МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2011 року N 273

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.05.2011 N 190

З метою ефективного використання бюджетних коштів та вирішення пріоритетних завдань розвитку галузей агропромислового виробництва наказую:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.05.2011 N 190 "Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України" (План N 190) такі зміни:

1.1. У пункті 5 наказу слова та цифри "договір N 96/19 від 05.05.2008; договір N 96/24 від 13.08.2009; договір N 96/22 від 13.08.2009" виключити.

1.2. Розділ "Департамент продовольства" Тематичного плану перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України (План N 190), затвердженого зазначеним наказом, доповнити позицією згідно з додатком 1.

2. Внести до Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України (План N 190), затвердженого зазначеним наказом, такі зміни:

2.1. Позицію 14 розділу "Секція аграрної економіки" "Департамент зовнішньоекономічних зв'язків" виключити.

2.2. У позиції 33 розділу "Секція продовольства" "Департамент продовольства":

у графі "Строки виконання, роки" цифри "2011" замінити цифрами "2011 - 2013";

у графі "Кошторисна вартість розробки (проекту), тис. грн. всього" цифри "200,0" замінити цифрами "750,0".

2.3. Позицію 35 розділу "Секція продовольства" "Департамент продовольства" виключити.

2.4. Позицію 42 розділу "Секція земельних відносин" "Державне агентство земельних ресурсів України" виключити.

3. Розділи "Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій" "Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій", "Секція тваринництва" "Департамент тваринництва", "Секція земельних відносин" "Державне агентство земельних ресурсів України" доповнити новими позиціями згідно з додатком 2.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.06.2011 N 273

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

N з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки виконання, роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),
тис. грн.

Очікувані результати досліджень

всього

у т. ч. на 2011 р.

1

2

3

4

5

6

7

За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів"

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Секція продовольства

Департамент продовольства

1

96/19 Розроблення технології направленого зброджування мелясного сусла з рециркуляцією дріжджів, підвищенням вмісту естерів та сивушного масла в спирті та його видалення в процесі бродіння

УкрНДІ спиртбіопрод

2008 - 2011

300,0

40,0

Буде розроблена та запроваджена на всіх спиртових заводах технологія зброджування мелясного сусла, яка дасть змогу:
- скоротити термін бродіння до 14 годин;
- зменшити витрати сировини на вирощування виробничих дріжджів та збільшити вихід спирту на 0,5 - 0,7 дал з 1 тонни умовного крохмалю;
- створити умови для накопичення вторинних продуктів бродіння і стабілізація біоетанолу;
- зменшити енергоспоживання на перегонку бражки до 14 кг/дал.

2

96/22 Відпрацювання технологічних параметрів біоконверсії рідких відходів з підвищеним вмістом сухих речовин в біогаз та розроблення документації на комплекти технологічного обладнання з реакторами типорозмірного ряду відповідно до потужностей спиртових заводів та виду сировини, що переробляється

УкрНДІ спиртбіопрод

2009 - 2011

200,0

50,0

Будуть розроблені технологічні параметри біоконверсії рідких відходів з підвищеним вмістом сухих речовин в біогаз.
Розроблена документація на комплекти технологічного обладнання з реакторами типорозмірного ряду відповідно до потужностей спиртових заводів та виду сировини, що переробляється

3

96/21 Проведення комплексу робіт з метою селекції продуценту з спиртоутворюючою здатністю для зброджування сусла підвищеної концентрації з накопиченням спирту в дозрілій бражці на рівні 14, 0 % об.

УкрНДІ спиртбіопрод

2009 - 2011

150,0

40,0

Буде проведено комплекс робіт щодо збільшення міцності бражки, інтенсифікація процесу, зменшення витрат води на технологічні процеси і пари на перегонку бражки, а також зменшення об'єму стічних вод

 

Всього по секції

 

 

650,0

130,0

 

 

Всього по прикладним розробкам

 

 

650,0

130,0

 

 

Заступник директора Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

Л. А. Ставнича

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.06.2011 N 273

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

N з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки виконання, роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),
тис. грн.

Очікувані результати досліджень

всього

у т. ч. на 2011 р.

1

2

3

4

5

6

7

За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів"

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

1

Розробити інтегровані плани управління водними та земельними ресурсами для пілотних територій модельного проекту "Нова сільська громада"

Конкурсні торги

2011 - 2012

400,0

200,0

Інтегровані плани управління водними та земельними ресурсами для пілотних територій модельного проекту "Нова сільська громада"

2

Розробка науково-методичних підходів щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку сільських територій

Конкурсні торги

2011

120,0

120,0

Науковий супровід та внесення змін до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

 

Всього по секції

 

 

520,0

320,0

 

Секція земельних відносин

Державне агентство земельних ресурсів України

3

Розробка Концепції Загальнодержавної програми використання та охорони земель та її науковий супровід в процесі погодження

Конкурсні торги

2011

80,0

80,0

Концепція Загальнодержавної програми використання та охорони земель та її науковий супровід в процесі погодження

4

Доопрацювання проекту Державної цільової програми розвитку земельних відносин до 2020 року та її науковий супровід в процесі погодження

Конкурсні торги

2011

90,0

90,0

Проект Державної цільової програми розвитку земельних відносин до 2020 року та її науковий супровід в процесі погодження

5

Розробка методичних рекомендацій щодо порядку ведення державного земельного кадастру в зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та врахуванням перспектив розвитку системи ведення державного земельного кадастру

Конкурсні торги

2011

130,0

130,0

Методичні рекомендації щодо порядку ведення державного земельного кадастру в зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та врахуванням перспектив розвитку системи ведення державного земельного кадастру

 

Всього по секції

 

 

300,0

300,0

 

Секція тваринництва

Департамент тваринництва

6

Особливості залучення іноземних інвестицій в пріоритетні галузі тваринництва (свинарство і молочне скотарство) відповідно до національних проектів

Конкурсні торги

2011

100,0

100,0

Проведення аналізу світового досвіду залучення/стимулювання іноземних майнових і грошових інвестицій та специфіка їх реалізації у пріоритетних галузях тваринництва

 

Всього по секції

 

 

100,0

100,0

 

 

Всього по прикладним розробкам

 

 

920,0

720,0

 

 

Заступник директора Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

Л. А. Ставнича

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали