МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2012

м. Київ

N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2012 р. за N 424/20737

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року N 602

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року N 1345 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" (Постанова N 1345) та від 11 січня 2012 року N 10 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 10)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року N 602 "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують сільське господарство", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2005 року за N 1367/11647 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ та організацій державної ветеринарної медицини, рибного господарства, карантину та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб, з охорони прав на сорти рослин, лабораторій якості продукції, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Аграрного фонду, обласних сільськогосподарських виставок згідно з додатками 2 - 11;";

після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"схеми тарифних розрядів посад керівних працівників Держсільгоспінспекції, її територіальних органів (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установ і організацій, що належать до сфери її управління, згідно з додатком 12;

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників (щодо працівників, які не є державними службовцями) бюджетних установ, що підлягають реорганізації шляхом приєднання до територіальних органів Держсільгоспінспекції, згідно з додатком 13;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці шостому цифри "12" замінити цифрами "14";

в абзаці сьомому цифри "13" замінити цифрами "15";

в абзаці восьмому цифри "14 - 16" замінити цифрами "16 - 18".

1.2. Абзац перший примітки 1 додатка 1 до наказу викласти в такій редакції:

"1. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень.".

1.3. Додатки 3, 4 до наказу викласти в новій редакції, що додаються.

1.4. Після додатка 11 доповнити наказ новими додатками 12 та 13, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 12 - 16 вважати відповідно додатками 14 - 18.

1.5. Назву додатка 14 до наказу викласти у такій редакції:

"Схеми тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та інших працівників Держсільгоспінспекції, її територіальних органів (щодо працівників, які не є державними службовцями), установ і організацій, що належать до сфери її управління, служб карантину та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб, з охорони прав на сорти рослин, лабораторій якості продукції, установ та організацій рибного господарства та інших організацій".

2. Керівникам бюджетних установ та організацій, що обслуговують сільське господарство, установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 гривні;

другого тарифного розряду - 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 гривень;

третього тарифного розряду - 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 гривень;

четвертого тарифного розряду - 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 1108, 1129, 1137, 1153 і 1169 гривень.

3. Державній інспекції сільського господарства України (Тригубенко С. М.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мельника С. І.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Перший заступник Міністра
фінансів України

А. І. Мярковський

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

С. М. Тригубенко

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Профспілки
працівників агропромислового
комплексу України

І. С. Сопелкін

Керівник СПО профспілок,
Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

 

Додаток 3
до наказу Міністерства аграрної політики України
03.11.2005 N 602
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 N 99)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників служб карантину та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб, з охорони прав на сорти рослин, лабораторій якості продукції, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Аграрного фонду, інших організацій

Посада

Тарифні розряди

1

2

Начальники (директори): Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин

10 - 13

Заступники начальника (директора), посади яких не належать до державних службовців, головні бухгалтери: Головної державної інспекції з карантину рослин, Головної державної інспекції захисту рослин

9 - 12

Начальники (директори) державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних): Державного центру Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, державного центру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин областей

9 - 12

Заступники начальників (директорів) державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних), міст Києва і Севастополя, посади яких не належать до державних службовців, головні бухгалтери: інспекції з карантину рослин, інспекції захисту рослин

8 - 11

Завідувач Української державної контрольно-виробничої лабораторії продуктів м'ясної і молочної промисловості

9 - 11

Завідувачі (начальники) відділів: Головної державної інспекції захисту рослин, Головної державної інспекції з карантину рослин, Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин

8 - 11

Головні фахівці: Головної державної інспекції захисту рослин, служб карантину та захисту рослин, Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин, державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей

8 - 11

Завідувачі: державної (в Автономній Республіці Крим), міжобласної, обласної (прикордонної) контрольно-токсикологічної лабораторії, біолабораторії

8 - 11

Начальники (директори): державної сортодослідної станції;
завідувачі: державної (в Автономній Республіці Крим), науково-дослідної карантинної лабораторії (у складі Головної державної інспекції з карантину рослин)

8 - 11

Завідувачі державної: зональної карантинної лабораторії, регіональної лабораторії з охорони прав на сорти рослин

7 - 10

Завідувачі відділів: державного центру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин області, державної сортодослідної станції, Української державної контрольно-виробничої лабораторії продуктів м'ясної і молочної промисловості;
завідувачі: опорного пункту державної сортодослідної станції

7 - 10

Головні фахівці районних державних сортодослідних станцій

7 - 10

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

Генеральний директор

19

Начальник відділу

12 - 15

Головний фахівець

10 - 11

Провідний професіонал

9 - 10

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

Професіонали і фахівці

6 - 7

Регіональні відділення

 

Директор

12 - 14

Головний фахівець

9 - 10

Провідний професіонал

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

Аграрний фонд 

Генеральний директор

23

Начальник відділу

14 - 17

Головний фахівець

13 - 16

Провідний професіонал

13 - 14

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

Професіонали і фахівці

10 - 11

Регіональні відділення

 

Директор

16 - 17

Головний фахівець

11 - 12

Провідний професіонал

9 - 10

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

Професіонали і фахівці

6 - 7

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

 

Додаток 4
до наказу Міністерства аграрної політики України
03.11.2005 N 602
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 N 99)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів та фахівців обласних сільськогосподарських виставок

Посада

Тарифні розряди

поза групою, I група

II група

1

2

3

Обласні сільськогосподарські виставки

Директор сільськогосподарської виставки

10 - 13

9 - 12

Головний фахівець

9 - 11

8 - 10

Фахівець: 

 

 

I категорії

8 - 9

8 - 9

II категорії

7 - 8

7 - 8

Фахівець

6 - 7

6 - 7

Тарифні розряди для працівників обласних сільськогосподарських виставок Автономної Республіки Крим та областей встановлюються:

поза групою

- в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях, м. Києві;

перша група

- у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;

друга група

- у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях, м. Севастополі.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

 

Додаток 12
до наказу Міністерства аграрної політики України
03.11.2005 N 602
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 N 99)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників Держсільгоспінспекції, її територіальних органів (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установ і організацій, що належать до сфери її управління

Посада

Тарифні розряди

1

2

I. Держсільгоспінспекція

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Державний інспектор сільського господарства

8 - 11

II. Територіальні органи Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах

Посада

Тарифні розряди

поза групою

I група

II група

1

2

3

4

Начальник відділу

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Завідувач сектору

10 - 11

9 - 10

8 - 9

Державний інспектор сільського господарства

11 - 10

9 - 10

8 - 9

III. Установи та організації, що належать до сфери управління Держсільгоспінспекції

1. Український державний центр стандартизації та сертифікації

Посада

Тарифні розряди

Директор

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

2. Центральна лабораторія продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду

Директор лабораторії

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Завідувач обласної виробничої лабораторії продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду

7 - 10

3. Центральна лабораторія виноробної промисловості

Директор лабораторії

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

IV. Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції

Директор

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Тарифні розряди для працівників територіальних органів Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах встановлюються:

поза групою

- в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях, м. Києві;

перша група

- у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;

друга група

- у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях, м. Севастополі.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

 

Додаток 13
до наказу Міністерства аграрної політики України
03.11.2005 N 602
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 N 99)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників (щодо посад працівників, які не належать до державних службовців) бюджетних установ, що підлягають реорганізації шляхом приєднання до територіальних органів Держсільгоспінспекції

Посада

Тарифні розряди

1

2

Українська державна насіннєва інспекція

Заступники начальника (директора), головний бухгалтер апарату інспекції

9 - 12

Заступники начальників (директорів), головні бухгалтери: державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Завідувачі (начальники) відділів: апарату інспекції, зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Головні фахівці: апарату інспекції, державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Головні фахівці: районних державних насіннєвих інспекцій

7 - 10

Завідувач державної (в Автономній Республіці Крим), міжобласної, обласної електрофорезної лабораторії

8 - 11

Завідувачі державних обласних (зональних) лабораторій насіннєвої інспекції

7 - 10

Провідні фахівці: апарату інспекції, зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій, районних державних насіннєвих інспекцій, державних обласних (зональних), міжрайонних, міських лабораторій насіннєвої інспекції: агроном, агроном з насінництва, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач та інші

7 - 10

Фахівці зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій, районних державних насіннєвих інспекцій, державних обласних (зональних), міжрайонних, міських лабораторій насіннєвої інспекції: агроном, агроном з насінництва, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8 

Техніки, лаборанти всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії

 
5 - 7
5 - 7

Завідувачі: канцелярії, господарства, інших підрозділів

5 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці: інспектор, касир, друкарка (усіх категорій), діловод, табельник

4 - 5

Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція

Заступник начальника (директора), головний бухгалтер

9 - 12

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Завідувач Центральної лабораторії з розсадництва багаторічних культур Української державної помологічно-ампелографічної інспекції

8 - 11

Головний фахівець

8 - 11

Провідний фахівець: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

Фахівці: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

Київська міська державна інспекція по якості плодоовочевої продукції і тари

Начальник інспекції

9 - 12

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Головний фахівець

8 - 11

Провідний фахівець

7 - 10

Фахівці:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

Державні хлібні інспекції

Начальник Державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим, області

поза групою,
I група

II група

10 - 13

9 - 12

Завідувач лабораторії

8 - 11

8 - 11

Державний інспектор

6 - 9

6 - 9

Начальник портового пункту Державної хлібної інспекції

9 - 11

9 - 11

Начальник станції прикордонного пункту

8 - 10

8 - 10

Провідний фахівець: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

7 - 10

Фахівці: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

7 - 9
7 - 8

Техніки, лаборанти всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії

5 - 7
5 - 7

5 - 7
5 - 7

Завідувачі: канцелярії, господарства, інших підрозділів

5 - 8

5 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці: інспектор, касир, друкарка (усіх категорій), діловод, табельник

4 - 5

4 - 5

Тарифні розряди для працівників державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим та областей встановлюються:

поза групою

- в Автономній Республіці Крим, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях, м. Києві;

перша група

- у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;

друга група

- у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях, м. Севастополі.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали