ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.06.2010 р.

N П-12/118-6/100

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: uоловуючого - Кота О. В., суддів - Шевчук С. Р. (доповідач), Демидової А. М., розглянувши касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.03.2010 р. у справі N П-12/118-6/100 за позовом Долинського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Яворівської сільської ради та Долинської районної державної адміністрації до Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" (третя особа - Управління земельних ресурсів у Долинському районі) про спонукання внести зміни до договорів оренди землі та стягнення збитків (в судовому засіданні взяли участь представники:  позивача - не з'явились,  відповідача - Хвінгія І. В., дов. N юр-613/д від 11.12.2009 р., третьої особи - не з'явились, прокуратури - не з'явились), встановив:

В серпні 2009 року Долинський міжрайонний прокурор в інтересах держави в особі Яворівської сільської ради та Долинської районної державної адміністрації звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" про зобов'язання структурного підрозділу нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз", яка діє від імені ВАТ "Укрнафта" внести зміни до договору оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 р. з Яворівською сільською радою, внести зміни до договору оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 р. з Долинською райдержадміністрацією та стягнення з відповідача 5424569,34 грн. збитків, які виражені в розмірі недопоступлених орендних платежів на користь Яворівської сільської ради за період з червня 2008 року по серпень 2009 року.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 26.11.2009 р. у справі N П-12/118-6/100 (суддя - Грица Ю. І.) в задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.03.2010 р. (головуючий - Гнатюк Г. М., судді: Кравчук Н. М., Мирутенко О. Л.) вказане рішення суду скасовано частково, позовні вимоги задоволено частково, зобов'язано структурний підрозділ нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз", який діє від імені ВАТ "Укрнафта" внести зміни до договору оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 року з Яворівською сільською радою, встановивши розмір орендної плати 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виклавши пункт 9 Договору в такій редакції: "Орендна плата вноситься орендарем у формі та в розмірі: грошової орендної плати в розмірі 8 % (вісім відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (3846421,66 х 1,035 х 1,028 х 1,152 = 4714578,11), що становить 377166,25 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто шістдесят шість гривня 25 коп.) на рік і сплачується щомісяця рівними частинами по 31430,52 грн., шляхом перерахування коштів на рахунок Яворівської сільської ради"; - внесено зміни до Договору оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 року з Долинською районною державною адміністрацією, встановивши розмір орендної плати 8 % від нормативної грошової оцінки землі та виклавши пункт 9 Договору в такій редакції: "Орендна плата вноситься орендарем у формі та в розмірі: грошової орендної плати в розмірі 8 % (вісім відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить (62972616,45 х 1,52 х 0,08) 5803556,33 грн., на рік і сплачується щомісяця рівними частинами по 483629,70 грн., шляхом перерахування коштів на рахунок Яворівської сільської ради".

В решті рішення залишено без змін.

Не погоджуючись з прийнятою постановою Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить її скасувати в частині задоволення позову та залишити без змін рішення господарського суду першої інстанції в цій частині, а в решті постанову суду апеляційної інстанції у справі N П-12/118-6/100 - залишити без змін.

14.06.2010 р. позивач, третя особа, прокурор не скористались правом, наданим ст. 1112 ГПК України, не надіслали відзиви на касаційну скаргу, що в силу положень статті 1112 ГПК України не перешкоджає перегляду судового акту, що оскаржується.

14.06.2010 р. позивач, третя особа, прокурор не реалізували процесуальне право на участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції, хоча про час та місце його проведення були повідомлені належним чином.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Місцевим господарським судом встановлено, 08.07.2004 року структурною одиницею Нафтогазовидобувним управлінням "Долинанафтогаз", яка діє від імені ВАТ"Укрнафта" (далі - НГВУ "Долинанафтогаз") укладено два договори оренди землі (далі - спірні договори) з Яворівською сільською радою площею 73,2 га в межах населеного пункту с. Яворів терміном 50 років та Долинською районною державною адміністрацією площею 356,77 за межами населеного пункту с. Яворів терміном 10 років.

23.01.2008 Яворівською сільською радою прийнято рішення N 220-11/08 "Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель несільськогосподарського призначення в населеному пункті с. Яворів", та 01.08.2008 за N 269-14/08 "Про внесення змін в рішення сесії сільської ради від 23.01.2008 N 220-11/08, яким вирішено встановити орендну плату за використання земель несільськогосподарського призначення в населеному пункті с. Яворів у відсотках до їх нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема, - за земельні ділянки промислових підприємств - 8 % та орендарям земельних ділянок внести зміни до діючих договорів оренди землі відповідно до встановленого розміру орендної плати.

14.05.2008 Долинською районною державною адміністрацією прийнято розпорядження N 145 "Про встановлення розмірів річної орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів району" та визначено, що орендарям земельних ділянок, орендну плату яким встановлено у відсотках до їх нормативної грошової оцінки у менших розмірах - внести зміни до діючих договорів оренди землі.

З метою перегляду орендної плати, на підставі вказаних рішень та розпорядження орендодавці (Яворівська сільська рада та Долинська районна державна адміністрація) листами від 02.04.2008 р. N 02-20/100 та від 03.04.2008 року N 346/01-20/62 направили на адресу орендаря (Долинське нафтогазовидобувне управління "Долинанафтогаз") додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок.

Додатковою угодою до Договору оренди земельної ділянки в межах населеного пункту з Яворівською сільською радою передбачалося: 1. Внести зміни в пункт 9 Договору та викласти його в такій редакції: "9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та в розмірі: грошової орендної плати в розмірі 10 % (десять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (3846421,66 х 1,035 х 1,028 = 4 092515,72), що становить 409251,60 грн. на рік і сплачується щомісяця рівними частинами по 34104,30 грн., шляхом перерахування коштів на рахунок Яворівської сільської ради.".

Додатковою угодою до Договору оренди земельної ділянки за межами населеного пункту Долинською районною державною адміністрацією передбачалося: 1. Внести зміни в пункти 5, 9 Договору та викласти їх в такій редакції:

"5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки N ІФ-5-408 від 02.04.2008 р. становить 62972616,45 грн.".

"9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та в розмірі: грошової орендної плати в розмірі 5 % (п'ять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 3148630,80 грн. на рік і сплачується щомісяця рівними частинами по 262385,90 грн., шляхом перерахував коштів на рахунок Яворівської сільської ради.".

Однак, зазначені додаткові угоди відповідач не підписав, у зв'язку з чим розмір орендної плати за землю переглянуто не було.

Долинський міжрайонний прокурор, вбачаючи в цьому порушення прав Яворівської сільської ради та Долинської районної державної адміністрації відповідачем із заподіянням збитків бюджету у вигляді недопоступлених орендних платежів в сумі 5424569,34 грн., звернувся до господарського суду з відповідним позовом.

При цьому, позовні вимоги мотивовані прийнятими рішенням та розпорядженням, а також зміною нормативно-грошової оцінки землі.

Статтею 1 Закону України "Про оренду землі" визначено, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

У відповідності до ст. 2 Закону України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному цим Законом.

Згідно з ст. 21 Закону України "Про оренду землі" орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", і для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", а також не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. (ст. 21 Закону України "Про оренду землі").

Відповідно до ст. ст. 7, 8 Закону України "Про плату за землю" ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотку грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах п'ятій - десятій цієї статті та частині другій статті 6 цього Закону. Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах другій та третій цієї статті і частині другій статті 6 цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Зі змісту статті 19 Закону України "Про плату за землю" та ст. 21 Закону України "Про оренду землі" вбачається, що розмір орендної плати встановлюється за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

Частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України передбачено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Пунктом 13 Договорів оренди від 08.07.2004 р. встановлено, що розмір орендної плати переглядається не рідше одного разу на рік у разі: зміни умов господарювання, передбачених законом; зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджується документами; в інших випадках, передбачених законом.

Виходячи зі змісту п. 13 зазначених договорів оренди, місцевий господарський суд зазначив, що обставини, на які посилається позивач, як на підставу зміни розміру орендної плати, в даному випадку, відсутні. А прийняті рішення та розпорядження орендодавцями, а також зміна нормативно-грошової оцінки землі не можуть бути підставою для зміни розміру орендної плати в односторонньому порядку відповідно до змісту договорів оренди.

До того ж, пунктом 36 Договорів встановлено, що зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, що кореспондується з нормою ч. 1 ст. 30 Закону України "Про оренду землі", а відтак, виключає можливість орендодавця змінювати умови договору своїм рішенням.

Як вбачається з договорів, орендна плата вноситься з розрахунку 5 % грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (п. 9 Договору з Долинською РДА), та 6 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки (п. 9 Договору з Яворівською сільською радою) з урахуванням індексу інфляції, що відповідає вищенаведеним нормам, якими встановлений мінімальний та максимальний розмір орендної плати. (ст. 21 ЗУ "Про оренду землі"; ст. ст. 7, 8 ЗУ "Про плату за землю").

Статтею 24 Закону України "Про плату за землю" відповідно до ст. 24 Закону України "Про плату за землю" грошова оцінка застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладенні цивільно-правових угод. Отже, грошова оцінка землі передує укладенню цивільно-правових угод в тому числі договорів оренди землі, а тому встановлення нової грошової оцінки земель породжує правові наслідки стосовно договорів оренди землі, укладених після її встановлення, та не є обов'язковою підставою для внесення до договору оренди земельної ділянки змін в частині розміру орендної плати.

Місцевим господарським судом визнані безпідставними доводи та посилання позивача на зріст індексу інфляції, оскільки, як зазначалося вище, орендна плата по договорах у визначеному договорами відсотковому відношенні включає при її обрахування і індекс інфляції на час сплати (п. 10 Договорів).

За таких обставин та враховуючи вищевикладене, місцевий господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову, так як наведені обставини позивачем, а саме, прийняті рішення та розпорядження, зміна нормативно-грошової оцінки земель не є підставами для зміни розміру орендної плати, оскільки вони не передбачені, а ні умовами укладених договорів, а ні чинним законодавством, а тому відмовив у задоволенні позову в частині внесення змін до спірних договорів.

При цьому, суд визнав необґрунтованими і позовні вимоги щодо стягнення з відповідача збитків у вигляді недопоступлених орендних платежів в розмірі 5424569,34 грн. на користь Яворівської сільської ради за період з червня 2008 по серпень 2009, оскільки згідно ч. 1 ст. 181 ГК України у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

До того ж, заявлена позивачем сума не може вважатися збитками в розумінні ч. 1 ст. 225 ГК України, згідно якої, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включається неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.

Таким чином, враховуючи відсутність підстав для стягнення коштів за рахунок різниці між запропонованими та діючими розмірами орендної плати на підставі додаткових угод до договорів оренди, оскільки, як зазначено вище, укладення таких угод між сторонами не відбулося, а відтак і не виникли правові наслідки для сторін.

Враховуючи вищезазначене, місцевий господарський суд відмовив у задоволенні позову в частині стягнення збитків в сумі 5424569,34 грн.

Натомість, апеляційний господарський суд дійшов іншого висновку про підставність позовних вимог прокурора в частині внесення змін до договорів оренди, оскільки після внесення змін до законодавства (ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 03.06.2008 року), розмір орендної плати встановлений у чинному договорі з Долинською районною державною адміністрацією суперечить вимогам ст. 21 Закону України "Про оренду землі" та пункту 13 договору, тоді як запропонований розмір орендної плати, встановлений на рівні 8 % грошової оцінки землі (Розпорядження Долинської РДА N 145 від 14.05.2008 р.) відповідає вимогам зазначеної статті, тобто є не меншим трикратного розміру земельного податку та не більшим 12 % нормативної грошової оцінки землі. При цьому, колегія суддів апеляційного господарського суду погодилась з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для стягнення збитків з відповідача.

Проте, колегія суддів Вищого господарського суду вважає висновок суду апеляційної інстанції помилковим та не вбачає суперечностей між п. 9 Договорів та ст. 21 ЗУ "Про оренду землі", оскільки розмір орендної плати, передбачений чинними договорами не є нижчим мінімального та не перевищує максимального розміру, встановленого законом.

При цьому, посилання апеляційного господарського суду на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 03.06.2008 року є безпідставним, з огляду на статтю 58 Конституції України, якою передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Оскільки вказаний закон набрав чинності 04.06.2008 р., а договірні відносини виникли ще у 2004 році, зміни передбачені цим законом не підлягають застосуванню до спірних відносин.

Суд апеляційної інстанції, задовольняючи позовні вимоги щодо внесення змін до договорів оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 р., мотивував своє рішення лише щодо договору оренди земельної ділянки з Долинською районною державною адміністрацією, тоді як обґрунтування внесення змін до договору оренди земельної ділянки з Долинською сільською радою в постанові відсутні.

Окрім того, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що п. 13 Договорів не передбачені такі підстави для перегляду орендної плати, як рішення або розпорядження чи зміна грошової оцінки землі.

Касаційна інстанція погоджується з висновком місцевого господарського суду, що відповідно до ст. 24 Закону України "Про плату за землю" грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України.

Тобто грошова оцінка землі передує укладенню цивільно-правових угод, в тому числі договорів оренди землі. Для сторін за даними договорами залишається незмінною та чинною нормативна грошова оцінка орендованої земельної ділянки, яка зазначена в п. 5 Договорів.

З огляду на викладене колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що апеляційний господарський суд дав невірну юридичну оцінку обставинам справи, неправильно застосував норми матеріального права, а тому у нього не було правових підстав для часткового скасування рішення господарського суду Івано-Франківської області, яке є законним та обґрунтованим та відповідає Роз'ясненню ВАСУ "Про судове рішення" від 10.12.96 р.

За таких обставин, враховуючи, що в силу вимог ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх, касаційна скарга відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Долинського нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" задовольнити.

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.03.2010 р. у справі N П-12/118-6/100 в частині внесення змін до договорів оренди земельної ділянки N 1 від 08.07.2004 р. скасувати, залишивши в цій частині без змін рішення місцевого суду від 26.11.2009 р.

В решті постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.03.2010 р. у справі N П-12/118-6/100 залишити без змін.

Згідно ст. ст. 125, 129 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України N 8-рп/2010 від 11 березня 2010 року постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

О. В. Кот

Суддя

С. Р. Шевчук

Суддя

А. М. Демидова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали