ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2011 року N 365

Про внесення змін до Плану національної стандартизації на 2011 рік

З метою уточнення завдань, передбачених Планом національної стандартизації на 2011 рік, наказую:

1. Внести до Плану національної стандартизації на 2011 рік, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 07.07.2011 N 253, зміни, що додаються.

2. Департаменту стандартизації та метрології забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
21.10.2011 N 365

Зміни, що вносяться до Плану національної стандартизації на 2011 рік, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 07.07.2011 N 253

Зміни, що вносяться до Частини 1 "Нові теми":

1. У графі 6 теми з кодом завдання 227.2.4-2011 цифри "12.2011" замінити цифрами "09.2012".

2. Графу 10 тем з кодами завдань 090.2.3-2011, 094.2.3-2011 доповнити словами та цифрами "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, КПКВ 1202030".

3. Теми з кодами завдань 107.2.1-2011 - 111.2.1-2011, 111.2.5-2011 вилучити.

Зміни, що вносяться до Частини 2 "Перехідні теми":

1. У графі 9 тем з кодами завдань 800.2.1-2009 - 808.2.1-2009 слова "ВАТ "КП ОТІ" замінити словами "ПАТ "КП ОТІ".

2. Графу 3 теми з кодом завдання 329.2.1-2007 викласти в такій редакції: "Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики. Розроблення ДСТУ".

3. Графу 3 теми з кодом завдання 330.2.1-2007 викласти в такій редакції: "Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування. Розроблення ДСТУ".

4. Графу 3 теми з кодом завдання 168.2.1-2004 викласти в такій редакції: "Класифікатор хірургічних процедур. Розроблення ДК".

5. Графу 3 теми з кодом завдання 220.2.1-2004 викласти в такій редакції: "Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 29. Штучний інтелект. Розпізнавання та синтез мовлення. Розроблення ДСТУ".

6. Теми з кодами завдань 680.2.4-2009 - 682.2.4-2009 вилучити.

7. Графу 3 теми з кодом завдання 138.2.3-2010 викласти в такій редакції: "Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Устатковання. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-10:2003".

8. У графі 4 теми з кодом завдання 138.2.3-2010 позначення "IEC 60332-3-10:2000/A1:2008" замінити позначенням "EN 60332-3-10:2009".

9. Графу 3 теми з кодом завдання 139.2.3-2010 викласти в такій редакції: "Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія А. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-22:2004".

10. У графі 4 теми з кодом завдання 139.2.3-2010 позначення "IEC 60332-3-22:2000/A1:2008" замінити позначенням "EN 60332-3-22:2009".

11. Графу 3 теми з кодом завдання 140.2.3-2010 викласти в такій редакції: "Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія В. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-23:2004".

12. У графі 4 теми з кодом завдання 140.2.3-2010 позначення "IEC 60332-3-23:2000/A1:2008" замінити позначенням "EN 60332-3-23:2009".

13. Графу 3 теми з кодом завдання 141.2.3-2010 викласти в такій редакції: "Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія С. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-24:2004".

14. У графі 4 теми з кодом завдання 141.2.3-2010 позначення "IEC 60332-3-24:2000/A1:2008" замінити позначенням "EN 60332-3-24:2009".

15. Графу 3 теми з кодом завдання 142.2.3-2010 викласти в такій редакції: "Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія D. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-25:2004".

16. У графі 4 теми з кодом завдання 142.2.3-2010 позначення "IEC 60332-3-25:2000/A1:2008" замінити позначенням "EN 60332-3-25:2009".

17. У графі 2 теми з кодом завдання 822.2.1-2009 цифри "29.260.20" замінити цифрами "29.260.01".

18. Графу 3 теми з кодом завдання 822.2.1-2009 викласти в такій редакції: "Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека "е". Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 22782.7-81".

19. Графу 3 теми з кодом завдання 823.2.1-2009 викласти в такій редакції: "Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту "n". Розроблення ДСТУ".

20. У графі 2 теми з кодом завдання 827.2.1-2009 цифри "29.260.20" замінити цифрами "29.160.30; 29.260.20".

21. У графі 3 теми з кодом завдання 827.2.1-2009 слова "Загальні технічні вимоги" замінити словами "Загальні технічні умови".

22. Графу 3 теми з кодом завдання 1300.2.1-2008 викласти в такій редакції: "Метрологія. Електронні засоби вимірювання. Загальні технічні вимоги. Розроблення ДСТУ".

23. Графу 3 теми з кодом завдання 1237.2.1-2008 викласти в такій редакції: "Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів. Розроблення ДСТУ".

24. У графі 3 теми з кодом завдання 611.2.7-2007 слова та цифри "Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 20264.1-89" замінити словами "Розроблення ДСТУ".

25. Тему з кодом завдання 126.2.2-2010, наведену після теми з кодом завдання 314.2.3-2010, вилучити.

26. У графі 1 теми з кодом завдання 2.4.2.416-2006 цифри "2.4.2.416-2006" замінити цифрами "416.2.4-2006".

27. У графі 1 теми з кодом завдання 2.4.2.417-2006 цифри "2.4.2.417-2006" замінити цифрами "417.2.4-2006".

28. Графу 7 теми з кодом завдання 608.2.4-2007 викласти у такій редакції: "ТК 122, ТК 133".

29. Графу 8 теми з кодом завдання 608.2.4-2007 викласти в такій редакції: "ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ; ДП "Науканафтогаз", м. Харків".

30. Графу 9 теми з кодом завдання 608.2.4-2007 викласти в такій редакції: "ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ; НАК "Нафтогаз України".

31. Теми з кодами завдань 110.2.4-2008, 111.2.4-2008 вилучити.

32. Графу 3 теми з кодом завдання 034.2.3-2008 викласти в такій редакції: "Якість ґрунту. Визначення ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамін кобальту. Розроблення ДСТУ".

33. Тему з кодом завдання 1016.2.4-2010 вилучити.

34. Графу 3 теми з кодом завдання 034.2.3-2008 викласти в такій редакції: "Угіддя природні кормові. Технологічний процес удобрення. Загальні вимоги. Розроблення ДСТУ".

35. Доповнити Частину 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік темами, наведеними у Додатку до Змін, що вносяться до Плану національної стандартизації на 2011 рік.

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології

О. В. Боженко

 

Додаток
до Змін, що вносяться до Плану національної стандартизації на 2011 рік

Доповнення до Частини 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік

Код завдання

Код проекту нормативного документа згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за розроблення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи, орієнтовна вартість робіт, тис. гривень

Директивні та програмні документи

Позначення
директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затвердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ТК 24 Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки

381.2.4-2011

67.080.20

Консерви. Томати українські. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

12.2009

12.2011

ТК 24

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"),
м. Одеса

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

382.2.4-2011

67.080.20

Консерви. Морква гостра. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

12.2009

12.2011

ТК 24

ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції",
м. Одеса

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

383.2.4-2011

67.080.20

Консерви. Яблука у подрібненій журавлині з цукром. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

12.2009

12.2011

ТК 24

ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції",
м. Одеса

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 64 Спиртогорілчані вироби, дріжджі

377.2.3-2008

67.160.10

Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування. Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 4165-2003

 

06.2008

12.2011

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод,
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060

 

93/42/EEC

 

617.2.7-2007

67.160.10

Напої лікеро-горілчані. Методи визначання міцності та загального екстракту із застосуванням автоматичних аналізаторів густини.
Розроблення ДСТУ

 

09.2008

12.2011

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод,
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060

 

89/397/EEC;
93/39/EEC

 

618.2.7-2007

67.160.10

Горілки і горілки особливі. Метод визначання міцності із застосуванням автоматичних аналізаторів густини.
Розроблення ДСТУ

 

09.2008

12.2011

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод,
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060

 

89/397/EEC;
93/39/EEC

 

376.2.3-2008

67.160.10

Напої лікеро-горілчані. Правила приймання і методи випробування. Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 4164:2003

 

06.2008

12.2011

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод,
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060

 

93/42/EEC

 

ТК 71 Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал

400.2.4-2011

67.020

Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

10.2006

06 2012

ТК 71

Інститут південного овочівництва і баштанництва,
м. Гола Пристань Херсонської області

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

401.2.4-2011

65.020.20

Живці хрону. Сортові та посівні якості. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

06.2007

06.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

402.2.4-2011

65.02.2020

Маточники цибулі ріпчастої. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

07.2006

06.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

403.2.4-2011

65.020.20

Маточники моркви. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

07.2008

06.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

404.2.4-2011

65.020.20

Маточники буряка столового. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

07.2008

06.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

405.2.4-2011

65.020.20

Цибулини цибулі шалот. Сортові та посівні якості. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

07.2008

06.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

406.2.4-2011

65.020.20

Баштанні культури. Терміни та визначення понять.
Розроблення ДСТУ

 

07.2006

12.2012

ТК 71

Інститут овочівництва і баштанництва УААН

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

ТК 81 Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних випробувань металопродукції

196.2.2-2011

19.060;
21.020;
77.040.10

Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробування матеріалів на спрацювання під час фретингу та фретинг-корозії.
Розроблення ДСТУ із скасуванням ГОСТ 23.211-80

 

09.2008

12.2012

ТК 81

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
(ННЦ "ІМЕСГ"),
Київська обл., смт Глеваха

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

407.2.4-2011

11.100.10

In-vitro діагностичні медичні прилади. Біологічне походження. Представлення форми методики контрольного вимірювання.
Розроблення ДСТУ

ISO 15193:2009

08.2006

12.2011

ТК 149

ННЦ "ІЕКВМ",
м. Харків

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

ТК 158 Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення

408.2.4-2011

67.050

Молоко коров'яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії.
Розроблення ДСТУ

 

07.2006

06.2012

ТК 158

Інститут тваринництва УААН,
п/в Кулиничі, Харківська обл.

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 159 Землеробство

409.2.4-2011

65.020.20

Круп’яні культури. Визначання видів.
Розроблення ДСТУ

 

08.2005

12.2012

ТК 159

ННЦ "Інститут землеробства" НАНУ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

410.2.4-2011

65.020.20

Тритикале озиме. Технологія вирощування. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

08.2006

12.2012

ТК 159

ННЦ "Інститут землеробства" НАНУ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

Без ТК

411.2.4-2011

01.040.65

Генофонд сільськогосподарських тварин. Терміни та визначення понять.
Розроблення ДСТУ

 

07.2008

12.2012

 

Інститут розведення і генетики тварин УААН,
Київська обл., Бориспільский район, с. Чубинське

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

105.2.2-2010

93.080.30

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4092:2002

 

01.2010

12.2011

 

Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України (ЦБДР та АС),
м. Київ

ЦБДР та АС МВС

 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2008N 876 та від 11.02.2009 N 124

 

 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології

 
О. В. Боженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали