МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2012

м. Київ

N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 167/20480

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395

Відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та частини першої статті 13 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України", статті 50 Закону України "Про вибори Президента України", статті 43 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395 (Перелік N 1395), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395 (Перелік N 1395), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку:

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

В. о. Голови Державної
судової адміністрації України

В. Півторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1395
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 03.02.2012 N 84)

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ*

        I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  


Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посади сільського, селищного, міського голови заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1 - 6 до неї.

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн)

Сума податку (грн)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

1

2

3

4

5

01

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

 

 

 

01.01

Заробітна плата

 

 

 

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4

 

 

 

01.03

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4

 

 

 

01.04

Інвестиційний прибуток (додаток 3)4

 

 

 

01.05

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4

 

 

 

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)4

 

 

 

01.07

Інші доходи

 

 

 

Код рядка

III. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сума (грн)

1

2

3

02

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)4

 

03

Розрахунки з бюджетом:

х

03.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)4

 

03.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5)4

 

Код рядка

IV. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ПРОВАДИТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сума (грн)

1

2

3

04

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності

 

05

Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності

 

06

Сума чистого оподатковуваного доходу (рядок 04 - рядок 05)

 

07

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету

 

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу
(рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

 

09

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб
(рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

 

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

 

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України(рядок 12 додатка 6)4

 

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України(колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4

 

13

Розрахунки з бюджетом:

х

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету
(позитивне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

 

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету
(від'ємне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

 

Код рядка

VI. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Сума (грн)

1

2

3

14

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

 

15

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

16

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

х

16.01

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14)

 

16.02

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14)

 

17

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки,         % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %)

 

18

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

 

VII. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

Житлова площа (кв. м)

1

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Житловий будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Рік випуску

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

1

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Водні транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Повітряні судна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)


1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.

4 У разі отримання таких доходів та/або використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюються і подаються відповідні додатки до декларації.

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

    Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                  "___" 20__ року
  _
                           (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

     порушень (помилок) не виявлено                                 складено акт від "___" 20__ року N ___
  _
                           (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

"___" 20__ року

 

Директор департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 1
до рядка 8 розділу I податкової декларації про майновий стан і доходи

  

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

  

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Особа, уповноважена на заповнення декларації


(підпис)


(ініціали та прізвище)


1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 2
до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи

  

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

N з/п

Перелік об'єктів

Найменування і характеристика

Операції продажу (обміну)

Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)

Спадщина чи дарування

сума доходу (грн)

сума податку (грн)

сума доходу (грн)

сума податку (грн)

вартість майна (грн)

сума податку (грн)

успадкованого

подарованого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Об'єкти нерухомого майна (вказуються місцезнаходження, площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Об'єкти рухомого майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Об'єкти комерційної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Сума страхового відшкодування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Загальна сума отриманих доходів

 

Х

 

Х

 

 

Х

7

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Х

 

Х

 

Х

Х

 

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Х

 

Х

 

Х

Х

 

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Х

 

Х

 

Х

Х

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 3
до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи

  

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами

I. ЗАГАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

N з/п

Перелік операцій за окремими інвестиційними активами

Найменування і характеристика

Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу

Сума витрат на придбання інвестиційного активу

Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-))

1

2

3

4

5

6

1

Цінні папери, деривативи, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, деривативи, що не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Корпоративні права (інші, ніж цінні папери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року

 

5

Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду

 

6

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(рядок 4 - рядок 5)

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Сума (грн)

7

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

 

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 4
до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи

  

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України

Дата отримання доходу

Назва країни

Розмір доходу

Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні

Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахованого у гривні

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахована у гривні

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 5
до розділу III податкової декларації про майновий стан і доходи

  

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

I. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N з/п

Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн)

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн), в тому числі

Сума чистого оподатковуваного доходу
(колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6)
(грн)

вартість придбаних товарно-
матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Сума (грн)

01

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу
(колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

 

02

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року)

 

03

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

 

04

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду

 

05

Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 - рядок 04))

 

06

Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

 

07

Розрахунки з бюджетом:

х

07.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 - рядок 06))

 

07.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 05 - рядок 06))

 

08

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 х 25 %)

 

09

Сума фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)


1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 6
до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи

  

ПЕРЕЛІК
сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

Код рядка

Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн)

01

Частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 розділу IV Податкового кодексу України

 

 

02

Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року

 

 

03

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

 

 

04*

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також сума коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України

 

 

05

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України;
б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї

 

 

06

Сума витрат платника податку на:
оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

 

 

07

Сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

 

 

08

Сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

 

 

09

Усього витрат (сума рядків 01 - 08)

х

 

10

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України

х

 

11

Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)

х

 

12

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (колонка 4 рядка 01.01 декларації - (рядок 10 - рядок 11) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України)

х

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)


* Набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)


 

Додаток 7
до податкової декларації про майновий стан і доходи

ВІДОМОСТІ
про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.

_
(прізвище, ім'я, по батькові декларанта)
_

2.

3.

Місце проживання: ________
                                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири)
_

4.

Займана посада, категорія: __
_

5.

Посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію: ______
_

6.

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація:
_

7.

Члени сім'ї:

Ступінь зв'язку

Прізвище та ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ

А. Одержані (нараховані) з джерел в Україні

N з/п

Перелік доходів

Сума доходу (грн)

декларанта

членів сім'ї

1

Загальна сума сукупного доходу, у тому числі:

 

 

2

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, крім виплат, зазначених у рядках 3 і 4, та сума пенсій, отриманих з Пенсійного фонду України

 

 

3

Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

 

 

4

Авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

 

 

5

Дивіденди, проценти

 

 

6

Матеріальна допомога

 

 

7

Дарунки, призи, виграші

 

 

8

Допомога по безробіттю

 

 

9

Аліменти

 

 

10

Спадщина

 

 

11

Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу

 

 

12

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

 

 

13

Дохід від провадження господарської та незалежної професійної діяльності

 

 

14

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

 

 

15

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

 

 

16

Інші види доходів (не зазначені у рядках 2 - 15)

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

III. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

А. Нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, населений пункт)

Загальна площа
(кв. м)

Сума витрат (грн) на1

придбання у власність

оренду чи інше право користування

1

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Житловий будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, населений пункт)

Загальна площа
(кв. м)

1

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

2

Житловий будинок

 

 

 

 

 

 

3

Квартира

 

 

 

 

 

 

4

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

 

 

 

6

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО

А. Рухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Рік випуску

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

Сума витрат (грн) на1

придбання у власність

оренду чи інше право користування

1

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Водні транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Повітряні судна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Рухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

1

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Водні транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Повітряні судна

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ВІДОМОСТІ ПРО ВКЛАДИ У БАНКАХ, ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ІНШІ АКТИВИ

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Вартість активу (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у тому числі:

 

 

1.1

вкладених у звітному році1

 

 

2

Номінальна вартість цінних паперів, у тому числі:

 

 

2.1

придбаних у звітному році1

 

 

3

Розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), у тому числі:

 

 

3.1

вкладених у звітному році1

 

 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Вартість активу (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

 

 

2

Номінальна вартість цінних паперів

 

 

3

Розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій)

 

 

VI. ВІДОМОСТІ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ

А. Зобов'язання фінансового характеру декларанта

N з/п

Перелік фінансових зобов'язань щодо сплати внесків (платежів)

Сплачено (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

За договорами добровільного страхування

 

 

2

За договорами на недержавне пенсійне забезпечення

 

 

3

На утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка до декларації

 

 

4

На погашення основної суми позики (кредиту)

 

 

5

На погашення суми процентів за позикою (кредитом)

 

 

6

Інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка до декларації1

 

 

Б. Зобов'язання фінансового характеру членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік фінансових зобов'язань щодо сплати внесків (платежів)

Сплачено (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

За договорами добровільного страхування

 

 

2

За договорами на недержавне пенсійне забезпечення

 

 

3

На утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка до декларації

 

 

4

На погашення основної суми позики (кредиту)

 

 

5

На погашення суми процентів за позикою (кредитом)

 

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)


* Заповнюють лише судді.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03.02.2012 N 84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 167/20480

ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (Перелік N 1395)

1. У розділі I:

1.1. У пункті 2 слова "іншими законами України" замінити словами "Законами України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закони)".

1.2. У підпункті "в" пункту 4 слова "з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису" виключити.

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1 слова "десяти" та "дев'яти" замінити відповідно словами "восьми" та "семи".

2.2. Доповнити пункт 2 після слів "Додатки до декларації" словами та цифрою "(крім додатка 7 до декларації)".

2.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Додаток 7 до декларації заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у випадках та обсягах, визначених Законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1 - 6 до неї.

У разі якщо обов'язок щодо подання декларації для осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, встановлено розділом IV Кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.".

2.4. У пункті 4:

доповнити перше речення після слів "У декларації" словами "та додатках до неї";

доповнити друге речення після слів "будь-який рядок декларації" словами "та/або додатка до неї";

доповнити перше і друге речення словами "та/або додатках до неї".

2.5. У пункті 5 в абзаці першому цифри "VI" замінити цифрами "VIII"; в абзаці другому цифри і слова "VII - X декларації та у додатку 9" замінити цифрами і словом "II - VI додатка 7".

2.6. Доповнити пункт 7 після слів "У декларації" словами "та додатках до неї".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 2:

3.1.1. У підпункті 2.4 цифри "01.16" замінити цифрами "01.07".

3.1.2. Підпункти 2.6, 2.7, 2.10 - 2.12, 2.15 - 2.18 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 уважати відповідно підпунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11.

3.1.3. У підпункті 2.6:

в абзаці першому цифри "01.04" замінити цифрами "01.02";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.02 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.4. У підпункті 2.7:

в абзаці першому цифри "01.05" замінити цифрами "01.03", слово і цифру "додаток 3" замінити словом і цифрою "додаток 2";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.5. У підпункті 2.8 цифри "01.09" замінити цифрами "01.04", слово і цифру "додаток 4" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 3" у відповідних відмінках.

3.1.6. У підпункті 2.9:

в абзаці першому цифри "01.10" замінити цифрами "01.05", слово і цифру "додаток 5" замінити словом і цифрою "додаток 2";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 і 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно.".

3.1.7. У підпункті 2.10 цифри "01.15" замінити цифрами "01.06", слово і цифру "додаток 6" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 4" у відповідних відмінках.

3.1.8. У підпункті 2.11 цифри "01.16" замінити цифрами "01.07".

3.2. У пункті 3 слово і цифру "додаток 7" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 5" у відповідних відмінках.

3.3. У пункті 5:

3.3.1. У підпункті 5.4 слово і цифру "додаток 8" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 6" у відповідних відмінках.

3.3.2. В абзаці четвертому підпункту 5.5 слово і цифру "додатка 6" замінити словом і цифрою "додатка 4".

3.4. У підпункті 7.2 пункту 7:

доповнити абзац перший після слова "загальної" словами "і житлової";

абзац третій виключити.

3.5. У підпункті 8.2 пункту 8:

доповнити абзац перший словами ", року випуску";

абзац другий виключити.

3.6. Пункти 9 і 10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 11 уважати пунктом 9.

4. У розділі IV:

4.1. Доповнити пункт 1 після слів "додатків до декларації" словами та цифрою "(крім додатка 7)".

4.2. У пункті 3:

4.2.1. Слова "та/або рухомого майна" замінити словами "(рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна".

4.2.2. У підпункті 3.1:

доповнити абзац перший словами "та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування). Кожний об'єкт відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1 - 5).";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"До об'єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.".

4.2.3. Підпункти 3.2 - 3.4 викласти в такій редакції:

"3.2. У колонці 4 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

3.3. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

3.4. У колонці 6 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).".

4.2.4. Доповнити новими підпунктами такого змісту:

"3.5. У колонці 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.

3.6. У колонці 8 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню.

3.7. У колонці 9 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.

3.8. У колонці 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.".

4.3. Пункти 4, 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 7 - 10 уважати відповідно пунктами 4, 5 - 8.

4.4. У пункті 4 слово і цифру "додаток 4" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 3" у відповідних відмінках.

4.5. У пункті 5 слово і цифру "додаток 6" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 4" у відповідних відмінках.

4.6. У пункті 6 слово і цифру "додаток 7" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 5" у відповідних відмінках.

4.7. У пункті 7 слово і цифру "додаток 8" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 6" у відповідних відмінках.

4.8. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. У додатку 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру":

8.1. У рядку 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, декларант змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

8.2. У рядку 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

8.3. У рядку 3 зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У рядку 3 розділу I додатка 7 до декларації місце проживання платника податку, обов'язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України "Про судоустрій і статус суддів", заповнюється за його бажанням.

8.4. У рядку 4 зазначається займана декларантом посада, категорія посади.

8.5. У рядку 5 зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.

8.6. У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.

8.7. У рядку 7 вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

Для визначення членів сім'ї осіб, зазначених у абзаці першому пункту 3 розділу II Інструкції (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

До членів сім'ї народного депутата України відносяться: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти.

У додатку 7 до декларації суддя вказує відомості стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

8.8. У розділі II А "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні" зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім'ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 - 16 цього розділу переліком.

8.9. У розділах II Б "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом" та II В "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта" відображаються доходи декларанта і членів його сім'ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

8.10. У розділі III "Відомості про нерухоме майно" зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.11. У розділі IV "Відомості про рухоме майно" зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року.

Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.12. У розділі V "Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи":

у рядку 1 зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року;

у рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості;

у рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Рядки 1.1, 2.1, 3.1 розділу V А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

8.13. У розділі VI "Відомості про зобов'язання фінансового характеру":

у рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування;

у рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування;

у рядку 3 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка 7 до декларації;

у рядку 4 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту);

у рядку 5 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами);

у рядку 6 відображаються інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка 7 до декларації. Рядок 6 розділу VI А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали