ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2012

м. Київ

N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2012 р. за N 272/20585

Про внесення змін до наказів НКАУ від 16.07.2010 N 221 та від 16.07.2010 N 222

Відповідно до статей 6 і 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України від 19.10.2010 N 2608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), а також постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" (Постанова N 798) та від 22.06.2011 N 712 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (Постанова N 712), з метою приведення нормативних актів, що застосовуються у сфері ліцензування космічної діяльності, до вищезазначених актів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин, затверджених наказом Національного космічного агентства України від 16.07.2010 N 221, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.08.2010 за N 739/18034, що додаються.

1.2. Зміни (Наказ N 37) до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин, затвердженого наказом Національного космічного агентства України від 16.07.2010 N 222, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2010 за N 740/18035, що додаються.

2. Департаменту космічних комплексів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного космічного агентства України Засуху С. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова ДКА України

Ю. С. Алексєєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
31.01.2012 N 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2012 р. за N 272/20585

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

1. У тексті слова та абревіатуру "Національне космічне агентство України" та "НКАУ" у всіх відмінках замінити відповідно словами та абревіатурою "Державне космічне агентство України" та "ДКА України" у відповідних відмінках.

2. Абзац перший пункту 2.2 розділу II викласти в такій редакції:

"2.2. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію космічної техніки (КТ) або її складових частин (систем, комплексів, агрегатів, вузлів), повинен впровадити та забезпечити дотримання цих Ліцензійних умов і для одержання ліцензії подати до ДКА України заяву про видачу ліцензії (додаток 1) та документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", а саме:

засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих площ;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, який залучається для провадження відповідного виду господарської діяльності, за формою згідно з додатком 2;

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за формою згідно з додатком 3;

обладнання, необхідне для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка), за формою згідно з додатком 4".

3. Доповнити Ліцензійні умови новими додатками 2 - 4 (додаються).

У зв'язку з цим додатки 2 - 6 вважати відповідно додатками 5 - 9.

У пунктах 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 розділу II, пункті 3.1 розділу III, пункті 4.1 розділу IV, пункті 5.1 розділу V, пункті 6.1 розділу VI цих Ліцензійних умов посилання на додатки 2 - 6 замінити посиланнями відповідно на додатки 5 - 9.

 

Директор департаменту
космічних комплексів

В. П. Гусинін

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Відомості
про освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, який залучається для провадження відповідного виду господарської діяльності

N
з/п

Посада
(кваліфікація)

Освіта

Кількість працівників

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

_______
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Відомості
про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Таблиця 1

N
з/п

Назва нормативно-правового документа

Примітки

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

N
з/п

Позначення нормативно-технічного документа

Розроблення

Виробництво

Випробування

Експлуатація

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

_______
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Відомості
про обладнання, необхідне для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)

N
з/п

Назва обладнання

Тип обладнання

Рік виготовлення

Кількість

                  I. Обладнання для розроблення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  II. Обладнання для випробування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  III. Обладнання для виробництва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  IV. Обладнання для експлуатації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____
(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

_________
(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали