МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2011

м. Київ

N 455

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2011 р. за N 1124/19862

Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI), Закону України від 23.09.2010 N 2558-VI "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством", Закону України від 24.09.2008 N 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 N 500 (Положення N 500/2011), протесту Генеральної прокуратури України від 07.06.2011 N 07/1/2-287вих-11, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 09.04.2003 N 101, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за N 320/7641, такі зміни:

1.1. У пункті 1.1 глави 1 слова "та громадськими інспекторами рибоохорони" виключити.

1.2. У главі 2:

у пункті 2.1 слова "та громадські інспектори органів рибоохорони" виключити;

доповнити главу пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. Протокол про адміністративне правопорушення у разі його оформлення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.9 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.10;

у пункті 2.5 слова "водних живих ресурсів" замінити словами "водних біоресурсів".

1.3. Додатки 1 та 2 до Інструкції викласти в новій редакції (додаються).

2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення

ПРОТОКОЛ N _
про адміністративне правопорушення

"___" 20__ року

1. Місце складання протоколу ___________
_

2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол ______
_
_

3. Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності:

громадянин __,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
народився "___" 19__ року у
_,
                                                                                                 (місце народження)
проживає за адресою _______
_
і працює (навчається) на посаді __________
_,
                                             (повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси)
розмір доходу та кількість утриманців _____

4. Документ, що засвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності
_
                                                                                      (назва документа, серія, номер)

5. Місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативно-правовий акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення ___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_,
відмітка про проведення огляду _________

6. У особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, виявлені: ________
_
_
_
_
_
і вилучені: ____
_
_ _
_
_
          (на всі вилучені речі особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, обов'язково видається опис,
                                                                       який підписує особа, яка склала протокол)

7. Чи було вчинено опір ____
_

Відповідно до статті 63 Конституції України гр. ________
роз'яснені його (її) права й обов'язки _____
                                                                                                                                                  (підпис)

8. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ________
_
_
_
_

ПІДПИСИ:
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

_
                            (підпис)

;
(ініціали, прізвище)

особи, яка склала протокол:

 

_
                            (підпис)


(ініціали, прізвище)

Свідки:

 

1. _
                              (підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_;
(адреса місця проживання)

2. _
                              (підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_;
(адреса місця проживання)

3. _
                              (підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(адреса місця проживання)

Відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснені її права й обов'язки

 

__
(підпис особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності)

Копію протоколу отримав __
                                                                               (підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Справа буде розглянута в ___
_
                                                                        (найменування установи, що розглядатиме справу)
за місцезнаходженням __ "___" 20__ року.

З повідомленням про місце і строк розгляду справи ознайомлений

 

"___" 20__ року _______
                        (дата)                       (підпис особи, яка притягається до
                                                         адміністративної відповідальності)

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВА N ___________
по справі про адміністративне правопорушення

__________
(найменування органу рибоохорони, яким винесено постанову)

Я, __________,
                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала постанову)
"___" 20__ року, розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення,
скоєне _______
_
                          (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи (навчання), посада)
_
_,
установив ____
                                            (стисле викладення обставин правопорушення (дата, час, місце, суть правопорушення))
_
_
_
                                                                  (кількість виловленої риби, сума заподіяних збитків)

Указаними діями порушив(ла) __________,
                                                        (прізвище, ініціали)                                                        (пункт нормативно-правового акта)
_,
чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ___ статті ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керуючись статтею 240 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

накласти адміністративне стягнення на ___
                                                                                                                                           (прізвище, ініціали)
у вигляді _____
_
_

Вилучено ____
                                                                                                (документи, речі, знаряддя лову)
_
                                                                                                       (куди направлено)

Постанова набирає законної сили "___" 20__ року.
            (заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного
                                                                      органу державної виконавчої служби)

На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби штраф, визначений постановою по справі про адміністративне правопорушення, буде стягнуто у подвійному розмірі ___
______ гривень.
                                                       (подвійна сума штрафу у гривнях цифрами та словами)

Ця постанова може бути оскаржена протягом 10 днів від дня її винесення у порядку, який визначений статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф (суму нарахованих збитків та вартість поверненої риби) належить унести в __
_
_
_

до "___" 20__ року.

_________
(підпис інспектора)

Постанова мені оголошена, копію отримав(ла) (________)
                                                                                                                                      (дата і підпис порушника
                                                                                                                                або відмітка про відправлення
                                                                                                                    постанови поштою за вихідним номером)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали