ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 жовтня 2011 року N 871

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 "Про проведення другої фази пілотного проекту з електронного декларування" (зі змінами)

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України, з метою розширення кола учасників пілотного проекту та визначення особливостей проведення другої фази пілотного проекту з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних та періодичних митних декларацій, у тому числі за листами про погодження, наказую:

1. Унести до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 "Про проведення другої фази пілотного проекту з електронного декларування" (Наказ N 454) (зі змінами) такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 2 замінити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

"За результатами розгляду звернень підприємств та митних органів щодо готовності до подання електронних періодичних митних декларацій (далі - ЕПМД), а також декларування, митного контролю та оформлення товарів за ЕВМД та ЕПМД за листами про погодження, залучити до проведення другої фази пілотного проекту у відповідних митних режимах підприємства, внесені до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування, та митні органи згідно з додатком 1 до цього наказу.

Визначити, що під час проведення пілотного проекту:

подання ЕВМД або ЕПМД здійснюється підприємствами, перелік яких наведено у додатку 1 до цього наказу, або уповноваженими ними митними брокерами, внесеними до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування;

митні процедури за ЕВМД (ЕПМД) здійснюються митними органами згідно з додатком 1 до цього наказу за місцезнаходженням відповідних підприємств або за листами про погодження іншими митними органами.

Митні процедури щодо товарів, віднесених до компетенції Київської регіональної митниці згідно знаказом Держмитслужби України від 10.01.2011 N 10 (зі змінами), які переміщуються підприємствами, розташованими в Київській області та внесеними у додаток 1 до цього наказу, за ЕВМД (ЕПМД) здійснюються Київською регіональною митницею без оформлення листів про погодження.".

1.2. Абзац десятий пункту 4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"завершення митного оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД). Оформлена ЕВМД (ЕПМД) перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, в форматі *.xps, засвідчується ЕЦП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється декларанту.

Повідомлення, передбачені абзацами четвертим-шостим і десятим цього пункту за зверненням декларанта можуть повторно направлятись декларанту електронною поштою уповноваженими особами відповідного підрозділу Держмитслужби України або Департаменту митних інформаційних технологій та статистики. ".

1.3. У пунктах 4, 5, 7, 8 абревіатуру "ЕВМД" замінити абревіатурами "ЕВМД (ЕПМД)".

2. Додаток 1 до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (у редакції наказу Держмитслужби України від 11.07.2011 N 594 (Наказ N 594)) викласти в редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до додатка 2 до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами), що додаються.

4. Доповнитинаказ Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами) новим додатком 3, що додається.

5. У пункті 4 наказу Держмитслужби України від 13.10.2010 N 1205 "Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією" слова "начальником підрозділу митного оформлення, його заступником, або особами, що виконують їх обов'язки" замінити словами "посадовою особою митного органу, яка безпосередньо здійснює відповідну митну процедуру".

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з 17.10.2011.

Процедури митного контролю та оформлення товарів з використанням Електронних реєстрів, що запроваджуються цим наказом, застосовуються після доопрацювання відповідного програмного забезпечення згідно з пунктом 7 цього наказу.

До доопрацювання відповідного програмного забезпечення, процедури митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України за ЕПМД згідно з главою 6додатка 2 до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами), здійснюються із застосуванням реєстрів номерів вагонів і залізничних накладних у формі документа на паперовому носії разом з його електронною копією.

7. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.) до набрання чинності цим наказом забезпечити доопрацювання програмного забезпечення для реалізації його вимог, за винятком:

направлення декларанту оформлених ЕВМД (ЕПМД) у форматі *.xps - до 25.10.2011;

застосування Електронних реєстрів при здійсненні митного контролю та оформлення товарів за ЕПМД - до 15.11.2011;

застосування Електронних реєстрів при здійсненні митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в митному режимі транзиту із застосуванням ЕВМД згідно з главою 2 додатка 2 до наказу Держмитслужби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами) - до 08.12.2011.

8. Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.), Департаменту митних інформаційних технологій і статистики (Пашко П. В.) розробити порядок застосування гарантійних документів незалежних фінансових посередників у формі електронного документа при переміщенні товарів за ЕВМД (ЕПМД) у митному режимі транзиту.

9. Сектору взаємодії із засобами митної інформації та громадськістю (Мочалова-Колесник О. С.) забезпечити оприлюднення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
31.05.2011 N 454
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 14.10.2011 N 871)

N з/п

Найменування (П. І. Б.) підприємства

Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО

N за реєстром підприємств, допущених до електронного декларування

ЕВМД, митний режим

ЕПМД, митний режим

Оформлення за листами про погодження

Митний орган, який здійснює митні процедури за ЕВМД, ЕПМД

1.

ТОВ "ВЕРСІЯ"

13321912

000092

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Вінницька митниця

2.

ПрАТ РМК "Торгтехніка"

02132409

000256

 

 

3.

ПАТ "Плазма Тек"

03567397

000258

 

 

4.

ТОВ "Скайтек" ЛТД

20094747

000150

 

 

5.

ТОВ "ДЕКОПЛИТ"

34504562

000253

 

 

6.

ТОВ "Аграна Фрут Україна"

20118399

000700

 

 

7.

ФОП Павловський Володимир Юліанович

2605504579

000151

 

 

8.

СТ "Господар"

32055181

000446

 

 

9.

ТОВ "ПромТехноАвто"

33126902

000255

 

 

10.

ТОВ "Кефей"

32976763

000093

 

 

11.

ВКП "Богема" у формі ТОВ

23104831

000287

 

 

12.

ФОП Фурман Наталія Федорівна

1670409089

000648

 

 

13.

ТОВ Вінницький завод пакувальних матеріалів "Вінтар"

00383679

000660

 

 

14.

ПАТ "Тульчинська швейна фабрика"

00308620

000646

 

 

15.

ПП "Телерадіокомпанія "Інком-Дім"

33126829

000686

 

 

16.

ФОП Галіновський Олексій Борисович

2565605530

000649

 

 

17.

ТОВ "Авеста"

20105053

000102

 

 

18.

ВАТ "Маяк"

14307771

000152

 

 

19.

ВАТ "Птахокомбінат "Бершадський"

04366719

000254

 

 

20.

ТОВ "ПІІ "Габасит Україна"

19363461

000286

 

 

21.

ПП "Агрофірма "Лани Поділля"

31576351

000734

 

 

22.

ТОВ "Вінлада"

32473276

000551

 

 

23.

ПАТ "Володарка"

05502381

000693

 

 

24.

ПП "ВДВ-АВТО"

37159816

000725

 

 

25.

ПрАТ "Калина"

30807785

000552

 

 

26.

ВАТ Хмільницька швейна фабрика "Лілея"

00308637

000054

 

 

27.

ФОП Пухальська Т. А.

2231919589

000788

 

 

28.

ФОП Чабанов І. А.

2024300057

000550

 

 

29.

ПАТ "Поділля"

05502396

000148

 

 

30.

ТОВ "Торговий дім "Вінницький агрегатний завод"

35370339

000548

 

 

31.

ТОВ "Дует СІМ"

37159795

000808

 

 

32.

ФОП Гаті Імре Імрейович

2310815951

000821

 

 

33.

ПрАТ "ВІННИЦЯПОБУТХІМ"

30684913

000887

 

 

34.

ТОВ "Агрна Фрут Лука"

31315211

000867

 

 

1.

ТОВ "КЕРАМПЛЮС"

35202765

000062

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Дніпропетровська митниця

2.

ТОВ "САББІА ГРУП"

35935358

000063

 

 

3.

ТОВ "КОМТЕК СЕРВІС"

37065063

000104

 

 

4.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24432974

000138

імпорт

 

5.

ТОВ "Завод "ТехноНіколь"

32944149

000285

 

 

6.

ТОВ "МЕТСО (Україна)"

35921921

000413

 

 

7.

ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"

00190905

000438

 

 

8.

ТОВ "ЮНІСТІЛ"

35601339

000653

 

 

9.

ТОВ "Алютех-Дніпро"

35165519

000576

 

 

1.

ДП "Ритм" ТОВ "РоСт"

32085195

000109

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Житомирська митниця

2.

ДП "Євроголд Індестріз Лтд" повного ТОВ "Євроголд сервіс ЦУМБЮЛЬ та КО"

32265502

000228

 

 

3.

ТОВ "ЮНІК ФАРМА"

30600896

000105

 

 

4.

ТОВ "ЕКСПО-ТЕХНА"

33529324

000249

 

 

5.

ТОВ "ТЕХНА"

33063942

000250

 

 

6.

ПП "Агромакс Трейд"

32411974

000292

 

 

7.

ТОВ "Фешен Груп"

31945231

000136

 

 

8.

ТОВ "Термінал"

22046764

000235

 

 

9.

ТОВ "Ферпласт-Україна"

22890431

000247

 

 

10.

ПАТ " Україна"

00307230

000301

 

 

11.

ТОВ "Сторсак Україна"

20428705

000391

 

 

12.

ТДВ "ЖЛ"

37546647

000644

 

 

13.

ПАТ "Житомирський маслозавод"

00182863

000696

 

 

14.

ТОВ "Церсаніт Інвест"

33529350

000854

 

 

15.

ПП "Осіпчук Олександр Миколайович"

2785204678

000288

 

 

1.

ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А. М. Кузьміна

00186536

000010

імпорт, митний склад, транзит

імпорт

 

Запорізька митниця

2.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

25480917

000011

 

 

3.

ТОВ "Зевс"

25483198

000012

 

 

4.

ПАТ "Запоріжтрансформатор"

00213428

000057

 

 

5.

ПрАТ "Азовкабель"

31600918

000299

 

 

6.

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка"

14312921

000294

 

 

7.

ПАТ "Запоріжвогнетрив"

00191885

000418

 

 

8.

ТОВ ВК "Промтехбуд"

33844589

000499

 

 

9.

ПАТ "Пологівський олійноекстракційний завод"

00384147

000387

експорт

 

10.

ТОВ "Азовська кабельна компанія"

30846562

000458

 

 

11.

ПП "МАГІСТР"

25485464

000580

 

 

12.

ДП "Імідж Холдинг"

32096432

000557

 

 

13.

ТОВ "Грін Лайн Плюс"

36141750

000484

 

 

14.

ТОВ "РУ НВП "Агрінол"

32365441

000570

 

 

15.

ТОВ "Інтер-Запоріжжя"

24912705

000622

 

 

16.

ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"

36549406

000400

 

 

17.

ТОВ "СП Юкойл"

31852954

000514

 

 

18.

ТОВ "ТІТАН-2004"

33085971

000848

 

 

19.

ПП фірма "Дарьял"

20496109

000863

 

 

1.

ПП "Науково-виробнича фірма "Енергобудмонтаж"

32872772

000070

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Івано-Франківська митниця

2.

ТОВ "Падана Кемікал Компаундс"

30408081

000183

 

 

3.

ПАТ "Сегежа Оріана Україна"

30721394

000168

 

 

4.

ТОВ "Протектор"

33715205

000078

 

 

5.

ТОВ "Куверт-Україна"

30609417

000563

 

 

6.

ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА"

32856918

000033

 

ЕВМД

1.

ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат"

05509659

000058

імпорт, митний склад, транзит

імпорт

 

Київська обласна митниця та Київська регіональна митниця
(щодо товарів, віднесених до її компетенції згідно з наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 N 10 (зі змінами)

2.

ВАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

00951770

000060

 

 

3.

ВАТ "Миронівський хлібопродукт"

25412361

000061

 

 

4.

ТОВ "Примтекс ПЛЮС"

30349501

000041

 

 

5.

ТОВ з ІІ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД"

20054535

000069

 

 

6.

ДП "Авто Інтернешнл"

20051198

000017

 

 

7.

ТОВ "АМАКО Україна"

21665011

000221

 

 

8.

ТОВ "Костал Україна"

34351375

000170

 

 

9.

ТОВ "Інтерфом"

24593200

000336

 

 

10.

ТОВ "Єврогласс Україна"

35519082

000364

 

 

11.

ТОВ "Терра-Центр"

32798799

000419

 

 

12.

ТОВ "РЕМ ТРАНС"

33003031

000065

 

 

1.

ДП "Авто Інтернешнл"

20051198

000017

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Київська регіональна митниця

2.

ТОВ "Неохіміки Україна"

34430779

000018

 

 

3.

ПТК у вигляді ТОВ "АГРОМАТ"

21509937

000027

 

 

4.

ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА"

32856918

000033

 

 

5.

ТОВ "ПРОФІ-ТЕСТ"

31723759

000034

 

 

6.

ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"

24364528

000051

 

 

7.

ДП "Фрутаром Юкреїн"

31626496

000007

 

 

8.

ПП "Проспер"

21572404

000146

 

 

9.

ТОВ "Нестле Україна"

32531437

000601

 

 

10.

ПАТ "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"

30373419

000661

 

 

11.

ТОВ "Емвей Україна"

32375271

000046

 

 

12.

ДП "Оріфлейм Косметікс Україна"

24941049

000638

 

 

13.

ПП "Імперіал Тобако Продакшен Україна"

20043260

000516

 

 

14.

ПІІ "ЛГ Електронікс Україна", що повністю належить корпорації "ЛГ Електронікс Інк."

25661530

000373

 

 

15.

ТОВ з ІІ "Тетра Пак"

20016121

000209

 

 

16.

ДП "Тетра ПАК Україна"

05381099

000210

 

 

17.

ТОВ "ПФГ "Нафтахім"

36472721

000053

 

 

18.

ВАТ "Рівнеазот"

05607824

000189

 

 

19.

ПАТ "Азот"

00203826

000771

 

 

20.

ПрАТ "Банг і Бонсомер"

30109727

000005

 

 

1.

ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "ЕТАЛ"

05814256

000089

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Кіровоградська митниця

2.

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

05507073

000165

 

 

3.

ПрАТ "Гідросила АПМ"

36119987

000243

 

 

4.

ВАТ "Олександрійська фабрика діаграмних паперів"

02424856

000568

 

 

5.

ПАТ "Гідросила"

05786100

000284

 

 

6.

ПП "Імпексмаш"

24710350

000553

 

 

7.

ПП "ВК Технополь"

36023441

000554

 

 

8.

ПП "Агрофірма "Олександріяконссервіс"

23222878

000381

 

 

9.

ПП "Термінал-Експорт"

34099985

000262

 

 

10.

ВАТ "Олександрійська фабрика діаграмних паперів"

02424856

000568

 

 

1.

ТОВ "ТЄХНОІНВЕСТ"

33131853

000085

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Кримська митниця

2.

ПрАТ "УКпостач"

30169718

000087

 

 

3.

ТОВ "САНТЕХПРОМ-НОВА "

36275687

000328

 

 

4.

ТОВ "МініАрт"

31675234

000615

 

 

5.

ВАТ "Кримський содовий завод"

05444546

000683

 

 

6.

ТОВ "Континент"

30328811

000433

 

 

7.

ВАТ "Завод Фіолент"

14309586

000526

 

 

8.

ТОВ "СтройЛідер"

31717609

000587

 

 

9.

ДП "Фесто Виробництво"

20718805

000663

 

 

10.

ТОВ Фірма "ОПТИМАГ"

30746733

000724

 

 

11.

ПП Донецька Асоціація незалежних підприємців "Авіакомпанія АНП"

01286056

000182

магазин безмитної торгівлі, імпорт, митний склад, транзит

 

ЕВМД

1.

ТОВ "ЛІЗІНВЕСТ"

34933894

000113

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Луганська митниця

2.

ПрАТ "ЛУГЦЕНТРОКУЗ ім. С. С. Монятовського"

13392898

000114

 

 

3.

ТОВ "Ладога Плюс"

34306110

000374

 

 

4.

ФОП Беспалов Юрій Олегович

2426411259

000393

 

 

5.

ПАТ "Луганський ливарний-механічний завод"

00292824

000425

 

 

6.

ТОВ "Ливарник"

31444637

000426

 

 

7.

ФОП Сідорко Наталія Валеріївна

2538010106

000607

 

 

1.

ТОВ "Спільне українсько-канадське підприємство "РосанПак"

22412950

000043

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Львівська митниця

2.

ТОВ "ЮОН"

20838581

000050

 

 

3.

ТОВ "Адамас"

32484670

000270

 

 

4.

ДП "Амбієнте Ферніче Україна"

33465109

000167

 

 

5.

ТОВ "Кен-Пак Яворів"

35413712

000271

 

 

6.

ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ"

31358171

000494

 

 

7.

ПТК у вигляді ТОВ "АГРОМАТ"

21509937

000027

 

ЕВМД

1.

ТОВ "Сандора"

22430008

000001

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Миколаївська митниця

2.

НВКГ "Зоря"-"Машпроект"

31821381

000038

 

 

3.

ТОВ "Техноторг-Дон"

31764816

000487

 

 

4.

ТОВ "Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна"

35723464

000277

 

 

1.

ПрАТ "ПЛАСКЕ"

30202681

000022

імпорт, митний склад, транзит

транзит

 

Південна митниця

2.

ТОВ "Агрос"

32511714

000037

 

 

3.

ТОВ "Винфорт"

30704028

000545

 

 

4.

СП "Южтехсервіс" (у формі ТОВ)

13875786

000581

 

 

5.

ТОВ "КОМПАНІЯ УРАЛАСБЕСТ"

30697629

000567

 

 

6.

ПП "Агрохімпро-Одеса"

36552246

000344

 

 

7.

ПАТ "Іллічівськзовніштранс"

01860124

000236

 

 

8.

ТОВ "Південь Сервіс Центр"

13889162

000445

 

 

9.

ТОВ "С.М.Т.-ЛТД"

19056351

000350

 

 

10.

ТОВ "Фірма "ОДРІ"

25414435

000637

 

 

11.

ДП "Петрол" ПМП "Петрол-Форвардінг"

22484671

000498

 

 

12.

ПВКП "Озіріс"

30455852

000369

 

 

13.

ПП "ГОР"

31772764

000370

 

 

14.

ТОВ "Український Універсальний Термінал"

33798831

000366

 

 

15.

ТОВ "Вікторіан-Трейд Компані"

0037759906

000936

 

 

16.

ТОВ "ТЕХНОДРОМ"

37130865

000482

 

 

17.

ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія"

32790454

000367

експорт

 

18.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

25480917

000011

 

ЕВМД

19.

ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА"

32856918

000033

 

20.

ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"

24364528

000051

 

21.

ТОВ "Нестле Україна"

32531437

000601

 

22.

ПТК у вигляді ТОВ "АГРОМАТ"

21509937

000027

 

23.

ПІІ "ЛГ Електронікс Україна", що повністю належить корпорації "ЛГ Електронікс Інк."

25661530

000373

 

24.

ПАТ "Стахановський завод феросплавів"

00186513

000652

 

експорт

ЕПМД

25.

ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"

00190905

000438

26.

ВАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

00951770

000060

27.

ДП "Лугинське лісове господарство"

00991864

000251

28.

ДП "Овруцьке лісове господарство"

00991887

000678

29.

ДП "Олевське лісове господарство"

00991901

000289

30.

ДП "Словечанське лісове господарство"

00991953

000264

31.

ВАТ "Рівнеазот"

05607824

000189

32.

ПАТ "Концерн Стирол"

05761614

000227

33.

ДП "Городницьке лісове господарство"

13552379

000107

34.

ДП "Радомишльське лісомисливське господарство"

13568251

000248

35.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24432974

000138

36.

ВАТ "Миронівський хлібопродукт"

25412361

000061

37.

ТОВ "Катеринопільський елеватор"

32580463

000259

38.

ТОВ "Тертиця"

34534801

000246

1.

ТОВ "Ді-Стар"

25169355

000024

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Полтавська митниця

2.

СП "Полтавська газонафтова компанія"

20041662

000064

 

 

3.

ПАТ "Полтавський завод медичного скла"

00480945

000242

 

 

4.

ПАТ "Склоприлад"

14307481

000239

 

 

5.

МП "Контакт"

21076154

000241

 

 

6.

ХК "АвтоКрАЗ" у формі ВАТ

05808735

000633

 

 

7.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

05763814

000613

 

 

8.

ТОВ "КАРАВАН СІФУД"

35868664

000795

 

 

1.

ТОВ "АЛС Захід"

35186777

000098

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Рівненська митниця

2.

МП ТОВ "Олісма"

13977624

000099

 

 

3.

ТОВ - фірма "Лазорчик"

21088826

000141

 

 

4.

ТОВ ШТП "Маяк"

02971647

000101

 

 

5.

ПАТ "Консюмерс-Скло-Зоря"

22555135

000187

 

 

6.

ВАТ "Рівнеазот"

05607824

000189

 

 

7.

ДП "Ексімп-Рівне"

34401748

000618

 

 

8.

ТОВ "ОДЕК" Україна

25322516

000718

 

 

9.

ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"

30923971

000736

 

 

10.

ТОВ "САМГАЗ"

31299504

000160

 

 

11.

ТОВ "СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА"

35953560

000657

 

 

12.

ТОВ "ОлеС"

31479062

000712

 

 

13.

ПП "МІРАД"

21082232

000846

 

 

14.

ТОВ " РЗВА - Електрик"

34704105

000877

 

 

1.

ТОВ "Ураніс"

31734954

000238

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Севастопольська митниця

1.

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Червоний металіст"

34880895

000177

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Сумська митниця

2.

ЗАТ "Крафт Фудз Україна"

00382220

000173

 

 

3.

ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "АККАД"

31651454

000175

 

 

4.

ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"

35743082

000174

 

 

5.

ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

14022407

000176

 

 

6.

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп"

30573983

000268

 

 

7.

ПАТ "Конотопм'ясо"

00444049

000273

 

 

8.

ПП "Комерційна фірма "Агроексім"

33322090

000274

 

 

9.

ТОВ "Запад Імпорт Плюс"

37430724

000740

 

 

1.

ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас"

31279540

000181

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Східна митниця

2.

ТОВ "Арсенал"

30544334

000382

 

 

3.

ТОВ "Краматорський шифер"

32879254

000383

 

 

4.

ПАТ "Донецькгірмаш"

05763702

000377

 

 

5.

ТОВ "СІТАТ"

20343392

000937

 

 

6.

ЗАТ "Укрсервіс"

25112102

000207

 

 

7.

ПАТ "Концерн Стирол"

05761614

000227

 

 

8.

ПАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

04873009

000293

 

 

9.

ПАТ "Горлівський машинобудівник"

31534348

000386

 

 

10.

ТОВ "АГ СТАЛЬ"

20330053

000417

 

 

11.

ТОВ "Інсталтек"

33012374

000540

 

 

12.

ПАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів"

00195452

000798

 

 

13.

ТОВ "Фірма "ВТО лтд"

25109672

000861

 

 

14.

ДП "Агрофірма "Шахтар" Орендного підприємства "Шахта ім. О. Ф. Засядька"

25330750

000864

 

 

15.

ПАТ "ММК ім. Ілліча"

00191129

001016

експорт

 

16.

ПП Донецька Асоціація незалежних підприємців "Авіакомпанія АНП"

01286056

000182

магазин безмитної торгівлі, імпорт, митний склад, транзит

 

 

1.

ТОВ "Компанія ЛАН"

32941987

000073

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Тернопільська митниця

2.

ТОВ "ДІМ"

22605152

000132

 

 

3.

ТОВ "Торгова група "АРС-Кераміка"

32549732

000155

 

 

4.

ТОВ "Агробізнес"

30915832

000076

 

 

5.

МПП "АРМА"

21145613

000075

 

 

1.

ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

25178147

000019

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Харківська обласна митниця

2.

Спільне українсько-британське ТОВ "Українська чайна фабрика Ахмад Ті"

25609854

000025

 

 

3.

ПАТ "Харківський плитковий завод"

00293628

000604

 

 

4.

ТОВ "Торгово-промислова компанія "Омега-Автопоставка"

33010822

000701

 

 

1.

ПрАТ "Чумак"

24106105

000080

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Херсонська митниця

2.

ПрАТ "Круз"

23139930

000083

 

 

3.

ТОВ "Ерфольг-Україна"

32412412

000084

 

 

4.

ПП "АВТО КОСМЕТИКА"

36504805

000079

 

 

5.

ПП "ЕКСІМ-УКРАЇНА"

37125855

000280

 

 

6.

ПП "Оригінал Авто"

31848927

000343

 

 

7.

ПП "Юг Ойл Сервіс"

34786476

000361

 

 

8.

ПП "Урум Сад"

35132609

000474

 

 

9.

ТОВ "СК-М Транс"

33409023

000603

 

 

10.

ТОВ "Механічний завод"

30667065

000643

 

 

1.

ТОВ "Карат"

21328928

000133

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Хмельницька митниця

2.

ПП "Коннект"

32451928

000135

 

 

3.

ПП "Пейдж Ап"

37098455

000339

 

 

1.

ДП "Телерадіокомпанія "Влад"

33558308

000068

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Черкаська митниця

2.

ТОВ "АгроРось"

21374294

000260

 

 

3.

ВАТ "Лебединський насіннєвий завод"

00388932

000153

 

 

4.

ТОВ "Катеринопільський елеватор"

32580463

000259

 

 

5.

ТОВ "ЮДЖИН ЛТД"

14369588

000665

 

 

6.

ПАТ "Азот"

00203826

000771

 

 

1.

ТОВ "ЕГГЕР ГОЛЬЦВЕРКШТОФФЕ"

35891761

000169

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Чернівецька обласна митниця

2.

ТОВ "РОЗМА"

34573814

000091

 

 

3.

ПУП "І.В.ЕКСІМ"

32866800

000112

 

 

4.

ТОВ ВКФ "БАЛАККОМ"

30501814

000205

 

 

5.

ТОВ "КРЕДО-КАПІТАЛ-УКРАЇНА"

32514888

000206

 

 

6.

ПрАТ "Мамалигівський гіпсовий завод"

05383276

000156

 

 

7.

ТОВ "Укрітал"

34471354

000998

 

 

8.

ПП з ІІ "Земі-Транс"

32626146

001011

 

 

9.

ТОВ "ЛКВ-ПРОФІС"

33089845

001012

 

 

10.

ПП "Альянс Кепітал"

37158739

001013

 

 

11.

ТОВ "Атеко-Транс"

31694629

001014

 

 

1.

ДП "Дрінкс Україна"

24268368

000178

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Чернігівська митниця

2.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "БЕЛШИНА"

35237656

000179

 

 

3.

ТОВ "Техноторг-Дон"

31764816

000487

 

ЕВМД

1.

ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед"

32836226

000021

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Чопська митниця

2.

ТОВ "Ядзакі Україна"

32269989

000571

 

 

3.

МПП "Ідея"

20446778

000612

 

 

4.

ТОВ "УНГВАЙЕР"

36658386

000507

 

 

5.

ПрАТ "Закарпатінтерпорт"

22104970

000748

 

 

6.

ДП "Український державний центр транспортного сервісу "ЛІСКИ"

01069755

000166

 

ЕВМД

7.

УНШ СП "Д'юті Фрі Трейдінг"

14285992

000769

магазин безмитної торгівлі, імпорт, митний склад, транзит

 

 

1.

ТОВ "Кроноспан УА"

33273907

000023

імпорт, митний склад, транзит

 

 

Ягодинська митниця

2.

Спільне українсько-польське підприємство у формі ТОВ "Модерн-Експо"

21751578

000300

 

 

3.

ПП "Укр-Петроль"

25092598

000729

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
14.10.2011 N 871

Зміни
до додатка 2 до наказу Державної митної служби України від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами)

1. Назву викласти в такій редакції:

"Особливості здійснення митних процедур під час реалізації другої фази пілотного проекту з електронного декларування".

2. Пункт 1.1 після слів "наказом Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрованим у Мін'юсті 09.12.2005 за N 1474/11754 (зі змінами)" доповнити словами "та Класифікатором місць прибуття, затвердженим наказом Держмитслужби України від 17.05.2011 N 395 (Наказ N 395) (зі змінами)".

3. Пункт 1.4 виключити.

4. Главу 1 доповнити новими пунктами 1.7 - 1.11 такого змісту:

"1.7. Під час декларування товарів уповноваженими посадовими особами підприємства або митного брокера не створюються шляхом сканування та не передаються відповідному ПМО разом з ЕВМД (ЕПМД, електронною попередньою митною декларацією /далі - ЕПД/, електронним попереднім повідомленням /далі - ЕПП/) електронні копії таких документів:

облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

листа про погодження;

уніфікованої митної квитанції МД-1;

картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

документів, реквізити яких зазначено у графі 40 ЕВМД;

документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, які в установленому порядку розміщені у ЄАІС Держмитслужби України.

Відповідно до Порядку 800 та пункту 2.2 Порядку 314, під час електронного декларування товарів відомості про зазначені в цьому підпункті документи вносяться в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

1.8. Електронні документи довгострокової дії, надані декларантом та розміщені в електронному архіві відповідно до пункту 4 розділу II Порядку 800, повторно разом з ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) відповідному ПМО не передаються.

Відомості про електронні документи довгострокової дії вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

1.9. У разі необхідності використання під час електронного декларування товарів документів довгострокової дії на паперових носіях, копії таких документів можуть попередньо подаватись декларантом до відповідного ПМО та застосовуватись з метою виконання митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) в порядку, передбаченомупунктом 2.4 Порядку 314.

Електронні копії таких документів декларантом не створюються та повторно разом з ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) відповідному ПМО не передаються.

Відомості про такі документи вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється посадовими особами митних органів під час виконання митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

1.10. Декларування товарів підприємств-учасників пілотного проекту в інших митних органах згідно з додатком 1 до цього наказу здійснюється за листами про погодження.

Другий примірник листа про погодження, після його розгляду митницею оформлення згідно з пунктами 3.1 - 3.3 Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.11.2004 N 801, зареєстрованого в Мін'юсті 01.12.2004 за N 1522/10121 (зі змінами), залишається на контролі у підрозділі митниці оформлення, до компетенції якого належать розгляд та підготовка рішень за листами про погодження.

Реквізити листа про погодження зазначаються в графі 44 ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) під кодом "1601" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 15.02.2011 N 107 (Наказ N 107) (зі змінами).

При здійсненні митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП), до графи 44 якої внесено реквізити листа про погодження, за допомогою програмного забезпечення здійснюється автоматизована перевірка відповідності відомостей, внесених до листа про погодження (код ЄДРПОУ або номер за ДРФО суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, митний режим, митниця оформлення, реквізити зовнішньоекономічного договору), таким відомостям, зазначеним у ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

1.11. Застосування при переміщенні товарів за ЕВМД (ЕПМД) у митному режимі транзиту гарантійних документів незалежних фінансових посередників у формі електронного документа здійснюється згідно з порядком, визначеним Держмитслужбою.".

5. Главу 2 викласти в такій редакції:

"2. Митний контроль та оформлення товарів, що переміщуються в митному режимі транзиту із застосуванням ЕВМД

2.1. Митні процедури щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України транзитом із застосуванням ЕВМД, здійснюються відповідно до Митного кодексу України, Порядку застосування митного режиму транзиту, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.05.2011 (Порядок N 399), зареєстрованого в Мін'юсті 09.08.2011 за N 961/19699 (далі - Порядок 399), Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Держмитслужби та Мінтрансзв'язку України від 18.09.2008 N 1019/1143, зареєстрованої в Мін'юсті 04.12.2008 за N 1157/15848 (зі змінами, далі - Інструкція 1019/1143), з нижченаведеними особливостями.

Особливості митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в митному режимі транзиту із застосуванням ЕПМД, визначаються главою 6 цього додатка.

2.2. Переміщення в митному режимі транзиту із застосуванням ЕВМД товарів, що перевантажуються на залізничний транспорт на митній території України

При декларуванні товару, що переміщується через митний кордон України транзитом з перевантаженням на залізничний транспорт під контролем митниці відправлення, електронні копії залізничних накладних на паперовому носії уповноваженими посадовими особами підприємства або митного брокера шляхом сканування не створюються та відповідному ПМО разом з ЕВМД не передаються. Митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів здійснюються згідно з положеннями розділів III, IV, VI Порядку 800.

Процедури проведення митного огляду, відбору проб і зразків товарів, у разі необхідності, проводяться у встановленому порядку.

Оформлена ЕВМД в автоматичному режимі ставиться на контроль у системі контролю за переміщенням товарів ЄАІС Держмитслужби України.

Після здійснення митних процедур згідно з пунктом 2.2 розділу II Порядку 399 (Порядок N 399) посадовою особою митного органу за допомогою відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби формуються та роздруковуються два примірники витягу з оформленої ЕВМД, один з яких передається уповноваженій особі для доставлення перевізником до митниці призначення.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕВМД, відправником вноситься запис "Товари під митним контролем. Електронна ВМД N _____ " із зазначенням номера ЕВМД до:

графи 18 залізничної накладної для внутрішнього сполучення (у разі застосування такої накладної при відправленні товарів до місця їх перевантаження);

або графи 26 накладної УМВС або ЦІМ/УМВС;

або графи 99 накладної ЦІМ.

Направлення товарів і транспортних засобів у пункт пропуску на державному кордоні України, через який відбуватиметься вивезення товарів за межі митної території України, здійснюється згідно з установленим порядком, зокрема, з проставленням посадовими особами ПМО в установленому порядку на залізничних накладних відміток, необхідних для прийняття товарів до перевезення залізницею.

Взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення товарів та дотримання митних правил підтверджується шляхом проставлення відбитка календарного штемпеля станції відправлення на товаросупровідних документах і залізничних накладних.

Якщо за відсутності у декларанта на момент подання ЕВМД відомостей про номери залізничних накладних та/або номери залізничних вагонів, на яких товари вивозитимуться за межі митної території України, відомості про такі номери у графах 21 та 44 ЕВМД не зазначались, не пізніше двох діб з дати прийняття товарів залізничною станцією до перевезення декларантом подається Реєстр номерів вагонів і залізничних накладних у формі електронного документа, форма якого наведена в додатку 3 до цього наказу (далі - Електронний реєстр).

Електронний реєстр передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передання електронних ВМД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Після прийняття Електронного реєстру програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюється:

внесення Електронного реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення по всім указаним в Електронному реєстрі залізничним вагонам відомостей про відправку;

встановлення строку доставки до митниці призначення відправлених за Електронним реєстром товарів у 28 діб.

У разі необхідності коригування в Електронному реєстрі відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів, декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Електронний реєстр з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер реєстру та номер митної декларації переносяться з відповідних полів чергового реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового реєстру;

в уточнюючому реєстрі зазначаються номер рядка чергового реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового реєстру;

до одного чергового реєстру може бути направлено декілька уточнюючих реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

Після надходження товарів до пункту пропуску через державний кордон митниці призначення уповноважена посадова особа митниці призначення:

за допомогою ЄАІС Держмитслужби України перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним в ЕВМД (і відповідному Електронному реєстрі, якщо за відсутності у декларанта на момент подання ЕВМД інформації про номери залізничних вагонів та накладних такі відомості у ЕВМД не зазначались);

за відсутності зауважень роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг з відповідного Електронного реєстру (якщо відомості про номери залізничних вагонів та/або номери залізничних накладних у ЕВМД не зазначались) та проставляє відбитки особистої номерної печатки на такому витягу та витягу з ЕВМД, оформленого митницею відправлення.

Витяги з ЕВМД (та відповідного реєстру, якщо відомості про номери залізничних вагонів та/або номери залізничних накладних у ЕВМД не зазначались), завірені особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

Одразу після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення передає до ЄАІС Держмитслужби України передбачену нормативно-правовими актами Держмитслужби України інформацію про пропуск вантажу.".

6. Главу 5 викласти в такій редакції:

"5. Митний режим "магазин безмитної торгівлі"

5.1. Митні процедури щодо товарів, які поміщуються в митний режим "магазин безмитної торгівлі" із застосуванням ЕВМД, здійснюються відповідно до Митного кодексу України, Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 N 287 (Порядок N 287), зареєстрованого в Мін'юсті 17.06.2011 за N 723/19461, з нижченаведеними особливостями.

5.2. Після надходження товарів:

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

відмітки в ЄАІС Держмитслужби України, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, відмітки на документах контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документах та в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД;

розміщення товарів у магазин безмитної торгівлі здійснюється після отримання підприємством інформації про завершення митного оформлення товарів за ЕВМД у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.".

7. Доповнити додаток 2 новою главою 6 такого змісту:

"6. Оформлення електронної періодичної митної декларації

6.1. Митні процедури щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України за ЕПМД, здійснюються відповідно до Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985 (зі змінами, далі - Порядок 1985), Інструкції 1019/1143 з нижченаведеними особливостями.

6.2. Особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів за ЕПМД (крім товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі).

ЕПМД відповідно до Порядку 1985 застосовується для декларування товарів у митних режимах транзиту (для вивезення залізничним транспортом товарів, ввезених на митну територію України морським або річковим транспортом), експорту або імпорту.

Під час митного оформлення товарів за ЕПМД, отриманою митним органом у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом, за якою законодавством не передбачено внесення на депозитний рахунок митного органу коштів у сумі митних платежів, що підлягають сплаті у разі поміщення у відповідний митний режим, посадовими особами митного органу виконуються митні процедури, встановлені підпунктами 1, 2, 4, 13, 16 (відповідно до відомостей зовнішньоекономічного договору /контракту/ та відомостей, зазначених у графах 31 і 33 ЕПМД), 18 (тільки відносно тих заходів нетарифного регулювання, які згідно із законодавством повинні бути дотримані до початку переміщення товарів через митний кордон України /під час ввезення товарів на митну територію України/ або до моменту завантаження товару на транспортний засіб /під час вивезення товарів за межі митної території України/), 20, 21, 22, 23, 26, 32 пункту 3 та пунктом 4 Порядку 314.

Якщо ЕПМД використовується як ЕПД та при вивезенні товарів, на які встановлено вивізне (експортне) мито, посадовими особами митного органу додатково здійснюються митні процедури, встановлені підпунктами 17, 25 пункту 3 Порядку 314.

Інші митні процедури, встановлені пунктом 3 Порядку 314, при оформленні ЕПМД не виконуються.

Якщо переміщення товарів через митний кордон України за ЕПМД не здійснювалося, за письмовим зверненням підприємства, якому надавався дозвіл на подання ЕПМД, та рішенням керівника або заступника керівника відповідного ПМО така ЕПМД може бути анульована митним органом.

Анулювання ЕПМД здійснюється відповідно до розділу 4 Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 10.12.2001 N 800 (зі змінами), на підставі письмового розпорядження керівника або заступника керівника відповідного ПМО.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕПМД, відправником вноситься запис "Товари під митним контролем. Електронна ПМД N _____" із зазначенням номера ЕПМД до:

графи 18 залізничної накладної для внутрішнього сполучення (у разі застосування такої накладної при відправленні товарів до місця їх перевантаження);

або графи 26 накладної УМВС або ЦІМ/УМВС;

або графи 99 накладної ЦІМ.

Оформлена таким чином залізнична накладна є підставою для переміщення товарів у митницю призначення, при цьому відбитки штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення на залізничних накладних не проставляються. Процедури проведення митного огляду, відбору проб і зразків товарів, у разі необхідності, проводяться у встановленому порядку.

Взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення товарів та дотримання митних правил підтверджується шляхом проставлення відбитка календарного штемпеля станції відправлення на товаросупровідних документах і залізничних накладних.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕПМД, не пізніше двох діб з дати прийняття товарів залізничною станцією до перевезення, декларантом подається Електронний реєстр.

Електронний реєстр передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передання електронних ВМД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Після прийняття Електронного реєстру програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюється:

внесення Електронного реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення по всім указаним в Електронному реєстрі залізничним вагонам відомостей про відправку;

встановлення строку доставки до митниці призначення відправлених за Електронним реєстром товарів у 28 діб.

У разі необхідності коригування в Електронному реєстрі відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів, декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Електронний реєстр з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер реєстру та номер митної декларації переносяться з відповідних полів чергового реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового реєстру;

в уточнюючому реєстрі зазначаються номер рядка чергового реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового реєстру;

до одного чергового реєстру може бути направлено декілька уточнюючих реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

Контроль за пропуском товарів за відповідною ЕПМД за межі митної території України здійснюється за допомогою ЄАІС Держмитслужби України. Пропуск за межі митної території України товарів, які вивозяться за ЕПМД, здійснюється за умови наявності в ЄАІС Держмитслужби України ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом).

Загальна кількість товарів, пропущених через митний кордон України на підставі ЕПМД протягом строку її дії не може перевищувати кількості товарів, зазначеної в графі 38 ЕПМД.

Після надходження товарів до пункту пропуску через державний кордон уповноважена посадова особа митниці призначення:

за допомогою ЄАІС Держмитслужби України перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним в ЕПМД (і відповідному Електронному реєстрі - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом), та вносить до ЄАІС Держмитслужби України відмітки про надходження товарів за цією ЕПМД до митниці призначення;

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг з ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом) та проставляє на них відбитки особистої номерної печатки;

Роздрукований витяг з ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом), завірений особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

Одразу після здійснення пропуску кожної частини товарів, заявлених у ЕПМД, за межі митної території України, уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, вносить до ЄАІС Держмитслужби України інформацію за цією ЕПМД про:

номер посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здійснила митне оформлення та пропуск цих товарів;

дату і час перетину митного кордону;

фактичну кількість вивезених товарів в основній та, за наявності, додаткових одиницях виміру;

вид, тип та номер (назву) транспортного засобу, яким вивезено ці товари.

Інші особливості процедур митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України за ЕПМД, та оформлення ВМД на товари, переміщені на підставі ЕПМД, викладені у листі Держмитслужби України від 06.04.2011 N 11.1/2-12.2/5698-ЕП (Лист N 11.1/2-12.2/5698-ЕП) (зі змінами).

При вивезенні за межі митної території України товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом, для цілей застосування пункту 9 Порядку 1985 календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України слід вважати:

у разі вивезення без перевантаження на інші види транспорту - місяць, у якому підприємством направлено митному органу відповідний Електронний реєстр. При цьому копії відповідних залізничних накладних або інші документи для підтвердження переміщення товарів через митний кордон України декларантом не подаються;

при відправленні товарів залізничним транспортом до морських або річкових портів для вивезення їх за межі митної території України засобами водного транспорту - місяць, в якому митним органом здійснено пропуск товарів за межі митної території України.

Перевірка фактичного вивезення за межі митної території України товарів, що оформлені за ЕПМД і відповідною ВМД та були відправлені залізничним транспортом, здійснюється митним органом під час виконання митних процедур згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2002 N 243 "Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції" (зі змінами) та Порядком підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, затвердженим наказом Держмитслужби України та ДПА України від 21.03.2002 N 163/121, зареєстрованим у Мін'юсті 26.03.2002 за N 295/6583 (зі змінами).".

 

Директор Департаменту
організації митного
контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
31.05.2011 N 454
(у редакції наказу Держмитслужби України
від 14.10.2011 N 871)

Форма

Реєстр N * ___________
номерів вагонів і залізничних накладних

за митною декларацією N ________

 
 

дата відправлення вагонів "___" 201_ р.

N запису в реєстрі

Номер товару в митній декларації

Відомості про транспортний засіб

Відомості про товарно-транспортний документ

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару в основній одиниці виміру

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


* Зазначається арабськими цифрами порядковий номер реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали