ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 липня 2011 року N 175

Про внесення змін до наказу Головдержслужби України від 26.04.2011 N 110

З метою запровадження щотижневого контролю за супроводженням та наповненням веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби та удосконаленням рейтингового оцінювання їх роботи із власними веб-сайтами наказую:

1. Внести зміни до Порядку супроводження веб-сайтів, затвердженого наказом Головдержслужби, наступні зміни:

1.1. Викласти п. 15 у новій редакції:

"15. Департамент модернізації державної служби щомісячно до 10 числа готує довідку щодо рейтингового оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами відповідно методики, наведеної у додатку 6. Відповідна довідка розміщується на офіційному веб-сайті Головдержслужби в розділі "Напрями діяльності - Е-урядування - Е-урядування в Головдержслужбі - Рейтинг веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби". Відповідно до рейтингового оцінювання готується аналітична записка щодо змін рейтингових балів веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби більше ніж на 30 %.

1.2. Доповнити новим пунктом такого змісту:

"16. Керівники територіальних органів у яких зафіксовані зміни рейтингового балу, у порівнянні з попереднім періодом, більше ніж на 30 % впродовж 1 робочого дня, з моменту оприлюднення довідки на офіційному веб-сайті, подають до департаменту модернізації державної служби пояснювальні записки щодо причин таких змін."

1.3. Затвердити нову Методику рейтингового оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами у редакції, що додається.

У зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17.

2. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом першого заступника Начальника Головдержслужби, заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів, підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Головдержслужби

Т. Мотренко

 

Додаток 6
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

МЕТОДИКА
рейтингового оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами

Рейтингове оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами визначається як базовий бал, відкоригований на підставі обрахованих коефіцієнтів виконання планових показників супроводу відповідних веб-сайтів територіальних органів за звітний період:

Р = Бб * Кв * Ко * Кп * Квп, де

Р - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби, що складається з:

Бб - базового балу, який становить 10 балів;

Коефіцієнт зміни рейтингової оцінки (Кз) обраховується за формулою:

 

 

ж 

Рпм - Роп

ц 

 

Кз

=

з 

___________

ч

* 100 %, де

 

 

и 

Роп

ш

 

Рпм - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби за попередній місяць;

Роп - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби за обрахунковий період.

Кв - коефіцієнт виконання показника відвідування відповідного веб-сайту. Обраховується на основі базового показника, що складає 15 % від загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в регіоні**:

 

 

 

ж 

Кбаза - Квс

ц 

 

Кв

=

1 - 0,9

з 

_

ч 

, де

 

 

 

и 

Кбаза

ш 

 

Кбаза - базовий показник відвідуваності;

Квс - кількість відвідувачів веб-сайту;

* - щомісячно, починаючи з вересня 2011 року, показник зростає на 0,5 % відсотка доки не досягне 18 %;

** - для м. Києва враховується лише кількість державних службовців в органах державної влади місцевого рівня.

Ко - коефіцієнт планового показника оновлення рубрик веб-сайту обраховується на основі планового місячного показника, який становить 20 обов'язково оновлених рубрик. У випадку ненадання довідки щодо актуальності та оновлення інформації на власних веб-сайтах за поточний місяць відповідний коефіцієнт не обраховується, а рейтингова оцінка зменшується на 1,0 бал.

 

 

 

ж 

Кплан - Кор

ц 

 

Ко

=

1 - 0,9

з 

_

ч 

, де

 

 

 

и 

Кплан

ш 

 

Кплан - планова кількість оновлених рубрик;

Кор - кількість оновлених рубрик відповідальними особами в територіальному органі;

Кп - коефіцієнт безпомилковості супроводу відповідного веб-сайту, що обраховується на основі планового місячного показника - 0 помилок. Коефіцієнт висвітлює якість роботи з контентом та вираховується у вигляді зменшення бала на 0,025 за кожне зауваження, що надійшло від відповідальних кураторів:

Кп = 1 - 0,9 (N / 15), де

N - кількість допущених помилок;

15 - граничний показник.

Квп - коефіцієнт корекції контенту висвітлює роботу над помилками, що були вказані та надіслані до територіальних органів відповідно до зауважень відповідальних кураторів. Коефіцієнт вираховується у вигляді зменшення бала на 0,05 за кожне повторне зауваження:

Квп = 1 - 0,9 (N / 15), де

N - кількість повторних помилок.

15 - граничний показник.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали