КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 198/5585

Про внесення змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки та фінансування заходів щодо її фінансування у 2011 році

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки" (Програма N 19/5406), від 24.02.2011 N 55/5442 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2011 N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік", з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київради від 17.02.2011 N 19/5406 (Програма N 19/5406) (далі - Програма), виклавши її в редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямувати видатки в обсязі 48645,7 тис. грн. на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406 (Програма N 19/5406), у тому числі:

- на надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення - 20000,0 тис. грн.;

- на надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, - 2238,0 тис. грн.;

- на надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, - 2400,0 тис. грн.;

- на оплату послуг по виготовленню протезів та послуг з соціальної, психологічної, медичної реабілітації жінок, які перенесли мастектомію, - 1850,0 тис. грн.;

- на придбання засобів пересування та реабілітації для інвалідів та осіб похилого віку м. Києва - 3000,4 тис. грн.;

- на проведення складного протезування кінцівок - 1500,0 тис. грн.;

- на забезпечення ортопедичним взуттям - 500,0 тис. грн.;.

- на привітання та надання матеріальної допомоги мешканцям м. Києва, які відзначають свій 100-літній ювілей, - 40,0 тис. грн.;

- на надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидію, - 486,6 тис. грн.;

- на компенсацію витрат на навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" студентів з числа інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей з урахуванням пункту 1 рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1268/4706 щодо фінансування видатків за фактично надані послуги з навчання у 2009 році пільгових категорій студентів - 7700,0 тис. грн.;

- на оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів із будинків-інтернатів системи соціального захисту населення - 500,0 тис. грн.;

- на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни - 2000,0 тис. грн.;

- на заходи до відзначення Дня працівника соціальної сфери - 70,0 тис. грн.;

- на проведення заходів по відзначенню Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та відзначення річниці Чорнобильської катастрофи - 1260,7 тис. грн.;

- на забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва - 5100,0 тис. грн.

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) підготувати розпорядження щодо визначення порядку компенсації витрат на навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" студентів з числа інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати фінансування заходів, передбачених Програмою (Програма N 19/5406) в межах бюджетних призначень, визначених бюджетом м. Києва на 2011 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати фінансування установ та закладів, створених місцевими органами влади, в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в органах Державного казначейства України.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям раз на півроку подавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Програми (Програма N 19/5406) та цього рішення за перше півріччя та рік до 20 вересня та 20 березня відповідно.

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту інформації про хід виконання Програми (Програма N 19/5406) за перше півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

8. Закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати відповідно до законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток N 1
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 198/5585

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки

1. Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

п. 1.2 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті Києві від 28.10.2010 та доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М. від 22.11.2010 N 46071

3.

Розробник програми

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці програми)

Районні в місті Києві державні адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I етап - 2011 рік
II етап - 2012 - 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
у тому числі:

462972,5 тис. грн.

9.1.

коштів бюджету м. Києва

462972,5 тис. грн.

 

коштів інших джерел

-

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) підготовлена відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", Указу Президії Верховної ради Української РСР від 29 березня 1990 року N 8985-XI "Про оголошення дня 26 квітня "Днем Чорнобильської трагедії", Указу Президента України від 10 листопада 2006 року N 945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", Указу Президента України від 13 квітня 1999 року N 374/99 "Про День працівника соціальної сфери", постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалася поховати померлого".

Програма сформована Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Фінансово-економічна криза відчутно позначилась на якості життя киян. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань Київської міської влади дадуть можливість реально підтримувати незаможні верстви населення міста, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми

Мета Програми - суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; терміни та етапи виконання Програми

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення.

Пріоритетні завдання:

• надання адресної матеріальної допомоги незаможним верствам населення з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;

• підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих учасників війни;

• надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах;

• забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни, дітей-інвалідів із будинків-інтернатів системи соціального захисту;

• забезпечення інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які перенесли мастектомію, протезами, засобами пересування, реабілітації та складного протезування;

• забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти для дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин;

• забезпечення ортопедичним взуттям жителів міста Києва;

• надання права пенсіонерам та інвалідам міста Києва, які не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені, безоплатного проїзду в метрополітені;

• забезпечення безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва;

• надання додаткових до передбачених законодавством України доплат та допомоги окремим малозабезпеченим верствам населення.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Етапи виконання Програми: щороку протягом 2011 - 2015 років у ході виконання передбачається вживати заходів щодо розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання матеріальної допомоги, доступу інвалідів до всіх видів освітніх послуг.

5. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється Київською міською державною адміністрацією.

Раз на півроку надається інформація про хід виконання Програми Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку: за I півріччя - до 25 вересня; за рік - до 25 березня.

Київська міська рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців міста.

7. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
у тому числі:

Очікуваний результат

I етап

II етап

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

Адресна матеріальна допомога

1. Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

20000,0

30000,0

35000,0

40000,0

45000,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 95 тис. осіб /2 виплати/
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 105 грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 90 тис. осіб /3 виплати/
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 110 грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року - 5 %

 

 

2. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2852,7

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 9,7 тис. осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 300 грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року - 5 %

II етап
Показники продукту - 9,5 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги - 315 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року - 5 %

 

 

3. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2405,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 2,4 тис. осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 1,0 тис. грн.

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 2,4 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги - 1,0 тис. грн.

 

 

4. Сприяти забезпеченню інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які перенесли мастектомію, протезами, засобами пересування, реабілітації та складного протезування

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

5850,4

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 2,9 тис. осіб
Показники якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 3,0 тис. осіб
Показники якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %

 

 

5. Сприяти забезпеченню ортопедичним взуттям жителів міста Києва

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 385 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 1,3 тис. грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 4 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 400 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги - 1,4 тис. грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 4 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

 

 

6. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-літній ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

40,0

42,0

45,0

50,0

55,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 50 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 800 грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 47 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 900 грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

 

 

7. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

486,6

500,0

500,0

500,0

500,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 174 особи
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 2,8 тис. грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 6 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 167 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 3,0 тис. грн.
Показники якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

2

Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

28453,4

30700,0

32200,0

33900,0

35600,0

I етап
Показники затрат
1. Кількість установ - 12 одиниць
2. Кількість штатних працівників, осіб - 602,5
Показники продукту
1. Кількість користувачів денних послуг: осіб - 85158
2. Ліжкодні перебування в установах - 209500
Показники ефективності
1. Середньорічні витрати на 1 користувача денних послуг - 71,3 грн.
2. Середні витрати на 1 л/д - 104,4 грн.
Показники якості
Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком - 5 %

II етап
Показники затрат
1. Кількість установ - 12 одиниць
2. Кількість штатних працівників, осіб - 602,5
Показники продукту
1. Кількість користувачів денних послуг, осіб - 89400
2. Ліжкодні перебування в установах - 209500
Показники ефективності
1. Середньорічні витрати на 1 користувача послуг - 78,4 грн.
2. Середні витрати на 1 л/д - 114,8 грн.
Показники якості
1. Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком 4242 особи

3

Забезпечення реалізації права на освіту

Забезпечувати компенсацію витрат на навчання студентів з числа інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

7700,0

4100,0

4300.0

4500,0

4700,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 350 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 10,0 тис. грн.
Показник якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 6 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 371 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 11,0 тис. грн.
Показник якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 6 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

4

Оздоровлення

1. Забезпечувати обов'язкове оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів із будинків-інтернатів системи соціального захисту

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

500,0

550,0

570,0

600,0

630,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 125 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 4,0 тис. грн.
Показник якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 130 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 4,2 тис. грн.
Показник якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

 

 

2. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни м. Києва

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

2000,0

2200,0

2300,0

24000,0

25000,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 770 осіб
Показники ефективності
Середня вартість путівки - 2,6 тис. грн.
Показник якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 4 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 800 осіб
Показники ефективності
Середня вартість путівки - 2,7 тис. грн.
Показник якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %

5

Реабілітація жінок, які перенесли мастектомію

Здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які перенесли мастектомію, в реабілітаційних центрах та медичних закладах

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 2,9 тис. осіб
Показники якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 3,0 тис. осіб
Показники якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %

6

Відзначення кращих працівників соціальної сфери

Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 150 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 200 грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 3,5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 155 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 210 грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

7

Відзначення річниць та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Забезпечувати проведення заходів по відзначенню Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у м. Києві та відзначенню річниць Чорнобильської катастрофи

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м. Києва

1301,7

205,0

215,0

220,0

225,0

I етап
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 300 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

II етап
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 315 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 5 %

8

Забезпечення безкоштовним харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інші верстви населення м. Києва

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5375,7

3500,0

3700,0

3900,0

4100,0

I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 568 осіб
Показники ефективності
Середній розмір допомоги - 5,3 тис. грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів - 596 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги - 5,9 тис. грн.
Показники якості
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів - 5 %
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги - 10 %

8. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі

78035,5

85372,0

92510,0

99855,0

107200,0

462972,5

Бюджет м. Києва

78035,5

85372,0

92510,0

99855,0

107200,0

462972,5

Кошти інших джерел

-

 

-

-

 

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток N 2
до рішення Київради
25.05.2011 N 198/5585

Фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2011 - 2015 роки

Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки передбачити кошти в обсязі 936,4 тис. грн., в тому числі:

Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації - 18,0 тис. грн.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації - 300,0 тис. грн.

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації - 127,5 тис. грн.

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації - 130,1 тис. грн.

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації - 267,8 тис. грн.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - 93,0 тис. грн.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали