МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2011 року N 149

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 25 березня 2009 року N 201

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року N 232 (із змінами), а також з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету наказую:

1. Преамбулу до наказу викласти в такій редакції:

"Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року N 232 (із змінами), та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету".

2. Внести зміни до Положення про комісію Мінагрополітики з визначення переліку підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" та складу комісії Мінагрополітики з визначення переліку підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві", затверджених наказом Мінагрополітики від 25 березня 2009 року N 201 "Про затвердження складу комісії, Положення про неї, форм заявки, реєстру та звіту підприємств, що отримують державну підтримку за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві", виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
25.03.2009 N 201
(в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 26.04.2011 N 149)

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики з визначення переліку підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"

1. Загальні положення

1.1. Комісія Мінагрополітики створюється з метою визначення переліку підприємств, що отримують державну підтримку за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" шляхом часткової компенсації вартості виконаних робіт у первинному насінництві (далі - Комісія).

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Організація роботи Комісії

2.1. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар та члени Комісії.

2.2. Комісію очолює її голова. Головою Комісії є директор Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Голова Комісії:

скликає засідання Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

керує діяльністю Комісії;

розподіляє обов'язки між членами Комісії.

2.3. Обов'язки щодо підготовки матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.

3. Порядок роботи Комісії

3.1. Про дату, час і місце проведення засідання та питання, які виносяться до порядку денного, секретар Комісії повідомляє членів Комісії не менш ніж за 2 робочих дні до проведення засідання.

3.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів Комісії.

3.3. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

3.4. За результатами розгляду питань Комісія приймає більшістю голосів рішення, що оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

3.5. Подані підприємствами первинного насінництва документи приймає секретар Комісії та реєструє у журналі реєстрації заявок.

3.6. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і повертаються підприємству первинного насінництва із зазначенням причин відмови у реєстрації. Реєстрація або повернення документів проводиться в день їх надходження.

3.7. Під час вивчення поданих документів Комісія має право проводити перевірку достовірності наданої інформації. У разі виявлення недостовірної інформації Комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення заявки та повідомляє підприємство первинного насінництва про прийняте рішення в письмовій формі в триденний строк.

3.8. Розподіл бюджетних коштів на часткову компенсацію витрат з первинного насінництва Комісія проводить пропорційно прогнозованим обсягам витрат на первинне насінництво кожного підприємства, передбаченим науково-виробничими програмами з первинного насінництва.

3.9. Сума часткової компенсації витрат з первинного насінництва визначається Комісією для кожного підприємства первинного насінництва пропорційно прогнозованим обсягам витрат з первинного насінництва на придбання насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запасних частин до сільськогосподарської техніки.

3.10. Рішення Комісії щодо надання державної підтримки шляхом часткової компенсації витрат вартості робіт у первинному насінництві впродовж п'яти днів надсилаються кожному підприємству первинного насінництва - одержувачу бюджетних коштів.

4. Обов'язки Комісії

Комісія в установленому законодавством порядку:

приймає заявки встановленого зразка з описом документів, необхідних для прийняття рішення щодо надання державної підтримки шляхом часткової компенсації витрат вартості робіт у первинному насінництві, веде журнал обліку заявок;

перевіряє достовірність даних у документах, поданих підприємствами первинного насінництва;

перевіряє відповідність заявника умовам, визначеним Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві;

приймає рішення про включення підприємств до реєстру підприємств первинного насінництва, які мають право на часткову компенсацію витрат вартості робіт у первинному насінництві;

надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення у письмовій формі;

визначає розмір часткової компенсації вартості робіт у первинному насінництві для кожного підприємства пропорційно прогнозованих обсягів витрат на проведення робіт у первинному насінництві.

5. Права членів Комісії

Члени Комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

брати участь у вивченні матеріалів та їх перевірці;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
25.03.2009 N 201
(в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 26.04.2011 N 149)

СКЛАД
комісії Мінагрополітики з визначення переліку підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"

Демидов
Олександр Анатолійович

директор Департаменту землеробства, голова комісії

Пісковий
Микола Борисович

заступник директора Департаменту землеробства, заступник голови комісії

Вікторук
Олександр Михайлович

головний спеціаліст відділу насінництва Департаменту землеробства, секретар комісії

Члени комісії:

 

Сухомлин
Леонід Вікторович

начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства

Шутенко
Таїса Олександрівна

головний спеціаліст відділу насінництва Департаменту землеробства

Фещенко
Тетяна Петрівна

головний спеціаліст відділу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи

Скрицька
Людмила Григорівна

головний спеціаліст відділу бюджетного прогнозування Департаменту фінансово-кредитної політики

Лєсніков
Андрій Володимирович

президент асоціації "Українське насіннєве товариство" (за згодою)

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали