НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 вересня 2011 року N 84/608

Про внесення змін до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 N 65/462

З метою забезпечення виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України N 280/44 від 11.05.2011 року "Про затвердження стандарту та протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності "Нефрологія". наказуємо:

1. Внести до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 N 65/462 "Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю" такі зміни:

1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції:

"1. Затвердити:

1.1. Структура організації поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю (додається).

1.2. Примірне положення про АР Крим, обласний, міст Києва та Севастополя центри нефрології та діалізу (додається).

1.3. Примірне положення про міський, районний (міжрайонний) центр нефрології та діалізу (додається).

1.4. Примірне положення про консультативний нефрологічний кабінет АР Крим, обласних, міських, районних, міжрайонних, міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу/діалізу (додається).

1.5. Примірне положення про сателітний центр нефрології та діалізу/діалізу (додається).

1.6. Примірне положення про відділення нефрології та діалізу АР Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу (додається).

1.7. Примірне положення про відділення інтенсивної нефрології АР Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу (додається).

1.8. Примірне положення про відділення нефрології та діалізу сателітного центру нефрології та діалізу (додається).

1.9. Примірне положення про консультативний нефрологічний кабінет сателітного центру нефрології та діалізу/діалізу (додається).".

1.2. Визнати таким, що втратили чинність підпункт 3.2 та пункти 4 та 6.

1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Головному позаштатному спеціалісту зі спеціальності "Нефрологія" МОЗ України, Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити функціонування обласного, міського та районного реєстрів хворих на хронічну хворобу нирок пацієнтів з трансплантованою ниркою, гострим пошкодження нирок.".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О. та віце-призидента НАМН України Запорожан В. М.

 

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

Структура організації поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про АР Крим, обласний, міст Києва та Севастополя центри нефрології та діалізу

1. Загальні положення

1. АР Крим, обласні, міст Києва та Севастополя центри нефрології та діалізу (далі - центр) є структурними підрозділами республіканської, обласних, міських (м. Києва та Севастополя) клінічних лікарень.

2. Роботою центру керує завідуючий, який призначається головним лікарем установи розташування, за погодженням з головним позаштатним спеціалістом МОЗ зі спеціальності "Нефрологія" та головним спеціалістом АР Крим, обласного, міського управління охорони здоров'я з "Терапії".

3. Центр в своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, цим Положенням, наказами головного лікаря, іншими нормативно-правовими актами.

4. Центр може бути клінічною та навчальною базою вищих медичних навчальних закладів.

5. Плани організаційно-методичної роботи центру узгоджуються з МОЗ АР Крим, управліннями охорони здоров'я облдержадміністрації, міст Києва та Севастополя.

2. Завдання та функції

1. Надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя включаючи прижиттєву морфологічну верифікацію діагнозу.

2. Надає організаційну та методичну допомогу міським, районним, міжрайонним центрам нефрології та діалізу та сателітним центрам.

3. Надає екстрену консультативну допомогу хворим пацієнтам з хворобами сечової системи в лікувально-профілактичним закладах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4. Проводить науково-практичних конференції, семінари, спрямовані на покращення високоспеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

5. Створює та забезпечує функціонування реєстру хворих на хронічну хворобу нирок, з гострим пошкодженням нирок або трансплантованою ниркою АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя та подає форму N 67 станом на 31 грудня до 1 лютого року наступного за звітним головному позаштатному спеціалісту МОЗ зі спеціальності "Нефрологія".

3. Організація роботи центру

1. Організація роботи центру визначається відповідним Положенням про центр нефрології та діалізу АР Крим областей міст Києва та Севастополя.

2. Посадові інструкції лікарів-нефрологом центру узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь охорони здоров'я облдержадміністрації, міст Києва та Севастополя та затверджуються головним лікарем установи розташування.

3. У разі виникнення необхідності спеціалісти-нефрологи центру направляють хворих до Інституту нефрології НАМИ України.

4. Структура Центру

- Відділення нефрології та діалізу;

- консультативний нефрологічний кабінет;

- відділення інтенсивної нефрології.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про міський, районний (міжрайонний) центр нефрології та діалізу

1. Загальні положення

1. Міський, районний (міжрайонний) центр нефрології та діалізу (далі - центр) є структурним підрозділом міської (районної) лікарні.

2. Центр працює під керівництвом завідуючого, який призначається головним лікарем лікарні та погоджується з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя управлінь охорони здоров'я.

3. Центр у своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, цим Положенням, наказами головного лікаря установи розташування та іншими нормативно-правовими актами.

4. Центр може бути клінічною та навчальною базою вищих медичних навчальних закладів.

5. Центр співпрацює з центрами нефрології та діалізу АР Крим, областей та міста Києва.

2. Завдання та функції

1. Надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю міста, району чи декількох районів.

2. Надання консультативної допомоги хворим нефрологічного профілю в інших лікувальних закладах міста, району чи районів.

3. Проведення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на соціальну і трудову адаптацію хворих нефрологічного профілю.

4. Проведення диспансерного нагляду за хворими нефрологічного профілю.

5. Здійснення планової госпіталізації хворих нефрологічного профілю на лікування.

6. Здійснення консультативної та організаційно-методичної допомоги з питань сучасних методів діагностики, лікування, етапності та спадкоємності у веденні хворих нефрологічного профілю фахівцями лікувальних закладів міста, району чи районів.

7. Організація конференцій, семінарів, спрямованих на впровадження результатів наукових досліджень та на удосконалення роботи нефрологічної служби.

8. Організація та проведення санітарно-просвітницької роботи з питань профілактики захворювань нирок та попередження їх ускладнень.

9. Створення та забезпечення функціонування реєстру хворих на хронічну хворобу нирок або трансплантовану нирку

10. Звіт за формою N 67 подається головному позаштатному спеціалісту зі спеціальності "Нефрологія" АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя управлінь охорони здоров'я станом на 31 грудня до 5 січня року наступного за звітним періодом.

3. Організація роботи

1. Організація роботи регламентується цим положенням.

2. Посадові інструкції лікарів-нефрологів узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" та затверджуються головним лікарем установи розташування.

3. Діяльність центру координує головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Нефрологія" АР Крим, обласних, міста Києва управлінь охорони здоров'я.

4. Структура центру

- Відділення нефрології та діалізу;

- консультативний нефрологічний кабінет;

- відділення інтенсивної нефрології, за необхідності сателітний(ні) центр(и) нефрології та діалізу/діалізу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультативний нефрологічний кабінет АР Крим, обласних, міських, районних, міжрайонних, міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу/діалізу

1. Загальні положення

Консультативний кабінет АР Крим, обласних, міських, районних, міжрайонних, міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу/діалізу (далі - кабінет) входить до складу відповідного центру.

2. Завдання та функції

1. Ведення первинного та консультативного прийому хворих нефрологічного профілю.

2. Диспансерне спостереження за пацієнтами з хворобами сечової системи та після трансплантації нирки (міські, районні, міжрайонні центри нефрології та діалізу).

3. Своєчасне вирішення питання про необхідність початку лікування методом гемо- або перитонеального діалізу.

4. Ведення форми N 167/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною нирковою недостатністю, трансплантованою ниркою" і форми N 168/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН)", їх надання до головного центру.

3. Організація роботи

1. Посадові інструкції складаються лікарем-нефрологом кабінету, погоджуються з завідуючим центру відповідного рівня та затверджуються головним лікарем установи розташування.

2. Координує діяльність кабінету завідуючий центру відповідного рівня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про сателітний центр нефрології та діалізу/діалізу

1. Загальні положення

1. Сателітний(і) центр(и) є структурним(и) підрозділом(лами) республіканської, обласної, міської або районної лікарні.

2. Роботою сателітного центру керує завідуючий, який призначається головним лікарем лікарні, до складу якої він входить, за погодженням з головним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" відповідного рівня.

3. Роботу сателітного центру контролює завідуючий центру відповідного рівня.

4. Завідувач сателітного центру подає дані про діяльність завідуючому центру нефрології та діалізу відповідного рівня щоквартально.

5. Плани організаційно-методичної роботи центру узгоджуються з завідуючим центру нефрології та діалізу відповідного рівня.

2. Завдання та функції

1. Діагностика та лікування хвороб сечової системи, у тому числі методом гемо-, чи перитонеального діалізу, диспансерне спостереження.

2. Надання консультативної допомоги хворим із захворюваннями сечової системи в інших лікувальних закладах АР Крим області міста, району чи районів.

3. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, спрямованих на впровадження результатів наукових досліджень та на удосконалення медичної допомоги нефрологічного профілю.

4. Проведення санітарно-просвітньої роботи з профілактики хвороб сечової системи та їх ускладнень в міждіалізний період.

3. Організація роботи

1. Діяльність сателітного центру нефрології та діалізу/діалізу визначається цим Положенням.

2. Посадові інструкції лікарів-нефрологів узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" відповідного рівня та затверджуються головним лікарем лікарні до складу якої входить центр.

3. Координує діяльність сателітного центру нефрології та діалізу/діалізу головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Нефрологія" відповідного рівня.

4. Хворі направляються на лікування у сателітний центр консультантами нефрологічних центрів відповідних рівнів.

4. Структура сателітного центру нефрології та діалізу

- Відділення нефрології та діалізу;

- консультативний нефрологічний кабінет.

5. Структура сателітного центру діалізу

- Відділення діалізу;

- консультативний кабінет.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення нефрології та діалізу АР Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу

1. Загальні положення

1. Відділення нефрології та діалізу (далі - відділення) входить до складу АР Крим, областей, міст, районів (міжрайонних), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу.

2. Роботою відділення керує завідувач, який призначається головним лікарем установи розташування, за погодженням з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія".

4. Відділення в своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, цим положенням, наказами головного лікаря, іншими нормативно-правовими актами.

5. Відділення може бути клінічною та навчальною базою вищих медичних навчальних закладів.

6. Плани організаційно-методичної роботи відділення узгоджуються з керівником центру.

2. Завдання та функції

1. Надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю АР Крим, областей, міст, районів (міжрайонних), міст Києва та Севастополя.

2. Надає організаційну та методичну допомогу сателітним та міським, районним, або міжрайонним центрам нефрології та діалізу.

3. Організація роботи відділення

1. Організація роботи відділення визначається цим положенням.

2. Посадові інструкції лікарів-нефрологів узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" відповідного рівня та затверджуються головним лікарем установи розташування.

3. Координує діяльність відділення завідуючий центру відповідного рівня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення інтенсивної нефрології АР Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу

1. Загальні положення

1. Відділення інтенсивної нефрології (далі - відділення) входить до складу АР Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу.

2. Роботою відділення керує завідувач, який призначається головним установи розташування, за погодженням з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія".

3. Відділення в своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, цим положенням, наказами головного лікаря та іншими нормативно-правовими актами.

4. Відділення може бути клінічною та навчальною базою вищих медичних навчальних закладів.

7. Плани організаційно-методичної роботи відділення узгоджуються з завідуючим центром.

2. Завдання та функції

1. Надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю, які потребують інтенсивної терапії.

2. Надає організаційну та методичну допомогу сателітним та міським, районним, або міжрайонним центрам нефрології та діалізу.

3. Надає екстрену консультативну допомогу пацієнтам з хворобами сечової системи області і міста, які потребують інтенсивної терапії.

3. Організація роботи відділення

1. Організація роботи відділення визначається цим положенням.

2. Посадові інструкції лікарів-нефрологів узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія" відповідного рівня та затверджуються головним лікарем установи розташування.

3. Координує діяльність відділення здійснює завідуючий центру до складу якого входить відділення.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення нефрології та діалізу сателітного центру нефрології та діалізу

1. Загальні положення

1. Відділення нефрології та діалізу входить до складу сателітного центру нефрології та діалізу.

2. Роботою відділення керує завідувач, який призначається головним лікарем установи структурою якої є центр, за погодженням з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Нефрологія".

3. Відділення в своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, цим положенням, наказами головного лікаря та іншими нормативно-правовими актами.

4. Плани організаційно-методичної роботи відділення узгоджуються з завідуючим центру.

2. Завдання та функції

1. Надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю.

2. Надає консультативну допомогу пацієнтам з хворобами сечової системи.

3. Організація роботи відділення

1. Організація роботи;відділення; визначається цим положенням.

2. Посадові інструкції і лікарів-нефрологів узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом зі Спеціальності "Нефрологія" та затверджуються головним лікарем установи структурою якого є центр.

3. Координує діяльність відділення завідуючий центру.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАМН та МОЗ України
22.09.2011 N 84/608

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультативний нефрологічний кабінет сателітного центру нефрології та діалізу/діалізу

1. Загальні положення

Консультативний кабінет сателітного центру нефрології та діалізу (далі - кабінет) входить до складу відповідного центру.

На посаду лікаря кабінету призначається лікар-нефролог.

2. Завдання та функції

1. Ведення консультативного прийому хворих нефрологічного профілю.

2. Диспансерне спостереження за пацієнтами з хворобами сечової системи та після трансплантації нирки.

4. Веденняформи N 167/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною нирковою недостатністю, трансплантованою ниркою" і форми N 168/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодження нирок (ГПН)" їх надання центру структурою якого є сателітний центр.

3. Організація роботи

1. Посадові інструкції складають лікарі-нефрологи кабінету, погоджують з завідуючим АР Крим, областей, міст, районів, міст Києва та Севастополя центрів нефрології та діалізу та затверджуються головним лікарем установи, структурним підрозділом якої є сателітний центр.

2. Координує діяльність кабінету завідуючий центру відповідного рівня.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали