 років

07/03/2022

05/06/2022

 

ampc, corpus Luteum Suis, epiphysis Suis, glandula Suprarenalis Suis, glandula Thymi Suis, glandula Thyreoidea Suis, hypothalamus Suis, lilium Tigrinum, melatonina, ovarium Suis, pancreas Suis

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

amphotericin b

15 років

18/03/2027

16/06/2027

 

ampicillin

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

ampicillin, lidocaine, sulbactam

3 роки

28/02/2018

29/05/2018

 

ampicillin, sulbactam

3 роки

28/02/2018

29/05/2018

 

amtolmetin guacyl

1 рік

11/05/2018

20/07/2018

 

amylase, bromelain, chymotrypsin, lipase, pancreatin, papain, rutoside, trypsin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

amylase, lipase, protease

13 років

01/01/2020

31/03/2020

 

amylmetacresol, ascorbic acid, dichlorobenzyl alcohol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

amylmetacresol, dichlorobenzyl alcohol

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

amylmetacresol, dichlorobenzyl alcohol, levomenthol

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

amylmetacresol, dichlorobenzyl alcohol, lidocaine

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

amylocaine hydrochloride, dodeclonium bromide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

anacardium, argentum nitricum, arsenicum album, kalium bichromicum, nux vomica

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anagrelide

1 рік

13/09/2018

22/11/2018

 

anamirta cocculus, conium maculatum, ambra grisea, petroleum rectificatum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anas barbariae

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anastrozole

5 років

11/08/2022

09/11/2022

 

anatoxin staphylococcal native mixed alpha, beta and delta

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

anethole, dichlorobenzyl alcohol, mentha piperita, menthol

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anethum graveolens

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anethum graveolens, calamus, glycyrrhiza glabra, matricaria, mentha piperita

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

anethum graveolens, calendula, eleutherococcus senticosus, mentha piperita, uva ursi

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

angelica dahurica, angelica sinensis, cinnamomum cassia, evodia dode, gentiana macrophylla, ginseng, ligusticum chuanxiong, lycium chinense, ophiopogon japonicus, styphnolobium japonicum

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

angelica, carum, chelidonium, glycyrrhiza, iberis amara, matricaria, melissa, mentha piperita

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

angelica, carum, chelidonium, glycyrrhiza, iberis amara, matricaria, melissa, mentha piperita, silybum

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

anhydrous caffeine, codeine phosphate, diphenhydramine hydrochloride, paracetamol / caffeine, codeine Phosphate, diphenhydramine hydrochloride, paracetamol, phenylephrine hydrochloride, ascorbic acid / caffeine, codeine phosphate, diphenhydramine hydrochloride, paracetamol, phenylephrine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

anidulafungin

3 роки

31/01/2020

11/04/2020

 

anis, ammonia, glycyrrhiza

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

anis, capsicum annum, levomenthol

13 років

28/03/2025

26/06/2025

 

anis, thymus

13 років

19/07/2019

17/10/2019

 

anisi oil, bromhexine, eucalyptus oil, foeniculi oil, levomentholum, origani oil, menthae piperitae oil

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

anisum

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

antacids: combinations or monocomponents of aluminium, calcium, magnesium, potassium, sodium salts

15 років

01/01/2027

01/04/2027

 

antazoline, naphazoline

13 років

01/06/2025

30/08/2025

 

antibodies of cerebric specific proteins

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

antibodies to brain specific hrotein s-100 affinity purified

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

antibodies to endothelial NO synthase

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

antibodies to histamine affinity purified, cd4 antibody, interferon gamma antibodies

13 років

31/12/2018

31/03/2019

 

antibodies to human tumor necrosis factor alpha affinity purified

13 років

16/05/2018

14/08/2018

 

antibodies to interferon gamma affinity purified

10 років

29/01/2019

29/04/2019

 

antibodies to prostate antigen affinity purified

13 років

15/11/2017

13/02/2018

 

anti-D (Rh) immunoglobulin

3 роки

28/03/2018

26/06/2018

 

antigen from Staphylococcus aureus, antigen from Streptococcus pneumoniae, antitoxin from Staphylococcus aureus, antitoxin from Streptococcus pneumoniae

13 років

31/12/2017

31/03/2018

 

antihemophilic factor VIII, von willebrand factor

3 роки

01/01/2019

31/03/2019

 

antilymphocyte immunoglobulin (horse)

5 років

16/11/2018

16/02/2019

 

antimonium tartaricum, bryonia, coccus cacti, drosera, ipeca, myocardium, pulsatilla, rumex crispus, spongia tosta, sticta pulmonaria

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

antipyrine, benzocaine, phenylephrine

13 років

01/01/2020

31/03/2020

 

antitherombin III

1 рік

31/12/2017

31/03/2018

 

antithymocyte immunoglobulin (rabbit)

5 років

15/08/2021

13/11/2021

 

antral

5 років

19/04/2022

19/07/2022

 

antral, lecitin

5 років

19/04/2022

17/07/2022

 

apis mellifica, arnica montana, atropa bella-donna, hepar sulfuris, hydrargyrum bicyanatum, phytolacca americana, solanum dulcamara

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apis mellifica, baptisia tinctoria, cinnabaris (hydrargyrum sulfide rubrum), echinacea, euspongia officinalis, hepar sulfuris, kalium bichromicum, lachesis mutus, luffa operculata, mercurius bijodatus, silicea

15 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apis mellifica, cimicifuga racemosa, hydrargyrum bichloratum, lachesis, lilium lancifolium, lycopodium clavatum, pulsatilla pratensis, vespa crabr

15 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apis, belladonna, capsicum, lachesis, pulsatilla

15 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apis, cimicifuga, lachesis

15 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apium graveolens, chondroitin, ethanol, glucosamine, salix alba, zingiber

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apium graveolens, ethanol, glucosamine, salix alba, zingiber

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apium, filipendula vulgaris moench, calendulae, galium, linaria, petroselinum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

apixaban

1 рік

17/05/2018

26/07/2018

 

apomorphine

3 роки

28/11/2018

26/02/2019

 

aprepitant

1 рік

25/03/2018

03/06/2018

 

aprotinin

5 років

01/11/2022

30/01/2023

 

aquilaria sinensis, andrographis paniculata, bezoar, hyriopsis cumingii Lea, margaritiferidae, serratula chinensis, gardenia jasminoides Ellis, phyllostachys nigra

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

aquilariae resinatum (aquilaria sinensis), armeniacae amarum (armeniaca vulgaris), coptidis (coptis chinensis), corydalis corydalis, endoconha sepia, evodiae rutaecarpa, fritillariae hupehensis, mannosum kaki, melia toosendan

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

aralia

13 років

29/12/2022

29/03/2023

 

araneus diadematus, calcium phosphoricum, equisetum hiemale, ferrum iodatum, fumaria officinalis, gentiana lutea, geranium robertianum, levothyroxinum, myosotis arvensis, nasturtium officinale, natrium sulfuricum, pinus sylvestris, scrophularia nodosa, smilax, teucrium scorodonia, veronica officinalis

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

araneus diadematus, calcium phosphoricum, equisetum hiemale, ferrum iodatum, fumaria officinalis, gentiana lutea, geranium robertianum, juglans regia ssp. Regia, levothyroxinum, myosotis arvensis, nasturtium officinale, natrium sulfuricum, pinus sylvestris, scrophularia nodosa, smilax, teucrium scorodonia, veronica officinalis

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arctostaphylos

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arctostaphylos uva ursi, petroselium, vaccinium macrocarpon, vaccinium myrtillus, zea mays

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arctostaphylos, arctium, bidens, bursae pastoris, equiseti, matricariae, menthae piperitae, plantago, polygonum, taraxacum, zeae maydis styli cum stigmatis

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

argentum nitricum, bryonia cretica spag. Peka, clematis recta, hydrastis canadensis,echinacea spag. Peka, galium aparine, glechoma hederacea spag. Peka, ledum palustre

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

argentum nitricum, carbo vegetabilis, ceanothus americanus, iodum, lachesis, lycopodium clavatum, mandragora e radice siccata, mercurius solubilis hahnemanni, momordica balsamina, podophyllum peltatum, veratrum album

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

argentum nitricum, clematis, pareira brava, selenium, thuja

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

argentum nitricum, euphorbium, hepar sulfuris, hydrargyrum biiodatum, luffa operculata, mucosa nasalis suis, pulsatilla pratensis, sinusitis-nosode

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arginine aspartate

5 років

01/04/2020

30/06/2020

 

arginine aspartate, diarhinine succinat, magnesium asparaginate, potassium asparaginate

5 років

01/04/2020

30/06/2020

 

arginine glutamate

5 років

19/12/2019

18/03/2020

 

arginine hydrochloride

5 років

01/04/2020

30/06/2020

 

aripiprazole

1 рік

16/07/2018

24/09/2018

 

armeniaca, aster, eriobotrya, fumaria, mentha arvensis, menthol, morus, perilla frutescens, platycodon, stemona

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

armeniaca, aster, eriobotrya, mentha arvensis, menthol, morus, perilla frutescens, peucdanum, platycodon, stemona

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

armoracia, kalium bichromicum, hydrastis, calcium sulfuricum, cinnabaris

13 років

23/02/2019

23/05/2019

 

arnica montana, calendula officinalis, echinacea purpurea, symphytum officinalis

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arnica, arsenicum album, belladonna, china, ferrum phosphoricum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arnica, aurum chloratum, convallaria, crataegus, ignatia

13 років

18/07/2018

18/10/2018

 

arnica, coffea, cimicifuga, ignatia

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arnica, conium, ginkgo, ginseng, hypericum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arnica, convallaria, crataegus, digitalis, kalium carbonicum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arnica, crataegus, foeniculus vulgaris, leonurus cardiacae, mentha piperitae, valeriana

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arsenicum album, croton tiglium, okoubaka, veratrum album

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

arsenicum album, dulcamara, natrium sulfuricum, sambucus nigra, tartarus emeticus

13 років

05/04/2018

04/07/2018

 

artemisia

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

artemisia absinthium, belladonna, valeriana

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

artemisia absinthium, belladonna, _enthe piperita, valeriana

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

artemisia absinthium, chelidonium, cynara scolymus, fumaria, silybum marianum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

artemisia pontica, piper nigrum, satureja hortensis, syzygium aromaticum (l.) merr. Et L.M.Perry, zingiber officinale Roscoe

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

articaine, epinephrine

20 років

01/01/2032

31/03/2032

 

ascorbic acid

13 років

25/02/2025

26/05/2025

 

ascorbic acid, a-tocopherol, b-carotene, betaine, bioflavonoids citrus complex, biotin, boron, calcium, cholecalciferol, choline, cyanocobalamin, equisetum arvense, folic acid, inositol, iodine, iron, l-cysteine, l-methionine, manganese, magnesium, nicotinamide, p-aminobenzoic acid, pantothenic acid, papain, phosphorus, pyridoxine, riboflavin, rutin, selenium, thiamine, zinc

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, b-carotene, bilberry extract dry, riboflavin, rutin, selenium, lutein, zeaxanthin, zinc

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, b-carotene, copper, lutein, zeaxanthin, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, biotin, calcium, cholecalciferol, chromium, copper, cyanocobalamin, folic acid, ginkgo biloba, iodine, iron, lutein, manganese, magnesium, molybdenum, nickel, nicotinamide, pantothenic acid, phosphorus, phytomenadione, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, selenium, thiamine, tin, vanadium, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, b-sitosterol, cholecalciferol, chromium, cyanocobalamin, fish oil, folic acid, nicotinamide, oat bran, pantothenic acid, plantago, pyridoxine, retinol, riboflavin, selenium, soy lecithin, thiamine, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, b-carotene, biotin, boron, calcium, chlorine, cholecalciferol, chromium, copper, cyanocobalamin, folic acid, ginzenozid, iodine, iron, manganese, magnesium, molybdenum, nickel, nicotinamide, panax ginseng, pantothenic acid, phosphorus, phytonadione, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, selenium, silicon, thiamine, tin, vanadium, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, betacarotene, biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin, calcium pantothenate, ferrous fumarate, l-cystine, nicotinamide, retinol, riboflavin, pyridoxine, thiamine, yeast

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, betacarotene, copper, lutein, zeaxanthin, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, betacarotine, calcium, cholecalciferol, copper, cyanocobalamin, folic acid, iron, manganese, magnesium, nicotinamide, panax, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, selenium, thiamine, zinc

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, bioflavonoids citrus complex, bilberry powder, cyanocobalamin, lutein, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, royal jelly, selenium, thiamine

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, biotin, calcium, cholecalciferol, chromium, copper, cyanocobalamin, folic acid, iodine, iron, lutein, manganese, magnesium, molybdenum, nickel, nicotinamide, pantothenic acid, phosphorus, potassium, potassium chloride, pyridoxine, retinol, riboflavin, selenium, silicon, thiamine, tin, vanadium

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, biotin, calcium pantothenate, colecalciferol, cyanocobalamin, magnesium, manganese, pyridoxine, riboflavin, thiamine, vitamin a, zinc

23 роки

01/01/2035

01/04/2035

 

ascorbic acid, a-tocopherol, calcium pantothenate, cholecalciferol, cyanocobalamin, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine nitrate

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, calcium pantothenate, copper, cyanocobalamin, fitin, folic acid, glutamic acid, methionine, nicotinamide, potassium, pyridoxine hydrochloride, retinol acetate, riboflavin, rutoside, thiamine hydrochloride

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, cyanocobalamin, folic acid, ergocalciferol, isoleucine, leucine, lysine, methionine, nicotinamide, pantothenic acid, phenylalanine, pyridoxine, retinol, oxyanthranilic acid hydrochloride, riboflavin, thiamine, threonine, tryptophan, valine

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, cyanocobalamin, folic acid, methionine, nicotinamide, retinol, riboflavin, rutin, thiamine, pyridoxine

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, a-tocopherol, cyanocobalamin, folicum acid, calcium-pantotent, retinol, riboflavin, rutosid, nirotinamid, pyridoxine, thiamine

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, bee pollen, ginkgo biloba, nicotinic acid, pyridoxine, riboflavin, rutin, thiamine

13 років

01/10/2019

30/12/2019

 

ascorbic acid, biotin, calcium pantothenate, cyanocobalamin, folic acid, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate

23 роки

01/01/2035

01/04/2035

 

ascorbic acid, caffeine citrate, chlorphenamine maleate, dextromethorphan hydrobromide, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, caffeine, chlorphenamine maleate, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, caffeine, paracetamol

23 роки

01/01/2035

01/04/2035

 

ascorbic acid, caffeine, paracetamol, pheniramine maleat, phenylephrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, caffeine, paracetamol, phenylephrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, caffeine, paracetamol, phenylephrine hydrochloride, terpine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, calcium hydrogenphosphate, calcium panthotenate, colecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, retinol, riboflavine, thiamine nitrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, calcium pantothenate, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, calcium, cholecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, phosphorus, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, calcium, calcium pantothenate, cholecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, phosphorus, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, calcium, cholecalciferol, phosphorus, pyridoxine, retinol acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, chlorhexidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, chlorhexidine, tetracaine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, chlorphenamine maleate, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, cholecalciferol, retinol

13 років

01/01/2025

30/11/2019

 

ascorbic acid, cyanocobalamin, dexpanthenol, retinol, nicotinamide, pyridoxine, riboflavin, sodium salt, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, cholecalciferol, cyanocobalamin, dexpanthenol, retinol, nicotinamide, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, dequalinium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, ferrum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, ginkgo biloba, pyridoxine, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, glucose

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, glycine, L-cysteine, L-glutamic acid, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, hesperidin metylhalkon, ruscus aculeatus

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, macrogol 3350, potassium chloride, sodium ascorbate, sodium chloride, sodium sulphate

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, macrogol, potassium chloride, sodium chloride, sodium sulfate

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, malva, plantago

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, mucaltinum

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, paracetamol

23 роки

01/01/2035

01/04/2035

 

ascorbic acid, paracetamol, pheniramine hydrogenomaleate, phenylephrine hydrochloride

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

ascorbic acid, paracetamol, pheniramine maleate

8 років

07/03/2020

05/06/2020

 

ascorbic acid, paracetamol, phenylephrine hydrochloride

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

ascorbic acid, propolis

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, rutoside

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ascorbic acid, salvia officinalis

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

ascorbic acid, sodium ascorbate, zinc oxide

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

asparaginase

3 роки

31/08/2018

29/11/2018

 

asterias rubens, calcium fluoricum, conium, phytolacca

15 років

01/06/2019

30/08/2019

 

atazanavir

3 роки

19/06/2018

17/09/2018

 

atenolol

12 років

19/02/2025

20/05/2025

 

atenolol, chlortalidone

5 років

09/09/2019

08/12/2019

 

atenolol, chlortalidone, nifedipine

5 років

09/09/2019

08/12/2019

 

a-tocoferoli, pini pumilionis, mentha oil, eucalypti oleum, thymolum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopheril / a-tocopherol / vitamin E

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, beta-carotene, biotin, calcium, chloride, cholecalciferol, chrome, copper, cyanocobalamin, folic acid, iodine, iron, magnesium, manganese, menadione, molybdenum, nicotinamide, nickel, pantothenic acid, phosphorus, phytomenadione, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, selenium, silicon, thiamine, tin, vanadium, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, beta-carotene, calcium, cyanocobalamin, folic acid, pyridoxine, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, biotin, calcium, cholecalciferol, choline, copper, cyanocobalamin, folic acid, inositol, iodine, iron, magnesium, manganese, methionine, molybdenum, nicotinamide, phosphorus, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, biotin, copper, manganese, retinol, selenium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, biotin, cyanocobalamin, folic acid, iron, nicotinamide, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, calcium, cholecalciferol, choline, copper, cyanocobalamin, folic acid, inositol, iodine, iron, magnesium, manganese, methionine, molybdenum, nicotinamide, phosphorus, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, calcium pantothenate, calcium, cholecalciferol, copper, cyanocobalamin, folic acid, iron, magnesium, manganese, molybdenum, nicotinamide, phosphorus, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, calcium pantothenate, cholecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbic acid, cholecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, iron, nicotinamide, pyridoxine, zinc, retinol, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, bioflavonoids citrus complex, coenzym Q10 (ubiquinon)

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, calcium glycerophosphate, cholecalciferol, lysine, nicotinamide, panthenol, phosphorus, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, calcium, cholecalciferol, lysine, nicotinamide, panthenol, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, cholecalciferol, cyanocobalamin, folic acid, iron, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, sodium ascorbate, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbinic acid, calcium pantothenate, cholecalciferol, cyanocobalamin, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, ascorbinic acid, betacarotine, biotine, calcium, cholecalciferol, copper, cyanocobalamin, folic acid, iron, lysine, magnesium, nicotinamide, pyridoxine, retinol, riboflavin, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, chondroitin sulfate sodium, glucosamine, natural phospholipids, potassium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, cyanocobalamin, lecitin, nicotinamide, pyroxidine, riboflavin, thiamine mononitrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, eucalypti, guaiazulenum, menthae piperitae, pini silvestris, thymolum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, eucalypti, levomentholum, pini silvestris, thymolum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, eucalyptus oil, peppermint oil, pine oil, thymolum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, prostatilen, zinc sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherol, symphytum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

a-tocopherole, ascorbic acid, calcium pantothenate, calcium, phosphorus, copper, cyanocobalamin, ergocalciferol, fluorine, iron, lecitin, manganese, magnesium, nicotinamide, panax ginseng, potassium, pyridoxine, retinol, riboflavin, rutosid, thiamine, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

atomoxetine

1 рік

26/11/2018

04/02/2019

 

atorvastatin

6 років

31/10/2023

29/01/2024

 

atorvastatin, ezetimibe

5 років

15/07/2018

13/10/2018

 

atosiban

3 роки

31/01/2018

01/05/2018

 

atracurium

10 років

16/12/2022

16/03/2023

 

atropa bella-donna, bryonia, cephaelis ipecacuanha, hyoscyamus niger, kalium stibyltartaricum, kreosotum, lobaria pulmonaria, lobelia inflata

13 років

12/03/2020

10/06/2020

 

atropa belladonna, caffeine, cytisin, ephedrine hydrochloride, paracetamol, phenobarbital, theophylline

13 років

01/01/2020

31/03/2020

 

atropa belladonna, calcium carbonicum Hahnemanni, matricaria recutita, plantago major, pulsatilla pratensis, solanum dulcamara

15 років

01/06/2019

30/08/2019

 

atropine

14 років

31/08/2026

29/11/2026

 

atropinum sulfuricum, hepar sulfuris, kalium bichromicum, mercurius bijodatus, silicea

15 років

01/06/2019

30/08/2019

 

atsetylaminonitropropoksybenzol

5 років

01/01/2019

01/04/2019

 

atsyzol

5 років

01/01/2019

01/04/2019

 

aurum iodatum, barium carbonicum, ginkgo biloba, lycopodium, plumbum metallicum

15 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenae, calendulae, chelidonii, paeoniae anamalae, sophorae japonicae, sylibi mariani, visci albi

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenae, chamomilla, coffea, phosphorus, zincum valerianicum

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenae, chelidonii, coryli, hippocastanae aesculae, melilotus, sophora japonica, sorbi

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenae, chicorium, matricaria, mentha piperita, plantago major, rosa, urtica, valeriane

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenae, gelsemium trit., Ignatia trit., passiflora incarnata

15 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avenus, crataegus, leonurus cardiacae, coriandr, humulus lupulus, melissae, melilotus

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avisanum, equisetum, hypericum, thymus

5 років

01/01/2019

01/04/2019

 

avocado oil, soyabean oil, unsaponifiables

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

axitinib

1 рік

26/01/2018

05/04/2018

 

azelaic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

azelastine

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

azepentacene polysulfonate sodium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

azilsartan medoxomil

3 роки

24/08/2020

22/11/2020

 

azithromycin

3 роки

30/04/2020

29/07/2020

 

azithromycin, fluconazole, secnidazole

3 роки

30/04/2020

29/07/2020

 

azotic acid, copper nitrate trihydrate, lactic acid, oxalic acid dyhydrate

13 років

01/01/2026

01/04/2026

 

azoximer bromide

3 роки

31/08/2020

29/11/2020

 

baciilus subtilis

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

bacillinum humanum Nosode, bufo bufo, cicuta virosa, kaliumtetraiodobismutatum medorrhinum nosode, natrium chloratum, nerium oleander, psorinum nosode sulfur, thuja occidentalis, vaccininum nosode

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

bacillus Calmette-Guerin

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

bacillus Calmette-Guerin / moreu

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

bacillus clausii

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

bacillus subtilis, bacillus licheniformis

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

bacitracin, neomycin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

baclofen (oral)

5 років

30/09/2021

29/12/2021

 

bacopa monnieri, calcium carbonat, centella asiatica, colecalciferol, ethanol, ginkgo biloba, glucosamine, phytomenadione, rutin, salix alba, vaccinium myrtillus

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

bacterial lipopolysaccharide

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

bacterial lysate of haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae, moraxella catarrhalis, staphylococcus aureus, streptococcus mitis, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes

5 років

07/02/2020

07/05/2020

 

bacteriophage//faholizat bacteria klebsiella pneumoniae

5 років

21/02/2022

21/05/2022

 

bacteriophage//faholizat bacterias p.vulgaris, p.mirabilis

5 років

21/02/2022

21/05/2022

 

bacteriophage//faholizat bacterias p.vulgaris, p.mirabilis

5 років

15/08/2022

13/11/2022

 

bacteriophage//faholizat bacterias pseudomonas aeruginosa

5 років

15/08/2022

13/11/2022

 

bacteriophage//faholizat pathogenic strains of escherichia coli

5 років

15/08/2022

13/11/2022

 

balsam Peruvian synthetic, eucalyptus oil, rosmarinus oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

bapticia tinctoria, echinacea purpurea, echinacea pallida, thuja occidentalis

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

barbiturates in combination with other drugs

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

barium sulphate / barium sulphate combinations

28 років

01/01/2040

31/03/2040

 

basiliximab

3 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

batroxobin

5 років

20/04/2021

19/07/2021

 

BCG (bacillus calmette-gurin) for Immunotherapy

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

BCG vaccine (freeze-dried)

5 років

02/03/2018

31/05/2018

 

beclometasone

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

beclometasone, clotrimazole

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

beclomethasone, chloramphenicol, clotrimazole, lidocaine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

bees royal jelly lyophilized

13 років

08/04/2022

07/07/2022

 

belimumab

1 рік

08/03/2018

17/05/2018

 

belladonna

13 років

21/07/2022

19/10/2022

 

belladonna, lachesis, mercurius solubilis hahnemanni, phytolacca, salvia

13 років

30/09/2020

29/12/2020

 

belladonna, benzocaine

13 років

30/02/2022

30/05/2022

 

belladonna, benzocaine, metamizole, sodium hydrogen carbonate

3 роки

10/04/2018

09/07/2018

 

belladonna, cantharis, causticum, petroselinum, terebinthina

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, chamomilla, ferrum phosphoricum, hepar sulfuris, pulsatilla

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, convallaria, menthol, valeriana

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, convallaria, menthol, sodium bromide, valeriana

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, crataegus, humulus lupulus, leonurum, origanum vulgare, salvia, urtica

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, fenylsalicylat

13 років

05/09/2019

04/12/2019

 

belladonna, hepar sulfur, lachesis, mercurius solubilis, phytolacca

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, hepar sulfuris, phytolacca, silicea

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

belladonna, ichthammol

13 років

21/07/2022

19/10/2022

 

belladonna, kseroform, zinc sulfate

10 років

18/05/2021

18/08/2021

 

belladonna, sodium hydrogen carbonate

13 років

11/08/2022

09/11/2022

 

belladonna, ethanol, leonurus, menthae piperitae, valerianae

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

bemiparin

3 роки

30/04/2019

29/07/2019

 

bencyclane

5 років

19/06/2019

17/09/2019

 

bendamustine hydrochloride

1 рік

06/01/2018

17/03/2018

 

bendazole hydrochloride, papaverine hydrochloride

5 років

30/05/2022

28/08/2022

 

bendazole, metamizole sodium, papaverine hydrochloride

3 роки

10/04/2018

09/07/2018

 

benfotiamine

13 років

01/04/2025

30/06/2025

 

benfotiamine, cyanocobalamin, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benfotiamine, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benperidol

6 років

31/07/2018

29/10/2018

 

benserazide, levodopa

5 років

26/06/2022

24/09/2022

 

benzalkonium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzalkonium chloride, cetrimide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzalkonium chloride, chlorhexidine gluconatum, dexpanthenol

13 років

31/12/2020

31/03/2021

 

benzalkonium chloride, lidocaine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzalkonium, benzocaine, tyrothricin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzathine benzylpenicillin

13 років

02/06/2025

31/08/2025

 

benzathine benzylpenicillin, procaine benzylpenicillin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzathine benzylpenicillin, procaine benzylpenicillin, sodium benzylpenicillin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzobarbital

5 років

27/08/2020

25/11/2020

 

benzocaine

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

benzocaine, benzylnicotinat, heparin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzocaine, bismuth subgallate, menthol, zinc oxide

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

benzocaine, boric acid, chloramphenicol, sea buckthorn oil

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzocaine, cetylpyridinium chloride

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

benzocaine, chlorhexidine

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

benzocaine, chlorhexidine, enoxolone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzocaine, dextromethorphan hydrobromide, potassium sulfoguaiacolate, sodium benzoate

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

benzocaine, heparin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzocaine, interferon alfa-2b, taurine

3 роки

01/08/2019

30/10/2019

 

benzocaine, menthol, procaine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzocaine, nitrofurazone, synthomycin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzoic acid, malic acid, salicylic acid

13 років

27/04/2028

26/07/2028

 

benzoxonium chloride, lidocaine hydrochloride

13 років

17/04/2025

16/07/2025

 

benzoyl peroxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

benzoyl peroxide, clindamycin phosphate

13 років

26/01/2025

26/04/2025

 

benzydamine

3 роки

31/10/2018

29/01/2019

 

benzylbenzoate

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

benzylbenzoate, benzyl cinnamate, zinci oxydum

13 років

01/01/2024

31/03/2024

 

benzylnicotinate, dimethylsulfoxide, nonyvamid, racemic camphor, terebinthine oil

13 років

06/04/2022

05/07/2022

 

benzylpenicillin

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

beractant

5 років

01/10/2020

31/12/2020

 

berberis aristata, boerhavia diffusa, eclipta alba, cichorium intybus, glycyrrhiza glabra, picrorrhiza kurroa, raphanus sativus, silybum marianum, solanum nigrum, sphaeranthus indicus, tamarix gallica

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

berberis vulgaris, citrullus colocynthis, veratrum album

13 років

06/12/2019

05/03/2020

 

berberis, carduus marianus, chelidonium, lycopodium, taraxacum

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

berberis, chelidonium, podophyllum, Silybum marianum

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

berberis fructus, eupatorium perfoliatum, jodum, thuja occidentalis

13 років

06/06/2018

04/09/2018

 

beta escin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

beta escin, epikuron, heparin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

beta escin, heparin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

beta estradiolum

5 років

01/12/2019

01/12/2019

 

beta-alanine

13 років

01/06/2022

30/08/2022

 

betacarotene, menadione, retinol, tocopherol

13 років

18/09/2027

17/12/2027

 

betahistine

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

betaine, pepsin

5 років

18/08/2021

16/11/2021

 

betamethasone

9 років

01/01/2021

01/04/2021

 

betamethason, calcipotriol

9 років

01/01/2021

01/04/2021

 

betamethasone, salicylic acid

9 років

01/01/2021

01/04/2021

 

betamethasone, cetylpyridine

9 років

01/01/2021

01/04/2021

 

betamethasone, clotrimazole, gentamicin

9 років

01/01/2021

01/04/2021

 

betamethasone, cyanocobalamin, diclofenac

3 роки

02/09/2018

29/12/2018

 

betamethasone, diclofenac, hydroxocobalamin sulfate

3 роки

02/09/2018

29/12/2018

 

betamethasone, gentamicin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

betamethasone, gentamicin, miconazole nitrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

betaxolol

5 років

31/05/2022

29/08/2022

 

betula

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

betula, daucus carota, equisetum arvense, hypericum, lupulus, menthae piperitae, orthosphon stamneus, polygonum aviculare, sambucus nigra, zea mays

5 років

01/01/2019

01/04/2019

 

betulae pix liquida, xeroformium

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

bevacizumab

1 рік

25/02/2018

05/05/2018

 

bibrocathol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bicalutamide

3 роки

28/02/2020

29/05/2020

 

biclotymol

13 років

11/06/2025

09/09/2025

 

biclotymol, enoxolone, lysozyme

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

biclotymol, enoxolone, muramidase hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bicyclol

13 років

19/08/2019

17/11/2019

 

bidens

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

bidens, calendula, eucalyptus, glycyrrhza, matricaria, salvia

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

bidentis, glycirrhizae; plantaginis majoris, sambuci, urticae, viola

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

bidentis, hypericum, rosae, vitis idaeae

5 років

01/06/2019

30/08/2019

 

bifidobacterium

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium adolescentis, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, lactobacillus acidophilus, propionibacteriumfreudenreichii ssp. Shermanii, streptococcus salivarius ssp. Thermophilus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium adolescentis, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, lactobacillus acidophilus, propionibacteriumfreudenreichii ssp. Shermanii, streptococcus salivarius ssp. Thermophilus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12, lactobacillus acidophilus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, lactobacillus helveticus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, lactobacillus acidophilus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium bifidum, bifidobacterium lactis, enterococcus faecium, lactobacillus acidophilus, lactobacillus paracasei, lactobacillus plantarum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus salivarius

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium bifidum, bifidobacterium lactis, lactococcus lactis

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium bifidum, escherichia coli

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium infantis, enterococcus faecium, lactobacillus acidophilus (sp. L. Gasseri)

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifidobacterium longum, enterococcus faecium

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

bifonazole

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bifonazole, urea

13 років

02/06/2025

31/08/2025

 

bilastine

1 рік

07/03/2018

16/05/2018

 

bilberries, cactus ficos, fabam valvis fructus, peppermint relinquit, propagines, Stevia, viridi tea

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

bilberry, lutein, zeaxanthin

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

bile

13 років

19/07/2025

19/10/2025

 

bile extract, hemicellulase, pancreatin

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

bimatoprost

3 роки

07/03/2018

05/06/2018

 

bimatoprost, timolol

3 роки

19/11/2018

17/02/2019

 

bioactive concentrate on small marine fish (amino acids, hondroyitynsulfat, sugars, mioinotyzol salts Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn; hlitserofosfolipidiv compound group, the main of which, other than nitrogen or sulfur include glycerine, phosphorus)

5 років

10/08/2022

10/11/2022

 

biohlobin-U

5 років

07/10/2020

05/01/2021

 

biota orientalis, dioscorea persimilis l., erythrina orientalis l., euphoria longana lamk, morus alba l, nelumbium nuciferum garth., zizyphus jujube mill

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

biotin

7 років

01/01/2019

01/04/2019

 

biperiden

3 роки

31/08/2019

29/11/2019

 

birch bark, kseroform

13 років

16/02/2022

17/05/2022

 

bisacodyl

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bismuth nitrate, calami, frangula, magnesium carbonate, sodium hydrocarbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bismuth nitrate, calami, frangula, kelin, magnesium carbonate, rutin, sodium hydrocarbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bismuth subcitrate

23 роки

01/01/2035

01/04/2035

 

bismuth tribromphenolate

15 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bismuth tribromphenolate, pix liquida

15 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bisoprolol

5 років

30/09/2020

29/12/2020

 

bisoprolol, hydrochlorothiazide

3 роки

30/11/2018

28/02/2019

 

bivalirudin (припинено дію РП)

1 рік

20/09/2018

29/11/2018

 

bleomycin

10 років

31/03/2022

29/06/2022

 

blood or human plasma extract mixture and packed red blood cells extract

5 років

25/11/2022

23/02/2023

 

boceprevir

1 рік

12/11/2018

21/01/2019

 

borax, cocculus, veratrum album

10 років

01/06/2019

30/08/2019

 

boric acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boric acid, dextrose, osarsolum

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boric acid, formaldehyde solution, hexamethylenetetramine, lead acetate, menthae piperitae oil, salicylic acid, sodium tetraborate, zinc oxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boric acid, menthol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boric acid, zinc sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boron, calcium, cholecalciferol, copper, manganese, magnesium, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

boron, cobalt, copper, fluoride, iron, manganese, magnesium, molybdenum, nickel, vanadium, zinc

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bortezomib

1 рік

25/04/2019

04/07/2019

 

botulinum neurotoxin type a (150 kd) free from complexing proteins

3 роки

31/12/2018

31/03/2019

 

botulinum toxin a

3 роки

31/12/2018

31/03/2019

 

botulinum toxin a - haemagglutinin complex

3 роки

31/12/2018

31/03/2019

 

brentuximab vedotin

1 рік

19/02/2018

29/04/2018

 

brimonidine**

5 років

30/09/2021

29/12/2021

 

brimonidine, timolol

5 років

30/09/2021

29/12/2021

 

brinzolamide

3 роки

31/08/2019

29/11/2019

 

brinzolamide, timolol

3 роки

30/04/2019

29/07/2019

 

brivudine

13 років

30/06/2025

28/09/2025

 

bromcamphora

13 років

30/06/2025

28/09/2025

 

bromelains, rutin, trypsin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

bromhexine

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

bromhexine hydrochloride, eucalyptus, foeniculum, levomentol, mentha, origanum, pimpinella

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

bromhexine, guaifenesin, menthol, salbutamol sulfate

3 роки

31/01/2020

01/05/2020

 

bromhexine, guaifenesin, salbutamol

3 роки

31/01/2020

01/05/2020

 

bromhexine, salbutamol

3 роки

31/01/2020

01/05/2020

 

bromocriptine

3 роки

15/10/2018

13/01/2019

 

bromoisovaleric acid, humulus lupulus oil, mentha oil, phenobarbital

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

bromoisovaleric acid, mentha oil, phenobarbital

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

bromoisovaleric acid, phenobarbital

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

bromoisovaleric acid, phenobarbital, validol

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

brotizolam

3 роки

01/12/2019

01/03/2020

 

bryonia alba, ipecacuanha, kalium bichromicum, spongia, verbascum

13 років

22/08/2018

20/11/2018

 

bryonia alba, causticum, ledum, rhus toxicodendron, rhododendron

13 років

05/04/2026

05/07/2026

 

bryonia, citrullus colocynthis, lycopodium clavatum, lycopodium clavatum, strychnos nux-vomica

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

budesonide

5 років

30/04/2018

29/07/2018

 

budesonide, formoterol

3 роки

24/08/2019

22/11/2019

 

budesonide, formoterol (тільки для лікарських засобів, що зареєстровані в Україні як в першій країні світу)

6 місяців

28/12/2018

07/03/2019

 

bufeksamak, bismuth, lidocaine, titanium dioxide

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

bufeksamak, bismuth, subhalat, lidocaine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

bupivacaine / bupivacaine hydrochloride, epinephrine

5 років

26/04/2019

25/07/2019

 

bupivacaine hydrochloride, dextrose monohydrate

5 років

26/04/2019

25/07/2019

 

buprenorphine

3 роки

30/07/2020

28/10/2020

 

buprenorphine, naloxone

3 роки

26/09/2019

25/12/2019

 

buspirone

7 років

30/04/2024

29/07/2024

 

busulfan

3 роки

08/07/2019

06/10/2019

 

butamirate

13 років

30/11/2025

28/02/2026

 

butamirate, guaifenesin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

butorphanol

13 років

24/08/2025

22/11/2025

 

butylscopolamine

5 років

23/11/2022

21/02/2023

 

C. pseudodiphtheriticum, C. Albicans, E. Faecium, E. Faecalis, F. Nucleatum ss fusiforme, K. Pneumoniae ss pneumoniae, L. Acidophilus, L.Delbrueckii ss lactis, L. Helveticus, L. Fermentum, S. Pyogenes groupe A, S. Sanguis groupe H, S. Aureus

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

cabazitaxel

1 рік

17/06/2018

26/08/2018

 

cabergoline

3 роки

12/03/2018

10/06/2018

 

cactus, carbonicum, kalium, ignatia, lachesis, spigelia

13 років

31/12/2017

31/03/2018

 

caffeine (apnea)

3 роки

02/07/2020

30/09/2020

 

caffeine, paracetamol

13 років

24/06/2025

22/09/2025

 

caffeine benzoat sodium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, camylofin hydrochloride, ergotamine tartrate, mecloxamine citrate, propyphenazone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, chlorphenamine maleate, dextromethorphan, paracetamol, phenylephrine

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, chlorphenamine, paracetamol, phenylephrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, chlorpheniramine, paracetamol, phenylpropanolamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, codeine, metamizol sodium, paracetamol, phenobarbital

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, codeine, metamizole sodium, phenobarbital

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, codeine, metamizole sodium, paracetamol, phenobarbital

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, codeine, paracetamol

13 років

20/11/2025

18/02/2026

 

caffeine, codeine, paracetamol, phenobarbital, propyphenazone

13 років

20/11/2025

18/02/2026

 

caffeine, codeine, paracetamol, propyphenazone

13 років

01/06/2025

30/08/2025

 

caffeine, dextromethorphan hydrobromid, paracetamol, phenylephrine

13 років

20/11/2025

18/02/2026

 

caffeine, drotaverine, naproxen, paracetamol, pheniramine maleate, phenylephrine

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, ibuprofen, paracetamol

13 років

20/11/2025

18/02/2026

 

caffeine, indomethacin, proclorperazine maleate

13 років

21/03/2025

19/06/2025

 

caffeine, metamizole sodium

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, metamizole sodium, thiamine

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, metamizole sodium, paracetamol, phenobarbital

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, naproxen, salitsylamid

3 роки

01/11/2018

30/01/2019

 

caffeine, paracetamol

13 років

24/06/2025

22/09/2025

 

caffeine, paracetamol, pheniramine maleate, phenylephrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, paracetamol, phenylephrine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, paracetamol, propyphenazone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, propyphenazone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

caffeine, codeine, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calamagrostis, deschampsia

5 років

01/05/2022

30/07/2022

 

calamus, calendula, chelidonium majus, matricaria, rosa, styphnolobium japonicum, urtica

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

calcitonin salmon / synthetic analogue of eel calcitonin

3 роки

19/06/2018

17/09/2018

 

calcitonin, calcium carbonicum, calcium fluoratum, calcium phosphoricum, glandula, master aminoacid pattern, os suisparathyroidea suis

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcitriol

3 роки

01/01/2018

01/04/2018

 

calcium acetate, magnesium acetate tetrahydrate, potassium acetate, sodium chloride, sodium acetate trihydrate

13 років

01/01/2023

01/04/2023

 

calcium carbonate, calcium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium carbonate, colecalciferol

3 роки

31/10/2019

29/01/2020

 

calcium carbonate, magnesium carbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium carbonate, sodium alginate, sodium bicarbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium carbonicum hahnemanni, calcium fluoratum, calcium phosphoricum, sulfur jodatum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium carbonicum, calcium phosphoricum, calcium fluoricum, silicea

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium chlorid, hydroxyethyl starch, magnesium chlorid, potassium chlorid, sodium chlorid, sodium lactate, xylitol

1 рік

01/01/2018

11/03/2018

 

calcium chlorid, magnesium chlorid, potassium chlorid, sodium chlorid, sodium acetate, xylitol

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride dehydrate, glucose monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride//sodium bicarbonate, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride dehydrate, hydroxyethyl starch, L-malic acid, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium acetate trihydrate, sodium chloride

1 рік

01/01/2018

12/03/2018

 

calcium chloride dihydrate, sodium bicarbonate,

sodium chloride, magnesium chloride hexahydrate, magnesium sulfate heptahydrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

gelatin polysuktsynatu, sodium acetate tryhydrat, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dyhydrat, magnesium chloride heksahydrate, sodium hydroxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride dihydrate, glucose, monohydrate, magnesium chloride, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride dihydrate, glucose, potassium chloride, sodium chloride

13 років

22/03/2025

20/06/2025

 

calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, malic acid, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, potassium chloride

13 років

01/01/2023

01/04/2023

 

calcium chloride, potassium chloride, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride dihydrate, potassium chloride, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride hexahydrate, glucose, magnesium chloride hexahydrate, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride hexahydrate, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, povidone, sodium bicarbonate, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride hexahydrate, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, sodium citrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride hexahydrate, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, sodium citrate, xylitol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, magnesium chlorid, potassium chloride, sodium chloride, sodium lactate, xylitol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, dihydrate, glucose, kalium chloride, lactic acid, magnesii chloride, sodium chloride, sodium bicarbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, fructose, magnesium chlorid, potassium chlorid, sodium chlorid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, glucose monohydrate, magnesium chloride, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, glucose, magnesium chlorid, potassium chloride, sodium acetate, sodium chloride, xylitol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, glucose, magnesium chloride, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, glucose, magnesium chloride, sodium chloride, sodium lactate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, glucose, potassium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, histidine, histidine hydrochloride monohydrate, ketohlutarova acid, magnesium chloride, mannitol, potassium chloride, sodium chloride, tryptophan

3 роки

01/03/2018

30/05/2018

 

calcium chloride, hydroxyethyl starch, l-malic acid, magnesium chloride, potassium chloride, sodium chloride, sodium acetate

1 рік

01/01/2018

12/03/2018

 

calcium chloride, icodextrin, magnesium chloride, sodium chloride, sodium lactate

15 років

01/01/2027

01/04/2027

 

calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulphate, sodium chloride, sodium bicarbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium chloride, sodium chloride, sodium lactate, potassium chlorid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium dobesilate

5 років

05/05/2021

03/08/2021

 

calcium fluoratum, conium, pulsatilla, sabal serrulatum, thuja

10 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium fluoride, barberry ordinary, lycopodium, sulfur, thuja

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium folinate

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium fuoratum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium gluconate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium hypophosphorosum, chamomilla, cuprum metallicum, potassium chloride, staphisagria, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium levofolinate / calcium folinate

15 років

03/04/2029

02/07/2029

 

calcium levulinate, calcium gluconate

5 років

09/12/2018

09/03/2019

 

calcium pantothenate, cyanocobalamin cylimarynu, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium pantothenate, cyanocobalamin, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, silymarin, thiamine mononitrate

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium pantothenate, cystine, keratin, p-aminobenzoic acid, thiamine, yeast

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium pantothenate, DL-methionine, l-cystine, thiamine, pyridoxine, para-aminobenzoic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

calcium pantothenate, unitiol

13 років

19/07/2022

17/10/2022

 

calcium phoshate, glucosamine, magnesium phoshate

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium phosphoricum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium sulfuricum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calcium, cholecalciferol

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calendula

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calendula, chamomilla, salvia

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calendula, coriandr, glycyrrhizae, melilotus, silybi mariani

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calendula, galega, helichrysum, mariani, urtica, taraxacum, phaseolus, rosa, silybum, zeae maydis styli cum stigmatis

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

calendula, glycyrrhiza glabra, ledum palustre, matricaria, mentha piperita, viola

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor oil, castor oil, eucalyptus oil, levomentol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, mentha piperita oil, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, salicylic acid, turpentine oil, venom viper

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, chloral hydrate

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, chlorobutanol, eucalyptus oil, hexetidine, menthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, chlorobutanol, eucalyptus oil, levomentol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, chlorobutanol, eucalyptus oil, menthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, chlorobutanol, menthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, cinnamon oil, eucalyptus oil, mentha piperita oil, menthol, syzygium oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, clove oil, eucalyptus oil, menthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptol, levomenthol, oxymetazoline hydrochloride

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, levomenthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, levomenthol, turpentine oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, thymol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, methyl salicylate, syzygium oil, thymol, turpentine oil

8 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, methyl salicylate, terebinthine oil, thymol

8 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, myristica oil, thymol, eucalyptus oil, turpentine oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, nutmeg oil, thymol, pine oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus oil, menthol, thymol, turpentineal oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, eucalyptus, menthol, pine, turpentine

13 років

08/11/2018

06/02/2019

 

camphor, levomenthol / menthol, methyl salicylate

8 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, menthol

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor, levomenthol, methyl salicylate

8 років

20/04/2025

19/07/2025

 

camphor, sulfanilamide

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

camphor / camphor and other terpene derivates

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

canakinumab

1 рік

30/12/2018

09/03/2019

 

candesartan / candesartan, hydrochlorothiazide

5 років

28/04/2022

27/07/2022

 

candida parapsilosis

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cannabinoid receptor antibody affinity purified type I

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

capecitabine

3 роки

29/04/2018

28/07/2018

 

capreomycin

13 років

19/01/2025

19/04/2025

 

capsaicin

2 роки

15/05/2018

13/08/2018

 

capsaicin, menthol, methyl salicylate, nimesulide

2 роки

15/05/2018

13/08/2018

 

capsella

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

capsicum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

capsicum annuum, dimethyl sulfoxide

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

capsicum annuum, guaiacum, phytolacca americana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

captopril

5 років

14/04/2020

13/07/2020

 

captopril, hydrochlorothiazide

3 роки

14/04/2019

13/07/2019

 

carbamazepine

12 років

21/12/2024

21/03/2025

 

carbetocin

5 років

30/06/2022

28/09/2022

 

carbidopa, entacapone, levodopa

3 роки

17/10/2018

15/01/2019

 

carbidopa, levodopa

3 роки

01/10/2019

30/12/2019

 

carbimazole

13 років

31/08/2025

29/11/2025

 

carbocisteine

13 років

14/09/2025

13/12/2025

 

carbomer

5 років

31/01/2022

01/05/2022

 

carboplatin

3 роки

23/01/2019

22/04/2019

 

cardiolipin

5 років

31/01/2019

01/05/2019

 

cardiospermum halicacabum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cardiospermum, galphimia glauca, luffa operculata

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

carduus, chelidonium, natrium sulfuricum, phosphorus, taraxacum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

carmellose

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

carmellose (eye preparation)

13 років

01/10/2025

30/12/2025

 

carmellose sodium, glycerol

13 років

01/10/2025

30/12/2025

 

carotene, chlorophyll

10 років

31/12/2019

30/03/2020

 

carnitine chloride, cobamamide, cocarboxylase, lysine, pyridoxal-5-phosphate

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

carum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

carvedilol

5 років

17/04/2022

16/07/2022

 

caspofungin

2 роки

13/12/2018

13/03/2019

 

castor oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

castor oil, salicylic acid, sapsici fructus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cefadroxil

5 років

11/07/2022

09/10/2022

 

cefalexin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cefazolin

5 років

30/11/2021

28/02/2022

 

cefepime

3 роки

28/06/2018

26/09/2018

 

cefepime, sulbactam sodium

3 роки

28/06/2018

26/09/2018

 

cefixime

13 років

30/06/2025

28/09/2025

 

cefoperazone

5 років

11/01/2021

11/04/2021

 

cefoperazone sodium, interferon alfa-2b, sulbactam sodium

5 років

08/02/2021

18/04/2021

 

cefoperazone, sulbactam

5 років

11/01/2021

10/04/2021

 

cefotaxime

3 роки

18/12/2018

18/03/2019

 

cefpodoxim

13 років

02/08/2025

31/10/2025

 

cefprozil

5 років

22/12/2022

22/03/2023

 

ceftaroline fosamil

1 рік

28/10/2018

07/01/2019

 

ceftazidime

3 роки

17/10/2018

15/01/2019

 

ceftazidime, sulbactam

3 роки

17/10/2018

15/01/2019

 

ceftibuten

5 років

02/07/2022

30/09/2022

 

ceftizoxime

13 років

07/12/2025

07/03/2026

 

ceftriaxone

3 роки

26/05/2018

24/08/2018

 

ceftriaxone, sulbactam

3 роки

26/05/2018

24/08/2018

 

ceftriaxone, tazobactam sodium

3 роки

26/05/2018

24/08/2018

 

cefuroxime axetil

5 років

07/04/2022

06/07/2022

 

cefuroxime sodium (except for intracameral use)

5 років

07/04/2022

06/07/2022

 

cefuroxime sodium (for intracameral use)

3 роки

15/05/2018

24/07/2018

 

celecoxib

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

centaureum, culingana, glycyrrhiza, mentha arvensis, piper longum, vasaki

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

centaurium

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

centaurium, levisticum, rosmarinum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cerebrocurin

5 років

14/02/2022

15/05/2022

 

cerebrolysin

5 років

18/03/2019

16/06/2019

 

cetalkonium, choline salicylate

13 років

24/04/2025

23/07/2025

 

cetirizine

5 років

05/11/2022

03/02/2023

 

cetirizine, chlorphenamine maleate, dextromethorphan hydrobromide, paracetamol

5 років

05/11/2022

03/02/2023

 

cetirizine, paracetamol

5 років

05/11/2022

03/02/2023

 

cetirizine, paracetamol, phenylephrine

5 років

05/11/2022

03/02/2023

 

cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cetraria, hyssop, inula, saponaria, thymus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cetrimide, chlorhexidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cetrorelix

3 роки

12/04/2019

11/07/2019

 

cetuximab

3 роки

30/09/2020

29/12/2020

 

cetylpyridinium

13 років

23/03/2025

21/06/2025

 

cetylpyridinium chloride, gramicidin

13 років

23/03/2025

21/06/2025

 

cetylpyridinium chloride, gramicidin, oxybuprocaine hydrochloride

13 років

23/03/2025

21/06/2025

 

chamomile extract, glucose, potassium chloride, sodium chloride, sodium hydrogen carbonate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chamomile, coriandrum sativum, ethanol, foeniculum amare

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chamomile, guaiazulene

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chamomile, lidocaine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

chamomile, lidocaine, thymol

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

chamomilla, cina, colocynthis, lac defloratu, magnesium chloratum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chamomilla, kalium phosphoricum, staphisagria, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

charcoal activated

28 років

01/01/2040

31/03/2040

 

charcoal, rheum, senna, sulfur

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chelidonium

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chelidonium majus L., herba

3 роки

01/06/2019

30/08/2019

 

chelidonium majus, cinchona pubescens, citrullus colocynthis, lycopodium clavatum, myristica fragrans, phosphorus, silybum marianum, veratrum album

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chillea, althaea, equisetum, juglans regia, matricaria, quercus, taraxacum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chionanthus virginicus, cynara scolymus, Iberis amara, lycopodium clavatum, mandragora e rad. Sicc. Spag. Peka, peumus boldus spag. Peka, phosphorus, taraxacum officinale spag. Peka

15 років

01/06/2019

30/08/2019

 

chitosan,chrome, phaseolus vulgaris

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chizandra chinensis, choline bitartrate cynara scolymus, DL-methionine, inositol, silybum marianum, taurine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chloramphenicol

18 років

30/06/2030

28/09/2030

 

chloramphenicol, dexamethasone acetate, metronidazole, nystatin

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chloramphenicol, hydrocortisone (ocular)

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

chloramphenicol, hydrocortisone acetate

18 років

31/12/2019

30/03/2020

 

chloramphenicol, lidocaine, metronidazole

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

chloramphenicol, methyluracil

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

chloramphenicol, methyluracil, sulfadimethoxine, trimecain

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

chlorcresol, chlorhexidine, hexamidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlordiazepoxide

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

chlorhexidine

13 років

11/08/2025

09/11/2025

 

chlorhexidine, dexpanthenol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorhexidine digluconate, lidocaine hydrochloride, tyrothricin

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

chlorhexidine, lidocaine

13 років

11/09/2025

10/12/2025

 

chlorhexidine, metronidazole

13 років

11/09/2025

10/12/2025

 

chlorine E6

3 роки

21/10/2019

19/01/2020

 

chlormadinone acetate, ethinylestradiol

5 років

30/11/2021

28/02/2022

 

chlornitrophenol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorobutanol hemihydrate, choline salicylate, hexetidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorocresol combinations

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chloroform, ethanol, iodine

15 років

01/12/2019

29/02/2020

 

chlorophyllipt

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chloropyramine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chloroquine

3 роки

01/08/2018

30/10/2018

 

chlorotrianisene

5 років

24/06/2020

22/09/2020

 

chlorphenamine maleate, paracetamol, phenylephrine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorphenamine maleate, phenylephrine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorpromazine

3 роки

31/05/2020

29/08/2020

 

chlorprothixene

5 років

31/03/2018

29/06/2018

 

chlorquinaldol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chlorquinaldol, metronidazole

13 років

05/06/2020

03/09/2020

 

chlorquinaldol, promestriene

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

choline alfoscerate

5 років

29/12/2019

28/03/2020

 

choline salicylate

13 років

10/12/2025

10/03/2026

 

chondroitin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chondroitin, diclofenac, glucosamine

3 роки

19/08/2019

17/11/2019

 

chondroitin, glucosamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chondroitin, glucosamine, ibuprofen

3 роки

18/02/2020

19/05/2020

 

chondroitin, glucosamine, metylsulfonilmetan

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chondroitin, levomentol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

choriogonadotropin alpha

3 роки

19/09/2019

18/12/2019

 

chorionic gonadotrophin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

chromium picolinate, citrus aurantium, foeniculum vulgare, green tea, galega officinalis, gymnema sylvestre, hydroxycitric complex, phaseolus vulgaris, vaccinium myrtillus, vitis, zinziber officinale

13 років

29/12/2019

28/03/2020

 

chromium picolinate, garcinia cambogia, vesiculosus, tyrosine, levokarnitynu

13 років

09/07/2022

07/10/2022

 

chymotrypsin, papain, trypsin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cichorium, polygoni,semena lini, silybum fructus, styli cum stigmatis zeae meydis, vitis idaea

13 років

29/12/2019

28/03/2020

 

ciclosporin (systemic use)

3 роки

31/12/2018

31/03/2019

 

ciclosporin (topical use)

6 місяців

19/09/2018

28/11/2018

 

cilastatin, imipenem

3 роки

27/06/2020

25/09/2020

 

cilostazol

6 місяців

28/02/2018

08/05/2018

 

cimicifuga

5 років

01/01/2018

01/04/2018

 

cimicifuga, glonoinum, lachesis, sanguinaria canadensis, sulfur

13 років

03/06/2018

01/09/2018

 

cimicifuga, ignatia, sanguinaria, sepia

13 років

03/06/2018

01/09/2018

 

cimicifuga, ignatia, zincum valerianicum

13 років

03/06/2018

01/09/2018

 

cimicifuga, jaborandi, lachesis, sanguinaria, sepia

13 років

03/06/2018

01/09/2018

 

cinacalcet

3 роки

28/02/2019

28/05/2019

 

cinchocaini hydrochloridum, fluocortolone caproate, fluocortolone pivalate

13 років

23/04/2025

22/07/2025

 

cinchona pubescens, filipendula ulmaria, passiflora incarnata, petasites hybridus, salix alba

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

cinnabaris, echinacea, hydrastis, kalium bichromicum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

cinnarizine

13 років

31/10/2025

29/01/2026

 

cinnarizine, dimenhydrinate

13 років

19/03/2025

17/06/2025

 

cinnarizine, piracetam

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ciprofloxacin (systemic use)

5 років

31/01/2018

01/05/2018

 

ciprofloxacin (topical use)

5 років

31/01/2018

01/05/2018

 

ciprofloxacin hydrochloride, dexamethasone acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ciprofloxacin hydrochloride, dexamethasone acetate (ear drops, suspension)

5 років

30/04/2020

29/07/2020

 

ciprofloxacin, fluocinolone acetonide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ciprofloxacin, ornidazole

5 років

31/01/2018

01/05/2018

 

ciprofloxacin, tinidazole

5 років

31/01/2018

01/05/2018

 

cisplatin

5 років

18/12/2022

18/03/2023

 

citalopram

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

citicoline

13 років

31/12/2025

31/03/2026

 

citric acid, glucose, sodium citrate

5 років

30/05/2022

28/08/2022

 

citric acid, glucose, sodium citrate, sodium dihydrogen phosphate

5 років

30/05/2022

28/08/2022

 

citric acid, magnesium oxide, sodium picosulfate

5 років

30/05/2022

28/08/2022

 

citric acid, magnesium, sodium / citric acid anhydrous, light magnesium oxide, sodium picosulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

citric acid, potassium, sodium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cladribine

3 роки

25/02/2018

26/05/2018

 

clarithromycin

5 років

01/04/2022

30/06/2022

 

clarithromycin, lansoprazole, tinidazole

5 років

01/01/2022

01/04/2022

 

clavulanate, ticarcillin

13 років

12/09/2025

11/12/2025

 

clemastine

13 років

11/10/2025

09/01/2026

 

clindamycin

3 роки

15/10/2018

13/01/2019

 

clindamycin, clotrimazole

3 роки

15/10/2018

13/01/2019

 

clindamycin, miconazole nitrate

3 роки

15/10/2018

13/01/2019

 

clioquinol, flumetasone

13 років

15/02/2025

16/05/2025

 

clobetasol

5 років

28/02/2020

28/05/2020

 

clodronate

5 років

28/02/2022

29/05/2022

 

clomifene

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

clomipramine

13 років

31/10/2025

31/01/2026

 

clonazepam

5 років

26/06/2020

24/09/2020

 

clonidine

13 років

16/08/2025

14/11/2025

 

clopamide, dihydroegocrystine, reserpine

13 років

30/04/2025

29/07/2025

 

cloperastine

13 років

12/08/2025

10/11/2025

 

clostridium botulinum toxin type a

3 роки

07/05/2019

05/08/2019

 

clotrimazole

13 років

08/10/2025

06/01/2026

 

clotrimazole, hexamidine diisetionate, prednisolone acetate

13 років

13/11/2025

11/02/2026

 

clotrimazole, metronidazole, neomycin

13 років

13/11/2025

13/11/2025

 

clotrimazole, salicylic acid

13 років

31/03/2025

29/06/2025

 

clozapine

13 років

31/10/2025

29/01/2026

 

coagulation factor VIII (moroctocog alfa)

2 роки

26/08/2018

24/11/2018

 

coagulation factor VIII human plasma, von willebrand factor human plasma

3 роки

07/10/2018

05/01/2019

 

coagulation factor VIII, protein

3 роки

07/10/2018

05/01/2019

 

coagulation factor IX (nanoctocog alfa)

3 роки

12/07/2019

10/10/2019

 

coal tar / distilled coal tar

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cocarboxylase

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cocobetaine, collagen kokoyilhydrolyzed, methylglucosodioleat

13 років

23/08/2022

21/11/2022

 

cod liver oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

codein, sodium bicarbonate, terpin hydrate

13 років

06/09/2025

05/12/2025

 

codeine

13 років

06/09/2025

05/12/2025

 

codeine, chlorphenamine

13 років

06/09/2025

05/12/2025

 

codeine, drotaverine, paracetamol

13 років

06/09/2025

05/12/2025

 

codeine, ibuprofen

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

codeine, liquiritiae, sodium bicarbonate, thermopsidis lanceolatae

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

codeine, morphine, noscapine, papaverine hydrochloride, tebain

5 років

14/10/2022

12/01/2023

 

codeine, paracetamol

13 років

01/09/2025

30/11/2025

 

codeine, paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride

13 років

01/09/2025

30/11/2025

 

codeine, sodium bicarbonate, terpinhidrat

13 років

01/09/2025

30/11/2025

 

colchicine

5 років

30/07/2018

28/10/2018

 

colecalciferol

13 років

22/01/2025

22/04/2025

 

colecalciferol, retinol

13 років

22/01/2025

22/04/2025

 

colestyramine

13 років

01/04/2025

30/06/2025

 

colistimethate sodium (all applications except for dry inhalation powder)

13 років

31/12/2026

31/03/2027

 

complex of natural non-protein low-molecular organic compounds non-hormonal origin derived from animal embryonic tissue comprises oligopeptides and glycopeptides

5 років

30/09/2019

29/12/2019

 

complex of natural non-protein low-molecular organic compounds non-hormonal origin derived from animal embryonic tissue, oligopeptides and glycopeptides (total 0,07-0,4 mg), nucleotides, amino acids

5 років

30/09/2019

29/12/2019

 

concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain

1 рік

17/12/2018

25/02/2019

 

conium, ferrum picrinicum, kalium iodatum, populus, sabal

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

convallaria, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

copper gluconate, ferrous gluconate, manganese

13 років

23/08/2022

21/11/2022

 

corglycon

13 років

03/08/2022

01/11/2022

 

coriandri

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

coriandri, foeniculum, matricaria

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

coriandri, helichrysum arenarium, mentha piperita, menyanthes trifoliata

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

coriandri, helichrysum, mentha, menyanthid

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

corifollitropin alpha

3 роки

24/07/2020

22/10/2020

 

corpus luteum suis, kalium carbonicum, ovarium suis, pulsatilla

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cortexin

5 років

28/01/2021

27/04/2021

 

co-trimoxazole

13 років

01/04/2025

30/06/2025

 

crataegus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, equiseti arvensis, hippocastani, sophora japonica, trifolii, vincae minoris, visci albi

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, equisetum, hypericum, matricaria, melissa, mentha piperita, viscum

5 років

01/01/2018

01/04/2018

 

crataegus, ginkgo biloba, pueraria

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, ginkgo biloba, viscum album

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, guaifenesin, hypericum, humulus lupulus, melissa, passiflora, sambusi, valeriana

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, guaifenesin, hypericum, humulus lupulus, melissa, passiflora, sambucus nigra, valeriana

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, humulus lupulus, hypericum, mentha piperita, nicotinamide, pyridoxine, valeriana

5 років

01/06/2019

30/08/2019

 

crataegus, humulus lupulus, leonurus cardiaca

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, hypericum, humulus lupulus, menthae piperitae, nicotinamide, pyridoxine, valeriana

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, hyssopus officinalis, rosmarinus e foliis recentibus, selenicereus grandiflorus

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, kalium carbonicum, spigelia anthelmia

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, leonurus, humulus lupulus, menthae piperitae, valerianae

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, leonurus, humulus lupulus, menthae piperitae, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, leonurus, melissae, valerianae

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, leonurus, taurine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, leonurus, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, melilotus officinalis

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, passiflora

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crataegus, rauwolfia, reserpin, riscum album

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

cripedium pubescens, magnesium carbonicum, zincum valerianicum

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

crizotinib

1 рік

25/08/2018

03/11/2018

 

cromoglicic acid

5 років

28/02/2022

29/05/2022

 

cucurbita

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cucurbitae, populus tremula, solidago

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

curcuma, clycyrrhizae, mate, melissa, zingiber

10 років

05/09/2019

04/12/2019

 

curcuma, eucalypti etheroleum, franhulaemodyn, magnesium salicylate, menthae piperitae etheroleum

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cyanamide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyanocobalamin

13 років

22/02/2025

23/05/2025

 

cyanocobalamin, diclofenac, pyridoxine, thiamine

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

cyanocobalamin, disodium adenosine triphosphate trihydrate, kokarboksilaza, nicotinamide

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

cyanocobalamin, dl-carnitine, l-lysine, metopyn, pyridoxine, thiamine

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

cyanocobalamin, folic acid, iron

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

cyanocobalamin, folic acid, iron, zinc sulfate

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

cyanocobalamin, folic acid, Lactic Acid Bacillus

13 років

01/01/2025

30/02/2025

 

cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, pantothenic acid, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine nitrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyanocobalamin, folic acid, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyanocobalamin, hydrotartrate choline, l-cysteine hydrochloride, myo-inositol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyanocobalamin, lidocaine, pyridoxine, thiamine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

cyanocobalamin, oktotiamin, riboflavin, pyridoxine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyanocobalamin, pyridoxine, tiamine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyclamen

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cyclopentolate

13 років

28/02/2025

29/05/2025

 

cyclophosphamide

13 років

13/10/2025

11/01/2026

 

cycloserine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cynara

10 років

10/05/2021

10/08/2021

 

cynara, dehydrocholicum acid, menthae piperitae oil, raphanus

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cynodon dactylon, equisetum arvense, meliss officinalis, opuntia ficus-indica, peumus boldus, rosmarinus officinalis, sideritis angustifolia, spergularia rubra

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cyproheptadine

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

cyproterone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyproterone acetate, estradiol valerate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cyproterone, ethinylestradiol

3 роки

31/05/2020

29/08/2020

 

cysteinum, hydrargyri dichloridum

15 років

01/01/2019

01/04/2019

 

cytarabine

2 роки

31/03/2019

29/06/2019

 

cytidine, uridine triphosphate sodium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cytisine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

cytochrome c

5 років

25/10/2021

24/01/2022

 

cytomegalovirus immunoglobulin

5 років

31/12/2020

31/03/2021

 

cochlearia, echinacea, euphrasia, pilocarpus

15 років

01/01/2019

01/01/2019

 

dabigatran

6 місяців

18/09/2018

27/11/2018

 

dabrafenib

1 рік

26/08/2018

04/11/2018

 

dacarbazine

5 років

01/02/2018

02/05/2018

 

dalargin

5 років

30/08/2021

30/11/2021

 

dalteparin sodium

5 років

31/08/2020

29/11/2020

 

dapagliflozin

1 рік

04/10/2017

13/12/2017

 

daptomycin

1 рік

11/09/2018

20/11/2018

 

darbepoetin alpha

3 роки

31/10/2020

29/01/2021

 

darunavir

3 роки

23/12/2020

23/03/2021

 

daunorubicin

3 роки

07/06/2018

05/09/2018

 

ambra grisea, calcium carbonicum hahnemanni, cimicifuga racemosa, gelsemium sempervirens, hypericum perforatum, kalium carbonicum, sepia officinalis, urtica urens, vitex agnus-castus*

15 років

01/01/2019

01/04/2019

 

decametoxine

13 років

30/03/2025

28/06/2025

 

decametoxine, zinc sulfate

13 років

30/03/2025

28/06/2025

 

decitabine

1 рік

01/05/2018

10/07/2018

 

deer antlers, elk antlers or spotted deer extract

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

deferasirox

1 рік

31/10/2018

09/01/2019

 

degarelix

1 рік

17/02/2018

27/04/2018

 

denosumab

1 рік

26/09/2018

05/12/2018

 

deoxyribonucleic acid

1 рік

25/01/2018

04/04/2018

 

deproteyinizovanyy hemoderyvat

5 років

13/05/2018

11/05/2018

 

dequalinium

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dequalinium, cinchocaine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dequalinium, dibucaine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dequalinium, enoxolone, hydrocortisone acetate, lidocaine, tyrothricin

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

dequalinium, lisocime hydrochloride

13 років

30/09/2020

29/12/2020

 

deschampsia caespitosa, L., calamagrostis epigeios

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

desloratadine

5 років

15/07/2021

13/10/2021

 

desmodium

13 років

30/09/2019

29/12/2019

 

desmopressin

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

desogestrel

3 роки

01/07/2019

29/09/2019

 

desogestrel, ethinylestradiol

5 років

30/09/2020

29/12/2020

 

dexamethasone

5 років

31/01/2021

01/05/2021

 

dexamethasone (indicated in uveitis and macular edema)

1 рік

27/01/2018

06/04/2018

 

dexamethasone sodium phosphate, gentamicin sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexamethasone sodium metasulfobenzoat, neomycin sulfate, phenylephrine hydrochloride, polymyxin B sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexamethasone, framycetin, gramicidin

13 років

10/08/2025

08/11/2025

 

dexamethasone, gentamicin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexamethasone sodium metasulfobenzoat, neomycin sulfate, polymyxin B sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexamethasone, neomycin, polymyxin b

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

dexamethasone, nystatin, oxytetracycline hydrochloride, polymyxin B sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexamethasone, tobramycin (ophtalmic and otic use)

14 років

31/03/2025

29/06/2025

 

dexibuprofen

3 роки

31/08/2020

29/11/2020

 

dexketoprofen

3 роки

31/10/2018

29/01/2019

 

dexlansoprazole / lansoprazole

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

dexmedetomidine

1 рік

15/03/2018

24/05/2018

 

dexpanthenol

13 років

03/03/2025

01/06/2025

 

dexpanthenol, dimethyl sulfoxide, heparin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexpanthenol, heparin, venorutynol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexpanthenol, lidocaine, prednisolone

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

dexpanthenol, miramistin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexpanthenol, polyvinyl alcohol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexpanthenol, sodium hyaluronate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dexpanthenol, xylometazoline

8 років

31/05/2020

29/08/2020

 

dextran

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextran, sodium chloride / dextran 40, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextran 40, sodium chloride, potassium chloride, magnesium sulphate heptahydrate, disodium phosphate dodecahydrate, monopotassium phosphate, dextrose monohydrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextran 70, hypromellose

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

dextran 70, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextrin, iodine, lithium chloride

5 років

04/10/2022

04/01/2023

 

dextromethorphan hydrobromide, doxylamine succinate, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan hydrobromide, levomenthol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan hydrobromide, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan hydrobromide, paracetamol, promethazine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan hydrobromide, paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride

13 років

08/04/2025

07/07/2025

 

dextromethorphan, doxylamine, ephedrine, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan, doxylamine, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextromethorphan, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextropropoxyphene hydrochloride, dicycloverine hydrochloride, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dextrose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

diacerein

1 рік

15/12/2017

23/02/2018

 

diazepam

13 років

07/07/2025

05/10/2025

 

diazepam, calcium cyclobarbital

5 років

13/07/2021

11/10/2021

 

diclofenac (systemic formulations)

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac (topical formulations)

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac sodium, lidocaine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

diclofenac, levomenthol

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac, linum, menthol, methyl salicylate

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac, menthol, methyl salicylate

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac, nicotinic acid

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac, paracetamol

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

diclofenac, paracetamol, serratiopeptidase

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

dicyclomine hydrochloride, mefenamic acid, paracetamol

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

dicyclomine hydrochloride, nimesulide

3 роки

30/06/2018

28/09/2018

 

dicyclomine hydrochloride, paracetamol

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

dicycloverine, lactic acid baccillus, loperamide

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

dicycloverine, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dicycloverine, simeticone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dienogest

3 роки

02/12/2019

02/03/2020

 

dienogest, estradiol

3 роки

13/06/2019

11/09/2019

 

dienogest, ethinylestradiol

5 років

15/03/2018

13/06/2018

 

diethylamine-salicylate, escin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

diflucortolone valerate, isoconazole nitrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

digoxin

13 років

01/11/2025

30/01/2026

 

diltiazem

5 років

31/05/2022

29/08/2022

 

dimethyl sulfoxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dimethyl sulfoxide, elahotanin

5 років

25/12/2021

25/03/2022

 

dimethyl sulfoxide, escin, rutin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dimethyl sulfoxide, indomethacin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dimeticone

13 років

30/04/2025

29/07/2025

 

dimeticone, guaiazulene

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dimetindene

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dimetindene, phenylephrine

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

dinoprostone

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

diosmectite

13 років

12/11/2025

10/02/2026

 

diosmin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

diosmin, hesperidin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dioxydin, lidocaine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

diphenhydramine

13 років

05/03/2025

01/06/2025

 

diphenhydramine, metamizole

3 роки

10/04/2018

10/07/2018

 

diphtheria toxoid purified, pertussis bacteria, tetanus toxoid purified concentrated

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

dipyridamole

13 років

11/11/2025

09/02/2026

 

disodium hydrogen phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate anhydrous / sodium phosphate dibasic anhydrous, sodium phosphate monobasic monohydrate / phosphate sodium

13 років

06/01/2025

06/04/2025

 

disodium inosinate

13 років

30/11/2025

28/02/2026

 

disodium phosphate dodecahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

disodium phosphate, magnesium chloride, sodium citrate, sodium acetate, sodium dihydrogen, phosphate dihydrate, potassium chloride, sodium chloride

5 років

17/05/2022

15/08/2022

 

disulfiram

13 років

04/03/2025

02/06/2025

 

dobesilate calcium

13 років

13/10/2025

11/01/2026

 

dobutamine

3 роки

01/03/2018

30/05/2018

 

docetaxel

3 роки

30/11/2019

28/02/2020

 

docosanol

5 років

30/04/2021

29/07/2021

 

docusate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

dolutegravir / dolutegravir, abacavir, lamivudine

6 місяців

16/01/2018

26/03/2018

 

domperidone

3 роки

01/03/2018

30/05/2018

 

domperidone, omeprazole

3 роки

01/03/2018

30/05/2018

 

domperidone, rabeprazole

3 роки

01/03/2018

30/05/2018

 

donepezil

5 років

25/11/2021

23/02/2022

 

dopamine

13 років

09/10/2025

07/01/2026

 

dornase alpha

5 років

02/09/2022

01/12/2022

 

dorzolamide

3 роки

18/02/2019

18/05/2019

 

dorzolamide, timolol

3 роки

18/02/2019

18/05/2019

 

doxazosin

5 років

17/12/2020

17/03/2021

 

doxepin

13 років

01/08/2025

30/10/2025

 

doxorubicin

3 роки

12/11/2018

10/02/2019

 

doxofylline

5 років

03/08/2021

01/11/2021

 

doxycycline

13 років

05/05/2025

03/08/2025

 

doxylamine

3 роки

06/04/2020

05/07/2020

 

drequiseti, hyperici, sambuci, tiliae, uvae ursi

13 років

30/06/2022

28/09/2022

 

dronedarone

1 рік

31/07/2018

09/10/2018

 

drosera, grindelia robusta, kalium iodatum, naphthalinum Spongia, sticta, teucrium scorodonia, verbascum, yerba santa*

15 років

30/09/2018

29/12/2018

 

drosera, grindelia robusta, kalium jodatum, naphthalinum, spongia, sticta pulmonaria, teucrium scorodonia, verbascum, yerba santa*

15 років

30/09/2018

29/12/2018

 

drospirenone, estradiol

5 років

10/12/2019

09/03/2020

 

drospirenone, ethinylestradiol

3 роки

06/09/2019

05/12/2019

 

drospirenone, etinilestradiol, levomefolate calcium

3 роки

06/09/2019

05/12/2019

 

drotaverine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

drotaverine, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

duloxetine

3 роки

03/08/2020

01/11/2020

 

dutasteride

5 років

19/11/2022

17/02/2023

 

dutasteride, tamsulosin hydrochloride

3 роки

19/05/2022

17/08/2022

 

dydrogesterone

13 років

22/04/2025

21/07/2025

 

dydrogesterone, estradiol

13 років

22/02/2025

23/05/2025

 

ebastine

5 років

31/05/2018

29/08/2018

 

echinacea

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

echinacea pallida, menthol

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

echinacea purpurea, grindelia, plantago lanceolata, rosa, thymus

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

echinacea, grindelia, plantago, rosa, thymus

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

echinaceae, eleutherococcus, hypericum

5 років

03/03/2019

01/06/2019

 

econazole / econazole nitrate, triamcinolone acetonide / econazole nitrate, zinc oxide

5 років

16/11/2022

14/02/2023

 

efavirenz

1 рік

16/04/2018

25/06/2018

 

efavirenz, emtricitabine, tenofovir

3 роки

12/07/2018

10/10/2018

 

elahotanin

5 років

17/10/2019

17/01/2020

 

eleutherococcus

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

eleutherocccus senticsus, equisetum arvense, hypericum, matricaria, phaseolus vulgaris, rosa, vaccinium myrtillus

5 років

03/03/2019

01/06/2019

 

eleutherococcus, echinacea purpurea, hypericum

5 років

03/03/2019

01/06/2019

 

eltrombopag

1 рік

30/09/2018

09/12/2018

 

emblica, glycyrrhiza, menthol, zingiber

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

emblica, phyllanthus niruri, picrorrhiza kurroa

13 років

03/03/2019

01/06/2019

 

emoxypin

5 років

07/03/2018

05/06/2018

 

emtricitabine, rilpivirine, tenofovir disoproxil

1 рік

10/02/2018

20/04/2018

 

emtricitabine, tenofovir disoproxil

1 рік

02/04/2018

01/07/2018

 

enalapril

5 років

31/03/2018

29/06/2018

 

enalapril maleate, lercanidipine

13 років

26/07/2025

24/10/2025

 

enalapril, hydrochlorothiazide

5 років

26/07/2022

24/10/2022

 

enalapril, indapamide

5 років

31/03/2018

29/06/2018

 

enalapril, nitrendipine

3 роки

08/01/2018

08/04/2018

 

enisamium iodide

3 роки

28/04/2020

28/07/2020

 

enkad

5 років

21/10/2021

19/01/2022

 

enoxaparin

13 років

03/04/2025

02/07/2025

 

enterococcus faecalis

5 років

31/07/2021

29/10/2021

 

enterococcus faecalis, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, morganella morganii, proteus mirabilis

5 років

31/07/2021

29/10/2021

 

enterococcus faecalis, Escherichia coli, lactobacillus acidophilus, lactobacillus helveticus

3 роки

30/11/2020

28/02/2021

 

enterococcus faecalis, Escherichia coli бактерії

5 років

31/07/2021

29/10/2021

 

enzalutamide

1 рік

30/08/2018

08/11/2018

 

ephedrine hydrochloride, glaucine hydrobromide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ephedrine hydrochloride, phenobarbital, theophylline

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

epinephrine

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

epinephrine, mepivacaine hydrochloride / mepivacaine, norepinephrine / mepivacaine

5 років

31/03/2018

29/06/2018

 

epirubicin

3 роки

30/06/2020

28/09/2020

 

eplerenone

5 років

15/03/2022

13/06/2022

 

epoetin alpha

3 роки

31/08/2018

29/11/2018

 

epoetin beta

3 роки

14/02/2020

15/05/2020

 

eprosartan

5 років

30/04/2022

29/07/2022

 

eptacog alpha

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

eptifibatide

3 роки

01/01/2020

01/04/2020

 

equisetum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

equisetum arvense, hypericum, polygonum aviculare, авісан

5 років

06/11/2019

04/02/2020

 

equisetum arvense, potentilla anserina, solidago virgaurea

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

equisetum, hypericum, sambuci, tiliae, uvae ursi

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

erdosteine

5 років

01/02/2021

01/05/2021

 

ergocalciferol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ergocalciferol, retinol acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

erlotinib

1 рік

17/11/2018

26/01/2019

 

ertapenem

3 роки

29/03/2020

27/06/2020

 

erythromycin

13 років

11/03/2025

09/06/2025

 

erythromycin, guaifenesin

13 років

11/03/2025

09/06/2025

 

erythromycin, isotretinoin

3 роки

31/08/2018

29/11/2018

 

erythromycin, zinc acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

escentsialni phospholipids

5 років

01/03/2019

30/05/2019

 

escherichia coli lysate

5 років

31/07/2020

29/10/2020

 

escherichia coli strain Nissle 1917

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

escherichia coli живі бактерії та аутолізат

5 років

31/07/2020

31/07/2020

 

escherichia coli законсервованих у 3,3 мг зрідженого фенолу

5 років

31/07/2020

29/10/2020

 

escherichia coli, hydrocortisone acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

escitalopram

5 років

31/12/2021

31/03/2022

 

esdepallethrine, piperonyl butoxide

5 років

02/07/2022

30/09/2022

 

eskulozyd, framycetin sulfate, heparin, hydrocortisone acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

eskulozyd, framycetin sulfate, hydrocortisone acetate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

esmolol

13 років

13/12/2025

13/03/2026

 

esomeprazole

5 років

10/03/2019

08/06/2019

 

esomeprazole, naproxen

5 років

30/04/2022

29/07/2022

 

estradiol

5 років

31/08/2021

29/11/2021

 

estradiol, levonorgestrel

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

estradiol, nomegestrol acetate

3 роки

26/01/2018

26/04/2018

 

estriol

15 років

31/12/2025

31/03/2026

 

estriol, lactobacillus acidophilus

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

estrone sodium sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

etacrynic acid

13 років

14/05/2025

12/08/2025

 

etamsylate

13 років

22/04/2025

21/07/2025

 

etanercept

1 рік

02/02/2018

12/04/2018

 

ethacridine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ethambutol

13 років

17/10/2025

15/01/2026

 

ethambutol, isoniazid, pyrazinamide, rifampicine

13 років

02/04/2025

01/07/2025

 

ethambutol, isoniazid, rifampicine

13 років

02/04/2025

01/07/2025

 

ethambutol, lomefloxacin, protionamid, pyrazinamide

13 років

17/10/2025

15/01/2026

 

ethanol denatured, hydroxybenzoic acid, potassium thiocyanate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ethanol, formaldehyde

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ethanol, hamamelis, ihtamol, potassium iodide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ethanol, hypericum, melissa, rhizoma, valerianae

5 років

01/03/2019

30/05/2019

 

ethanol, matricaria

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ethanol, povidone iodinated

13 років

22/02/2025

23/05/2025

 

ethanol, propanol

13 років

22/02/2025

23/05/2025

 

ethinylestradiol

13 років

01/06/2025

30/08/2025

 

ethinylestradiol, etonogestrel

5 років

01/07/2020

29/09/2020

 

ethinylestradiol, gestodene (except for transdermal application)

5 років

16/03/2021

14/06/2021

 

ethinylestradiol, levonorgestrel

3 роки

13/04/2019

12/07/2019

 

ethinylestradiol, norelgestromin

5 років

19/11/2019

17/02/2020

 

ethinylestradiol, norgestimate

5 років

30/10/2021

28/01/2022

 

ethionamide

13 років

08/06/2025

06/09/2025

 

ethyl salicylate, hydroxy methyl salicylate, methylnicotinate, methyl salicylate

13 років

22/02/2025

23/05/2025

 

etodolac

13 років

02/08/2025

31/10/2025

 

etonogestrel

3 роки

01/09/2018

30/11/2018

 

etoposide

3 роки

16/02/2019

16/05/2019

 

etoricoxib

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

etravirine

1 рік

27/09/2018

06/12/2018

 

eucalyptus

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, camphor, pine oil

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, levomenthol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, menthol racemic, nutmeg oil, racemic camphor, thymol pine oil

13 років

14/02/2022

14/05/2022

 

eucalyptus oil, menthol, nutmeg oil, turpentine oil, wintergreen oil

1 рік

08/06/2018

17/08/2018

 

eucalyptus oil, mint oil, plantago lanceolata, tussilago farfara

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, pine oil

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, turpentine oil, methyl salicylate

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus oil, xylomethazoline

8 років

28/10/2018

26/01/2019

 

eucalyptus, glycerinum, menthol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, matricaria

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, matricaria, mentha piperita, salvia, sulfanilamidum, sulfathiazole, thymol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, mentha piperita, sulfanilamidum, sulfathiazole, thymol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, mentha, streptocide, sulfathiazole, thymol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, menthae piperitae, salvia, sulfanilamidum, sulfathiazole, thymol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, menthol

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, peruvian balsam synthetic-free pitches, rosmarinus

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

eucalyptus, sanquisorba officinalis, sambucus nigra, salvia, symphytum officinale, thymus

13 років

19/11/2019

17/02/2020

 

euphorbium, mercurius bijodatus, pulsatilla, sinapis nigra

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

euphrasia

13 років

29/12/2019

28/03/2020

 

everolimus (indicated for astrocytoma)

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

everolimus (indicated for carcinoma, renal cell)

1 рік

31/03/2018

09/06/2018

 

everolimus (indicated for rejection of transplanted organs)

3 роки

31/07/2018

29/10/2018

 

exemestane

5 років

15/12/2020

15/03/2021

 

exenatide

1 рік

30/03/2018

08/06/2018

 

extract of human placenta

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

ezetimibe, simvastatin

5 років

10/03/2019

08/06/2019

 

fabomotyzol hydrochloride

5 років

22/08/2021

20/11/2021

 

factor x, human coagulation factor ix, human coagulation factor vii, protein c, protein s, prothrombin

5 років

30/11/2021

28/02/2022

 

famciclovir

3 роки

31/12/2020

31/03/2021

 

famotidine

3 роки

30/09/2020

29/12/2020

 

febuxostat

1 рік

20/04/2018

29/06/2018

 

felodipine

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

fenofibrate

3 роки

31/07/2020

29/10/2020

 

fenoterol (respiratory indications)

5 років

27/09/2022

26/12/2022

 

fenoterol, ipratropium

5 років

02/02/2018

03/05/2018

 

fenpiverinium bromide, metamizole sodium, pitofenone hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fenspiride

3 роки

08/04/2020

07/07/2020

 

fentanyl (transdermal patches, solution for injection)

3 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

fenticonazole

13 років

31/12/2025

31/03/2026

 

ferrous fumarate, folic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ferrous polymaltose, folic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ferrous sulfate, folic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ferrum phosphoricum

15 років

01/03/2019

30/05/2019

 

fexofenadine

5 років

11/03/2022

09/06/2022

 

fidaxomicin

1 рік

26/05/2018

04/08/2018

 

filgrastim

3 роки

15/09/2018

14/12/2018

 

filtrate faholizativ bacteria Klebsiella pneumoniae

5 років

01/03/2018

30/05/2018

 

finasteride

1 рік

31/08/2018

09/11/2018

 

fingolimod

1 рік

28/02/2018

08/05/2018

 

fish oil

10 років

28/02/2018

29/05/2018

 

fish oil, olive oil, soybean oil, triglycerides medium-chain

3 роки

28/02/2020

29/05/2020

 

fladeksan

13 років

25/12/2019

24/03/2020

 

fluconazole

3 роки

02/03/2020

31/05/2020

 

fludarabine

5 років

10/08/2022

08/11/2022

 

fludrocortisone

13 років

17/10/2025

15/01/2026

 

flumetasone, salicylic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fluocinolone acetonide (all routes of administration apart from intravitreal implant in applicator)

13 років

26/02/2025

27/05/2025

 

fluocinolone acetonide, neomycin sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fluocinonide, gentamicine

13 років

07/08/2019

05/11/2019

 

fluocortolone pivalate, lidocaine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fluorescein (systemic use)

3 роки

30/04/2020

29/07/2020

 

fluoxetine

5 років

07/09/2022

06/12/2022

 

flupentixol

13 років

30/11/2023

28/02/2024

 

flupirtine

3 роки

23/01/2018

23/04/2018

 

fluphenazine

13 років

17/12/2025

17/03/2026

 

flutamide

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

fluticasone furoate

3 роки

26/04/2018

25/07/2018

 

fluticasone propionate

5 років

28/02/2022

29/05/2022

 

fluticasone, salmeterol

5 років

31/10/2019

29/01/2020

 

fluvastatin

5 років

31/08/2022

29/11/2022

 

fluvoxamine

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

foeniculum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

folic acid

5 років

01/06/2022

30/08/2022

 

folinic acid / (di)sodium folinate

15 років

03/04/2029

02/07/2029

 

follitropin alpha

3 роки

19/10/2018

17/01/2019

 

follitropin alpha, lutropin alpha

3 роки

19/10/2018

17/01/2019

 

follitropin beta

3 роки

01/05/2020

30/07/2020

 

fondaparinux

1 рік

06/12/2018

14/02/2019

 

formaldehyde

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

formoterol

3 роки

31/05/2020

29/08/2020

 

fosamprenavir

3 роки

20/10/2018

18/01/2019

 

fosaprepitant

1 рік

25/03/2020

03/06/2020

 

fosfocreatine

5 років

16/06/2019

14/09/2019

 

fosfomycin (IV formulation)

3 роки

31/07/2019

29/10/2019

 

fosfomycin (oral formulation)

3 роки

31/07/2019

29/10/2019

 

fosinopril

3 роки

02/07/2018

30/09/2018

 

fosinopril, hydrochlorothiazide

3 роки

02/07/2018

30/09/2018

 

fotemustine

13 років

14/04/2025

13/07/2015

 

framycetin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

frangula alnus

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

frovatriptan

5 років

01/03/2022

30/05/2022

 

fructose

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ftybamzon

5 років

16/09/2021

15/12/2021

 

fukushima bulla / fusco algae, lycium cortice, niger elderberry, senna, faeniculi, apio, niger elderberry, betula, licoricia

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

fulvestrant

3 роки

25/04/2020

24/07/2020

 

fumaria officinalis, silybum marianum

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

furazolidone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

furosemide

3 роки

01/01/2018

01/04/2018

 

furosemide, spironolactone

1 рік

15/12/2018

23/02/2019

 

fursultiamine, riboflavin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fusafungine

13 років

31/12/2025

31/03/2026

 

fusidic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

fusidic acid (topical use)

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

gabapentin

3 роки

01/02/2019

01/05/2019

 

gadobenic acid

5 років

30/04/2020

29/07/2020

 

gadobutrol

5 років

30/04/2020

29/07/2020

 

gadodiamide

5 років

30/04/2020

29/07/2020

 

gadopentetic acid

5 років

30/04/2020

29/07/2020

 

galantamine

4 роки

01/03/2020

30/05/2020

 

galsulfase

1 рік

31/05/2018

09/08/2018

 

gamma aminobutyric acid, gamma-amino-beta-oxybutyric acid, magnesium glutamate hydrobromide, pyridoxine

5 років

12/04/2021

11/07/2021

 

gamma butyrobetayinu dehydrate, meldoniya dehydrate

1 рік

16/11/2018

25/01/2019

 

gamma-aminobutyric acid, piracetam

5 років

16/11/2021

14/02/2022

 

ganciclovir

3 роки

14/06/2019

12/09/2019

 

ganirelix

5 років

28/02/2022

29/05/2022

 

ganoderma lucidum karst

13 років

01/01/2018

01/04/2018

 

gastric juis naturel

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

gatifloxacin

5 років

01/10/2018

30/12/2018

 

gatifloxacin, ornidazole

5 років

01/10/2018

30/12/2018

 

gefitinib

3 роки

05/07/2018

05/10/2018

 

gelee royale

10 років

08/01/2021

08/04/2021

 

gemcitabine

5 років

12/01/2018

12/04/2018

 

gemifloxacin

1 рік

29/07/2018

07/10/2018

 

gentamicin (systemic use)

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

gentamicin (topical use)

13 років

28/02/2025

29/05/2025

 

gentamicin, l-tryptophan, methoxan, zinc sulfate heptahydrate

5 років

03/07/2019

01/10/2019

 

gepon

3 роки

31/07/2020

29/10/2020

 

gidazepam

13 років

07/07/2025

05/10/2025

 

ginkgo

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

ginkgo biloba, heptaminol hydrochloride, troxerutin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glatiramer

3 роки

30/11/2020

28/02/2021

 

glaucine

5 років

18/09/2019

17/12/2019

 

glibenclamide

13 років

31/12/2025

31/03/2026

 

glibenclamide, metformin hydrochloride

3 роки

18/06/2018

16/09/2018

 

gliclazide

5 років

28/02/2021

28/05/2021

 

glimepiride

5 років

01/06/2022

30/08/2022

 

glimepiride, metformin

3 роки

01/04/2018

01/07/2018

 

glimepiride, pioglitazone hydrochloride / metformin, pioglitazone / pioglitazone

1 рік

31/07/2018

09/10/2018

 

gliquidone

13 років

16/09/2025

15/12/2025

 

glucagon

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glucosamine

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

glucosamine, sodium chloride

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

glucosaminilmuramilpentapeptyd

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

glucose

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glucose anhydrous, potassium chloride, sodium chloride, sodium citrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glucose monohydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, zinc acetate dihydrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glucose, glycine, sodium formiate

5 років

30/05/2022

28/08/2022

 

glucose, matricaria, potassium chloride, sodium chloride, sodium hydrocarbonate

13 років

12/12/2019

11/03/2020

 

glucose, potassium chloride

5 років

17/04/2019

16/07/2019

 

glucose, potassium chloride, sodium chloride, sodium citrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glycerine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glycerine, iodine, potassium iodide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glycerol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glyceryl trinitrate

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

glycine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

glycine max

5 років

20/11/2019

18/02/2020

 

glycine, medium-chain triglycerides, linoleic acid, linolenic acid

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycol, haemophilus influenzae B, klebsiella ozaenae, klebsiella pneumoniae, neisseria catarrhalis, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, streptococcus viridans

5 років

12/07/2018

10/10/2018

 

glycopyrronium bromide (indicated for chronic obstructive pulmonary disease)

1 рік

28/09/2018

07/12/2018

 

glycyrrhiza

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, farfarae, plantago

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, humulus lupulus, leonurus cardiaca, mentha piperita, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, kulindzhany, mentha arvensis, ocimum sanctum, pepper, vasak

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, leonurus, humulus lupulus, mentha piperita, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, mentha piperita, plantaginis majoris, sambuci, thymus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glycyrrhiza, plantago, sambucus, urtica viola

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

glyoxal, methylglyoxal

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

goitre gland of cattle extract

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

golimumab

3 роки

07/04/2020

06/07/2020

 

goserelin

5 років

12/05/2021

10/08/2021

 

gramicidin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

granisetron (other formulations except for transdermal patch)

5 років

18/02/2021

18/05/2021

 

grape seed

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

griseofulvin

13 років

16/07/2025

14/10/2025

 

guaiazulene, matricaria oil (водно-спиртовий екстракт з квіток ромашки)

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

guaifenesin

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

guaifenesin, herbal extracts

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

guaifenesin, paracetamol, phenylephrine hydrochloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

guaifenesin, pseudoephedrine, triprolidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

guaifenesin, thymus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

guar gum

13 років

24/05/2018

22/08/2018

 

gentiana, primula cum calycibus, sambucus, rumicis, verbena

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

haemophilus influenzae b, klebsiella ozaenae, klebsiella pneumoniae, neisseria catarrhalis, staphylococcus aureus, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, streptococcus viridans

5 років

05/10/2021

03/01/2022

 

haemophilus influenzae, klebsiella ozaenae, klebsiella pneumoniae, neisseria catarrhalis, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, streptococcus viridans

5 років

05/10/2021

03/01/2022

 

haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae and ozaenae, moraxella (branhamella / neisseria) catarrhalis, staphylococcus aureus, streptococcus (diplococcus) pneumoniae, streptococcus pyogenes and viridans

5 років

05/10/2021

03/01/2022

 

haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae and ozaenae, moraxella catarrhalisstaphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes and viridans

5 років

20/11/2018

18/02/2019

 

haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae and ozaenae, moraxella catarrhalisstaphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes and viridans

5 років

20/11/2018

18/02/2019

 

haloperidol

14 років

24/01/2025

24/04/2025

 

hamulus, leonurus, gnaphalium uliginosum, crataegus, valerianae, melissae, origanum vulgare

13 років

31/12/2019

31/03/2020

 

harpagophytum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hedera

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hedera, primula, thymus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hedera, thymus

13 років

15/11/2018

13/02/2019

 

helichrysum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

helichrysum arenarii, hypericum, matricaria

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hepar sulphurius calcareum, kali bromatum, natri bromatum, niccolum sulphuricum, sulphur

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

heparin

13 років

31/03/2025

29/06/2025

 

heparin sodium, polidokanol, prednisolone acetate

13 років

31/03/2025

29/06/2025

 

hetastarch, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hexamethonium bromide

5 років

07/03/2021

07/06/2021

 

hexestrol

5 років

24/06/2020

22/09/2020

 

hexetidine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hexoprenaline sulfate

5 років

13/08/2020

11/11/2020

 

hibiscus

10 років

12/08/2024

10/11/2025

 

hidrosmin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hippophae rhamnoides

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

histamine dihydrochloride

5 років

22/12/2021

22/03/2022

 

histamine dihydrochloride, potassium phosphate monosubstituted, phenol, sodium chloride, sodium phosphate disubstituted, twin-80, water

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

hlikozaminohlikanopeptydnyy complex

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

household allergens

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

human anti-d immunoglobulin

3 роки

28/03/2018

26/06/2018

 

human coagulation factor IX**

3 роки

12/07/2019

10/10/2019

 

human coagulation factor VII**

3 роки

31/10/2019

29/01/2020

 

human coagulation factor VIII (antihemophilic factor A)**

5 років

30/11/2019

28/02/2020

 

human coagulation factor VIII (inhibitor bypassing fraction)

1 рік

28/02/2018

10/04/2018

 

human coagulation factor VIII, human von willebrand factor**

3 роки

07/10/2018

05/01/2019

 

human coagulation factor XIII

5 років

30/06/2022

28/09/2022

 

human coagulation factor XIII, human fibrinogen

5 років

01/01/2022

01/04/2022

 

human fibrinogen

5 років

30/06/2020

28/09/2020

 

human fibrinogen, human thrombin

6 місяців

08/12/2018

17/02/2019

 

human hemin

3 роки

31/05/2019

29/08/2019

 

human leucocyte interferon-alpha

13 років

26/11/2025

24/02/2026

 

human normal immunoglobulin**

1 рік

31/05/2018

29/08/2018

 

human plasma (pooled and treated for virus inactivation)

3 роки

28/02/2020

29/05/2020

 

human plasma protease C1 inhibitor**

3 роки

04/08/2019

02/11/2019

 

human plasma proteins with not less than 96 % albumin

5 років

28/02/2021

28/05/2021

 

human prothrombin complex

5 років

30/04/2021

29/07/2021

 

humulus lupulus, hypericum, matricaria, melissa, menthae piperitae, valeriane

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

humulus lupulus, leonurus, melissa, valerianae

13 років

05/12/2018

05/03/2019

 

humulus lupulus, menthae piperitae, menyanthes trifoliata, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

humulus lupulus, menyanthes trifoliata, mentha piperita, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

humulus lupulus, valeriana

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hyaluronate zinc

13 років

02/01/2025

02/04/2025

 

hyaluronic acid

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hyaluronidase

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

hydrochlorothiazide

13 років

31/12/2025

31/03/2026

 

hydrochlorothiazide, irbesartan

3 роки

30/09/2019

29/12/2019

 

hydrochlorothiazide, lisinopril

5 років

16/02/2021

16/05/2021

 

hydrochlorothiazide, losartan

5 років

15/02/2018

16/05/2018

 

hydrochlorothiazide, olmesartan

5 років

24/10/2021

22/01/2022

 

hydrochlorothiazide, quinapril

5 років

13/04/2021

12/07/2021

 

hydrochlorothiazide, ramipril

3 роки

10/01/2018

10/04/2018

 

hydrochlorothiazide, telmisartan / telmisartan

1 рік

11/04/2018

20/06/2018

 

hydrochlorothiazide, triamterene

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydrochlorothiazide, valsartan

3 роки

13/04/2020

12/07/2020

 

hydrochlorothiazide, zofenopril

13 років

03/03/2025

01/06/2025

 

hydrocortisone / hydrocortisone (indicated in adrenal insufficiency except the modified release tablets formulation)

5 років

31/08/2019

29/11/2019

 

hydrocortisone acetate, oxytetracycline hydrochloride, polymyxin b

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydrocortisone acetate, zinc sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydrocortisone, natamycin, neomycine sulphate

13 років

20/06/2025

18/09/2025

 

hydrocortisone, oxytetracycline

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydrogen peroxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydrotalcite

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hydroxycarbamide (all other indications apart from sickle cell syndrome)

1 рік

06/12/2018

14/02/2019

 

hydroxychloroquine

13 років

18/04/2025

17/07/2025

 

hydroxyethyl starch

1 рік

01/03/2018

10/05/2018

 

hydroxyethyl starch, magnesium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium acetate trihydrate, sodium chloride

1 рік

01/03/2018

10/05/2018

 

hydroxyethyl starch, sodium chlorid

1 рік

01/03/2018

10/05/2018

 

hydroxymetylhynoksalyndyoksyd, isoniazid

5 років

25/10/2021

23/01/2022

 

hydroxyprogesterone

5 років

23/08/2018

21/11/2018

 

hydroxyzine chloride, hydroxyzine pamoate and all fixed combination / hydroxyzine

18 місяців

01/05/2018

09/07/2018

 

hyoscine (бутилскополамін)

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hyoscine butylbromide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

hyoscine butylbromide, paracetamol

13 років

10/08/2025

08/11/2025

 

hypericin

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

hypericum

5 років

01/01/2018

01/04/2018

 

hypericum, valeriana

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

hypromellose

13 років

30/11/2025

28/02/2026

 

ibandronic acid / sodium ibandronate

3 роки

24/06/2018

22/09/2018

 

ibrutinib

6 місяців

12/11/2018

21/01/2019

 

ibuprofen (indicated in ductus arteriosus)

3 роки

29/07/2020

27/10/2020

 

ibuprofen / ibuprofen lysine (not indicated in ductus arteriosus)

3 роки

18/02/2020

19/05/2020

 

ibuprofen, levomenthol

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

ibuprofen, paracetamol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

iceland moss

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

ichthammol

16 років

01/01/2028

31/03/2028

 

idarubicin

3 роки

30/11/2019

28/02/2020

 

idursulfase

1 рік

23/07/2018

01/10/2018

 

ifosfamide

8 років

31/07/2020

29/10/2020

 

ignatia, gelsemium, veratum album

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

ihtamol, kalii iodidum, matricaria

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

iloprost (aerosol)

3 роки

15/09/2020

14/12/2020

 

iloprost (iv solution)

3 роки

31/01/2018

01/05/2018

 

imatinib

3 роки

10/05/2018

08/08/2018

 

Imidazolyl ethanamide pentandioic acid

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

imiglucerase

3 роки

31/05/2018

29/08/2018

 

imipramine

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

imiquimod

3 роки

26/01/2020

26/04/2020

 

immunoglobulin antithymocyte (rabbit)

3 роки

15/08/2019

13/11/2019

 

immunoglobulin chlamydia trachomatis

5 років

26/11/2022

24/02/2023

 

immunoglobulin cytomegalovirus

5 років

31/12/2020

30/03/2021

 

immunoglobulin Epstein-Barr virus

5 років

26/11/2022

24/02/2023

 

immunoglobulin F(ab')2 fragments of equine antirabies

3 роки

21/05/2019

19/08/2019

 

immunoglobulin herpes simplex virus type 1

3 роки

25/01/2018

25/04/2018

 

immunoglobulin herpes simplex virus type 2

3 роки

25/01/2018

25/04/2018

 

immunoglobulin human hepatitis B

1 рік

30/11/2018

08/02/2019

 

immunoglobulin human rabies

5 років

26/04/2022

25/07/2022

 

immunoglobulin human tetanus

5 років

29/08/2022

27/11/2022

 

immunoglobulin lymphocytic

3 роки

05/10/2020

03/01/2021

 

immunoglobulin mycoplasma hominis

3 роки

11/05/2020

09/08/2020

 

immunoglobulin rabies

5 років

26/04/2022

25/07/2022

 

immunoglobulin staphylococcus

1 рік

15/03/2018

24/05/2018

 

immunoglobulin tetanus antitoxin

5 років

25/01/2018

05/04/2018

 

immunoglobulin toxoplasma gondii

5 років

21/08/2018

30/10/2018

 

immunoglobulin ureaplasma urealyticum

5 років

11/05/2022

20/07/2022

 

immunoglobulin varicella / zoster

3 роки

31/12/2019

31/03/2020

 

immunoglobulin//specific antibodies to herpes virus type 6

3 роки

25/01/2018

25/04/2018

 

immunoglobulins, normal human

1 рік

31/05/2018

09/08/2018

 

immunomax

5 років

03/01/2022

03/04/2022

 

indacaterol

3 роки

30/11/2019

28/02/2020

 

indapamide

5 років

25/11/2020

23/02/2021

 

indapamide, perindopril

5 років

25/11/2020

23/02/2021

 

indometacin

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

indometacin, troxerutin

13 років

01/01/2020

31/03/2020

 

indometacin, venorutynol

13 років

01/01/2020

31/03/2020

 

inflamafertyn

5 років

30/09/2019

29/12/2019

 

infliximab (biosimilars)

1 рік

20/01/2018

31/03/2018

 

infliximab (except for biosimilars)

3 роки

23/08/2019

21/11/2019

 

inosine

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

inosine, nicotinamide, meglumine, methionine, succinic acid

1 рік

21/09/2018

30/11/2018

 

inosine, nicotinamide, riboflavin, succinic acid

5 років

03/01/2022

03/04/2022

 

inosine pranobex

5 років

31/12/2018

31/03/2019

 

insulin aspart

1 рік

30/09/2018

09/12/2018

 

insulin degludec / insulin degludec, insulin aspart

1 рік

30/09/2018

09/12/2018

 

insulin detemir

1 рік

31/10/2018

09/01/2019

 

insulin glargine

6 місяців

21/02/2018

01/05/2018

 

insulin glulisine

1 рік

16/04/2018

25/06/2018

 

insulin human / insulin human, insulin isophane (subcutaneous and intravenous routes of administration)

3 роки

26/10/2020

24/01/2021

 

insulin lispro

3 роки

30/04/2020

29/07/2020

 

insulin porcine

3 роки

26/10/2020

24/01/2021

 

interferon alfa natural**

13 років

26/11/2025

24/02/2026

 

interferon alfa-2a**

5 років

03/06/2022

01/09/2022

 

interferon alfa-2b**

5 років

20/09/2021

19/12/2021

 

interferon alfa-2b, taurine

3 роки

12/06/2019

10/09/2019

 

interferon alfacon-1

5 років

15/12/2020

14/03/2021

 

interferon alpha-2b, diphenhydramine

5 років

21/02/2021

21/05/2021

 

interferon beta-1a**

3 роки

03/05/2018

01/08/2018

 

interferon beta-1b**

3 роки

23/07/2018

21/10/2018

 

interferon gamma

3 роки

01/01/2019

31/04/2019

 

inula

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

iodine

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

iodine (123I) iobenguane

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

iodine (131I) iobenguane

3 роки

01/05/2018

30/07/2018

 

iodine, potassium iodide

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

iodixanol

8 років

30/04/2020

29/07/2020

 

iodohippurate sodium (123I)

9 років

19/01/2022

19/04/2022

 

ioflupane (123I)

5 років

27/07/2022

25/10/2022

 

iohexol

8 років

30/06/2020

28/09/2020

 

iomeprol

8 років

30/04/2020

29/07/2020

 

iopamidol

8 років

31/12/2019

30/03/2020

 

iopromide

8 років

30/06/2020

28/09/2020

 

ioversol

13 років

01/06/2025

30/08/2025

 

ipidacrine

5 років

10/10/2019

10/01/2020

 

ipratropium, xylometazoline

13 років

07/04/2025

06/07/2025

 

irbesartan

3 роки

11/08/2018

09/11/2018

 

irinotecan

3 роки

04/05/2020

02/08/2020

 

iron in any combination including one or more of the following: multivitamins, minerals, aminoacids, herbal extracts, lecithine (except for combinations with folic acid)

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

iron in combination with folic acid and other substances

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

Iron protein-acetyl-aspartylatu

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

iron sulfate heptahydrate, serine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

iron, oral preparations

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

iron, parenteral preparations

13 років

01/01/2019

01/04/2019

 

isoconazole

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

isodibut

5 років

19/07/2022

19/10/2022

 

isoleucine, histidine, leucine, lysine acetate, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

isoniazid

5 років

01/11/2019

30/01/2020

 

isoniazid, sodium aminosalicylate dihydrate

1 рік

16/04/2018

15/07/2018

 

isoniazid, rifampicin

3 роки

01/05/2019

30/07/2019

 

isosorbide

13 років

01/05/2025

30/07/2025

 

isotretinoin

18 місяців

06/05/2018

04/08/2018

 

isoxsuprine

5 років

27/12/2018

27/03/2019

 

ispaghula (psylla seeds)

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

itraconazole

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

itopride

3 роки

30/06/2019

28/09/2019

 

ivabradine

1 рік

25/04/2018

04/07/2018

 

japanese encephalitis virus (inactivated)

1 рік

31/03/2020

09/06/2020

 

josamycin

13 років

01/03/2025

30/05/2025

 

kalanchoe

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

kali bromatum, kali sulphuricum, natri bromatum, niccolum sulphuricum, zincum bromatum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

kalium bichromicum, thuja, sepia, silicea

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

kalium chloratum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

kalium sulfuricum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

kanamycin

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

ketamine

3 роки

09/12/2018

09/03/2019

 

ketoconazole

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

ketoconazole, zinc

13 років

31/05/2025

29/08/2025

 

ketoprofen (all formulations except topical)

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

ketoprofen (topical use only)

1 рік

30/09/2018

09/12/2018

 

ketoprofen, omeprazole

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

ketorolac (nasal formulations)

5 років

19/07/2022

17/10/2022

 

ketorolac (ophtalmic formulations)

5 років

19/07/2022

17/10/2022

 

ketorolac (systemic formulations)

5 років

19/07/2022

17/10/2022

 

ketotifen (ophtalmic formulations)

5 років

30/06/2022

28/09/2022

 

ketotifen (oral formulations)

3 роки

31/10/2020

29/01/2021

 

l(+)biaspartate, glutamic acid, glycin, magnesium, potassium, pyridoxine

13 років

01/12/2025

01/03/2026

 

L. acidophilus, L. delbrueckii ss lactis, L. helveticus, L. fermentum, S. pyogenes groupe a, S. sanguis groupe h, S. aureus, E. faecium, E. faecalis, K. pneumoniae ss pneumoniae, F. nucleatum ss fusiforme, C. pseudodiphtheriticum, C. albicans

1 рік

06/04/2018

15/06/2018

 

L. gasseri, L. rhamnosus

1 рік

15/12/2018

23/02/2019

 

lachesis, sanguinaria canadensis, sepia officinalis, simarouba cedron, stannum metallicum, strychnos ignatii, sulfur

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lacidipine

5 років

31/10/2021

29/01/2022

 

lactic acid

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

lactic acid producing organisms, combinations

5 років

27/09/2018

26/12/2018

 

lactic acid, salicylic acid

18 років

25/04/2030

24/07/2030

 

lactic acid, salicylic acid, polidokanol

18 років

25/04/2030

24/07/2030

 

lactobacillus acidophilus

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum,enterococcus faecium

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus acidophilus, lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus, lactobacillus delbrueckii subsp, bulgaricus

5 років

07/05/2018

05/08/2018

 

lactobacillus fermentum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus salivarius, lactobacillus vaginalis

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus helveticus productivity metabolism

3 роки

30/11/2020

28/02/2021

 

lactobacillus helveticus, bifidobacterium infantis

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus plantarum

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus plantarum 299v

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus reuter, lactobacillus rhamnosus

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus rhamnosus

5 років

30/06/2019

28/09/2019

 

lactobacillus rhamnosus, lactobacillus reuteri

1 рік

07/05/2018

16/07/2018

 

lactobacillus rhamnosus R0011, streptococcus thermophilus, lactobacillus delbrueckii subsp, bulgaricus

5 років

03/07/2018

11/09/2018

 

lactobacillus rhamnosus, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, streptococcus thermophilus, lactobacillus delbruesckii ssp, bulgaricus

5 років

07/05/2018

05/08/2018

 

lactulose

5 років

31/05/2021

29/08/2021

 

laminaria

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lamivudine (chronic hepatitis B)

5 років

31/07/2020

29/10/2020

 

lamivudine (HIV infections) / lamivudine, zidovudine

3 роки

30/11/2018

28/02/2019

 

lamivudine, nevirapine, zidovudine

3 роки

30/11/2018

28/02/2019

 

lamotrigine

5 років

30/11/2022

28/02/2023

 

lanatozide C

13 років

25/01/2030

25/04/2030

 

lanreotide

3 роки

16/05/2020

14/08/2020

 

lansoprazole

5 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lapatinib

1 рік

12/03/2018

21/05/2018

 

larch turpentine, turpentine oil

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

l-arginine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

l-arginine, riboxyn

5 років

07/06/2021

05/09/2021

 

laronidase

3 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

L-ascorbic acid, rutoside

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

latanoprost (except for products with pediatric indication)

5 років

30/04/2021

29/07/2021

 

latanoprost (products with paediatric indication)

6 місяців

05/10/2018

14/12/2018

 

latanoprost, timolol

3 роки

04/06/2019

02/09/2019

 

lauromacrogol 400

18 років

25/05/2030

23/08/2030

 

lauromacrogol, lidocaine, matricariae tinctura

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

lauromacrogols combinations

18 років

01/01/2030

01/04/2030

 

lavandula

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lecithin

5 років

03/07/2018

01/10/2018

 

lecithin, methionine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lecithin, quercetine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

ledum palustre

13 років

29/09/2030

28/12/2030

 

leflunomide

1 рік

10/09/2018

19/11/2018

 

lenograstim

3 роки

31/10/2019

29/01/2020

 

leonurus

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

leonurus, melilotus, origano, thymus,valerianae

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lercanidipine

5 років

31/08/2019

29/11/2019

 

lespedeza bicolor

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

letrozole

1 рік

31/10/2018

09/01/2019

 

leucocytes dialysate

5 років

01/01/2022

01/04/2022

 

leuprorelin

5 років

31/07/2022

29/10/2022

 

levamisole

10 років

14/01/2025

14/04/2025

 

levana

5 років

22/11/2020

20/02/2021

 

levetiracetam

3 роки

30/11/2018

28/02/2019

 

levistisi, rosmarini, sentaurii

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

levobupivacaine

5 років

31/12/2022

31/03/2023

 

levocarnitine

3 роки

01/01/2018

01/04/2018

 

levocetirizine

6 років

02/07/2023

30/09/2023

 

levocetirizine, montelukast

3 роки

30/07/2018

30/10/2018

 

levodropropizine

13 років

08/05/2025

06/08/2025

 

levofloxacin

3 роки

01/10/2018

30/12/2018

 

levofloxacin, ornidazole

3 роки

01/10/2018

30/12/2018

 

levomenthol, methyl salicylate

8 років

20/04/2024

19/07/2024

 

levomepromazine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

levonorgestrel

3 роки

23/12/2020

23/03/2021

 

levosalbutamol / salbutamol

3 роки

31/01/2020

01/05/2020

 

levosimendan

3 роки

22/09/2019

21/12/2019

 

levothyroxine

3 роки

31/01/2019

01/04/2019

 

lidocaine

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

lidocaine, neomycin sulfate, polymyxin b

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

lidocaine hydrochloride, phenazone

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

Lidocaine hydrochloride, tolperisone hydrochloride

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

lidocaine, matricaria, macrogol

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

lidocaine, ofloxacin

8 років

30/09/2020

29/12/2020

 

lidocaine, prilocaine

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

lidocaine, tribenoside

13 років

31/01/2025

01/05/2025

 

linagliptin / linagliptin, metformin

3 роки

02/05/2021

31/07/2021

 

lincomycin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

linezolid

5 років

17/04/2022

16/07/2022

 

linum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

linum, methyl salicylate, menthol, rofecoxib, phenoxyethanol

8 років

20/04/2025

19/07/2025

 

lipase microbiological

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

lipegfilgrastim

6 місяців

25/01/2018

04/04/2018

 

liraglutide

1 рік

30/12/2018

10/03/2019

 

lisinopril

5 років

23/09/2020

22/12/2020

 

lisinopril, meldonium

1 рік

29/12/2018

09/03/2019

 

lisocyme, pyridoxine

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

l-isoleucine, l-tryptophan, total nitrogen

5 років

27/12/2022

27/03/2023

 

l-lysine escinat

5 років

07/08/2019

05/11/2019

 

lithium

13 років

20/02/2025

21/05/2025

 

lixisenatide

1 рік

07/01/2018

17/03/2018

 

lomefloxacin

13 років

12/12/2025

12/03/2026

 

lomustine

5 років

26/01/2018

26/04/2018

 

loperamide

8 років

31/05/2024

29/08/2024

 

loperamide hydrochloride, simeticone

8 років

31/05/2020

29/08/2020

 

loperamide, simeticone

8 років

31/05/2020

29/08/2020

 

lopinavir, ritonavir

3 роки

30/09/2018

29/12/2018

 

loratadine

5 років

02/02/2022

03/05/2022

 

lornoxicam

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

losartan

5 років

01/09/2022

30/11/2022

 

lovastatin

3 роки

20/07/2019

18/10/2019

 

lutropin alpha

3 роки

28/11/2019

26/02/2020

 

lynestrenol

13 років

20/03/2025

18/06/2025

 

lyophilized bacterial lysate (Haemophilus influenzae, Klebsiella ozaenae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans

5 років

05/10/2021

03/01/2022

 

lyophilized dialysate

5 років

07/07/2020

05/10/2020

 

lysine acetylsalicylate (ін'єкційна форма ацетилсаліцилової кислоти)

5 років

25/09/2022

24/12/2023

 

macrogol 3350, potassium chloride, sodium bicarbonate, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

macrogol 4000

3 роки

31/05/2019

29/08/2019

 

macrogol 4000, potassium chloride, sodium bicarbonate, sodium chloride, sodium sulfate anhydrous

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

macrogol, potassium chloride, sodium bicarbonate, sodium chloride

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

macrogol, potassium chloride, sodium bicarbonate, sodium chloride, sodium sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

madara triturations

15 років

31/12/2019

30/03/2020

 

magaldrate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium aspartate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium aspartate, potassium aspartate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium carbonate, magnesium oxide

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium chloride hexahydrate, meglumine sodium succinat, potassium chloride, sodium chloride

5 років

27/11/2018

25/02/2019

 

magnesium chlorid, potassium chlorid, sodium chlorid, sodium lactate, sorbitol

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium chlorid, potassium chlorid, sodium chlorid, sodium succinate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium citrate, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium hidroasparahinat tetrahydrate, pyridoxine

5 років

21/04/2020

20/07/2020

 

magnesium lactate, magnesium pidolyat, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium lactate, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium orotate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium oxide

13 років

30/06/2025

28/09/2025

 

magnesium oxide, pyridoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

magnesium phosphoricum

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

magnesium sulfate

5 років

30/06/2020

28/09/2020

 

magnesium sulfate heptahydrate, sodium sulfat, potassium sulfate

6 місяців

05/02/2018

16/04/2018

 

magnesium sulfate, pyridoxine

5 років

30/06/2020

28/09/2020

 

magnesium, potassium asparaginate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

mahonia aquifolium

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

malathion, permethrin, piperonyl butoxide

5 років

02/07/2022

30/09/2022

 

mannitol (all indications apart from cystic fibrosis)

3 роки

28/02/2020

29/05/2020

 

maraviroc

3 роки

05/08/2018

03/11/2018

 

matricaria

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

matricaria chamomilla, quercus robur, salvia officinalis, arnica montana, acorus calamus, mentha piperita, thymus vulgaris, benzocaine

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

matricaria, salvia

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

matrix-applied characterised autologous cultured chondrocytes

6 місяців

27/12/2018

05/03/2019

 

measles, mumps, rubella vaccines (live, attenuated)

3 роки

04/05/2018

02/08/2018

 

measles, mumps, rubella, varicella vaccines (live)

1 рік

05/09/2018

14/11/2018

 

mebendazole

15 років

03/05/2025

01/08/2025

 

mebeverine

13 років

10/11/2025

08/02/2026

 

mebhydroline

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

mebicar

3 роки

19/10/2020

17/01/2021

 

mebifon

5 років

22/06/2022

20/09/2022

 

medroxyprogesterone

13 років

20/08/2025

18/11/2025

 

mefenamic acid

13 років

28/03/2025

26/06/2025

 

mefloquine

2 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

meglumine acridonacetic

5 років

29/03/2018

27/06/2018

 

meglumine amidotrizoate, sodium amidotrizoate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

melatonin

3 роки

28/09/2020

27/12/2021

 

meldonium

5 років

01/01/2018

01/04/2018

 

melissa

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

melissa, mentha piperita, valeriana

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

melissa, origanum, passiflora, salvia, tilia

13 років

28/10/2019

26/01/2020

 

melissa, valerianae

13 років

01/03/2019

30/05/2019

 

meloxicam

3 роки

09/07/2019

07/10/2019

 

melperone

13 років

17/01/2025

17/04/2025

 

melphalan

13 років

26/09/2025

25/12/2025

 

memantine

1 рік

15/09/2018

24/11/2018

 

menadione

5 років

25/01/2022

05/04/2022

 

meningococcus A, C, Y, W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen conjugated

1 рік

07/06/2018

16/08/2018

 

mentha piperita

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

menthae piperitae, valeriana

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

menthol

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

menthol, methyl salicylate

8 років

20/04/2025

19/07/2025

 

menyanthes trifoliate, humulus lupulus, mentha piperita, valeriana

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

mephenaminum natrium, vinillin

5 років

07/03/2018

05/06/2018

 

mepivacaine

5 років

19/12/2019

18/03/2020

 

meropenem

3 роки

31/08/2018

29/11/2018

 

mesalazine

5 років

19/02/2020

19/05/2020

 

mesna

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

mesterolone

5 років

31/12/2020

30/03/2021

 

metadoxine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

metamizole

3 роки

10/04/2018

09/07/2018

 

metamizole salicylate, triacetonamine 4-toluene sulfonate

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

metamizole sodium, tempidon

3 роки

01/01/2020

31/03/2020

 

metaxalone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

metformin

3 роки

01/04/2018

30/06/2018

 

metformin hydrochloride, sitagliptin

3 роки

03/08/2018

01/11/2018

 

metformin, saxagliptin

1 рік

23/11/2018

01/02/2019

 

metformin, sulfonamides

6 місяців

03/09/2018

12/11/2018

 

metformin, vildagliptin

3 роки

28/02/2018

29/05/2018

 

methadone

5 років

01/05/2019

30/07/2019

 

methionine

13 років

18/07/2025

16/10/2025

 

methotrexate

3 роки

30/06/2020

28/09/2020

 

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

3 роки

19/07/2020

17/10/2020

 

methyl salicylate, levomenthol, DL-camphor

8 років

20/04/2025

19/07/2025

 

methyl silicon acid hydrogel

13 років

19/05/2019

17/08/2019

 

methylaminolevulinate

5 років

30/06/2022

28/09/2022

 

methyldopa

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

methylergometrine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

methylphenidate

1 рік

31/10/2018

09/01/2019

 

methylprednisolone

3 роки

30/11/2020

28/02/2021

 

methyluracil

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

methyluracil, myramistin

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

metoclopramide

3 роки

03/10/2018

01/01/2019

 

metoprolol

13 років

28/02/2025

29/05/2025

 

metronidazole

13 років

29/07/2025

27/10/2025

 

metronidazole, miconazole

13 років

18/12/2025

18/03/2026

 

metsetroniy, propanol

13 років

08/04/2026

07/07/2026

 

mexidol

5 років

19/06/2019

19/09/2019

 

mexiletine

13 років

06/10/2025

04/01/2026

 

mianserin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

micafungin

1 рік

08/10/2018

17/12/2018

 

miconazole / hydrocortisone, miconazole nitrate / miconazole nitrate, zinc oxide

10 років

09/10/2024

07/01/2025

 

miconazole, neomycin sulfate, ornidazole, prednisolone

10 років

19/05/2020

17/08/2020

 

micronized purified flavonoic fration

3 роки

18/10/2020

15/01/2021

 

mifamurtide

1 рік

05/03/2018

14/05/2018

 

mifepristone

3 роки

31/05/2020

09/08/2020

 

minoxidil (topical formulation)

5 років

31/10/2020

29/01/2021

 

mint lemon (Melissa), peppermint, valerianae

13 років

31/12/2019

30/03/2020

 

miocamycin

5 років

24/09/2019

23/12/2019

 

mirabegron**

1 рік

31/12/2018

11/03/2019

 

mirtazapine

5 років

31/08/2018

29/11/2018

 

misoprostol (gastrointestinal indication)

1 рік

30/06/2018

08/09/2018

 

misoprostol (gynaecological indication-labor induction)

1 рік

31/05/2018

09/08/2018

 

misoprostol (gynaecological indication-termination of pregnancy)

3 роки

31/05/2018

09/08/2018

 

mitomycin

13 років

05/10/2025

03/01/2026

 

mitoxantrone

3 роки

30/06/2019

28/09/2019

 

mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose, and starches

6 місяців

26/02/2018

06/05/2018

 

moexipril

13 років

31/07/2025

29/10/2025

 

molsidomine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

mometasone

5 років

22/05/2022

20/08/2022

 

mometasone, salicylic acid

13 років

22/01/2025

22/04/2025

 

monosubstituted potassium phosphate, phenol sodium chloride, sodium phosphate disubstituted, twin-80, water for injections

10 років

31/12/2020

31/03/2021

 

montelukast

3 роки

30/07/2018

28/10/2018

 

morphine

5 років

14/10/2022

12/01/2023

 

moschus moschiferus, strychnos ignatii

15 років

01/03/2019

30/05/2019

 

moxifloxacin (systemic use)

3 роки

31/05/2019

29/08/2019

 

moxifloxacin (topical ophthalmic use)

5 років

31/05/2021

29/08/2021

 

moxonidine

5 років

23/01/2022

23/04/2022

 

mucaltinum

13 років

30/06/2019

28/09/2019

 

mumiyo

13 років

18/01/2018

18/04/2018

 

mupirocin

5 років

31/03/2022

29/06/2022

 

mycobacterium bovis

5 років

01/01/2022

01/04/2022

 

mycophenolate mofetil

1 рік

02/05/2018

10/07/2018

 

mycophenolic acid (apart from mycophenolate mofetil)

1 рік

31/10/2018

09/01/2019

 

myramistin, triamcinolone

5 років

13/07/2022

11/10/2022

 

myramistin, xylometazoline

8 років

31/05/2020

29/08/2020

 

myrtol standardized

13 років

23/02/2026

24/05/2026

 

N(2)-L-alanyl-L-glutamine

5 років

19/08/2021

17/11/2021

 

nabumetone

5 років

01/03/2022

30/05/2022

 

nadifloxacin

5 років

31/05/2021

29/08/2021

 

nadroparin

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

naftidrofuryl

13 років

30/10/2025

28/01/2026

 

naftifine

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

nalbuphine

5 років

01/05/2018

30/07/2018

 

nalmefene

1 рік

24/02/2018

04/05/2018

 

naloxone

13 років

14/04/2025

13/07/2025

 

naltrexone

3 роки

19/11/2018

17/02/2019

 

nandrolone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

naphazoline

13 років

31/07/2025

29/10/2025

 

naproxen

3 роки

03/08/2020

01/11/2020

 

natalizumab

1 рік

07/08/2018

16/10/2018

 

natamycin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

natrium chloratum

15 років

01/03/2019

30/05/2019

 

natrium phosphoricum

15 років

01/03/2019

30/05/2019

 

natrium sulfuricum

15 років

01/03/2019

30/05/2019

 

natural phospholipids, nicotinamide, pyridoxine

13 років

05/03/2025

03/06/2025

 

nebivolol

6 років

31/03/2018

29/06/2018

 

nefopam

3 роки

30/03/2019

28/06/2019

 

neomycin sulfate, nystatin, ornidazole, prednisolone

13 років

28/10/2018

26/01/2019

 

neomycin sulfate, nystatin, polymyxin B sulfate

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

neomycin sulfate, nystatin, prednisolone, ternidazolum

13 років

01/04/2018

30/06/2018

 

neostigmine

13 років

01/07/2025

29/09/2025

 

nepafenac

3 роки

30/05/2019

28/08/2019

 

netilmicin

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

nevirapine

3 роки

06/05/2018

04/08/2018

 

nicergoline

5 років

25/05/2020

23/08/2020

 

nicergoline

5 років

30/05/2019

28/08/2019

 

nicoboxil, nonivamide

3 роки

01/09/2020

30/11/2020

 

nicotinamide, pyridoxine, riboflavin, thiamine

13 років

24/05/2018

22/08/2018

 

nicotinamide, riboflavin sodium phosphate, riboxyn (inosine), succinic acid

13 років

24/05/2018

22/08/2018

 

nicotine

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

nicotinic acid

13 років

28/07/2025

26/10/2025

 

nifedipine

3 роки

31/08/2018

29/11/2018

 

nifuratel

13 років

04/05/2025

02/08/2025

 

nifuratel, nystatin

13 років

12/10/2025

10/01/2026

 

nifuroxazide

7 років

18/08/2019

16/11/2019

 

nikethamide

13 років

25/12/2017

25/03/2018

 

nilotinib

1 рік

31/01/2018

10/04/2018

 

nimesulide (systemic formulations)

3 роки

30/06/2018

28/09/2018

 

nimesulide (topical formulations)

3 роки

30/06/2018

28/09/2018

 

nimesulide, tizanidine hydrochloride

3 роки

23/02/2020

24/05/2020

 

nimodipine

5 років

01/11/2018

30/01/2019

 

nimorazole

13 років

30/05/2025

28/08/2025

 

nitazolum, sulfanilamide

5 років

01/01/2020

31/03/2020

 

nitisinone

1 рік

21/02/2018

01/05/2018

 

nitrendipine

3 роки

31/03/2018

29/06/2018

 

nitrofural

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

nitrofurantoin / nifurtoinol

3 роки

28/02/2018

29/05/2018

 

nitrous oxide

1 рік

03/03/2018

12/05/2018

 

nitroxoline

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

nonacog alpha

1 рік

10/08/2018

19/10/2018

 

norepinephrine

13 років

30/10/2025

28/01/2026

 

norethisterone

5 років

06/08/2022

04/11/2022

 

norfloxacin

13 років

04/11/2025

02/02/2026

 

norfloxacin, tinidazole

13 років

04/11/2025

02/02/2026

 

norsulfazoli sodium, sulfanilamidum

5 років

30/05/2019

28/08/2019

 

nystatin

13 років

12/08/2025

10/11/2025

 

obinutuzumab

6 місяців

30/10/2018

09/01/2019

 

ocriplasmin

6 місяців

16/10/2018

25/12/2019

 

octenidine dihydrochloride, phenoxyethanol

5 років

01/01/2022

01/04/2022

 

octocog alpha**

3 роки

28/02/2020

29/05/2020

 

octreotide

3 роки

30/06/2020

28/09/2020

 

ofatumumab

1 рік

25/10/2018

25/01/2019

 

ofloxacin (systemic use)

3 роки

16/04/2018

15/07/2018

 

ofloxacin (topical use)

3 роки

16/04/2018

15/07/2018

 

ofloxacin, ornidazole

3 роки

16/04/2018

15/07/2018

 

oil terebinthine

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

olanzapine

3 роки

31/03/2019

29/06/2019

 

olmesartan

5 років

24/10/2021

22/01/2022

 

olopatadine

3 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

omalizumab

1 рік

31/12/2018

11/03/2019

 

omega-3-acid-ethyl esters

3 роки

22/01/2020

22/04/2020

 

omeprazole

5 років

15/04/2022

14/07/2022

 

omoconazole

13 років

23/09/2025

22/12/2025

 

ondansetron

3 роки

28/02/2018

29/05/2018

 

ononis

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

origanum

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

orlistat

1 рік

07/02/2018

17/04/2018

 

ornidazole

13 років

19/06/2025

17/09/2025

 

ornithine

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

orthosiphon

13 років

01/09/2019

30/11/2019

 

oseltamivir

3 роки

20/09/2018

19/12/2018

 

ossein-hydroxyapatite complex

13 років

17/11/2019

15/02/2020

 

otilonium bromide

13 років

30/06/2025

28/09/2025

 

ouabain

5 років

16/08/2018

14/11/2018

 

oxaceprol

13 років

15/10/2025

13/01/2026

 

oxaliplatin

3 роки

30/04/2018

29/07/2018

 

oxandrolone

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

oxazepam

13 років

11/12/2025

11/03/2026

 

oxcarbazepine

3 роки

31/08/2019

29/11/2019

 

oxeladin

13 років

06/06/2025

04/09/2025

 

oxerutins

13 років

01/06/2019

30/08/2019

 

oxiconazole

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

oxolin

5 років

06/03/2020

04/06/2020

 

oxybuprocaine

13 років

20/03/2025

18/06/2025

 

oxybutynin

5 років

17/07/2022

15/10/2022

 

oxygen

13 років

01/01/2025

01/04/2025

 

oxymetazoline

8 років

01/01/2020

31/03/2020

 

oxytocin

3 роки

30/06/2020

28/09/2020

 

paclitaxel

3 роки

28/12/2018

27/03/2019

 

paliperidone / paliperidone palmitate

3 роки

30/06/2018

28/09/2018

 

palivizumab

3 роки

18/06/2020

16/09/2020

 

pamidronate

3 роки

31/05/2018

29/08/2018

 

panax
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали