ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.08.2011

м. Київ

N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2011 р. за N 1120/19858

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 15, 22 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення та впорядкування нормативно-правових актів Національного банку України, що регламентують питання використання і застосування спеціальних засобів активної оборони та заходів фізичного впливу працівниками відомчої охорони Національного банку України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила застосування спеціальних засобів активної оборони та заходів фізичного впливу працівниками відомчої охорони Національного банку України, що додаються.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 11.05.2010 N 229 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.06.2010 за N 352/17647 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України".

2.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України (далі - Інструкція), що додається".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 20.01.2000 N 21 "Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів активної оборони та заходів фізичного впливу під час охорони об'єктів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.02.2000 за N 75/4296;

пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 11.04.2011 N 101 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.04.2011 за N 515/19253.

4. Департаменту банківської безпеки (Стріховський М. П.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17.08.2011 N 288

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2011 р. за N 1120/19858

Правила
застосування спеціальних засобів активної оборони та заходів фізичного впливу працівниками відомчої охорони Національного банку України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про Національний банк України" і встановлюють порядок застосування спеціальних засобів активної оборони та заходів фізичного впливу працівниками відомчої охорони Національного банку України (далі - Національний банк) для забезпечення виконання покладених на них функцій.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

заходи фізичного впливу - дії працівників відомчої охорони Національного банку (далі - відомча охорона), що виявляються в застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів активної оборони, щоб припинити правопорушення, затримати правопорушника та відвести небезпеку, що загрожує життю та здоров'ю працівників і відвідувачів Національного банку;

напад - це насильницькі дії або погроза вчинення насильницьких дій щодо працівників Національного банку, клієнтів, відвідувачів і працівників відомчої охорони. Напад є закінченим, коли він перерваний захистом або припинений (з неможливістю поновлення) самим нападником. Напад не є закінченим, якщо його лише призупинено і в кожну мить він може розпочатися знову;

напад на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби - це насильницькі дії, які вчиняються під час вторгнення, тобто відкритого проникнення на територію, що охороняється, або в приміщення всупереч установленому режиму їх роботи, правилам пропускного режиму, вимогам службових осіб або волі осіб, які в цих приміщеннях розташовуються, чи волі водіїв транспортних засобів, які ними керують, а також насильницькі дії, що не пов'язані із вторгненням у приміщення, транспорт, але спрямовані на їх пошкодження або знищення;

необхідна медична допомога - долікарська допомога, яка полягає в зупиненні кровотечі, виклику швидкої медичної допомоги або транспортуванні особи, яка постраждала, до закладу охорони здоров'я;

об'єкт - будівлі, споруди, що належать Національному банку, прилегла до них внутрішня територія, що обмежена по периметру огорожею, транспортні засоби (спеціальні вагони, оперативний автотранспорт, службові автомобілі), спеціальні вантажі, інша власність Національного банку, окремі категорії службовців Національного банку, стосовно яких за рішенням Голови Національного банку відомчою охороною можуть здійснюватися заходи із забезпечення їх особистої безпеки (далі - Об'єкт);

опір - це активна протидія будь-якої особи, що спрямована проти здійснення працівниками відомчої охорони своїх службових обов'язків;

прийоми рукопашного бою - кидки, удари, захвати, блоки, прийоми звільнення від них та конвоювання затриманого правопорушника;

спеціальні засоби активної оборони - гумові кийки, газові балончики та інші засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії (далі - газові балончики).

Інші терміни, зазначені в цих Правилах, уживаються в значеннях, викладених у законах України та нормативно-правових актах Національного банку.

1.3. З урахуванням специфіки службових завдань працівники відомчої охорони можуть екіпіруватися спеціальними засобами активної оборони.

1.4. Норми забезпечення підрозділів відомчої охорони спеціальними засобами активної оборони визначаються Національним банком.

1.5. Відповідальність за організацію обліку, зберігання та використання за призначенням спеціальних засобів активної оборони, закріплених за підрозділами відомчої охорони, покладається на керівників цих підрозділів.

2. Застосування спеціальних засобів активної оборони

2.1. Спеціальні засоби активної оборони застосовуються в таких випадках:

для захисту працівників Національного банку, клієнтів, відвідувачів і самозахисту працівників відомчої охорони від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

для припинення групових порушень пропускного та внутрішньооб'єктового режиму, установленого на Об'єкті, що охороняється підрозділом відомчої охорони;

для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби Національного банку;

для затримання і супроводження до службового приміщення підрозділу відомчої охорони осіб, які вчинили правопорушення на території Об'єкта, якщо зазначені порушники чинять опір працівникам відомчої охорони або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;

для припинення опору працівникам відомчої охорони, які виконують службові обов'язки з охорони Об'єкта.

2.2. Застосуванню спеціальних засобів активної оборони, за винятком необхідності відбиття раптового нападу на працівників Національного банку під час перевезення (перенесення) ними валютних цінностей або працівників відомчої охорони, має передувати попередження про намір їх застосування.

Попередження може бути зроблено голосом, а в разі звернення до великої групи людей - через гучномовні установки або підсилювачі мови.

Попередження робиться за можливості рідною мовою осіб, до яких ці засоби застосовуються, та українською мовою не менше ніж два рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

2.3. Вид спеціального засобу активної оборони, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення та осіб правопорушників.

2.4. Рішення про застосування спеціальних засобів активної оборони приймає керівник підрозділу відомчої охорони Об'єкта або начальник варти (старший наряду) відомчої охорони Об'єкта.

Працівники відомчої охорони в разі потреби приймають таке рішення самостійно. Про застосування спеціальних засобів активної оборони вони негайно повідомляють начальникові варти (старшому наряду) відомчої охорони Об'єкта в письмовій формі із зазначенням обставин, за яких застосовувалися спеціальні засоби активної оборони, та наслідків їх застосування.

Про нанесення травм, що сталися внаслідок застосування спеціальних засобів активної оборони, керівники підрозділу відомчої охорони, працівники якого застосовували ці засоби, зобов'язані в письмовій формі повідомити безпосередньому начальникові для подальшого інформування правоохоронних органів.

2.5. У кожному випадку застосування спеціальних засобів активної оборони працівники відомчої охорони зобов'язані негайно викликати швидку медичну допомогу та в найкоротші строки забезпечити надання потерпілим необхідної медичної допомоги, повідомляючи лікарям і закладам охорони здоров'я про те, який спеціальний засіб застосований у кожному конкретному випадку. Під час надання медичної допомоги потерпілим працівники відомчої охорони повинні дотримуватися заходів безпеки з метою недопущення спроб раптового нападу з боку потерпілих правопорушників.

2.6. Забороняється застосування спеціальних засобів активної оборони до вагітних жінок, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, що реально загрожує життю і здоров'ю працівників, клієнтів та відвідувачів Національного банку, або збройного нападу (опору).

2.7. Під час застосування спеціальних засобів активної оборони працівники відомчої охорони повинні намагатися не допускати нанесення ударів гумовими палицями по голові, шиї, у ключичні ділянки тіла, живіт та статеві органи правопорушників.

2.8. Працівники відомчої охорони в разі потреби застосування газових балончиків мають керуватися обмеженнями щодо мінімальної відстані їх застосування, що визначаються технічними характеристиками для конкретного виду цих спеціальних засобів активної оборони.

2.9. Після застосування спеціальних засобів активної оборони проводиться огляд приміщень і внутрішньої території Об'єкта з метою виявлення потерпілих.

2.10. Керівники підрозділів відомчої охорони зобов'язані організовувати вивчення підлеглими працівниками цих Правил.

Спеціальні засоби активної оборони мають видаватися лише тим працівникам відомчої охорони, які склали заліки з правил та порядку їх застосування кваліфікаційній комісії, що утворюється згідно з наказом керівника Об'єкта (у центральному апараті - згідно з наказом Національного банку).

2.11. Правила зберігання, обліку, списання та знищення спеціальних засобів активної оборони встановлюються Національним банком.

3. Застосування заходів фізичного впливу

3.1. Перед застосуванням зброї та спеціальних засобів активної оборони або одночасно з їх застосуванням до порушників з метою припинення правопорушення, затримання правопорушника та відвернення небезпеки, що загрожує життю і здоров'ю працівників Національного банку під час виконання ними службових обов'язків, клієнтів та відвідувачів, працівники відомчої охорони можуть використовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою.

3.2. Рішення про застосування заходів фізичного впливу, їх вид та інтенсивність приймається кожним працівником відомчої охорони самостійно виходячи із ситуації, що склалася. Можливість завдання шкоди здоров'ю правопорушників має зводитися до мінімуму.

У разі завдання шкоди правопорушникам начальник варти (старший наряду) відомчої охорони Об'єкта забезпечує надання потерпілим необхідної медичної допомоги в найкоротший строк.

3.3. Використання заходів фізичного впливу для захисту правомірне лише тоді, коли згідно з обставинами ненасильницькі дії не можуть бути ефективними і не забезпечать належного виконання завдань, які покладені на працівників відомчої охорони.

3.4. Працівник відомчої охорони може використовувати будь-які заходи фізичного впливу, якщо є підстави для застосування зброї без попередження. За інших обставин застосування засобів фізичного впливу повинно мати оборонний, стримувальний характер, бути спрямованим на здійснення контролю за діями правопорушника.

4. Загальні заходи безпеки під час використання спеціальних засобів активної оборони

4.1. Спеціальні засоби активної оборони під час несення служби працівниками відомчої охорони мають бути в спеціальних чохлах на поясному ремені охоронника (охоронця) або в спеціально визначеному місці поста.

4.2. З метою недопущення працівниками відомчої охорони ураження самих себе та інших працівників Національного банку під час застосування газових балончиків потрібно враховувати напрямок потоку повітря та утримуватися від застосування їх у закритих приміщеннях.

5. Прикінцеві положення

5.1. Застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу має бути адекватним ступеню небезпеки дій правопорушників.

5.2. Працівники відомчої охорони, які застосували проти правопорушників спеціальні засоби активної оборони або заходи фізичного впливу, зобов'язані негайно повідомити про це правоохоронні органи та утримувати у вартовому приміщенні правопорушників до прибуття працівників правоохоронних органів, але не більше 3 годин.

Працівники відомчої охорони, які не надали необхідної допомоги потерпілим особам, несуть відповідальність згідно із законами України.

5.3. Керівник режимного підрозділу Об'єкта про кожний випадок застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу повинен негайно письмово доповісти керівникові Об'єкта.

Керівник Об'єкта має письмово інформувати про зазначений випадок керівників Національного банку. У цій інформації має бути зазначено:

підстави та обставини застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу (місце, час, наявність людей на місці події, кількість працівників відомчої охорони, які застосовували ці засоби або заходи фізичного впливу);

правопорушення, що вчинила особа, проти якої застосовувалися спеціальні засоби активної оборони або заходи фізичного впливу;

ким прийнято рішення про застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу;

вид та інтенсивність застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу;

кількість використаних газових балончиків;

відомості про осіб правопорушників, щодо яких були застосовані спеціальні засоби активної оборони або заходи фізичного впливу;

наслідки застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу;

яку саме медичну допомогу надано потерпілим.

5.4. У разі надання медичної допомоги правопорушникові чи працівникові відомчої охорони після застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу керівник Об'єкта призначає службове розслідування, для чого на підставі розпорядчого документа створюється відповідна комісія.

Про результати службового розслідування голова комісії інформує керівника Об'єкта.

5.5. Працівник відомчої охорони, який не погоджується з висновком комісії щодо правомірності застосування ним спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу, має право оскаржити його в порядку, визначеному законами України.

5.6. Працівники відомчої охорони за порушення встановленого порядку застосування спеціальних засобів активної оборони або заходів фізичного впливу, а також за незастосування цих засобів або заходів, якщо це було необхідно здійснити для виконання службових обов'язків, несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення згідно із законами України.

 

Директор Департаменту банківської
безпеки Національного банку України

В. С. Фастовець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали