МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2012

м. Київ

N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2012 р. за N 274/20587

Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість (Наказ N 1492), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (Порядок N 1492), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1490/20228 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. Назву рядка 16.3 розділу II викласти в такій редакції:

"коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої) або рядка 12.3 декларації (переробного підприємства)) (+)".

1.2. У назві службового поля колонки 8 таблиці 2 додатка 7 до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої Наказом, літеру "А" замінити літерою "Б".

2. Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (Наказ N 1492) та форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (Наказ N 1492) (далі - форми), затверджених Наказом (Порядок N 1492), такі зміни:

2.1. Доповнити рядок 2.1 колонки А позначкою "х".

2.2. Доповнити форми новим рядком 12.3 такого змісту:

"12.3 коригування податкового кредиту в частині податку з товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції (переноситься до рядка 16.3 декларації) (-)".

У зв'язку з цим рядок 12.3 вважати рядком 12.4.

2.3. У рядках 16 та 18 слова "спрямовується до спеціального фонду державного бюджету" замінити словами "підлягає нарахуванню".

2.4. Рядок 17 "Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення)" викласти в такій редакції:

"17. Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) (рядок 17.1 + рядок 17.2) та спрямовується:

17.1 до спеціального фонду державного бюджету

17.2 на спеціальний рахунок".

3. Внести дорозділу VIII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (Порядок N 1492), затвердженого Наказом, такі зміни:

3.1. У пункті 2:

3.1.1. В абзаці п'ятому цифри "12.3" замінити цифрами "12.4";

3.1.2. Доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У рядку 12.3 відображається сума податку на додану вартість згідно з бухгалтерською довідкою, розрахована виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) та включеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

3.2. У пункті 3:

3.2.1. В абзацах п'ятому та сьомому слова "спрямовується до спеціального фонду державного бюджету" замінити словами "підлягає нарахуванню".

3.2.2. Абзац шостий викласти в такій редакції:

"у рядку 17 відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується: до спеціального фонду державного бюджету (рядок 17.1) та на спеціальний рахунок (рядок 17.2);".

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Оприлюднення цього наказу.

5. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість.

6. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкової звітності з податку на додану вартість у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби Ігнатова А. П.

 

Міністр

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали