ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2012 року N 343

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік" від 15.12.2011 N 1832

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку від 24.02.2012 N 18-132-5 Управління координації розробки та виконання програмних документів, наказую:

1. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затверджений наказом Фонду державного майна України від 15.12.2011 N 1832 (Форма N 1832), змінами, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток
до наказу
06.03.2012 N 343

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (Форма N 1832)

N
з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

17.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством (Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI))

Удосконалення Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.07.2008 N 878

Управління планування та пільгового продажу

I півріччя 2012 року

18.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 07.04.2005 N 878"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

19.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження типових актів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу" (нова редакція)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення процедури зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

20.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду "Про затвердження форми звітності N 1-приватизація, додатка до форми звітності N 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення" від 10.07.2007 N 1067"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення порядку опрацювання форм відомчої звітності з питань приватизації державного і комунального майна

Управління інформаційних технологій та моніторингу

Травень
2012 року

21.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.96 N 1099"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Врегулювання порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності

Управління з питань реформування власності

До 16.03.2012

22.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про контроль використання державного майна"

Удосконалення порядку, способу, періодичності контролю об'єктів, які відносяться до сфери контролю Фонду

Визначеність повноважень Фонду та порядку здійснення контролю за використанням державного майна

Контрольно-ревізійне управління

I півріччя 2012 року

23.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072"

На виконання п. 11 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення порядку продажу цілісних майнових комплексів державних підприємств груп В, Г до вимог діючого законодавства

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Серпень
2012 року

24.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 30.07.98 N 1511"

На виконання п. 32 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення до вимог діючого законодавства порядку продажу та застосування способів приватизації щодо об'єктів груп А, Д, Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

25.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону"

На виконання п. 33 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення до вимог діючого законодавства порядку продажу та застосування способів приватизації щодо об'єктів груп А, Д, Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

До 23.03.2012

26.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про конкурсну комісію з продажу майна, затвердженого наказом Фонду від 17.05.93 N 219, у редакції наказу Фонду державного майна України від 30.04.2004 N 884"

На виконання п. 35 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення до вимог діючого законодавства порядку створення та діяльності конкурсної комісії з продажу об'єктів груп А, Д, Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

27.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду від 17.04.98 N 772, в редакції наказу Фонду від 27.04.2004 N 848"

На виконання п. 36 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення до вимог діючого законодавства порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів груп А, Д, Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

28.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду від 11.09.2000 N 1894, в редакції наказу Фонду від 05.04.2004 N 671"

На виконання п. 41 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Наказ N 261)

Приведення до вимог діючого законодавства порядку приватизації об'єктів незавершеного будівництва

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

До 23.03.2012

29.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок приватизації об'єктів групи Ж, затвердженого наказом Фонду від 14.08.2000 N 1693, в редакції наказу Фонду від 05.08.2004 N 1627"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) об'єкти групи Ж відносяться до об'єктів малої приватизації. У зв'язку з чим на них будуть розповсюджуватися нормативно-правові акти, що регулюють порядок продажу об'єктів малої приватизації

Приведення до вимог діючого законодавства порядку приватизації об'єктів групи Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

30.

Спільний наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI)

Виконання вимог, встановлених чинним законодавством, шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування

Управління з питань оціночної діяльності

12.03.2012

31.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629"

Удосконалення Методики оцінки об'єктів оренди

Підвищення ролі держави та комунальних власників в процесі оцінки об'єктів державного та комунального майна, що передаються в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Травень
2012 року

32.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 01.04.2011 N 502 "Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна"

Удосконалення порядку взаємодії орендних та оціночних підрозділів Фонду

Підвищення ролі держави в процесі оцінки об'єктів державного майна, що передаються в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Квітень
2012 року

33.

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 14 листопада 2005 року N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності"

Уточнення переліку документів

Підвищення ролі держави в процесі оцінки об'єктів державного майна, що передаються в оренду, та оптимізація пакета документів

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Березень
2012 року

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали