ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.08.2011

м. Київ

N 1097

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2011 р. за N 1061/19799

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця)

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У підпункті "б" пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98 N 8 (із змінами), слова "свідоцтва про державну реєстрацію емітента" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. У підпункті "б" пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98 N 8 (із змінами), слова "свідоцтва про державну реєстрацію емітента" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. Унести до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2002 N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2002 за N 657/6945 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 N 992), такі зміни:

3.1. У розділі II:

у підпункті "б" пункту 2 слова "свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

підпункт "г" пункту 3 викласти у такій редакції:

"г) дату видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації корпоративного інвестиційного фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;".

3.2. У розділі III:

у підпункті "ґ" пункту 2 слова "свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3.3. У розділі IV:

у підпункті "д" пункту 3 слова "свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду" і "зазначеного свідоцтва" замінити відповідно словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і "зазначеної виписки";

у підпункті "ґ" пункту 4 слова "свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами" і "цього свідоцтва" замінити відповідно словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і "цієї виписки".

3.4. У розділі VI:

підпункт "г" підпункту 1.1 пункту 1 викласти у такій редакції:

"г) дата видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації корпоративного інвестиційного фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;".

4. Унести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (із змінами), такі зміни:

4.1. У розділі II:

в абзаці третьому пункту 1 глави 2 слова "свідоцтва про державну реєстрацію заявника" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці другому пункту 1 глави 3 слова "свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4.2. В абзаці третьому пункту 2 розділу VII слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" і "таке свідоцтво" замінити відповідно словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і "таку виписку".

5. У підпункті "є" пункту 6 розділу IV Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2006 N 1585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2007 за N 46/13313 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2009 N 1477), слова "свідоцтва про державну реєстрацію КІФ" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

6. У підпункті "в" пункту 2 розділу II та підпункті "ж" пункту 4 розділу III Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2009 N 1478, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за N 1246/17262 (із змінами), слова "свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

7. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. Свищева

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Протокол засідання Комісії
від 18 серпня 2011 р. N 36

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали