СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

26.01.2018

м. Київ

N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 р. за N 203/31655

Про внесення змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081, з метою удосконалення порядку забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Служби безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 листопада 2007 року N 792, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 року за N 1308/14575, такі зміни:

1) у пункті 1.3 розділу I слова "у "Віснику Служби безпеки України" та" виключити;

2) у розділі III:

пункти 3.4, 3.5 викласти у такій редакції:

"3.4. Для зарахування на облік співробітник подає на ім'я керівника підрозділу Центрального управління, органу, закладу чи установи СБ України рапорт про зарахування його на квартирний облік, який підписується військовослужбовцем та повнолітніми членами його сім'ї, що проживають разом із співробітником і бажають стати на квартирний облік. У рапорті зазначаються:

попередні місця роботи (служби), у тому числі в інших державних органах (військових формуваннях, утворених відповідно до чинного законодавства України);

місцезнаходження і характеристика займаного житлового приміщення;

наявність (відсутність) житлового приміщення (житлових приміщень) на праві власності;

наявність службового житлового приміщення за попереднім місцем роботи (служби).

Співробітники, які приймаються на квартирний облік на пільгових умовах або користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, зазначають про це у рапорті з доданням до нього відповідних документів.

3.5. До рапорту додаються:

довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї, форма якої визначена додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207 (Постанова N 207);

довідка за матеріалами особової справи співробітника про склад його сім'ї;

довідка про те, чи перебувають повнолітні члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла, інші пільги;

заява про згоду на обробку персональних даних щодо кожного члена сім'ї відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 11 Закону України "Про захист персональних даних".

У разі якщо інформація, що міститься в доданих до рапорту документах, є недостатньою для визначення житлово-побутовою комісією потреби співробітника та членів його сім'ї у поліпшенні житлових умов, житлово-побутова комісія додатково запитує від співробітника через керівника органу, закладу, установи СБ України або керівника структурного підрозділу такі документи (залежно від обставин, які підлягають з'ясуванню та мають значення для прийняття обґрунтованого рішення за рапортом):

копію паспорта громадянина України;

копію свідоцтва про шлюб та про народження дітей (за наявності);

копію документа, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

витяг або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім'ї нерухоме майно, а також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав та про внесені зміни до відповідного запису Державного реєстру прав на нерухоме майно;

копію технічного паспорта на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), форма якого визначена додатком 3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за N 582/5773 (за наявності);

медичний висновок, форма якого визначена додатком 3 до Переліку хронічних захворювань, при яких особи, які страждають цими захворюваннями, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я Української РСР від 08 лютого 1985 року N 52 (за наявності);

довідку (виписку з рішень виконавчого комітету місцевої ради) про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам згідно з пунктом 10 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року N 189 (за наявності);

копію договору піднайму жилого приміщення у будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення у будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належать громадянину на праві приватної власності (за наявності).

Інші документи у разі потреби можуть бути запитані житлово-побутовими комісіями у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян через керівників органів, закладів та установ СБ України.

Житлово-побутові комісії перевіряють житлові умови співробітника та членів його сім'ї, які бажають разом з ним стати на квартирний облік, і за результатами перевірки складають акт. У разі розгляду питань про зарахування співробітника на квартирний облік без подружжя додатково можуть бути досліджені житлові умови другого з подружжя (за його згодою) з метою встановлення обставин, що можуть бути враховані при визначенні потреби такого співробітника в поліпшенні житлових умов.";

пункт 3.17 викласти у такій редакції:

"3.17. Перереєстрація співробітників, які перебувають на квартирному обліку, здійснюється щороку в період з 01 жовтня до 01 грудня. Під час перереєстрації перевіряються облікові дані співробітників. Перереєстрація проводиться з обов'язковим поданням особами, які перебувають на квартирному обліку, оновлених довідок про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї.

У разі зміни житлових умов співробітники подають копії документів, передбачених пунктом 3.5 цього розділу, якими підтверджуються такі зміни. Після одержання вказаних документів житлово-побутові комісії визначають наявність підстав для подальшого перебування таких співробітників на квартирному обліку.

У разі якщо одержані під час перереєстрації співробітників, які перебувають на квартирному обліку, документи вказують на відсутність підстав для їх подальшого перебування на квартирному обліку, житлово-побутові комісії приймають рішення стосовно таких співробітників в порядку, встановленому законодавством та цією Інструкцією.";

3) у розділі V:

у пункті 5.6 цифри та слова "пункті 5.10 цього розділу" замінити цифрами та словами "пункті 3.5 розділу III цієї Інструкції";

пункти 5.10, 5.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.12 - 5.26 вважати відповідно пунктами 5.10 - 5.24;

4) в абзаці першому пункту 6.2 розділу VI слово "здійснюється" замінити словами "та контроль за їх використанням здійснюються".

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали