Про внесення змін до наказу ГУМВС України в місті Києві від 28.02.2008 N 43

Наказ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
від 21 грудня 2011 року N 209

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 8/925

Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та з метою приведення нормативно-правових актів відповідно до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Головного управління МВС України в місті Києві від 28.02.2008 N 43 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 20.03.2008 за N 4/770, такі зміни:

1.1. Викласти Інструкцію з організації взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у новій редакції, що додається.

1.2. Пункт 2 наказу виключити.

1.3. Пункти 3 та 4 наказу викласти у такій редакції:

"3. Координацію взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування покласти на першого заступника начальника Головного управління полковника міліції Мірошниченка М. І. та штаб (Березан В. М.).

4. Першому заступникові начальника Головного управління полковнику міліції Мірошниченку М. І., штабу (Березан В. М.), УКЗ (Майстренко П. М.), УФЗБО (Чопей В. Є.), УМЗ (Мусієвич А. А.) в місячний строк із дня підписання цього наказу окремим розпорядженням створити робочу групу з організації взаємодії з Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією, внести відповідні зміни до функціональних обов'язків працівників, які ввійдуть до складу групи.".

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його оприлюднення.

 

Начальник
генерал-лейтенант міліції

О. О. Крикун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
28.02.2008 N 43
(у редакції наказу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
від 21.12.2011 N 209)

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
8 лютого 2012 р. за N 8/925

ІНСТРУКЦІЯ
з організації взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації взаємодії Головного управління МВС України в місті Києві з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (далі - Інструкція) визначає основні напрямки та форми взаємодії органів та підрозділів Головного управління МВС України в місті Києві (далі - Головне управління) з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування міста Києва у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

1.2. Інструкцію розроблено згідно з Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про міліцію", наказ МВС України від 02.02.2004 N 94 "Про затвердження положень про територіальні і на транспорті органи МВС України", яким затверджено Положення про Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві.

1.3. Цю Інструкцію розроблено з метою підвищення ефективності конструктивної взаємодії Головного управління, його органів та підрозділів з Київською міською радою та Київською міською і районними державними адміністраціями в процесі вироблення узгоджених позицій з питань боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення прав і свобод громадян.

1.4. Основними принципами взаємодії Головного управління з Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією є:

верховенство права;

орієнтація діяльності органів влади, управління та органів внутрішніх справ на забезпечення інтересів людини, її прав і свобод;

створення правового простору для реалізації в соціальній практиці загальнолюдських цінностей;

гуманізм, конкретність, системність, прозорість;

оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенції;

поглиблення взаєморозуміння і партнерства органів виконавчої влади з міліцією в інтересах громадян.

1.5. Взаємодія з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямків роботи органів та підрозділів Головного управління.

II. Основні напрямки та форми взаємодії Головного управління з Київською міською радою, Київською міською та районними державними адміністраціями

2.1. Основними напрямками взаємодії є:

підготовка пропозицій до проектів рішень Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації з питань боротьби зі злочинністю та забезпечення правопорядку;

участь у проведенні спільних конференцій, нарад, семінарів тощо з питань, що становлять спільний інтерес;

своєчасне інформування про стан правопорядку в місті Києві, проблеми, які виникають у діяльності Головного управління та райлінорганів, розроблення заходів щодо їх вирішення;

поновлення порушених прав і законних інтересів громадян;

обмін інформацією про порушення прав і законних інтересів громадян, що охороняються;

надання взаємної методичної допомоги;

інформування громадян через засоби масової інформації про стан правопорядку в столиці.

2.2. Основними формами взаємодії є:

проведення засідань колегії, нарад керівництва Головного управління за участю керівництва Київської міської та районних державних адміністрацій, депутатів Київської міської ради з метою розгляду актуальних проблем діяльності органів внутрішніх справ та визначення шляхів їх вирішення;

прийняття участі у засіданнях колегії Київської міської та районних державних адміністрацій;

розроблення, прийняття та реалізація програм у сфері правоохоронної діяльності;

створення спільних робочих груп з проблемних питань діяльності у сфері забезпечення правопорядку;

організація прийому громадян;

визначення членів колегії та керівників підрозділів Головного управління відповідальними за стан взаємодії з конкретними структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації, постійними комісіями Київської міської ради.

III. Організація взаємодії Головного управління з Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією

3.1. Начальник Головного управління як член колегії Київської міської державної адміністрації (начальники районних управлінь на засіданнях колегій районних державних адміністрацій) приймає участь у:

3.1.1. Обговоренні прогнозів і програм соціально-економічного розвитку міста, інших міських цільових програм та визначення шляхів їх реалізації.

3.1.2. Розгляді пропозицій щодо формування та реалізації державної політики в місті Києві.

3.1.3. Визначенні перспектив і найважливіших напрямків діяльності Київської міської та районних державних адміністрацій.

3.1.4. Розгляді пропозицій щодо удосконалення законодавства.

3.1.5. Розробці пропозицій щодо вдосконалення діяльності Київської міської державної адміністрації та районних в місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

3.1.6. Розгляді результатів роботи Київської міської, районних у місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції).

3.2. З метою забезпечення тісної співпраці з керівництвом Київської міської та районних державних адміністрацій наказами Головного управління та районних управлінь за першими заступниками, заступниками голови, Головними управліннями, управліннями та відділами Київської міської і районних державних адміністрацій закріплюються перший заступник та заступники начальника Головного управління та районних управлінь Головного управління, які:

3.2.1. Під час зустрічей інформують керівництво Київської міської та районних державних адміністрацій про роботу органів внутрішніх справ міста, а також наявні найбільш актуальні проблемні питання.

3.2.2. З метою активізації співпраці та обміну інформацією керівництвом Київської міської та районних державних адміністрацій організовують їх залучення (за їх згодою) до участі у засіданнях колегії Головного управління та нарадах керівництва районних управлінь.

3.2.3. В організації моніторингу громадської думки про діяльність міліції приділяють особливу увагу вивченню позиції керівництва Київської міської та районних державних адміністрацій для врахування при проектуванні найважливіших напрямків діяльності.

3.2.4. У випадках учинення правопорушень відносно керівництва Київської міської та районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, депутатів Київської міської ради роботу з розкриття і розслідування таких правопорушень контролюють особисто.

3.2.5. Сприяють регулярному і об'єктивному висвітленню роботи міліції у засобах масової інформації.

3.2.6. Під час зустрічей інформують органи виконавчої влади і місцевого самоврядування про роботу підпорядкованих органів та підрозділів, а також найбільш актуальні проблеми їх законодавчого, соціального, фінансового та матеріального забезпечення.

3.3. Безпосередні функції взаємодії в Головному управлінні здійснюють перший заступник та заступники начальника Головного управління, штаб, управління кадрового забезпечення, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, управління матеріального забезпечення, відділ зв'язку з громадськістю та начальники районних управлінь.

3.4. Штаб

3.4.1. Безпосередньо взаємодії з управлінням з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції Київської міської державної адміністрації.

3.4.2. Організовує збір та узагальнення інформації з органів та підрозділів про заходи, що вживаються у напрямку профілактики та протидії злочинності, стан виконання актів Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради та програм у сфері правоохоронної діяльності.

3.4.3. Щотижнево відповідно до порядку денного колегії Київської міської державної адміністрації організовує спільно зі структурними підрозділами Головного управління підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву Головного управління.

3.4.4. Забезпечує своєчасне узагальнення та надання звітності до Київської міської державної адміністрації про стан виконання програм у сфері правоохоронної діяльності.

3.4.5. Готує та надає пропозиції до проектів міських цільових програм з питань, які відносяться до компетенції органів внутрішніх справ.

3.4.6. Узагальнює, вивчає та контролює подальше вирішення актуальних проблемних питань службової діяльності органів внутрішніх справ, для вирішення яких Головне управління звертається до Київської міської державної адміністрації.

3.4.7. Залучає найбільш кваліфікованих фахівців до вивчення проектів рішень колегії Київської міської державної адміністрації та рішень Київської міської ради, формує пропозиції до проектів зазначених рішень, які подає до Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради. Організовує обговорення погоджених варіантів пропозицій у ході зустрічей з представниками органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

3.4.8. З метою активізації співпраці та обміну інформацією з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування організовує їх залучення (за їх згодою) до засідань колегії, нарад, "круглих столів", конференцій тощо.

3.5. Управління кадрового забезпечення

3.5.1. У межах своєї компетенції спрямовує, аналізує та контролює співпрацю з Київською міською та районними державними адміністраціями, а також органами місцевого самоврядування.

3.5.2. Готує аналітичні матеріали для керівництва Головного управління з питань взаємодії з Київською міською державною адміністрацією щодо соціального захисту та кадрового забезпечення органів та підрозділів Головного управління.

3.6. Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

3.6.1. Здійснює моніторинг стану фінансування прийнятих Київською міською радою цільових програм у сфері правоохоронної діяльності, інших програм, зокрема соціально-економічного розвитку міста Києва, у яких передбачено питання, які відносяться до компетенції Головного управління.

3.6.2. Веде переписку з Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією з питань фінансово-економічної діяльності.

3.6.3. Готує пропозиції до бюджетної заявки щодо фінансування у відповідному році програм у сфері правоохоронної діяльності.

3.6.4. Спільно з управлінням матеріального забезпечення аналізує стан фінансування програм у сфері правоохоронної діяльності, готує відповідну аналітичну інформацію керівництву Головного управління.

3.6.5. Безпосередньо взаємодіє з Головним фінансовим управлінням Київської міської державної адміністрації.

3.7. Управління матеріального забезпечення

3.7.1. Здійснює контроль за ходом виконання прийнятих Київською міською радою міських цільових програм у сфері правоохоронної діяльності, у першу чергу в частині забезпечення капітального будівництва об'єктів Головного та районних управлінь.

3.7.2. Співпрацює з Київською міською державною адміністрацією щодо розв'язання питань матеріально-технічного забезпечення Головного управління, його органів та підрозділів.

3.7.3. Спільно з управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку аналізує стан фінансування міських цільових програм у сфері правоохоронної діяльності, готує інформацію до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про потреби в коштах на фінансування відповідних програм у наступному році.

3.8. Відділ зв'язків з громадськістю

3.8.1. Висвітлює роботу Головного управління щодо взаємодії з Київською міською державною адміністрацією, стану виконання міських цільових програм у сфері правоохоронної діяльності.

3.8.2. З метою належного висвітлення результатів роботи та проблемних питань у діяльності міліції в засобах масової інформації ініціює створення та реалізацію спільно з Київською міською державною адміністрацією відповідних медіа-проектів.

3.9. Начальники районних управлінь

3.9.1. Щомісяця організовують особисті робочі зустрічі з керівництвом районних у місті Києві державних адміністрацій.

3.9.2. Щоквартально аналізують стан взаємодії з органами виконавчої влади з питань забезпечення на території обслуговування громадського порядку та безпеки.

3.9.3. Щомісяця особисто організовують оперативно-профілактичні відпрацювання території поблизу розташування органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Проводять ретельні інструктажі залучених до цього працівників міліції щодо дій, спрямованих на попередження та припинення правопорушень у цих місцях. Особливу увагу приділяють місцям можливого зосередження криміногенного елементу, перевірці осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, а також психічно хворим.

3.9.4. Визначають керівника, відповідального за стан взаємодії з відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями.

 

Начальник штабу
ГУМВС України в місті Києві
полковник міліції

В. М. Березан

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали