МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2011

м. Київ

N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2011 р. за N 1090/19828

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 N 31

Відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI)

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та підпункті 1.3 пункту 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 N 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за N 474/12348, слова "осіб, звільнених з місць позбавлення волі" замінити словами "звільнених осіб".

2. Затвердити Зміни до Типового положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за N 476/12350, що додаються.

3. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з функціональним розподілом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Аніщенко

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. Попков

Заступник
Міністра фінансів України

С. Рибак

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

П. Куліков

Заступник Голови Державної
пенітенціарної служби України

О. Дука

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
колективних переговорів та соціального
діалогу та національному рівні

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови СПО
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
07.07.2011 N 273

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2011 р. за N 1090/19828

Зміни
до Типового положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

1. У назві Типового положення слова "осіб, звільнених з місць позбавлення волі" замінити словами "звільнених осіб".

2. У розділі 1:

2.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Центр соціальної адаптації звільнених осіб (далі - Центр) є спеціальною соціальною установою, діяльність якої спрямована на поступове повернення осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом (далі - клієнти), до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.".

2.2. Після пункту 1.2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.3. Центр може утворюватись як установа денного перебування клієнтів або установа тимчасового перебування клієнтів.".

У зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.7 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.8.

2.3. У пункті 1.5 слово "праці" виключити.

3. У розділі 2:

3.1. У пункті 2.1:

в абзаці першому слово "ресоціалізація" виключити;

в абзаці восьмому слова "органами науки та освіти" замінити словами "органами управління освітою і наукою, молоддю та спортом";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"надає допомогу в оформленні необхідних документів для звернення до територіальних органів Державної міграційної служби з метою подальшої реєстрації місця проживання клієнта та оформлення документів, що посвідчують особу.".

3.2. У пункті 2.2:

в абзаці четвертому слова "розробка індивідуальних планів ресоціалізації, реінтеграції та адаптації" замінити словами "розробка індивідуальних планів соціальної адаптації";

підпункт 2.2.1 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "органами Державної міграційної служби,".

4. У розділі 3:

4.1. У пункті 3.1 цифри "28" замінити цифрами "35".

4.2. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Громадяни похилого віку та інваліди I і II груп з числа звільнених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, направляються до органів праці та соціального захисту населення з метою подальшого влаштування до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, інших закладів соціальної підтримки (догляду) в установленому законодавством порядку.".

4.3. У пункті 3.6 цифри "28" замінити цифрами "35".

5. У пункті 4.3 розділу 4 слова "ресоціалізації та" виключити.

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали