ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.10.2011 р. N 432

Про внесення змін до Положення про колегію обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 6, 41, 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року N 831 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569" (Постанова N 831):

1. Унести до Положення про колегію обласної державної адміністрації (далі - Положення), затвердженого розпорядженням першого заступника голови облдержадміністрації від 31 грудня 2003 року N 515 (зі змінами, внесеними розпорядженнями голови облдержадміністрації від 10 серпня 2006 року N 276, першого заступника голови облдержадміністрації від 17 квітня 2007 року N 141), такі зміни:

1.1. Пункти 1 - 3 Положення викласти у такій редакції:

"1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в обласній державній адміністрації (далі - колегія).

2. Колегія облдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання облдержадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія облдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації".

1.2. Пункт 4 Положення після слів "про утворення" доповнити словами "або ліквідацію".

1.3. У Положенні слова "центральний орган" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "міністерство, інший центральний орган" у відповідному відмінку і числі.

1.4. Абзац 3 пункту 6, пункти 9 - 10, 13 Положення викласти у такій редакції:

"- у разі потреби - керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування (за згодою), представники громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій.

9. Робота колегії проводиться відповідно до планів роботи обласної державної адміністрації на рік та квартал, де зазначається перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовний термін проведення засідань колегії.

10. Затверджені плани роботи розсилаються членам колегії, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, до початку планового періоду.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом роботи облдержадміністрації та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату облдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання колегії подає його заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації для погодження проекту порядку денного головою облдержадміністрації".

1.5. У пункті 17 Положення слова "питання" та "розроблення" замінити словами "питань" та "підготовки" відповідно.

1.6. У пункті 28 Положення:

1.6.1 Абзац перший викласти у такій редакції:

"28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпорядження голови облдержадміністрації".

1.6.2. Абзац другий виключити.

1.6.3. В абзаці третьому слово "організаційних" вилучити.

1.7. Пункт 34 Положення після слів "заступники голови" доповнити словами "заступник голови - керівник апарату".

1.8. У пункті 35 Положення слово "відділ" замінити словом "сектор".

2. Райдержадміністраціям у місячний термін унести відповідні зміни до положень про колегії районних державних адміністрацій.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали