КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року N 1054/4061

Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90 (Програма N 90/90), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
11.02.2016 N 90/90
(в редакції рішення Київської міської ради
від 21.12.2017 N 1054/4061)

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016 - 2018 роки"

І. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської цільової програми "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016 - 2018 роки"

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва документа про розроблення програми

Пункт 2 протоколу доручень N 25 від 28 липня 2015 року, напрацьований під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Міський центр дитини, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1 Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

7.

Строк виконання програми

2016 - 2018 рр.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього (тис. грн)

у тому числі, за роками (тис. грн)

220264,5

2016

2017

2018

43896,4

82472,5

93895,6

9.1.

Коштів загального фонду міста Києва

176854,3

36798,8

66333,1

73722,4

9.2.

Коштів спеціального фонду міста Києва

31870,1

3717,7

12283,2

15969,2

9.3.

Коштів інших джерел

11540,1

3379,9

3956,2

4204,0

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки" (далі - Програма) розроблена на виконання законодавства в сфері захисту дитинства, соціальної підтримки сім'ї та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальні послуги", Сімейний кодекс України, Указ Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію насильству в сім'ї та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В будь-якому суспільстві турбота про дітей складає основу державної та регіональної соціальної політики. Проблеми, пов'язані з попередженням сирітства, життєзабезпеченням і розвитком дітей, сімей, які з різних причин потрапляють у складні життєві обставини, настільки масштабні й різноманітні, що вимагають для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних інститутів. Все це викликає необхідність проведення комплексних заходів на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.

Так, на сьогоднішній день на обліку Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перебувають 588 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Слід зазначити, що до цієї категорії віднесено нову соціальну групу - діти, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій. Щороку на цьому обліку з'являються більше 200 нових дітей. В результаті проведеної роботи з батьками для 40 % дітей вдається зберегти родину, але кожна четверта дитина стає соціальною сиротою.

Сьогодні в Києві на обліку перебувають 2383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 239 продовжують перебувати поза сімейним оточенням і потребують забезпечення права на виховання в сім'ї (у 2011 році було 485 дітей). Неефективність інституційної опіки над дітьми-сиротами доведено науково та практично. При значних матеріальних витратах ця система наносить непоправну шкоду психічному здоров'ю дитини та практично позбавляє дитину права на сімейне виховання. Подальший розвиток та підтримка сімейних форм виховання дасть змогу реалізувати право кожної дитини-сироти на сімейне виховання.

Щодня в закладах соціального захисту перебуває до 100 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або залишилися без батьківського піклування. Подальший розвиток нової форми соціальної роботи - сімейний патронат дасть змогу надавати соціальні послуги більш професійно та якісно, а також забезпечить сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами.

Поряд з цим сформувалась тенденція щодо збільшення чисельності підлітків, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, та в силу різних причин не можуть бути охоплені сімейними формами виховання. Відсутність у цих дітей власного житла, гуртожитків при закладах професійно-технічної освіти, зростання черги щодо забезпечення цієї категорії дітей житлом призвела до крайньої необхідності створення у столиці соціального гуртожитку.

Пріоритетною також є діяльність, спрямована на профілактику та мінімізацію сімейного неблагополуччя шляхом надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Спеціалістами центрів соціальних служб міста Києва здійснюється комплексна соціальна робота із столичними родинами, які одержують практичну підтримку у подоланні складних життєвих обставин - це родини, де виховуються діти та молодь з інвалідністю, родини у кризі, які перебувають у зоні посиленої уваги соціальних працівників. Мова йде про сім'ї, де зловживають алкоголем та наркотиками, це родини опікунів, прийомні сім'ї та ДБСТ, родини, яких торкнулась проблема ВІЛСНІДу; клієнтами є особи, які мають проблеми із законом, та члени їх сімей.

На обліку центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебували 11857 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховується 17341 дитина. Із зазначеної кількості понад 846 сімей (майже 7,14 %) перебували під соціальним супроводом, понад 11011 сімей (92,86 %) отримали соціальні послуги за карткою отримувача послуг. Під супроводом в 2014 році перебувало 846 сімей.

781 сім'я знята з соціального супроводу, з них 691 сім'я (88 %) - з позитивним результатом у зв'язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин.

Спостерігається збільшення кількості сімей, які мають зневажливе ставлення та складні стосунки в сім'ї, які обумовлені розлученням та визначенням місця проживання дитини; конфліктом поколінь; проживанням на одній житловій площі кількох родин; відсутністю навичок догляду та виховання дітей, міжособистісного спілкування тощо. При цьому виникає ряд складностей в соціальному супроводженні таких сімей через неможливість фахово виявити причини, що призвели до складних життєвих обставин. Зниження кількості соціальних супроводів тісно пов'язане зі зменшенням кількості фахівців соціальної роботи та зміненням ракурсу роботи з сімей в складних життєвих обставинах на родини вимушених переселенців та сім'ї, де один з членів сім'ї перебуває в зоні АТО. Проте ця діяльність збільшила кількість сімей, які були охоплені соціальними послугами під час відвідування.

Програма відповідає сектору 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060).

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- реалізація у місті Києві нової системи сімейно - орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;

- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин вимушених переселенців;

- активізація столичної громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) щодо підтримки соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення потенціалу сімей, дітей, молоді;

- підтримка та розвиток волонтерського руху в реалізації соціальної та сімейної політики міста Києва;

- розвиток системи патронатного виховання;

- впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та сімей з дітьми.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Реалізація Програми буде тривати 3 роки та передбачає:

• постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, сімей з дітьми, захисту від насильства в сім'ї, заходів з профілактики торгівлі людьми, соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю;

• впровадження інноваційних форм і методів роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• розробку та видання інформаційно-методичних матеріалів для проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо предмету Програми;

• забезпечення функціонування закладів соціального захисту та допомоги, реалізації заходів по роботі з об'єктами соціальної роботи;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників соціальної сфери;

• проведення рекламної кампанії та роз'яснювальної роботи, направленої на формування у населення активної громадської позиції;

• забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на сімейне виховання;

• безпосереднє надання підтримуючих соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми;

• підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• підвищення якості роботи по соціалізації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з особливими потребами;

• забезпечення можливості проживання, навчання та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підліткового віку у соціальному гуртожитку до отримання ними власного житла.

Заходи цієї Програми передбачають фінансування з міського бюджету та залучення додаткових джерел

фінансування, не заборонених законодавством України.

Програма відповідає сектору 2.3. "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), індикатором якого є питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії, який на 2018 рік становитиме 92,5 %.

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки".

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

43896,4

82472,5

93895,6

220264,5

Бюджет загального фонду міста Києва

36798,8

66333,1

73722,4

176854,3

Бюджет спеціального фонду міста Києва

3717,7

12183,2

15969,2

31870,1

Кошти інших джерел

3379,9

3956,2

4204,0

11540,1

Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 220264,5 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва

V. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі за роками

Очікуваний результат, в тому числі за роками

2016

2017

2018

Назва показника

2016

2017

2018

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1

Підготовка спеціалістів та розробка методичних матеріалів

1. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми та сім'ями з дітьми (застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей, та спеціалістів, які працюють у сферах профілактики правопорушень, корекції агресивної поведінки підлітків та реалізації сімейної політики

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

133,1

133,7

291,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

133,1

133,7

291

2. Показник продукту:

Кількість проведених тренінгів, од.

11

10

11

Кількість учасників тренінгів, осіб

220

250

275

3. Показник ефективності:

Середні витрати на проведення одного тренінгу, грн

12100

13370

26500

4. Показник якості:

Динаміка кількості користувачів охоплених тренінгом, %

100

110

125

2. Розроблення та видання навчально-методичних посібників щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі.

2016

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

79,00

30

0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

79

30

0

2. Показник продукту:

Кількість розроблених методичних посібників, шт.

1

0

0

Кількість надрукованих екземплярів, шт.

1000

1000

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на підготовку посібника грн.

80

30

 

4. Показник якості:

Динаміка чисельності працівників, які отримають знання, %

100

100

 

2

Проведення просвітницької роботи з питань захисту прав та інтересів дітей

1. Забезпечення висвітлення в програмах телебачення, друкованих засобах масової інформації роботи служб у справах дітей щодо захисту прав та інтересів дітей, збереження інституту сім'ї та популяризації сімейних цінностей

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Не потребує фінансування

-

2. Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та інтересів дітей, сімей з дітьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми та насильства в сім'ї

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

60,1

25

0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

60,1

25

0

2. Показник продукту:

Кількість розробленого продукту, шт.

4

0

0

Кількість надрукованих екземплярів, шт.

8500

500

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одиницю надрукованого екземпляру, грн

7,06

50

0

4. Показник якості:

Динаміка охоплених, %

100

120

0

Всього:

Бюджет міста Києва

272,2

188,7

291,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

751,9

 

 

 

 

Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Організація та надання додаткових послуг по роботі з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, організація їх соціального супроводження

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2129,4

3179,5

3354,4

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

2129,4

3179,5

3354,4

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, осіб

900

925

950

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

2366

3437

3530

4. Показник якості:

Динаміка зменшення безпритульних та бездоглядних дітей, %

100

105

110

4

Соціально-правовий захист дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Надання додаткових соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, установами, створеними за рішенням місцевих органів влади.

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський центр дитини, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

3000,0

3829,2

4039,8

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

3000

3829,2

4039,8

2. Показник продукту:

В тому числі:

Охоплено користувачів, осіб

17000

10000

11000

Міський центр дитини

3. Показник ефективності:

1 320,0

1735,4

1830,8

Середні витрати на одного користувача, грн

176,5

382,9

367,3

КМЦ "Родинний дім"

4. Показник якості:

1680,0

2093,8

2209,0

Динаміка чисельності користувачів, які звернулись за допомогою, %

100

105

110

5

Попередження негативних проявів та профілактика правопорушень у дитячому середовищі

1. Проведення заходів профілактики агресивної поведінки підлітків "Зупинись! - Посміхнись!"

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

507,2

941,0

992,8

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

507,2

941

992,8

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

10000

10000

10000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

50,7

94,1

99,3

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які вчинили правопорушення, %

100

99

98

Попередження негативних проявів та профілактика правопорушень у дитячому середовищі

2. Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

250,0

300,0

350,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

250

300

350

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

1525

1525

1525

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

160

190

220

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які вчинили правопорушення, %

100

118

137

Всього:

Бюджет міста Києва

5886,6

8249,7

8737,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

22873,3

 

 

 

 

Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

6

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей віком від 0 до 18 р., які залишилися без піклування батьків, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2016 - 2018

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1 Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

700,2

183,1

0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

700,2

183,1

 

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

8

6

 

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

87525

30517

 

4. Показник якості:

Динаміка чисельності дітей, забезпечених тимчасовим сімейним вихованням, %

100

102

 

2. Соціально-психологічна допомога сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

757,9

1254,4

1323,4

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

757,9

1254,4

1323,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

800

800

800

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одну особу, грн

947

1568

1654

4. Показник якості:

Динаміка витрат на одну особу, %

100

165

175

Всього:

Бюджет міста Києва

1458,1

1437,5

1323,4

 

 

 

 

Усього за напрямом:

4219,0

 

 

 

 

Додаткове матеріальне забезпечення

7

Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення

1. Придбання автотранспорту (в т. ч. комплектуючих авточастин) для дитячих будинків сімейного типу

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

1159,5

2900,0

3400,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1159,5

2900

3400

2. Показник продукту:

Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од.

3

5

4

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один автомобіль, тис. грн

386,5

580,0

850,0

4. Показник якості:

Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, %

100

167

100

2. Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

800,0

850,0

950,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

800

850

950

2. Показник продукту:

Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од.

23

23

23

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один ДБСТ, тис. грн

34782,6

36956,5

41304,3

4. Показник якості:

Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, %

100

102

106

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

1959,5

3750,0

4350,0

 

Усього за напрямом:

10059,5

 

Усього по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

9576,4

13625,9

14701,4

 

 

Бюджет міста Києва

7616,9

9875,9

10351,4

 

 

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

1959,5

3750,0

4350,0

Заходи державної політики з питань сім'ї

8

Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства

1. Реалізація програми підготовки молоді до подружнього життя та молодих пар, які готуються до шлюбу

2016 -2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

180,2

196,0

206,8

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

180,2

196

206,8

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

250

275

290

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

720,8

712,7

713,1

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

110

120

2. Реалізація соціальних програм і заходів місцевих органів влади у справах сім'ї (лекційно-тренінгова робота з попередження насильства в сім'ї, заходи до Дня родини, "Стоп-насильство", Дня Святого Миколая та інші)

2016 -2018

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

352,9

808,7

853,2

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

352,9

808,7

853,2

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

10215

10521

10942

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

34,5

76,8

77,9

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

103

104

3. Організація загальноміських заходів для сімей з дітьми

2016 -2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

366,8

432,4

456,2

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

366,8

432,4

456,2

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

2000

2000

2000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

183,4

216,2

228,1

4. Показник якості:

Динаміка витрат на дитину, %.

100

110

125

4. Реалізація програми "Вітаю! Я народився!"

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

196,5

3520,0

3700,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

196,5

3520,0

3700,00

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

1500

32000

30000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

131,0

110,0

123,3

4. Показник якості:

Динаміка витрат на дитину, %.

100

84

112

9

Попередження насильства в сім'ї

1. Реалізація заходів медико-соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї

2016 -2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

123,3

150,1

158,4

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

123,3

150,1

158,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

40

45

50

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

3082,5

3335,5

3168

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

112

125

2. Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї.

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні центри у справах сім'ї та жінок.

Бюджет міста Києва

100

131,3

138,4

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100

131,3

138,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

90

95

100

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1111,1

1382,1

1384

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

105

110

10

Заходи з протидії торгівлі людьми

1. Забезпечення діяльності Київської міської Координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

2016 - 2018 щоквартально

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

----

Не потребує фінансування

 

 

 

 

2. Проведення навчальних семінарів та тренінгів для заступників директорів шкіл з виховної роботи, психологів, дільничних інспекторів поліції, спеціалістів, які задіяні до виконання заходів з попередження насильства в сім'ї

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

112,0

124,3

131,2

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

112

124,3

131,2

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

600

600

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

186,7

207,2

18,7

4. Показник якості:

Динаміка зростання кількості закладів та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, %

100

120

140

Всього:

Бюджет міста Києва

1431,7

5362,8

5644,2

 

 

 

 

Усього за напрямом:

12438,7

 

 

 

 

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів

11.

Забезпечення надання комплексних соціальних послуг сім'ям з дітьми та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціально -психологічної допомоги

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціально -психологічної допомоги, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1430,5

1993,0

2102,6

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1430,5

1993,0

2102,6

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

600

500

500

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

2384,2

3986,0

4205,2

4. Показник якості:

Динаміка завантаженості закладу, %

100

104

108

2. Забезпечення діяльності Київського міського правобережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

784,4

1071

1129,9

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

784,4

1071

1129,9

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

1000

1100

1200

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

784,4

937,6

941,6

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які звернулись за допомогою, %

100

110

120

3. Забезпечення діяльності комунальної установи "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

797,6

1616,3

1705,2

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

797,6

1616,3

1705,2

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

2600

2600

2600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн.

306,8

621,7

655,8

4. Показник якості:

динаміка чисельності осіб, які звернулись за допомогою, %

100

104

109

4. Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (30 ліжко-місць)

2017-2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

2430,8

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

2430,8

2. Показник продукту:

Створення соціального гуртожитку на 30 ліжко-місць

0

0

1

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один заклад, тис. грн

0

0

2430,8

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами від тих, що звернулись за допомогою, %

0

0

100

5. Забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2016 - 2018

Дарницька, Деснянська, Оболонська, Подільська, Солом'янська районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

4063,1

5787,4

6105,7

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

4063,1

5787,4

6105,7

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

2838

2923

3040

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1431,7

1980

2008,5

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

100

103

107

6. Відзначення одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

0

40,0

40,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

40

40

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

0

20

20

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

 

2000

2000

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які отримають винагороду, %

0

100

100

Всього:

Бюджет міста Києва

7075,6

10507,7

13514,2

 

 

 

 

Усього за напрямом:

31097,5

 

 

 

 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

12

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід їх; підбір та навчання кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі

1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

5017,7

6462,6

6818,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

5017,7

6462,6

6818,0

2. Показник продукту:

Кількість соціальних послуг, одиниць

35805

43700

46103

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

140,1

147,9

147,9

4. Показник якості:

Динаміка кількості наданих соціальних послуг, %

100

103

107

2. Збереження районних в місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій,
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

19961,00

29860,5

31502,8

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

19961,0

29860,5

31502,8

2. Показник продукту:

Кількість соціальних послуг, одиниць

350000

360500

374900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

57

82,8

84

4. Показник якості:

Динаміка кількості наданих соціальних послуг, %

100

103

107

Всього:

Бюджет міста Києва

24978,7

36323,1

38320,8

 

 

 

 

Усього за напрямом:

99622,6

 

 

 

 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

13.

Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщеним особам

1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї"

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій

Інші джерела

20

21,7

23,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

462,6

395,1

416,8

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

482,6

416,8

439,8

2. Показник продукту:

 

 

 

Охоплено осіб

27000

24000

25000

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

17,9

17,4

17,6

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

109

113

2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої служби "Юридична консультація для сімей"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

0

70,0

80,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

70

80

2. Показник продукту:

Надано послуг

0

440

480

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

0

159,1

166,7

4. Показник якості:

Динаміка кількості наданих соціальних послуг одному отримувачу, %

0

100

111

3. Реалізація соціокультурних заходів "Теплий дім" для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

40

43,4

46,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

52,5

55,4

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

40

95,9

101,4

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

0

330

360

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника

133,3

290,6

280,7

4. Показник якості:

Динаміка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, що будуть залучені до соціокультурологічних заходів, %

100

110

120

4. Реалізація соціальних заходів "Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок" (соціальна квартира)

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

380,0

412,3

436,6

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

344,1

379,1

400,0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

724,1

791,4

836,6

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

100

110

120

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

7242

7193,6

6971,7

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

110

120

5. Реалізація заходів "Інформаційно-консультативна лінія "Телефон Довіри"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Інші джерела

0

220,0

240,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

220

240

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб, телефонних консультувань

0

2030

2240

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

0

108,4

107,1

4. Показник якості:

Динаміка кількості звернень та відповідно наданих консультативних послуг, %

0

100

108

6. Реалізація заходів "Центр соціалізації для дітей, які знаходяться в конфлікті з законом"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба пробації, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Інші джерела

100,0

108,5

115

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

11,1

12,5

13,2

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

111,1

121,0

128,2

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

148

160

180

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника з послугами, грн, з урахуванням фінансування з інших джерел

750,7

756,3

712,2

750,7

Динаміка осіб, які соціалізуються, %

100

108

121

7. Проведення міських заходів до Дня спільних дій в інтересах дітей

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

0

39,3

41,5

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

39,3

41,5

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

0

1650

1820

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

0

23,8

22,8

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених заходом осіб, %

0

100

110

14.

Заходи щодо соціально-профілактичної роботи, в тому числі в контексті хімічної та психологічної залежностей

1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціально-профілактичної роботи", в тому числі забезпечення діяльності груп взаємодопомоги

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

20,0

21,7

23,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

18,6

2520,3

2659

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

38,6

2542,0

2682,0

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб.

250

8867

8890

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

154,4

286,7

301,7

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

100

108

2. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування соціально-профілактичної роботи "Соціально-консультативна соціально-наркологічна приймальня" (денний режим)

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

25,0

27,2

28,7

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

44

40,2

42,4

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

69

67,4

71,1

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

280

190

210

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн.(з урахуванням позабюджетних коштів)

246,4

354,7

338,6

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених соціальними послугами осіб, направлених до КП "Соціотерапія", %

100

105

117

3. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Центр соціальної реабілітації для підлітків, які мають психологічні проблеми хімічної залежності"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

160

173,6

183,8

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

40,2

42,4

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

160

213,8

226,2

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

150

165

180

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1066,7

1295,8

1256,7

4. Показник якості:

Динаміка залучених осіб до комплексної соціальної реабілітації, %

100

110

120

4. Реалізація заходів по роботі з особами, що мають проблему ВІЛ/СНІДу, мобільними консультативними центрами вуличної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризикову поведінку

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

100,0

108,5

115,0

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

21,6

22,8

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100,0

130,1

137,8

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

700

800

900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн. (з урахуванням позабюджетних коштів)

142,6

162,6

153,1

4. Показник якості:

Динаміка охоплених осіб соціальними послугами, %

100

115

133

5. Реалізація заходів соціального супроводу сімей з дітьми, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу та які перебувають в кризовому стані

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

180

195,3

206,8

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

180

195,3

206,8

2. Показник продукту:

Надано послуг, в середньому 1 особа отримує 10 послуг

1500

1650

1820

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, одну послугу, грн

120

118,4

113,6

4. Показник якості:

Динаміка наданих соціальних послуг сім'ям з дітьми %

100

108

113

6. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам або позбавленим батьківського піклування з числа випускників інтернатних закладів, в тому числі внутрішньо переміщеним особам

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

25

27,2

28,7

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

1,8

1,9

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

25

29

30,6

2. Показник продукту:

Надано послуг (в середньому 7 послуг на 1 отримувача)

1260

1354

1524

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

19,8

21,4

20,1

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які успішно пройдуть адаптаційний модуль, %

100

107

121

7. Реалізація заходів соціальної підтримки неповнолітніх, які перебувають в СІЗО, відбувають покарання або повертаються з місць позбавлення волі

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

105

114

120,6

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

40,9

44,8

47,3

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

145,9

158,8

167,9

2. Показник продукту:

Охоплено осіб, надано послуг в середньому 25 дітей, які перебувають у Київському СІЗО (стала група) отримують 96 соціальних послуг (1 дитина) = 2400 індивідуальних та групових послуг 50 осіб соціальних супровід (в середньому 7 послуг на особу) = 350 послуг

1500

4118

4390

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

97,3

38,6

38,2

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами соціальної підтримки дітей, які перебувають у Київському СІЗО, та охоплених соціальними послугами, звільнених з місць позбавлення волі, %

100

105

112

8. Забезпечення реалізації заходів "Соціальне літо", в тому числі модульних курсів соціальної просвіти для дітей, сімей з дітьми в умовах літнього наметового табору

2016 - 2018

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

188,7

204,7

216,8

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

17,8

96,8

102,1

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

206,5

301,5

318,9

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

100

1900

2000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника програми, грн

206,5

158,7

159,5

4. Показник якості:

Динаміка охоплених роботою (соціальним супроводом) сімей, діти яких стали учасниками програми і як результат виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання соціальних послуг, %

100

190

200

9. Реалізація заходів "Мобільні інформаційно-консультативні пункти соціальної роботи"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

190

206,2

218,3

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

18,1

20

21,1

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

208,1

226,2

239,4

2. Показник продукту:

Охоплено осіб, надано послуг -1 захід в середньому охоплює 15 учасників - 720 заходів групової соціальної роботи

1720

1750

1770

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

121

129,3

135,2

4. Показник якості:

Динаміка зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості, що перебувають на обліку, %

100

102

103

10. Реалізація заходів "Соціальне інформування"

2016 - 2018

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

10

10,9

11,5

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

60

63,3

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

10

70,9

74,8

2. Показник продукту:

Охоплено осіб, надано послуг.

2500

2800

3000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

4,0

25,3

24,9

4. Показник якості:

Динаміка зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості, що перебувають на обліку, %

100

112

120

14.

Заходи щодо соціально-профілактичної роботи, в тому числі в контексті хімічної та психологічної залежностей

11. Виготовлення соціально-інформаційної продукції щодо соціальних послуг мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

30

32,6

34,5

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

48,1

78,3

82,6

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

78,1

110,9

117,1

2. Показник продукту:

Розповсюджено матеріалів, примірників

22300

3000

3000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на особу грн, вартість примірника

3,5

37,0

39,0

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені (за кількістю розповсюджених матеріалів), %

100

107

115

15.

Підтримка сімей з дітьми з функціональними обмеженнями

1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування з соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей з функціональними обмеженнями

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

480,00

520,8

551,5

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

38,1

41,9

44,2

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

518,1

562,7

595,7

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

220

2320

2452

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

235,5

242,5

242,9

4. Показник якості:

Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

105

111

2. Реалізація соціальних заходів "Денна відпочинкова програма для дітей з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах"

2016 - 2018

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

300

325,5

344,7

1. Показник затрат

Бюджет міста Києва

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

300

325,5

344,7

2. Показник продукту:

Охоплено осіб в середньому 15 осіб в 1 заході,

3250

3350

3450

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

92,3

97,2

99,9

4. Показник якості:

Динаміка кількості наданих соціальних послуг, %

100

103

106

3. Проведення модульного курсу "Літня школа" для батьків з дітьми з функціональними обмеженнями (маломобільними)

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

57,5

62,4

66,1

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

76,9

81,1

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

57,5

139,3

147,2

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

60

320

350

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

958,3

435,3

420,6

4. Показник якості:

Динаміка охоплених сімей з дітьми модульним курсом, %

100

107

117

4. Проведення районних та міського фестивалю "Повіримо у себе"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій

Інші джерела

150

162,8

172,4

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

91

96,9

102,2

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

241

259,7

274,6

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

1350

1450

1550

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

178,5

179,1

177,2

4. Показник якості:

Динаміка залучення учасників, %

100

107

115

5. Проведення заходів щодо спортивно-фізкультурного розвитку сімей з дітьми з функціональними обмеженнями, зокрема соціально-спортивної акції "Старти надій"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

60,0

65,0

68,9

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

60,0

65,0

68,9

2. Показник продукту:

Охоплено осіб (в середньому 50 учасників 1 заходу)

300

330

365

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

220

197

188,9

4. Показник якості:

Динаміка залучення сімей з дітьми з функціональними обмеженнями, які стануть активними учасниками соціально-спортивної акції, %

100

110

120

6. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій, парад помічників Святого Миколая та Дідів Морозів - волонтерів

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

46,7

168

177,2

Соціальна підтримка дітей і сімей пільгових категорій

 

 

 

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

46,7

168

177,2

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

1500

1550

1600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

31,1

108,4

110,7

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка охоплених сімей пільгових категорій, %

100

105

115

16

Проведення підготовки опікунів, усиновителів, прийомних батьків, підвищення потенціалу сімей; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, дотримання безпечної поведінки, толерантного ставлення до оточуючих

1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

100

108,5

115

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

824,7

1047,2

1104,7

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

924,7

1155,7

1219,7

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

5300

600

650

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

174,5

1926,2

1876,5

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг %

100

109

118

2. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Центр залучення дитячих громадських організацій до соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

0

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

0

0

0

Проведено соціокультурних масових заходів -

0

0

0

Залучено волонтерів -

0

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на на одного учасника програми - до грн

0

0

0

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

0

0

0

3. Реалізація заходів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху, в тому числі програми "Школа координаторів волонтерського руху"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

0

0

0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

0

2. Показник продукту:

- Кількість охоплених осіб

0

0

0

- Проведено соціокультурних масових заходів -

0

0

0

- Залучено волонтерів -, підписані угоди на волонтерську діяльність

0

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на на одного учасника програми - до грн

0

0

0

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

0

0

0

4. Проведення соціокультурного заходу "Юнь Києва запрошує" для сімей міста Києва

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій

Інші джерела

30

32,6

34,5

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

56,1

123,1

129,9

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

86,1

155,7

164,4

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

3500

3200

3400

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

24,6

48,7

48,4

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб соціально - культурологічним заходом, %

100

107

113

5. Проведення заходів соціального інформування та національно-патріотичного виховання для дітей-клієнтів, волонтерів, лідерів громадських організацій соціального спрямування під час збору-походу "Козацькими шляхами"

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

138,7

150

160

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

105,9

188,7

199,1

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

244,6

338,7

359,1

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

1000

2700

2900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника програми - до грн

244,6

125,4

123,8

4. Показник якості:

Динаміка залучення дітей-клієнтів мережі, волонтерів, лідерів громадських організацій, %

100

108

116

6. Реалізація соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу для сімей, які потрапили в зону уваги соціальних служб

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районних в місті Києві державних адміністрацій, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

250

271,3

287,3

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

226,4

311,1

328,2

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

476,4

582,4

615,5

2. Показник продукту:

Охоплено осіб (5000 осіб в середньому 1500 осіб -3 культурологічних заходу = 4500 та 300 в заходах районного рівня приблизно 3600 учасників = 8100

8100

8400

8800

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

58,8

69,3

69,9

4. Показник якості:

Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

104

109

7. Реалізація заходів щодо популяризації сімейних цінностей, толерантного ставлення до членів сім'ї, які стали учасниками психотравмуючих подій, формування здорового способу життя та безпечної поведінки у сімей, які практикують ризиковану поведінку ("Рибальство")

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

70

75

80

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

4,5

60,3

63,6

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

74,5

135,3

143,6

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

250

2200

2400

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

298

61,5

59,8

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

110

120

8. Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи

2016 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

170

184,5

195,3

1. Показник затрат:

Бюджет міста Києва

54,4

33

34,8

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

224,4

217,5

230,1

2. Показник продукту:

Охоплено респондентів

1800

2700

2900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного респондента, грн

124,6

80,5

79,3

4. Показник якості:

Динаміка результатів дослідження, що дозволять прийняти управлінські рішення щодо реалізації соціальних заходів, що вплине на соціальний розвиток громади, відсоток вивчених індикаторів соціальної роботи від потреби, %

100

108

116

9. Реалізація соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу для сімей, які потрапили в зону уваги соціальних служб

2016 - 2018

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

318,4

388,5

409,7

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

318,4

388,5

409,7

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

10000

11000

12000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

31,84

35,32

34,14

4. Показник якості:

Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

108

116

17

Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи

1. Проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

70,3

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

70,3

2. Показник продукту:

Кількість тренінгів, шт.

0

0

10

Кількість учасників, осіб

0

0

150

3. Показник ефективності:

Середні витрати на проведення одного тренінгу, грн

0

0

7030,0

4. Показник якості:

Динаміка кількості користувачів, охоплених тренінгами, %

0

0

100,0

18

Розробка та впровадженння регіонального плану стосовно збільшення надання послуг з догляду на сімейній основі (в т. ч. реформування інтернатних закладів в місті Києві)

1. Тренінги для спеціалістів служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою підвищення кваліфікації для пошуку та підготовки помічників у сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

55,4

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

55,4

2. Показник продукту:

Кількість тренінгів, шт.

0

0

5

Кількість учасників, осіб

0

0

50

3. Показник ефективності:

Середні витрати на проведення одного тренінгу, грн

0

0

11080,0

4. Показник якості:

Динаміка кількості користувачів, охоплених тренінгами, %

0

0

100,0

2. Залучення працівників для надання послуг помічників у здійсненні догляду за дітьми-інвалідами, які виховуються в сім'ях

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

938,6

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

938,6

2. Показник продукту:

Кількість наданих послуг

0

0

4200

3. Показник ефективності:

Середні витрати одну послугу, грн

0

0

223,5

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

0

0

100

3. Інформаційна кампанія щодо впровадження регіонального плану реформування інтернатних закладів у місті Києві (друк та розповсюдження поліграфічної продукції)

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

0

0

36,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

36

2. Показник продукту:

Кількість розробленого продукту, шт.

0

0

2

Кількість надрукованих екземплярів, шт.

0

0

22000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одиницю надрукованого екземпляру, грн

0

0

1,6

4. Показник якості:

Динаміка охоплених, %

0

0

100

Всього:

Бюджет міста Києва

2771,5

6338,1

7786,8

 

 

 

 

Інші джерела

3379,9

3956,2

4204,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

28436,5

 

 

 

 

Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування

19

Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення

1. Капітальний ремонт центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

971,7

2800

4750,3

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

971,7

2800

4750,3

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

4

2

6

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один об'єкт, грн

242925

1400000

791717

2. Створення сприятливих умов для діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

695,8

1599,7

1687,7

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

695,8

1599,7

1687,7

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

110

10

9

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один предмет, грн

63254

159970

187522

3. Капітальний ремонт районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Центрів для ВІЛ-інфікованих дітей

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

75,4

3673,2

3875,2

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

75,4

3673,2

3875,2

2. Показник продукту:

 

 

 

Кількість об'єктів, од.

1

2

2

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на один об'єкт, грн

75400

1836600

1937600

4. Створення сприятливих умов для діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

15,3

360,3

380,1

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

15,3

360,3

380,1

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

4

4

4

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один предмет, грн

3825

90075

95025

5. Ремонт та облаштування соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0

0

925,9

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

0

925,9

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

13

Кількість об'єктів, од.

0

0

1

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один предмет, грн

0

0

71223,1

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

1758,2

8433,2

11619,2

 

Усього за напрямом:

21810,6

 

Усього по галузі "Молодіжні програми"

Бюджет міста Києва

29181,9

56457,2

63371,0

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

1758,2

8433,2

11619,2

Інші джерела

3379,9

3956,2

4204,0

ВСЬОГО по Програмі:

220264,5

43896,4

82472,5

93895,6

 

Бюджет міста Києва

36798,8

66333,1

73722,4

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

3717,7

12183,2

15969,2

Інші джерела

3379,9

3956,2

4204,0

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Звіт про стан виконання Програми надається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали