МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2010 року N 970/1331

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2010 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19, зі змінами), наказуємо:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2010 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 02.07.2010 N 524/623 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 20.09.2010 N 788/1043), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Міністр охорони здоров'я України 

З. М. Митник 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
02.07.2010 N 524/623
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
від 09.11.2010 N 970/1331) 

Паспорт
бюджетної програми на 2010 рік

  

230 

    Міністерство охорони здоров'я України 

1. 

____ 

  

(КПКВК ДБ) 

    (найменування головного розпорядника) 

  

2301000 

    Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

2. 

___

  

(КПКВК ДБ) 

    (найменування відповідального виконавця) 

  

2301270 

0740 

    Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

3. 

____

  

(КПКВК ДБ) 

(КФКВК) 

    (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетного призначення - 237738,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 237738,3 тис. гривень та із спеціального фонду       - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 19.11.92 N 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України від. 06.04.2000 N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Закон України від 21.10.2009 N 1658-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 375 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 N 458 "Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"

6. Мета бюджетної програми:

Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, створення умов для зниження інфекційної захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного нагляду

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N пор. 

Завдання 

Забезпечення закладів охорони здоров'я якісними, високоефективними та безпечними імунобіологічними препаратами для проведення профілактичних щеплень населення 

Закупівля виробів медичного призначення для температурного контролю під час транспортування та зберігання вакцин 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень 

N пор. 

Напрями використання бюджетних коштів 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення 

35566,0 

  

35566,0 

66532,7 

  

66532,7 

236946,3 

  

236946,3 

236946,3 

  

236946,3 

Централізована закупівля виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів 

  

  

  

  

  

  

792,0 

  

792,0 

792,0 

  

792,0 

Всього 

35566,00 

  

35566,00 

66532,70 

  

66532,70 

237738,30 

  

237738,30 

237738,30 

  

237738,30 

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету 

1130 

Придбання товарів і послуг 

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

10. Коди класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету 

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень 

Код державної цільової програми 

Назва державної цільової програми 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

466 

Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки 

35566,0 

 

35566,0 

66532,7 

 

66532,7 

237738,3 

 

237738,3 

237738,3 

 

237738,3 

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N пор. 

Показники 

Одиниця
виміру 

Джерело інформації 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

продукту 

Кількість закуплених АДП-вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

59,4 

 

59,4 

59,4 

 

59,4 

274,6 

 

274,6 

274,6 

 

274,6 

Кількість закуплених АДП-М вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

1228,2 

 

1228,2 

1228,2 

 

1228,2 

Кількість закуплених АП-вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

407,0 

 

407,0 

407,0 

 

407,0 

Кількість закуплених вакцин проти гепатиту B (для новонароджених) 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

457,4 

 

457,4 

457,4 

 

457,4 

Кількість закуплених АДМ-вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

213,2 

 

213,2 

213,2 

 

213,2 

Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

7,0 

 

7,0 

 

 

 

570,7 

 

570,7 

570,7 

 

570,7 

Кількість закуплених паротитних вакцин (ревакц.) 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

121,1 

 

121,1 

121,1 

 

121,1 

Кількість закупленої поліомієлітної вакцини пероральної 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

156,2 

 

156,2 

1018,3 

 

1018,3 

1 174,4 

 

1174,4 

1174,4 

 

1174,4 

Кількість закуплених вакцин проти краснухи (ревакцинація) 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

8,6 

 

8,6 

8,6 

 

8,6 

130,7 

 

130,7 

130,7 

 

130,7 

10 

Кількість закуплених БЦЖ-вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

45,7 

 

45,7 

509,8 

 

509,8 

855,1 

 

855,1 

855,1 

 

855,1 

11 

Кількість закуплених АКДП ацелюлярної вакцини 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

68,2 

 

68,2 

68,2 

 

68,2 

350,0 

 

350,0 

355,8 

 

355,8 

12 

Кількість закуплених БЦЖ-М вакцин 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

72,6 

 

72,6 

72,6 

 

72,6 

13 

Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу  

тис. од. 

Звітна статична форма УкрВАК-99 

68,2 

 

68,2 

68,2 

 

68,2 

349,1 

 

349,1 

349,1 

 

349,1 

14 

Кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу B та поліомієліту (інактивована) 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

68,3 

 

68,3 

214,5 

 

214,5 

507,6 

 

507,6 

507,6 

 

507,6 

15: 

Кількість закупленої вакцини для профілактики сказу 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

2,9 

 

2,9 

2,9 

 

2,9 

48,7 

 

48,7 

48,7 

 

48,7 

16 

Середньорічна кількість установ, які отримають вироби для забезпечення температурних умов під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів 

тис. од. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0 

 

27,0 

ефективності 

Зниження рівня протипоказань до щеплення у дітей до 6 % 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

Своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95 % та вище (відповідно до рекомендацій ВООЗ) 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

3 

якості 

1 

Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b не і менше 95 % (відповідно до  рекомендацій ВООЗ) 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

Охоплення профщепленнями дітей до 1 року проти полімієліту, не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

Охоплення профщепленням дітей до 1 року (БЦЖ), не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична  форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

Охоплення профщепленнями дітей; у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи, не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична  форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.0 

 

 

Охоплення профщепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична  форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти паротиту (юнаки 15 років), не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти краснухи (дівчата 15 років), не менше 95 % 

відс. 

Звітна статистична форма УкрВАК-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

13. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 

квартал 

півріччя 

9 місяць 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

01 

Автономна Республіка Крим 

1467,5 

 

1467,5 

2745,3 

 

2745,3 

9809,7 

 

9809,7 

9809,7 

 

9809,7 

02 

Вінницька область 

1354,2 

 

1354,2 

2533,3 

 

2533,3 

9052,3 

 

9052,3 

9052,3 

 

9052,3 

03 

Волинська область 

1023,8 

 

1023,8 

1915,2 

 

1915,2 

6843,4 

 

6843,4 

6843,4 

 

6843,4 

04 

Дніпропетровська область 

2467,1 

 

2467,1 

4615,2 

 

4615,2 

16491,3 

 

16491,3 

16491,3 

 

16491,3 

05 

Донецька область 

2979,0 

 

2979,0 

5572,8 

 

5572,8 

19913,1 

 

19913,1 

19913,1 

 

19913,1 

06 

Житомирська область 

1115,5 

 

1115,5 

2086,8 

 

2086,8 

7456,8 

 

7456,8 

7456,8 

 

7456,8 

07 

Закарпатській область 

1254,6 

 

1254,6 

2346,9 

 

2346,9 

8386,2 

 

8386,2 

8386,2 

 

8386,2 

08 

Запорізька область 

1301,2 

 

1301,2 

2434,1 

 

2434,1 

8697,8 

 

8697,8 

8697,8 

 

8697,8 

09 

Івано-Франківська область 

1276,5 

 

1276,5 

2387,9 

 

2387,9 

8532,6 

 

8532,6 

8532,6 

 

8532,6 

10 

Київська область 

1337,5 

 

1337,5 

2502,0 

 

2502,0 

8940,3 

 

8940,3 

8940,3 

 

8940,3 

11 

Кіровоградська область 

797,6 

 

797,6 

1492,1 

 

1492,1 

5331,5 

 

5331,5 

5331,5 

 

5331,5 

12 

Луганська область 

1532,2 

 

1532,2 

2866,2 

 

2866,2 

10241,8 

 

10241,8 

10241,8 

 

10241,8 

13 

Львівська область 

2191,2 

 

2191,2 

4099,0 

 

4099,0 

14646,9 

 

14646,9 

14646,9 

 

14646,9 

14 

Миколаївська область 

941,3 

 

94.1,3 

1760,9 

 

1760,9 

6292,1 

 

6292,1 

6292,1 

 

6292,1 

15 

Одеська область 

1902,0 

 

1902,0 

3558,1 

 

3558,1 

12713,9 

 

12713,9 

12713,9 

 

12713,9 

16 

Полтавська область 

1091,1 

 

1091,1 

2041,1 

 

2041,1 

7293,6 

 

7293,6 

7293,6 

 

7293,6 

17 

Рівненська область 

1182,5 

 

1182,5 

2212,1 

 

2212,1 

7904,3 

 

7904,3 

7904,3 

 

7904,3 

18 

Сумська область 

831,8 

 

831,8 

1556,0 

 

1556,0 

5559,9 

 

5559,9 

5559,9 

 

5559,9 

19 

Тернопільська область 

952,2 

 

952,2 

1781,2 

 

1781,2 

6364,8 

 

6364,8 

6364,8 

 

6364,8 

20 

Харківська область 

1844,9 

 

1844,9 

3451,2 

 

3451,2 

12332,2 

 

12332,2 

12332,2 

 

12332,2 

21 

Херсонська область 

892,4 

 

892,4 

1669,4 

 

1669,4 

5965,4 

 

5965,4 

5965,4 

 

5965,4 

22 

Хмельницька область 

1103,7 

 

1103,7 

2064,6 

 

2064,6 

7377,4 

 

7377,4 

7377,4 

 

7377,4 

23 

Черкаська область 

974,8 

 

974,8 

1823,6 

 

1823,6 

6516,3 

 

6516,3 

6516,3 

 

6516,3 

24 

Чернівецька область 

823,7 

 

823,7 

1540,9 

 

1540,9 

5506,1 

 

5506,1 

5506,1 

 

5506,1 

25 

Чернігівська область 

779,8 

 

779,8 

1458,7 

 

1458,7 

5212,2 

 

5212,2 

5212,2 

 

5212,2 

26 

Місто Київ 

1889,5 

 

1889,5 

3534,7 

 

3534,7 

12630,2 

 

12630,2 

12630,2 

 

12630,2 

27 

Місто Севастополь 

258,4 

 

258,4 

483,4 

 

483,4 

1726,2 

 

1726,2 

1726,2 

 

1726,2 

 

Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
 
С. С. Буніна

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
 

 
 
С. О. Діденко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали