ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 жовтня 2011 року N 863

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 18.11.2003 N 772

З метою забезпечення вимог Закону України від 23.12.2010 N 2857-VI "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2011 N 9 "Про внесення зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77" (Наказ N 9) наказую:

1. Додатки 1 - 4 до наказу Держмитслужби України від 18.11.2003 N 772 "Про впорядкування умов оплати праці працівників регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь, які не мають спеціальних звань" (зі змінами) викласти в редакції, що додається.

2. Установити:

2.1. Зміни, передбачені пунктом 1 цього наказу, застосовуються з 1 жовтня 2011 року.

2.2. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

2.3. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян".

3. Керівникам регіональних митниць, митниць забезпечити:

3.1. Внесення змін, передбачених цим наказом до діючих штатних розписів в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.2. Диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Павленко Ю. В.).

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
18.11.2003 N 772
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 13.10.2011 N 863)

СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням митних органів, у тому числі: регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь

Професія

Місячна тарифна ставка, гривень

Розряд

I

II

III

IV

V

VI

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах, на вантажно-розвантажувальних роботах на реставраційних та будівельно-монтажних роботах:

з 01.01.2011

685

941

688

941

716

941

749

941

780

941

809

941

з 01.04.2011

698

960

701

960

730

960

764

960

795

960

825

960

з 01.10.2011

737

985

740

985

771

985

806

985

840

985

871

985

 

Т. в. о. начальника Управління
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності головного бухгалтера

Ю. І. Павленко

 

Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
18.11.2003 N 772
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 13.10.2011 N 863)

СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням митних органів, у тому числі: регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь

Професія

Місячний оклад, гривень

з 01.01.2011

з 01.04.2011

з 01.10.2011

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

Водій самохідних механізмів

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Водій транспортно-прибиральної машини

688 - 749

941

701 - 764

960

740 - 806

985

Водій електро- та автовізка

680 - 716

941

693 - 730

960

732 - 771

985

Двірник

680

941

693

960

732

985

Кастелянка

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Комірник

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Комірник (старший)

680 - 716

941

693 - 730

960

732 - 771

985

Кур'єр

680

941

693

960

732

985

Ліфтер

680

941

693

960

732

985

Опалювач

680

941

693

960

732

985

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

749 - 809

941

764 - 825

960

806 - 871

985

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

680 - 749

941

693 - 764

960

732 - 806

985

Підсобний робітник

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Палітурник документів

680 - 717

941

693 - 731

960

732 - 772

985

Покоївка

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Прибиральник службових приміщень

680

941

693

960

732

985

Прибиральник територій

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Робітник з благоустрою

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Садівник

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Сторож

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Озеленювач

680 - 688

941

693 - 701

960

732 - 740

985

Примітки:

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних ними робіт і умов їх праці з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування й нормативної чисельності.

2. Для покоївок при виконанні ними адміністративних функцій, місячні оклади у штатному розписі встановлюються у сумі: з 01.10.2011 - 985 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються в розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачено в тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого й уведеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

 

Т. в. о. начальника Управління
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності головного бухгалтера

Ю. І. Павленко

 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
18.11.2003 N 772
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 13.10.2011 N 863)

СХЕМИ
місячних тарифних ставок водіїв автомобілів, зайнятих обслуговуванням митних органів, у тому числі: регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь, яким не присвоюються спеціальні звання

1. Водії вантажних автомобілів

Вантажопідйомність бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення, тонн

Місячна тарифна ставка водія, якому не присв. спец. звання, гривень

з 01.01.2011

з 01.04.2011

з 01.10.2011

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

розрахунковий

встановлений у штатному розписі

До 1,5

688

941

701

960

740

985

Понад 1,5 до 3

701

941

715

960

755

985

Понад 3 до 5

711

941

725

960

766

985

Понад 5 до 7

728

941

742

960

783

985

Понад 7 до 10

740

941

754

960

796

985

Понад 10 до 20

749

941

764

960

806

985

Понад 20 до 40

757

941

772

960

814

985

Понад 40 до 60

780

941

795

960

840

985

2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, л

Місячна тарифна ставка водія, якому не присв. спец. звання, гривень

з 01.01.2011

з 01.04.2011

з 01.10.2011

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

Особливо малий і малий

До 1,8

688

941

701

960

740

985

Середній

Від 1,8 до 3,5

717

941

731

960

772

985

Великий

Понад 3,5

749

941

764

960

806

985

3. Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена")

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, л

Місячна тарифна ставка водія, якому не присв. спец. звання, гривень

з 01.01.2011

з 01.04.2011

з 01.10.2011

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

Особливо малий і малий

До 1,8

745

941

760

960

802

985

Середній, а також автобуси спеціальні

Від 1,8 до 3,5

749

941

764

960

806

985

Великий, а також автобуси спеціальні

Понад 3,5

764

941

779

960

822

985

4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса, м

Місячна тарифна ставка водія, якому не присв. спец. звання, гривень

з 01.01.2011

з 01.04.2011

з 01.10.2011

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

розрахункова

встановлена у штатному розписі

Особливо малий і малий

До 5

701

941

715

960

755

985

Малий

Понад 5 до 6,5

711

941

725

960

766

985

Понад 6,5 до 7,5

727

941

741

960

782

985

Середній

Понад 7,5 до 9,5

740

941

754

960

796

985

Великий

Понад 9,5 до 11

749

941

764

960

806

985

Понад 11 до 12

757

941

772

960

815

985

Понад 12 до 15

775

941

790

960

835

985

Понад 15

781

941

796

960

841

985

Примітки:

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих обслуговуванням регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

5. Порядок визначення тарифних ставок водіїв автомобілів

1. Тарифні ставки водіїв автомобілів визначаються залежно від типу, класу й технічних параметрів автомобіля, зазначених заводом-виробником у технічній характеристиці (паспорті) автомобіля, виходячи з кваліфікації водія третього класу.

2. Тарифні ставки водіїв вантажних автомобілів визначаються залежно від їх вантажопідйомності.

Тарифні ставки встановлюються для водіїв при роботі:

- на автомобілях-фургонах загального призначення - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтовано фургони;

- на вантажних автомобілях, обладнаних для роботи на стисненому або зрідженому газі, - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтовано газобалонне обладнання;

- на сідельних і баластових автомобілях-тягачах, призначених для буксирування напівпричепів і причепів, - залежно від вантажопідйомності буксирного напівпричепа чи причепа (без урахування вантажопідйомності другого причепа);

- на автонавантажувачах - за вантажопідйомністю автонавантажувачів на вилах;

- на автокранах - залежно від вантажопідйомності базового автомобіля, а на автокранах, вантажопідйомність яких перевищує вантажопідйомність базового автомобіля, - за вантажопідйомністю крана (кранової установки);

- на автомобілях для перевезення сміття, що гниє, асенізаційних вантажів - за вантажопідйомністю базових автомобілів, збільшеною на вагу додаткового обладнання, а на автомобілях-рефрижераторах - збільшеною на вагу холодильної установки;

- на снігонавантажувачах і роторних снігоочисниках, які не мають вантажопідйомності, - за повною вагою цих машин.

3. Тарифні ставки водіїв легкових автомобілів, у тому числі спеціальних, а також оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена") установлюються залежно від класу й робочого об'єму двигуна автомобіля.

4. Тарифні ставки водіїв автобусів, у тому числі спеціальних, установлюються залежно від класу й габаритної довжини автобуса.

5. При закріпленні за водієм декількох автомобілів різних типів (класів) і призначення йому встановлюється вища тарифна ставка, передбачена для водіїв, які обслуговують такі автомобілі.

 

Т. в. о. начальника Управління
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності головного бухгалтера

Ю. І. Павленко

 

Додаток 4
до наказу Держмитслужби України
18.11.2003 N 772
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 13.10.2011 N 863)

СХЕМИ
посадових окладів (тарифних ставок) працівників їдалень та інших пунктів громадського харчування митних органів України

1. Керівники

Табл. 1

Найменування посади

Посадовий оклад відповідно до групи їдальні, пункту громадського харчування, гривень

I

II

III

IV

розрахунковий

встановл. у штат. розписі

розрахунковий

встановл. у штат. розписі

розрахунковий

встановл. у штат. розписі

розрахунковий

встановл. у штат. розписі

Завідувач:

з 01.01.2011

1018

1018

962

962

901

941

840

941

з 01.04.2011

1038

1038

981

981

919

960

856

960

з 01.10.2011

1097

1097

1036

1036

971

985

904

985

Завідувач виробництва

з 01.01.2011

962

962

901

941

840

941

797

941

з 01.04.2011

981

981

919

960

856

960

813

960

з 01.10.2011

1036

1036

971

985

904

985

859

985

2. Службовці

Табл. 2

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

розрахунковий

встановл. у штат. розписі

Калькулятор, касир:

 

 

з 01.01.2011

723

941

з 01.04.2011

738

960

з 01.10.2011

779

985

3. Робітники

Найме-
нування посади

Тарифна ставка (місячна) згідно з кваліфікаційним розрядом, гривень

1

2

3

4

5

6

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

розрахункова

встановл. у штат. розписі

Кухар, інші робітники їдалень:

з 01.01.2011

613

941

650

941

650

941

687

941

723

941

760

941

з 01.04.2011

625

960

663

960

663

960

700

960

738

960

775

960

з 01.10.2011

660

985

700

985

700

985

739

985

779

985

818

985

Кухар, що працює біля плити:

з 01.01.2011

 

 

 

 

687

941

760

941

797

941

840

941

з 01.04.2011

 

 

 

 

700

960

775

960

813

960

856

960

з 01.10.2011

 

 

 

 

739

985

818

985

856

985

904

985

4. Показники й порядок віднесення їдалень та інших пунктів громадського харчування до груп за оплатою праці керівників

Табл. 4

Найменування показника

Група за оплатою праці керівника

Чисельністю контингенту, який обслуговується в їдальні (осіб) (далі - показник):

 

понад 2000

I

понад 1000 до 2000 включно

II

понад 600 до 1000 включно

III

від 150 до 600 включно

IV

Примітки:

1. Місячні оклади робітників, професії яких передбачено цим додатком, установлено в розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачено в тому самому розділі Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого й введеного в діюнаказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

2. В їдальнях (інших пунктах громадського харчування), показники яких нижче передбачених для їдалень IV групи, завідувачам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, провадиться доплата в розмірі до 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

3. До тарифних ставок кухарів, що працюють біля плити, включено доплату за важкі й шкідливі умови праці. Оплата праці кухарів за підвищеними ставками (залежно від умов праці) провадиться в тих випадках, коли кухарі не менше 50 відсотків робочого часу працюють біля плити.

4. Мийникам посуду, тари, технологічного обладнання вручну, які застосовують кислоти, луги й інші хімічні речовини, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу (місячної тарифної ставки).

5. У разі зміни показників, які прийняті для визначення груп їдалень (інших пунктах громадського харчування) за оплатою праці їх керівників, встановлення нової групи, згідно з такими змінами провадиться в установленому порядку не частіше ніж один раз на рік.

6. Керівникам митних органів надається право встановлювати в межах затверджених фондів оплати праці доплати до 12 відсотків посадового окладу завідувачам виробництва, які зайняті не менше 50 відсотків робочого часу біля плити.

 

Т. в. о. начальника Управління
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності головного бухгалтера

Ю. І. Павленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали