АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2011

м. Київ

N 227

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2011 р. за N 1123/19861

Про внесення змін до Інструкції з організації та несення служби в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 N 717, з метою вдосконалення організації служби з охорони об'єктів та майна в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації та несення служби в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.03.2009 N 61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.04.2009 за N 366/16382, що додаються.

2. Директору Департаменту урядового польового зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановленим порядком забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директору Департаменту урядового польового зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальникам територіальних підрозділів і навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України інструкції осіб добового наряду привести у відповідність до вимог цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Л. І. Нетудихата

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
07.09.2011 N 227

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2011 р. за N 1123/19861

ЗМІНИ
до Інструкції з організації та несення служби в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Пункт 1.1 глави 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 3 та 7 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", підпунктів 54 та 55 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 N 717.".

2. Доповнити розділ II новою главою 2 такого змісту:

"2. Пропускний режим на територію територіального підрозділу Держспецзв'язку

2.1. Пропускний режим на територію територіального підрозділу Держспецзв'язку організовується згідно з правилами пропускного режиму, що розробляються штабом, погоджуються з режимно-секретним органом територіального підрозділу Держспецзв'язку та затверджуються начальником територіального підрозділу Держспецзв'язку.

2.2. На територію територіального підрозділу Держспецзв'язку пропускаються:

2.2.1. У будь-який час доби безперешкодно:

Голова Держспецзв'язку та його заступники;

начальник територіального підрозділу Держспецзв'язку та його заступники;

голова інспекторської комісії (робочої групи) та її члени, які прибули до територіального підрозділу Держспецзв'язку для здійснення заходів контролю його службової діяльності - за службовим посвідченням особи встановленого зразка (далі - службове посвідчення) та посвідченням про службове відрядження;

посадові особи територіального підрозділу Держспецзв'язку, які призначені для контролю внутрішнього порядку у вихідні та святкові дні, - за службовим посвідченням.

2.2.2. У робочий час безперешкодно:

особи рядового і начальницького складу, працівники цього територіального підрозділу Держспецзв'язку - за службовим посвідченням;

особи рядового і начальницького складу, працівники Адміністрації Держспецзв'язку, іншого територіального підрозділу Держспецзв'язку або регіонального органу, закладу та установи Держспецзв'язку (далі - орган Держспецзв'язку), які прибули до територіального підрозділу Держспецзв'язку у службове відрядження, - за службовим посвідченням та посвідченням про службове відрядження.

2.2.3. У робочий час з дозволу начальника територіального підрозділу Держспецзв'язку або начальника штабу територіального підрозділу Держспецзв'язку:

інші особи рядового і начальницького складу, працівники Держспецзв'язку - за службовим посвідченням;

відвідувачі - за документом, який посвідчує особу відвідувача, та за тимчасовими або одноразовими перепустками, що видаються у порядку, визначеному правилами пропускного режиму територіального підрозділу Держспецзв'язку.

2.2.4. У неробочий час з дозволу чергового територіального підрозділу Держспецзв'язку - особи старшого і середнього начальницького складу цього територіального підрозділу Держспецзв'язку, які призначені для перевірки несення служби вартою, за службовим посвідченням та за наявності разового посвідчення на право перевірки варти.

2.3. Якщо на території територіального підрозділу Держспецзв'язку дислокуються органи Держспецзв'язку або підрозділи органів державної влади, то на адресу керівників цих органів Держспецзв'язку або підрозділів органів державної влади надсилаються витяги з правил пропускного режиму територіального підрозділу Держспецзв'язку, де вони розташовані, а їх співробітники пропускаються на територію територіального підрозділу Держспецзв'язку за службовими посвідченнями особи або тимчасовими перепустками.

Відвідувачі, які прибули до органів Держспецзв'язку або підрозділів органів державної влади, з дозволу їх керівників пропускаються на територію територіального підрозділу Держспецзв'язку за документом, який посвідчує особу відвідувача, та за одноразовими перепустками.

2.4. У разі виникнення надзвичайної ситуації пропуск на територію територіального підрозділу Держспецзв'язку працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних та медичних служб, підрозділів пожежної охорони тощо, а також в'їзд (виїзд) на територію (з території) територіального підрозділу Держспецзв'язку їх автотранспортних засобів здійснюється:

у робочий час - з дозволу начальника територіального підрозділу Держспецзв'язку або начальника штабу територіального підрозділу Держспецзв'язку у супроводі одного із співробітників територіального підрозділу Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

у неробочий час - з дозволу чергового територіального підрозділу Держспецзв'язку у супроводі однієї із осіб добового наряду.

2.5. Доступ на територію та об'єкти територіального підрозділу Держспецзв'язку уповноважених посадових осіб органів державної влади здійснюється відповідно до законодавства.

2.6. В'їзд (виїзд) на територію (з території) територіального підрозділу Держспецзв'язку здійснюється:

згідно з нарядом - для службових автотранспортних засобів територіального підрозділу Держспецзв'язку;

за списком, затвердженим начальником територіального підрозділу Держспецзв'язку, - для службових автотранспортних засобів органу Держспецзв'язку або підрозділу органу державної влади, що розташовані на території цього територіального підрозділу Держспецзв'язку;

з дозволу начальника територіального підрозділу Держспецзв'язку або начальника штабу територіального підрозділу Держспецзв'язку - для службових автотранспортних засобів інших територіальних підрозділів та органів Держспецзв'язку, що використовуються особами рядового і начальницького складу, працівниками Держспецзв'язку під час службового відрядження.

2.7. Порядок в'їзду (виїзду) на територію (з території) територіального підрозділу Держспецзв'язку особистих автотранспортних засобів співробітників територіального підрозділу Держспецзв'язку, органу Держспецзв'язку або підрозділу органу державної влади, що розташовані на території цього територіального підрозділу Держспецзв'язку, врегульовується правилами пропускного режиму відповідного територіального підрозділу Держспецзв'язку.

В'їзд (виїзд) на територію (з території) територіального підрозділу Держспецзв'язку особистих автотранспортних засобів відвідувачів, які прибули до органів Держспецзв'язку або підрозділів органів державної влади, здійснюється з дозволу начальника територіального підрозділу Держспецзв'язку або начальника штабу територіального підрозділу Держспецзв'язку за клопотанням їх керівників.

2.8. Винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна територіального підрозділу Держспецзв'язку з його території (на його територію) здійснюється за накладними встановленого зразка.".

У зв'язку з цим глави 2, 3 вважати відповідно главами 3, 4.

3. У главі 1 розділу III:

3.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Добовий наряд підрозділу Держспецзв'язку призначається у такому складі:

черговий підрозділу Держспецзв'язку;

помічник (помічники) чергового підрозділу Держспецзв'язку;

варта (варти);

черговий, помічники чергового парку та водій чергового тягача;

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

водії чергових автотранспортних засобів;

наряд підрозділу.

За рішенням начальника підрозділу Держспецзв'язку за потреби до складу добового наряду також можуть призначатися:

начальник зміни вузла службового урядового зв'язку;

помічник чергового підрозділу Держспецзв'язку з пожежної безпеки;

черговий та помічники чергового їдальні;

черговий та посильний штабу;

начальник патруля та патрульні.

Обов'язки осіб добового наряду дозволяється поєднувати за рішенням начальника підрозділу Держспецзв'язку.".

3.2. Пункт 1.6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Стан обладнання приміщень (місць) для несення служби добовим нарядом перевіряється щоквартально робочою групою підрозділу Держспецзв'язку під керівництвом начальника штабу або одного із заступників начальника підрозділу Держспецзв'язку у складі посадових осіб штабу та підрозділів, які відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідають за окремі напрями службової діяльності (організація зберігання озброєння, технічне, господарське та медичне забезпечення, пожежна безпека). Результати перевірки оформлюються довідкою та подаються на розгляд начальнику підрозділу Держспецзв'язку.".

4. У розділі V:

4.1. У главі 1:

4.1.1. Доповнити главу новим пунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. Порядок допуску осіб рядового і начальницького складу, які на час несення служби озброюються зброєю, до несення служби у складі добового наряду

1.2.1. Допуску осіб рядового і начальницького складу, які на час несення служби озброюються зброєю, до несення служби у складі добового наряду передує проведення їхньої підготовки до цього, яка передбачає:

а) вивчення особами рядового і начальницького складу (зі складанням заліку) вимог щодо несення служби з охорони об'єктів та майна:

цієї Інструкції;

законодавства щодо застосування або використання зброї;

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за перевищення повноважень при застосуванні зброї;

правил поводження зі зброєю та її матеріальної частини;

б) здійснення вивчення індивідуальних морально-психологічних якостей та даних періодичного медичного огляду осіб рядового і начальницького складу з оформленням відповідних довідок;

в) практичне виконання особами рядового і начальницького складу вправ стрільб зі зброї та прийомів застосування фізичної сили (рукопашного бою).

1.2.2. Результати підготовки осіб рядового і начальницького складу до несення служби зі зброєю перевіряються призначеною наказом начальника підрозділу Держспецзв'язку комісією під головуванням начальника штабу або одного із заступників начальника підрозділу Держспецзв'язку. Результати комісії оформлюються актом з відповідними додатками. На підставі акта видається наказ начальника підрозділу Держспецзв'язку про допуск осіб рядового і начальницького складу, які на час несення служби озброюються зброєю, до несення служби у складі добового наряду.

1.2.3. Особи рядового і начальницького складу, які вперше уклали контракт на проходження служби у Держспецзв'язку, допускаються до несення служби у складі добового наряду в порядку, визначеному підпунктами 1.2.1, 1.2.2 цього пункту.

1.2.4. Осіб рядового і начальницького складу, які на час несення служби озброюються зброєю, заборонено призначати до складу добового наряду, якщо вони не засвоїли вимоги щодо несення служби з охорони об'єктів та/або за своїми індивідуальними морально-психологічними якостями та/або за даними медичного огляду не можуть нести службу у його складі.".

У зв'язку з цим пункти 1.2 та 1.3 вважати відповідно пунктами 1.3 та 1.4.

4.1.2. Абзаци третій та четвертий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Комісія один раз на рік (за місяць до початку нового календарного року) обов'язково проводить обстеження кожного об'єкта з метою узгодження порядку охорони, визначення кількості постів, потреби обладнання технічними засобами охорони, засобами пожежогасіння, укріплення будівель (споруд тощо), виходячи з розмірів території, яку займає об'єкт, виду огорожі, стану будівель та інших умов забезпечення збереження майна.

Результати обстеження кожного об'єкта оформляються актом, в якому зазначаються недоліки і пропозиції стосовно обладнання (дообладнання) об'єкта. Форму акта обстеження технічного укріплення об'єкта наведено у додатку 7.".

4.1.3. Доповнити главу новим пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Протягом року комісія також може проводити додаткове обстеження технічного укріплення об'єктів у таких випадках:

у разі зміни значимості, виду та концентрації матеріальних та інших цінностей, що зберігаються на об'єктах охорони;

внаслідок змін в обладнанні території об'єкта та/або поста;

за потреби внесення змін до розкладу варт, схеми розміщення постів або табеля поста;

за рішенням начальника підрозділу Держспецзв'язку.".

4.2. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які призначені та здійснюють охорону об'єктів та майна Держспецзв'язку, мають право використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 151 Закону України "Про міліцію" та статтями 195 - 202 Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України, при цьому:

особи, які призначені до складу добового наряду (крім варти), та інші особи, які здійснюють охорону об'єктів та майна Держспецзв'язку, мають право використовувати та застосовувати зброю виключно на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 151 Закону України "Про міліцію";

особи, які призначені до складу варти, мають право використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 151 Закону України "Про міліцію" та статтями 195 - 202 Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.".

4.3. Пункти 4.23 та 4.24 глави 4 виключити.

4.4. Главу 8 викласти в такій редакції:

"8. Допуск до вартового приміщення та об'єктів охорони

8.1. До вартового приміщення допускаються:

особи, які прибули для розпечатування та зняття об'єктів з-під охорони або для запечатування і здавання їх під охорону (далі - розпечатування (запечатування) об'єктів охорони);

особи, які прибули для перевірки варти;

особовий склад нової варти, що прибула для зміни попередньої варти, відповідно до вимог, викладених у пунктах 6.1 - 6.4 глави 6 розділу V цієї Інструкції.

8.2. Список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) об'єкти охорони, визначається наказом начальника підрозділу Держспецзв'язку.

Зразки допусків, список осіб (з їх особистими підписами), які мають право розпечатувати (запечатувати) об'єкти охорони, а також зразки зліпків з печаток (відтисків пломб) засвідчує начальник штабу підрозділу Держспецзв'язку, і вони мають зберігатися у вартовому приміщенні.

8.3. Особи, які прибули для розпечатування (запечатування) об'єктів охорони, допускаються лише до тамбура вартового приміщення. Вони показують допуск для розпечатування (запечатування) об'єкта охорони (далі - допуск), документ, який посвідчує особу прибулого, та особисту металеву печатку (пломбувальні лещата). Форму допуску для розпечатування (запечатування) об'єкта наведено у додатку 14.

8.4. Перевірку документів і звіряння їх зі списком та зразками проводить начальник варти через окреме вікно у тамбурі вартового приміщення. Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск залишає у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об'єкта), звіряє прізвище й посаду зі списком, а печатку (пломбувальні лещата) - зі зразками, що зберігаються у вартовому приміщенні. Потім він робить запис у постовій відомості, наприклад: "Такого-то числа, місяця й року, в такий-то час, згідно з допуском N ..., сховище N ..., розпечатано (запечатано)", і разом з особою, яка прибула для розпечатування (запечатування) сховища, засвідчують цей запис своїми підписами.

Допуск на об'єкт здійснюється з точним дотриманням вимог, зазначених у табелі постів.

8.5. Якщо об'єкт розпечатується менше ніж на одну годину, чатовий з поста не знімається. У разі розпечатування об'єкта на одну годину і більше начальник варти діє відповідно до табеля постів.

8.6. Під час здавання об'єктів під охорону варті відповідальна за об'єкт особа разом з фахівцем з пожежної безпеки підрозділу Держспецзв'язку (помічником чергового підрозділу Держспецзв'язку з пожежної безпеки) перевіряють дотримання вимог пожежної безпеки на об'єкті. Підтвердженням виконання вимог пожежної безпеки в таких випадках вважається пожежний жетон, який вручається фахівцем з пожежної безпеки підрозділу Держспецзв'язку (помічником чергового підрозділу Держспецзв'язку з пожежної безпеки) особі, яка закриває об'єкт. Начальники сховищ, складів і черговий парку під час здавання об'єкта під охорону передають пожежний жетон начальникові варти.

Пожежні жетони фахівець з пожежної безпеки підрозділу Держспецзв'язку (помічник чергового підрозділу Держспецзв'язку з пожежної безпеки) одержує від начальника варти у визначений начальником підрозділу Держспецзв'язку час.

8.7. Особи, які прибули для перевірки варти, допускаються до вартового приміщення таким чином:

у супроводі начальника підрозділу Держспецзв'язку (начальника штабу) або чергового підрозділу Держспецзв'язку - Голова Держспецзв'язку та його заступники;

безперешкодно - начальник підрозділу Держспецзв'язку та його заступники, черговий підрозділу Держспецзв'язку та його помічник (якщо варта йому підпорядкована), начальник (заступники начальника) підрозділу, від якого призначено варту, а також усі їх прямі начальники;

на підставі разового посвідчення на право перевірки варти, форму якого наведено у додатку 15, - посадові особи цього підрозділу Держспецзв'язку;

на підставі письмового дозволу, форму якого наведено у додатку 16, у супроводі начальника штабу підрозділу Держспецзв'язку або чергового підрозділу Держспецзв'язку - посадові особи Адміністрації Держспецзв'язку.".

4.5. Доповнити розділ новою главою 11 такого змісту:

"11. Організація охорони об'єктів, у яких зберігається майно інших підрозділів та органів Держспецзв'язку

11.1. За потреби збереження в об'єктах охорони підрозділу Держспецзв'язку майна інших підрозділів та/або органів Держспецзв'язку їх начальники для отримання дозволу на збереження майна звертаються мотивованим рапортом до заступника Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

11.2. У разі отримання дозволу на збереження майна начальник підрозділу Держспецзв'язку надає до Адміністрації Держспецзв'язку узгоджені з начальниками цих підрозділів та/або органів Держспецзв'язку пропозиції щодо організації охорони об'єктів та майна (далі - пропозиції) для підготовки наказу Адміністрації Держспецзв'язку.

11.3. Пропозиції обов'язково мають містити:

порядок організації охорони об'єктів, де зберігатиметься майно, з обов'язковим зазначенням умов зберігання майна (місця зберігання майна (номерів сховищ та воріт), наявність технічних засобів охорони та сигналізації, місце зберігання запасних ключів від воріт (дверей) об'єкта (об'єктів) охорони);

порядок пропуску посадових осіб підрозділу та/або органу Держспецзв'язку на територію підрозділу Держспецзв'язку, де зберігається майно, та їх допуску до розпечатування (запечатування) об'єкта (об'єктів) охорони;

порядок в'їзду (виїзду) на територію (з території) підрозділу Держспецзв'язку автотранспортних засобів іншого підрозділу та/або органу Держспецзв'язку;

порядок винесення (внесення) з території (на територію) підрозділу Держспецзв'язку майна іншого підрозділу та/або органу Держспецзв'язку;

заходи взаємодії з питань організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна.

11.4. На підставі наказу Адміністрації Держспецзв'язку начальник підрозділу Держспецзв'язку видає наказ про порядок організації охорони об'єктів, у яких зберігається майно інших підрозділів та/або органів Держспецзв'язку. Витяг з наказу надається встановленим порядком начальнику підрозділу та/або органу Держспецзв'язку, майно якого зберігається на об'єктах охорони підрозділу Держспецзв'язку.".

5. Пункт 9.8 глави 9 розділу VI Інструкції викласти в такій редакції:

"9.8. Начальник варти допускає до вартового приміщення тільки осіб, визначених пунктом 8.1 глави 8 розділу V цієї Інструкції. Про прибуття до вартового приміщення осіб, які прибули для перевірки варти, він доповідає черговому підрозділу Держспецзв'язку.".

6. Доповнити Інструкцію новим розділом VII такого змісту:

"VII. Заходи контролю організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна у підрозділі Держспецзв'язку

1. Загальні положення

1.1. Контроль за організацією та забезпеченням служби з охорони об'єктів та майна підрозділу Держспецзв'язку здійснюється з метою визначення її фактичного стану та відповідності чинному законодавству, наказам Адміністрації Держспецзв'язку, рішенням колегії Держспецзв'язку та заступників Голови Держспецзв'язку, наказам та рішенням начальника підрозділу Держспецзв'язку.

1.2. Контроль за організацією та забезпеченням служби з охорони об'єктів та майна підрозділу Держспецзв'язку здійснюється комісіями (посадовими особами), призначеними наказами Адміністрації Держспецзв'язку, у ході проведення інспектування (комплексної, цільової, лінійної, раптової перевірки) або внутрішньо-перевірочними комісіями підрозділу Держспецзв'язку.

1.3. Основними складовими контролю за організацією та забезпеченням служби з охорони об'єктів та майна підрозділу Держспецзв'язку є перевірка:

здійснення практичних заходів з підготовки та несення служби з охорони об'єктів та майна;

наявності та ведення документації з питань організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна.

1.4. У підрозділі Держспецзв'язку здійснюється постійний контроль за внутрішнім порядком та несенням служби добовим нарядом, основними складовими якого є перевірка:

несення служби вартою;

несення служби добовим нарядом;

проведення практичних заходів з підготовки до несення служби з охорони об'єктів та майна;

внутрішнього порядку у вихідні та святкові дні.

2. Перевірка несення служби вартою

2.1. До перевірки несення служби вартою допускаються такі посадові особи підрозділу Держспецзв'язку:

командування підрозділу Держспецзв'язку;

особи старшого і середнього начальницького складу управління підрозділу Держспецзв'язку;

начальники (заступники начальників) підрозділів, від яких призначено варту;

найбільш досвідчені особи старшого і середнього начальницького складу підрозділів.

Посадові особи підрозділу Держспецзв'язку, які допущені до перевірки несення служби вартою, повинні у повному обсязі знати вимоги цієї Інструкції, розклад варт, табель постів варти, схему розміщення постів варти та інструкції осіб варти.

Список цих осіб із зазначенням у ньому часу перевірки (у темний та/або світлий час доби) визначається начальником підрозділу Держспецзв'язку та затверджується його наказом.

2.1.1. Перевірка несення служби вартою здійснюється цими посадовими особами згідно з графіком на місяць, який складається штабом та затверджується начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку. Графік протягом терміну дії знаходиться у штабі. Зміни до графіка вносяться з дозволу начальника штабу підрозділу Держспецзв'язку або начальника підрозділу Держспецзв'язку.

За наявності у підрозділі Держспецзв'язку двох та більше варт графік складається на кожну варту.

2.1.2. Графік складається із розрахунку перевірки протягом місяця кожної варти. При цьому протягом доби здійснюються:

у темний час доби (з 22.00 до 06.00) - перевірки кожної зміни варти, із яких не менше одного разу посадовою особою підрозділу Держспецзв'язку, яка допущена до перевірки несення служби вартою. Решту перевірок здійснюють особи чергової служби, яким варта підпорядкована;

у світлий час доби (з 06.00 до 22.00) - вибіркова (не менше чотирьох разів у визначений час) перевірка варти особами чергової служби, яким варта підпорядкована, та посадовими особами підрозділу Держспецзв'язку, які допущені до перевірки несення служби вартою.

2.1.3. При складанні графіка також враховуються:

час відпочинку чергового підрозділу Держспецзв'язку та його помічника;

рівень підготовки особового складу, який призначений для несення служби у варті;

рівномірність розподілу кількості перевірок (у світлий та темний час доби) між категоріями посадових осіб підрозділу Держспецзв'язку;

обов'язковість перевірки варти (не менше одного разу протягом доби) начальником (заступником начальника) підрозділу, від якого призначено варту;

розклади занять підрозділів на місяць;

необхідність здійснення періодичного контролю за зміною варт.

2.1.4. Посадова особа, яка згідно з графіком призначена для перевірки варти (варт), прибуває у час, визначений розпорядком дня підрозділу Держспецзв'язку, до начальника штабу підрозділу Держспецзв'язку на інструктаж, де отримує конкретні розпорядження щодо перевірки варти.

Після інструктажу ця посадова особа отримує (у разі потреби) разове (разові) посвідчення на право перевірки варти (варт), про що проставляє власний підпис у журналі обліку виданих разових посвідчень на право перевірки варти (додаток 21).

2.1.5. Перевірка варти посадовими особами підрозділу Держспецзв'язку, які допущені до перевірки несення служби вартою, проводиться тільки протягом часу, визначеного графіком та зазначеного у разовому посвідченні на право перевірки варти. Особи, які прибули для перевірки варти, показують начальнику варти службове посвідчення та разове посвідчення на право перевірки варти.

2.1.6. Посадовим особам підрозділу Держспецзв'язку, яким варта відповідно до вимог пункту 4.12 глави 4 розділу V цієї Інструкції підпорядковується, заступникам начальника підрозділу Держспецзв'язку та начальникам (заступникам начальників) підрозділів, від яких призначено варту, крім проведення планових перевірок відповідно до графіка дозволяється за власним рішенням здійснювати додаткову перевірку несення служби вартою.

2.2. Особи, які прибули для перевірки варти за дорученням Адміністрації Держспецзв'язку, зобов'язані показати черговому підрозділу Держспецзв'язку службове посвідчення та дозвіл. Черговий підрозділу Держспецзв'язку доповідає про це начальнику або начальнику штабу підрозділу Держспецзв'язку і за їх вказівкою супроводжує осіб, які перевіряють варту, до вартового приміщення.

2.3. У варті перевіряється:

наявність особового складу, зброї та боєприпасів;

бойова готовність варти, внутрішній порядок;

знання особовим складом варти обов'язків та їх практичне виконання;

несення служби чатовими на постах;

наявність документації та її відповідність вимогам цієї Інструкції;

відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимогам цієї Інструкції;

справність технічних засобів охорони, засобів зв'язку, сигналізації й освітлення;

організація протипожежного захисту.

2.4. Особи, які перевіряють варту, про всі помічені недоліки висловлюють зауваження начальнику варти або особам, які їх супроводжують. Результати перевірки варти записуються у постову відомість.

2.5. Особи, які перевіряють несення служби чатовими, супроводжуються до постів начальником варти або його помічником. Якщо пости не обладнані технічними засобами охорони, ці особи здійснюють перевірку додатково з одним озброєним вартовим.

Під час перевірки несення служби чатовими ніхто (за винятком осіб, яким чатові підпорядковані) не має права віддавати їм накази або робити зауваження.

2.6. Заборонено перевіряти несення служби чатовими шляхом прихованого наближення до поста, здійснення спроб відібрати у чатового зброю та іншими діями, які можуть призвести до нещасних випадків.

3. Перевірка несення служби добовим нарядом

3.1. Посадові особи підрозділу Держспецзв'язку, які призначаються для перевірки несення служби вартою, під час проведення начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку інструктажу також можуть отримувати від нього вказівки щодо перевірки несення служби іншими особами добового наряду (нарядом парку, контрольно-пропускного пункту, підрозділу, патрулем).

3.2. Під час перевірки несення служби іншими особами добового наряду перевіряються:

наявність особового складу, зброї та боєприпасів;

стан відповідності обладнання приміщень (місць) несення служби добовим нарядом вимогам Інструкції та дотримання внутрішнього порядку в цих приміщеннях (місцях);

знання особами добового наряду обов'язків (інструкцій) та практичне їх виконання (дотримання);

стан технічних засобів охорони, засобів зв'язку, сигналізації й освітлення;

дотримання вимог протипожежної безпеки;

наявність та правильність ведення документації.

3.3. Результати перевірки несення служби особовим складом добового наряду посадові особи підрозділу Держспецзв'язку, черговий підрозділу Держспецзв'язку або його помічник вносять у книгу прийняття та здавання чергування відповідного виду добового наряду.

3.4. Перевірку несення служби особовим складом добового наряду також можуть здійснювати й інші посадові особи підрозділу Держспецзв'язку за окремим дорученням начальника підрозділу Держспецзв'язку (начальника штабу підрозділу Держспецзв'язку).

4. Контроль внутрішнього порядку у вихідні та святкові дні

4.1. З метою забезпечення вирішення невідкладних питань та оперативного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій у вихідні та святкові дні в підрозділі Держспецзв'язку призначаються посадові особи для здійснення контролю за внутрішнім порядком.

4.2. Контроль за внутрішнім порядком у вихідні та святкові дні посадові особи підрозділу Держспецзв'язку здійснюють згідно з графіком на місяць, що складається начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку і затверджується його начальником. Графік протягом терміну дії знаходиться у начальника штабу підрозділу Держспецзв'язку, який вносить до нього зміни лише з дозволу начальника підрозділу Держспецзв'язку.

4.3. Список посадових осіб підрозділу Держспецзв'язку, які допущені для здійснення контролю за внутрішнім порядком у вихідні та святкові дні протягом календарного року, визначається начальником підрозділу Держспецзв'язку та затверджується його наказом.

4.4. Обов'язки посадових осіб підрозділу Держспецзв'язку, які призначені для контролю за внутрішнім порядком у вихідні та святкові дні, опрацьовуються начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку та затверджуються начальником підрозділу Держспецзв'язку.

Під час здійснення контролю за внутрішнім порядком на цих посадових осіб обов'язково покладається перевірка:

стану внутрішнього порядку в підрозділі Держспецзв'язку;

стану готовності добового наряду, який заступає, до несення служби з охорони об'єктів та майна;

несення служби вартою (вартами), черговим підрозділу Держспецзв'язку, його помічником та іншими особами добового наряду.

4.5. Посадові особи підрозділу Держспецзв'язку, які згідно з графіком призначені для здійснення контролю за внутрішнім порядком у вихідні та святкові дні, прибувають у час, визначений розпорядком дня підрозділу Держспецзв'язку, до начальника підрозділу Держспецзв'язку на інструктаж, де отримують конкретні розпорядження щодо проведення заходів контролю.

Після інструктажу ці посадові особи отримують (у разі потреби) разове (разові) посвідчення на право перевірки варти (варт) у порядку, що визначений абзацом другим підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 розділу VII цієї Інструкції.

4.6. Про проведення заходів контролю та виявлені при цьому недоліки зазначені особи після вихідних або/та святкових днів доповідають безпосередньо начальнику підрозділу Держспецзв'язку.

5. Підбиття підсумків організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна у підрозділі Держспецзв'язку

5.1. Дані щодо перевірок несення служби добовим нарядом зазначаються в журналі обліку перевірки несення служби добовим нарядом посадовими особами підрозділу Держспецзв'язку (додаток 22) на підставі щоденного (у робочі дні) перегляду постових відомостей варти та щотижневого перегляду книг прийняття та здавання чергування відповідного виду добового наряду.

5.2. За результатами виконання річного плану службової діяльності підрозділу Держспецзв'язку та обліку перевірки несення служби добовим нарядом за відповідний період штабом спільно з підрозділами управління, що відповідають за окремі напрями службової діяльності (організація зберігання озброєння, кадрове, технічне та господарське забезпечення, пожежна безпека), аналізується стан організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна за квартал (рік).

Результати аналізу оформлюється довідкою, яка підписується начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку та подається на розгляд начальнику підрозділу Держспецзв'язку.

5.3. Відомості довідки щодо стану організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна за відповідний період враховуються під час складання квартальних (річних) звітів про підсумки службової діяльності підрозділу Держспецзв'язку, а також використовуються під час проведення підсумкових нарад.

5.4. Підсумки службової діяльності підрозділу Держспецзв'язку щодо організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна за квартал (рік) оголошуються наказом начальника підрозділу Держспецзв'язку, яким визначаються:

заходи щодо удосконалення організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна, їх конкретні виконавці та терміни виконання;

види заохочень осіб рядового і начальницького складу, які сумлінно та бездоганно протягом відповідного періоду виконували службові обов'язки з організації та забезпечення (несення) служби з охорони об'єктів та майна.

6. Перевірка стану організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна

6.1. Перевірка здійснення практичних заходів з підготовки та несення служби з охорони об'єктів та майна полягає в:

огляді обладнання об'єктів охорони, приміщень (місць) для несення служби добовим нарядом та місць підготовки добового наряду до несення служби;

перевірці організації та проведення заходів підготовки особового складу до несення служби у добовому наряді, стану внутрішнього порядку, несення служби вартою та іншими особами добового наряду.

6.2. Під час перевірки документального оформлення питань організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна вивчаються такі матеріали:

наказ начальника підрозділу Держспецзв'язку "Про підготовку підрозділу Держспецзв'язку, організацію повсякденної діяльності та служби з охорони об'єктів у відповідному році";

правила пропускного режиму на територію підрозділу Держспецзв'язку;

акти обстеження технічного укріплення об'єктів, що охороняються;

довідки перевірки стану обладнання приміщень (місць) для несення служби добовим нарядом;

розклад варт;

табель постів варти;

схема розміщення постів варти;

інструкції осіб добового наряду підрозділу Держспецзв'язку;

план підйому підрозділу Держспецзв'язку за тривогою та бойові розрахунки підрозділів;

план посилення охорони об'єктів варти;

документація варти на випадок тривоги (для варт, що змінюються за тривогою);

відомості добових нарядів на місяць;

графіки контролю за внутрішнім порядком у вихідні та святкові дні;

графіки перевірки несення служби у варті;

журнал інструктажу особового складу варти;

журнал обліку виданих разових посвідчень на право перевірки варти;

журнал обліку виданих допусків для розпечатування (запечатування) об'єктів;

журнал обліку перевірки несення служби добовим нарядом посадовими особами підрозділу Держспецзв'язку;

журнал обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток;

акт допуску осіб рядового і начальницького складу, які на час несення служби озброюються зброєю, до несення служби у добовому наряді;

акт допуску осіб рядового і начальницького складу, які вперше уклали контракт на проходження служби у Держспецзв'язку, до несення служби у добовому наряді та відповідні накази начальника підрозділу Держспецзв'язку (за наявності);

накази начальника підрозділу Держспецзв'язку про призначення осіб рядового і начальницького складу до складу добового наряду на відповідну добу;

довідки щодо стану організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна за квартал (рік);

накази начальника підрозділу Держспецзв'язку "Про підбиття підсумків службової діяльності щодо організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна за квартал (рік)";

наказ про порядок організації охорони об'єктів, у яких зберігається майно інших підрозділів та/або органів Держспецзв'язку (за наявності).

Під час здійснення перевірки також можуть перевірятися й інші документи з питань організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна, що опрацьовані (ведуться) у підрозділі Держспецзв'язку за рішенням його начальника.

6.3. Результати перевірки стану організації та забезпечення служби з охорони об'єктів та майна зазначаються окремим розділом в акті інспектування або у довідці про проведення комплексної (цільової, лінійної, раптової) перевірки.".

7. Доповнити Інструкцію новими додатками 21, 22 (додаються).

 

Директор Департаменту
урядового польового зв'язку
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Д. Д. Вергелес

 

Додаток 21
до Інструкції з організації та несення служби в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

ЖУРНАЛ
обліку виданих разових посвідчень на право перевірки варти

N з/п

Найменування посади

Спеціальне звання

Прізвище та ініціали

Назва варти

Час перевірки

Дата перевірки

Особистий підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Журнал обліку виданих разових посвідчень на право перевірки варти ведеться особою, яка відповідає за організацію служби з охорони об'єктів, або іншою посадовою особою штабу підрозділу Держспецзв'язку, призначеною начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку.

2. Час та дата перевірки повинні відповідати графіку перевірки несення служби вартою.

3. На першій сторінці журналу наводиться зразок запису.

 

Додаток 22
до Інструкції з організації та несення служби в територіальних підрозділах і навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

ЖУРНАЛ
обліку перевірки несення служби добовим нарядом посадовими особами підрозділу Держспецзв'язку

N з/п

Дата та час перевірки

Посада, спеціальне звання, прізвище й ініціали посадової особи, яка перевіряла добовий наряд

Вид добового наряду

Підрозділ, від якого призначено добовий наряд

Начальник варти (патруля), черговий підрозділу Держспецзв'язку (контрольно-
пропускного пункту, парку, підрозділу тощо)

Недоліки (зауваження), що мали місце під час перевірки

Позитивна оцінка несення служби особами добового наряду

Рішення начальника підрозділу Держспецзв'язку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Журнал ведеться особою, яка відповідає за організацію служби з охорони об'єктів, або іншою посадовою особою штабу підрозділу Держспецзв'язку, призначеною начальником штабу підрозділу Держспецзв'язку.

2. На першій сторінці журналу наводиться зразок запису.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали