МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2011 року N 659

Про внесення змін до наказу МНС України від 27.10.2008 N 767

З метою вдосконалення порядку присвоєння, підтвердження та зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту МНС України наказую:

1. Інструкцію про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, затверджену наказом МНС України від 27.10.2008 N 767 (із змінами), викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
27.10.2008 N 767
(у редакції наказу МНС України
від 25.06.2011 N 659)

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Інструкцією про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту (далі - Інструкція) визначено порядок присвоєння, підтвердження, зниження та позбавлення класної кваліфікації рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту.

1.2. Залежно від рівня підготовки, досвіду та тривалості роботи на посаді особам начальницького складу, діяльність яких пов'язана з організацією виконання підпорядкованим особовим складом завдань за призначенням, забезпеченням якісного навчання та виховання особового складу, безаварійної та безвідмовної роботи аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, несенням чергування на засобах управління та зв'язку, та які досягли високої професійної майстерності за фахом, а також особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які безперервно виконують завдання за призначенням, експлуатують аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання, устаткування та споруди, беруть участь у їх обслуговуванні, навчають особовий склад, може бути присвоєна така класна кваліфікація:

особам середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "Майстер" (додаток 5);

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" (додаток 6).

1.3. Класна кваліфікація рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту присвоюється послідовно, починаючи з "3 класу", але не раніше ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації. За рішенням Міністра класна кваліфікація може бути присвоєна раніше.

1.4. Кваліфікація "3 клас" присвоюється:

особам начальницького складу (крім осіб молодшого начальницького складу) при наявності у них позитивної службової характеристики, а також уміння грамотно, без аварій і поломок з їх вини експлуатувати аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання, утримувати її у належному технічному стані, здійснювати керівництво роботами без порушень правил заходів безпеки і пожежної безпеки, які закінчили навчальні заклади системи МНС України та успішно склали державні іспити (особам середнього, старшого, вищого начальницького складу служби цивільного захисту, які не закінчили навчальний заклад МНС України, кваліфікація "3-й клас" присвоюється на тих же підставах, але за умови проходження служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не менше одного року та загальної оцінки з професійної підготовки за рік "добре");

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні підрозділи (заклади) із загальною оцінкою "добре", мають зразкову дисципліну і здатні самостійно виконувати обов'язки згідно зі штатно-посадовим призначенням;

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні підрозділи (заклади) із загальною оцінкою "задовільно", після проходження ними підсумкової перевірки (інспекції) за період навчання із загальною оцінкою не нижче ніж "добре" та допуску їх до самостійної роботи;

курсантам навчальних закладів МНС України - у ході навчання після складання іспитів в обсязі вимог до рядового складу служби цивільного захисту відповідних спеціальностей.

1.5. До іспитів на підвищення, підтвердження класної кваліфікації допускаються особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які позитивно характеризуються по службі, сумлінно виконують свої функціональні обов'язки, мають добрі та відмінні оцінки з основних предметів навчання, постійно підвищують свої професійні навички, забезпечують високий рівень підготовки підпорядкованого особового складу, безаварійну експлуатацію аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання.

1.6. Особи начальницького складу служби цивільного захисту (крім осіб молодшого начальницького складу), які складають іспити на класність, повинні:

мати загальну оцінку з професійної підготовки не нижче, ніж "добре";

знати основні положення законодавства, сутність і способи ведення правової роботи, форм і методів правового навчання та виховання особового складу, профілактики правопорушень.

1.7. Право на присвоєння класної кваліфікації надається:

начальникам місцевих (районних) управлінь (відділів) головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, начальникам аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування) - кваліфікація "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" - підпорядкованим особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - кваліфікація "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" - особовому складу органів управління та підрозділів розташованих у межах відповідної адміністративної території, крім особового складу аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування);

керівникам навчальних закладів та науково-дослідних установ МНС України - кваліфікація "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" - підпорядкованому рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту.

Міністру - кваліфікація "Майстер" - для усіх осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту, кваліфікація 2 і 1 класу - для начальників головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, кваліфікація "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу апарату МНС України, аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування), начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, керівникам навчальних закладів та науково-дослідних установ МНС України.

Начальники, яким надається право присвоювати певну класну кваліфікацію, мають право також підтверджувати та знижувати особовому складу класну кваліфікацію.

1.8. Для визначення ступеня професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу, які представляються на присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації на кожний навчальний рік наказами відповідних начальників, яким відповідно до статті 7 цієї Інструкції надано право на присвоєння, підтвердження, зниження відповідної класної кваліфікації, призначаються позаштатні кваліфікаційні комісії (далі - Комісія).

Головою Комісії призначається один із заступників начальника, який призначив відповідну комісію. До складу Комісії крім голови входять секретар комісії та не менше трьох членів зазначеної Комісії.

1.9. До обов'язків членів Комісій входить підготовка документів, необхідних для проведення іспитів, проведення іспитів, оформлення документації, необхідної для присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

1.10. На складання іспитів особами рядового та начальницького складу цивільного захисту на присвоєння, підтвердження класної кваліфікації планами підготовки до дій за призначенням передбачається до 5 днів навчального часу та виділяється справна аварійно-рятувальна, спеціальна техніка й обладнання та моторесурс за рахунок лімітів відповідних підрозділів.

II. Порядок складання іспитів на класну кваліфікацію та присвоєння класної кваліфікації

2.1. Термін і порядок роботи Комісій визначаються наказами начальників, які їх призначають, але не пізніше ніж за два тижні до початку іспитів.

Засідання Комісій проводиться не рідше одного разу на рік, як правило, по закінченні навчального року.

2.2. До Комісій подаються переліки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння, підтвердження класної кваліфікації (додаток 1), а також картки обліку стягнень та заохочень, завірені у встановленому порядку.

Начальник, який надає до Комісії списки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, несе особисту відповідальність за правомірність їх допуску до складання іспитів.

Результати іспитів, отримані особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у ході інспектування та підсумкових перевірок, зараховуються Комісіями при підвищенні (підтвердженні, зниженні) класної кваліфікації. З інших предметів особи начальницького складу служби цивільного захисту складають іспити Комісіям.

2.3. Іспити проводяться у наступній послідовності:

Для осіб начальницького складу (крім молодшого начальницького складу) іспити проводяться за предметами професійної підготовки. Програма іспитів складається з наступних частин:

теоретична частина, до якої включається 3 - 5 питань, які передбачені для штатної категорії осіб, які складають іспити на підвищення, підтвердження класної кваліфікації;

практична частина, до якої включається перевірка практичних навичок з проведення оперативно-тактичних розрахунків, виконання встановлених індивідуальних нормативів на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні та вирішення завдань щодо управління підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання ними завдань за призначенням.

Для осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту:

перевірка знань аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, які обслуговувалися спеціалістами, що складають іспити, проходить шляхом опитування особового складу щодо розуміння теоретичних основ будови техніки та обладнання, фізичних процесів роботи окремих блоків, вузлів, систем, механізмів і агрегатів, правил експлуатації й обслуговування, заходів безпеки, ремонту та збереження;

перевірка знань керівних документів з використання та експлуатації аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, а також ведення технічної документації в частині, що стосується особи, яка складає іспит;

перевірка практичних навичок з підготовки техніки та обладнання до дій за призначенням, обслуговування, керування, усунення несправностей та виконання встановлених нормативів роботи.

2.4. Ступінь професійної підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту визначається за підсумком отриманої на іспитах загальної оцінки та оцінок, отриманих під час підсумкової (інспекторської) перевірки.

При цьому для присвоєння, підтвердження класної кваліфікації необхідно мати наступні оцінки:

"Майстра" - оцінки "відмінно" з усіх предметів, що виносяться на іспит. З фізичної підготовки не нижче ніж "добре";

"1 класу" - при отриманні оцінок "відмінно" з більш ніж 50 відсотків предметів, що перевіряються, у тому числі за спеціальною підготовкою, з інших - "добре";

"2 класу" - при отриманні з усіх предметів оцінок не нижче ніж "добре".

2.5. Особи, які не склали іспитів з одного із розділів перевірки, до наступних іспитів не допускаються. До повторного складання іспитів ці особи можуть бути допущенні тільки через рік при черговому складанні іспитів.

2.6. Результати іспитів на присвоєння, підтвердження класної кваліфікації заносяться в акт (додаток 2), який подається на затвердження начальнику, який призначив комісію.

На підставі акта відповідним начальником видається наказ про присвоєння, підтвердження, зниження особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації.

Датою присвоєння, підтвердження особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації вважається день видання відповідного наказу.

Особі рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, якій присвоюється класна кваліфікація, видається посвідчення класного спеціаліста МНС України (додаток 3), нагрудний знак (додаток 4) та робиться відповідний запис в особовій справі.

2.7. Оголошення наказу про присвоєння, підтвердження класної кваліфікації, а також вручення посвідчення і нагрудного знака класного спеціаліста проходить в урочистій обстановці.

2.8. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яким присвоєно класну кваліфікацію, підтверджують її з періодичністю один раз на рік.

2.9. Особам рядового та начальницького складу, які не підтвердили присвоєну їм класну кваліфікацію або тим, які не допущені до іспитів згідно із цією Інструкцією, наказом відповідного начальника знижується класна кваліфікація на один ступінь.

2.10. Особи рядового та начальницького складу, які не склали у встановлений термін іспитів на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), зберігають право на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до проведення чергових іспитів (але не більше, ніж на один рік), що проводяться у порядку, визначеному цією Інструкцією, про що видається наказ відповідного начальника.

2.11. Особам начальницького складу служби цивільного захисту, які вступили до навчальних закладів на денну форму навчання і у зв'язку із цим виключені із списків органу управління (підрозділу) МНС України, остання отримана класна кваліфікація зберігається протягом усього періоду навчання. Після закінчення навчального закладу вищезазначені особи повинні скласти іспити на присвоєння, підтвердження класної кваліфікації у встановленому порядку.

2.12. Особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту може бути знижена класна кваліфікація на один ступінь начальником, який має право на присвоєння, підтвердження відповідної класної кваліфікації, за заявою кваліфікаційної комісії у разі:

виникнення аварії на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні (при будівництві й експлуатації будинків та споруд);

порушення правил експлуатації і збереження техніки та обладнання;

допуску браку при проведенні ремонту техніки та обладнання;

грубого порушення правил чергування, збереження державної таємниці і безпеки зв'язку;

грубих дисциплінарних порушень та отримання незадовільної оцінки під час інспекторської (підсумкової) перевірки із спеціальної або технічної підготовки, а для спеціалістів, які мають класну кваліфікацію "Майстер", - задовільної оцінки.

2.13. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яких було позбавлено класної кваліфікації або яким класну кваліфікацію було знижено, можуть бути допущені до складання іспитів на поновлення попередньої класної кваліфікації на загальних підставах, але не раніше, ніж через рік з моменту позбавлення (зниження) їх класної кваліфікації.

Наявність у осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту протягом двох років кваліфікації "Майстра" або "1 класу" враховується при висуванні їх на посади вищого рівня та вступі до навчальних закладів МНС України.

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор служби
цивільного захисту

В. Квашук

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації

N
з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація, номер і дата наказу про її присвоєння

Загальна оцінка з підготовки до дій за призначенням

Висновок комісії про допуск до іспитів

 

 

 

 

 

 

Додаток: картки обліку стягнень та заохочень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Секретар комісії
(спеціальне звання)

 
(Підпис)

 
(Ініціали, прізвище)

"___" __________ 200_ р.

 

 

Начальник загону
(спеціальне звання)

 
(Підпис)

 
(Ініціали, прізвище)

"___" __________ 200_ року

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
(Ініціали, прізвище)
(підпис)
"___" __________ 200_ р.

АКТ

       Комісія у складі: ________
_
      на підставі наказу від "___" __________ 200_ р. N ______ в період з "___" до "___" __________ 200_ р., керуючись Інструкцією про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, провела іспити осіб рядового та начальницького складу на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації та перевірила їх службові картки.

       На підставі результатів іспитів комісія визначає:

N
з/п

Спеціальне звання, прізвище, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація

Оцінка

Висновок комісії

 

 

 

 

 

 

Голова комісії: (Спеціальне звання)

(Підпис)

(Ініціали, прізвище)

Члени комісії: (Спеціальне звання)

(Підпис)

(Ініціали, прізвище)

Секретар комісії: (Спеціальне звання)

"___" __________ 20__ р.

(Підпис)

(Ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

Перша сторінка обкладинки посвідчення

1. Обкладинка посвідчення з ледерину (іншого матеріалу), синього кольору:

2. Розмір посвідчення 95 х 60 мм.

3. На обкладинці:

зверху - малий Герб України.

Напис:

посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ";

внизу - "класного спеціаліста МНС України".

Друга сторінка обкладинки посвідчення

Герб МНС України

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

Серія _ N __
Спеціальне звання _____
Прізвище, ім'я та по батькові _________
__________

Місце для фотокартки
30 х 40 мм

"___" __________ 20__ р.

Начальник загону
________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

Третя сторінка посвідчення

Класна кваліфікація, яка присвоєна при видачі посвідчення
__________

Присвоєна наказом _____
від N ___________

Стаж роботи на посаді

 

М. П.
"___" __________ 20__ р.

Начальник загону
________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

Четверта, п'ята і шоста сторінки посвідчення

Присвоєння наступних класних кваліфікацій

Класна кваліфікація _______
присвоєна наказом _______
від N

Стаж роботи на посаді ____

 

М. П.
"___" __________ 20__ р.

Начальник загону
________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

сьома, восьма, дев'ята та десята сторінки посвідчення

Підтвердження присвоєної класної кваліфікації

Класна кваліфікація _______

Підтверджена "___" __________ 20__ р.

Наказ _______
від _ N ___________

Стаж роботи на посаді ____

 

М. П.
"___" __________ 20__ р.

Начальник загону
________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ОПИС
нагрудного знака МНС України "Класний спеціаліст"

Нагрудний знак МНС України "Спеціаліст 3 класу", "Спеціаліст 2 класу", "Спеціаліст 1 класу" виготовляється з металу срібного кольору розміром 80 мм х 35 мм.

Нагрудний знак МНС України "Майстер" виготовляється з металу золотого кольору розміром 80 мм х 35 мм.

У середині знака, на фоні якоря, розташовано прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями жовтогарячого кольору і золотими пружками. На сторонах хреста зображено рівносторонні трикутники синього кольору, спрямовані до центру емблеми, а між сторонами хреста - стилізовані зображення язиків полум'я жовтогарячого кольору із золотими пружками.

У центрі емблеми знака:

"Спеціаліст 3 класу" вміщено цифру "3" срібного кольору на білому фоні в обрамленні.

"Спеціаліст 2 класу" вміщено цифру "2" срібного кольору на білому фоні в обрамленні.

"Спеціаліст 1 класу" вміщено цифру "1" срібного кольору на білому фоні в обрамленні.

"Майстер" - вміщено літеру "М" золотого кольору на білому фоні в обрамленні.

По боках емблеми знака зображено стилізовані крила. Зверху над зображенням перехрещені сокири та лопати, знизу напис "МНС" на синьому фоні.

Всі зображення рельєфні.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу.

Нагрудний знак кріпиться на кітель з правого боку грудей вище нагрудного знака про закінчення навчального закладу.

Особам рядового та молодшого начальницького складу дозволяється кріпити нагрудний знак над правою нагрудною кишенею куртки парадно-вихідної та повсякденної форми одягу.

Малюнок
нагрудного знака "Класний спеціаліст МНС"

 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
посад, за умови перебування на яких особам середнього, старшого та вищого начальницького складу може присвоюватись класна кваліфікація

N
з/п

Назва посади

1. Органи управління МНС України

1.1. Апарат Міністерства

1

Головний інспектор

2

Головний ревізор

3

Головний фахівець

4

Директор Департаменту

5

Завідувач сектору (самостійного; у складі Департаменту, управління)

6

Завідувач сектору (у складі відділу)

7

Заступник директора Департаменту

8

Заступник директора Департаменту - начальник управління

9

Заступник Міністра

10

Заступник Міністра - керівник апарату

11

Заступник начальник відділу

12

Заступник начальника управління - начальник відділу

13

Інженер

14

Інспектор

15

Начальник управління

16

Начальник відділу

17

Начальник комісії

18

Начальник пункту управління

19

Начальник служби

20

Начальник чергової зміни

21

Перший заступник Міністра

22

Провідний інженер

23

Провідний інспектор

24

Провідний ревізор

25

Провідний фахівець

26

Ревізор

27

Фахівець

1.2. Головне управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1

Головний інспектор

2

Головний ревізор

3

Головний фахівець

4

Заступник начальника відділу

5

Заступник начальника Головного управління

6

Заступник начальника Управління

7

Завідувач сектору

8

Інженер

9

Інспектор

10

Начальник відділу

11

Начальник Головного управління

12

Начальник Управління

13

Начальник комісії (у складі управління)

14

Начальник комісії

15

Начальник служби

16

Начальник сектору (самостійного)

17

Начальник сектору (у складі відділу, управління)

18

Перший заступник начальника Головного управління

19

Перший заступник начальника Управління

20

Провідний ревізор

21

Провідний фахівець

22

Психолог

23

Ревізор

24

Старший інженер

25

Старший інспектор

26

Старший психолог

27

Фахівець

1.3. Міське (районне) управління Головного управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1

Заступник начальника відділу

2

Заступник начальника управління

3

Завідувач сектору

4

Інженер

5

Інспектор

6

Начальник управління

7

Начальник відділу

8

Начальник сектору (у складі управління, відділу)

9

Начальник служби

10

Провідний фахівець

11

Старший інспектор

12

Старший інженер

13

Фахівець

1.4. Міський (районний) відділ Головного управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1

Заступник начальника відділу

2

Завідувач сектору

3

Інженер

4

Інспектор

5

Начальник відділу

6

Начальник сектору

7

Начальник служби

8

Провідний фахівець

9

Старший інженер

10

Старший інспектор

11

Фахівець

2. Підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування

1

Авіаційний технік

2

Бортовий авіаційний технік

3

Бортовий інженер

4

Бортовий інженер-інструктор

5

Бортовий оператор

6

Бортовий технік

7

Викладач (навчального центру)

8

Водолазний спеціаліст

9

Головний фахівець

10

Диригент

11

Електромеханік

12

Електронник

13

Енергетик

14

Заступник командира ескадрильї

15

Заступник командира загону

16

Заступник начальника загону

17

Заступник начальника вузла зв'язку

18

Заступник начальника групи

19

Заступник начальника загону

20

Заступник начальника лабораторії (у складі організаційної структури)

21

Заступник начальника групи (піротехнічної, рятувальної, спеціальних, водолазних робіт)

22

Заступник начальника поста

23

Заступник начальника пункту управління

24

Заступник начальника центру (кінологічного, у складі спеціалізованого загону)

25

Заступник начальника центру

26

Заступник начальника частини

27

Заступник начальника відділу

28

Заступник начальника відділення

29

Заступник начальника служби

30

Заступник начальника штабу

31

Інженер

32

Інспектор

33

Інструктор

34

Командир ескадрильї (безпілотних літаків і вертольотів)

35

Командир групи

36

Командир загону

37

Командир ланки

38

Льотчик

39

Льотчик-штурман (ланки, вертольота)

40

Методист

41

Механік

42

Начальник відділення, обслуги (піротехнічної)

43

Начальник відділення планування та контролю (спеціалізованого загону)

44

Начальник відділення

45

Начальник вузла зв'язку

46

Начальник гаража

47

Начальник групи

48

Начальник загону

49

Начальник зміни

50

Начальник караулу (пожежного, пожежно-рятувального)

51

Начальник клубу

52

Начальник лабораторії (у складі організаційної структури)

53

Начальник майстерні

54

Начальник навчального центру

55

Начальник навчальної (рятувальної, пожежно-рятувальної) частини

56

Начальник оркестру

57

Начальник парашутно-десантної підготовки і пошуково-рятувальної служби

58

Начальник поста

59

Начальник пункту

60

Начальник сектору

61

Начальник служби

62

Начальник центру

63

Начальник циклу навчального центру

64

Начальник частини

65

Начальник штабу

66

Начальник відділу

67

Начальник Спеціального регіонального центру швидкого реагування

68

Оперативний черговий

69

Оператор

70

Перший заступник командира загону

71

Перший заступник начальника навчального центру

72

Перший заступник начальника загону

73

Помічник начальника зміни

74

Помічник начальника чергової зміни

75

Провідний інженер

76

Провідний фахівець

77

Психолог

78

Старший авіаційний технік

79

Старший бортовий авіаційний технік

80

Старший бортовий інженер

81

Старший бортовий оператор

82

Старший викладач

83

Старший інженер

84

Старший інспектор

85

Старший інструктор

86

Старший льотчик

87

Старший оперативний черговий

88

Старший помічник начальника чергової зміни

89

Старший психолог

90

Старший технік

91

Старший штурман

92

Старший юрисконсульт

93

Технік

94

Фахівець

95

Юрисконсульт

3. Підрозділи забезпечення центрального підпорядкування

1

Головний інспектор

2

Головний фахівець

3

Диригент

4

Електромеханік

5

Електронник

6

Енергетик

7

Заступник начальника відділу

8

Заступник начальника зв'язку МНС України

9

Заступник начальника групи

10

Заступник начальника загону

11

Заступник начальника лабораторії

12

Заступник начальника пункту управління

13

Заступник начальника управління

14

Заступник начальника центральної бази

15

Заступник начальника центру

16

Заступник начальника частини

17

Інженер

18

Інспектор

19

Інструктор

20

Комендант

21

Механік

22

Начальник центральної бази

23

Начальник відділення

24

Начальник відділу

25

Начальник відділення планування та контролю

26

Начальник вузла зв'язку МНС України

27

Начальник гаража

28

Начальник групи (піротехнічної)

29

Начальник загону

30

Начальник зміни - старший оперативний черговий (пункту управління КМУ)

31

Начальник зміни

32

Начальник клубу

33

Начальник лабораторії

34

Начальник майстерні

35

Начальник оперативно-чергової служби

36

Начальник оркестру

37

Начальник пересувного пункту зв'язку

38

Начальник пункту управління (у складі вузла зв'язку)

39

Начальник сектору

40

Начальник служби

41

Начальник управління

42

Начальник центру

43

Начальник частини

44

Начальник чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях МНС України)

45

Оперативний черговий

46

Оператор

47

Оперативний черговий (пункту управління КМУ)

48

Перший заступник начальника вузла зв'язку МНС України

49

Перший заступник начальника загону

50

Помічник оперативного чергового

51

Психолог

52

Помічник начальника чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях МНС України)

53

Провідний інженер

54

Провідний фахівець

55

Старший інженер

56

Старший помічник начальника чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях МНС України)

57

Старший психолог

58

Старший юрисконсульт

59

Фахівець

60

Черговий по зв'язку

61

Юрисконсульт

4. Підрозділи, підпорядковані Головному управлінню (управлінню) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1

Водолазний спеціаліст

2

Диригент

3

Електромеханік

4

Електронник

5

Енергетик

6

Заступник командира корабля

7

Заступник начальника вузла зв'язку

8

Заступник начальника групи

9

Заступник начальника загону

10

Заступник начальника лабораторії

11

Заступник начальника оперативно-координаційного центру (АР Крим, областях, мм. Києва та Севастополя)

12

Заступник начальника піротехнічної групи

13

Заступник начальника поста

14

Заступник начальника пункту управління

15

Заступник начальника управління

16

Заступник начальника центру

17

Заступник начальника частини

18

Інженер

19

Інспектор

20

Командир катера (пожежного)

21

Командир корабля (пожежного)

22

Механік

23

Начальник відділення, обслуги (піротехнічної)

24

Начальник відділення

25

Начальник відділу

26

Начальник вузла зв'язку

27

Начальник гаража

28

Начальник групи

29

Начальник загону

30

Начальник зміни (АР Крим, областях, мм. Києва та Севастополя)

31

Начальник зміни (частини спеціальної пожежної техніки)

32

Начальник караулу (пожежного, пожежно-рятувального, рятувального)

33

Начальник клубу

34

Начальник комісії

35

Начальник лабораторії

36

Начальник майстерні

37

Начальник оркестру

38

Начальник пересувного пункту зв'язку

39

Начальник поста

40

Начальник пункту управління

41

Начальник сектору

42

Начальник служби

43

Начальник оперативно-диспетчерської служби (у складі оперативно-координаційного центру)

44

Начальник управління

45

Начальник центру

46

Начальник центру (оперативно-координаційного центру)

47

Начальник оперативно-координаційного центру (міського, районного рівня)

48

Начальник частини

49

Начальник чергової зміни

50

Оперативний черговий

51

Оператор

52

Перший заступник начальника загону

53

Помічник начальника оперативно-координаційного центру (міського, районного рівня)

54

Помічник начальника зміни (оперативно-координаційного центру)

55

Помічник начальника зміни з питань забезпечення (оперативно-координаційного центру)

56

Помічник начальника чергової зміни

57

Провідний інженер

58

Провідний фахівець

59

Програміст

60

Психолог

61

Старший інженер

62

Старший інспектор

63

Старший помічник начальника зміни (оперативно-координаційного центру АР Крим, областях, мм. Києва та Севастополя)

64

Старший помічник начальника чергової зміни

65

Старший психолог

66

Старший юрисконсульт

67

Фахівець

68

Юрисконсульт

5. Начальні заклади та науково-дослідні установи МНС України

1

Викладач

2

Викладач-методист

3

Головний інженер (науково-дослідної установи)

4

Головний науковий співробітник (за умови здійснення викладацької діяльності)

5

Головний фахівець (науково-дослідної установи)

6

Диригент

7

Доцент кафедри

8

Заступник начальника групи

9

Заступник начальника (інституту, училища, кафедри, курсу, відділу)

10

Заступник начальника навчальної лабораторії

11

Заступник начальника навчальної пожежно-рятувальної частини

12

Заступник начальника навчально-методичного центру

13

Заступник начальника навчального пункту

14

Заступник начальника навчальної групи

15

Заступник начальника центру

16

Інженер

17

Інспектор

18

Командир навчального взводу

19

Комендант

20

Методист (за умови здійснення викладацької діяльності)

21

Начальник ад'юнктури

22

Начальник відділу

23

Начальник відділення

24

Начальник навчальної групи

25

Начальник гаража

26

Начальник групи

27

Начальник зміни

28

Начальник караулу (навчальної пожежно-рятувальної частини)

29

Начальник лабораторії (за умови здійснення викладацької діяльності)

30

Начальник навчальної лабораторії

31

Науковий співробітник (за умови здійснення викладацької діяльності)

32

Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини

33

Начальник спортивно-оздоровчого комплексу (за умови здійснення викладацької діяльності)

34

Начальник центру (за умови здійснення викладацької діяльності)

35

Начальник (інституту, кафедри, училища, факультету, курсу, циклу)

36

Начальник курсів цивільної оборони (мм. Києва та Севастополя)

37

Начальник клубу

38

Начальник комісії

39

Начальник навчального центру

40

Начальник навчального пункту

41

Начальник навчального полігону

42

Начальник навчально-методичного центру (обласного підпорядкування)

43

Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини

44

Начальник сектору (за умови здійснення викладацької діяльності)

45

Начальник служби

46

Начальник навчальної частини

47

Начальник центру

48

Начальник навчально-методичного центру

49

Перший заступник начальника (інституту, училища)

50

Перший проректор (університету, академії, інституту)

51

Помічник ректора (за умови здійснення викладацької діяльності)

52

Помічник начальника факультету (за умови здійснення викладацької діяльності)

53

Проректор (університету, академії, інституту)

54

Провідний фахівець (за умови здійснення викладацької діяльності)

55

Професор кафедри

56

Провідний інженер

57

Провідний фахівець

58

Провідний науковий співробітник (за умови здійснення викладацької діяльності)

59

Психолог

60

Ректор (університету, академії, інституту)

61

Редактор (за умови здійснення викладацької діяльності)

62

Старший викладач

63

Старший викладач-методист

64

Старший психолог

65

Старший редактор (за умови здійснення викладацької діяльності)

66

Старший науковий співробітник (за умови здійснення викладацької діяльності)

67

Старший інженер (за умови здійснення викладацької діяльності)

68

Старший інспектор (за умови здійснення викладацької діяльності)

69

Старший юрисконсульт

70

Фахівець (за умови здійснення викладацької діяльності)

71

Черговий комендант

72

Юрисконсульт

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор служби
цивільного захисту

В. Квашук

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
посад, за умови перебування на яких особам рядового та молодшого начальницького складу може присвоюватись класна кваліфікація

N
з/п

Назва посади

1

Авіаційний механік

2

Акумуляторник

3

Альпініст

4

Бортовий авіаційний механік

5

Бортовий механік

6

Бульдозерист

7

Бурильник

8

Відповідальний виконавець

9

Водолаз

10

Водій

11

Вулканізаторник

12

Газозварник

13

Дегазатор

14

Дезінфектор

15

Дизеліст

16

Диспетчер

17

Діловод

18

Дозиметрист

19

Екскаваторник

20

Експедитор

21

Електрик

22

Електрогазозварник

23

Електрозварник

24

Електромонтер

25

Заступник начальника групи

26

Заправник

27

Інструктор

28

Інструктор-водій

29

Інструктор службового собаківництва

30

Командир відділення

31

Командир відділення - водій

32

Командир катера

33

Командир машини

34

Командир рейдового водолазного катера

35

Командир установки

36

Компресорник

37

Комендант

38

Контролер (по охороні адміністративного будівлі центрального апарату)

39

Контролер контрольно-перепускного пункту

40

Кранівник

41

Кресляр

42

Лаборант

43

Лінійний наглядач

44

Майстер

45

Майстер газодимозахисної служби

46

Машиніст

47

Машиніст автогрейдера

48

Машиніст бульдозера

49

Машиніст бурильної установки

50

Машиніст екскаватора

51

Машиніст автозаправної машини

52

Машиніст компресора

53

Машиніст скрепера

54

Метеоролог

55

Метеоспостерігач

56

Механік

57

Мінер

58

Молодший інспектор

59

Монтажник

60

Моторист

61

Моторист (пожежного катера)

62

Начальник контрольно-технічного пункту

63

Начальник майстерні технічного обслуговування

64

Начальник станції

65

Начальник автоматичної телефонної станції

66

Начальник адміністративно-господарчої частини

67

Начальник апаратної

68

Начальник бурової установки

69

Начальник бюро (креслярського, перепусток)

70

Начальник відділення

71

Начальник газовидобувної станції

72

Начальник газозарядної станції

73

Начальник гаража

74

Начальник господарчої частини

75

Начальник групи

76

Начальник депо

77

Начальник диспетчерського пункту

78

Начальник експедиції

79

Начальник електросилового обладнання

80

Начальник електростанції

81

Начальник зарядно-акумуляторної станції

82

Начальник зміни

83

Начальник киснево-видобувної станції

84

Начальник киснево-зярядної станції

85

Начальник компресорної станції

86

Начальник контрольно-технічного пункту

87

Начальник котельні

88

Начальник лабораторії

89

Начальник майстерні

90

Начальник метеорологічного поста

91

Начальник метеорологічної станції

92

Начальник містечка

93

Начальник навчального поля

94

Начальник насосної станції

95

Начальник обладнання електросилового

96

Начальник полігону

97

Начальник прожекторного пункту

98

Начальник пункту

99

Начальник радіобюро

100

Начальник радіолокаційної станції

101

Начальник радіомаркерного пункту

102

Начальник радіомаяка

103

Начальник радіопеленгатора

104

Начальник радіостанції

105

Начальник секретної бібліотеки

106

Начальник складу

107

Начальник служби

108

Начальник станції

109

Начальник сховища

110

Начальник телеграфної станції

111

Начальник телефонної станції

112

Начальник тиру

113

Начальник фільтрувальної станції

114

Начальник чергової зміни

115

Оператор

116

Оператор супутникового зв'язку

117

Пожежний

118

Помічник командира катера

119

Помічник чергового

120

Прожекторист

121

Радист

122

Радіомінер

123

Радіотелеграфіст

124

Радіотелефоніст

125

Регулювальник

126

Респіраторник

127

Розвідник

128

Рятувальник

129

Сапер

130

Слюсар

131

Старший авіаційний механік

132

Старший бортовий авіаційний механік

133

Старший бортовий радист

134

Старший бортовий механік

135

Старший водій

136

Старший водолаз

137

Старший вулканізаторник

138

Старший дегазатор

139

Старший дезінфектор

140

Старший дизеліст

141

Старший диспетчер

142

Старший дозиметрист

143

Старший експедитор

144

Старший електрик

145

Старший електрозварник

146

Старший інструктор

147

Старший інструктор газодимозахисної служби

148

Старший інструктор службового собаківництва

149

Старший кранівник

150

Старший контролер

151

Старший лаборант

152

Старший лінійний наглядач

153

Старший майстер

154

Старший майстер газодимозахисної служби

155

Старший майстер зв'язку

156

Старший машиніст

157

Старший машиніст бульдозера

158

Старший машиніст екскаватора

159

Старший машиніст компресора

160

Старший метеоспостерігач

161

Старший механік

162

Старший механік-водій

163

Старший мінер

164

Старший моторист

165

Старший оператор

166

Старший пожежний

167

Старший пожежний-респіраторник

168

Старший радіомінер

169

Старший радіотелеграфіст

170

Старший радіотелефоніст

171

Старший респіраторник

172

Старший рятувальник

173

Старший сапер

174

Старший телеграфіст

175

Старший телефоніст

176

Старший технік

177

Старший укладач парашутів

178

Старший хімік

179

Старшина

180

Такелажник

181

Телеграфіст

182

Телефоніст

183

Технік

184

Тракторист

185

Трубопровідник

186

Укладач парашутів

187

Фельдшер-рятувальник

188

Хімік

189

Черговий помічник коменданта

190

Черговий (по охороні адміністративної будівлі центрального апарату)

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор служби
цивільного захисту

В. Квашук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали