МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2010 року N 824/1116

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2010 рік

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 N 2461-VI "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.2010 N 683 "Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19, зі змінами), наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2010 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301830, 2301880, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 09.07.2010 N 549/678, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 

Міністр охорони здоров'я
України
 

З. М. Митник 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
09.07.2010 N 549/678
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства фінансів України
від 29.09.2010 N 824/1116) 

Паспорт бюджетної програми на 2010 рік

  

230 

Міністерство охорони здоров'я України 

1. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(найменування головного розпорядника) 

  

2301000 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

2. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(найменування відповідального виконавця) 

  

2301830 

0732 

Завершення реконструкції харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі 

3. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетного призначення - 6757,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6757,0 тис. гривень та із спеціального фонду -         тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801-XII

Концепція розвитку охорони здоров'я населення України, затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року N 1313

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2010 N 683 "Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N пор. 

Завдання 

Завершити реконструкцію харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі  

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N пор. 

Напрями використання бюджетних коштів 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Реконструкція харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі 

  

  

  

  

  

  

540,0 

  

540,0 

6757,0 

  

6757,0 

Всього 

  

  

0,00 

0,00 

  

0,00 

540,00 

  

540,00 

6757,00 

  

6757,00 

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету 

2140 

Реконструкція та реставрація 

10. Коди класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету 

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми 

Назва державної цільової програми 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N пор. 

Показники 

Одиниця виміру 

Джерело інформації 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

1 

затрат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна вартість реконструкції харчоблоку 

тис. грн. 

Кошторис 

  

  

  

  

  

  

17604,1 

  

17604,1 

17604,1 

  

17604,1 

продукту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Площа приміщень харчоблоку, яка має бути реконструйована 

кв. м 

Проектно-
кошторисна документація 

  

  

  

  

  

  

2376,2 

  

2376,2 

2376,2 

  

2376,2 

3 

ефективності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на 1 кв. м реконструкції харчоблоку у 2010 році 

тис. грн. 

Розрахунково 

  

  

  

  

  

  

0,2 

  

  

2,8 

  

  

4 

якості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальний рівень готовності харчоблоку 

відс. 

Звіт 

  

  

  

  

  

  

62,7 

  

  

98,0 

  

  

13. Розподіл видатків у розрізі територій:

______

 

Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України
 

В. В. Лазоришинець 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
 

П. Л. Палійчук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
09.07.2010 N 549/678
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства фінансів України
від 29.09.2010 N 824/1116) 

Паспорт бюджетної програми на 2010 рік

  

230 

Міністерство охорони здоров'я України 

1. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(найменування головного розпорядника) 

  

2301000 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

2. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(найменування відповідального виконавця) 

  

2301880 

0732 

Завершення реконструкції Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 

3. 

___________ 

  

(КПКВК ДБ) 

(КФКВК) 

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетного призначення - 8751,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 8751,8 тис. гривень та із спеціального фонду -         тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801-XII

Концепція розвитку охорони здоров'я населення України, затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року N 1313

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2010 N 683 "Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N пор. 

Завдання 

Реконструкція будівлі N 13 військового містечка N 36 під реабілітаційне відділення Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N пор. 

Напрями використання бюджетних коштів 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Завершення реконструкції будівлі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 

  

  

  

  

  

  

2000,0 

  

2000,0 

8751,8 

  

8751,8 

Всього 

  

  

0,00 

0,00 

  

0,00 

2000,00 

  

2000,00 

8751,80 

  

8751,80 

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету 

2140 

Реконструкція та реставрація 

10. Коди класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету 

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми 

Назва державної цільової програми 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N пор. 

Показники 

Одиниця виміру 

Джерело інформації 

квартал 

півріччя 

9 місяців 

рік 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

1 

затрат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі: 

  

Кошторис 

  

  

  

  

  

  

99999,8 

  

99999,8 

99999,8 

  

99999,8 

2 

продукту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна площа приміщень, яка має бути реконструйована 

кв. м 

Проектно-
кошторисна документація 

  

  

  

  

  

  

8879,7 

  

8879,7 

8879,7 

  

8879,7 

3 

ефективності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на 1 кв. м реконструкції у 2010 році 

тис. грн. 

Розрахунково 

  

  

  

  

  

  

0,2 

  

  

1,0 

  

  

4 

якості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень готовності об'єкта 

відс. 

Звіт 

  

  

  

  

  

  

93,2 

  

  

100,0 

  

  

13. Розподіл видатків у розрізі територій:

_____

 

Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України
 

В. В. Лазоришинець 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
 

М. П. Палійчук 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали