МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 грудня 2011 року N 809

Про внесення змін до Плану перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та Плану нових наукових та науково-технічних розробок у галузі паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України на 2011 рік

З метою приведення Планів у відповідність до результатів проведених процедур відкритих торгів наказую:

1. Викласти у новій редакції:

1.1 План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік, що затверджений наказом Міненерговугілля від 23.05.2011 N 143 (План N 143), згідно з додатком 1.

1.2. План нових наукових та науково-технічних розробок у галузі паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України на 2011 рік, що затверджений наказом Міненерговугілля від 29.08.2011 N 431 (Наказ N 431), згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
07.12.2011 N 809

План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2011 р.

 

 

Всього
у тому числі:

 

 

 

10068,5

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у тому числі:

 

 

 

7602,4

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

 

 

1500,0

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

966,1

 

 

Роботи, що виносяться на конкурсні торги, всього
у тому числі:

 

 

 

7304,49

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів
у тому числі:

 

 

 

6292,99

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

-,

 

1011,5

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

0,0

 

 

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 

2764,01

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Перехідні роботи, всього

 

 

 

1309,41

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Загальні проблеми енергетики, всього
у тому числі:

 

 

 

70,0

 

 

01111001000
Визначення основних параметрів енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут

410 - 311

190,0

70,0

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма),
доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2010 N 38592/14/1-09

Мета: Визначити параметри попиту на енергоносії та альтернативи його покриття відповідно до завдань економічної стабілізації та розвитку країни до 2020 року.
Зміст роботи: Проаналізувати збалансованість і ефективність енергозабезпечення країни під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього характеру. Визначити очікуваний попит та оцінити потенціал власної енергетики з забезпечення паливно-енергетичними носіями перспективного соціально-економічного розвитку країни до 2020 року з урахуванням підвищення енергоефективності, структурних трансформацій та інших факторів. Очікуваний результат: Стан енергозабезпечення та прогноз попиту на енергоносії й альтернативи його покриття.

Електроенергетика, всього
у тому числі:

 

 

 

265,0

 

 

01151002000
Розроблення Методики визначення втрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання на оптовому ринку електричної енергії України.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

410 - 211

130,0

25,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Вирішення завдання визначення втрат електроенергії в елементах електричної мережі, напругою 6 кВ та вище, при складанні балансів енергії в трифазних мережах загального призначення із симетричним навантаженням в умовах застосування АСКУЕ.

01151003000
Внесення змін до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальними організаціями та її споживачами

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

410 - 211

220,0

40,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Визначення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергопередавальними організаціями та за її генерування.

01111005000
Розробка типового проекту електроопалювальної енергозберігаючої системи. Висновок щодо економічної доцільності проекту.

ДНДПКІ інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні

410 - 211

595,0

155,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148,
доручення Кабінету Міністрів України від 13.01.2009 N 1285/0/1-09

Розроблення типового проекту з електроопалення з метою його використання на різних об'єктах.

01111008000
Техніко-економічний аналіз та обгрунтування перспектив використання в паливно-енергетичному комплексі України новітньої техніки та технологій

ДНДПКІ інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні

410 - 211

95,0

45,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148,
розпорядження КМУ від 27.07.2006 N 436-р

Техніко-економічний аналіз та обгрунтування перспектив використання в паливно-енергетичному комплексі України новітньої техніки та технологій

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість, всього
у тому числі:

 

 

 

889,41

 

 

0112100500
Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

410-411

130,0

51,9

Розпорядження Кабінету Міністрів України N 145-р від 15.03.2006 р. Енергетична стратегія України на період до 2030 р., Закон України "Про нафту і газ " від 12.07.2001 N 2665-III

Метою роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628.
Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування і функціональної взаємозамінності гнучких труб;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування устатковання та систем перекачування від свердловин до сепаратора.

01121009000
Розроблення гармонізованих національних стандартів на методи випробування нафтопродуктів, необхідних для впровадження ДСТУ EN 589:20XX "Палива автомобільні. Газ скраплений нафтовий. Технічні умови (EN 589:2008, IDT)"

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА"

410 - 411

808,5

408,51

Державна програма стандартизації на 2006 - 2010 роки щодо розроблення національних стандартів з окремим розділом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими"

Мета - впровадження в Україні міжнародних (ISO) і регіональних (EN) стандартів на методи випробувань показників якості газів для автомобільного транспорту, закладених в проект ДСТУ "Палива автомобільні. Газ скраплений нафтовий. Технічні умови" гармонізованого до європейського стандарту prEN 589:2008.
Зміст роботи - розроблення 9-ти національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами на методи випробувань нафтопродуктів та скраплених нафтових газів, зокрема:
1. ДСТУ (EN 15469) Нафтопродукти. Визначення вільної води у скрапленому нафтовому газі методом візуального контролю.
2. ДСТУ (EN 15470) Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії.
3. ДСТУ (EN 15471) Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної гравіметрії.
4. ДСТУ (EN ISO 4256) Гази нафтові скраплені. Визначення манометричного тиску пари. Метод нафтового скрапленого газу.
5. ДСТУ (EN ISO 6251) Гази нафтові скраплені. Корозійна дія на мідь. Випробування з використанням мідної пластинки.
6. ДСТУ (EN ISO 8819) Гази нафтові скраплені. Виявлення сірководню. Випробування нафтопродуктів на присутність сірководню свинцевим реактивним папером.
7. ДСТУ (EN ISO 8973) Гази нафтові скраплені. Метод обчислювання густини та тиску пари.
8. ДСТУ (EN 24260) Нафтопродукти та вуглеводні. Визначення вмісту сірки. Метод спалювання за Вікболдом.
9. ДСТУ (EN ISO 3993) Гази нафтові скраплені та легкі вуглеводні. Визначення густини або відносної густини. Гідрометричний метод під тиском.
Очікуваний результат - впровадження стандартів ISO та EN на теренах України буде сприяти підвищенню якості нафтопродуктів, поліпшенню екологічного стану довкілля, розвитку торгівлі з іноземними державами.
Місце впровадження - підприємства, що виробляють та застосовують нафтопродукти, зокрема нафтові скраплені гази як моторне паливо.

01121010000
Розроблення гармонізованих національних стандартів на методи випробування нафтопродуктів, необхідних для впровадження
ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови" та
ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови", що відповідають екологічним нормам категорії Євро-4"

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА"

410 - 411

866,9

429,0

1. Державна програма стандартизації на 2006 - 2010 роки щодо розроблення національних стандартів з окремим розділом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими".
2. Виконання вимог Меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів України та підприємств-вами і компаніями, які провадять діяльність на внутрішньому ринку нафти та нафтопродуктів від 21.09.2006.

Мета - впровадження в Україні міжнародних (ISO) і регіональних (EN) стандартів на методи випробувань показників якості палив, на які є посилання в ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови" та ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови".
Зміст роботи - розроблення 11-ти національних стандартів, гармонізованих зі стандартами ISO та EN на методи випробування нафтопродуктів (бензинів та дизельного палива), зокрема:
1. ДСТУ (EN ISO 3675) Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначення густини. Гідрометричний метод
2. ДСТУ (EN ISO 10370) Нафтопродукти. Визначання вуглецевого залишку (мікрометод)
3. ДСТУ (EN ISO 13016-1) Нафтопродукти рідкі. Тиск пари. Частина 1. Визначення тиску пари
4. ДСТУ (EN 12662) Нафтопродукти рідкі. Визначення домішок у середніх дистилятах
5. ДСТУ (EN 14331) Нафтопродукти рідкі. Розділяння та ідентифікування метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) із середніх дистилятів палив. Метод рідинної хроматографії
6. ДСТУ (ISO 3015) Нафтопродукти. Визначення температури помутніння
7. ДСТУ (EN ISO 6246) Нафтопродукти. Визначення вмісту смол у легких та середніх дистилятах палив. Метод випаровування
8. ДСТУ (EN ISO 2160) Нафтопродукти. Корозійна агресивність щодо міді. Проба мідної пластинки
9. ДСТУ (EN ISO 6245) Нафтопродукти. Визначення вмісту золи
10. ДСТУ (EN 116) Палива дизельні та комунально-побутової призначеності. Визначання граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі
Нафтопродукти. Визначення та застосування відтворюваності даних стосовно методів випробування
Очікуваний результат - впровадження стандартів ISO та EN на теренах України буде сприяти підвищенню якості нафтопродуктів, поліпшенню екологічного стану довкілля, розвитку торгівлі з іноземними державами.
Місце впровадження - підприємства, що виробляють та застосовують

Атомно-промисловий комплекс, всього
у тому числі:

 

 

 

85,0

 

 

Перегляд чинних в Україні міждержавних стандартів, ГОСТів, розроблених до 1992 року та приведення їх у відповідність до угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі

ДП "Державний центр регулювання якості поставок та послуг" Держатомрегулювання України

410 - 411

235,0

85,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Перегляд міждержавних стандартів в ядерно-промисловому комплексі та приведення їх у відповідність до угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі.

II Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 

488,5

 

 

Електроенергетика, всього

 

 

 

340,0

 

 

01111006000
Перегляд ДСТУ 4083-2002 "Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови"

Інститут вугільних енерготех-нологій НАН України

410 - 311

330,0

180,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Перегляд ДСТУ 4083-2002 сприятиме підвищенню рівня енергетичної безпеки України, підвищенню ефективності і екологічної безпеки вироблення електроенергії на ТЕС, конкурентоспроможності відпущеної електроенергії, технічної сумісності умов експлуатації ТЕС та якості вугілля, що спалюється, економії та раціонального використання палива за рахунок підвищення якості вугілля для пиловидного спалювання на ТЕС.

01111003000
Відпрацювання спільного спалювання пилоподібного антрациту разом з активатором горіння твердого палива (анамігатором) на енергоблоці 200 МВт з визначенням економічних та екологічних характеристик роботи котлоагрегату ТП-100

Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ

410 - 411

300,0

160,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Метою роботи є визначення доцільності застосування активатора горіння твердого палива(анамігатора) для підвищення ефективності та збільшення екологічної чистоти спалювання пиловидного антрациту в енергетичних котлоагрегатах.

Атомно-промисловий комплекс, всього
у тому числі:

 

 

 

148,5

 

 

Моніторинг тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічне з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

ДНІЦ СКАР

408 - 412

694,0

148,5

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Метою даної роботи є виконання моніторингу тритію у природних поверхневих водоймах гідравлічне з'єднаних із скидними каналами та водоймами - охолоджувачами АЕС України та розгортання систематичного експериментального вивчення динаміки розповсюдження тритію у поверхневих природних водоймах, гідравлічне з'єднаних із скидними каналами та водоймами охолоджувачами АЕС України.

III. Роботи за державним замовленням

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 

966,1

 

 

Електроенергетика, всього:
у тому числі:

 

 

 

179,94

 

 

01151005000
Розроблення методичних вказівок щодо проектування нових та реконструкції існуючих електричних мереж з врахуванням протиожеледових заходів

ДП "Укрсільенергопроект"

410 - 411

500,0

170,0

Наказ Мінпаливенерго від 07.05.2010 N 170 "Про результати розширеного засідання колегії Мінпаливенерго від 29 квітня 2010 року"

Систематизація технічних рішень щодо посилення механічної стійкості елементів електричних мереж, з урахуванням ожеледоутворення

01151004000
Перегляд правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в частині норм і методів випробувань та вимірювань електрообладнання

ВАТ "Львів-ОРГРЕС"

410 - 211

152,65

9,94

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Приведення ПТЕ споживачів у відповідність до СОУ-НЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", СОУ-НЕЕ 20.304:2009 "Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ", ПУЕ глава 1.7 "Заземлення І захисні заходи електробезпеки", ПУЕ глава 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ" та глава 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ.

Атомно-промисловий комплекс, всього,
у тому числі:

 

 

 

375,0

 

 

Розробка Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій

ВАТ Київський НДПКІ "Енергопроект

408 - 412

2950,0

375,0

Розпорядження Кабінету Міністрів від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Визначення місцезнаходження майбутніх майданчиків та формування кадастру майданчиків під будівництво енергоблоків атомних станцій при будівництві нових енергоблоків атомних електростанцій України.

Фізичний захист, безпека життєдіяльності, всього
у тому числі:

 

 

 

50,0

 

 

01151006000
Внесення змін та доповнень до нормативного документу "Правила охорони електричних мереж"

ДП "Укрсільенергопроект"

410 - 311

110,0

50,0

Рішення галузевих нарад з охорони праці в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях ПЕК, проведених Мінпаливенерго України у 2008 та 2009 роках, рішення підсекції "Фізичний захист, безпека життєдіяльності" секції "Атомно-промисловий комплекс та поновлювальні джерела енергії України" науково-технічної ради Мінпаливенерго

Мета: внесення змін та доповнень до НД та приведення його у відповідність із вимогами норм чинного законодавства.
Зміст роботи: Правила відображають організаційні заходи для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки
Очікуваний результат: Забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використання у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.
Місце впровадження: підприємства електроенергетичної галузі ПЕК незалежно від форм власності та відомчої належності.

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість, всього,
у тому числі:

 

 

 

361,16

 

 

01121003000
Розроблення інформаційно-аналітичної системи видобування нафти та газу в Україні

ДНТП "Бурова техніка"

410 - 211

449,85

149,85

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 665 "Про Національну програму "Нафта і газ України до 2010 року"

Створення галузевої системи обігу даних з видобування нафти та газу в Україні; збір, систематизація та консолідація даних про видобування нафти та газу в електронній базі даних Міністерства палива та енергетики України.

01121004000
Геолого-економічна оцінка нафтогазоперспективних структур з метою вибору першочергових об'єктів для постановки геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України

ДНТП "Бурова техніка"

410 - 211

461,31

211,31

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 665 "Про Національну програму "Нафта і газ України до 2010 року"

Проведення початкової геолого-економічної доцільності оцінки (ГЕО-3) з метою проведення обгрунтування геолого-економічної доцільності пошукових робіт на нафтогазоперспективних об'єктах НАК "Нафтогаз України", що підготовлені до глибокого буріння в східному регіоні України станом на 01.01.2010 р.
Експертна та рейтингова оцінка підготовлених до глибокого буріння нафтогазоперспективних структур НАК "Нафтогаз України". У результаті виконання НДР очікується підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт підприємства НАК "Нафтогаз України" у східному регіоні України.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
07.12.2011 N 809

План нових наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2011 р.

Всього
у тому числі:

 

 

 

10068,5

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

 

 

 

7602,4

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

 

 

1500,0

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

966,1

 

 

Перехідні роботи всього
у тому числі:

 

 

 

2764,01

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

 

 

 

1309,41

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

 

 

488,5

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

966,1

 

 

Нові роботи всього
у т. ч:

 

 

 

5104,33

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Всього

4092,83

 

 

Загальна енергетика всього,
у. т. ч.:

900,0

 

 

Аналіз перегляд і уточнення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Інститут загальної енергетики НАН України

2011

900,0

900,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 1725-р,
Указ Президента України від 27.04.2011 N 504 (Указ N 504/2011) тавід 12.05.2011 N 585 (Указ N 585/2011)

Розроблення нової редакції Енергетично стратегії України відповідно до програми економічних реформ Президента України. В новій редакції будуть відкореговані розділи показники діючої Енергетичної стратегії з урахуванням поточного економічного стану країни, її інвестиційних можливостей, досягнення науково-технічного прогресу в енергетиці та конкуренції на світових енергетичних ринках. Розроблений документ призначений для виконання на підприємствах і в органах управління галузей ПЕК України

Електроенергетика всього
у. т. ч.:

1480,0

 

 

Розробка положення про технічну політику в електромережевому будівництві для високовольтних та розподільчих мереж

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДПНЕК "Укренерго"

2011 - 2012

800,0

680,0

Наказ МПЕ від 01.03.2011 N 41,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Метою розроблення засад технічної політики є забезпечення ефективного управління, модернізації та інноваційного розвитку магістральних та розподільних електричних мереж України. Результат: розробка основних вимог до науково-технічної політики в Україні.

Техніко-економічний аналіз можливості створення додаткових споживачів електричної енергії - електрорегуляторів через організацію систем теплопостачання об'єктів сільгосппризначення.

ДП "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні"

2011

90,0

90,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р, рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета: Розробка рекомендацій щодо зменшення собівартості виробництва електроенергії на ТЕС на підставі узагальнення залежності механічного недопалу та необхідної частки підсвічування від зольності і калорійності вугілля різних марок з урахуванням фактичного графіку навантаження енергоблоків ТЕС
Очікуваний результат.
Рекомендації щодо зменшення собівартості виробництва електроенергії на ТЕС за рахунок оптимізації зольності

Узагальнення Програм розвитку електричних мереж напругою 35 - 110 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ на 2012 - 2015 роки енергопостачальних компаній

ДО "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"

2011

70,0

70,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р, рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета:
- визначення обсягів будівництва (нового, реконструкції та технічного переоснащення) електричних мереж на підставі прогнозованого зростання електричних навантажень і технічного стану мереж;
Результат
- оціночне визначення капіталовкладень для виконання Програми;
- визначення можливих джерел реалізації Програми.
Підготовка Програми розвитку до затвердження.

Розробка нормативного документа "Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж"

ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"

2011 - 2012

150,0

50,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011
Неврегульованість питань застосування нових матеріалів, обладнання та технологій для будівництва та реконструкції електричних мереж

Мета: підвищення ефективності та надійності роботи електричних мереж.
Зміст роботи: порядок (механізм) узгодження та застосування на практиці нових матеріалів, обладнання та технологій.
Очікуваний результат затверджений нормативний документ Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж.
Місце впровадження: енергокомпанії України

Розробка хемадсорбційних термоелектроакумуляторів для систем опалення

ДП "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" (ДП "ДНДІ ІТЕЕ")

2011

90,0

90,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р

Метою робіт є обгрунтування розробки термоакумуляторів підвищеної ємності. Очікується, що використання процесів хемадсорбції в процесах термоакумулювання дозволить зменшити розміри термоакумуляторів у 3 - 5 разів (порівняно з водяними), що, в свою чергу, дозволить створити більш ефективні локальні системи опалення, в тому числі електричних.

Розробка Програми гармонізації нормативно технічних вимог Європейського Співтовариства щодо експлуатації систем, у тому числі для аспектів передачі, транскордонних з'єднань, модуляції та загальних стандартів безпеки технічних систем (стандартів Європейського комітету зі стандартизації (CEN), Європейського комітету стандартизації в електротехніці (CENELEC), Союзу з координації передачі електроенергії (UCTE (ENTSO-e))

ПП "Управляюча компанія Метрополія"

2011

291,66667

291,66667

Закон України N 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" від 15.12.2010,
План заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору (розпорядження Кабінету Міністрів України N 408-р від 13.06.2007),
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета:
Визначення та систематизація технічних вимог/стандартів (CEN, CENELEC, ENTSO-e) що використовуються в Європейському Співтоваристві;
Аналіз рівня відповідності НТД України європейським вимогам;
Розробка програми гармонізації;
Створення гармонізованої системи НТД України щодо експлуатації енергосистеми України.

Розробка технічної документації для впровадження автоматичної системи регулювання частоти та потужності в ОЕС України на основі дослідження досвіду та аналізу прийняття технічних рішень в енергетичних системах ENTSO-E та СНД. Пілотний проект: Центральний регулятор ОЕС (НЕК "Укренерго") - Станційна Система Керування (ЕлСтанція) - Система Керування Енергоблоком

ПП "Управляюча компанія Метрополія"

2011

208,33333

208,33333

План заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору (розпорядження Кабінету Міністрів України N 408-р від 13.06.2007),
наказ Мінпаливенерго України N 532 від 15.10.2009,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета:
Розробка технічної документації (специфікації) для підключення системи керування енергоблоку, системи керування електростанції до центрального регулятора.

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість всього
у. т. ч.

716,2

 

 

Розробка програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний Інститут нафтогазової промисловості" ПАК "Нафтогаз України"

2011 - 2012

637,0

232,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета: розробити програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні.
Зміст роботи: передбачається розробити та запропонувати до впровадження комплекс термінових заходів, які б дозволили протягом середньострокової перспективи виправити негативну ситуацію на вітчизняному ринку нафтопродуктів, зменшити обсяги імпорту. Введення системи ліцензування роздрібної торгівлі нафтопродуктами мають супроводжуватись створенням Центру моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, завданням якого буде:
по-перше, здійснення сертифікаційного контролю імпортованих нафтопродуктів, ввезення яких здійснюється в межах придбаних квот;
по-друге, проведення контролю за відповідністю ДСТУ нафтопродуктів, які реалізуються ліцензіатами на внутрішньому ринку.
Очікуваний результат: виконання роботи пропонується у два етапи:
(1) Розроблення концепції Програми;
(2) підготовлення Програми на підставі затвердженої концепції.

Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 5 - 7 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і лазу

2011 - 2012

150,0

89,7

Розпорядження КМУ N 145-р від 15.03.2006 р., Енергетична стратегія України на період до 2030 р.,
Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 N 2665-III,
рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Метою даної роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628, Частини 5-7. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування і функціональної взаємозамінності гнучких труб;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування устаткування та систем перекачування від свердловин до сепаратора;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо проектування, вибору матеріалів, виготовлення, змін у конструкції, випробування, встановлення та експлуатування систем контролю підводного видобування;
- вимоги і рекомендації щодо проектування, аналізування, матеріалів, вироблення, випробування та експлуатування підводних систем закінчення/ремонту свердловини;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо використання інтерфейсів дистанційно керованого обладнання на системах підводного видобутку.

Розроблення та введення в дію нормативного документа "Правила розробки нафтових і газових родовищ України"

ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"

2011

94,5

94,5

Кодекс України "Про надра" від 27.07.94 р. N 132/94-ВР,
Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р. N 2665-III

Визначення норм і вимог до геологічного вивчення (розвідки) родовищ нафти і газу, проектування і проведення дослідно-промислової та промислової розробки родовищ, будівництва свердловин, облаштування родовищ, охорони нафтогазових надр і навколишнього природного середовища.

Розробка нормативного документа гармонізованого з європейським стандартом EN-1473 "Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations" "Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установою) для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу.

ТОВ "Нафтогазбудінформатика"

2011 - 2013

900,0

300,0

Указ президента України N 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" стосовно:
"... забезпечення диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів та способів транспортування природного газу шляхом... поставок зрідженого природного газу з держав Африки і Близького Сходу",
розпорядження КМУ від 08.12.2010 р. N 2360-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу",
рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу.
Зміст роботи - розробка (адаптація європейських) нормативних документів стосовно проектування берегових установок для прийому скрапленого природного газу з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу.
Очікуваний результат - затверджений нормативний документ (Державні будівельні норми України) "Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок"
Місце впровадження - Міненерговуглепром України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", підприємства газової галузі України, термінал для регазифікації скрапленого газу
Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу.

Атомно-промисловий комплекс всього
у. т. ч.:

702,2

 

 

Визначення основних параметрів розвитку ядерно-паливного комплексу України на період до 2030 року

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

200,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Метою роботи є стратегічне планування, прогнозування параметрів ПЕК для вдосконалення системи прийняття керівних рішень в ЯПК.
Завданнями роботи є:
- розвиток моделі енергетичного сектора України, з урахуванням нових параметрів оновленої Енергетичної стратегії 2011 року, що базується на Програмі економічних реформ на 2011 - 2014 роки (Програма) Президента України;
- проведення первинних розрахунків за моделлю енергетичного сектора України;
- підготовка результуючих даних щодо атомної, тепло- та гідроелектричної генерації, транспортування та розподілу електроенергії між основними споживачами (кількість та ціна за роками з 2011 до 2030).
Результатом роботи буде науково-технічний звіт:
- модель енергетичного сектора України, що враховує нові граничні параметрів оновленої Енергетичної стратегії 2011 року;
- результати розрахунків за розвинутою моделлю енергетичного сектора України.
Наведені розрахунки можуть виявити викривлення в цінах та тарифах при виробництві, передачі та розподілі електроенергії між споживачами електроенергії.
Результати роботи будуть використовуватися Міністерством енергетики та вугільної промисловості України при прийнятті керівних рішень щодо енергозабезпечення економіки країни.

Науково-технічний супровід погодження проекту Ядерного кодексу України із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011

99,6

99,6

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 2208-р "Про схвалення Концепції проекту Ядерного комплексу України",
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Опрацювання та узгодження проекту Ядерного кодексу України із юридично-правовими службами зацікавлених центральних органів виконавчої влади та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України, науково-технічний супровід роботи робочої групи із доопрацювання проекту Ядерного кодексу.

Експертиза проектів нормативних документів ядерно-енергетичного комплексу та супровід їх введення в дію

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

190,0

120,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Виконання функцій головної організації із стандартизації в ядерно-енергетичній сфері в частині нормоконтролю, реєстрації, розроблення та перегляду нормативних документів згідно з наказом Мінпаливенерго від 27.12.2006 N 531.
Робота включає:
- контроль відповідності (нормоконтроль) проектів ГНД нормам та вимогам, що встановлені чинними нормативними документами із стандартизації;
- ведення реєстру нормативних документів, що затверджуються, в ядерно-енергетичній сфері;
- ведення фонду контрольних екземплярів та файлів галузевих нормативних документів, що вводяться в дію в сфері ядерної енергетики;
- видавниче редагування нормативних документів за завданнями Міненерговугілля;
- науково-технічний супровід робіт з розробки ГНД в сфері ядерної енергетики, реєстрацію ГСТУ у Держспоживстандарті України;
- розробку переліку галузевих нормативних документів в сфері ядерної енергетики, що потребують перегляду в 2013 р.

Розробка технічного регламенту обладнання, що застосовується у виробництві ядерного палива

ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Славутицька філія

2011 - 2012

290,0

153,0

П. 10 наказу Держспоживстандарту від 09.12.2010 N 562 "Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року",
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Сьогодні в Україні відсутні встановлені вимоги (технічні регламенти, стандарти тощо) до обладнання, що буде виготовлятись та експлуатуватись на заводі з виробництва ядерного палива. Також відсутні підходи до визначення оцінки відповідності обладнання, встановленим вимогам до продукції, процесу або системи.
Технічний регламент встановлюватиме необхідні вимоги, що забезпечуватимуть: безпеку випромінювань; ядерну та радіаційну безпеку; промислову безпеку; термічну безпеку; хімічну безпеку; електричну безпеку; біологічну безпеку; вибухобезпечність; механічну безпеку; пожежну безпеку; єдність вимірювань. ТР міститиме вичерпний перелік обладнання, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, щодо яких встановлюються його вимоги. ТР буде впроваджено на підприємствах, організаціях, установах ядерно-паливного циклу, у т. ч. у проектних організаціях.

Розробка нової редакції нормативного документа КНД 95.0.02.02.004-97 "Вироби для об'єктів ядерної енергетики. Правила приймання"

ДП "Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування

2011

130,0

130,0

Стаття 12 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності",
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Метою роботи є розроблення нової редакції КНД "Вироби для об'єктів ядерної енергетики. Правила приймання", приведення документа у відповідність до вимог чинного законодавства та оптимізація витрат на процеси контролю продукції для АЕС, для зменшення її собівартості при заданому рівні якості. Застосування вимог зазначеного КНД дозволить установити порядок до приймання продукції, а також види випробувань виробів та правила їх проведення.

Інформаційно-аналітичний супровід діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України стосовно поточного стану та перспектив розвитку ядерно-енергетичного комплексу з врахуванням міжнародного досвіду та світових тенденцій

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011

99,6

99,6

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України" (Рішення), введено в дію Указом Президента України N 585/2011 від 12.05.2011 (Указ N 585/2011), п. 2 (Рішення) (заходи щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії),
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Метою НДР є системний аналітичний моніторинг найбільш авторитетних інформаційних джерел міжнародних та закордонних організацій та їх асоціацій у ядерно-енергетичній галузі, а також суспільних (СМІ) інформаційних джерел щодо сучасного стану та світових тенденцій в ядерно-енергетичному секторі.
В результаті будуть розроблені:
пілотні щомісячні випуски інформаційного моніторингу провідних світових інформаційних джерел з питань ядерної енергетики та ядерної та радіаційної безпеки;
річний аналітичний документ, який міститиме зведений огляд та порівняльний аналіз сучасного стану та тенденцій в ядерно-енергетичному комплексі в Україні і в світі.

Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексу всього
у т. ч.:

294,43

 

 

Перегляд та розроблення нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2011

294,43

294,43

Підлягає перегляду відповідно до ДСТУ 1.2 та вимог Закону України "Про пожежну безпеку" у частині створення в апараті Міністерства служби пожежної безпеки,
рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексу" НТР Міністерства від 10.06.2011

Мета роботи: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів у сфері охорони праці, пожежної безпеки.
Робота включатиме перегляд та розроблення 6 документів:
"Технічне завдання на створення нормативно-правового акта: Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України" (перегляд у зв'язку із втратою чинності СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004);
"Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення" (СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005);
"Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення" (перегляд ГНД 34.03.205-2004);
Перегляд Інструкції з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України (перегляд НАПБ В.05.005-2009 (ГКД 34.03.304-99);
розроблення "Положення про Службу пожежної безпеки апарату Міненерговугілля" (виконання вимог ДСТУ 1.2 та вимог Закону України "Про пожежну безпеку");
перегляд Інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку, що стався під час обслуговування енергетичного обладнання(перегляд СОУ-Н МПЕ 40.1.03.702:2005).

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

Всього

1011,5

 

 

Електроенергетика всього
у т. ч.:

593,0

 

 

Розробка "Типових альбомів ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери"

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

2011 - 2012

150,0

123,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328, рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета і зміст роботи - коректування типових альбомів підвісок ПЛ 110 - 750 кВ.
Проведення електричних випробувань ізолюючих підвісок з метою координації електричних характеристик полімерних і скляних гірлянд: визначення розрядних і вольт-секундних характеристик, координація довжини шляху витоку і будівельної висоти полімерних і скляних гірлянд, облік впливу електростатичних екранів, діаметру розщеплювання фазного дроту та ін.
Розробка нових альбомів на скляні гірлянди і полімерні підвіски ПЛ з урахуванням виконаних випробувань, з оновленою зчіпною арматурою і екранами, новими типами скляних і полімерних ізоляторів.
Очікуваний результат - "Типові альбоми ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери".

Розробка методики проведення атестації обладнання високої напруги (підвісні, опорно-стрижньові ізолятори, шинні опори, арматура та ПЛ, розрядники і обмежувачі перенапруг) для застосування на підприємствах ДП НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", НАК "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом"

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

2011

150,0

150,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Розробка Методика проведення атестації обладнання високої напруги (підсвітні, опорно-стрижньові ізолятори, шинні опори, арматура та ПЛ, розрядники і обмежувачі перенапруг) для застосування на підприємствах ДП НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", ПАК "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом"

Відпрацювання спільного спалювання пилоподібного антрациту з активатором горіння твердого палива (МНФ REDUXCO) на прикладі енергоблоку 200 МВт Зміївської ТЕС

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

2011

160,0

160,0

Рішення підсекції "Теплова енергетика" секції "Електроенергетика" НТР Мінпаливенерго України,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета роботи - визначення доцільності застосування активатора горіння твердого палива (МНФ REDUXCO) для підвищення ефективності спалювання пилоподібного антрациту, що зменшує забруднення навколишнього природного середовища продуктами згорання. При провадженні результатів роботи очікується скорочення витрат газу на "підсвічування", збільшення екологічної чистоти, подовження терміну безперервної експлуатації котлоагрегатів; зменшення позапланових зупинок. Місце впровадження - ТЕС Міненерговугілля України, енергоблоки яких спалюють низькореакційний антрацит.

Техніко-економічний розрахунок впливу використання в котлоагрегатах вугілля різної зольності та калорійності на ефективність роботи енергоблоків ТЕС

ДП "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" (ДП "ДНДІ ІТЕЕ")

2011

90,0

90,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета: Розробка рекомендацій щодо зменшення собівартості виробництва електроенергії на ТЕС на підставі узагальнення залежності механічного недопалу та необхідної частки підсвічування від зольності і калорійності вугілля різних марок з урахуванням фактичного графіку навантаження енергоблоків ТЕС та зменшенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Очікуваний результат.
Рекомендації щодо зменшення собівартості виробництва електроенергії на ТЕС за рахунок оптимізації зольності та калорійності вугілля, що постачається.

Техніко-економічний розрахунок використання кавітаційних випалювачів-аераторів для ставків-охолоджувачів ТЕС

ДП "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" (ДП "ДНДІ ІТЕЕ")

2011

70,0

70,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета: підвищення ефективності використання ставків-охолоджувачів теплових електростанцій їх екологічної безпеки та здешевлення будівництва.
Очікуваний результат:
Дослідження процесів та розробка рекомендацій по впровадженню дослідно-промислового зразка кавітаційних апаратів для підвищення ефективності ставків-охолоджувачів ТЕС

Атомно-енергетичний комплекс всього
у т. ч.:

418,5

 

 

Розробка галузевого нормативного документу, який встановлює методи та процедури виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіоекологічного стану грунтів для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011

99,5

99,5

1.Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".
2. Указ Президента України N 585/2011 від 12.05.2011 (Указ N 585/2011).
3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", п. 3 (Рішення).
4. Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості, затвердженеУказом Президента України N 382/2011 від 06.04.2011 (Положення N 382/2011), пп. 4.4 (Положення N 382/2011), 4.28 (Положення N 382/2011).
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Мета: розроблення галузевого НД "Виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіоекологічного стану грунтів для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України. Методичні рекомендації", який містить методичні рекомендації щодо методів, процедур та порядку виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіоекологічного стану грунтів при проведенні радіоекологічного моніторингу в зонах впливу підприємств ЯЕК (визначення ПЕД гамма-випромінювання, щільності потоку бета- та альфа-частинок над поверхнею, відбору та підготовки представницьких проб, визначення питомої активності гамма-, бета- та альфа-активних природних 40K. 226Ra, 232Th) та техногенних (90Sr, 60Co, 131I, 134Cs, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu) радіонуклідів у пробах грунтів).
Виконання НДР дозволить:
- розробити галузевий нормативний документ, який уніфікує та оптимізує (в тому числі, фінансово) підходи, методи та процедури виконання польових робіт та лабораторних досліджень радіоекологічного стану фунтів для виявлення впливу на них підприємств ЯЕК, в першу чергу - АЕС України;
- методично забезпечити проведення польових робіт та лабораторних досліджень радіоекологічного стану навколишнього природного середовища (в частині фунтів) для виявлення впливу на нього в першу чергу АЕС України;
- забезпечить Міненерговугілля можливістю обгрунтовано, базуючись на єдиних комплексних методичних підходах, порівнювати та верифікувати результати досліджень, проведених різними незалежними та галузевими лабораторіями;
- методично забезпечити виконання вимог вищевказаних законодавчих та нормативно-правових документів.

Розробка галузевого нормативного документу "Інструкція по проведенню спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

110,0

Підвищення безпеки експлуатації АЕС, і ТЕС, охорона навколишнього Середовища,
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Розробка нормативного документу на проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій дозволить закріпити наявний досвід і виконувати роботи на досконалому рівні науки і техніки, що в кінцевому результаті підвищить умови безпеки при експлуатації ТЕС і АЕС та своєчасно приймати міри при розробці заходів по захисту навколишнього середовища. Будуть використовуватися проектно-вишукувальними, науково-дослідними та експлуатаційними організаціями та наглядовими органами.

Розробка галузевого нормативного документу, який регламентує виконання моніторингу радіовуглецю у поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011

99,0

99,0

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення",
Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням КМУ від 15.03.2006 N 145-р,
рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Мета роботи:
- виконання моніторингу радіовуглецю, як біологічно активного елементу, у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України та розгортання систематичного експериментального вивчення динаміки розповсюдження радіовуглецю у поверхневих природних водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України;
- розроблення НД "Моніторинг радіовуглецю у природних відкритих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України. Методичні рекомендації".

Розробка галузевого стандарту "Інструкція з проведення інженерних вишукувань під будівництво атомних електростанцій (АЕС)"

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

110,0

Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011.
Підвищення безпеки експлуатації АЕС

Розробка нормативного документу на проведення інженерних вишукувань для будівництва АЕС дає можливість підвищити якість виконуваних робіт, забезпечити підвищення безпеки експлуатації АЕС та її екологічну складову. НД буде використовуватися проектно-вишукувальними експлуатаційними організаціями та наглядовими органами.

Резерв коштів, що залишився після проведення процедури відкритих торгів

2200,16

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали