Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 грудня 2019 року N 539

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793

У зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", з метою приведення бюджетної класифікації у відповідність до законодавства наказую:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Наказ N 793) (зі змінами) такі зміни:

у назві наказу слова "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити такі, що додаються:

Структуру кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету;

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету.";

доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

Структуру кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджену цим наказом, викласти в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Наказ N 793) (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Наказ N 793) (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

5. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2020 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пліса Г. В.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року N 793
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 16 грудня 2019 року N 539)

Структура кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

Пояснення

ХХ

Х

ХХХХ

Код бюджетної програми

ХХ

0

0000

Ознака головного розпорядника бюджетних коштів
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету).

ХХ

Х

0000

Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника
(якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра "1", для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9" в межах одного головного розпорядника).

ХХ

Х

ХХХХ

Номер бюджетної програми
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПКВК МБ), який має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК).
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, який не має відповідності коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, не застосовується).

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до вимог частини четвертої статті 76 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у рішенні про місцевий бюджет.

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 грудня 2019 року N 539

ЗМІНИ
до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

1. У назві слова "місцевих бюджетів" замінити словами "місцевого бюджету".

2. Позицію:

"

29

Орган1 з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

"

замінити позицією:

"

29

Орган1 з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

".

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 грудня 2019 року N 539

ЗМІНИ
до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

1. У назві слова "місцевих бюджетів" замінити словами "місцевого бюджету";

у графі "КФК, що відповідає цьому коду" абревіатуру "КФК" замінити абревіатурою "КФКВК";

примітку викласти в такій редакції:

"1 Будівництво - будівництво, реконструкція і реставрація, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.".

2. Позиції:

"

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

0921

1040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

0922

1050

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0922

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0922

1080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

0922

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1110

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

0930

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

0941

1130

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

0942

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

0990

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

0490

9340

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

"

викласти в такій редакції:

"

1020

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0921

1030

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

0922

1040

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

0922

1050

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

0922

1070

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

0922

1080

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

0921

1090

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1100

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

0960

1110

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

0930

1120

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

0941

1130

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

0942

1150

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

0990

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад

0490

9340

Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

".

3. Позиції:

"

8350

Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

0540

9360

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9370

Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9430

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9440

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9460

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9640

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

"

виключити.

4. Доповнити позиціями такого змісту:

"

9360

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9370

Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9430

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

".

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали