ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 1113

Про внесення змін до переліків об'єктів приватизації, які підлягають поверненню в державну власність та подальшому продажу, затверджених наказом ФДМУ від 20.10.2000 N 2176, та втрату чинності наказом ФДМУ від 21.04.2011 N 602

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 жовтня 2011 року N 1534) (Наказ N 1534)

На підставі результатів перевірок виконання покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у II кварталі 2011 року, проведеної претензійно-позовної роботи з розірвання договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними та повернення проданих за ними об'єктів у державну та комунальну власність за невиконання покупцями договірних зобов'язань наказую:

1. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 21.04.2011 N 602.

2. Згідно з пунктами 4.1 та 4.2 наказу Фонду державного майна України від 20.10.2000 N 2176 внести такі зміни:

- Перелік об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність (Перелік 1), викласти в редакції, що додається (додаток 1);

- Перелік об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу (Перелік 2), викласти в редакції, що додається (додаток 2).

3. Регіональним відділенням Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим вжити у III кварталі 2011 року таких заходів:

- продовжувати роботу щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення об'єктів приватизації, включених до Переліку 1, у державну та комунальну власність;

- проводити роботу щодо повторного продажу об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, а також, в окремих випадках, виносити питання на розгляд відповідної комісії органу приватизації та приймати необхідні рішення, зокрема щодо виключення із Переліку 2 об'єктів приватизації;

- у разі вичерпання всіх можливостей подальшого ведення претензійно-позовної роботи, а також в інших окремих випадках, виносити питання на розгляд відповідної комісії органу приватизації та приймати необхідні рішення, у тому числі щодо виключення з Переліку 1 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

4. Регіональним відділенням Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим інформацію про результати роботи, проведеної у III кварталі 2011 року, надіслати до Фонду до 31.09.2011.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В. о. Голови Фонду 

Є. Іванов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
26.07.2011 N 1113 

Додаток 1 

ПЕРЕЛІК
об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність

(станом на 20.07.2011)

N
п/п 

N та дата договору купівлі-
продажу 

Назва підприємства, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ 

Форма влас-
ності об'єкта до прива-
тизації 

Глибина про-
дажу, % 

Розмір пакета, % 

Вартість пакета, тис. грн. 

Розмір грош. зобов'язань 

Розмір невиконаних грошових зобов'язань 

Невиконання інших умов договору 

Власник пакета акцій 

Примітки 

тис. дол. 

тис. дол. США 

тис. дол. 

тис. дол. США 

10 

11 

12 

I. ПАКЕТИ АКЦІЙ 

I.I ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

N КПП-543
20.05.2008 

ВАТ "ПІВДЕННИЙ РАДІОЗАВОД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
14313949 

Д 

100 

78,34 

10904,0 

12003,8 

11503,8 

Не виконано заходи щодо охорони навколишнього середовища, не забезпечено зростання обсягів вир-ва 

ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" 

ФДМУ направлено позов від 21.07.2009 про розірвання ДКП, повернення пакета акцій у власність держави, стягнення штрафу 1200380,00 грн. та 195480,00 грн. пені. Рішенням ГС від 14.09.2010 позов Фонду задоволено повністю. Покупцем направлено апеляційну скаргу від 17.09.2010 до АГС. Постановою АГС від 15.12.2010 скаргу покупця задоволено, рішення ГС від 14.09.2010 скасовано. Фондом направлено касаційну скаргу від 30.12.2010, за якою ухвалою ВГСУ від 09.03.2011 відкрито провадження у справі. В судовому засіданні судова колегія оголосила заяву про свій відвід, постановою ВГСУ від 20.04.2011 касаційну скаргу Фонду задоволено, постанову КАГС від 15.12.2010 скасовано, а рішення ГС м. Києва від 14.09.2010 у цій справі залишено в силі. ГС м. Києва видано наказ від 16.05.2011 про примусове виконання рішення. Фондом направлено заяву до ВДВС про відкриття виконавчого провадження. Постановою ВДВС від 20.06.2011 відкрито виконавче провадження. Здійснюються заходи щодо примусового виконання рішення суду. 

N КПП-540
22.04.2008 

ВАТ "ЧИСТІ МЕТАЛИ"
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
00194748 

Д 

100 

57,2 

8110 

6217,3 

1000 

Накопичення простроченої заборгованості під-ва перед працівниками із з/п та з платежів до державних цільових фондів тощо 

ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" 

ФДМУ подано позовну заяву від 26.05.2009 про розірвання ДКП, повернення п/а в держ. власність, сплати пені у розмірі 180 тис. грн. та штрафу у розмірі 621,73 тис. грн. Покупцем подано зустрічний позов про визнання ДКП недійсним та стягнення з Фонду 8110 тис. грн. Рішенням ГС у м. Києві від 23.12.2009 у первісному та зустрічному позовах відмовлено повністю. ФДМУ 30.12.2009 направлено апеляційну скаргу на зазначене рішення в частині відмови у задоволенні позовних вимог ФДМУ. Покупець та ФДМУ подали до АГС апеляційну скаргу на рішення ГС. Постановою КАГС від 26.05.2010 рішення ГС залишено в силі. ФДМУ направив касаційну скаргу на зазначені рішення судів. Постановою ВГСУ від 15.09.2010 в задоволенні касаційної скарги відмовлено, постанову АГС від 26.05.2010 залишено без змін. Після повторного контролю за виконанням умов ДКП, ФДМУ готується позовна заява про розірвання ДКП, повернення пакета акцій у державну власність та стягнення штрафних санкцій. 

N КПП-333
02.08.2001 

ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
ВІННИЦЬКА ОБЛ.
232704 

Д 

100 

28,89 

4000 

20000 

Не забезпечено збереження профілю діяльності ВАТ 

ВАТ "РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНІ МАЙСТЕРНІ" 

ФДМУ направлено позов до ГС про розірвання ДКП, стягнення штрафних санкцій та повернення пакета акцій в державну власність. Рішенням суду ФДМУ відмовлено у задоволенні його вимог на підставі визнання ВАТ банкрутом. ФДМУ оскаржено це рішення у апеляц. порядку. Постановою АГС відмовлено ФДМУ у задоволенні апеляційної скарги. ФДМУ звернувся до Генпрокуратури щодо внесення касаційного подання для оскарження цих рішень. На виконання відповідного доручення ГПУ повідомила, що підстав для оскарження винесених судових рішень не вбачається. Вивчається питання щодо подальших дій. 

N КПП-389
04.01.2003 

ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
ВІННИЦЬКА ОБЛ.
232704 

Д 

100 

25 

2424 

Не забезпечено збереження профілю діяльності ВАТ 

ВАТ "РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНІ МАЙСТЕРНІ" 

ФДМУ направлено позов до ГС про розірвання договору, стягнення штрафних санкцій та повернення пакета акцій в державну власність. Рішенням суду від 13.03.2007 ФДМУ відмовлено у задоволенні його вимог на підставі визнання ВАТ банкрутом. ФДМУ 20.04.2007 оскаржено це рішення у апеляційному порядку. Постановою АГС від 18.07.2007 відмовлено у задоволенні апеляційної скарги. ФДМУ звернувся до Генпрокуратури щодо внесення касаційного подання для оскарження цих рішень. Прокуратура Донецької області повідомила, що підстав для оскарження винесених судових рішень не вбачається. 

N КПП-357
14.03.2002 

ВАТ "МОНТАЖНИК УКРАЇНИ"
КИЇВСЬКА ОБЛ.
04654448 

Д 

100 

40,13 

94,1 

90 

90 

ТОВ "ТДМ-
БУДІНДУСТРІЯ" 

ФДМУ подано позов про розірвання ДКП, повернення пакета акцій у державну власність. Ухвалою суду провадження по справі про розірвання ДКП припинено у зв'язку з ліквідацією покупця. Подано позов щодо скасування розпорядження Яготинської ДПА про скасування державної реєстрації покупця та внесення запису до єдиного реєстру про поновлення роботи товариства. Ухвалою суду позов повернуто без розгляду. За зверненням ФДМУ, ДПА подано позовну заяву про визнання безхазяйним ПА. Подальше звернення до суду ДПА з заявою про визнання безхазяйним ПА ВАТ "Монтажник України" процесуально неможливо. За зверненням Фонду до Генпрокуратури здійснена перевірка прокуратурою м. Києва щодо законності перебування на обліку реєстратора - компанії "Базис-реєстр" ПА ВАТ "Монтажник України". Також Фондом направлено позовну заяву від 02.04.2009 до ГС про визнання договору розірваним та права Фонду на повернення ПА у державну власність. Рішенням ГС відмовлено у задоволенні позовних вимог ФДМУ. Фондом вивчається питання щодо звернення органів прокуратури до суду з позовом про визнання ПА ВАТ безхазяйним та визнання на нього права власності. 

N КПП-312
18.04.2001 

ВАТ "СУДНОБУДІВНА ВЕРФ "МЕРИДІАН"
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.
24788990 

Д 

100 

25 

6508,0 

672,8 

Не досягнуто обсягів виробництва на рівні не менше 55 % 

КОМПАНІЯ "HELVIK INVESTMENTS LTD" 

Рішенням суду у розірванні ДКП та поверненні ПА у державну власність відмовлено. Це рішення залишено без змін апеляційною та касаційною інстанцією. За наявною інформацією, за позовом ДПІ у Миколаївській області ВАТ визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. 

N КПП-521
19.09.2007 

ВАТ "ЗАВОД ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ "МОТОР" ІМ. Г. І. ПЕТРОВСЬКОГО
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.
222404 

Д 

100 

77,2 

90065 

14582,5 

14582,5 

Невнесення інвестицій 

ТОВ "ПРОМИСЛОВО-
ІНОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 

ФДМУ подано позов про розірвання ДКП та повернення пакета акцій у власність держави. Рішенням ГС від 29.10.2009 задоволено позовні вимоги частково, договір розірвано, стягнено з покупця штраф у розмірі 1458,25 тис. грн. та держ. мита у розмірі 14607 тис. грн. Покупцем подано апеляційну скаргу від 12.11.2009 на вищезазначене рішення. Постановою АГС від 02.02 апеляційну скаргу покупця задоволено частково - ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути п/а у власність держави, також стягнути з покупця штраф. Фонд звернувся з заявою від 23.03 до ВДВС про відкриття виконавчого провадження стосовно виконання рішення суду. ВДВС повернуто виконавчий документ до ФДМУ у зв'язку з відсутністю боржника за місцем знаходження. 

N КПП-391
13.02.2003 

ВАТ "УКРІНКРАН"
ОДЕСЬКА ОБЛ.
4689197 

Д 

100 

45,9 

272 

Не забезпечено виконання завдань, покладених на інститут в рамках галузевої науково-технічної
 програми 

ТОВ "АНТАРЕС" 

ФДМУ направлена позовна заява до суду про розірвання ДКП та повернення ПА у державну власність. Рішенням ГС у задоволенні позовних вимог Фонду відмовлено. Фондом направлена апеляційна скарга на зазначене рішення. Постановою АГС рішення ГС залишено без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення. ФДМУ направлено касаційну скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ касаційну скаргу Фонду залишено без задоволення, а постанову АГС та рішення ГС - без змін. ФДМУ вивчається питання щодо подальших дій. 

N КПП-417
19.08.2004 

ВАТ "АВІАЦІЙНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВІА"
22864221 

Д 

100 

29,05 

101 

Не збережено кількість робочих місць. Недотримання видів економічної діяльності. Не здійснено роботу щодо захисту довкілля. 

ТОВ "ДЕПОЗИТАРНО-
ФОНДОВА КОМПАНІЯ "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" 

ФДМУ подано позов до ГС від 17.08.2010 про розірвання ДКП та повернення пакета акцій у державну власність та стягнення штрафу. Рішенням ГС у задоволенні позовних вимог відмовлено. ФДМУ направив апеляційну скаргу до АГС. Постановою АГС від 21.12.2010 рішення суду першої інстанції залишено без змін. ФДМУ направлено касаційну скаргу від 10.01.2011 до ВГСУ. Ухвалою ВГСУ від 08.02.2011 касаційну скаргу ФДМУ повернуто. ФДМУ вивчається питання щодо подальших дій. 

10 

N 1-9485
23.01.96 

ВАТ "ДНІПРО-
ЕЛЕКТРОМАШ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
1881037 

Д 

100 

25 

65,375 

588,37 

588,37 

Не збережено кількість робочих місць та обсяги виробництва 

ТП ЧТК ВАТ "ДНІПРО-
ЕЛЕКТРОМАШ" 

Рішенням суду ДКП розірвано, в поверненні ПА в державну власність відмовлено у зв'язку з ліквідацією товариства покупців. РВ здійснювались заходи щодо визнання недійсною ліквідацію товариства покупців. У провадженні суду знаходяться дві судові справи, за якими АГС відмовлено РВ в задоволенні позовних вимог. РВ подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення райсуду та ухвалу. Ухвала про порушення касаційного провадження до РВ не надходила. 

11 

N 5528
16.10.2008 

ВАТ "ЛЬОНОТЕКС" ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
00306408 

Д 

100 

51 

150 

310630 

310630 

Не погашено заборгованості перед Пенсійним фондом 

ТОВ "ЧЕРВОНИЙ ЛЕВ" 

Ухвалою ГС від 29.07.2009 порушено провадження у справі. РВ подано заяву від 04.08.2009 про забезпечення позову, яка задоволена ухвалою ГС від 10.08.2009. Відповідач оскаржив ухвалу про забезпечення до АГС. Постановою АГС від 17.09.2009 ухвалу суду залишено без змін. Покупець оскаржив постанову АГС до ВГСУ. Постановою ВГСУ від 23.12.2009 скарга залишена без задоволення. На адресу РВ 25.01.2010 надійшла касаційна скарга покупця про оскарження всіх судових рішень до ВСУ. Ухвалою ВГСУ від 11.03.2010 відмовлено покупцю у порушенні касаційного провадження з перегляду постанови ВГС. Судом позовні вимоги РВ щодо розірвання ДКП та стягнення штрафу задоволені, зобов'язано покупця повернути ПА у держвласність. На адресу РВ надійшла апеляц. скарга покупця на рішення ГС від 20.05.2010. Постановою АГС від 15.07.2010 залишено без змін рішення суду першої інстанції. РВ 09.08.2010 направило накази суду до ВДВС. 02.09.2010 на адресу РВ надійшла постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження. РВ звернулось з заявою до ГС про внесення доповнень у виконавчий документ. ГС заяву РВ задовольнив. РВ направило відповідний наказ від 27.09.2010 до ВДВС. РВ звернулось до ВДВС з листом про стан виконання рішення. На даний час відповідь на адресу РВ не надходила. 

12 

N 110
22.07.2002 

ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"
М. КИЇВ
311444 

Д 

100 

17,59 

75,21 

865,0 

  

Невиконані вимоги антимоно-
польного законодавства 

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕРЕТЕНО ТЕКСТИЛЬ" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ПА у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано. РВ здійснювались заходи з повернення ПА у державну власність. Відкрито виконавче провадження щодо повернення ПА, внесення змін до реєстру акціонерів. Ухвалою ВСУ відмовлено РВ у порушенні касаційного провадження. Розгляд справи відновлено у суді першої інстанції. Ухвалою ВГСУ скаргу повернуто заявнику без розгляду. ГС зупинено розгляд справи до вирішення пов'язаної з цією справи. РВ направлено апеляційну скаргу на ухвалу про зупинення справи. Ухвалою АГС в задоволенні апеляційної скарги РВ відмовлено. РВ направлено касаційну скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ касаційну скаргу РВ задоволено. Справу направлено на новий розгляд до ГС. Покупцем подано касаційну скаргу до ВСУ на постанову ВГСУ, якою задоволено апеляційну скаргу РВ. Ухвалою ВСУ в порушенні касаційного провадження відмовлено. Рішенням ГС від 21.07.2010 в задоволенні позовних вимог покупця відмовлено в повному обсязі. Покупцем подано апеляційну скаргу від 13.01.2011, у задоволенні апеляційної скарги відмовлено. Заява від 01.06.2011 про відкриття виконавчого провадження. 

13 

N 1582
25.06.2008 

ВАТ "КОМІСАРІВСЬКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
14307446 

Д 

100 

74,77 

861,0 

981,4 

897,1 

ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
 ФІРМА "АВЕРАЖ" 

РВ направило позов до ГС про розірвання ДКП та повернення ПА в державну власність. Ухвалою ГС позов залишено без розгляду. РВ направлена претензія. Відповідь не надійшла. РВ направлена позовна заява до ГС щодо розірвання ДКП, повернення об'єкта в державну власність та стягнення штрафних санкцій. Ухвалою ГС від 08.12.2010 затверджена мирова угода сторін, згідно з якою Покупець сплачує РВ пеню у сумі 131729,94 грн. та з метою внесення змін до ДКП в частині подовження строків погашення кредиторської заборгованості ВАТ здійснює дії відповідно до Положення про внесення змін до ДКП в строк до 30.05.2011. У випадку невиконання Покупцем вказаних пунктів мирової угоди ДКП вважається розірваним, п/а підлягає поверненню в державну власність. Покупцем сплачено пеню не в повному розмірі, але гарантійним листом від 14.06.2011 повідомив, що зобов'язується залишок пені перерахувати на рахунок регіонального відділення. 

14 

N КПП-519
07.09.2007 

ВАТ "ЛУГАНСЬКІ АВІАЛІНІЇ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
1131520 

Д 

100 

86,98 

4052,398 

2925,37 

338,94 

Не забезпечено погашення кредиторської заборгованості ВАТ, в тому числі перед бюджетом, та не забезпечено поступове зменшення кредиторської заборгованості, яка склалася за підсумками 2006 з метою недопущення банкрутства тощо 

ТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКА 
МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" 

Рішенням ГС відмовлено у задоволенні позовних вимог ФДМУ до покупця про розірвання ДКП, повернення п/а в держ власність, стягнення пені у розмірі 338,94 тис. грн. та штрафу у розмірі 292,537 тис. грн. та задоволено зустрічний позов покупця у повному обсязі, а саме: визнано недійсним ДКП, зобов'язано покупця повернути ФДМУ п/а, зобов'язано ФДМУ сплатити покупцю вартість п/а у розмірі вартості п/а, а також витрати і сплати держ мита та на інформ-техн забезпечення судового процесу. Постановою АГС від 10.11.2009 апеляц скаргу ФДМУ на зазначене рішення залишено без задоволення, а рішення від 10.07.2009 залишено без змін. ФДМУ направлено касац. скаргу від 09.12.2009 до ВГСУ про скасування попередніх рішень суду у цій справі та направлення її на новий розгляд. Постановою ВГСУ від 04.03.2010 касаційна скарга ФДМУ задоволена. Рішення судів попередніх інстанцій скасовано. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Рішенням ГС від 01.09.2010 позов ФДМУ задоволено. Покупцем направлено апеляційну скаргу від 22.09.2010. Постановою АГС від 29.11.2010 в задоволенні апеляційної скарги відмовлено. Виконуючи Рішення суду Покупцем сплачено 21.02.2011 пеню у розмірі 61009 грн. 20 коп. та штраф у розмірі 292537 грн. 00 коп. Здійснюються заходи з повернення пакета акцій. 

I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

N КПП-55
21.08.95 

ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
152388 

Д* 

75 

30 

2612,0 

256500,0 $ 

256500,0 $ 

ЗАТ "ГОСПОДАРСЬКА СПІЛКА "ГАЛИЧИНА" 

Фондом подано позов до ГС. У задоволенні позову ФДМУ відмовлено в частині визнання Договору недійсним та повернення пакета акцій у власність держави. Постановою ВГСУ касаційну скаргу Фонду на цю ухвалу залишено без задоволення на підставі відсутності даних, що підтверджують право власності на ПА на момент розгляду справи і, інформації щодо належного відповідача у справі. Фондом здійснюються заходи з встановлення власників акцій, для чого направлені відповідні запити до ДКЦПФР та правоохоронних органів. ДКЦПФР надано інформацію про власників акцій ВАТ, які володіють понад 10 % статутного капіталу. Крім того рішенням ДКЦПФР від 10.08.2010 заборонено будь-якому реєстратору здійснювати операції щодо внесення змін до системи власників іменних цінних паперів ВАТ "НПК-Галичина" та встановлено заборону зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ "НПК-Галичина" у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ. 

N КПП-554 25.08.2009 

ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 23 ЖОВТНЯ"
23881078 

Д 

100 

51 

755,0 

Отримання дозволу Антимоно-
польного комітету на придбання пакету акцій 

ТОВ "НВП ДНІПРО-
ЕНЕРГОСТАЛЬ" 

ФДМУ направив позов до ГС Запорізької області про розірвання ДКП та повернення пакета акцій в державну власність. 02.08.2010 порушено провадження по справі. Провадження у справі неодноразово зупинялось. У зв'язку із подачею Покупцем позовів до ГС м. Києва про тлумачення, зміну та визнання недійсними пунктів Договору. Ухвалою ГС Запорізької обл. від 20.06.2011 провадження у справі поновлено. У с/з 11.07.2011 ФДМУ подано заяву про забезпечення позову, яка ухвалою ГС від 11.07.2011 задоволена частково. У судовому засіданні, яке відбулося 20.07.2011, судом проголошено вступну та резолютивні частину рішення, яким відмовлено ФДМУ у задоволенні позову. ФДМУ готується апеляційна скарга на вказане рішення. 

N 4051
15.03.2002 

ВАТ "НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М. М. ФЕДОРОВА",
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
174094 

Д 

100 

25 

252,0 

Не здійснена програма технічної реконструкції виробництва впровадження прогресивних технологій, не виконано довгострокової програми розвитку об'єкта. 

КОРПОРАЦІЯ "ІСД" 

РВ направило позовну заяву до ГС про розірвання договору та повернення ПА в державну власність, який задоволено рішенням від 10.09.2008. Покупець оскаржив це рішення у апеляційному порядку. Постановою АГС відмовлено у задоволенні вимог покупця про скасування цього рішення суду. Постановою ВГСУ рішення ГС від 10.09.2008 та постанову АГС скасовано, справу передано на новий розгляд до ГС. Рішенням ГС від 21.05.2009, залишеним без змін постановою АГС від 26.08.2009, у задоволенні позовних вимог РВ відмовлено. Постановою ВГСУ від 02.12.2009 в задоволенні касаційної скарги РВ відмовлено. Постанову АГС від 26.08.2009 у справі залишено без змін. Окружний адмінсуд постановою від 03.11.2008 задовольнив позовні вимоги покупця до РВ про визнання неправомірними дії РВ, які виразилися у проведенні перевірки виконання умов ДКП та складанні акта перевірки від 26.05.2008, визнання протиправними висновків акта перевірки від 26.05.2008. Апеляційний адмінсуд ухвалою від 22.01.2009 залишив без задоволення скаргу РВ на постанову ОАС від 03.11.2008. РВ направило касаційну скаргу до ВАСУ на постанову ОАС від 03.11.2008 та ухвалу ААС від 22.01.2009. Ухвалою ВАСУ від 02.02.2010 касаційну скаргу РВ задовольнив частково. Постанову ОАС від 03.11.2008 та ухвалу АС від 22.01.2009 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Постановою від 19.05.2010 окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову покупця про визнання протиправними дій РВ. РВ направило заяву від 23.09.2010 до ГС про перегляд прийнятого рішення ГС від 21.05.2009, скасувати його, та прийняти нове, задовольнивши позовні вимоги РВ щодо розірвання ДКП. ГС ухвалою від 27.10.2010 по справі N 44/122пд зупинив провадження по заяві РВ про перегляд рішення ГС від 21.05.2009 за нововиявленими обставинами до розгляду ВАСУ пов'язаної з нею справи N 2-а-3439/10/0570. На даний час розгляд справи зупинено. 

N КПП-444
01.06.2004 

ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
00306710 

Д 

75 

51,76 

18634 

37836,5 

37221,3 

Не погашено заборгованість ВАТ із заробітної плати, не погашено заборгованість за податками і платежами перед бюджетом пенсійним фондом, не здійснюється переробка бавовняного волокна 

ЗАТ "ВОЛИНСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ" 

Фондом направлено позов про розірвання ДКП, повернення ПА в держ. власність та стягнення штрафних санкцій. Накладено арешт на ПА. Покупцем оскаржено ухвалу про забезпечення позову. В задоволенні скарги покупцю відмовлено. Провадження у цій справі неодноразово зупинялися до моменту вирішення по суті справи про визнання частково недійсним ДКП в частині зобов'язань покупця, визначених умовами конкурсу та додаткового договору до нього повністю. У справі про визнання частково недійсним договору та додаткового договору повністю оголошено рішення, за яким у позові ЗАТ "ВШК" відмовлено повністю. ЗАТ "ВШК" подано апеляційну скаргу на рішення ГС. Постановою АГС від 13.10.2010 рішення ГС м. Києва залишено без змін, а апеляційну скаргу ЗАТ "ВШК" - без задоволення. ЗАТ "ВШК" подано касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 12.01.2011 справу направлено на новий розгляд. Крім того, рішенням ГС Волинської обл. від 20.10.2010 позовну заяву ФДМУ задоволено, договір розірвано, та зобов'язано повернути п/а у державну власність. Не погоджуючись із зазначеним рішенням ЗАТ "ВШК" подано апеляційну скаргу. Апеляційну скаргу АГС Рівненської обл. прийнято до провадження. У ході розгляду апеляційної скарги за позовом ФДМУ справу зупинено за клопотанням ЗАТ "ВШК" до отримання висновків судової експертизи. 

II. ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ 

N КПБ-52 31.03.2005 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ПІРНОВО"
КИЇВСЬКА ОБЛ.
2472594001 

Д 

Збереження профілю діяльності 

ПП "СВОЯ ОСЕЛЯ" 

ФДМУ направлено позов від 20.10.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою ГС від 04.10.2010 порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду. Рішенням ГС м. Києва від 29.11.2010 ФДМУ у задоволенні позову відмовлено. ФДМУ подана апеляційна скарга. Постановою КАГС від 10.03.2011 в задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення ГС залишено без змін. ФДМУ направлена касаційна скарга від 23.03.2011. Постановою ВГСУ від 07.06.2011 у задоволенні касаційної скарги ФДМУ відмовлено. ФДМУ планується здійснити повторну перевірку у III кварталі. 

N 5763
27.12.2001 

ДЕРЖ. ЧАСТКА В
СФ ТОВ "R.E. ЕНЕРГОСТРОЙ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
2443386701 

Д 

Частка в СФ 

Частка в СФ 

145,048 

Несвоєчасна сплата за об'єкт 

ТОВ "R.E.ЕНЕРГОСТРОЙ" 

РВ направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Згідно з рішенням суду покупця визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду ліквідаційна процедура подовжена. Рішенням суду від 25.09.2006 ДКП розірвано. РВ направлено заяву від 26.01.2007 про примусове виконання рішення суду до ДВС. Постановою ДВС від 28.01.2007 відкрито виконавче провадження. РВ звернулось до ліквідатора щодо надання інформації про сплату штрафних санкцій. ГС продовжено ліквідаційну процедуру покупця до 24.06.2010. Ухвалою ГС від 20.07.2010 призначено на підсумкове засідання по розгляду звіту ліквідатора ТОВ "R.E.Енергострой". 28.09.2010 ГС ліквідовано ТОВ "R.E.Енергострой", заборгованість у сумі 84220.83 грн. вважається ліквідованою. РВ направило до ГУ статистики лист від 26.01.2011 про надання інформації щодо вилучення покупця з ЄДРПОУ. ГУ статистики листом від 10.02.2011 повідомило РВ, що юридичну особу покупця вилучено з ЄДРПОУ. РВ вивчається питання стосовно подальших дій. 

N 721
27.01.2004 

ПАСАЖИРСЬКИЙ ТЕПЛОХІД "МЕТЕОР-39"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
1773300001 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

159,192 

Майно відчужено без погодження з органом приватизації. 

ТОВ "ОКЕАНМАШ-
ЕНЕРГІЯ" 

Постановою АС задоволено позовні вимоги РВ щодо визнання недійсним договору перепродажу, розірвання ДКП та повернення ПА в державну власність. Постановою ВГСУ касаційну скаргу покупця залишено без задоволення. На підставі наказу суду про примусове виконання судового рішення РВ направив до ДВС відповідну заяву про відкриття виконавчого провадження. ДВС повідомив про відкриття виконавчого провадження та відсутність боржника. Направлено лист до прокуратури області щодо повернення об'єкта у державну власність. Прокуратура повідомила, що 27.04.2009 проти покупця порушено кримінальну справу. ВДВС листом від 28.01.2011 повідомило РВ, що після отримання від ГС дубліката судового наказу державним виконавцем будуть проведені відповідні виконавчі дії. 

N 4415
від 05.03.2005 

ЦМК ДП "АЛМАЗ"
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

173,36 

Не здійснена програма технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;
Не вилучений об'єкт з ЄДРПОУ 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням ГС від 23.11.2010 розірвано ДКП та зобов'язано повернути ЦМК у державну власність. Службова записка щодо відбору оцінювача для проведення незалежної оцінки РВ звернулось листом до покупця щодо надання кандидатури для інвентаризації об'єкта. 

N 4464
від 15.08.2005 

ЦМК ДИТЯЧИЙ САДОК N 147
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
2197851401 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

708,81 

Не забезпечений благоустрій прилеглої території;
Не здійснено заходи із захисту навколишнього природного середовища;
об'єкт не утримується у належному сан.-техн. стані 

ТОВ "ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА "БУДУЄМО РАЗОМ" 

Рішення ГС від 26.04.2011 розірвано ДКП та зобов'язано покупця повернути майно у державну власність. Листом від 21.06.2011 РВ звернулось до Покупця з пропозицією надати кандидатуру в комісію по інвентаризації об'єкта. 

12843
10.11.2006 

ЦМК ДНВП "КОМУНТЕХІНОВАЦІЯ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 

ЗД 

ЦМК 

ЦМК 

  

Недотримання санітарно-технічного
 стану. 

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "ТАКО" 

РВ 30.12.2010 направлено до ГС позовну заяву про розірвання договору купівлі-продажу та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням від 21.03.2011 ГС відмовлено у задоволенні позовних вимог РВ. Апеляційна скарга РВ від 01.04.2011. Постановою АГС від 16.06.2011 відмовлено РВ у задоволенні апеляційної скарги. Планується оскаржити зазначене рішення в касаційному порядку. 

4735
02.06.2003 

ДП "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ПЕНКОМ",
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
25005702 

ЗД 

МП 

МП 

1,65 

Не вилучено ДП з ЄДРПОУ 

ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ПЕНКОМ" 

СПРАВА N ПР25/176-09
Позов РВ від 17.08.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Ухвалою від 06.10.2009 ГС по справі N ПР25/176-09 зупинено провадження у справі до розгляду в установленому законом порядку спору у справі N 30/263-09 за позовом ТОВ "Транспортна компанія "Пенком" про припинення юридичної особи.
СПРАВА N 30/263-09
Покупцем подано позовну заяву до ДП "Транспортна компанія "Пенком" про припинення юридичної особи. Ухвалою від 17.03.2010 ГС зупинено провадження у справі на період до перегляду АС постанови АС за нововиявленими обставинами та набрання законної сили рішенням за результатами такого перегляду. Постановою АС по справі N 2а-13872/09/0470 задоволено частково позов Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська до Державного підприємства "Транспортна компанія "Пенком" про припинення юридичної особи та призначення ліквідаційного голови комісії з припинення: юридичну особу Державне підприємство "Транспортна компанія "Пенком" припинити, в решті позовних вимог відмовити. РВ звернулось до ГУЮ із запитом від 15.02.2011 про надання витягу про включення чи вилучення об'єкта з ЄДРПОУ покупця. Листом від 21.02.2011 ГУЮ повідомило про наявність покупця в ЄДРПОУ. Розгляд справи триває. 

N 373 від 11.07.2007 р. 

ДЕРЖАВНА ЧАСТКА В МАЙНІ ТОВ "МОЛОЧНИК"
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

502,717 

1. Не збережено профіль діяльності.
2. Не здійснено заміну морально застарілих основних засобів не менше 3 одиниць.
3. Не досягнуто обсягу доходу від реалізації у 2009 р. 

ТОВ "МОЛОЧНИК" 

12.10.2010 РВ подана позовна заява до ГС про розірвання ДКП. ГС позов РВ залишено без розгляду. 09.02.2011 РВ повторно подано позовну заяву до ГС про розірвання ДКП та стягнення 50271,72 грн. штрафу. Рішенням ГС від 14.03.2011 позов РВ задоволено повністю. Зобов'язано сплатити штраф на користь РВ в сумі - 50271,72 грн., розірвати ДКП та повернути державну частку в майні ТОВ "Молочник" у державну власність. 23.03.2011 ТОВ "Молочник" подано апеляційну скаргу до Львівського апеляційного господарського суду на рішення ГС від 14.03.2011. ЛАГС прийнято апеляційну скаргу до свого провадження.
Справа знаходиться на розгляді суду. 

б/н
24.04.2008 

ЦМК
ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО
 ПОБУТОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
"МЕТА"
М. КИЇВ
426236 

К 

ЦМК 

ЦМК 

2423,603 

Не збережено профіль діяльності 

ТОВ "УКРТЕРЕК АЛМАЗ" 

Позовна заява РВ від 28.12.2010 про розірвання договору. Рішенням ГС від 01.03.2011 в задоволенні позову РВ відмовлено. Апеляційна скарга РВ від 10.03.2011. Постановою КАГС від 08.06.2011 апеляційну скаргу Рв залишено без задоволення. РВ готується касаційна скарга на вказану постанову. 

10 

N 49-МПКВ
31.12.2004 

КІНОТЕАТР ІМ. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, КИЇВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

123.2 

Не використовується за призначенням, недотримання санітарно-екологічних
 норм 

ТОВ "НІКА ХОЛДІНГ" 

РВ направлено позовну заяву від 06.05.2011 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Ухвала про порушення провадження не надходила. 

11 

N 3872
29.09.95 

МАЙНО ДЕРЖАВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
 ПІДПРИЄМСТВА ПТАХОРАДГОСПУ "ОДЕСЬКИЙ"
ОДЕСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

3300,34 

Несплата за об'єкт 

СТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" 

РВ отримано наказ ГС про примусове виконання постанови АГС з повернення ЦМК у державну власність. Постановою державного виконавця виконавче провадження закінчено з винесенням подання до суду та прокуратури щодо притягнення керівника ТОВ до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Постановою ВГСУ касаційна скарга покупця задоволена частково: рішення ГС та постанова АГС скасовані. Справа направлена на новий розгляд до ГС. Подана касаційна скарга до ВСУ щодо скасування постанови ВГСУ. Ухвалою ВСУ відмовлено у порушенні касаційного провадження. Справу направлено на новий розгляд до ГС на підставі постанови ВГСУ, яка залишилась в силі. Ухвалою суду розгляд справи зупинено у зв'язку з розглядом іншої справи. Ухвалою ГС від 19.06.2009 справа про визнання додаткової угоди, укладеної у 2006, та акта приймання-передачі залишена без розгляду. Покупцем направлено апеляційну скаргу. Постановою АГС ухвала ГС скасована, справа передана на розгляд по суті. Рішенням ГС від 10.09.2010 в позові відмовлено. РВ вирішується питання щодо стягнення з боржника коштів за рішенням ГС від 12.01.2006. Листом від 31.01.2011 РВ отримало постанову ВДВС про відкриття виконавчого провадження. Під час виконавчого провадження покупцем сплачено кошти у сумі 300,0 тис. грн. Ухвалою ГС від 02.03.2011 позов покупця залишено без задоволення. Покупцем надано до РВ розписку щодо погашення всього боргу. Поступово сума боргу сплачується покупцем. 

12 

N 2148
20.04.2005 

НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ВБУДОВАНЕ В ПІДВАЛЬНИЙ ПОВЕРХ ОДНОПОВЕРХОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ (110,8 КВ. М)
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
420 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

37,32 

Не переоформлено право забудовника на об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Третьою особою направлено позов про визнання ДКП недійсним та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням суду ДКП визнано недійсним. Постановою АС попереднє рішення залишено без змін. Ухвалою ВГСУ касаційна скарга РВ повернута без розгляду. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. РВ направлено позовну заяву про витребування майна із чужого незаконного володіння. Ухвалою суду припинено провадження у справі. РВ подано позов про визнання недійсним договору іпотеки. Ухвалою суду забезпечено позов, заборонено відчуження, передача в оренду, проведення будь-яких дій щодо даного приміщення. Рішенням суду від 03.09.2008 позов задоволено та визнано договір іпотеки недійсним. У провадженні міського суду знаходиться справа за заявою заступника прокурора області в інтересах держави в особі РВ. Ухвалою міського суду у задоволенні заяви заступника прокурора в інтересах держави в особі РВ про скасування рішення третейського суду від 04.11.2005 відновлено. Ухвалою АС від 22.12.2009 вказану ухвалу залишено без змін. РВ планує зняти вказаний договір з контролю у 3 кварталі 2011 року. 

13 

N 488
19.12.2005 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ
СУМСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

19,6 

Не здійснено заходи по переоформленню права власності на земельну ділянку, відведену під об'єктом приватизації 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило позовну заяву від 21.03.2011 до районного про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішення у справі не прийнято. Розгляд справи триває. 

14 

N 1731
29.11.2005 

"ПАНСІОНАТ "СОНЯЧНИЙ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

Використання майна без збереження профілю 

ВАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД"

РВ направило позов до суду. Рішенням ГС у задоволенні позову відмовлено. Постанова АС від 20.05.2009 про відмову в задоволенні апеляційної скарги РВ. РВ подало касаційну скаргу від 09.06.2009 на постанову апеляційного суду. Постановою ВГСУ від 10.09.2009 залишено скаргу РВ без задоволення. 10.12.2009 направлено касаційну скаргу до ВСУ. 04.02.2010 ухвалою ВСУ відмовлено у порушенні касаційного провадження. На даний час РВ вирішує питання щодо подальших дій стосовно даного об'єкта. 

15 

N 1782
04.10.2004 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ "АВТОМОБІЛІСТ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

Використання майна без збереження профілю 

ВАТ "БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП-11837" 

Позов від 26.01.2009 до ГС про визнання недійсним установчого документа товариства. Рішенням суду від 25.05.2009 в задоволенні позову відмовлено. Апеляційна скарга від 03.06.2009 на рішення вищезазначеного суду. Постановою АГС від 30.09.2009 відмовлено у задоволенні апеляційної скарги РВ щодо визнання недійсним статуту ТОВ "Мережа відпочинку" в частині внесення бази до статутного фонду. РВ направлено касаційну скаргу до ВГСУ. Направлено позов від 25.05.2009 до ГС щодо розірвання ДКП. Рішенням ГС від 28.07.2009 у задоволенні позовних вимог РВ відмовлено. Апеляційна інстанція 27.10.2009 відмовила у задоволенні апеляційної скарги РВ на рішення суду I інстанції щодо розірвання ДКП. РВ направило касаційну скаргу від 25.01.2010 до ВГСУ. Постановою ВГСУ від 10.03.2010 в задоволенні касаційної скарги відмовлено. 20.04.2010 направлено касаційну скаргу до ВСУ. Ухвалою ВСУ відмовлено у порушенні касаційного провадження. На даний час РВ вирішує питання щодо подальших дій стосовно даного об'єкта. 

16 

N 1425
26.05.2008 

ОБ'ЄКТ ГРУПИ "А" ТЕПЛОХІД "БЛАКИТНИЙ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

Не зареєстровано в Державному судновому реєстрі України 

ТОВ "ХЕРСОНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СИНДИКАТ" 

Позовна заява від 07.07.2010 до ГС. Рішенням від 22.09.2010 задоволено позов РВ в частині розірвання ДКП. Покупцем подано апеляційну скаргу. Постановою АГС від 16.11.2010 задоволені позовні вимоги РВ щодо розірвання ДКП та повернення теплоходу державі за актом приймання-передачі. Ухвалою ВГСУ від 28.12.2010 року касаційну скаргу відповідача повернуто. Ухвалою ВГСУ від 28.12.2010 відмовлено третій особі у відновленні пропущеного строку для подання касаційної скарги. 

17 

N 1287
06.04.2010 

"ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
"МОТОРНА"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
34757272. 

Д 

ЦМК 

ЦМК 

24215,51483 

Не сплачені кошти за об'єкт приватизації 

ТОВ "ДЕРГАЧІВСЬКИЙ МОТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

РВ направлений позов від 29.06.2010 до ГС про розірвання договору купівлі-продажу та стягнення неустойки. Ухвалою ГС від 07.07.2010 порушено провадження у справі та призначено її розгляд. Ухвалою ГС від 20.07.2010 провадження у справі призупинено. РВ подало до ГС заяву від 29.10.2010 про уточнення позовних вимог у зв'язку зі сплатою відповідачем заборгованості та клопотання від 19.11.2010 про поновлення провадження по справі. Провадження по справі поновлено. Рішенням ГС від 18.01.2011 позовну заяву РВ щодо стягнення пені за прострочення платежу було задоволено. 07.02.2011 на адресу РВ надійшла апеляційна скарга покупця на зазначене вище судове рішення. Постановою АС від 13.04.2011 у задоволенні апеляційної скарги РВ відмовлено. РВ подало до ВГСУ касаційну скаргу від 04.05.2011. 20.06.2011 на адресу РВ надійшла ухвала Вищого господарського суду України від 10.06.2011 про прийняття касаційної скарги РВ до провадження, розгляд справи призначено на 06.07.2011 

18 

22 ЦМК
від
11.05.2005 

ОБ'ЄКТ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ - ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕСТОРАН СТАНЦІЇ КРАСНОГРАД"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
2660203436. 

Д 

ОМП 

ОМП 

125,84
без ПДВ 

Не вжиті заходи щодо державної реєстрації припинення державного підприємства "Ресторан станції Красноград" 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило до господарського суду Харківської області позовну заяву від 12.08.2010 про розірвання ДКП. Рішенням ГС від 23.11.2010 в задоволенні позову РВ відмовлено повністю. РВ подана апеляційна скарга від 08.12.2010 на рішення ГС від 23.11.2010. Постановою апеляційного суду від 17.01.2011 в задоволенні апеляційної скарги РВ було відмовлено. РВ подало до ВГСУ касаційну скаргу від 04.02.2011. Постановою ВГСУ від 22.03.2011 у задоволенні касаційної скарги РВ відмовлено. 

19 

N 1094
від 29.07.2005 

ОБ'ЄКТ ГРУПИ Ж - ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ВОГНИК"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
1946423901. 

Д 

ОМП 

ОМП 

970047,5
без ПДВ 

Не вжиті заході щодо закріплення земельної ділянки. 

ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
 І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА"
 

РВ направлений позов від 04.01.2011 до ГС Харківської області щодо стягнення з Покупця штрафу у розмірі 1700,00 грн. Ухвалою ГС від 20.01.2011 зазначена позовна заява була прийнята до провадження. В зв'язку з неявкою відповідача у судове засідання та ненаданням необхідних документів, розгляд справи неодноразово відкладався. 04.04.2011 справу призупинено у зв'язку з тим, що покупець звернувся до адм. суду з позовом про зняття ДКП з контролю. У судовому засіданні 17.05.2011 ХААС було винесено рішення, яким в задоволенні апеляційної скарги ВАТ "ХНДПІ "Нафтогазтехника" було відмовлено. На адресу РВ надійшла ухвала апеляційного адміністративного суду від 17.05.2011, якою апеляційна скарга ВАТ "ХНДПІ "Нафтогазтехника" була залишена без задоволення, а постанова Харківського окружного адміністративного суду від 09.02.2011 - без змін. Крім цього, 20.06.2011 на адресу РВ надійшла ухвала Вищого адміністративного суду України від 09.06.2011 про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ВАТ "ХНДПІ "Нафтогазтехника" на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 09.02.2011 та ухвалу апеляційного адміністративного суду від 17.05.2011. Про дату розгляду вказаної касаційної скарги буде повідомлено РВ додатковою ухвалою. 

20 

N 642
від 08.10.99 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ОКОЛИЦЯ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
30429471. 

Д 

ОМП 

ОМП 

5,600
без ПДВ 

Не збережений профіль діяльності об'єкта щодо надання соціальних послуг населенню. 

ТОВ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА
 КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГОСОЮЗ" 

РВ направлений позов від 20.05.2010 до господарського суду Харківської області про розірвання договору купівлі-продажу N 642 від 08.10.99. Рішенням господарського суду Харківської області від 29.06.2010 договір купівлі-продажу розірвано, об'єкт підлягає поверненню в державну власність. Наказом господарського суду Харківської області від 13.07.2010 зобов'язано ТОВ ФПК "Укренергосоюз" повернути базу відпочинку у державну власність. РВ листом від 04.08.2010 направило на адресу ВДВС Печенізького р-ну Харківської області наказ господарського суду від 13.07.2010 з проханням вжити дієвих заходів щодо виконання рішення суду. Покупцем направлена апеляційна скарга на рішення господарського суду від 29.06.2010. Постановою ХАГС від 08.09.2010 апеляційну скаргу ТОВ ФПК "Укренергосоюз" задоволено. Рішення ГС Харківської області від 29.06.2010 скасовано. Постановлено прийняти нове рішення. У задоволенні позову РВ відмовлено повністю. РВ направлена касаційна скарга від 20.09.2010 до ВГСУ щодо скасування постанови ХАГС від 08.09.2010. Постановою ВГСУ від 04.11.2010 касаційна скарга РВ залишена без задоволення, постанова ХАГС від 08.09.2010 залишена без змін. 

21 

N 4003
02.09.2008 

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ПЛ. 1000,2 КВ. М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
900002442 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

6229,0 

Не сплачено за об'єкт 

ПП "ІМІДЖ ПЛЮС" 

РВ направлено позов про розірвання ДКП. В свою чергу покупцем подано зустрічний позов до ГС про визнання ДКП недійсним. Ухвалою ГС справу за позовом РВ зупинено до розгляду справи за позовом покупця. Прокуратура області листом повідомила, що в інтересах держави вступає в спір. Ухвалою ГС від 21.01.2009 призначено експертну оцінку об'єкта. РВ подано обґрунтоване заперечення на висновок судового експерта. Рішенням ГС задоволено змінені позовні вимоги покупця та укладено ДКП на запропонованих покупцем умовах. РВ подано апеляційну скаргу до АГС. Прокуратурою подано апеляційне подання на рішення ГС. АГС залишено рішення ГС без змін. РВ направлено касаційну скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ скасовано попередні рішення та направлено справу на новий розгляд до ГС. Ухвалою ГС від 13.07.2010 призначено повторну експертизу, провадження у справі зупинено. 

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

29-КПНБ
30.04.2002 

ОНБ 206-КВАРТИРНОГО 16-ПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ N 2 ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ТУРБІННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
13461621001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1185,7 

Не завершено будівництво об'єкта 

ТОВ "СТЕП" 

Направлено позов до ГС про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Направлені запити до органів місцевого самоврядування, податкової інспекції та комунального підприємства "Криворізьке БТІ".
На даний час здійснюється розшук покупця. 

N 8-КПНБ
20.12.99 

МОДУЛІ МВ-462, МВ-464 (ПРИБУДОВИ) МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

124,5 

3850,0* 

3850,0* 

Не завершено будівництво об'єкта, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт 

ТОВ "АНКО-ЛТД" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. ФДМУ здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. Виконавче провадження з виконання цього рішення неодноразово закривалось структурними підрозділами ДВС. Після оскарження Фондом дій ДВС в судовому порядку, відновлено здійснення виконавчого провадження з повернення об'єкта у державну власність. За заявою Фонду змінено спосіб виконання рішення суду - з повернення майна на його вилучення. ДВС здійснюються заходи щодо повернення об'єкта у державну власність. Фондом 30.03.2010 направлено до ГС позов про визнання незаконним внесення майна до статутного фонду ЗАТ "КРОЛ" та вилучення його у ЗАТ "КРОЛ". В свою чергу ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. Ухвалою ВГСУ від 16.03.2010 відмовлено ЗАТ "КРОЛ" у прийнятті касаційної скарги. ФДМУ звернувся до ГС з позовною заявою від 30.03.2010 про визнання незаконним внесення майна до статутного фонду ЗАТ "КРОЛ". Рішенням в задоволенні позову відмовлено. 


* - сумарний обсяг інвестиційних зобов'язань за 10 договорами ОНБ меблевого комбінату КДГМК "Криворіжсталь" складає 3850,0 тис. грн. 

N 9-КПНБ
20.12.99 

БЛОК СКЛАДІВ ТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974005 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

190,3 

Не завершено будівництво об'єкта, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт 

ТОВ "АНКО-ЛТД" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. ФДМУ здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. Виконавче провадження з виконання цього рішення неодноразово закривалось структурними підрозділами ДВС. Після оскарження Фондом дій ДВС в судовому порядку, відновлено здійснення виконавчого провадження з повернення об'єкта у державну власність. За заявою Фонду змінено спосіб виконання рішення суду - з повернення майна на його вилучення. Подано позов до ГС від 30.03.2010 про витребування ОНБ з незаконного володіння в державну власність. В свою чергу, ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС від 21.09.2005. ФДМУ звернувся до ГС з позовною заявою від 30.03.2010 про визнання незаконним внесення майна до статутного фонду ЗАТ "КРОЛ". ГС неодноразово відкладав розгляд справи. Рішенням ГС від 19.10.2010 позов задоволено частково, в частині розірвання договору з покупцем. В іншій частині відмовлено. 

N 6-КПНБ
20.12.99 

СКЛАД РІДКИХ ХІМІКАТІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974006 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

219,8 

Не завершено будівництво об'єкта, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт 

ТОВ "АНКО-ЛТД" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. ФДМУ здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. Виконавче провадження з виконання цього рішення неодноразово закривалось структурними підрозділами ДВС. Після оскарження Фондом дій ДВС в судовому порядку, відновлено здійснення виконавчого провадження з повернення об'єкта у державну власність. За заявою Фонду змінено спосіб виконання рішення суду - з повернення майна на його вилучення. Подано позов до ГС від 30.03.2010 про витребування ОНБ з незаконного володіння в державну власність. В свою чергу, ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. ФДМУ звернувся до ГС з позовною заявою від 30.03.2010 про визнання незаконним внесення майна до статутного фонду ЗАТ "КРОЛ". Рішенням ГС від 09.09.2010 в задоволенні позову відмовлено. 

N 10-КПНБ
20.12.99 

КОРПУС ЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974007 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

718,06 

Не завершено будівництво об'єкта, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт 

ТОВ "АНКО-ЛТД" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. ФДМУ здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. Виконавче провадження з виконання цього рішення неодноразово закривалось структурними підрозділами ДВС. Після оскарження Фондом дій ДВС в судовому порядку, відновлено здійснення виконавчого провадження з повернення об'єкта у державну власність. За заявою Фонду змінено спосіб виконання рішення суду - з повернення майна на його вилучення. Подано позов до ГС від 30.03.2010 про витребування ОНБ з незаконного володіння в державну власність. В свою чергу, ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. Постановою ВГСУ в задоволенні касаційної скарги відмовлено. ФДМУ звернувся до ГС з позовною заявою від 30.03.2010 про визнання незаконним внесення майна до статутного фонду ЗАТ "КРОЛ". Рішенням ГС від 09.09.2010 в задоволенні позову відмовлено. 

N 13-КПНБ
20.12.99 

КОРПУС МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974008 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

503,5 

  

Не завершено будівництво об'єкта, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт 

ТОВ "АНКО-ЛТД" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. ФДМУ здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. Виконавче провадження з виконання цього рішення неодноразово закривалось структурними підрозділами ДВС. Після оскарження Фондом дій ДВС в судовому порядку відновлено здійснення виконавчого провадження з повернення об'єкта у державну власність. За заявою Фонду змінено спосіб виконання рішення суду - з повернення майна на його вилучення. В свою чергу ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. Ухвалою ВГСУ від 13.05.2010 судом прийнято відмову позивача від позову. Провадження у справі закрито. 

N 881
17.09.2002 

ДИТЯЧИЙ САДОК НА 140 МІСЦЬ З БАСЕЙНОМ
М. КИЇВ
1431032501 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

176,76 

  

  

Не завершене будівництво об'єкта 

НВКП "МІТІС" 

РВ направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта за актом приймання-передавання у державну власність. Ухвалою ГС прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву відповідача. Рішенням ГС від 24.04.2010 позов РВ задоволено повністю. Покупець направив апеляційну скаргу від 14.05.2010. Постановою АГС від 05.07.2010 рішення суду першої інстанції залишено без змін. Покупцем подано касаційну скаргу від 03.08.2010 до ВГСУ. Ухвала ВГСУ від 13.09.2010 про повернення касаційної скарги. Подано касаційну скаргу від 21.09.2010. Постановою ВГСУ про залишення рішення ГС від 22.04.2010 без змін. ГС видав наказ від 22.11.2010 про примусове виконання судового рішення. Лист МІТІС від 06.01.2011 про надання кандидатури до складу комісії з інвентаризації. Для повернення об'єкта у державну власність здійснюється оцінка ОНБ. 

N 602 01.12.98 

ФІРМОВИЙ МАГАЗИН-САЛОН "ЕЛЕКТРОНІКА"
М. КИЇВ
2166524101 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

Не завершене будівництво об'єкта 

ЗАТ
"ПРОМЕНЕРГО" 

РВ направлено позов від 05.07.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС позов задоволено повністю. Покупцем подано зустрічний позов від 27.09.2010, у якому судом відмовлено. Покупцем 13.10.2010 направлено апеляційну скаргу. Постановою АГС від 30.11.2010 апеляційну скаргу задоволено, рішення скасовано та прийнято нове, яким в позові відмовлено. РВ від 15.12.2010 направлено касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 09.02.2011 в задоволенні касаційної скарги відмовлено, постанову КАГС залишено в силі. Заява РВ від 09.03.2011 про перегляд постанови ВГСУ. Ухвала ВГСУ від 27.04.2011 про повернення заяви. 

N 934
27.08.2003 

БУДІВЛЯ ХАРЧОБЛОКУ
М. КИЇВ
2160434001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

973,951 

Не завершене будівництво об'єкта 

ТОВ "АЕРОТЕХСЕРВІС" 

РВ направлено позов від 10.09.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС позов задоволено повністю. Постановою від 16.12.2010 залишено рішення першої інстанції без змін. Покупцем направлено касаційну скаргу від 05.01.2011 до ВГСУ. Постановою ВДВС від 14.01.2011 відкрито виконавче провадження. Постановою ВГСУ від 14.03.2011 - касаційну скаргу залишено без задоволення, а постанову АГС без змін. Рішення від 21.04.2011 про задоволення заяви про перегляд за нововиявленими обставинами. Постановою АГС рішення ГС залишено без змін. 

10 

1078
28.10.2005 

БАЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ
М. КИЇВ
2288314102 

К 

ОНБ 

ОНБ 

3211,25 

44363,25 

44250,25 

Не завершене будівництво об'єкта 

ТОВ "ГРАНД СІТІ" 

13.01.2011 РВ подана позовна заява до ГС. Рішенням ГС від 21.03.2011 позов РВ задоволено частково. РВ подало апеляційну скаргу від 26.04.2011. Постановою КАГС апеляційну скаргу РВ залишено без задоволення. РВ подано касаційну скаргу від 22.06.2011. Ухвала про порушення провадження до РВ не надходила. 

11 

N 8-НБ-ЗД
03.03.2000 

МАГАЗИН РАДГОСПУ "ДРУЖБА" КИЇВСЬКА ОБЛ.
21601519 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,0 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов до ГС про розірвання ДКП. Рішенням ГС позовні вимоги РВ задоволено повністю. Постановою АГС від 28.05.2009 рішення суду першої інстанції скасовано. РВ подано касаційну скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ касаційну скаргу РВ задоволено, постанову АГС від 25.05.2009 скасовано. Постановою ВГСУ від 19.01.2010 касаційну скаргу покупця задоволено частково. Справу направлено на новий розгляд до ГС. Рішенням ГС від 15.04.2010 в позові відмовлено. 26.04.2010 РВ подана апеляційна скарга. Постановою ВГСУ від 22.03.2011 провадження по справі припинено. Подано заяву про перегляд Постанови ВГСУ у Верховному Суді України. 

12 

N 28-НБ-ЗД
17.07.2001 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. ФРАНЦЕВИЧА
КИЇВСЬКА ОБЛ.
13724805 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

96,6 

Не внесені інвестиції 

ТОВ "АГРОБУДПЕРЕРОБКА-ЛТД"

РВ направлено позов від 28.08.2008 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС позовні вимоги задоволено, ДКП розірвано. РВ подано заяву від 02.10.2009 до ДВС щодо повернення ОНБ у державну власність. Постановою АГС від 14.01.2010 апеляційну скаргу ТОВ залишено без задоволення. Ухвалою ВГСУ касаційну скаргу покупця повернуто без розгляду. 

13 

N 35-НБ-ЗД
20.09.2002 

СТАНЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВОДИ
 КИЇВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,8 

Не добудовано та не введено в експлуатацію 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов від 23.06.2011 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Ухвала про порушення провадження до РВ надходження. 

14 

N 20-НБ-ЗД
12.06.2002 

СКЛАД МАТЕРІАЛІВ
КИЇВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,4 

Не добудовано та не введено в експлуатацію 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов від 23.06.2011 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Ухвала про порушення провадження до РВ надходження. 

15 

N 08-НБ-ЗД
12.05.2009 

ШКОЛА
КИЇВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

56,2 

13,56 

13,56 

Несвоєчасна сплата за об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов від 23.06.2011 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Ухвала про порушення провадження до РВ надходження. 

16 

N 15056
04.09.2001 

ОНБ "НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ
 КОРПУС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
2125177001 

ОНБ 

ЗД 

ЗД 

20,20564 

Невиконання умов ДКП 

ПНЗ "ІДА" 

РВ подало до ГС позовну заяву про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС по справі відмовлено в задоволенні позову РВ у повному обсязі. РВ направило до АГС апеляційну скаргу на рішення від 01.07.2010. Постановою АГС відмовлено РВ у задоволенні апеляційної скарги. РВ направило до ВГСУ касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 17.01.2011 справу направлено на новий розгляд до ГС. Рішенням ГС відмовлено РВ у задоволенні позовних вимог. 

17 

N 2-1999
08.05.97 

ОНБ "СТАНЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
4833760002 

ОНБ 

ЗД 

ЗД 

3,2 

Невиконання умов ДКП 

ВАТ ПВП "КРОК" 

РВ направило до ГС позовну заяву про розірвання ДКП та зобов'язання повернути ОНБ до державної власності. Рішенням ГС відмовлено РВ у задоволенні позовних вимог. РВ направило до АГС апеляційну скаргу. Постановою від 11.01.2011 АГС залишив апеляційну скаргу РВ без задоволення. РВ подано до ВГСУ касаційну скаргу від 28.01.2011 на рішення від 14.10.2010 ГС та постанову від 11.01.2011 АГС. Постановою ВГСУ від 17.03.2011 відмовлено РВ у задоволенні касаційної скарги. 

18 

N 15058
04.09.2001 

ОНБ "ГУРТОЖИТОК НА 608 МІСЦЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
2125177002 

ОНБ 

ЗД 

ЗД 

1,62471 

Невиконання умов ДКП 

ПНЗ "ІДА" 

РВ подало до ГС позовну заяву від 30.03.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Покупцем направлено до ГС зустрічну позовну заяву про зобов'язання РВ зняти з обліку нежитлову будівлю учбового корпусу. Рішенням ГС відмовлено в задоволенні позову РВ в повному обсязі. РВ направило до АГС апеляційну скаргу на рішення ГС від 30.06.2010. Постановою АГС відмовлено РВ у задоволенні апеляційної скарги. РВ направило до ВГСУ касаційну скаргу. Постановою ВГСУ справу направлено на новий розгляд до ГС. Рішенням ГС задоволено позовні вимоги РВ. Покупцем подано апеляційну скаргу від 19.05.2011 до АГС. Триває розгляд справи. 

19 

N 34
26.05.98 

ОНБ "ДИТЯЧИЙ БУДИНОК НА 380 МІСЦЬ", ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
1909050006 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,4 

Об'єкт експлуатується без акта вводу 

ФІЗИЧНА ОСОБА ЧЕРЕПАНЮК В. Й. 

РВ направило до райсуду позовну заяву від 23.12.2010 про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 12.04.2000, укладеного між Черепанюком В. Й. та Каїрським О. О. та визнання недійсним договору дарування від 16.08.2007 N 2665, укладеного між Каїрським О. О. та Калюжною М. О. Рішенням райсуду від 12.04.2011 позовну заяву РВ задоволено частково, визнано недійсним ДКП від 12.04.2007, укладений між Черепанюком В. Й. та Каїрським О. О. Готується позовна заява щодо витребування майна із чужого незаконного володіння. 

20 

N 112
23.01.2008 

ОНБ "ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ ПО ОЧИЩЕННЮ СТІЧНИХ ВОД ТА ПРИПИНЕННЮ СКИДАННЯ ЇХ У ДНІПРО" (під розбирання)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
5761620031 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1267,15 

Невиконання умов ДКП 

ТОВ "ЕЛЕМЕНТ" 

РВ подано позовну заяву від 19.05.2011 до ГС щодо розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. РВ листом від 19.05.2011 звернулося до прокуратури щодо розшуку покупця, листом від 21.06.2011 до міського голови м. Дніпродзержинськ щодо інформації про земельну ділянку, та листом від 21.06.2011 до Голови правління ВАТ "ДніпроАЗОТ" щодо інформації про земельну ділянку. Відповіді на вказані листи до РВ не надходили. 

21 

N 40-КПНБ
16.12.2004 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 2 ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
191023002 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

480,864 

Не виконано в частині завершення будівництва та вводу в експлуатацію об'єкта 

ТОВ "УКРАЇНА-МЕТАЛ ЛТД"
 

ФДМУ направлено позов до ГС від 28.01.2009 про розірвання договору купівлі-продажу ОНБ житлового будинку N 1 та повернення його у державну власність. Рішенням суду позов ФДМУ задоволено. Покупець оскаржив рішення до АС. Постановою АГС від 10.08.2009 рішення залишено без змін. Відкрито виконавче провадження по виконанню рішення ГС Покупцем до ГС подано заяву від 04.06.2010 про перегляд рішення ГС за нововиявленими обставинами. Ухвалою ГС від 01.11.2010, залишеною без змін постановою АГС від 13.12.2010, та постановою ВГСУ від 23.02.2011 в задоволенні скарги покупця відмовлено. ФДМУ направлено заяву від 22.03.2011 до ВДВС про відкриття виконавчого провадження.
Постановою ВДВС від 25.05.2011 виконавче провадження закінчено. Покупець звернувся до ГС із заявою від 18.05.2011 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Рішенням ГС від 22.06.2011 заяву покупця задоволено, рішення ГС про розірвання договору скасовано. На даний час вирішується питання щодо внесення змін до ДКП. 

22 

N 39-КПНБ
16.12.2004 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1
ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
191023002 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

480,864 

Не виконано в частині завершення будівництва та вводу в експлуатацію об'єкта 

ТОВ "УКРАЇНА-МЕТАЛ ЛТД"
 

ФДМУ до ГС направлено позов від 28.01.2009 про розірвання договору купівлі-продажу ОНБ житлового будинку N 1 та повернення його у державну власність. Рішенням суду від 06.04.2009 позов ФДМУ задоволено. Покупець оскаржив рішення до апеляційного суду. Постановою АГС від 10.08.2009 рішення залишено без змін. Покупцем до ГС подано заяву від 04.06.2010 про перегляд рішення ГС за нововиявленими обставинами. Ухвалою ГС від 01.11.2010, залишеною без змін постановою АГС від 13.12.2010, та постановою ВГСУ від 23.02.2011 в задоволенні скарги покупця відмовлено. ФДМУ направлено заяву від 22.03.2011 до ВДВС про відкриття виконавчого провадження. Покупець звернувся до ГС із заявою від 18.05.2011 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Рішенням ГС від 22.06.2011 заяву покупця задоволено, рішення ГС про розірвання договору скасовано. На даний час вирішується питання щодо внесення змін до ДКП. 

23 

N 2583
07.08.98 

МІСЬКМОЛКОМБІНАТ N 3
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
30075709 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

78,0 

Не завершено будівництво об'єкта 

КИЇВСЬКИЙ ОКРЕМИЙ КОЗАЧИЙ КУРІНЬ 

Рішенням суду ДКП розірвано. РВ направило до суду скаргу на дії ВДВС. Лист райуправління юстиції про направлення наказу суду для виконання за територіальністю до райуправління юстиції. Управління юстицій направило до РВ лист, що вулиця, по якій знаходиться ОНБ, у Донецьку не зареєстрована. На запит РВ міський голова повідомив про зміну назви вулиці та знаходження її у Будьонівскому р-ні міста. На запит РВ Будьнівська райрада повідомила про те, що вулиця Фінішна в Будьонівскому районі відсутня. На повторний запит до міського голови отримано відповідь, що дана вулиця знаходиться у Будьонівскому районі. У червні 2006 року матеріали по пошуку вулиці та покупця спрямовані до УДСБЕЗ. РВ звернулось до управління статистики за інформацією щодо наявності ТОВ "Київський окремий козачий курінь". 19.02.2007 РВ направлено запит до міськради про зміну назви вул. Фінішна. На даний час здійснюється робота щодо офіційного підтвердження факту зміни назви вулиці. РВ направлено лист до міськради про зміну назви вул. Фінішної. РВ направлено лист до БТІ про об'єкти нерухомості по вул. Фінішній. РВ повідомило БТІ, що вул. Фінішної у м. Донецьку немає. 

24 

N 2261
22.05.97 

ДИТЯЧИЙ САДОК-ЯСЛІ НА 140 МІСЦЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
4011851001 

Комун. 

ОНБ 

ОНБ 

5,1 

Не введено об'єкт в експлуатацію 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Позов РВ про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду в позові відмовлено. РВ направлено апеляційну скаргу. Постановою АС розірвано ДКП та повернено об'єкт в державну власність. Створена інвентаризаційна комісія для проведення інвентаризації об'єкта. РВ передало документи Константинівській міськраді для повернення об'єкта у комунальну власність. Міськрада повідомила, що об'єкт не прийнятий до комунальної власності. Міськрада повідомила, що не має можливості прийняти об'єкт в комунальну власність, оскільки останній майже зруйнований. РВ повідомило міськраду про згоду провести роботу по поверненню, за умови сплати міськрадою послуг оцінювача за проведення незалежної оцінки та визначення розміру збитків. Міськрада звернулася до РВ з проханням провести роботу по поверненню об'єкта у держвласність. Проведено відбір оцінювача. Підготовлено наказ РВ про створення комісії по поверненню об'єкта в комунальну власність. Комісією РВ проведено обстеження об'єкта. Наказом РВ затверджені висновки про вартість об'єкта. Розрахований та затверджений розмір збитків. РВ листом надало міськраді документи по прийняттю об'єкта у комунальну власність. РВ надано роз'яснення щодо прийняття об'єкта у ком. власність і підписання акта приймання-передачі. РВ звернулось до Міського голови щодо повідомлення про прийняття об'єкта у комунальну власність. 

25 

N 3676
28.01.2000 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ КРС
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
84860604 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,115 

Не введено
об'єкт в експлуатацію 

ФІЗИЧНА
ОСОБА 

Позов РВ про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням суду відмовлено у позові. Направлена апеляційна скарга. Постановою АГС розірвано ДКП. РВ направлено позовну заяву про повернення у державну власність об'єкта. Рішенням суду ДКП розірвано. РВ створено комісію по поверненню об'єкта у державну власність, проводиться оцінка об'єкта. РВ запропоновано власнику з'явитися для підписання акта приймання-передачі об'єкта. Наказ про примусове виконання рішення суду спрямований до виконавчої служби. Постановою ВДВС відкрито виконавче провадження по справі. Здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. РВ направлено звернення від 27.04.2011 до Прокуратури Старобешівського р-ну Донецької області. 

26 

N 4112
09.07.2002 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧЕРЕТИНСЬКОГО ПАРКУ - КОТЕЛЬНА З 3-МА КОТЛАМИ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,93 

Не розібрано об'єкт, земельна ділянка не здана місцевим органам самоврядування 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням суду ДКП розірвано. Зроблений конкурсний відбір оцінювача та проведено обстеження об'єкта. Наказом РВ затверджені висновки про вартість об'єкта. РВ звернулось до СОД з пропозицією розрахувати розмір збитків. РВ звернулось до покупця з пропозицією підписати акт приймання-передачі. РВ направило до ВДВС акт приймання-передачі об'єкта. ВДВС направив постанову про повернення наказу ГС щодо вирішення у судовому порядку питання про стягнення збитків.
Вирішується питання щодо стягнення збитків. 

27 

N 4058
05.04.2002 

ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ФАСОВАНОЇ СОЛІ, РУДНИК N 4
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
2347376401 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

140,98 

Не завершено будівництво 

ТОВ "АРМ-СЕРВІС" 

Рішенням ГС позов РВ про розірвання ДКП і повернення об'єкта у державну власність задоволено повністю. Покупець оскаржив дане рішення в суді апеляційної інстанції. Постановою АГС відмовив у задоволенні апеляційної скарги РВ звернулося до колишнього забудовника за уточненням складу об'єкта. ВДВС відкрито виконавче провадження. РВ направило лист від 13.02.2009 з актом приймання-передачі об'єкта. Постанова про закінчення виконавчого провадження направлена за територіальністю до відповідного ВДВС. Виконавче провадження триває. 

28 

N 4257
11.09.2003 

8 - 10 ПОВЕРХОВИЙ 187 КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
401168601Ї 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

14,848 

Не розібрано об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням міського суду ДКП розірвано. РВ здійснило конкурсний відбір оцінювача. Наказом РВ процес повернення призупинено у зв'язку з відсутністю даних, необхідних для проведення незалежної оцінки. РВ направило позов до суду про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Постановою АС скасовано рішення міського суду. РВ подано позов до міського суду про зобов'язання покупця привести об'єкт в належний стан. Рішенням суду позовні вимоги РВ задоволено повністю. Клопотання РВ від 10.05.2011 до суду щодо видачі виконавчого листа. 

29 

N 4547
27.12.2006 

9-ПОВЕРХОВИЙ 72-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
401183904 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,833 

У термін не підготовлені документи та не переоформлено право забудовника на об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ подано позовну заяву про розірвання ДКП. Рішенням ГС позовні вимоги РВ задоволено у повному обсязі. Наказом РВ створена комісія по поверненню об'єкта до державної власності. Наказом РВ затверджений висновок про вартість ОНБ.Відкрито виконавче провадження. ВДВС повернув виконавчий документ у зв'язку з неможливістю встановити місце знаходження боржника. Єнакієвський міський відділ внутрішніх справ ГУ УМВС України у Донецькій області повідомив про утримання під вартою боржника. РВ направило лист до ВДВС Єнакієвського МУЮ із заявою про поновлення виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду. 

30 

N 4539
06.12.2006 

9-ПОВЕРХОВИЙ 72-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1-А
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
401183903 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

5,2118 

У термін не підготовлені документи, не переоформлено право забудовника на об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ подано позов про розірвання договору та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням ГС позовні вимоги РВ задоволені в повному обсязі. Постановою АГС апеляційна скарга фізичної особи залишена без задоволення, рішення ГС залишено без змін. Постановою ВГСУ у справі касаційна скарга фізичної особи залишена без задоволення, постанова АГС залишена без змін. Наказом РВ від 19.08.2010 створена комісія по поверненню ОНБ у державну власність. 20.08.2010 укладений договір на проведення незалежної оцінки об'єкта. РВ звернулось до колишнього покупця щодо підписання акта приймання-передачі ОНБ у держ. власність. 

31 

N 3398
14.09.2005 

8-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18053008 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

  

- 

- 

Не здійснюються заходи щодо розбирання об'єкта та впорядкування земельної ділянки 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Позовна заява РВ до суду про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Рішенням суду позовні вимоги задоволені частково. РВ звернулось до суду із заявою про апеляційне оскарження даного рішення. Постановою АГС відмовлено в задоволенні скарги. Постановою ВДВС відкрито виконавче провадження. В зв'язку з тим, що боржник не з'явився, акт приймання-передавання не підписано. Робота з примусового виконання рішення суду триває. 

32 

N 2-273
27.02.2003 

ГАЗООЧИСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18031004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

15000 

- 

- 

Не здійснені заходи по будівництву об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням райсуду задоволено позов РВ, ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. Постановою АС рішення райсуду залишено без змін. На адресу РВ надійшла ухвала ВГСУ про відкриття виконавчого провадження за касаційною скаргою покупця, даною ухвалою було зупинено виконання рішення райсуду, зупинено виконавче провадження. Ухвалою ВГСУ касаційну скаргу покупця задовольнили частково, рішення суду та ухвалу АС скасовано, провадження по справі закрито. РВ направило позовну заяву від 25.03.2010 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у держвласність. Покупцем подано зустрічну позовну заяву. Рішенням ГС позовні вимоги РВ задоволено: розірвано договір купівлі - продажу та зобов'язано фізичну особу повернути майно у державну власність, в задоволенні зустрічних позовних вимог відмовлено. Покупцем подано апеляційну скаргу. Постановою АГС рішення суду першої інстанції залишено без змін. Покупцем подано касаційну скаргу покупця на постанову АГС. Постановою ВГСУ касаційну скаргу задоволено частково: скасовано рішення суду першої та апеляційної інстанції, справу направлено на новий розгляд. Рішенням ГС від 08.04.2011 в позові РВ відмовлено. РВ подано апеляційну скаргу від 22.04.2011. Постановою АГС від 15.06.2011 в задоволенні апеляційної скарги РВ відмовлено та залишено в силі рішення ГС. РВ направлено касаційну скаргу від 23.06.2011 до ВГСУ. Ухвала про порушення провадження до РВ не надходила. 

33 

N 2-272
27.02.2003 

ЛИВАРНИЙ ЦЕХ ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18031003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

45000 

- 

- 

Не здійснені заходи по будівництву об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням районного суду задоволено позов РВ, ДКП розірвано та зобов'язано покупця повернути об'єкт у державну власність. Покупцем подано апеляційну скаргу. Рішенням суду задоволено частково скаргу покупця. Рішення райсуду скасовано і провадження у справі закрито. РВ направило до ВСУ касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Ухвалою ВСУ касаційну скаргу РВ відхилено, ухвалу АС залишено без змін. РВ направило позов до ГС м. Києва від 25.03.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Покупцем подано зустрічну позовну заяву. Рішенням ГС від 17.06.2010 позовні вимоги РВ задоволено: розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано покупця повернути майно у державну власність, в задоволенні зустрічних позовних вимог відмовлено. Покупцем подано апеляційну скаргу. Постановою АГС від 14.09.2010 апеляційна скарга задоволена. Ухвалою ВГСУ від 09.11.2010 касаційну скаргу повернуто до РВ. РВ подало повторно касаційну скаргу від 23.11.2010. Постановою ВГСУ від 09.02.2011 в задоволенні касаційної скарги РВ відмовлено, залишено в силі постанову апеляційної інстанції. РВ подало заяву від 04.03.2011 до ВСУ про перегляд постанови ВГСУ від 09.02.2011. На адресу РВ 20.06.2011 надійшла ухвала ВГСУ від 22.04.2011 про відмову РВ в допуску справи до провадження Верховного суду України. 

34 

N 1579
02.06.2004 

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА БЛОК "МОДУЛЬ" ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 18042017 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

78000 

Не здійснено заходів по будівництву об'єкта. 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило позовну заяву до ГС про розірвання договору купівлі-продажу, повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС позовні вимоги РВ задоволено: розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано покупця повернути майно у державну власність. Покупцем направлено апеляційні скарги. Постановою АГС рішення суду першої інстанції залишено без змін. На адресу РВ надійшла касаційна скарга покупця. Ухвалою ВГСУ від 23.12.2010 відмовлено в прийнятті касаційної скарги покупця. РВ отримало наказ ГС про примусове виконання рішення суду. РВ звернулось до ВДВС з заявою про відкриття виконавчого провадження. На адресу РВ 25.02.2011 надійшла повторна касаційна скарга покупця. Ухвалою ВГСУ від 21.03.2011 касаційну скаргу покупця повернуто без розгляду. 28.04.2011 РВ направило запит до ВДВС про стан виконавчого провадження. Відповідь на адресу РВ не надходила. 

35 

N 676
24.03.2005 

ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18051004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

454000 

Не здійснено заходів по будівництву об'єкта 

ТОВ "КББ" 

РВ направило позов від 16.07.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС від 06.10.2010 позов РВ задоволено в повному обсязі. Покупець направив апеляційну скаргу від 06.10.2010 до АГС. Постановою АГС від 18.11.2010 рішення суду першої інстанції залишено без змін. Постановою ВДВС відкрито виконавче провадження від 25.01.2011. 

36 

N 365
14.09.2005 

ОНБ-ЛАЗНЯ НА 10 МІСЦЬ ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1666,67 

Не здійснено заходів по будівництву об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило позов до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС від 20.01.2011 позов РВ задоволено в повному обсязі. ВДВС відкрито виконавче провадження. 

37 

N 1091
26.05.2005 

ОНБ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18052004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3300 

Не здійснено заходи по будівництву об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило позов від 11.02.2011 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Розгляд справи триває. 

38 

N 474
10.07.2006 

ДИТЯЧИЙ ТАБІР
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
1430952802 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

40,0 

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою суду справу припинено у зв'язку із змінами до законодавства та непідсудністю справи на даний час вказаному суду. РВ подано позов про розірвання ДКП. Ухвалою суду справу зупинено до розгляду іншої справи, пов'язаної з нею. Постанову АГС скасовано ухвалу суду, справу направлено для розгляду до суду першої інстанції. Покупцем подано касаційну скаргу. Постановою ВГСУ касаційна скарга залишена без задоволення, а ухвала АГС без змін. Ухвалою ГС розгляд зупинено до вирішення іншої справи, пов'язаної з цією. Вказана справа, в свою чергу, зупинена до вирішення іншої, пов'язаної з нею.
Рішенням ГС позов задоволено. ДКП розірвано. В поверненні об'єкта відмовилось у зв'язку з визнаннями права власності за третіми особами. Відповідачем та третьою особою подані апеляційні скарги. Постановою АГС від 26.10.2010 рішення залишено без змін. Покупцем подана касаційна скарга від 15.02.2011.Ухвалою ВГСУ від 15.03.2011 касаційну скаргу повернуто без розгляду. 

39 

N 466
11.06.2001 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
540258802 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

187,884 

Не добудовано об'єкт у встановлені строки 

ТОВ "УІП ДБС ГРУП" 

РВ направило позовну заяву про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС позов задоволено. Подано позов до нового власника щодо повернення об'єкта. Рішенням райсуду від 25.05.2011 в позові відмовлено. РВ подано апеляційну скаргу. Ухвала про порушення провадження до РВ не надходила. 

39 

N 1002
21.09.2005 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
186536010 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

5200,0 

Не добудовано об'єкт у встановлені строки 

ТОВ "ПОСТУЛАТ" 

РВ подано позов до ГС про розірвання ДКП і повернення майна. Ухвалою ГС провадження припинено у зв'язку з відсутністю предмета спору. РВ подано апеляційну скаргу. Ухвалою АГС апеляційну скаргу РВ повернуто. Постановою ВГС вказана ухвала скасована. Рішенням ГС позов задоволено в частині розірвання ДКП. В частині повернення - відмовлено у зв'язку з добудовою. 

40 

N 324
25.09.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
41462901 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,0011 

  

  

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ЧАПЛЮН 

РВ направлено позовну заяву про розірвання ДКП та повернення майна в державну власність. Рішенням суду в позові відмовлено, задоволено зустрічний позов про продовження терміну добудови об'єкту. 01.06.2010 РВ подано апеляційну скаргу. Постановою АГС скаргу РВ залишено без задоволення, рішення - без змін. 03.11.2010 - касаційна скарга РВ. Ухвала ВСУ про прийняття касаційної скарги. Дату розгляду не призначено. 

41 

N 992
15.08.2005 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 3
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
31463094 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

176,5 

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ТОВ "ПОСТУЛАТ" 

РВ направило позовну заяву про розірвання договору та повернення майна у державну власність. Рішенням ГС позов задоволено. Товариством подана апеляційна скарга. Постановою АГС рішення залишено без змін. Касаційна скарга ТОВ. Ведеться робота по поверненню об'єкта до державної власності. 

42 

N 991
15.08.2005 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 2
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
31463094 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

216,3 

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ТОВ "ПОСТУЛАТ" 

РВ направило позовну заяву про розірвання договору та повернення майна у державну власність. Рішенням ГС позов задоволено. 21.04.2010 ТОВ "Постулат" подано апеляційну скаргу. Постановою АГС рішення залишено без змін. Касаційна скарга товариства від 20.07.2010. Постановою ВГСУ від 12.10.2010 рішення залишено без змін. Ведеться робота по поверненню об'єкта до державної власності. 

43 

N 1022
15.02.2006 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
31463094 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

73,2 

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ТОВ "ПОСТУЛАТ" 

РВ направило позовну заяву про розірвання договору та повернення майна у державну власність. Рішенням ГС позов задоволено. Товариством подана апеляційна скарга. Постановою АГС апеляційна скарга залишена без задоволення, рішення без змін. Постановою ВГСУ від 18.11.2010 рішення залишено без змін. Ведеться робота по поверненню об'єкта до державної власності. 

44 

N 1057
18.09.2006 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ,
М. ЗАПОРІЖЖЯ
2211514894 

ЗД 

ОНБ 

ОНБ 

1406,164 

Об'єкт не добудований у встановленні строки 

ЛУК'ЯНЧИКОВ О. М. 

РВ направило позовну заяву про розірвання ДКП та повернення майна у державну власність. Рішенням ГС 18.04.2011 в позові відмовлено. Постановою АГС від 07.06.2011 рішення залишено без змін, апеляційна скарга РВ - без задоволення. Готується касаційна скарга. 

45 

N 914
26.10.2004 

ЇДАЛЬНЯ,
405415102
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 

ЗД 

ОНБ 

ОНБ 

73,2 

Об'єкт не добудовано у встановлені строки 

ТОВ "ОЙЛ-ТРЕЙД" 

Подано позов про розірвання ДКП, повернення об'єкта. Рішенням ГС позов задоволено. ТОВ "Ойл-трейд" подано апеляційну скаргу. Постановою АГС апеляційна скарга задоволена, рішення скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. РВ подано касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 27.04.2011 постанову ЗАГС залишено без змін, касаційну скаргу РВ - без задоволення. 16.05.2011 - заява до ВСУ. Ухвала про порушення провадження до РВ не надходила. 

46 

N 312
23.12.2003 

ЧАСТКА, ЯКА СТАНОВИТЬ 28/100 У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ КОРПУСУ ГОТЕЛЮ ТУРБАЗИ "ЛАТОРИЦЯ"
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. 

К 

181,35 

  

  

Об'єкт введено в експлуатацію не повністю 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ подана позовна заява до суду про розірвання ДКП. Рішенням ГС відмовлено в задоволенні позову. РВ подана апеляційна скарга до АС. Апеляційну скаргу РВ задоволено частково. Рішення ГС скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду в іншому складі. Ухвалою суду справа залишена без розгляду. РВ повторно подано позовну заяву про розірвання ДКП. Судом позовну заяву повернуто РВ. РВ направлено повторно позовну заяву до суду. Мукачівським міськрайонним судом прийнято рішення про відмову в задоволенні позову РВ. РВ подана апеляційна скарга до АС. Справу передано до Мукачівського міськрайонного суду на доопрацювання. Мукачівським міськрайонним судом справу передано до апеляційного суду Закарпатської області. Відповідно до Ухвали АС від 10.05.2011 апеляційну скаргу залишено без руху. Відповідно до рішення від 09.06.2011 АС Закарпатської області у позові РВ відмовлено. 20.06.2011 РВ подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ухвала про порушення провадження до РВ не надходила. 

47 

N 3149
15.05.2001 

40-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
АР КРИМ
1430900802 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,5 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано. Постановою АС у позові відмовлено. РВ направлено позов про визнання ДКП недійсним. Рішенням суду у позові відмовлено. Рішення суду надійшло після закінчення терміну оскарження. Направлено новий позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС ДКП розірвано та стягнута неустойка у розмірі 23,4 тис. грн. Постановою АГС рішення залишено без змін. Постановою ВГСУ це рішення відмінено, справа направлена на новий розгляд. Через втрату об'єкт поверненню не підлягає. Рішенням ГС в розірванні ДКП та стягненню штрафних санкцій відмовлено. Фондом подана скарга та спрямовано документи в прокуратуру для вживання заходів прокурорського реагування. 

48 

N 256
28.04.2009 

МАГАЗИН "РАДІОТОВАРИ"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
1762880001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

8,3 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. В позові відмовлено. Направлена апеляційна скарга. Рішенням АС справу направлено на повторний розгляд. Рішенням суду позов частково задоволений. Ухвалою АС рішення ГС скасоване. Справу направлено на повторний розгляд. ГС відкрив розгляд справи та відклав її розгляд до визначення місцезнаходження відповідача. Ухвалою скасовано рішення суду. Уточнення позовних вимог РВ. Суд повідомив РВ, що судовий розгляд справи буде проводитись після поновлення повноважень головуючого судді.
Рішенням суду відмовлено в позові. РВ подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Ухвалою АС задоволено апеляційну скаргу РВ, поновлено строк на апеляційне оскарження. Ухвалою АС залишено без задоволення апеляційну скаргу. 22.02.2011 касаційна скарга РВ на рішення судів першої та апеляційної інстанції. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 06.05.2011 про відмовлення у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою РВ. 

49 

N 2151
27.08.97 

ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ РІДКОГО АМІАКУ ДГПХ "СІРКА"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
5792891004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

5,0 

Не завершено будівництво 

ДП "СЕЗОН ХОЛДІНГ" 

Рішенням ГС договір розірвано. Створено комісію по поверненню у державну власність. Назначена інвентаризація. Покупцем не надано документів. Повторно скеровано лист щодо надання представників до складу інвентаризаційної комісії. Скеровано лист РВ до Управління держкомзему Миколаївського району про надання інформації про земельну ділянку під даним об'єктом. Отримано відповідь про неможливість вилучення земельної ділянки з користування ДГХП "Сірка". Надіслано повторне звернення до Управління держкомзему Миколаївського району. Лист РВ до балансоутримувача про надання кандидатури для створення інвентаризаційної комісії. 

50 

N 362
19.04.2001 

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ 
КОРПУС НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО 
КОМПЛЕКСУ НА 960 СТУДЕНТІВ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
1275963003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

132,0 

Не завершено будівництво 

ТЗОВ "МІСТОБУД-
ІНВЕСТ" 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою ГС зупинено провадження по справі до завершення справи за позовом покупця до РВ про зобов'язання РВ прийняти рішення про продовження терміну завершення будівництва. Постановою ВГСУ касаційну скаргу залишено без задоволення. Покупцем подано касаційну скаргу на постанову ВГСУ. Ухвалою ВСУ повернено касаційну скаргу без розгляду. Постановою ВГСУ від 29.09.2009 касаційну скаргу залишено без задоволення. Ухвалою ГС поновлено провадження у справі. Ухвалою ГС зупинено провадження до набрання законної сили рішення у справі за позовом Покупця до РВ про скасування вимоги про встановлення факту відсутності вини та про зміну ДКП. 

51 

N б/н
29.03.2000 

ПУНКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС"
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
5489827001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,5 

Не завершено будівництво 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Провадження у справі зупинено. Рішенням суду задоволено позов. До РВ надійшов лист повідомлення про оскарження рішення в суді апеляційної інстанції. Постановою АГС скасовано рішення першої інстанції та направлено справу на новий розгляд. Ухвалою суду позов залишено без розгляду. РВ направлено позов на адресу ГС про розірвання ДКП та повернення у державну власність. Ухвалою ГС відмовлено у прийнятті позовної заяви до розгляду. РВ подано апеляційну скаргу. Ухвалою АГС залишено апеляційну скаргу РВ без задоволення та залишено ухвалу від 16.09.2009 без змін. РВ направлено касаційну скаргу на ухвалу від 16.09.2009 та постанову. Постановою ВГС задоволено касаційну скаргу РВ, справу направлено на розгляд до суду першої інстанції. Рішенням суду задоволено позов у повному обсязі. Виконавчий документ, виданий на підставі рішення суду, скеровано у орган ДВС для примусового виконання. 

52 

N 367
14.06.2001 

БАЗА ГОСПСПОСОБУ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
5768875005 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

6,3 

Не завершено будівництво 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Рішенням ГС договір розірвано. Наказом РВ створено комісію по поверненню об'єкта у державну власність. Звернення Покупця до райвідділу МВС про порушення кримінальної справи у зв'язку з розкраданням об'єкта приватизації. Наказ РВ про призначення інвентаризації об'єкта. Наказ РВ про призначення інвентаризації об'єкта. Покупець. На даний час перебуває за межами України. 

53 

N 1066
06.09.2006 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА 205 КВАРТИР
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
17680008 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

690,431 

Не сплачено за об'єкт 

ТОВ "ПЕРЕВАЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНА 
КОМПАНІЯ" 

РВ направлено позов про розірвання ДКП і повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС ДКП розірвано. Постановою АС рішення суду залишено без змін. Постановою ВДВС відкрито виконавче провадження з виконання наказу ГС. РВ направило скаргу від 21.07.2010 на бездіяльність державного виконавця. РВ направило запит від 11.03.2011 до ВДВС щодо стану виконання рішення ГС. На даний час відповідь не отримана. 

54 

N 201
17.04.2003 

16-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
17788510 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,528 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Позов РВ про розірвання ДКП і повернення об'єкта в державну власність. Судом позов залишено без розгляду. РВ повторно подав позов. РВ направив до ГС новий позов. Ухвалою суду провадження у справі зупинено до розгляду справи того ж суду за позовом РВ до покупця про визнання ДКП частково недійсним. Рішенням суду позов задоволено, ДКП розірвано, покупця зобов'язано повернути об'єкт у держвласність. ДВС відмовила у відкритті виконавчого провадження. РВ подало скаргу до ГС на дії органів ДВС. Ухвалою ГС дії ДВС визнані незаконними. Комісія РВ дійшла висновку, що покупець, під час володіння об'єктом, державі завдав збитки - об'єкт демонтовано. РВ запропонувало покупцю сплатити збитки. РВ направлено позов щодо стягнення збитків з покупця. Рішенням ГС РВ в позові відмовлено. Постановою АС рішення ГС залишено без змін. РВ направлена касаційна скарга до ВГСУ на рішення ГС та постанову АГС. Постановою ВГСУ касаційна скарга РВ залишена без задоволення, а постанова АГС - без змін. На сьогодні рішення ГС щодо повернення об'єкта в державну власність знаходиться на виконанні ВДВС. РВ направило скаргу на бездіяльність державного виконавця до начальника ВДВС. 

55 

N 1145
06.09.2000 

ЦЕХ НАПІВФАБРИКАТІВ ВАТ "НОВОАЙДАРСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
85148801 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

25,40 

Не розібрано об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов про розірвання ДКП і повернення об'єкта в державну власність. Рішення суду про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. РВ направлено до суду листи щодо надання відомостей стосовно набрання рішенням законної сили та надання виконавчого листа для виконання рішення суду. РВ вживаються заходи щодо повернення об'єкта до державної власності. Наказом РВ затверджений висновок оцінки вартості об'єкта. На даний час РВ вживаються заходи щодо стягнення збитків. Збитки не сплачені. РВ надіслало позовну заяву щодо стягнення збитків з Покупця до райсуду вдруге. Ухвалою від 08.05.2011 районний суд затвердив мирову угоду, згідно з якою РВ відмовляється від стягнення збитків з покупця, але вказана ухвала суду на даний час до РВ не надходила. 

56 

N 2031
04.11.97 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПОЗ. 43
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
401402238 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,7 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням суду ДКП розірвано. Наказами РВ створено комісії щодо повернення об'єктів в державну власність, та проведення інвентаризації та оцінці об'єктів, які підлягають поверненню в державну власність. За результатами проведеної інвентаризації РВ нараховано збитки у розмірі 4600,8 грн. РВ складено акт, в якому комісія зафіксувала що об'єкт розібраний. РВ подано позов про стягнення збитків, завданих невиконанням умов ДКП. Рішенням суду позов РВ задоволено. Згідно квитанції від 22.09.2010 покупцем частково сплачено 4000 грн. збитків. 

57 

N 1779
11.09.98 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПОЗ. 89
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
401402241 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,15 

Не вирішено питання землекористування
 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направило позовну заяву до ГС. Рішенням ГС у задоволенні позову РВ відмовлено. РВ направило апеляційну скаргу до АГС. Постановою АГС рішення у справі залишено без змін. РВ подало касаційну скаргу на вказані судові акти. Постановою ВГСУ вказані судові акти залишено без змін. На даний час вказаний договір винесено на розгляд комісії РВ про зняття його з контролю. 

58 

N 2392
13.12.2002 

ПИВЗАВОД
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
89 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

28,5 

Не завершено будівництво об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. У зв'язку зі смертю Покупця розгляд справи зупинено до залучення у справі правонаступника чи законного представника. Ухвалою суду у справу залучено іншого відповідача, як правонаступника. Ухвалою міськсуду провадження у справі закрито. РВ направило позовну заяву до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. Рішенням ГС у справі за позовом РВ відмовлено у задоволенні позовних вимог. РВ подало апеляційну скаргу Постановою АГС вказане рішення у даній справі залишено без змін. Постановою ВГСУ вказані судові акти залишено без змін. На даний час договір винесено на розгляд комісії РВ про зняття його з контролю. 

59 

N 39
20.08.96 

АДМІНПРИМІЩЕННЯ РАЙВИКОНКОМУ
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
21141443 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,8 

Не здійснено частковий демонтаж об'єкта 

ПМП "СОФІТ" 

Рішенням ГС у задоволенні позову РВ про розірвання ДКП відмовлено. Постановою АГС дане рішення залишено без змін. Постановою ВГСУ у даній справі вказані судові акти скасовано, а справу передано на новий розгляд. Рішенням ГС провадження у справі припинено. Постановою ВГСУ вказане рішення скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Рішенням ГС у задоволенні позову РВ до покупця, треті особи - Гощанська районна рада, ПП "Тернопільська фірма Укрелектросервіс" про розірвання ДКП - відмовлено. Постановою АГС від 10.02.2011 вказане рішення залишено без змін. Не погодившись із вказаними судовими актами, РВ подало касаційну скаргу від 24.02.2011. Постановою ВГСУ від 14.04.2011 вказані судові акти залишено без змін. Вирішується питання щодо зняття ДКП з контролю. 

60 

N 69
27.01.97 

ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО НА 100 МАШИН 56078241
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
56078241 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

30 

Не завершено будівництво 

ТОВ "АНВІОЛІЯ" 

РВ направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням ГС розірвано договір. Постановою АГС рішення попередньої інстанції залишено без змін. Постановою ВГСУ вказані судові акти скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Ухвалою ГС провадження у даній справі припинено. Постановою АГС вказану ухвалу скасовано, а справу передано на новий розгляд до ГС. Рішенням ГС від 29.03.2011 у позові відмовлено. Постановою АГС від 16.06.2011 вказане рішення у даній справі залишено без змін. При надходженні повного тексту буде готуватись касаційна скарга. 

61 

N 482
11.11.2005 

ОНБ - КОТЕЛЬНЯ
СУМСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,2 

Об'єкт у зазначений договором термін не розібрано 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позов 24.09.2010 до ГС щодо розірвання даного договору та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою райсуду відкрите провадження. Розгляд справи перенесено на 30.08.2011. 

62 

N 520
22.05.2007 

САНАТОРІЙ ПРОФІЛАКТОРІЙ "ОРБІТА"
СУМСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

319,5 

У зазначений термін об'єкт в дію не введений. Інформація про виконання умов ДКП не надана. 

ТОВ "БУЙМЕРІВКА СОСНОВИЙ СПА-КУРОРТ 1936" 

РВ подано позов до ГС. Рішенням ГС від 25.11.2010 позов РВ задоволено в частині розірвання договору купівлі-продажу. Покупцем подано апеляційну скаргу. Постановою АГС від 03.03.2011 скасовано рішення ГС. РВ направило касаційну скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ від 18.05.2011 скасовано Постанову АГС та справу передано на новий розгляд до ГС. Справу призначено до розгляду. Розгляд справи триває. 

63 

N 248
17.08.2000 

ОНБ - РОЗШИРЕННЯ СУМСЬКОГО ЗАВОДУ ЗБВ
СУМСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

45,2 

Не завершено будівництво об'єкта приватизації та не надано акту робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлено позовну заяву від 01.06.2011 ГС про розірвання ДКП. ГС порушено провадження у справі. Розгляд справи триває. 

64 

N 0087
24.09.2003 

БАННО-ПРАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ
ТЕРНОПІЛЬСКА ОБЛ.
405838004 

К 

ОНБ 

ОНБ 

32,0 

Не завершено будівництво та не введено об'єкт в експлуатацію протягом встановленого договором строку 

ФІЗИЧНА ОСОБА ГРАБ А. В. 

04.02.2011 подано позовну заяву до ГС Тернопільської обл. про розірвання договору купівлі-продажу та повернення об'єкта в комунальну власність. 09.02.2011 ухвалою суду позовну заяву залишено без розгляду. 15.03.2011 задоволена апеляційна скарга РВ, справу направлено на новий розгляд до ГС. 14.04.2011 ухвалою ГС порушено провадження у справі. 21.06.2011 рішенням ГС в задоволенні позову відмовлено. Готується апеляційна скарга. 

65 

N 920
28.12.2002 

ГРОМАДСЬКО-ПОБУТОВИЙ 
КОРПУС (ПТУ - 61)
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
1919712097 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

13,895 

Не здійснений демонтаж об'єкта, не упорядкована земельна ділянка та не передана органам місцевого самоврядування 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

До ГС подано позов від 22.03.2010 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою ГС від 29.03.2010 в прийнятті позовної заяви відмовлено. РВ звернулось до АГС з апеляційною скаргою. АГС апеляційну скаргу РВ задовольнив, ухвалу ГС від 29.03.2010 скасовано, справу передано на розгляд до ГС. Ухвалою ГС від 26.05.2010 позовна заява РВ прийнята до розгляду, порушено провадження у справі. 

Рішенням ГС від 05.10.2010 позов РВ задоволено: ДКП від 28.12.2002 розірвано та зобов'язано покупця повернути ОНБ у державну власність.
Покупець направив апеляційну скаргу від 15.10.2010 на зазначене рішення. Ухвалою АГС від 01.11.2010 апеляційна скарга відповідача прийнята до провадження. Ухвалою АГС від 23.12.2010 апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення, рішення ГС залишено без змін. 22.03.2011 на адресу РВ надійшов наказ від 24.02.2011, виданий на виконання судового рішення від 05.10.2010 щодо зобов'язання ФО Ахундова Назіма Амірулла огли повернути зазначений об'єкт у державну власність. 

66 

N 986 24.09.2003 

ОНБ
МЕДСАНЧАСТИНА
(ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "КОМУНАР")
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
207650127302 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

150,00
без ПДВ 

Не переоформлені права забудовника, не вирішене питання відведення земельної ділянки згідно з чинним законодавством, будівництво об'єкта не завершено, об'єкт не введений в експлуатацію. 

СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНА ОСОБА КУРИЛО ВОЛОДИМИР
ЯКОВЛЕВИЧ 

РВ направлений позов від 13.03.2009 до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта приватизації в державну власність. Ухвалою ГС від 27.03.2009 порушено провадження у справі. До РВ 19.02.2010 надійшла зустрічна позовна заява від покупця до ГС, згідно з якою він просить зобов'язати РВ зняти з контролю ДКП від 24.09.2003. Рішенням ГС від 28.04.2010 у задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено повністю. Зобов'язано РВ зняти з контролю договір купівлі-продажу N 986 від 24.09.2003. 14.05.2010 РВ подана апеляційна скарга на рішення ГС від 28.04.2010. Ухвалою АГС від 02.06.2010 строк на подання апеляційної скарги відновлено та прийнято до провадження. Постановою АГС від 26.07.2010 скаргу РВ задоволено. Рішення ГС від 28.04.2010 скасовано та прийняте нове, яким первісний позов задоволено; договір розірвано та зобов'язано повернути зазначений об'єкт в державну власність. ГС на виконання постанови АГС від 26.07.2010 виданий наказ від 10.08.2010 про повернення ОНБ в державну власність. 16.05.2010 ВДВС від 16.09.2010 відкрито виконавче провадження. 15.02.2011 Київським ВДВС ХМУЮ була винесена постанова про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з неможливістю виконати судове рішення без участі боржника. РВ листом від 30.03.2011 звернулось до Київського ВДВС ХМУЮ з проханням надіслати на адресу РВ копії документів, які були винесені в ході виконавчого провадження для подальшого вирішення питання стосовно виконання наказу ГС від 10.08.2010. 

67 

N 1166
29.05.2006 

"ОБЛАДНАННЯ ЛІНІЇ РОЗЛИВУ ВИНА ЦЕХУ ПЕРЕРОБКИ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
2479616153 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

12,7 

Порушення термінів сплати за об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ 15.12.2008 направило позов до ГС про розірвання ДКП та примусове стягнення з покупця основного боргу та пені. Рішенням ГС від 23.02.2009 вимоги РВ задоволені частково. В зв'язку з відсутністю об'єкта приватизації та відмовою Покупця відшкодувати збитки до ГС подано позов про відшкодування збитків. Рішенням ГС від 12.04.2010 позов РВ задоволено частково, зобов'язано стягнути збитки у розмірі 15244,79 грн. ВДВС було здійснено розшук майна боржника, якого не було виявлено. На цей час проводиться робота щодо виконавчих дій відносно стягнення заборгованості. РВ отримало наказ ГС щодо стягнення збитків. У зв'язку з відсутністю інформації щодо стану виконання наказу ГС від 27.04.2010 РВ листом від 15.03.2011 звернулось до Комінтернівського ВДВС ХМУЮ та ГУЮ з проханням вжити дієвих заходів щодо виконання вказаного виконавчого документа та письмово повідомити про стан виконання наказу. 

68 

N 1005
18.12.2003 

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
191971209701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,065 

Не здійснений демонтаж об'єкта, не упорядкована земельна ділянка та не передана органам місцевого самоврядування. 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов від 13.04.2006 про розірвання ДКП та повернення ОНБ у державну власність. Позов задоволено. Ухвалою суду від 19.10.2010 заяву про видачу виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення його до виконання задоволено. РВ листом від 16.11.2010 пред'явило виконавчий документ на адресу ВДВС до виконання. 02.12.2010 на адресу РВ надійшла постанова ВДВС про відкриття виконавчого провадження. У зв'язку з відсутністю боржника 08.04.2011 були винесена постанова про повернення і виконавчого документа стягувачу.
У зв'язку з тим, що виконавчі документи на адресу РВ не надходили, РВ готує скаргу на дії державного виконавця. 

69 

N 778
12.04.2001 

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 2
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
2650807046 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,822 

Не здійснений демонтаж об'єкта, не упорядкована земельна ділянка та не передана органам місцевого самоврядування. 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлений позов про розірвання ДКП. Рішенням райсуду розірвано ДКП та зобов'язано повернути ОНБ в державну власність. 18.09.2008 РВ отримало виконавчий лист. ВДВС повернув до РВ виконавчий лист та надіслав постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, у зв'язку з чим РВ неодноразово зверталося із скаргами на органи ДВС. РВ звернулося з позовною заявою до районного суду з метою примусового стягнення збитків, за якою розпочато провадження у справі. Розгляд справи був призупинений до вирішення питання щодо повернення ОНБ в державну власність. Кегичівським районним судом справу залишено без розгляду. РВ 30.06.2010 було подано до АС скаргу щодо відновлення строку для апеляційного оскарження, АС справу вирішено по суті та передано на розгляд до районного суду. На даний час відкрито виконавче провадження щодо повернення ОНБ у державну власність. Заочним рішенням суду від 25.05.2011 задоволено позовні вимоги РВ щодо стягнення збитків у розмірі 1900,00 грн. Вирішується питання щодо уточнення розрахункових рахунків, на які сплачуватимуться збитки. 

70 

N 1042
16.09.2004 

ОНБ
"КОРПУС N 2"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
1804800412 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

20,55917 

Не переоформлені права замовника та права користування земельною ділянкою, добудова об'єкта не розпочата 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлений позов від 17.02.2010 до ГС про розірвання ДКП та стягнення з Покупця збитків, завданих ОНБ. Провадження у справі неодноразово зупинялось у зв'язку із подачею Покупцем зустрічного позову. Рішенням ГС від 01.02.2011 позовні вимоги РВ задоволено частково: ДКП розірвано; в частині стягнення збитків, заподіяних державному майну - відмовлено. РВ подало апеляційну скаргу від 14.02.2011 на зазначене вище судове рішення. Ухвалою АС від 25.02.2011 апеляційна скарга РВ прийнята до провадження. Постановою АС від 07.04.2011 у задоволенні апеляційної скарги РВ відмовлено. Ухвалою ВГСУ від 03.06.2011 касаційна скарга РВ прийнята до розгляду. На даний час інформація щодо стану розгляду вказаної касаційної скарги відсутня. 

71 

N 885
08.08.2002 

ОНБ "ОЩАДКАСА""
М. ХАРКІВ
2402401042 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

  

Невиконання умов договору 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлений позов від 17.02.2010 до ГС про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Рішенням ГС від 15.04.2010 у задоволенні позову відмовлено, зустрічну позовну заяву Покупця задоволено частково, а саме: визнано недійсним п. 5.4 ДКП в частині заборони відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, до моменту завершення будівництва та введення його в експлуатацію, в решті вимог зустрічного позову відмовлено. РВ направило касаційну скаргу від 17.05.2010 до ВГСУ. Постановою ВГСУ від 04.08.2010 касаційну скаргу задоволено частково. Рішенням ГС від 15.04.2010 в задоволеній частині зустрічного позову про визнання недійсним пункту 5.4 ДКП скасовано. Справу в цій частині направлено до ГС на новий розгляд, в решті рішення про відмову в задоволенні зустрічного позову залишено без змін. Рішенням ГС від 03.11.2010 відмовлено в задоволенні зустрічного позову. РВ листом від 15.03.2011 звернулось до Голови Харківської міської ради щодо надання інформацію стосовно оформлення ФО Кудіною Л. С. договірних відносин на земельну ділянку під зазначеним об'єктом. Після отримання відповіді буде вирішуватись питання про подальший захист інтересів держави у судовому порядку. Харківською міською радою 18.04.2011 надано інформацію стосовно відсутності дозволу на виконання будівельних робіт Кудиною Л. С. та неналежним чином оформлене право користування земельною ділянкою. 

72 

N 1086
16.06.2005 

ОНБ
"ПРАЛЬНЯ"
(ДП "ЗАВОД ІМ. МАЛИШЕВА")
М. ХАРКІВ
30136279 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

221,83133
без ПДВ 

Не переоформлені права замовника і права користування земельною ділянкою, не завершено будівництво та не введений об'єкт в експлуатацію. Об'єкт продано до вводу в експлуатацію. 

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК" 

РВ направлений позов від 15.12.2010 до ГС про розірвання ДКП. Рішенням ГС від 21.02.2010 в задоволенні позовної заяви РВ відмовлено. РВ подало до АГС скаргу. Постановою АГС від 04.05.2011 у задоволенні скарги РВ відмовлено, рішення ГС залишено без змін. АГС листом від 31.05.2011 повідомив РВ щодо направлення справи до ГС, у зв'язку з відсутністю матеріалів справи - касаційної скарги РВ на рішення ГС від 21.02.2011 та для подальшого вирішення питання у встановленому законом порядку. РВ подано касаційну скаргу на вказану постанову АГС. Ухвалою ВГСУ від 04.07.2011 касаційна скарга РВ прийнята до провадження. 

73 

N 985
24.09.2003 

ОНБ "ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 3"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

Не здійснено переоформлення права забудовника, не вирішене питання відведення земельної ділянки (до 24.09.2008), не завершено будівництво об'єкта (до 04.08.2010) 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

РВ направлений позов до ГС щодо розірвання ДКП. Розгляд справи відкладений у зв'язку з поданням зустрічного позову про зобов'язання РВ продовжити строки для виконання умов ДКП. 12.01.2011 було винесено рішення, яким у задоволенні позову РВ відмовлено, зустрічний позов задоволено повністю. РВ подало апеляційну скаргу на зазначене судове рішення. Постановою АГС від 23.03.2011 апеляційна скарга РВ залишена без задоволення, рішення ГС від 12.01.2011 залишено без змін. РВ подало скаргу до ВГСУ. Постановою ВГСУ від 23.05.2011 касаційна скарга РВ була залишена без задоволення, постанова АГС від 23.03.2011 та рішення ГС від 12.01.2011 залишено без змін 

74 

N 2101
19.07.2005 

"КОТЕЛЬНЯ"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

Своєчасно не сплачено за об'єкт 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Позовна заява від 27.05.2008 про розірвання договору. Ухвалою райсуду від 16.12.2009 позовна заява РВ залишена без розгляду. 31.12.2009 апеляційна скарга до АС на ухвалу райсуду. Ухвалою апеляційного суду від 22.01.2010 апеляційну скаргу РВ залишено без розгляду. 24.01.2010 направлено клопотання про відновлення строку для подання заяви на апеляційне оскарження, заяву РВ про оскарження ухвали суду та апеляційну скаргу до апеляційного суду. 20.12.2010 прийнято рішення про відмову в задоволенні позовних вимог РВ. 06.04.2011 до ВГСУ подано касаційну скаргу РВ. 

75 

N 109
від 23.01.2003 

ОНБ - "35-ТИ КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК"
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

Не виконано умову договору щодо розібрання об'єкта 

ТОВ "ГЕЛІОС - 1", ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
М. КАХОВКА, СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 1, КОД ЄДРПОУ 30380358 

Рішенням ГС від 15.06.2010 розірвано договір купівлі-продажу та зобов'язано покупця повернути ОНБ. Постановою АГС від 19.10.2010 рішення суду першої інстанції залишено без змін. Касаційна скарга покупця від 05.11.2010 щодо скасування рішень першої та другої інстанцій. Постановою ВГСУ від 13.01.2011 справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. 19.04.2011 при новому розгляді справи, суд I інстанції відмовив РВ у задоволенні позовних вимог. Ухвалою Одеського АГС від 20.05.2011 прийнята апеляційна скарга РВ до провадження. Розгляд справи триває. 

76 

N 1104
від 17.08.2005 

ОНБ "ЗЕРНОСХОВИЩЕ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
2123562902 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

15510,00 без ПДВ 

Не переоформлені права користування земельною ділянкою, не введений об'єкт в експлуатацію. Для укладання ДУ не надані відповідні документи. 

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬФА" 

РВ направлений позов від 15.03.2011 до господарського суду Харківської області про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Покупець звернувся до ГС з зустрічним позовом. Рішенням ГС від 16.05.2011 в задоволенні первісних позовних вимог відмовлено повністю, зустрічні позовні вимоги задоволено: постановлено внести зміни до п. 5.4 ДКП, виклавши його у наступній редакції: "5.4. - завершити будівництво та ввести об'єкт в експлуатацію до 31.12.2013 р." 

77 

N 698
від 30.06.2000
ДУ N 1
від 29.11.2001 ДУ N 2
від 17.03.2003 ДУ N 3
від 16.07.2004 

ОНБ "ТИМЧАСОВА ОПАЛЮВАЛЬНА КОТЕЛЬНЯ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
3029163504 

ЗД 

ОНБ 

ОНБ 

0,708
без ПДВ 

Не здійснений демонтаж об'єкта
(на момент подання позову), земельна ділянка не упорядкована та не передана органам місцевого самоврядування. 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ОРГТЕХЕНЕРГОБУД"
ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГО-
МОНТАЖ"

РВ направлений позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта приватизації в державну власність. Рішенням ГС Харківської області ДКП розірвано. В період розгляду справи в господарському суді Покупцем було здійснено демонтаж об'єкта, що унеможливило його повернення в державну власність. На адресу РВ надійшов лист Головного управління юстиції у Харківській області щодо того, що була винесена постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження. Рішенням ГС в задоволенні заяви РВ відмовлено. РВ направлена до господарського суду заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Ухвалою господарського суду від 10.01.2011 в прийнятті заяви РВ про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами до розгляду та у відновленні пропущеного місячного строку для ії подання відмовлено. РВ готує запит до ГС про надання дубліката наказу. 

78 

N 633
від 27.08.99 

ОНБ 75-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК АТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
485258501 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

34,800
без ПДВ 

Не переоформлена проектно-
кошторисна документація, не здійснено переоформлення права забудовника, не вирішене питання відведення земельної ділянки, об'єкт не введений в експлуатацію до 31.12.2010. 

АТЗТ "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 

РВ направлений позов від 04.04.2011 до ГС Харківської області щодо розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Рішенням ГС від 02.06.2011 в задоволенні позовних вимог РВ було відмовлено. РВ подало апеляційну скаргу. Ухвала про порушення провадження не надходила. 

79 

N 912
від 12.12.2002 

ОНБ "КЛУБ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
485258501 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,268
без ПДВ 

Не переоформлені права забудовника, не вирішено питання відведення земельної ділянки, будівництво не завершене, об'єкт не введений в експлуатацію. 

ФІЗИЧНА ОСОБА
ГОНЧАР
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

РВ направлений позов від 04.05.2011 до ГС Харківської області щодо розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. У судовому засіданні 21.06.2011 розгляд справи було перенесено. 

80 

1060
від 25.11.2004 

ОНБ
"СПАЛЬНИЙ КОРПУС САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
186710942802 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

34,16667
без ПДВ 

Не переоформлені права замовника і права користування земельною ділянкою, не розпочато будівництво об'єкта (до 25.11.2005). 

ФІЗИЧНА ОСОБА БАЛЬСЯВІЧУС ОЛЬГА ЯКІВНА 

РВ направлений позов від 31.05.2011 до ГС Харківської області щодо розірвання ДКП та стягненню збитків, у зв'язку з відсутністю об'єкта приватизації. Ухвалою ГС від 22.06.2011 розгляд справи перенесено. 

81 

N 624
05.06.2003 

ОБ'ЄКТ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3089986003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

55,0 

Не переоформлено права забудовника 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Позов РВ про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Ухвалою суду від 04.07.2006 позов залишено без розгляду. У зв'язку зі смертю фізичної особи відсутня можливість вжиття відповідних заходів до моменту набуття спадкоємцями спадкових прав та обов'язків. Станом на 26.06.2008 право на спадщину не оформлено, спадкоємці не виявлені.
РВ подано позов про розірвання ДКП, повернення ОНБ та стягнення збитків. Рішенням суду від 22.06.2009 позов задоволено частково - ДКП розірвано, об'єкт підлягає поверненню, в стягненні збитків відмовлено. АС рішення залишено без змін. Листом направлено звернення до прокуратури про подачу касаційного подання. Ухвалою ВСУ прокуратурі відмовлено. Вирішується питання повернення об'єкта у державну власність. 

82 

N 1-1799
14.08.2003 

БУДІВЛЯ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3089986005 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

92,389 

Не переоформлено права забудовника 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

Направлено позов від 20.07.2005 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Позовну заяву залишено без розгляду. У зв'язку із смертю фізичної особи (свідоцтво про смерть від 18.11.2006) відкладається розгляд можливості вжиття подальших заходів до моменту набуття спадкових прав та обов'язків спадкоємців. РВ подано позов про розірвання ДКП, повернення ОНБ до держвласності, стягнення завданих державі збитків. 18.05.2009 судом частково задоволено позов РВ - ДКП розірвано, об'єкт підлягає поверненню, в стягненні збитків відмовлено. РВ подано апеляційну скаргу. В задоволенні скарги відмовлено - рішення залишено без змін. Подано касаційну скаргу. Ухвалою ВСУ РВ відмовлено. Вирішується питання із повернення об'єкта у державну власність. 

83 

N 1075
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-Г
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

20,910 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"
 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

84 

N 1083
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-Д
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

12,130 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"
 

Направлено позов про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

85 

N 1093
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-К
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

14,489 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"

Направлено позов від 03.06.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС від 31.07.2009 позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

86 

N 1308
21.05.2005 

КОТЕДЖ 122-Л
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,702 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"

Направлено позов від 03.06.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС від 31.07.2009 позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

87 

N 1065
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-М
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

10,510 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"
 

Направлено позов від 03.06.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС від 31.07.2009 позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

88 

N 1070
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-Н
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

5,300 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"
 

Направлено позов від 03.06.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС від 31.07.2009 позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

89 

N 1088
27.05.2005 

КОТЕДЖ 122-Д
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

6,485 

Не виконано умови ДКП, порушено справу про банкрутство 

ЗАТ "ІНТЕРНЕТ-СЛАВУТИЧ"

Направлено позов від 03.06.2009 про розірвання ДКП та повернення об'єкта до державної власності. Рішенням ГС від 31.07.2009 позов задоволено повністю. Вирішується питання щодо повернення об'єкта в державну власність. 

90 

N 39
15.08.2003 

ОНБ КОТЕЛЬНІ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

69,009 

Не виконано умови ДКП 

ТОВ "КОЛВІ-ТЕРМОНА"

РВ направило позовну заяву від 27.10.2010 про розірвання ДКП, повернення об'єкта в державну власність, стягнення штрафу, визнання право власності.
Рішенням ГС від 25.01.2011, залишеного без змін постановою АГСУ від 10.03.2011, позов задоволено частково (без визнання права власності). РВ подано касаційну скаргу. 

91 

N КП-371-НБ 29.04.2005 

ОНБ - 2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК,
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
00373126 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,460 

Не завершено будівництво
та не введено в експлуатацію, порушено вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища на об'єкті 

ТЗОВ "КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" 

РВ 01.06.2011 направило позовну заяву до ГС про розірвання ДКП та повернення об'єкта приватизації у державну власність.
Рішенням ГС позов РВ по задоволено в повному обсязі. Здійснюються заходи з повернення об'єкта у державну власність. 

КІЛЬКІСТЬ: 

  

I. Пакети акцій ВАТ  

18 (в т. ч. державна власність - 18, комунальна власність - 0) 

II. Цілісні майнові комплекси  

21 (в т. ч. державна власність - 20, комунальна власність - 1) 

III. Об'єкти незавершеного будівництва  

91 (в т. ч. державна власність - 87, комунальна власність - 4) 

ВСЬОГО: 

130 (в т. ч. державна власність - 125, комунальна власність - 5) 

 

Директор департаменту  

Ю. Нікітін 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
26.07.2011 N 1113 

Додаток 2 

ПЕРЕЛІК
об'єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу

(станом на 20.07.2011)

N
п/п 

N та дата договору купівлі-продажу

Назва підприємства, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ 

Форма влас-
ності об'єкта до привати-
зації 

Розмір пакета акцій,

Вартість пакета
акцій,
тис. грн. 

Спосіб продажу 

Підстава повернення у державну власність 

Примітки 

Перший продаж 

Подаль-
ший продаж 

Перший продаж 

Подаль-
ший продаж 

Перший продаж 

Подаль-
ший продаж 

10 

11 

12 

I. ПАКЕТИ АКЦІЙ 

I.I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

N КПП-318
28.05.2001 

ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ"
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
5761258 

Д 

100 

25 

605,0 

Продаж на ФБ 

Рішення ВАСУ від 17.09.2003 про розірвання ДКП 

На даний час триває підготовка об'єкта до продажу. 

I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ 

N 2989
04.10.2001 

ВАТ "КРАСНОЛУЧВУГЛЕБУД"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
20164703 

Д 

50,49 

50,49 

502,0 

Конкурс 

Конкурс 

Рішення
суду від 08.07.2005
про розірвання ДКП 

Тричі в попередні роки пакет виставлявся на конкурс. Всі конкурси не відбулися. Згідно з наказом ФДМУ від 18.04.2011 N 567 "Про затвердження помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у II - IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній" (План N 567) РВ здійснювалась підготовка документів для виставлення на продаж на фондовій біржі акцій підприємства. На даний час РВ проводить роботу з керівництвом підприємства щодо здійснення завершення процесу дематеріалізації випуску акцій ПАТ. 

II. ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ 

N 305
05.08.2004 

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДУ
ДПГХ "РЕСТОРАН СТАНЦІЇ МУКАЧЕВО ",
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.
487106805 

ЗД 

8,013 

Викуп 

  

Рішення суду від 23.04.2007 р. про розірвання ДКП 

08.04.2010 об'єкт переданий у державну власність. На даний час РВ розглядає питання щодо подальшого продажу об'єкта. Аукціони 24.05.2010 та 14.06.2011 не відбулися. РВ прийнято рішення про повторний продаж. 

N 587
15.06.2001 

ДИТЯЧИЙ САДОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3095622101 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

6,75 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 17.08.2004
ДКП розірвано 

Вирішується питання із передачі до комунальної власності. 

N 3134
12.12.2002 

14/100 ЧАСТКИ БУДІВЛІ УНІВЕРМАГУ, ЩО НЕ ВВІЙШЛИ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ВАТ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "СЛАВНЕ"
АР КРИМ
8542040002 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

8,700 

Аукціон 

Рішення
суду від 05.07.2007 ДКП розірвано 

22.06.2009 майно повернуто. Готуються документи для повторної приватизації 

III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

N 7-КПНБ
20.12.99 

УТИЛІЗАЦІЙНА КОТЕЛЬНЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

290,5 

Аукціон 

Рішення суду від 03.10.2005 про розірвання ДКП 

14.05.2008 об'єкт переданий у державну власність. На даний час Фонд розглядає питання щодо подальшого продажу об'єкта 

N 333
01.12.2000 

"КОТЕЛЬНЯ ЗАВОДУ КАРТОПЛЕПРОДУКТІВ"
ВОЛИНСЬКА ОБЛ.
5385588004 

Д 

ОНБ 

15 

Викуп 

Рішення ГС від 26.11.2009 про розірвання ДКП 

29.09.2010 об'єкт повернуто у державну власність. Здійснюється робота з підготовки до повторного продажу. 

N 447
25.07.2003 

"ВІДСТІЙНИК МИЮЧИХ ВОД" ЗАВОДУ КАРТОПЛЕПРОДУКТІВ
ВОЛИНСЬКА ОБЛ.
5385588007 

Д 

ОНБ 

0,5 

Аукціон 

Рішення ГС від 21.10.2009 про розірвання ДКП 

29.09.2010 об'єкт повернуто. Здійснюється робота з підготовки до повторного продажу. 

N 11-КПНБ
20.12.99 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974002 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

425,2 

Аукціон 

Рішення суду від 21.09.2005 ДКП розірвано  

19.02.2010 об'єкт повернутий у державну власність В свою чергу ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. Справу направлено на новий розгляд до ГС м. Києва. 

N 12-КПНБ
20.12.99 

ЦЕХ КАРБОМІДНО-
ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974009 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

656,5 

Аукціон 

Рішення суду від 03.10.2005 ДКП розірвано 

14.05.2008 об'єкт переданий у державну власність. На даний час Фонд розглядає питання щодо подальшого продажу об'єкта 

N 4-КПНБ
20.12.99 

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

7,4 

Аукціон 

Рішенням суду від 21.09.2005 ДКП розірвано 

19.02.2010 об'єкт повернутий у державну власність. В свою чергу ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. Ухвалою ВГСУ від 16.03.2010 відмовлено ЗАТ "КРОЛ" у прийнятті касаційної скарги. 

N 5-КПНБ
20.12.99 

ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
24432974010 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

59,1 

Аукціон 

Рішенням суду від 03.10.2005 ДКП розірвано 

14.05.2008 об'єкт переданий у державну власність. На даний час Фонд розглядає питання щодо подальшого продажу об'єкта. В свою чергу ЗАТ "КРОЛ" подано касаційну скаргу до ВГСУ на рішення ГС м. Києва від 21.09.2005. 

N 1105
02.08.2000 

КОРПУС N 11-12
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
1431396105 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,062 

Аукціон 

Рішенням суду від 15.04.2004 ДКП розірвано 

Об'єкт виставлявся на продаж 3 рази, але попитом у покупців не користувався. На даний час РВ вирішує питання щодо можливої передачі об'єкта в комунальну власність територіальної громади. 

N 25
16.05.2001 

ДЕПО КРИВОРІЗЬКОГО ДП "ТРАНСМАШ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
2028107607 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

9,719 

Рішенням суду від 22.04.2008 ДКП розірвано 

30.07.2008 об'єкт повернено у державну власність. Проводиться робота щодо повторного продажу. 

10 

N 3995
13.11.2001 

ДИТЯЧА БАГАТООПЕРАЦІЙНА ЛІКАРНЯ З ПОЛІКЛІНІКОЮ НА 420 МІСЦЬ ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПТЗ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
5393108003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

23,482 

Аукціон 

Рішенням суду від 15.10.2004 ДКП розірвано 

10.10.2006 об'єкт передано до держвласності. Наказом РВ від 26.12.2006 прийнято рішення про повторний продаж. Наказом РВ від 29.01.2007 приватизація призупинена. Наказом РВ від 18.08.2008 поновлено роботи щодо повторного продажу об'єкта. В ході повторного продажу встановлено, що рішенням суду від 18.10.2005 визнано за ФО право власності на об'єкт приватизації. РВ направлено апеляційну скаргу про скасування рішення від 18.10.2005. Ухвалою скаргу РВ залишено без задоволення. РВ подано касаційну скаргу до ВСУ про скасування зазначеної ухвали  

11 

N 3674
28.01.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 5
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
84860602 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,2 

Аукціон 

Аукціон 

Рішення суду від 20.05.2003 ДКП розірвано 

03.05.2006 аукціон не відбувся в зв'язку з відсутністю заяв. Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування та відсутністю документації по земельній ділянці.  

12 

N 3692
03.03.2000 

КІНОТЕАТР НА 500 МІСЦЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
401184501 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,7 

Аукціон 

Рішення ГС від 05.07.2007 ДКП розірвано  

14.08.2007 об'єкт передано у держвласність. Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

13 

N 3600
26.11.99 

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
83140 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,02 

Аукціон 

Рішення суду від 26.12.2006 ДКП розірвано  

29.05.2007 об'єкт передано у держвласність. Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

14 

N 3601
26.11.99 

ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 2
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,02 

Аукціон 

Рішення суду від 26.12.2006 ДКП розірвано 

29.05.2007 об'єкт передано у держвласність. Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

15 

N 3606
29.11.99 

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО МЕДСАНЧАСТИНА-
ПОЛІКЛІНІКА
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
24815801 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

7,0 

Аукціон 

Аукціон 

Рішення суду від 25.07.2005 ДКП розірвано 

Наказ РВ від 01.07.2010 про продаж об'єкта аукціону. Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

16 

N 3675
28.01.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 6
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
84860601 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,2 

Аукціон 

Аукціон за методом зниження ціни лота 

Рішенням суду від 22.05.2003 ДКП розірвано 

Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

17 

N 3931
24.01.2002 

БУДІВЛЯ ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ АВТОМОБІЛІВ, ЗАГАЛЬНОЮ
ПЛОЩЕЮ 31,4 КВ. М
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
3113785003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,0 

Конкурс 

Рішення суду від 27.01.2005 ДКП розірвано 

Проводиться робота з відновлення технічного паспорта об'єкта в БТІ у зв'язку з втратою оригіналу. РВ вирішується питання про можливість скасування державної реєстрації права власності на нежиле вбудоване приміщення. 

18 

N 3849
23.03.2001 

БУДИНОК АТС (4000 НОМЕРІВ)
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
1911410002 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

5,55 

Аукціон 

Аукціон 

Рішення суду від 20.01.2005 ДКП розірвано 

У зв'язку з відсутністю попиту наказом РВ від 22.06.2007 роботи з приватизації припинено. Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

19 

N 3711
24.04.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 18
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
48355303 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,15 

Аукціон 

Аукціон 

Рішення суду від 20.04.2005 ДКП розірвано 

Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

20 

N 2577
17.07.98 

КОРІВНИК
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
851956003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,4 

Аукціон 

Рішення суду від 05.05.2004 про повернення об'єкта в державну власність 

Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. 

21 

N 3710
24.04.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 14
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,15 

Аукціон 

Рішення суду від 13.10.2006 ДКП розірвано 

28.05.2007 об'єкт передано в державну власність. Роботу з продажу призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування та Порядку продажу земельних ділянок. 

22 

N 4230
09.06.2003 

СПОРТИВНИЙ КОРПУС
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
68991202 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,15 

Аукціон 

Рішення суду від 19.02.2007 ДКП розірвано 

19.11.2007 об'єкт передано у держвласність. Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

23 

N 3565
01.10.99 

БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
103874301 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,45 

Рішення суду від 19.02.2007 ДКП розірвано 

Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

24 

N 3636
17.12.99 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 15
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,2 

Рішення суду від 30.01.2008 ДКП розірвано 

Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

25 

N 3566
01.10.99 

"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСОВЯРСЬКОГО З-ДУ "ГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН"
ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,0 

Не введено об'єкт в експлуатацію до 2008 року 

Рішення суду від 21.07.2008 ДКП розірвано 

10.11.2010 об'єкт передано у держвласність. Роботу з продажу об'єкта призупинено. 

26 

N 4559
від 22.03.2007 

ОБ'ЄКТ ГРУПИ "Ж" - "СТАДІОН"
 ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
547098606 

Д 

ІВМ 

ІВМ 

30,93 

Не забезпечено соц. послуги населення;
не забезпечено благоустрій прилеглої території, не утримується об'єкт у належному сан.-тех. стані 

Рішення суду від 04.03.2010 ДКП розірвано 

27.02.2011 об'єкт передано у держвласність. Подальша робота не проводиться у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

27 

N 208
31.01.2002 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
200000063 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,149 

Рішення суду від 16.11.2007 ДКП розірвано 

10.06.2008 об'єкт передано у держвласність. Проводиться робота з підготовки до повторного продажу. 02.11.2010 укладено договір з виконавцем робіт із землеустрою на виготовлення проекту відведення земельної ділянки. 

28 

N Д-504
27.06.2001 

НАВЧАЛЬНО-
ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
200000058 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,6 

  

Рішення суду від 11.07.2008 ДКП розірвано 

24.03.2009 майно повернуто в державну власність. Проводиться робота з підготовки до повторного продажу. Оголошено конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою. 

29 

N 1131
17.05.99 

ДІЛЬНИЧНА ЛІКАРНЯ НА 25 ЛІЖОК
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18972004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

15,0 

Аукціон 

Рішення суду від 27.08.2004 про розірвання ДКП 

У 2011 підготовка до приватизації об'єкта можлива лише при наявності у достатньому обсязі коштів на підготовку об'єкта до приватизації.  

30 

N 2265
02.11.2000 

БАННО-ПРАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
18004019 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2800,00 

- 

- 

Не здійсню-
ються заходи по будівництву об'єкта 

Рішення суду від 26.09.2007 

У 2011 підготовка до приватизації об'єкта можлива лише при наявності у достатньому обсязі коштів на підготовку об'єкта до приватизації. 

31 

N 292
19.03.2003 

БУДІВЛЯ НА УЖОЦЬКОМУ ПЕРЕВАЛІ, ЩО ЗНАХОДИЛАСЬ НА БАЛАНСІ ВЕЛИКОБЕРЕЗ-
НЯНСЬКОГО РАЙАВТОДОРУ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.
3450809 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

41,486 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 06.11.2006 ДКП розірвано 

27.09.2010 повторний аукціон не відбувся. 04.01.2011 аукціон не відбувся. Здійснюється нова незалежна оцінка. Визначено дату оцінки 31.01.2011р. Згідно наказу РВ від 30.03.2011. затверджено висновок про вартість об'єкта аукціону. 16.05.2011 аукціон не відбувся. Оголошено повторний продаж. 

32 

N 230
19.01.2001 

ДИТЯЧОГО САДКА НА 95 МІСЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО ТЕХНІКУМУ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.
728012 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,161 

Викуп 

Рішенням суду від 19.06.2007 ДКП розірвано 

19.06.2007 об'єкт передано в державну власність. 01.03.2011 РВ прийнято рішення про потворний продаж. Аукціон оголошено на 18.04.2011. Аукціон 18.04.2011 не відбувся. 06.06.2011 повторний продаж об'єкта приватизації не відбувся. Оголошено повторний аукціон на 18.07.2011. 

33 

N 589
13.05.2002 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
454029401 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,091 

Аукціон 

Рішенням суду від 16.09.2005 ДКП розірвано 

13.04.2007 об'єкт повернуто до державної власності. Наказом РВ від 26.08.2008 прийнято рішення про продовження приватизації, ведеться підготовка до продажу земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, проводиться робота по реєстрації права власності на об'єкт 

34 

N 809
14.10.2003 

72-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
23817302 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,569 

Викуп 

Рішенням суду від 24.06.2009 ДКП розірвано 

19.04.2010 об'єкт повернуто у державну власність. Прийнято наказ від 02.09.2010 про повторний продаж після проведення реєстрації права власності. 

35 

N 587
13.05.2002 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
454029403 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,09 

Аукціон 

Рішенням суду від 16.09.2005 ДКП розірвано 

13.04.2007 об'єкт передано до державної власності. Наказом РВ від 26.08.2008 прийнято рішення про продовження приватизації, ведеться підготовка до продажу земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, проводиться робота по реєстрації права власності на об'єкт. 

36 

N 588
13.05.2002 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
454029402 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,09 

Аукціон 

Рішенням суду від 16.09.2005 ДКП розірвано 

13.04.2007 об'єкт повернуто до державної власності. Наказом РВ від 26.08.2008 прийнято рішення про продовження приватизації, ведеться підготовка до продажу земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, проводиться робота по реєстрації права власності на об'єкт 

37 

N 340
16.10.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 13
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
19473109 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,111 

Аукціон 

Рішенням суду від 27.04.2007 ДКП розірвано 

05.11.2007 об'єкт повернуто до державної власності. Приватизацію призупинено у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

38 

N 337
16.10.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
19473107 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,072 

Аукціон 

Рішенням суду від 27.04.2007 ДКП розірвано 

23.10.2007 об'єкт повернуто до державної власності. Приватизацію призупинено у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

39 

N 338
16.10.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 12
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
19473108 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,124 

Аукціон 

Рішенням суду від 08.11.2007 ДКП розірвано 

Приватизацію призупинено у зв'язку з недостатнім фінансуванням. 

40 

N 537
19.12.2001 

4-Х КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
85220004 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,7 

Аукціон 

Рішенням суду від 23.05.2007 ДКП розірвано 

28.12.2007 об'єкт повернуто у державну власність. В судовому порядку вирішується питання реєстрації права державної власності на об'єкт. 

41 

N 323
25.09.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
41479901 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,001 

Аукціон 

Рішенням суду від 13.08.2007 ДКП розірвано 

11.02.2008 об'єкт повернуто у державну власність. Наказом РВ від 26.08.2008 прийнято рішення про продовження приватизації, ведеться підготовка до продажу земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, проводиться робота по реєстрації права власності на об'єкт. 

42 

N 1331
08.07.2003 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК САДИБНОГО ТИПУ ВАТ "ЛІСОВА ДАЧА"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
3067244701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,32 

Аукціон 

Рішенням суду від 13.10.2006 ДКП розірвано 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

43 

N 281
23.03.2001 

СКЛАД ПІСКУ ПОПАСНЯНСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
958557406 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,014 

Аукціон 

Рішенням суду від 20.07.2006 ДКП розірвано 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

44 

N 1987
29.11.2001 

ЗОЛОТАРІВСЬКА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
103375701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

398,0 

Аукціон 

Рішення суду від 14.11.2002 про розірвання ДКП  

На даний час об'єкт готується до повторного продажу. 

45 

N 279
23.03.2001 

МІЖЦЕХОВІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
ПОПАСНЯНСЬКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
958557405 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,022 

Аукціон 

Рішення суду від 20.07.2006 про розірвання ДКП  

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

46 

N 929
14.06.2001 

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 542798301 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,9 

Аукціон 

Рішенням суду від 15.06.2007 ДКП розірвано 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

47 

N 480
20.08.2001 

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА БАЛАНСІ ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА"
ДП ДХК "ДОНБАСАНТРАЦИТ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
542798303 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,4 

Рішенням суду від 10.11.2006 ДКП розірвано 

02.12.2008 об'єкт передано в державну власність. На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

48 

N 481
20.08.2001 

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА БАЛАНСІ ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА"
ДП ДХК "ДОНБАСАНТРАЦИТ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
542798302 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,6 

Рішенням суду від 10.11.2006 ДКП розірвано 

02.12.2008 об'єкт передано в державну власність. На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

49 

N 482
20.08.2001 

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА БАЛАНСІ ДВАТ "КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА"
ДП ДХК "ДОНБАСАНТРАЦИТ"
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
542798304 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,9 

Рішенням суду від 10.11.2006 ДКП розірвано 

02.12.2008 об'єкт передано в державну власність. На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з відсутністю землевпорядної документації та коштів на її виготовлення. 

50 

N 253
24.03.99 

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
1797370001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

11,4 

Аукціон 

Рішенням суду від 21.03.2005 ДКП розірвано 

25.12.2006 об'єкт повернуто до держвласності. Листом РВ від 27.09.2010 скеровано технічну документацію на погодження до управління Держкомзему в м. Червонограді. 

51 

N 320
14.01.2000 

ГУРТОЖИТОК ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ НА 110 МІСЦЬ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
860961 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,0 

Аукціон 

Рішенням суду від 15.12.2005 ДКП розірвано 

Наказ ФДМУ від 20.10.2008 про внесення змін до наказу ФДМУ від 22.02.2008 в частині приватизації з земельною ділянкою. Наказ РВ від 31.03.2010 про повторний продаж об'єкта. Договір від 17.06.2010 на розробку документації із землекористування. 

52 

N 350
13.11.2000 

20-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
1036916003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,3 

Рішенням суду від 18.05.2006 ДКП розірвано  

Готується до повторного продажу разом з земельною ділянкою.  

53 

N 356
02.01.2001 

4-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
9548860001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,2 

Рішенням від 17.12.2007 ДКП розірвано, об'єкт підлягає 

08.10.2009 об'єкт передано у державну власність. Наказ РВ від 03.03.2010 прийнято рішення про приватизацію об'єкта з земельною ділянкою. Аукціон, призначений на 10.06.2011, не відбувся через відсутність учасників 

54 

N 327
22.06.2000 

ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
83450123002 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,5 

Аукціон 

Рішенням господарського суду від 30.01.2006 договір розірвано 

08.10.2010 повернуто у державну власність. Прийнято рішення про повторний продаж ОНБ разом з земельною ділянкою (Наказ РВ від 17.12.2020). Лист до міської ради від 21.03.2011 про вирішення питання землевідведення. 

55 

N 622
18.03.99 

КАФЕ
НА 50 МІСЦЬ
М. КИЇВ
1429447101 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

25,2 

Аукціон 

Рішенням ГС від 12.05.2006 ДКП розірвано 

Акт ВДВС від 25.01.2008 про передачу об'єкта РВ. На даний час здійснюються заходи щодо подальшого продажу об'єкта разом із земельною ділянкою. 

56 

N 819
06.02.2002 

РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ
ДВП "БУДРЕМКОМПЛЕКТ"
М. КИЇВ
2528564701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

601,35 

Аукціон 

Рішенням ГС від 22.11.2006 ДКП розірвано 

Акт ВДВС від 09.04.2008 про передачу об'єкта РВ. На даний час здійснюються заходи щодо подальшого продажу об'єкта разом із земельною ділянкою. 

57 

N 68-НБ-КВ
16.09.96 

ОБУХІВСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМІЧНИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
КИЇВСЬКА ОБЛ.
10050130 

К 

ОНБ 

ОНБ 

14,588 

Аукціон 

Рішення суду від 04.10.2006 про розірвання ДКП 

Акт приймання-передачі від 17.08.2007. На даний час проводиться підготовка до повторного продажу. 

58 

N 6-Д
30.07.2001 

ОНБ "АДМІНІСТРАТИВНА СПОРУДА" МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

22,0 

Аукціон 

Рішенням суду від 19.01.2009 про розірвання ДКП 

Оголошений на 03.12.2010 аукціон не відбувся із-за відсутності заяв від потенційних покупців. На 24.06.2011 оголошено про повторний продаж об'єкта разом із земельною ділянкою на аукціоні. 

59 

N 3750
15.11.2002 

ДИТЯЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ З МОЛОЧНОЮ КУХНЕЮ
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
184 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,074 

Рішення суду від 10.03.2009 про розірвання ДКП 

Об'єкт повернуто у державну власність за актом від 13.10.2009. Здійснюється робота з повторного продажу. 

60 

N 3425
25.10.2002 

ІНКУБАТОРІЙ
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
154 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

Рішення суду від 17.03.2009 про розірвання ДКП  

Об'єкт повернуто у державну власність за актом від 13.10.2009. Здійснюється робота з повторного продажу. 

61 

N 2507
01.11.2001 

АЦЕТИЛЕНО-
ГЕНЕРАТОРНА СТАНЦІЯ КРИМСЬКОЇ АЕС
АР КРИМ 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

55,332 

Аукціон 

Рішенням суду від 01.09.2006 ДКП розірвано 

16.09.2008 об'єкт повернено у державну власність. Готуються документи для повторної приватизації. 

62 

N 4792
28.05.98 

БЛОК N 5 (ІНЖ. ЛАБ. КОРПУС)
АР КРИМ
1431458701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

16,0 

Акт приймання-
передачі від 16.04.2010 

Готуються документи для повторної приватизації. 

63 

N 83/40
06.03.98 

ЛАЗНЯ-САУНА
М. СЕВАСТОПОЛЬ
41291001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,32 

Рішенням суду від 31.10.2003 ДКП розірвано 

21.05.2009 об'єкт повернуто у державну власність. Об'єкт готується для повторного продажу. 

64 

N 264/35
05.10.2001 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ СКЛАД БАЗИ ПЕРЕДМОНТАЖНОЇ РЕВІЗІЇ ОБЛАДНАННЯ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
103886102 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,57 

Аукціон 

Рішенням суду від 24.01.2006 ДКП розірвано 

09.11.2006 об'єкт повернено у державну власність. Підготовка до повторного продажу призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування. 

65 

N 2425
31.10.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 193
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
401385027 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,419 

Викуп 

Постановою суду від 27.04.2006 ДКП розірвано  

27.11.2006 об'єкт повернено у державну власність. Підготовка до повторного продажу призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування. 

66 

N 2427
31.10.2000 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 186
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
401385028 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,197 

Викуп 

Постановою суду від 27.04.2006 ДКП розірвано  

27.11.2006 об'єкт повернено в державну власність. Підготовка до повторного продажу призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування. 

67 

N 245/35
09.04.2001 

ПІДЗЕМНИЙ ТУАЛЕТ ШКОЛИ НА 1648 УЧНІВ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
2221319103 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,426 

Аукціон 

Рішенням суду 21.12.2006 ДКП розірвано 

02.04.2007 об'єкт передано в державну власність. Підготовка до повторного продажу призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування. 

68 

N 29
15.09.2005 

БЛОК ПОГРЕБІВ НА 96 МІСЦЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
8458840034 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,650 

Рішенням суду від 15.01.2009 ДКП розірвано 

08.04.2009 об'єкт передано в державну власність. Здійснюється робота з повторного продажу 

69 

N 30
15.09.2005 

БЛОК САРАЇВ НА 96 МІСЦЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
8458840034 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,700 

  

Рішенням суду від 15.01.2009 ДКП розірвано 

08.04.2009 об'єкт передано в державну власність. Здійснюється робота з повторного продажу 

70 

N 150
03.11.97 

ШОПА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СИРОВИНИ БАНИЦЬКОГО ЛЬОНОЗАВОДУ
СУМСЬКА ОБЛ.
30621301 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,0 

Аукціон 

Рішення суду від 02.09.2004 про розірвання ДКП 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з необхідністю вдосконалення порядку продажу земельних ділянок. 

71 

N 288
27.06.2001 

БАЗА БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ВАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД"
СУМСЬКА ОБЛ.
5785454 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

37,4 

Аукціон 

Рішенням суду від 15.11.2006 ДКП розірвано 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з необхідністю вдосконалення порядку продажу земельних ділянок. 

72 

N 291
24.07.2001 

МЕТАЛЕВИЙ МОДУЛЬ ВАТ "КОНОТОПСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" СИЛУЕТ"
СУМСЬКА ОБЛ.
309766 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

15,6 

Аукціон 

Рішенням суду від 26.10.2006 ДКП розірвано 

На даний час приватизацію призупинено у зв'язку з необхідністю вдосконалення порядку продажу земельних ділянок. 

73 

N 318
28.05.2002 

КОРПУС ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПЛИТ
СУМСЬКА ОБЛ.
5785454 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

232,00 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням ГС від 29.11.2007 ДКП розірвано 

РВ затвердило протокол комісії з повернення об'єкта у державну власність. Здійснюється робота з повторного продажу 

74 

N 432
06.09.2004 

50-ТИ КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (II ЧЕРГА) СУМСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

27,2 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 08.01.2010 ДКП розірвано 

24.09.2010 об'єкт повернено до держвласності. Здійснюється робота з повторного продажу 

75 

N 695
30.06.2000 

ПІОНЕРНА БАЗА ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦАТОМ-
ЕНЕРГОМОНТАЖ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
30291635 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

8,06 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 04.07.2005 ДКП розірвано 

10.05.2006 об'єкт повернений в державну власність. Листом від 28.03.2011 регіональне відділення звернулося до ГУ Держкомзему у Харківській області стосовно видачі технічного завдання на виконання робіт із землеустрою щодо земельної ділянки, на якій розташовано ОНБ. 

76 

N 873
22.05.2002 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
38190101 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

6,5544 

Аукціон 

Рішенням суду від 18.03.2008 ДКП розірвано 

11.11.2008 об'єкт повернений в державну власність. У зв'язку з недостатнім обсягом фінансування та відсутністю потенційних покупців приватизацію відкладено. 

77 

N 932
28.02.2003 

32-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК З НАДБУДОВОЮ
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
1321413710003 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

3,149 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 12.10.2006 ДКП розірвано 

12.04.2007 об'єкт повернений в державну власність. У зв'язку з недостатнім обсягом фінансування та відсутністю потенційних покупців приватизацію відкладено. 

78 

N 775
28.03.2001 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ГОСПІТАЛЬ ВКБ УМВС УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
30884938 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

9,354 

Аукціон 

Постановою АГС від 15.01.2007 ДКП розірвано 

Об'єкт повернений в державну власність в примусовому порядку ВДВС (акт державного виконавця від 30.09.2009). Наказом РВ від 27.01.2011 прийнято рішення про розроблення документації із землеустрою щодо земельної ділянки, на якій розташований зазначений ОНБ. Триває співпраця з Управлінням Держкомзему у м. Харків щодо підготовки технічного завдання на виконання робіт із землеустрою. 

79 

N 1211
12.01.2007 

ОНБ "КЛУБ ВАТ "ТАВЕРІВСЬКЕ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
230782265701 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,267 

Аукціон 

Рішенням ГС від 12.03.2009 ДКП розірвано 

23.11.2009 об'єкт повернений в державну власність. РВ звернулось до господарського суду Харківській обл. з позовною заявою від 15.06.2011 щодо визнання недійсним акта приймання-передачі до комунальної власності від 15.12.2010. 

80 

N 1209
12.01.2007 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
2983913976 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,24163
без ПДВ 

Рішенням ГС від 15.09.2010 ДКП розірвано  

11.03.2011 об'єкт повернений в державну власність. Здійснюється робота з повторного продажу 

81 

N 7820
03.11.2005 

"32-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК"
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.
33663765 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

25,7 

Аукціон 

Рішення суду від 28.08.2006 про розірвання ДКП 

Направлена на публікацію інформація про оголошення конкурсу з відбору розробників документації із землеустрою. 

82 

N 7064
11.06.2004 

ВАЛЯЛЬНО-ПОВСТЯНА ФАБРИКА
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

674,016 

Рішенням суду від 11.10.2007 ДКП розірвано 

Наказом РВ від 26.07.2010 прийнято рішення про приватизацію ОНБ разом із земельною ділянкою. 25.03.2011 аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв. Вирішується питання щодо подальшого продажу об'єкта. 

83 

N КП-324-НБ
03.12.2002 

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-
АКУШЕРСЬКОГО ПУНКТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
77021202 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

11,01 

Аукціон 

Рішення суду від 26.05.2008 

Наказом РВ прийнято рішення про повторну приватизацію. Проводиться робота по відбору виконавця робіт із землеустрою. 

84 

N КП-350-НБ 

КЛУБ, ЩО ЗНАХОДИВСЯ НА БАЛАНСІ ТОВ "ПРОМІНЬ"
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
30835021 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,25 

Аукціон 

Рішення суду від 07.04.2009 ДКП розірвано 

Об'єкт передано у державну власність. Проводиться робота з конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою.  

85 

N 1027
22.11.2000 

ОБ'ЄКТ ДОБУДОВИ ДО 108-КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
1422540603 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

1,001 

Аукціон 

Рішенням суду від 25.04.2006 ДКП розірвано 

24.09.2007 об'єкт включено до поіменного переліку об'єктів приватизації. В зв'язку із відсутністю фінансування подальші роботи не ведуться. 

86 

N 1-934
30.05.2003 

МАГАЗИН УНІВЕРСАМ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
1422540604 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,153 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 31.07.2006 ДКП розірвано 

Наказом РВ прийнято рішення про підготовку до приватизації. Проведено конкурс із відбору землевпорядників. Укладено договір із землевпорядником. 

87 

N 487
28.02.2001 

2-Х КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3119575001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

2,94 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 18.12.2006 ДКП розірвано 

Наказом РВ прийнято рішення про підготовку до приватизації. Укладено договір із землевпорядником. 

88 

N 37/74
25.07.2003 

ОБ'ЄКТ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3089986006 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

10,8 

Аукціон 

Аукціон 

Рішенням суду від 16.05.2006 ДКП розірвано 

Об'єкт передано до сфери управління РВ. Укладено договір із землевпорядником 

89 

N 1899
23.06.2000 

ОБ'ЄКТ 2-ОЇ ЧЕРГИ ТЕПЛИЦІ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
140729702 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

4,001 

Аукціон 

Рішенням апеляційного суду від 22.05.2008 ДКП розірвано 

Об'єкт повернуто до державної власності. Наказом РВ розпочато роботи із підготовки об'єкта до приватизації. Вирішується питання реєстрації об'єкта в БТІ.  

90 

N 206
28.01.2000 

ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
1423651601 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

20,0 

Аукціон 

Постановою ВГСУ від 08.09.2009 ДКП розірвано 

Вирішується питання реєстрації об'єкта в БТІ. 

91 

N 2147
22.08.2001 

ОНБ - ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОДБ 

0,234 

Аукціон 

Рішенням ГС від 09.11.2009 ДКП розірвано 

14.01.2010 об'єкт повернуто до держвласності. Проводиться робота по отриманню земельної документації.  

92 

N 2150
22.08.2001 

ОНБ - ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,187 

Аукціон 

Рішенням ГС від 09.11.2009 ДКП розірвано 

10.03.2010 об'єкт повернуто до держвласності. Проводиться робота по отриманню документації на земельну ділянку.  

93 

N 2153
22.08.2001 

ОНБ - ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,234 

Аукціон 

Рішенням ГС від 09.11.2009 ДКП розірвано 

14.01.2010 об'єкт повернуто до держвласності. Проводиться робота по отриманню документації на земельну ділянку.  

94 

N 2156
22.08.2001 

ОНБ - ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

0,561 

Аукціон 

Рішенням ГС від 09.11.2009 ДКП розірвано 

10.03.2010 об'єкт повернуто до держвласності. Проводиться робота по отриманню документації на земельну ділянку.  

95 

N 1-2399
14.08.2003 

БУДІВЛЯ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
3089986001 

Д 

ОНБ 

ОНБ 

90,02 

Не переофор-
млено права забудовника 

Рішенням АГС від 08.09.2009 ДКП розірвано 

21.04.2011 об'єкт повернуто до держвласності. Розпочато підготовку до повторного продажу. 

Пакети акцій 

2 (в т. ч. державна власність - 2, комунальна - 0) 

Цілісні майнові комплекси 

3 (в т. ч. державна власність - 3, комунальна - 0) 

Об'єкти незавершеного буд-ва 

95 (в т. ч. державна власність - 91, комунальна - 4) 

ВСЬОГО: 

100 (в т. ч. державна власність - 99, комунальна - 1) 

 

Директор департаменту  

Ю. Нікітін 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали